| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z |

PræfatioAd usumIndex abbreviationumTota editio 1996Tota editio 1997


Vademecum in opus Saxonis
et alia opera Danica
compendium
ex indice verborum

Hoc est tomus II (auctore Franz Blatt) operis Gesta Danorum ut appellantur; tomus II labori meo fuit fundamentum, sed necessitate coactus omnia errata atque delicta in huius temporis scriptorio facta emendavi ut spero. Notionibus modo et constructionibus servatis omnes pæne notas ad textum nonnisi exempli gratia omisi ad unumquemque locum celeriter perspiciendum; id quod in animo habebam. Angulatis uncis [ ] propria ad deliberandum digna annotavi et omni tempore cum RH signavi. Facultates mechanicae omnes magistros linguae latinae ex amatoribus in exploratores huius artis fecerunt; ob eam causam supplementa huius opusculi sequentur et nos complures et varios auctores cognoscere et legere sperabimus.
Reimer Hemmingsen
Porsevænget 5
DK-8600 Silkeborg

 

 

Ad usum

Ordo post lemmata hic est:
 • Si satis est significationem simplicem afferre, divisionem non invenies.
 • Quod nisi ita est, divisio notionum et constructionum est haec:
 • Voces quae in duo sola capita dividendae sunt, parvis litteris (a-b etc.) dividuntur
 • Secundo numeri arabici adhibentur (1 a-b; 2 a-b etc.)
 • Tertio litterae maximae adhibentur (A 1 a-b;2 a-b;B 1 a-b, 2 a-b etc.)
 • Quarto numeri Romani adhibentur (I A 1 a-b;2 a-b;B 1 a-b, 2 a-b; II identidem etc.)
 • Voces ordine alphabetico afferuntur ita tamen ut participia post verba, adverbia post adiectiva ponantur; ut participia et adverbia derivata esse monstretur, lemmata ista a margine maiore spatio separata sunt.
  * ante lemma ostendit non omnes locos Saxonicos allatos esse;
  ‡ ostendit vocem ante finem sexti saeculi post Chr. natum inveniri non posse;
  [ ] indicantur alia ad recensionem vel ad formas pertinentia.

  Index abbreviationum
  aa, bb etc. pro littera Graeca
  abs. absolute
  adi. adiectivus/adiective
  app. apponitur
  c. cum
  coni. coniunctivus
  consec. consecutivus
  demin. deminutivus
  demonstr. demonstrativus
  e.g. exempli gratia
  enunt. prim. /sec.
       enuntia prima
       enuntia secunda
  f. femininum
  g.c. genus commune
  gr. graece
  i.e. id est
  imp. imperativus
  i.q. idem quod (synonyma)
  m. masculinum
  n. neutrum
  obi. obiectus
  opp. opponitur
  pers. persona
  pos. positivus
  poss. possessivus
  q.v. quod vide
  ® id quod in Indice Saxonis non est
  RH meo iure et culpa in Latinum translatum, citatum vel explicatum
  sc. scilicet
  sim. similia
  sqq. sequentes
  subi. subiectivus / subiectum
  superl. superlativus
  s.v. sub voce
  syn. synonymon
  t.t. terminus technicus
  v. vide
  Gertz M: Scriptores minores historiae danicae.Vol. I et II
  Gertz S: Vitae sanctorum danorum Libellus I, II et III
  MGH: Monumenta Germaniae Historica Scriptorum
  A.M. Albertus Magnus Ausgewählte Texte Darmstadt 1981


  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z |

  PræfatioAd usumIndex abbreviationumTota editio 1996Tota editio 1997  D
  ® dare = facere c.acc. c. inf. Gertz S 224, 39; Gertz M: dare sententiam = mandare, imperare; iuncturae: dare excursum = excurrere = excursiones/incursiones facere; dare alicui intelligere = significare ; dato quod = etiamsi
  dæmon, -is m.1 de gigantibus (lingua nostra `jette´) sive de quolibet spiritu malefico 2 de dis paganis (sensu christiano)
  ® dalmatica sc. vestis catholica in missa
  damnatio, -nis actus damnandi, sententia iudicis vel iudicum, repudiatio 1 generatim a nude b c.gen.2 speciatim a de curiæ vel comitatus damnatione b de excommunicatione 312, 7
  damno, -avi I i.q. sententiâ iudicali afficio (speciatim in comitatu et generatim) A sensu strictiore 1 nude 2 c.abl.rei B sensu latiore 1 c.acc. 2 c.acc. et dat. II i.q. coerceo III i.q. improbo, reprehendo, repudio A c.acc. B c.acc. et gen rei
     damnatus, -a, -um i. iudicali sententia affectus
  damnosus, -a, -um i. damnum inferens
     damnose i. cum damno, ita ut damnum inferatur
  damnum, -i 1 c. gen.obi. i.q. actio amittendi, detrimentum 2 c. gen. definitionis i.q. vitium 3 abs. vel c. gen. poss. i.q. clades, calamitas 4 c. gen. eius rei quæ vitium infert
  ® dapifer = teutonice Drost et alia vocabula teutonica afferri possunt ut coquus/signifer/vexillarius/præfectus; fortasse omnia officia continet et sine dubio proximus domino est RH.
  daps, -is i.q. cibus, edulium, esca 1 sing. 2 plur. (hic illic i.q. epulæ)
  dapsilitas, -tis i.q. munificentia, liberalitas; Gertz M = opulentia
  datio, -nis i. actio dandi 1 abs.2 c.gen. 444, 30 fidei (de homagio vel obsequio)
  dator, -is de eo qui dat
  *de 1 separationem indicat 2 spectat ad initium separationis vel potius ad principium mutationis i.q- ex (cf. 398, 35);de = ab 3 pro gen. partitivo a c.pron. indefinito b nude 4 de (causa) i.q. propter 5 indicat res et personas ad quas attinet actio verbalis vel adi. i.q. circa;quod attinet ad 6 indicat animantia pænâ, victoriâ, supplicio afflicta 7 locutiones variæ a de industria i.q. sua sponte b de cetero i.q. in futurum; Gertz M depost = postea, desubtus = subter indutus ex pellibusII, 272, 8;de facili = in/ex facili (subst.n.post Liv.) = facile opp. in difficili Georges, de novo = denuo;de futuro, de cetero = in posterum; de die = luce, de sero = vesperi, de nocte = noctu; apud verba sentiendi saepe de/ex/in pro abl. e.g. lætari de aliqua re : etiam Cic.;de vulnere mori pro causa vulneris, de licentia = suo arbitrio libero Gertz M I, 231, 16; de iure = iure, de facto = re vera
  dea, -æ i. numen paganum generis feminini 150, 27
  ® deambulare = ambulare Gertz M
  ® deaurare = aurare
  debacchatio, -nis i. furor, insania
  debacchor, -atus sum ari i.q. sævio, furo
  debello, -avi i.q. (bello) devinco, prosterno, supero
  *debeo, -ui, -itum, -ere 1 c.acc. et dat. i.q. ab aliquo acceptum habeo, reddere habeo 2 c.inf. (hic illic plusqupf. pro impf., e.g.313, 24) i.q. necessitate coactus sum a pro subiecto res, fere i.q. necesse est 12, 3 c. negatione. i.q. deceo b pro subiecto homines i.q. officium habeo (nota locum addubitatum 321, 21 salutem cociliare (sc. si omnia naturæ ordine facta essent) nota sensum debilitatum 53, 4 f.f.); Gertz M: debere ad futurum tempus designandum
     debitus, -a, -um de iis rebus quæ alcui reddenda sunt 1 c. dat. 2 nude vi verbali exstiincta i.q. meritus, decens, iustus; Gertz M = idoneus
  ® debite = convenienterRH
     debitum i.q. necessitas, officium 1 generatim 2 speciatim a de officio comitis b de censu; Gertz M naturæ debita i.e. terræ reddendo membra, animam remittendo caelestibus II, 395, 27; = expensum = aes alienum
  debilis, -e i.q. virium expers, imbecillus, infirmus 1 adi. a nude b c. abl. 2 subst.
  debilitas, -tis i.q. infirmitas, vitium 1 spectat ad corpus a generatim b speciatim de clauditate 2 spectat ad mentem
  ® debiliter = ægre
  debilito, -avi 1 i.q. infirmo, debilem reddo 2 i.q. minuo: Gertz M debilitare naves inferius i.e. navem perforare ad navem deprimendam I, 269, 11.
  debitor, -is 1 proprie de eo qui pecuniam vel censum debet a c.gen. b abs. 2 translate de eo qui aliquid alicui reddere debet
  ® debriatus = inebriatus, ebrius Gertz S 114, 5
  ® decanus = primus canonicorum Gertz S
  ® decapitare = caput praecidere alicui Gertz M
  decas, -dis i.numerus decem hominum
  *decedo, -ssi, -ssum, -dere i.q. vita decedo, morior
  decem i. numerale 1 addito alio numero 2 nude
  decenter i.q. apte, convenienter, honeste 2 comp.151, 22 3 sup.532, 32
  ® decertare = ad aliquod faciendum Gertz S
  ® decertare ut = studiose operam dare "
  decet, -uit i.q. convenit, congruit 2 c.obiecto 3 c.(acc.c.) inf. 4 c. ut
  deceptor, -is i.q. seductor, fraudator
  *decerno, -crevi, -cretum, -cernere 1 i.q. decerto.pugno, confligo a nude b additur is cum quo pugnatur c c.abl. instr. 2 i.q. statuo, constituo a c.acc.(hic illic accedit dat.) b c. duobus acc. c c.inf. d sequitur ut
  ® deciduus = caducus, transitorius Gertz S
     decretus, -a, -um i.q. fixus, constitutus
     decretum, -i i.q. iussum 1 generatim a nude b c.gen. 2 speciatim de regis decreto
  decerpo, -si, -tum, -ere 1 in imagine i.q. carpo 2 translate a i.q. eligo b i.q. demo, minuo
  decerto, -avi 1 proprie de pugna i.q. certamen conficio a intr. b trans. i.q. decerno 2 translate de tesserarum ictu 363, 29
  dêcido, -i [, -di ita ut aliud verbum decidoRH], ere 1 proprie i.q. deorsum cado, corruo 2 translate i.q.pereo
  dêcîdo, -di, sum, -dere i.q. decerno, discepto
  ® decimare = decimum occidere, novem hominibus parcere Gertz M II, 419, 7
  decimus, -a, -um1 adi.2 subst. (sc. pars) i.q. vectigal frumenti; decima/æ:decimam exigere/dare; decumanus = qui pretium conductionis redimit RH
  decipio, -cepi, -ceptum, -cipere i.q. fallo, cicumvenio, frustror (c.acc.)
  ® declamare = dicere, pronuntiare Gertz S
  declaro, -avi 1 i.q. planum facio, prodo, expono a c.acc. b c.acc. c. inf. 2 i.q. renuntio, nuncupo 3 i.q. convoco, cogo 4 i.q. denuntio, defero
  declinatio, -nis de motu deflectendi, vitandi, deviandi 1 abs. 2 c.gen.; c.gen.definitionis
  declino, -avi 1 i.q. deflecto, viam alio flecto (intr.) 2 i.q. vito a c.acc. b nude; declinare ad = deverti Gertz S 268, 5
  ® declinus = inclinatus Gertz S
  decoctio, -nis i. actus decoquendi; decoctio = liquor : danice: suppe;liquorem decoquere ; vinum decoctum (Livius);aliquid usque ad tertiam partem decoquere
  ® decollare = securi percutere alqm.
  decoquo, -xi, -ctum, -quere i. magno calore liquefacio 1 c.acc. rei affectæ 2 c.acc. rei effectæ
  ® decoriare (de ? corium) :pellem eius decoriare = pellem detrahere alicui RH
  decor, -is m [cf. decus] 1 i.q. gratia, nitor, venustas (sc. id quod decet) a c.gen b abs. 2 i.q. nobilitas, laus, honos
  decoro, -avi i.q. augeo, orno, illustro 1 c.acc.et abl. 2 c.acc.
  decorus, -a, -um i.q. pulcher, gratus, speciosus
  ® decretum = approbatio Gertz S
  ® decrustatus = crusta tecti praeditus Gertz S suspicatus est mendum pro `devastatus´sive `destructatus´. 165, VI, 2
  decubo, -are i.q. (in terra) iaceo
  decumbo, -bui, -mbere i.q. (in terra) me colloco, prosternor
  decurro, -cucurri vel curri, -cursum, -currere 1 intr. a proprie i.q. deorsum celeriter moveo (de hominibus) b de aquis mare petentibus c i.q. confugio(c.ad) d i.q. percurro e i.q. evado, mutor 2 trans. a de loco b de tempore; Gertz M decursis aliquantis annis = progrediente temporeRH c i.q. perlego
  decurso, -avi i.q. ultro et citro curro, tripudio 162, 24 more scænico
  decursus, -us i.q. actio aufugiendi 2 i.q. actio celeriter se movendi 3 i.q. incursio.
  decus, -oris 1 i.q. pulchritudo, venustas 2 i.q. laus, honor, splendor 3 i.q. ornamentum
  decusatus, -a, -um i.q. procusus (de ære exquisitâ operâ fabricato), fortasse i.q. venustas(cf. decus) 70, 30 201, 1
  decutio, -ssi, -ssum, -tere i.q. deicio, violenter eripio
  dedecet, -uit -ere i.q. non decet
  dedecus, -oris 1 i.q. ignominia, infamia, turpitudo a c.gen. vel pron. poss. b c. gen definitionis 2 i.q. factum ignominiosum
  dedicatio, -nis i.q. actio ecclesiæ dedicandæ 320, 9 320, 12
  dedico, -avi 1 i.q. addico, tribuo 2 de sacra epularum præfatione 3 de consecratione ecclesiæ
  ® dedignanter = contemptim RH
  dedignor, -atus sum, -ari fere i.q. omitto, neglego
  dediticius, -i m. i.q. qui in fidem alicuius se dedit
  deditio de actione se dedendi hostibus, traditio (in re militari) 1 c.gen vel pron. poss. 2 sine gen.
  dedo, -didi, -ditum, -dere 1 abs. i.q. trado me 2 i.q. trado a c.acc.et dat. b c.acc.
     deditus, -a, -um, - 1 i.q. qui se hostibus dedidit, dediticius 2 i.q. intentus, studiosus (c. dat.) a in bonam partem, speciatim 133, 23 militiæ (i.sacramento militiæ obligatus, miles) b in malam partem
  deduco, -xi, -ctum, -cere proprie i.q. duco, abduco (sensu locali) a generatim b speciatim t.t. iuridicalis 2 translate a i.q. traho b i.q. profero, refero c i.q. redigo d i.q. alo, augeo e i.q. do, verto f i.q. ago, dego; Gertz M vitam deducere =ducere.
  ® defalcare = proprie falce (segetem) demetere ;translate detrahere, deminuere
  defatigatus, -a, -um i.q. defessus
  *defectio, -nis 1 i.q. actio deficiendi, rebellio, seditio a c.gen.vel pron.poss. b sine gen. 2 i.q. actio deserendi, omittendi
  defector, -is i.qui ab aliquo deficit, desertor, transfuga
  defectus, -us 1 abs. i.q.defectio 2 c.gen. a rei quæ parum successit b inopiæ
  ® defe(oe)dare = foedare (< foedus) =deformare, corrumpere;translate Gertz M initium regni ne defedaret = pollueret I, 420, 21
  defendo, -di, -sum, -dere 1 i.q. tueor, servo a homines c.abl. instr., sine abl.instr.116, 28 b res corporeas c.abl.instr. c incorporalia c.abl.instr. 2 t.t. iuridicalis 3 i.q. excuso
  defensio, -nis i.q. actio defendendi, propugnatio, patrocinium 1 manu armisve a c.gen.vel pron.poss. b c.gen.obi. 2 verbis a generatim c, gen obi. b speciatim t.t. iuridicalis c.gen poss.
  defenso, -avi i.q. tueor
  defensor, -is i.q. is qui defendit, propugnatur 1 c.gen.obi. 2 nude
  ® defensura = defensio Gertz S 223, 27
  defero, -tuli, -latum, -ferre 1 i.q. aufero 2 i.q. affero, apporto, adveho(pro obi.res corporeæ) a c.acc, solo b c.dat. c: c. ad d: c. in 3 i.q. tribuo, præsto (pro obi incorporalia) a c.acc. et dat.b c.dat. solo 4 i.q. nuntio, refero, indico a generatim c.acc. ; c.acc c. inf.b speciatim i.q. arguo, accuso; Gertz M II, 231, 8 :deferre = animum non attendere ad aliquid, neglegere, contemnere, omittere RH
  defessus, -a, -um i.q. fatigatus 1 adi.2 subst.
  *deficio, -feci, -fectum, -ficere 1 intr. a i.q. descisco, desisto :abs. c:. ab, c:.ad b i.q. degenro c i.q. inferior sum d i.q. non sum 2 trans. i.q. destituo, desero, non suppeto a act. b pass. (c. abl.) 3 c. inf. i.q. non possum
     defectus, -a, -um nonnisi comp. i.q. deterior 1 de hominibus 2 de re
  defigo, -xi, - gere 1 proprie i.q. affigo a c. acc. b c.abl. c c. gen. d c.præp. vergit in notionem ponendi 385, 12 2 translate pass. i.q.versor
  definio, -vi, -tum, -re i.q. statuo, constituo, certe indico 1 c.acc. 2 c.acc.c.inf.
  definitio, -nis 1 i. indicatio certa a c.gen.obi.b nude 2 i.q.præceptum, edictum (de litium cognitione) 525, 6
  deflagro, -avi i.q. comburo
  deflecto, -xi, -xum, -ctere i.q. alio flecto, verto 1 proprie 2 translate 24, 21
  defleo, -vi, -tum, -re 1 i.q. fleo 2 i.q. lamentor a c.acc. b c.acc. c. inf.
  deflexus, -us 1 de actione itineris flectendi, flexio 2 i.q. mutatio
  defluo, -xi, -xum, -ere 1 de aqua i.q. fluo 2 i.q. convenio 3 i.q. pereo
  defodio, -di, -ssum, -dere 1 i.q. condo, recondo 2 i.q. fodio, fodiendo facio
  ® deforis = extrinsecus Gertz S 107, 22
  deformis, -e 1 proprie i.q. corpore distortus 2 translate i.q. turpis, infamis a de hominibus b de rebus c.abl.sive sine abl., c.inf.
     deformiter i.q. cum dedecore, turpiter, fæde fere i.q. impudenter 490, 7
  deformitas, -tis 1 i.q.forma prava, aspectus deformis a c. gen.b nude 2 i.q. turpitudo, dedecus a c.gen. b nude
  defossio, -nis i.q. actio defodiendi, recondendi
  defundo, -di, -sum, -ndere i.q. effundo 1 generatim 2 speciatim in libatione
  defungor, -ctus sum, -gi 1 i.q. perfungor, privor (c. abl.) 2 i.q. morior a c.abl. b nude
     defunctus, -a, -um i.q. mortuus
  degener, -is i.q. qui a virtute maiorum recedit
  degenero, -avi 1 i.q. degener fio, deficio 2 impersonaliter
  degeneratus, -a, -um i.q. dehonestatus
  dego, -ere i.q. ago, vivo 1 c.obi. 2 abs.; = esse, manere Gertz S 268, 8
  degusto, -avi.q. (gustando) experior (nonnisi translate)
  dehinc i.q. deinde(spectat ad tempus præteritum)
  dehonestamentum, -i i.q. contumelia, turpitudo
  ® dehortari = dissvadere
  deicio 1 proprie i.q. deorsum iacio 2 i.q. demitto 3 translate i.q. frango; Gertz S 109, 17 deiciendo levare
     deiectus, -a, -um 1 i.q. humilis, tenuis a subst. b adi.2 i.q. perturbatus, animo abiectus
  deiectio, -nis i.q. demolitio
  deinceps i.q. deinde, ab eo tempore, in futurum
  *deinde 1 de spatio i.q. ab eo loco 2 de tempore i.q. postea, exinde, tum;ponitur cum primo loco e, g.48, 18 tum secundo 33, 7 3 in enumeratione 4 i.q. proinde; = propterea Gertz S 193, 4
  deintus i.q. intra; = ex interiore parte Gertz S 107, 23
  ® deipara (gr. theotokos, < deus et pario: cognomen virginis Mariae quae deum peperit RH, Gertz M II, 345, 7
  deitas, -tis i.q. deus, numen; = divinitas, dei essentia Gertz S 86, 20
  delabor, -psus sum, -bi 1 i.q. decido, devolvor, deorsum labor 2 i.q.pervenio 3 i.q. desilio a c.abl.b sine abl.4 i.q. decedo5 i.q. elabor, effugio
  delatio, -nis i.q.actio deferendi, denuntiandi, indicium deferendi
  delator-is i.q. qui indicium defert
  delectamen Gertz M/Saxo:delectamentum, -i i.q. delectatio, gaudium
  delectatio, -nis i.q. gaudium, oblectatio
  delecto, -avi i.q. delectatione afficio 1 active a abs. b c.acc.2 pass, c. abl.
     delectatus, -a, -um i.q. lætus(c.abl.)
  delectus, -us i.q. electio, actio eligendi 1generatim a sine gen.b c.gen.subi. c c.gen. obi. 2 speciatim de electione a: regis b: pontificis c: clericorum d: tutorum reguli
  delego, -avi 1 i.q. committo, trado 2 i.q. mitto (publici negotii causa) ; = constituere Gertz S 90, 20
  delenimentum i.q. blandimentum 1c.gen. 2 nude
  delenio, -ivi, -itum, -ire 1pro obi. homines i.q. placo, permulco a c.abl.instr. b sine abl. 2 pro obi incorporalia i.q. lenio a c. abl. instr. b sine abl.
  deleo, -evi, -etum, -ere : pro obi.homines i.q. opprimo 1 c. abl.instr. 2 sine abl. instr.
  deliberatio, -nis i.q. actio deliberandi, perpendendi 1 c.gen.2 nude
  delibero, -avi i.q. perpendo(nusquam i.q. libero); c.quæstione disiunctiva 511, 19
  delibo, -avi i.q. degusto 1 proprie2 translate 107, 20
  delibutus, -a, -um i.q. imbutus
  delicatus, -a, -um 1 i.q. tener, subtilis 2 i.q. luxuriosus, mollis
  deliciæ, -arum i.q. oblectamenta 1c. gen.vel pron.poss. 2sine gen.
  deliciosus, -a, -um i.q. voluptarius, luxuriosus; Gertz M: deliciose adv.
  deligo, -legi, -lectum, -ligere i.q.lego, eligo, opto 1 c.acc.a homines b res2 c.inf. 3 c. quæstione disiunctiva
     delectus, -a, -um 1 adi. i.q. optimus, egregius 2 subst. de militibus maxime idoneus
  delinquo, -qui, -ctum, -nquere i.q. erro, pecco
     delinquens, -tis i.q. qui delictum commisit
     delictum, -i i.q. peccatum, culpa 1 c.gen. vel pron poss. 2 sine gen.
  ® delinire = delenire, mitigare Gertz S 381, 12
  deliramentum, -i i.q. ineptiæ, amentia1 c.gen. 2 sine gen.
  delirans, -tis i.q. amens, cæcus
  delirus, -a, -um i.q. amens, demens
  deliteo, ere i.q. lateo
  delitesco, -ui, -escere i.q. me abdo, lateo
  delphinus, -i m. i. animal marinum
  delubrum, -i de templo paganorum 261, 34
  deludo, -si, -sum, -dere i.q. fallo 1 c.abl. 2 sine abl.
  demando, -avi i.q. mando; iubere = mandata dare alicui Gertz S 104, 14
  demens, -tis i.q. amens, mente captus
  ® dementatus sc. per ebrietatem Gertz M II, 272, 22
  dementia, -æ de eius condicione qui mente captus est 1 c. gen. vel pron. poss.2 sine gen.
  dementio, -vi, -tum, -re i.q. insanio, amens sum
  demereor, -itus sum, -eri 1 i.q. mereor 2 i.q. immeritum, indignum me facio, fere i.q. amitto
  demergo, -si, -sum, -gere i.q. submergo
  ® demerita plur.n.= male facta Gertz M II, 119, 8
  demeto, -ssui, -ssum, -tere 1 proprie i.q. metendo deseco 2 in imagine i.q, abscido
  deminuo v. diminuo
  deminutio v. diminutio
  demitto, -si, -ssum, -ttere i.q. deorsum mitto, defero, summitto ; pass. in genua procumbo, genibus nitor
     demissus, -a, -um 1 proprie a i.q. pronus b i.q. deorsum versus, summissus 2 translate i.q. oppressus, depressus, humilis
     demisse i.q. summisse, humiliter
  demo, -psi, -ptum, -ere i.q. adimo, tollo 1 c.acc. et dat. 2 c. acc. solo
  demolior, -itus sum, -ri 1 pro obi res corporeæ i.q.diruo, destruo a c.abl.instr. b sine abl. 2 pro obi. incorporalia i.q. exstinguo a c.abl. instr. b sine abl.
  ® demoniacus = a demonio obsessus GertzS 274, 12
  demonstro, -avi i.q. monstro, ostendo 1 proprie a c.acc. b c.acc. c. inf. 2 translate i.q. verbis monstro
  demorior, -tuus sum, -i i.q. morior
  demoror, -atus sum, -ari i.q. moror; = extrahere Gertz S 99, 15; Gertz M II, 311, 17 = versor
  demulceo, -si, -ctum, -ere i.q. permulceo, mitigo
  *demum i.q. tandem, denique, postremo a alii particulæ postponitur b particulæ cum ante ponitur c particulæ apponitur d nude 2 i.q. dumtaxat, tantum 3 vi debilitata i.q.omnino, in universum
  demutilo, -avi i.q. mutilo, detrunco, privo
  denarius, -i m. de nummorum genere (danice `penning´)
  denego, -avi i.q. nego 1 c.acc.et dat. 2 c.acc. c. inf.
  ® denigrare = nigro colore inficere Gertz M I, 87, 29
  deni, -æ, -a i.q. decem 1 sensu distributivo 2 sine sensu distributivo 72, 31
  denique 1 i.q. postremo a nude (primo loco ponitur) b in enumeratione 2 i.q. demum 3 i.q. omnino; Gertz M denique pro nam e.g. II, 187, 6
  ® denominare = nominare; = constituere Gertz M II, 35, 20
  denoto, -avi 1 i.q manu significo, digito monstro 2 i.q. eligo, duco 3 i.q.observo c.acc. c. inf. 4 describo 5 fere i.q. interpretor, vaticinor; Gertz M denotare = aliquem afficere ignominia
  dens, -tis de animalium instrumentis mandendi; ad cognomen explicandum 207, 2 (Hyldetan)
  densitas, -tis i.q. spissitudo;= frequentia Gertz S 83, 15
  denso, -avi 1 i.q. densum, spissiorem facio, formo 2 i.q vestio
  densus, -a, -um i.q spissus1 adi 2 subst.
  ® denudare periphrastice i.q. solvere A.M. de homine: intellectus denudat a sensibus
  denuntiatio, -nis i.q. actio denuntiandi, indicendi 1 c.gen poss. 2 c.gen obi.
  denuntio, -avi 1generatim i.q. nuntiando sollemniter declaro, definio(notione minitandi sæpe subeunte) patefacio a c.acc. b c.acc c.inf. 2 speciatim et technice a in re militari ( Gertz S = nuntios mittere 111, 15 b in re iudicali
  *denuo de rebus restituendis renovandisque i.q. de integro, de novo, iterum
  denupta, -æ i.q. nupta (c. dat.)
  ® deornare Gertz M = deformare, depravare I, 482, v.10
  ® deortari = dehortari
  depasco, -vi, -stum, -scere i.q. devoro 2 translate
  ® depauperare = ad inopiam redigere
  depecto, -xi, -xum, -ctere i.q. diligenter pecto
  depello, -puli, -pulsum, -pellere 1 proprie i.q. de superiore loco moveo, amoveo 2 sensu latiore a aliquid arceo, prohibeo b alicuius mentem amoveo
  dependeo, -i, -ere i.q. deorsum pendeo
  dependo, -di, -sum, -dere 1 i.q. solvo 2 i.q. facio
     depensus, -a, -um i qui ab aliqua re dependet
  depereo, -ire 1 i.q morior (de hominibus)2 i.q. amittor, demor (de rebus)
  ® depigrare Gertz proposuit pro denigrare : depigrare = mollire, (re)laxare
  depingo, -nxi, -ctum, -ngere i.q. pingo, colore effingo.
  deploro, -avi i.q. defleo, lugeo, conqueror 1 c..acc. 2 c.duobus acc.
  *depono, -sui, -situm, -nere 1 strictiore sensu (locali) a i.q. deorsum pono, demitto b i.q. colloco c i.q. exuo (de vestimentis) 2 latiore sensu i.q. omitto (opp.. retineo) a generatim b spciatim de dignitate, magistratu, titulis exeundis, abdicandis, amittendis; = humare Gertz S 202, 5; Gertz M deponere = in iudicio verbis exprimere II, 254, 11 RH
     depositum, -i i. res deposita c.gen.; speciatim de pecunia 345, 29; Gertz M II, 299, 17 :tabula antiqua et iam deposita ;RH = ut ecclesia eam conservaret, Gertz M : = iam reiecta quia contemnenda sit
  depopulor, -atus sum, -ari i. vasto, prædor; Gertz M etiam active:depopulare
  deportatio, -nis i. actus deportandi
  deporto, -avi i.q. aufero, amoveo, deduco; Gertz M iussa deportare = iussa deferre regi danico
  deposco, -poposci, -poscere i.q. posco, peto, exigo 1 generatim a c.acc. b c.duobus acc. c c. acc. et dat. d c.acc. et ab e c.acc. et ex f c. acc. c. inf. g c.coniunctivo 512, 26 2 speciatim a in matrimonium b in pugnam ; Gertz S = orare 21, 7, =postulare 119, 6
  depositio, -nis i. actio ponendi 10, 25 regni (sc. abdicatio) 516, 10 supellectilis (sc. donatio);= humatio Gertz S 71, 9
  deprecor, -atus sum, -ari 1 i.q. precando alquid avertere conor, deflecto 2 i.q. (valde) precor, exoro, rogo a c.acc. b c.duobus acc. c c.acc c. inf. d abs.i.q. oro (sensu ecclesiastico) e c. ne
  ® depre(ae)dari = omnem regionem depraedari Georges ; Gertz M = furtum alicui facere in domo eius
  ® depredicare Gertz M = praedicare, laudibus efferre
  deprehendo, -di, -sum, -dere 1 i.q.capio eos qui clam agunt 2 i.q. patefacio, detego 3 i.q. invenio 4 i.q. comprendo oculis vel auribus, intellego a c. acc. b c. acc c. inf.
  deprehensio, -nis i.q. notitia, actio deprehendii(v.deprehendo 4)
  deprendo, -di, -sum, -dere 1 in versu 113, 1 131, 3 2 in oratione soluta (c. verbo posse)140, 13
  deprimo, -pressi, -pressum, -primere 1 proprie i.q. deorsum premo, demergo 2 translate i.q. opprimo, prohibeo
  depromo, -psi, -ptum, -ere i.q. offero, præbeo; = dicere Gertz S 114, 1, = proponere, describere 100, 9, = proferre 161, 18
  depropero, -avi i.curro, festino, propero 1 c.inf. 2 c. indicatione loci
  depulsio, -nis i.q. expulsio, exactio, exsilium
  deputo, -avi 1 i.q. ascribo, attribuo a c. acc. et dat.b c.inf. et dat. 2 i.q. destino, assigno. e maiore numero deligo
  derelinquo, -qui, -ctum, -nquere i.q. moriens relinquo
  derisio, -nis i.q. despectio, ludibrium, actio deridendi
  derisor, -is de eo qui deridet, deludit
  ® derisorius, -a, -um/derisorie adv. = quod ludibrio est RH Gertz M
  derisus, -us i.actio deridendi, ludibrio habendi
  derivo, -avi (de origine) i.q. deduco, traho
  derogo, -avi (c. dat.) i.q. detrecto, deminuo, noceo(c.acc.); fidem derogare Gertz S 194, 23
  desævio, -i, -tum, -re i.q. vehementer sævio, furo
  descendo, -di, -sum, -dere 1 proprie de motu deorsum venientis, degredientis, e superiore loco in inferiorem se moventis a abs. b c.abl. c additur quo 2 translate a i.q. prodeo, venio b i.q. me demitto, humilior c i.q. originem traho, orior, exeo d i.q. propagor
  descensus, -us i.q. motus proclivis, submersio
  descisco, -vi, -tum, -scere 1 proprie i.q. deficio, ducem desero 2 i.q. me abalieno, alienus sum, degenero
  describo, -psi, -ptum, -bere 1 prorie i.q. formam depingo, scribo 2 translate i.q.assigno, definio, determino; = narrare Gertz S 96, 18
  descriptio, -nis i.q. actio litteris exponendi
  deseco, -ui, -tum, -are i.q. secando seiungo, amputo
  *desero, -ui, -tum, -ere i.q. destituo, neglego, relinquo 1 c. alicuius officii violatione 2 debilitato officii sensu a pro subi. homines b pro subi. res
     desertus, , -a, -um 1 i.q. inhabitabilis, solus, relictus 2 i.q. orbus, privus
     desertum i. regio inhabitabilis, humanâ cultâ vacua 1 c.gen. 2 nude
  desertio, -nis 1 i.q. actio deserendi, discedendi, relinquendi (subest notio officii violandi) a c.gen. b abs. fere i.q. proditio 2 i.q. status vel condicio rei desertæ
  desertor, -is 1 proprie i.q. perfuga, transfuga a abs.b c. gen. 2 translate a de eo qui a vera religione deficit 262, 6 279, 36 309, 28 b de eo qui relinquit 309, 28 nuptæ
  deservio, -vi, -tum, -re i.q. servio, ministro
  deses, -idis i.q. otiosus, iners
  desiderium, -i i.q.cupido, libido, voluntas
  desidero, -avi i.q. cupio, opto, volo 1 c.acc. 2 c. inf. 3 c.acc.c. inf.
  *desidia, -æ i.q. inertia, otium; = incuria Gertz S 163, II, 10
  desidiosus, -a, -um i.q. desidiæ deditus, iners, otiosus
  desido, -ere de motu quo res vel homo e superiore loco ad inferiorem fertur, sæpe i.q. delabor, decido, concido
  designo, -avi 1 de hominibus denotandis, eligendis 2 de locis distinguendis, assignandis 3 i.q. nomino
     designatus, -a, -um i.q. supra memoratus, supradictus
  desilio, -ii vel, -ui vel, -ivi, -ire i. de superiore loco salio 1 c.abl. b sine abl.
  desino, -i, -tum, -nere i.q. cesso1 pro subi. persona a nude b c.inf. 2 pro subi. res
  desipientia, -æ i.q. dementia, amentia
  desipio, -ere i. amens sum
  desisto, -stiti, -sistere 1 i.q. cesso, desino b c.abl. 2 i.q descisco, differo
  desorbeo, -ui, -ere i.q. absorbo, deglutio
  desperatio, -nis i.q. actus desperandi, defectus spei 1 generatim a abs.b c.gen rei 2 speciatim de ægrotis a abs. b c.gen.
  despero, -avi 1 trans. i.q. spe deiectus omitto a pro obi. res b pro obi persona 2 intrans. a sine spe sum b: c.de 480, 38; desperatus de vita = de cuius vita desperatur Gertz S 402, 32; desperatus = desperans
     desperate i.q. cum desperatione
  despicabilis, -e i.q. vilis, despiciendus
  despicio, -spexi, -spectum, -spicere 1 proprie i.q. conspicio 2 transalate i.q. contemno
  despicor, -atus sum, -ari i.q. contemno
  despondeo, -di, -sum, -dere i.q. spondeo, promitto(nuptiarum causa) 1 de patre (c. dat. generi) 2 de eo qui mulierem in matrimonium ducturus est 19, 5
  desponsio, -nis i.q. sponsio nuptiarum
  desponso, -avi i.q. ad matrimonium despondeo (de fratre);desponsare (sibi) aliquam (nonnisi vir)
  destino, -avi 1 i.q. attribuo, decerno, deputo (c.dat. rei [personæ] et acc. personæ [rei]a generatim b speciatim de puella despondenda 2 i.q. constituo, decerno, statuo a c. inf. b abs. 3 i.q. in animo habeo 4 i.q.designo, declaro, eligo a generatim b speciatim de antistite eligendo 5 i.q. visu impeto, persequor 6 i.q. mitto, dirigo; Gertz M destinare = mittere; iuncturae destinare aliquem periculo = aliquem periculo obicere; destinare aliquid effectui = destinare aliquid ad efficiendum;destinare preduces navibus (predux/praedux = dux maris, teutonice : der Lotse
     destinatus, -a, -um i.q. certus, in animo propositus, definitus
  destituo, -i, -tum, -ere 1 i.q. relinquo, desero, deficio a active b pass.2 i.q. privo, orbo (c. abl.) a pass.b active
  *destringo, -nxi, -ctum, -ngere 1 proprie de armis e vagina promendis, nudandis 2 in imagine
     destrictus, -a, -um i.q. severus
  ® destricte severe
  [destruo, -xi, -ctum, -ere vide destituo]® destruere = demoliri Gertz S 309, 21 RH.; destruere = refutare, repudiare Gertz M II, 421, 15
  desudo, -avi i.q. valde laboro
  desuetudo [dissuetudo bis legitur] i.q.insolentia, desidia
  *desum, -fui, -esse I de inopia A abs. i.q. desideror 1 pro subi. res 2 pro subi. hominesB c. abl. C c.dat. i.q. non præsto sum (fere semper antecedit negatio)1 pro subi. res 2 pro subi. homines II de neglegentia, defectione A c.dat. i.q. desero c.acc. B c. in i.q. consentio c.dat.
  desuper significat motum in locum inferiorem
  detego, -xi, -ctum, -gere nudo, patefacio, prodo1 pro obi. corporalia a generatim b speciatim i.q. destringo 2 pro obi. incorporalia 3 c. quæstione indirecta
  ® detentor late (< detineo) = qui iniuste aliquid detinetRH
  detergeo, -si, -sum, -gere i.q. tergendo demo, aufero 1 proprie 2 translate 48, 2
  deterior, -ius i.q. vilis
  ® deterioratio (< deterioro = deterius facere) actio deterius faciendi RH
  ® determinare = (concilium) in certam diem indicereRH, Gertz M I, 130, 29 ;de aliqua poena alicui determinare
  deterreo, -ui, -itum, -ere i.q. terrendo retineo, prohibeo
  detestabilis, -e i.q.abominabilis, detestandus, exsecrabilis
  detestatio, -nis i.q. exsecratio, odium, aspernatio
  detestor, -atus sum, -ari i.q, aspernor
  detineo, -tinui, -tentum, -tinere i.q. retineo, moror
  detorqueo, -si, -tum, -quere 1 i.q. torquendo deorsum flecto, deflecto 2 i.q. devolvo (de flumine) 3 i.q.emitto, iacio
  detorreo, -rrui, -stum, -rrere de potione temperanda i.q. destillo237, 5: detosto liquore; liquorem detorreo
  detractio, -nis i.q. actio detrahendi, detrectatio, maledictio
  detracto (v. detrecto) = reprehendere, fortius vituperare, Gertz M dominium detractantes = recedentes a dominio Danorum I, 362, 27
  detractor de eo qui detrahit, nocet
  *detraho, -xi, -ctum, -here I proprie A i.q. deorsum traho (notio localis nondum evanuit B i.q. aufero, trahendo averto1 pro obi.corporalia a c.acc. et dat. b sine dat. 2 pro obi.incorporalia a c.acc. et dat. b c.acc. et ex II translate A i.q. exstinguo, tollo B i.q. noceo C i.q. detrecto, nego
  detrecto, -avi i.q. recuso 1 c.abl.causæ 2 sine abl.
  detrimentum, -i i.q. damnum, amissio 1 c.gen. obi. 2 c. gen. poss. 3 nude
  detrudo, -si, -sum, -dere 1 i.q.avello, trudendo removeo 2 i.q.deduco
  ® detruncare e.g. caput pedesque detruncare (< truncus (arboris))
  ® detumescere = evanescere E.g. detumescunt odia (Petronius)RH
  deturbo, -avi 1 i.q.terreo 2 i.q. depello a sine abl. b c.abl. c c. ab 3 i.q. disturbo ; deturbare a finibus Anglorum = exigere Gertz M II, 404, 5
  ® deturpare = sordescere Gertz M I, 296, 7 < sordes/squalor
  *deus 1 de diis paganorum a c.nomine dei b sine nomine dei 2 de deo Christianorum
  deveho, -xi, -ctum, -here 1 i.q. abduco a homines b res 2 i.q. vehor
  devenio, -i, -tum, -ire i.q. pervenio, venio
  devergo, -ere i.q. vergo, specto (de senectute)
  deversor v.diversor
  deverticulum v. diverticulum
  deverto v.diverto
  devexus, -a, -um i.q. declivis
  devictio i.q. actio devincendi, superatio
  devincio, -xi, -ctum, -cire 1 i.q. astringo, obligo 2 i.q. addo
  devinco, -ci, -ctum, -ncere i.q. supero, vinco 1 c.abl.a proprie b translate 2 sine abl.
  ® devio, -avi, -atum, -are = a via deverto etiam de via decedereRH Gertz M II, 388, 7 ;c.acc.deviare aliquem = aliquem a (via) Londonia mittens
  devito, -avi i.q. evito, effugio
  devius, -a, -um 1 adi. a i.q. avius, a recta via flectens b i.q. peccans 2 subst.n. a sing. i.q. via a recta via flectens b plur. proprie de locis desertis
  devoco, -avi 1 i.q. voco 2 i.q. revoco
  devolvo, -vi, -utum, -vere 1 i.q. deorsum volvo, deicio 2 i.q. ago, dego 3 pass. i.q. incido, adducor
  devoro, -avi i.q. manduco, voro
  devotio, -nis i.q. pietas, pius mentis adversus deos habitus
  devoveo, -vi, -tum, -vere 1 i.q. do, dedo, profundo 2 i.q. abominor
     devotus, -a, -um i.q. fovens, deditus ; Gertz M adv. devote
  *dexter, -ra, -rum vel, -era, -erum i.q. de altera vel corporis vel aciei parte (opp. lævus) 1 adi. 2 subst. i.q. manus dextra (opp. læva, sinistra)
  ® dextrarius = equus maior et thorace ferreo munitus ad belli usum paratus Gertz S 432, 9
  dextrorsum i.q. ad dextram versus
  diaconus, -i i. clericus inferioris gradus; = episcopi minister, qui in sacra liturgia evangelium recitat;diaconus cardinalis, qui in urbe Romana alicui ex diaconiis i.e. domibus hospitalibus, oratoriis adiunctis ecclesiae Romanae praeest; ceteri cardinales Romani sunt presbyteri cardinales
  diaconatus, -us i.q. munus diaconi
  diadema, -tis de insigni regio
  dialis, -e i.q. unius diei
  ® diatim = diem de die RH
  dicio 1 i.q. potestas a sæcularis b ecclesiastica 2 fere i.q. lex, ius
  dico, -avi i.q. dedico, consecro
  *dico, -xi, -ctum, -cere 1 i.q. aio, verba profero a abs. b c. acc. c c. acc c. inf. d c.sententia interrogativa 2 i.q. commemoro 3 i.q. appello, c. duobus acc. 4 i.q. statuo, constituo 5 i.q. credo 78, 5
  dicenda, orum fere i.q. narratio
  ® dictamen = stilus
  *dictum i.q. verbum, vox
  dictio, -nis i. actio dicendi, defendendi
  dicto, -avi, - 1 i.q. constituo, statuo 2 i.q. scribo; Gertz M dictare = proferre RH
  *dies m. et f. 1 de certo temporis spatio (plur. sæpe i.q. tempus e.g. 57, 8 204, 32)a m. 50, 7 b f. 55, 28 2 i.q. lux (tempus quod sole illustratur) 3 i.q. vita 4 i.q. tempus 410, 18 ;dies Cinerum (Memento quia pulvis es et in pulverem reverteris)
  ® dieta = iter unius diei, diaeta = victus etc.RH
  differentia, -æ i.q. diversitas, varietas, condicio ab alia condicione differens 181, 8
  differo (distuli, -dilatum), differre 1 i.q. in aliud tempus transfero a abs. b c.acc.c c.inf. 2 i.q. disto, discrepo
  ® diffibulare se = fibulam solvere et vestimento detrahere Gertz S 427, 7
  *difficilis, -e 1 de rebus i.q. non facilis, laboriosus, operosus a c.abl. b additur supinum c abs.2 de hominibus i.q. asper, immitis
     difficile i.q. difficulter 9, 29
     difficilia, -um i.q. difficiles
     difficulter i.q. cum difficultate
  difficultas, -tis i.q. labor, negotium 1 c.gen. 2 nude
  diffidentia, -æ i.q. actio diffidendi c. gen. obi.
  diffido, -sus sum, -dere i.q. non fido 1 c. dat. 2 c. inf.; Gertz M II, 115, 8 = fidem contumaciter violare
  diffidens, -tis i.q. non fidens, fiduciam non habens
  diffindo, -di, -ssum, -ndere i.q. cum impetu disseco, findo 1 homines 2 res
  ® diffinire Gertz S vide definio; diffinitivus = ultimus II, 250, 3, diffinitor = definitor > Ducange: definitores appellantur novem superiores electi tempore capituli generalis penes quos præcipua est totius capituli potestas sive ad electiones superiorum sive ad statuenda et definienda quæcunque monasticam spectant disciplinam (de fratribus minoribus)II, 316, 12
  ® diffisus vitæ suæ = desperans de v.s.
  diffluo, -xi, -ere 1 i.q. discedo 2 i.q. degenero, tabesco
  diffugio, -i, -itum, -gere i.q. aufugio
  diffugium, -i 1 i.q. fuga in diversas partes facta 2 i.q. facultas aufugiendi, effugium
  diffundo, -di, -sum, -ndere i.q. dilato 2 i.q. spargo, dispergo, effundo
     diffusus, -a, -um 1 i.q. laxus, latus 2 i.q. incertus, mobilis, inconstans ; Gertz M = copiosius adv.
  diffusio i.q. amplitudo, spatium
  digeries, -i i.q actio cibi digerendi
  digero, -ssi, -stum, -rere 1 i.q. dispono, distribuo, ordino 2 i.q. æstimo 3 i.q. expono, narro
  digitus, -i de membro manus
  ® dignanter = ut dignum est; etiam pro merito
  dignatio, -nis i.q. favor, gratia, veneratio (sensu activo); Gertz M : dignitatio tua = tu qua es dignitate
  *dignitas, -tis de honestate qua aliquis vel aliquid fruitut i.q. decus, nobilitas, honor 1de hominibus a c.gen vel pron.poss. b c. adi c nude 2 de rebus
  dignor, -atus sum, -ari i.q. dignum habeo 1 c.acc. et abl.a homines b res 2 c. inf.
  dignosco, -vi, -scere 1 i.q. agnosco, cognosco 2 i.q. video, intellego
  dignus, -a, -um i.q. qui aliquid meritur, cui aliquid debetur 1 de hominibus a c.abl. b c. setentia relativa c: c. ut d: c. inf. 2 de rebus a c. abl. b c. sententia relativa c c. gen. d abs. fere i.q. conveniens, iustus
     digne 1 i.q. ut dignum est, iure, convenienter 2 i.q. ut decet, satis
  digredior, -ssus sum, -di i.q. discedo, abeo
  digressio, -nis 1 proprie i.q. actio vel facultas abeundi, discessus 2 translate i.q. excursus (t.t. rhetoricus); Gertz S 443, 9 = desertio a re ? RH
  digressus, -us 1 proprie i.q. discessus 2 translate i.q. excursus, digressio a proposito (t.t. rhet.)
  ® diiudicare = iudicare; = constituere Gertz S 97, 24
  dilabor, - psus sum, -bi i.q. aufugio, effugio 2 i.q. evanesco
  ® dilapidare = dissipare Gertz S 320, 10 RH
  ® dilapidatio etiam = direptio
  dilapsio, -nis de militum actione deserendi 535, 5
  dilatio, -nis i.q. actio differendi, mora 1 c. gen 2 nude
  dilato, -avi i.q.augeo
  dilectio, -nis i.q. amor 1 c.gen.obi. 2 c.adi.
  diligens, -tis i.q. accuratus, sedulus
     diligenter i.q. cum cura, accurate
  diligentia, -æ i.q. cura 1 c.gen. 2 sine gen.;= reverentia Gertz S 195, 5
  diligo, , -lexi, -lectum, -ligere i.q. amo
  ® dilucesso = dilucesco inchoative < diluceo
  *diluculum, -i i.q. prima diei lux
  diluo, -i, -tum, - ere 1 proprie i.q. lavo, madefacio 2 translate i.q. purgo; se purgare a reatu Gertz S 23, v. 57
  diluvalis, -e i. quod diluvii est
  dimensio, -nis i.q. mensura
  dimicatio, -nis i.q. duellium, pugna
  *dimico, -avi i.q armis pugno 1 abs. 2 c.abl. instr. 3 c.præp.
  dimidius, -a, -um adi. i.q. dimidiatus, in duas partes divisus 2 subst. i.q. dimidia pars
  diminuo, -i, -tum, -ere i.q. minores facio
  diminutio, -nis i.q. iactura, detrimentum
  dimissio, -nis i.q. emissio, liberatio
  ® dimissoriæ litteræ = syngraphus Plautus (Georges) = commendaticiæ litteræ
  *dimitto, -si, -ssum, -ttere I i.q. a me mitto, abire sino vel iubeo A homines 1 c. obi. a accedit ad b accedit in 2 c.duobus acc. B de armatis exauctorandis, domum mittendis II i.q. relinquo, sino; = relegare Gertz S 109, 11; = omittere, = condonare (= ignoscere); = permittere
  dinosco v.dignosco
  ® diocesanus = episcopus de cuius diocese agitur Gertz M
  diota, -æ i.q. dolium, vas (vox Horatiana)
  directio, -nis de actione telum dirigendi nonnisi 274, 28; Gertz M = præcepta n.
  diremptio, -nis 1 i.q. separatio 2 i.q. actio rescindendi, rescissio
  direptio i.q.actio diripiendi
  dirigo, -rexi, -rectum, -rigere i.q. tendo, mitto a homines b res
  directus, -a, -um i.q. rectus
  dirimo, -emi, -emptum, -imere 1 i.q. disiungo 2 i.q. solvo, interrumpo, abrumpo
  diripio, -ripui, -reptum, -ripere 1 i.q. rapio, adimo, aufero 2 i.q.vexo, vasto
  dirumpo, -pi, -ptum, -mpere i.q. rumpo, frango
  diruo, -i, -tum, -ere i.q. everto, destruo
  dirus, -a, -um i.q. atrox, malum secum ferens
  Dis, -tis de deo inferorum (lingua nostra `hel´[apud inferos RH])
  discalceatus, -a, -um i.q. sine calceis, nudatus pedes 260, 27
  *discedo, -ssi, -ssum, -dere i.q. abeo 1 de hominibus a abs. b c.abl. c c. ab ;vanescente sensu motionis fere i.q. desisto, recedo d c. ad 2 de pontificio 370, 19 a familia
  disceptatio, -nis i.q. altercatio, verborum certamen 104, 14 114, 15 116, 11
  discerno, -crevi, -cretum, -cernere 1 i.q. disiungo, dirimo (sensu locali) 2 i.q. separo, divido 3 i.q.video a: oculis b: mente 4 i.q. discepto (c. quæstione indirecta)
     discretus, -a, -um i.q. separatus, proprius, suus
  discerpo, -si, -tum, -ere i.q. dilanio
  discessio, -nis i.q. actio discedendi, discessus 1 genratim a c.gen. b abs.2 speciatim de militibus exauctorandis
  *discessus, -us i.q. actio abeundi, discedendi 1 hominum b rerum; = mors Gertz S
  discidium i.q. discordia, dissidium
  discindo-di, -ssum, -ndere i.q. rescindo, frango, lanio
  discingo, -xi, -ctum, -gere i.q. circumamicio, vestio
  disciplina, -æ 1 i.q.doctrina, scientia a c. gen.obi. b sine gen.obi. 2 i.q. ordo, regula a generatim b speciatim de religione christiana
  discipulus, -i de eo qui discit; discipulus Christi = martyr Gertz S
  ® discisio = divisio legum in capita
  disco, -didici, -discere 1 i.q.doceor, alicuius rei scientiam haurio a abs. b c. obi. c c. inf. d c.acc.c. inf. e c.quæstione indirecta 2 i.q. cognosco, comperio a c.abl. b c. duobus acc. c c.acc.c.inf.d c.quæstione indirecta e c. quod
  discolor, -is proprie i.q. qui est coloris diversi 2 translate i.q. aversus, alienus 157, 5
  ® discooperire = quod opertum erat detegere Gertz S > RH
  discordia, -æ i.q. dissensio, inimicitiæ, simultas
  discors, -dis 1 i.q. dissentiens 2 i.q. dissimilis, diversus, contrarius
  ® discredere = fidem negare Gertz S 444, 50, v 5
  discrepo, -avi i.q. non convenio, dissimilis sum
  discretio, -nis i.q. facultas, indoles, virtus distinguendi
  ® discretus discretorum Gertz M :dicreti vocabantur fratres minores...ad provinciale capitulum missi; discretus discretorum eligebatur ad generale capitulum mittendus II, 312, 7 nota
  discrimen, -inis 1 i.q. intervallum 2 i.q.diversitas, dissimilitudo a c.gen.b nude 3 i.q. periculum (vergit in notionem interitus a c.gen.obi.b c.gen.poss. c nude 4 fere i.q. decertatio, pugna; discrimen capillis imponere Gertz S 360, 6 = capillos pectere, comam nectere RH.
  discrimino, -avi i.q. dirimo, secerno
  discriptus, -us i.q. descriptio
  discubitus, -us i.q. locus discumbendi, sedes (in clientelâ discubitûs locus ordinem significat)
  discumbo, -bui., -bitum, -mbere i.q. mensæ accumbo
  discurro, -ri, -sum, -rere i.q. in varias partes curro 1 de animantibus 2 de rivulis 3 metonym. 404, 33 de poculis
  discursim i.q. huc illuc
  discursus, -us i.q. actio discurrendi;discursus verborum Gertz S 316, 10 = altercatio RH
  discus, -i i.q.lanx, patina 174, 17
  discutio, -ssi, -ssum, -tere 1 i.q. disicio 2 i.q. removeo, tollo 3 i.q.finio[RH], aufero a c.acc.et abl. b sine abl. ; = inquirere, exanimare Gertz S 95, 9
  ® disenteria (dissinteria) vide dysenteria
  disertus, -a, -um i.q. facundus 1 de hominibus 2 de rebus
  disicio, -ieci, -iectum, -icere 1 i.q. spargo, dispergo a corporea b incorporea 2
  i.q.frango, subverto, rescindo a proprie b translate e.g. 66, 3
     disiectus, -a, -um i.q. lacer
  ® disiunctiva = alternatio, t.t.juris alternatio disiunctiva Gertz M/RH
  disiungo, -xi, -ctum, -gere i.q. discutio, frango
  dispar, -is i.q.inæqualis, dissimilis a c.dat. b sine dat. 2 i.q.discoveniens, indignus
  disparo, -avi i.q. disiungo, separo, secerno 1sensu locali 2 translate 261, 29
  dispello, -puli, -pulsum, -pellere 1 i.q. spargo, disicio 2 i.q.discutio, tollo, finem facio a c.abl. b c. de/ex
  dispendium, -i 1 de damno temporis vel viæ a c.gen.b nude 2 i.q. damnum, detrimentum, impendium a c.gen obi.b nude (opp. compendium)
  ® dispensator = qui distribuit elemosynam
  dispenso, -, avi 1 i.q. colloco 2 i.q.dispono, ordino
  disperdo, -didi, -ditum, -dere i.q. abicio, proicio; Gertz M = penitus perdere
  ® dispereo, -perii, -ire = perire
  dispergo, -si, -sum, -gere.i.q spargo (nonnisi perf.part.) 1 adi. 2 subst.
  dispertio, -vi, -tum, -re i.q. distribuo
  dispicio, -spexi, -spectum, -spicere i.q. video, perscrutor 2 i.q. delibero 3 i.q. respicio
  displicio, -ui, -itum, -ere i.q. non placeo 1 de hominibus 2 de rebus; Gertz M :displicentia = reprehensio
  dispono, -sui, -situm, -nere i.q colloco 2 i.q. administro, guberno 3 i.q. constituo, statuo, ex disposito = ex convento, ex pacto 431, 34; cum acc. et gerund. Gertz S 385, 26; Gertz M disponere de aliqua re = disponere aliquid ;disponere largiter = imperare et præcipere; disponere aliquibus fortunam = spem aliquibus afferre ;disponere milites; disponere + inf. = statuere aliquid facere
  disputo, - avi i.q. dissero, loquor
  disquiro, -sivi, -situm, -rere i.q. perquiro, scrutor 1 c acc. 2 c. quæstione indirecta
  disseco, -ui, -tum, -are i.q. secando secerno
  dissensio, -nis i.q. discordia
  ® dissenteria (i.e. dysenteria)
  ® dissentericus = laborans ? Gertz S 330, 15
  dissero, -ui, -tum, -ere i.q. dico, disputo, verbis expono 1 abs. 2 c.acc.
  dissero, -sevi, -situm, -serere i.q. dispergo
  dissicio v. disicio
  dissideo, -sedi, -sidere 1 i.q. disconvenio, dissimilis sum, differo a c.dat.b sine dat. 2 i.q. discrepo, dissentio a abs b c.præp.
  dissidium, -i i.q. discordia, dissensio
  dissilio, - ui, -ire 1 i.q. exsilio, prosilio 2 fere i.q.dilabor, me conicio; Gertz M = de sede desilire
  dissimilis, -e i.q. non similis, absimilis
  dissimulanter i.q. cum dissimulatione
  dissimulatio, -nis i.q. actio dissimulandi 1 c.gen.obi.2 c.gen.subi 3 nude
  ® dissimilatrix = dissimulatrix
  dissimulo, -avi 1 i.q. simulo 2 i.q. celo, tego, occulto 3 i.q. neglego; dissimulare cum aliquo = adversus praedones se dissimulanter gerere
  dissipo, -avi 1 i.q. disicio 2 i.q.deleo
  dissocio, -avi i.q. disiungo1 proprie 2 translate
  dissolutio, -nis de condicione navis fractæ
  dissolvo, -vi, -utum, -vere 1 proprie i.q. frango, rescindo 2 translate i.q. irritum facio
     dissolutus, -a, -um, -i.q. effrenatus, corruptus; = conturbatus Gertz S 164, IV, 21
     dissolute i.q. effuse
  dissonus, -a, -um 1 de hominibus i.q. impar (subst.) 2 de rebus a i.q. diversus b i.q. non conveniens, non respondens
  dissuadeo, -si, -sum, -dere i.q. dehortor; Gertz M etiam dissvadere + inf
  dissuasorius, -a, -um i.q. dissuadens
  dissulto, -avi 1 i.q. in varias partes exsilio 2 i.q. in varias partes volo, emittor 3 i. ad varias res capiendas moveor 4 i.q. propter gaudium salto, valde gaudeo
  distantia, -æ 1 i.q. differentia 2 i.q. intervallum, spatium
  distendo, -di, -tum, -dere 1 i.q. extendo 2 i.q. porrigo
  distinctio, -nis i.q. actio distinguendi, discretio
  distinguo, -xi, -ctum, -guere 1 i.q. secerno, divido a c.abl. b sine abl. 2 i.q. distribuo
     distinctus, -a, -um 1 i.q. certus, constitutus 2 i.q. ornatus
  disto, -are i.q. remotus sum, absum (sensu locali) 2 i.q. differo, abhorreo 3 i.q. intersum 116, 28
  distorqueo, -si, -tum, -quere i.q. deflecto, disiungo, removeo
  distractio, -nis i.q. dilaceratio, discidium
  distractus, -us i.q. distractio
  distraho, -xi, -ctum, -here 1 i.q. in diversas partes traho b translate i.q. distine 2 i.q.separo, disiungo 3 i.q. lacero, divido; Gertz M distrahere = vendere; = rapere
  distribuo, -i, -tum, -ere i.q. dispertio, passim colloco
  distributio, -nis i.q. actio distribuendi, partitio
  districte i.q. severe ® vide destricte
  distringo, -nxi, -ctum, -ngere i.q. cogo, teneo
  ® distruere = diffindere
  ® disturbare = subvertere RH, Gertz M II, 198, 21
  ditio, -nis 1 i.q. dominatio, imperium, lex 2 i.q. dignitas
  dito, -avi, -atum, -are i.q. divitem facio 1 c.abl. 2 nude
  *diu 1 i.q. per longum tempus 2 i.q. iam diu, iam pridem 3 i.q. longiore sermone
  diurnus, -a, -um 1 i.q. ad diem pertinens (sæpe opp.nocturnus) 2 i.q. cotidianus 170, 21;diurne adv. cotidie
  dium, -i i.q. divum, cælum 64, 5 sub -o
  diutinus, -a, -um i.q. diuturnus; diutine adv. = diu
  diutule i.q. aliquamdiu
  diuturnitas i.q. longitudo temporis 1 c.gen. 2 nude
  diuturnus, -a, -um 1 de hominibus i.q.qui diu vivit 2 de rebus i.q. qui diu durat, longus
     diuturne i.q. diu
  divello, -velli, -vulsum, -vellere 1 i.q. disicio, dispergo 2 i.q. disiungo, separo, removeo a homines b res3 i.q. diremo
  diversitas, -tis 1 de alvei cursu dividendo, mutando, minorando 2 de varietate gentium 9, 23
  diversor, -atus sum, -ari i.q. moror
  ® diversorium = deversorium
  diversus, -a, -um I i.q. in varias partes conversusII i.q. oppositus III i.q. varius, discrepans, alius, non idem A de hominibus 1 c.dat. 2 c. ab 3 abs. B de rebus 1 c. ab 2 abs.
     diversum, -i subst.n. 1 cf. supra: diversus = in diversas partes233, 23 2 i. ex opposito 475, 35 fere i.q. undique453, 22
  diverticulum, -i 1 i.q.flexio a viæ b fluminis 2 i.q.digressio a viæ b orationis (locum significare videtur unde divertit sciptor 3 i.q. effugium, salus
  diverto, -ti, -sum, -tere i.q. iter ab aliquo loco facio, proficiscor
  dives, -vitis vel tis [in versibus 56, 32 ditia 56, 34 ditissimus] i.q. locuples, copiosus1 adi. a c.gen. b gen. e contextu supplendus c nude 2 subst. de nobilium ordine
  divido, -si, -sum, -dere 1 i.q. disseco, discindo, in varias partes secerno 2 i.q. partior, minorem facio a c. acc. b c. præp. et acc. c c. adv.3 i.q. distribuo 4 i.q. seiungo, dirimo
  dividuus, -a, -um 1 i.q. divisus 2 fere i.q. secretus, separatus 3 i.q. diversus 4 i.q. dissidens a de hominibus b de rebus
  divinatio, -nis i.q. ars divinandi
  divinitas 1 i.q. maiestas divina, numen (paganorum) 2 apud christianos i.q. Deus, Dominus (Christianorum)
  divinitus adv. i.q. auctoritate divina (cum pagana)[122, 12 244, 27] tum Christiana a dis vel a Deo 2 i.q. ritu Christiano
  divino, -avi i.q. præsagio
  divinus I apud paganos A i.q. ad deos pertinens, opp. humanus 1 adi. 2 subst. B i.q. (futuri) peritus, præsagiens 1 adi. 2 subst. II apud Christianos A i.q. Christianus (opp. barbaricus, paganus) B i.q. ad Deum, Dominum pertinens (sæpe pro gen.) 1 adi.2 subst.n. a i.q. omnia quæ ad Deum pertinent fere i.q. deus 313, 17 b i.q. res divinæ, missa C videtur esse i.q. deus, sanctus 353, 25
  divisim i.q. separatim 217, 14
  divisio i.q. actio dividendi, partitio i.q. opes, fortunæ 1 c.gen. 2 sine gen.
  divitiæ, -arum i.q. opes, fortunæ 1 c.gen 2 sine gen.
  divus 1 apud paganos a i.q. deus b ut apud antiquos de Cæsare defuncto 2 apud Christianos i.q. consecratus, sanctus, beatus
  *do, -dedi, -datum, -dare I prævalet notio tradendi, dedendi A pro obi. homines B pro obi. res II prævalet notio præbendi, tribuendi A pro obi. animantia 1 c.dat. et acc. 2 sine dat, B pro obi. res 1 corporeæ a c.acc. et dat. b sine dat. c c.acc. et abl. 2 incorporeæ a c. acc. et dat. b sine dat. 1 i.q. solvo 2 i.q. inicio 3 i.q. duco, habeo C c. inf. (nonnisi in versibus) i.q. concedo, permitto 1 c. dat. 2 sine dat. III prævalet notio edendi, faciendi, præstandi A c. dat B sine dat. hic pendent hæ notiones 1 i.q. mitto 2 i.q. navo (c. dat. 161, 23 c. ut, ne 460, 6 492, 39)
     dans, -tis de eo qui dat, donat 347, 36
  doceo, -ui, -tum, -ere 1 i.q. edoceo, instruo, erudio a c. obi. b c. obi. vel subi. et inf. c c. inf. d c.acc. (c. inf.) 2 i.q. certiorem facio c.acc. et inf. 3 i.q. ostendo, admoneo a c. obi. b c. acc.(c. inf.) c c. quæstione indirecta
     doctus, -a, -um 1 abs. i.q. doctrina eruditus2 i.q. qui aliquid didicit, scit a c. gen. b c. inf.
     docte i.q. prudenter
  docilis i.q. capax
  docilitas, -tis de apprehendæ doctrinæ facilitate
  doctor, -is i.q. homo doctus, professor
  doctrina, -æ 1 i.q. scientia, disciplina 2 i.q. eruditio, institutio 3 de religiosa disciplina 4 de copia scientiarum i.q. litteræ
  documentum, -i 1 i.q. doctrina, disciplina a c. gen.subi. b c. gen. obi.c sine gen. 2 i.q. experimentum, exemplum, indicium a nude b c. gen. subi. c c. gen.obi. d sequitur acc. c. inf. e sequitur quæstio indirecta
  dogma, -tis 1 i.q. doctrina 2 de religiosa disciplina (de opere Andreæ Sunonis filii, quod inscribitur `Hexaemeron´285, 9)
  dolabra, -æ de ferramento ad cædendum perfrigendumque factum, fere i.q. securis 139, 2
  dolenter i.q. graviter, moleste, ita ut dolorem afferat
  doleo, -ui, -itum, -ere i.q. dolore afficior, lugeo (nonnisi ad animum spectat) 1 abs. 2 c. acc. 3 c.abl. 4 c. ob 5 c. acc.(c. inf.)
  dolium, -i de magno formæ rotundæ vase ligneo ad umores (inprimis cervisium) condendos facto
  dolor, -is 1 spectat ad corpus i.q.cruciatus a c.gen. b sine gen. 2 spectat ad animum i.q. mæror a c.gen. subi. b c. gen. obi. c sine gen.
  ® dolorosus = aliquid quod dolet Gertz S 344, 14
  ® dolositas = calliditas Gertz S 195, 25
  *dolus, -i 1 de qualibet et verborum et factorum callida machinatione i.q. fallacia, fraus, insidiæ a c.gen.poss. b nude 2 de ipso instrumento doloso 37, 32
  domesticus, -a, -um I adi. A spectat ad domum vel familiam 1 generatim 2 speciatim a de regis clientela (lingua nostra `huskarle´)b de religisorum cætu 43719 B spectat ad personam fere i.q. proprius 1 generatim 2 speciatim t.t. iuridicalis de vocando in ius C spectat ad patriam vel civitatem propriam fere i.q. vernaculus, intestinus a de hominibus b de rebus D i.q. internus, interior II subst. A
  A i.q.familiaris, minister B i.q, indigena, popularis
  domicilium, -i 1 strictiore sensu i.q.habitaculum a hominum b bestiarum c de re vergit in notionem loci ad conservandum facti 233, 2 2 latiore sensu i.q. sedes
  ® domicella/domicellus = virgo regia/puer regius
  domina, -æ 1 de ea quæ in famulos vel famulas dominatur, hera a generatim b speciatim de regina 2 translate 545, 9;dominæ pauperes = Clarissæ
  *dominatio, -nis i.q. dicio, potestas 1 c.gen. vel pron. poss. 2 c.gen. obi. 3 a nude b speciatim de præfectura 387, 33
  ® dominicus ? ad dominum i.e. Christum pertinens Gertz S passim, dominica oratio = pater noster 355, 23, dominica (dies) = dies solis; nox dominica = pridie dominicam Gertz M :dominica Sexagesima = dominica octava ante pascham / Quinquagesima = dominica ante diem cinerum/Septuagesima = dominica nona ante pascham
  dominium, -i i.q. dominatio, potentia 1 c.gen.poss. 2 c.gen. obi. 3 sine gen; opp. hominium quod vide
  dominor, -atus sum, -ari i.q. regno
  dominus, -i I i.q. herus (de eo qui alios homines antecedit) A genratim 1 c.gen vel pron.poss. 2 sine gen.B speciatim 1 de rege, principe a c.gen.vel pron.poss. 2 de Kanuto qui vocatur `lavard´352, 1 II i.q. possessor (de eo cuius est aliquid) A c.gen. B sine gen.; Gertz M :iuncturae : domni lignum = crux Christi ;domini oratio = paternoster
  domitor, -is de eo qui domat vel domuit, victor c.gen.obi.
  domo, -ui, -itum, -are 1 i.q. subigo, in dicionem redigo 2 i.q. supero, opprimo 3 i.q. refreno, coerceo 4 i.q. abstineo, absterreo
  ® domuncula = domus quae parva est
  *domus, -us [abl.sing. -o, acc. plur. -os, abl. plur. ibus] I strictiore sensu i.q. ædes, locus habitandi, domicilium A generatim 1 c.gen. vel pron.poss. 2 a sine gen. b domi i.q. in domo sua, apud se c.pron.poss. B speciatim de monasterio, conventu religiosorum II latiore sensu de sede domestica, patria, solo patrio sim. A domum 1 sing. 2 plur. B domi (opp. foris)
  ® donarium = donum
  donatio, -nis i.q. actio donandi 1 c.gen. 2 c.gen obi.
  ® donativum = munus pecuniae militibus (opp. congiarium)
  donec i.q. quoad 1 c. indicativo 321, 1 2 c.coniunctivo a c. particula 139, 2.296, 5 tam diu (de iteratione b sine particula 9, 18 (pro indicativo)207, 38
  dono, -avi, -tum, -are I proprie i.q. munero, do A c.acc. eius, cui datur aliquid 1 accedit abl, eius rei quæ datur a corporea b incorporea 2 sine abl. B c.acc. eius rei quæ datur 1 c. dat.a corporea b incorporea 2 sine dat, 109, 4 II notiones speciales A de honore deferendo B vergit in notionem condonandi
  *donum, -i i.q. munus 1 c.gen.poss. 2 c.gen obi. 3 sine gen.
  dormio, -vi, -tum, -re i.q. somno fruor
     dormiens de eo qui dormit
  ® dormitio = mortis quies Gertz S 343, 7, ibidem = somnus 404, 23
  ® dormitorium ubi dormitur Gertz S 324, 24
  dorsum i.n. pars corporis posterior, tergum
  dos, -tis 1 proprie de dono quod nupturæ datur 2 translate de aliis donis a de donis ecclesiæ a rege datis 322, 9 b de naturæ donis ad qualitates hominibus ingenitas spectantibus 12, 18104, 10 231, 2 368, 12 371, 24
  doto, -avi i.q. dote orno 1 proprie filiam dimidio regni 259, 31 2 translate 63, 9 ingenium413, 12 ecclesiam
  ® doxa = gloria Gertz S 109, 19
  draco, -nis 1 de angue, serpente 2 de monstro fabuloso magni serpentis formam præbente 3 in imagine de navigio tortuosas proras habente
  ® dromo = magna navis mercatoria Gertz S 439, 15
  dubietas, -tis i.status eius cuius animus vel cogitatio hæsitat sive cunctatur, = dubitatio Gertz S 318, 18, ibidem = dubium Gertz S 123, 1 ; dubio procul posito = sine ullo dubio
  *dubito, -avi 1 de cogitatione incerta i.q. ambigo a c.præp. b c. quæstione indirecta c sequitur quin (antecedit negatio) d sequitur acc. c.inf.(antecedit negatio) 2 de voluntate incerta i.q. abhorreo, cunctor c. inf.
  dubius, -a, -um I de eo qui dubitat, nunc huc nunc illuc vergit A de hominibus 1 c. gen rei incertæ 2 c. præp. 3 c. acc. c. inf. B de rebus et incorporalibus fere i.q. anxius, incertus, timidus II passive de rebus ambiguis A c. subst. (notio variat secundum voces qiubus additur; modo de rebus incertis, modo de rebus eventus incerti, modo de rebus quibus fides non est) nota de mutabili cæli qualitate 257, 33B sine subst. (semper neutrum) 1 sine sententia interrogativa 2 c. sententia interrogativa a disiunctiva b simplici 3 c.acc. c.inf.
     dubio i.q. dubie
     dubie semper in iunctura haud dubie i.q. sine ulla dubitatione, pro certo
  ® ducatus 1 = ductus ; 2 = (teutonice Herzogtum)
  ducenti, -æ, -a i. numerus
  ® ducissa < dux : uxor ducis
  *duco, -xi I de actione movendi A pro subi. homines 1 generatim 2 speciatim a i.q. ad os adduco moveo, capio b i.q. effero c i.q. traho B pro subi. belua C pro subi. via D pro subi. incorporalia i.q. adduco, commoveo II de matrimonio III de suspirio 505, 11 IV de origine V de tempore i.q. dego VI de actione mentis A i.q. censeo, iudico, habeo 1 c.duobus acc. 2 c acc.et gerund. 3 c. singulis acc. 4 pro obi. inf.a generatim b c. inf. et comp. neutrum c c. inf. et gerund. 5 c. gen. 6 c.dat. 7 c.in 8 c. pro 9 c. inter B i.q. contemplor; ducere ut = velle, satius ducere Gertz S 122, 3; Gertz M consvetudinem ducere = mos habere
  ductamen, -inis i.q. ductus, actio ducendi 218, 8
  ductilis, -e i.q. qui duci qui moveri potest
  ducto, -avi 1 abs. a i.q. viam monstro b i.q. rego, præsum 2 c.obiecto a sensu proprio viæ monstrandæ vel præeundi interlucente i.q. duco b i.q. impero, præsum c t.t. de ductu dando (lingua nostra `lejde´teutonice `Geleit´)
  ductor, -is 1 de eo qui viam monstrat a hominibus b navibus c iumentis 2 de eo qui semper præest i.q. dux, princeps 3 de eo qui ducendo protegit
  *ductus, -us 1 de hominibus ductis i.q.regimen A proprie 1 de actione viæ monstrandæ 2 de eo qui in bello ducit 3 t.t. de actione eius qui tuitionis causa aliquem prosequitur (lingua nostra `lejde´) B translate 1 ducunt homines 2 ducunt res II de rebus ductis A proprie 1 generatim 2 speciatim a de lineis b de filo sim. c de remis B translate i.q. traho, facio
  dudum 1 i.q. antea, olim, aliquando 2 addito `iam´ prævalet notio longi spatii, i.q. iamdiu, iampridem
  duellare/duellum i.q. singulare athletarum certamen, monomachia e provocatione excepta, privata pugna
  dulcedo, -inis 1 proprie 2 translate i.q. suavitas, iucunditas
  dulcis, -e nonnisi translate i.q.iucundus, gratus
  dulcor, -is de qualitate saporis 167, 19
  *dum [162, 38 cum a183, 8 cum D 267, 20 cum a 434, 40 ubi dum a] I temporale A c. indicativo 1 præs. a respondet præs.(duæ actiones in idem tempus incidunt) b respondet perf. (temporis `punctum´indicat c respondet impf. (duæ actiones in idem tempus incidunt) 2 perf.(respondet perf.; concidunt duæ actiones temporis `punctum´complexæ 18, 7 18, 15 83, 1 119, 6 127, 24 265, 37 269, 6 etc. nota homoioteleuton 241, 1 dum...fovit...agnovit B c. coniunctivo 1 impf. i.q. cum ;nota pro indicativo 57, 10 2 plusqupf. 3 præs. (in oratione obliqua) 4 perf. (in oratione obliqua) II causale A c.indicativo 1 præs. 2 perf. B c. coniunctivo 1 imperf. 2 plusqupf. III vergit in notionem condicionalem 353, 15;® vide etiam: usquedum Gertz S
  dumetum, -i i. locus spinosus
  dummodo [traditur 412, 27] i. particula vim restrigendi habens i.q. si modo 1 c. præs. 2 c.impf. 3 c plusqupf.
  *dumtaxat I vi restrigendi vel dilatandi i.q. tantummodo, solum a postponitur b anteponitur c interseruntur quædam 2 vi restringendi imminuta fere i.q. quidem, saltem, utique
  *duo, -æ, -o[acc, duos 46, 22 etc.gen. 290, 6 duum iugerum, duorum passim e.g. 128, 35] 1 adi. 2 solum ponitur
  *duodecim 1 adi 2 solum ponitur
  duodecimus, -a, -um i. numerale ordinem indicans
  duodeni, -æ, -a i.q. duodecim 1 distributive 2 vi ditributiva debilitata
  ® duodennis = duodecennis Georges: Augustin.
  duplex, -icis de rebus in duas diversas partes vergentibus vel e duabus partibus compositis i.q. geminus
     dupliciter 1 i.q. duobus modis 2 bipertito
  duplicitas i. actio alicuius numeri bis sumendi
  duplico, -avi 1 proprie i.q. aliquid altero tanto maius reddo 2 translate i.q. cumulo
  duplus, -a, -um i.q. altero tanto maior 1 adi 2 subst.
  duramentum, -i i.q.munimentum, quod durum facit
  duratrix, -cis i. quæ durum reddit
  ® dure/duriter opp.molliter
  duresco, -ere i. lentesco (cf. 195, 9) 194, 26
  duritia, -æ 1 proprie i.q. firmitas c. gen rei duræ 2 translate de humani animi rigore
  durities, -i i.q. natura dura 1 c.gen. 2 nude
  duro, -avi 1 transitive i.q. durum reddo a c.acc. et abl. b sine abl. 2 intransitive i.q. vivo
  durus, -a, -um 1 proprie de corporeis 2 translate a i.q. difficile perpessu b i.q. obduratus, crudelis, immitis
  dux, -cis g.c. I sensu strictiore A de eo qui alicui viam monstrat 1 proprie a abs.b c.gen. 2 translate de pruina vestigiis viam monstrante II sensu latiore A de eo penes quem summa belli est 1 proprie 2 translate de fame 37, 19 B de eo qui regnum, terram, provinciam gubernat 1 de rege regulis magnatibus (nonnulli loci ad 2 trahi possunt e.g. 308, 25 421, 37) 2 t.t. a i.q. lingua nostra vocatur hertug b i.q. lingua nostra vocatur `jarl´ (syn. præfectus, satrapa) C de eo qui qualicumque rei præ est iuncturæ ad II A et B 1 c. gen. qualitatis 2 c.gen.obi.
  dyas, -dis i. binarius numerus qualitatis, dualitas
  ® dysenteria = lat. tormina intestinorum


  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z |

  PræfatioAd usumIndex abbreviationumTota editio 1996Tota editio 1997


  E
  e v. ex
  eapropter i.q. ob eam causam; propterea
  eatenus i.q. usque ad id tempus
  ® ebdomas = dies septimus in quo discrimen aliquod evenire potest > hebdomada = numerus septim dierum > dies dominicus RH
  ebrietas, -tis 1 i.q.actio vel studium nimis bibendi sive status eius qui nimis potavit 2 i.q. potus ebrium reddens
  ebriosus, -a, -um 1 i.q. vino sim. deditus 2 i.q. crapulam efficiens
  ebrius, -a, -um de eo qui nimis potavit
  ecce i. particula quæ novum inducit 1 additur et 2 solum ponitur
  ecclesia, -æ 1 de universitate catholica 2 de generali religiosorum conventu 3 de capitulo et congregatione fidelium certæ civitatis 4 de ipso ædificio Christianorum sacro (syn. ædes, basilica, templum)
  ® ecclesiola < ecclesia :parva ecclesia
  ® ec(c)lipsare = defectionem patere ut luna Gertz M I, 481, v.8, nota
  ® eclipsis memoriae = memoria incipit deficere Gertz M I, 106, 18
  ® econtra = e contraria parte Gertz S 308, 12
  ® econverso = econtra
  eculeus, -a, -um i. tormenti genus 411, 16
  edax, -cis 1 de animantibus i.q. edendi cupidus 2 de re quæ consumit vel delet a c.gen. b nude
  edico, -xi, -ctum, -cere nonnisi de rege vel alio duce 1 i.q. pronuntio, declaro c.acc.(c.inf.) 2 i.q. decerno, statuo a c.ut, ne b c.acc. c.inf. c c. obi.; edicere = proclamare Gertz S 118, 8;ibidem = describere
  ® edictio = pronuntiatio Gertz S 131, 21
     edictum i.q. præceptum, iussum 1 accedit adi. 2 accedit gen. a obi. b subi. 3 solum ponitur
  ® edificare vide aedificare
  edissero, -ui, -tum, -ere i.q, plane expono
  *edo, -didi, -ditum, -dere i.q. genero, procreo a sine abl.originis b c abl. originis (passive) ;nota part. perf. substantive 215, 20 2 i.q. emitto (de vento) 29, 20 3 i.q. expono e nave 492, 27 4 i.q. exhibeo, monstro 5 i.q. publici iuris facio a i.q. divulgo b i.q.edico, pronuntio 6 i.q. voce emitto 7 i.q. dico propono, narro a c acc. b c.acc. c.inf. c c. quæstione indirecta 8 i.q. ago, facio
     editus, -a, -um i.q. altus, celsus 1 adi. 2 subst. i.q. lingua Fresica `verf´dicitur 384, 35
     edita, -orum i.q. dicta 251, 1 (cf. edo 6 i.q. voce emitto)
  edo, -di, -sum, -dere i. cibum devoro
  edoceo, -ui, -tum, -ere 1 i.q. aliquem certiorem facio a c. obi. b additur res de qua aliquis certior fit c additur quæstio indirecta d c. acc. c. inf. 2 i.q. demonstro, denuntio a c. duobus acc. b c. acc. c.inf. c c. enunt.sec. 262, 25
  edomo, -ui, -itum, -are i.q. supero, vinco
  educatio, -nis i.q. actio educandi
  educator, -is de eo qui educat
  ® educatus = educatio
  educo, -avi, -atum, -are 1 i.q. puerorum mores effingo 2 i.q. bestias nutrio, alo 3 in imagine 164, 39
  educo, -xi, -ctum, -cere de satellitibus i.q. mecum duco 2 de navibus a i.q.in expeditionem duco b i.q. extraho; Gertz M II, 402, 20 (deus) aliquem ex corpore eduxit= aliquem mori fecit
  edulium, -i i.q. cibus, daps, obsonium
  effamen, -inis i.q. dictum, verbum
  effectus, -us i.q. actio efficiendi, ad finem perducendi a c. gen.obi. b sine gen. 2 i.q. efficacia, vis a c. gen. subi. b sine gen.
  effeminatus, -a, -um i.q. muliebris, mollis 1 de rebus 2 de hominibus
     effeminate i.q. muliebriter, ignave
  ® efferatus (< efferasco, -avi, -ere < ferus): ferox RH Gertz M I, 15, 18 efferatus super = contra
  efferitas, -tis v. feritas
  effero, -extuli, -elatum, -efferre 1 actione movendi alquid ex alio loco in alium locum a i.q. porto b i.q. moveo c i.q. sepelio in imagine 332, 22 d i.q. edo e i.q.divulgo 2 de actione extollendi aliquid in altum a generatim b speciatim i.q. laudo i.q. augeo, cumulo : 107, 12
     elatus, -a, -um 1 proprie i.q. editus 2 translate i.q. superbus a c.abl. b sine abl.
  efferus i.q. ferus
  effervesco, -bui, -vescere i.q. fervesco, fervere, incipio (nonnisi translate) 326, 37
  efficacia, -æ i.q. potestas(efficiendi) 104, 20
  efficax, -cis 1 de rebus i.q. vim habens a c.ad b c.dat. (anteponitur) c sine dat. 2 de hominibus i.q. potens, strenuus
     efficaciter i.q. c. effectu, non frustra
  *efficio, -feci, -fectum, -ficere I i.q. ad finem perduco, perficio, conficio A abs. B c.obi. 1 c.abl. instr. 2 sine abl. instr. C c. ut, ne II vi debilitata i.q. facio A sensu strictiore 1 pro obi. res corporea 2 pro obi. incorporea B sensu latiore i.q. reddo (c.acc. vel duobus acc. 1 animantes 2 res ; nota `dubium efficio´c. quæstione disiunctiva 302, 26 445, 28; effici = fieri Gertz S 18, 13
  effigies, -ei 1 i.q. imago, simulacrum 2 i.q. species, forma
  effigio, -avi i.q. ad effigiem formo
  efflagito, -avi1 i.q. flagito, peto 2 i.q. imploro, invoco
  efflo, -avi i.q. exspiro 37, 4
  effluo, -xi, -ere 1 i.q. emano, effundor 2 i.q. dilabor, extendor 3 i.q. inutiliter vitam dego, luxurior
     effluens, -tis i.q. luxuriosus, luxurians 151, 36
  effodio, -di, -ssum, -dere i.q. eruo
  effrenatus, -a, -um i.q. intemperans, immodicus
  effrenis, -e i.q. effrenatus 2 translate a adi. 298, 19 b substantive 293, 27
  effringo, -fregi, -fractum, -fringere i.q. frango
  ® effrons < frons : = impudens, temerarius RH Gertz M II, 340, 19
  effugio, -i, -itum, -ere i.q. evado, evito 1 abs. 2 c.obi. a hominem 2 res
  ® effugo = fugo, eicio Gertz S 21, 3
  effundo, -di, -sum, - ndere 1 pro obi. res a i.q. immitto b i.q. laxo, do 2 pro obi. personam (pron.refl.) a de confluendi actione b de expeditione facienda c de procedendi actione
     effusus, -a, -um 1 i.q. extensus, laxatus 2 i.q. immodicus, intemperans
     effuse 1 t.t. militaris i.q. passim 2 i.q. libere, immodice
  effusio, -nis 1 i.q. fusio 2 i.q.actio spargendi, abiciendi 3 de consuetudine copias laxandi, spargendi
  egenus, -a.-um 1 i.q. qui indiget (c. gen.) 2 i.q. pauper a adi. b subst.
  egeo, -ui, -ere i.q. indigeo c.abl.
     egens, -tis i.q. homo pauper
  *egero, -ssi, -stum, -rere de qualibet actione efferendi 1 generatim i.q. eximo, depromo, extraho a c.abl. b sine abl. separationis 2 speciatim a i.q. effundo b i.q. emitto c i.q.exspuo, evomo
  egestas, -tis 1 genratim i.q.inopia a c.gen.subi. b c.gen. obi.c sine gen. 2 speciatim de inopia rei familiaris i. paupertas
  egestio, -nis i.q. actio egerendi, edendi (de aranea telarum figmenta conserente) 389, 33
  *ego [acc.sing. :me dat. mihi abl. me gen. mei 15933 225, 13 nom.et acc. plur. :nos, dat.et abl. nobis gen nostri 37, 20 210, 35 gen. nostrum nusquam legitur] 1 sing. a prædicandi vel extollendi causa b nom. abundat 173, 33 c alii casus (nota dat. ethicus nusquam legitur) 2 plur. a de multis b pro sing. 26, 21 129, 23 172, 18 194, 26 modestiæ causa de ipso auctore 306, 27
  egredior, -ssus sum, -di i.q. exeo, excedo 1 intrans.a abs. b additur quo; Gertz M egredi > domum, egredi > curiam, egredi > terram c additur unde nota 491, 20 a Sclavis 2 trans.
  *egregius, -a, -um i.q. excellens, singularis, præstans 1 de hominibus 2 de rebus
     egregie i.q. præclare
  ® egregis = egregius Gertz S 226, seq.1, 4
  egressio, -nis i.q actio egrediendi, exeundi.
  egressus, -us i.q. egressio
  eia i. interiectio adhortativa
  eicio, -ieci, -iectum, -icere 1 i.q. expello a proprie b translate e.g. 72, 15 2 i.q. emitto, immitto 3 i.q. egero (variationis causa)
  eiulabundus, -a, -um i.q. plorans, plangens
  eiulatus, -us i.q. planctus, lamentatio
  eiusmodi i.q. talis
  elabor, -psus, -bi 1 de rebus a i.q. excido, cado, delabor b i.q. effundor, effluo c i.q evanesco 2 de animantibus i.q. effugio, evado a c.abl.b sine abl. 3 de tempore i.q. labor, effluo
  elaboro, -avi i.q. labore conficio 1 c. acc. et abl. 2 c. ut
     elaboratus, -a, -um i.q. singularis, præstans
  elapsio, -nis i.q. actio aufugendi e.g. 94, 18
  elapsus, -us i.q. elapsio
  elatio, -nis 1 i.q. eminentia 2 i.q. superbia, arrogantia, insolentia
  electio, -nis de actione eligendi 1 i.q. optio 2 i.q. creatio a: regis vel ducis b : tutoris c episcopi II 413, 22 [declaratio nubila R.H.]
  elector, -is de iis qui episcopum eligunt 413, 16 520, 7
  ® electrus, -a, -um adiective Gertz M olla cuprea sive electra II, 358, 2
  ® electrum = lat. sûcinum (sûcus nectaris) > electrum colore sucino simile, quod e stagno(stanno) et aere mixtum est = orichalcum n.; Plinius: aurum quinquies argento semel miscendum est = electrum ; Gertz M II, 394, 6 delphinos electro fusos
  electus, -us i.q. electio, creatio 349, 13; Gertz M II, 111, 1:electus: (archi)episcopus nondum a papa confirmatus
  elegans, -tis i.q. pulcher; Gertz M = egregius, illustris; eleganter = egregie
  elementum, -i1 de duris rebus 2 de principiis rerum 29, 7 3 de quolibet fundamento 292, 21 4 de litteris 87, 38
  ® elemosi(y)na = eleêmosyna = lat. stips;teutonice: Almosen
  ® elevatio corporis Christi (hostiæ, in missa) Gertz S 437, 18
  elevo, -avi i.q. infirmo, minuo, subduco; Gertz S elevare = levare ossa sancti 70, 17
  elicio, -ui, -itum, -ere 1 i.q. cieo, sollicito 2 vox magica de manibus evocandis 3 corporaliter i.q.extorqueo, elido 4 i.q. investigo, eruo
  elido, -si, -sum, -dere 1 i.q. exprimo, extorqueo 2 i.q. eicio 3 i.q. frango, contundo a proprie b translate e.g. 128, 10
  eligo, -legi, -lectum, -ligere i.q. e magno numero capio 1 homines 2 res 3 c. inf. i.q. malo106, 20
     electus, -a, -um i.q. præstans
     electus, -i de episcopo nondum confirmato
  elimino, -avi i.q. prohibeo, excludo; Gertz S fugare, eicere 63, 18
  elinguis, -e i.q. lingua orbatus
  eliquo, -are i.q. liquefacio
  ® elisus < elido Gertz S345, 10
  elixus, -a, -um i.q. coctus 1 adi. 167, 21 opp.assus 2 subst. neutr. i.q. cibus coctus 173, 21 [ex et lix: nostra lingua `lage´]
  elocutio, -nis i.q. facultas eloquendi, dicendi 118, 27
  elogium i.q. eloquium (error typographicus esse videtur pro eloquio) Gertz M II, 184, 1 : intestamento = condicio/ascriptio
  ® elongare (reflexive) = abire, discedere Gertz S 306, 22
  eloquor, -cutus sum, -qui 1 i.q. dico, expono a abs.b c.acc. 2 i.q.indico, demonstro (c. duobus acc.)
     eloquens, -tis i.q. facundus
  eloquentia, -æ i.q. facundia 1 c.gen.poss. 2 sine gen.
  eloquium, -i 1 i.q. eloquentia 2 i.q. lingua 3 i.q. dictum [cf. elogium error typographicus] etiam vide elogium
  eluceo, -xi, -cere i.q. luceo, emineo
  ® elucidare Gertz M II, 395, 11 = in lucem proferre
  eluctor, -atus sum, -ari i.q. luctor
  elucubratus, -a, -um i.q. diligenter factus, perfectus
  eludo, -si, -sum, -dere 1 i.q. irritum facio 2 i.q. fallo 3 i.q. cavillor
  eluo, -i, -tum, -ere i.q. inundo
  eluvies, -ei 1 de inundatione 2 de rapido aquæ cursu
  emancipo, -avi e manibus domini libero 164, 16; RH < mancipium Gertz M addit ab iugo/e vinculis
  ® emenda = satisfactio Gertz S 165, IV, 34 RH Gertz M :emenda f. i.q.persolvendum est = 1 multa f 2 paenitentia
  emendabilis, -e de delicto cui venia dari potest297, 26
  emendatio, -nis 1 i.q. actio emendandi 2 de actione reparandi i.q. satisfactio a generatim b speciatim vox ecclesiastica de pænitentia agenda
  emendo, -avi 1 i.q. melius facio aliquid 2 i.q. medeor (de satisfactione)
  emensio, -nis i.q. actio permetiendi, conficiendi
  emercor, -atus sum, -ari i.q. adipiscor, mercor
  emergo, -si, -sum, -gere 1 i.q. exeo e profundis; in imagine de classe quæ ex improviso apparet 184, 31 2 i.q. evado, fio 3 i.q. nascor, originem traho
  emeritus, -i de eo qui post multa merita aliqua re defungitur (c. abl.) 223, 39
  emetior, -nsus sum, -tiri i.q. conficio, permetior, percurro 1 de loco 2 de negotio sim. 3 de tempore
  emico, -ui, -atum, -are 1 i.q. mico, exardesco (de igne) 2 i.q. effundor
  emigro, -avi i.q. migro, proficiscor
  eminentia, -æ i. altitudo
  emineo, -ui, -ere i.q. promineo, in altum erigor
     eminens, -tis 1 i.q. prominens 2 i.q. altus 3 i.q. insignis
     eminenter i.q. alte 110, 10
  *eminus i.q. e longinquo, procul 1 generatim 2 speciatim in re militari e.g. 208, 5,
  emissio, -nis i.q. actio mittendi
  emitto, -si, -ssum, -ttere i.q. iacio, contorqueo, iaculor 2 i.q. edo 3 i.q. mitto
  emo, -i, -ptum, -ere i.q. mercor, pretio aliquid comparo 1 proprie a c.gen. pretii b sine gen. 2 translate a c.gen.pretii b c.abl. c c.acc. solo
     emenda, - orum i.q. cibaria, necessaria 442, 2
  emollio, -vi, -tum, -re i.q. mollem facio, flecto
  emolumentum, -i i.q. lucrum
  emorior, -tuus sum, -i i.q. morior
  emoveo, -vi, -tum, -vere i.q. moveo
  empticius, -a, -um i.q. emptus 133, 33; Gertz M virgines empticiae I, 276, 19
  emptio i.q. actio emendi, comparatio 1 c. gen. obi. b sine gen.obi.
  emptor, -is i.q. qui emit
  emptus, -us i.q. emptio
  ® emulari vide aemulari; emulus = aemulus
  ® emundare = mundum facere Gertz S 332, 8 RH
  ® emunitas/emmunitas vide immunitas
  en [traditur per ironiam 204, 14] 1 vi demonstr. i.q. ecce 2 vi interr. 268, 25
  enascor, -natus sum, -nasci i.q. orior
  enato, -avi i.q. natando effugio
  enavigo, -avi i.q. navigando abeo
  eneco, -ui, -tum, -are i.q. neco, cædo
  enervis, -e 1 i.q. enervatus, mollis, effeminatus 2 i.q. infirmus
  enervo, -avi 1 i.q.debilito, infirmum facio 2 i.q. defatigo, supero, vinco
  enervus, -a, -um i.q. enervis
  *enim 1 ad sensum a vi causali vel explicativa (secundo loco ponitur): in enunt. prim.: 3, 8 21, 28 : in enunt. sec.:44, 39 b vi adversativa vel copulativa 108, 30 236, 30 2 ad iuncturas 126, 21 enim....non (i.q. neque enim 531, 27) 3 ad collocationem a tertio loco ponitur 58, 41 metri causa b metri causa quarto loco 16, 28 ; Gertz M :enim saepius = autem
  *enimvero 1 vi causali et explicativa fere i.q. enim, sane 2 vi affirmativa
  eniteo, -ui, - ere 1 propie i.q. fulgeo, appareo 2 translate i.q. clarus sum
  enitor, -xus sum, -ti 1 strictiore sensu de corporali contentione a generatim i.q. laboriose acendo b speciatim de femina i.q. pario, gigno 2 latiore sensu de animi contentione i.q. studeo, operam do a c.inf. b c. ut
     enixe i.q. studiose, impense
  eno, -avi i.q. nando evado
  enodatio, -nis i. actio enodandi vel extricandi
  ensiculus, -i i.q. parvus ensis
  *ensis, -is i.q. ferrum, gladius (v. e.g. 354, 38) 1 c.adi. 2 c. verbo
  ® enormis = regulam ordinis violans, inhonestus Gertz S 374, 3; Gertz M = monstruosus
  ® enormitas = excessus, transgressio regulæ323, 18 Gertz S
  ® enormiter = monstruose
  ® enucleare (< ex + nucleus) = evidenter explicare
  [enumeratio, -nis actio enumerandi 271, 20 e coni., enuntiationem a.]
  enuntio, -avi i.q. narro
  eo, -ivi, -itum, -ire [......., nusquam formæ monosyllabæ leguntur] i.q.incedo, vado 1 proprie 2 in imagine de migrando ad inferos 3 translate a de adeunda hereditate b obviam eo i.q. obsisto, repugno, impedio
  *eo I i.q ad id A de loco 1 c.gen.2 sine gen. i.q. in eum locum B de gradu 1 c.gen. 2 sine gen. 436, 2 eo usque C de tempore, sequitur donec II i.q. propterea III i.q. tanto A sequitur quo B sequitur quod IV i.q. in eo, c.gen.
  eous, -a, -um i.q. orientalis
  ephebus, -i i.q. adulescens
  ® epiphania (etiam epyphania) i.e.1 visio spiritus sancti super Christum in baptismo, 2 dies epiphaniorum (Hieron.) sive epiphaniae-arum. Gertz S 196, 20
  ® episcopus/episcopalis/episcopatus =dignitas episcopalis/episcopium =dignitas episcopalis Gertz M
  epistola, -æ i.q. litteræ, instrumentum, scriptum 1 generatim 2 speciatim a de epistolis summi pontificis, de bullis b de epistolis regiis
  epistolaris, -is m. de eo qui epistolarum curam habet 3, 30 (de Andrea Sunonis)
  epitaphium, -i i. titulus sepulcralis.; Gertz S etiam = monumentum /sepulcrum 134, 7
  *epulæ, -arum 1 de cena, convivio 2 de ipso ferculo, cibo
  epulatio, -nis i. actio epulandi
  epulor, -atus sum, -ari i.q. cibum capio
  *epulum, -i de cena, convivio 2 de ipso cibo, ferculo
  equa i. animal (de femina libidinosa)
  eques, -itis 1 generatim de hominibus equo insidentibus 2 speciatim de militibus equo insidentibus (nonnulli loci ad b trahendi e.g. 453, 21) b de ordine qui in clientela regisvel episcopi constituti equis ad pugnandum utuntur (lingua nostra `ridder´; fortasse ad a trahendum 498, 39) nota de equitibus Byzantii stipendia merentibus (lingua nostra `væringer´) 545, 37
  equester, -ris, -re [149, 23 equestris ordinis viro legendum esse existimo.....]1 generatim ad equites pertinet 2 speciatim de ordine equitum
  ® equidem = firmius quam quidem
  equinus, -a, -um i.q. ad equum spectans
  ® equiperancia = aequipondium Gertz S 231, 13
  ® equiperare vide aequiparo Gertz S 314, 1
  equiso, -nis de famulo equum custodiente
  equitabilis, -e de loco ubi equitari potest
  ®equitatura f. = dignitas equester et illi qui eadem dignitatem habentRH
  equitatus, -us 1 i.q. numerus vel manus equitum 2 i.q. actio equitandi
  equito, -avi i.q equo vehor Gertz M etiam transitive
  *equus, -i (syn. alipes, caballus)
  ® equivocus = idem nomen habens Gertz S 425, III, 4 vide aequivocus
  erectio, -nis i.q. actio erigendi
  eremita, -æ m i. monachus solitarius
  ® Gertz M eremus/ erema, -orum (proprie : regio vasta) = locus solitarius; (h)eremiticus habitus = vestis eremitae
  ereptio, -nis i.q. actio eripiendi
  *erga 1 i.q. adversus a de animo amico vel pio b de animo hostili vel perfido 2 i.q. de, super 435, 16 3 i.q. cum
  ® ergastularius servus Ammi.14, 11, 33 = servus qui servos in ergastulo custodit Georges
  ergastulum, -i i.q. carcer (Georges : carcer rusticus in quo servi inclusi laborant)® Gertz S 97, 8 aliis in ergastulis deputatis > translate:anima a carnis ergastulo eggressa Gertz S 340, 12
  *ergo 1 ad sensum a conclusionem inducit i.q. igitur, itaque b transitum indicat 2 ad collocationem a primo loco ponitur b secundo loco; Gertz M ergo = causâ
  erigo, -rexi, -rectum, -rigere 1 proprie a i.q. sursum levo, tollo b i.q. flando excito c in imagine i.q. dirigo 2 translate a i.q. extollo b i.q concito, moveo, sollicito c i.q. confirmo, ad spem exhortor
  *eripio, -ripui, -reptum, -ripere 1 i.q. aufero, adimo 2 i.q. destringo 3 i.q. libero, servo
  *erogo, -avi 1 de actione aliquid dandi, impendendi, tribuendi 2 de actione aliquid conficiendi et exsequendi 3 de actione proiciendi a fere i.q. abicio, amitto b i.q. vendo c i.q. effundo
  errabundus, -a, -um de homine qui viam vel cursum ignorat 2 de sica frustra iacta 3 de vuluptate vaga 4 i.q. falsus
  erro, -avi i.q. vagor, palor
     errans, -tis i.q. incertus
     errata, -orum i.q. peccata
  ® erratus = error, reatus Gertz S 69, 22
  erroneus, -a, -um i.q. vagabundus 1 de homine 2 de voluptate
  *error 1 i.q. deflexio de via sive vagatio a proprie b translate 11, 9 2 i.q. falsa opinio, fraus, inscitia, lapsus (de errore animi) a generatim b speciatim de religione pagana 3 i.q. mendum contextus 310, 28 4 i.q. tenebræ quæ errorem efficiunt a generatim b speciatim de cæcitate
  erubesco, -ui, -escere nonnisi translate i.q. vereor, pudet me 1 c.acc. 2 c.inf.
     erubescendus, -a, -um i.q. pudendus
  eructatio i.q. actio eructandi, emittendi
  ® eructuare (Augustin) = eructare Gertz S 317, 29;eructare = eloqui = ructare;evomere
  erudio, -vi, -tum, -re i.q. instituo, doceo 1 generatim 2 speciatim de propaganda Christiana fide 265, 26 476, 22
  ® eruditor = magister Gertz S 114, 9
     eruditus, -a, -um i.q. institutus, doctus, prudens 1 c. abl, 2 nude
  eruditio, -nis i. actio erudiendi (de propaganda fide) 285, 8
  ® erugo = aerugo
  ® erumpna = aerumna quod vide Gertz S119, 25
  erumpo, -pi, -ptum, -mpere i.q. celeriter et cum impetu prodeo ex interiore loco 1 proprie fere i.q. exilio, evado a c. abl. b sine abl. 2 translate a de homine vocem subito edente b de re incorporea i.q. fio, orior
  eruo, -i, -tum, -ere 1 proprie i.q. effodio, eripio, eximo a c.ab b c.abl. c sine abl. 2 translate i.q. extraho, libero a c.ex b c.abl.
  eruptio, -nis i. actio erumpendi 1 de homine 2 de dente 206, 39
  *esca, -æ i.q. cibus; Gertz S 126, 1 offula
  ® estimare = putare, credere Gertz S 87, 21
  ® estimatio = dignitas Gertz S 93, 20
  esuries, -ei i.q. inedia, fames
  esurio, -vi, -tum, -re i.q. avide appeto
  esus, -us actio edendi c. gen.obi. 136, 29 equi vel canis 2 i.q. cibus
  *et I vi copulativa A coniunguntur duo membra cum similia tum dissimilia 1 semel ponitur a sine emphasi b emphatice novum inducit; fere i.q. tum 116, 23 2 bis ponitur (et.....et) 3 aut ...et 53, 20 4 ve....et 53, 22 5 et...ac 419, 13 6 et....que 45, 7 7 -que.....et 8 et...nec 326, 6 9 nec......et 379, 7 10 et non53, 36 (i.q. neque) nota collationem 60, 8 B coniunguntur plura membra 1 ultimum membrum aliis coniungit 2 in enumeratione nonnulla membra coniungit 205, 21 iuncturæ notabiliores 111, 11 et iam 121, 33 et ecce 121, 18 et nunc 133, 24 quoque et 218, 32 pariter et 220, 35 et ....quidem 263, 16 et quidem 333, 23 nec non et II i.q. etiam (hic illic debilltato sensu e.g. 361, 26 sic sæpe in enunt. relat.): 7, 21 sic ut et 8, 21 est et illic aliud glaciei genus 11, 16 sed et 25, 24 et ipse (i. ipse quoque) 42, 3 inter quas et 42, 30 qui et 110, 2 fuere et qui ...captarent 238, 7 ubi et 259, 31 non tantum....sed et 260, 7 non modo ....verum et 273, 24 quin et 308, 25 ut...ita et 342, 34 non solum ....sed et 384, 31 unde et 411, 7 a quibus et III vergit in potestatem adversativam i.q. autem, tamen 8, 34 IV pro `cum inverso´ 45, 31
  ® etas = aetas quod vide
  etenim i.q. enim 1 primo loco 2 secundo loco 3 tertio loco
  ® ether (acc. ethra) Gertz S 161, 12; ethereus = cælestis ibidem 429, 21 ;liber ethi/ymologiarum cuius scriptor est Isidorus
  *etiam 1 vi augendi a anteponitur e.g. 6, 16 iuncturæ notabiliores 4, 25 non solum... verum etiam 11, 24 non modo ...verum etiam 48, 7 non tantum...sed etiam 65, 24 non solum ...sed etiam 71, 7 non modo ...sed etiam 89, 13 quin etiam 335, 25 tum...tum etiam 211, 32 non modo ....certe (ceterum edd.) etiam (462, 11) b postponitur i.q. quoque 3, 10 2 vi augendi imminuta 96, 26 3 abundat 413, 1 vel 413, 4
  etsi coniunctio concessiva 1 sine verbo 2 c. indicativo 3 c. coniunctivo 4 in oratione obliqua
  ® eucharistia = sacramentum corporis Christi 360, 8
  evacuo, -avi i.q. debilito, deleo 224, 39; Gertz S 119, 22 = inanem reddere; Gertz M II, 181, 28 = irritum facere = vanus facere RH
  *evado, -si, -sum, -dere 1 proprie a i.q. escendo b i.q. effugio, fuga me recipio, me confero 2 translate a i.q. pervenio b i.q transeo c i.q. fio
  evagatio, -nis i.q. actio evagandi (i. enavigandi)
  ® evaginare = gladium (e vagina) educere RH
  evagor, -atus sum, -ari i.q. longius abeo
  ® evangelizare ; Gertz M II, 44, 22 :pauperes evangilizantur = orationem sacram pauperibus habere
  ® evasio = liberatio, salus Gertz S 25, a, 3; Gertz M = evadendi facultas
  eveho, -xi, -ctum, -here 1 proprie (nonnisi passive) a i.q. enavigo b i.q. escendo 2 translate a i.q. honore tollo 93, 18 b i.q. augeo 469, 30
     evectus, -a, -um c.abl. i.q. impulsus, sublatus, præditus; Gertz M = egregie instructus
  evello, -vulsi, -vulsum, -vellere i.q. eripio, extraho, adimo
  *evenio, -i, -tum, -ire nonnisi impersonaliter 1 pro subiecto enunt. a rel. 116, 24 syn. accidit, contigit b c. ut 2 sine enunt; eveniendum = eventurum Gertz S 213, 29
  ® eventilare flando ignem exardescere facit Gertz S 79, 8 RH
  *eventus, -us 1 i.q. exitus, finis a generatim 11, 12 rei b speciatim de bono eventu, successu 2 i.q. ortus 28, 17 lucis 3 i.q. casus a vergit in notionem universalem rei (interdum periphrastice e.g. 85, 12 necis [fere i.q. nex] 455, 1 currendi [fere i.q. cursus] etc.) b vergit in notionem fortunæ, sordis, fati 93, 29 c vergit in notionem modi, rationis 93, 10
  everbero, -avi (rhytmi causa) i.q. vexo 393, 27
  everriculum, -i i.q. rete piscatorium 291, 24 (lingua nostra `vod´ R.H.)
  everro, -ri, -sum, -rere i.q. tundo, pello 148, 40
  eversor, -is i. qui evertit, delet syn. consumptor
  everto, -ti, -sum, -tere 1 i.q. in contrarium statum verto 2 i.q. prosterno, eruo, perdo
  evidens, tis i.q. perspicuus, manifestus
     evidenter i.q. manifesto
  evidentia, -æ i.q. perspicuitas
  evigilo, -avi i.q. expergiscor 53, 12
  evilesco, -ui, -escere i.q. vilis, debilis fio 324, 20
  evinco, -ci, -ctum, -ncere i.q. plane vinco, supero
  evitatio, -nis i.q. actio evitandi
  evito, -avi i.q. effugio
  evoco, -avi 1 proprie i.q. vocando arcesso, invito 2 translate i.q. elicio 3 i.q. adhibeo
  evolo, -avi 1 i.q. exsilio 2 i.q. aufugio
  evolvo, -vi, -utum, -vere nonnisi passive i.q. effluo, decurro 1 proprie 2 translate 150, 19 de anno
  evomo, -ui, -itum, -ere nonnisi translate 1 i.q. emitto in summum æquor 518, 31 undis aliquem 2 i.q. respuo, sperno 281, 20
  *ex ante vocales et h semper ex, ante consonantes et j promiscue e et ex e.g. 345, 34 eadem verba modo c. præp. modo sine præp. e.g. 150, 10 I de loco unde aliquid oritur, cum proprie tum in imagine A c. verbis movendi sim. 1 composita a ab > abicere b ad >acciverat c con > convolare d de > demit otium e dis > e suis sedibus dissultantes f ex > effluxit g pro > ex unius arboris stipite promeantes h per > 46, 2 i re > e bello regressus k sub > 124, 13 subducto ...e pariete assere l super 276, 15 m trans 345, 29 2 simplicia B sine verbis 1 c. subst. a verbis derivatis 2 de domicilio 3 c.adi. 286, 18 II de qualibet origine sensu locali vanescente A de iis rebus quæ aliquid præbent (vergit in notionem causalem; nonnisi frequentes iuncturas attuli) 3, 2 B de iis hominibus 1 quibus nititur aliquid 54, 33 2 qui prædam, victoriam sim. præbent 3 qui notitiam dant 17, 24 C de iis personis a quibus aliquid mali infligitur 120, 28 III de causa A c.subst. 4, 5 12, 12B c. pron. 47, 1 ex eo...quod IV de materia 5, 8 38, 2 clavos ex fustibus creat V de origine animantium A c. verbis suscipiendi, oriundi, tollendi sim. B sine verbo VI de statu pristino relinquendo 10, 24 VII totum inducit de cuius parte agitur A c. verbis 4, 4 B c. subst. 1 a verbis derivatis 2 c. aliis C c. pron. et numeralibus 6, 9 VIII inducit eas res cum quibus aliquid congruit i. secundum 74, 31 ex sententia vergit in notionem `pro´:470, 35 IX de tempore 102, 27 X sensu motionis plus minus debilitato A de loco ubi aliquid fit 1 c.adi. vel gen. 2 nude B de tempore 203, 21 e vestigio (i. subito) formulæ (c.adi.) e contrario,
  ex improviso, e diverso (i. e diversis partibus 184, 2 i. contra 453, 21) Gertz M ex quo = quoniam ;ex imbellicitate = imbellitatis causa ;ex miseratione = miserationis causa;ex pudore = pudoris causa ; ex aspectu = aspectu; ex industria = consilio/consulto/de industria
  ® exacerbare = excitare, exagitare
  exactio, -nis 1 i.q. actio exigendi 2 i.q. tributum quod regi solvitur a generatim 325, 12 b de debito quod lingua nostra vocatur `sagefald´ 322, 16; Gertz M II, 207, 8 vectigal monasterio pendendum
  exactor, -is de eo qui censum regium exigendum curat (danice `umbuthsman´) 249, 3 syn. regio quæstore
  exacuo, -i, -tum, -ere 1 proprie i.q. acutum facio 479, , 23 stipites 2 translate i.q. incito, stimulo 326, 10 temeritatem
  exædifico, -avi i.q. ædifico
  exæquo, -avi 1 i.q. æquum facio a proprie (c.acc. et dat.) b translate i.q. similem, parem facio (c.acc. et dat. 2 i.q. æquus fio, accedo ad 111, 32
  exaggero, -avi nonnisi translate i.q. amplifico, augeo
  exagito, -avi 1 proprie a i.q. ago, pello b i.q. premo, vexo translate i.q. impello, incito 424, 27, Gertz S 243, 26 exagitare = increpare
  ® exalare = exhalare opp inhalare
  ® exaltare = ornare, ad honores tollere humiles Gertz S 78, 17 RH
  examen, -inis i.q. actio examinandi, discussio, iudicium 1 generatim 2 speciatim de iudicio ferri candentis (lingua nostra `jærnbyrd´) 363, 11
  exanimatio, -nis i.q. vehemens animi perturbatio, metus
  *exanimis, -e i.q. mortuus
  exanimo, -avi i.q. interficio, animo privo
  exanimus, -a, -um i.q. mortuus
  exardesco, -si, -sum, -descere i.q. inflammor 1 amore 64, 2 2 ira, odio sim.
  exaro, -avi i.q. signo, sulco (in imagine); Gertz S 308, 22 exarare : facie unguibus exarata.
  exaspero, -avi 1 i.q. agito, perturbo 2 i.q. concito, exacerbo, lacesso
  *exaudio, -vi, -tum, -re 1 proprie a i.q. e longinquo vel per strepitum audio (vi præpositionis nondum imminuta) b i.q. audio (vi præpositionis vanescente) 219, 31 2 translate de votis, precibus implendis 65, 35
  excandesco, -ui, -escere i.q. animo inflammor
  excavo, -avi i.q. debilito, opprimo
  *excedo, -ssi, -ssum, -dere I proprie de motu locali i.q. exeo, relinquo A intr. 1 c.abl. 2 sine abl. B trans. II in imagine de morte III translate A intr. i.q. procedo B trans. i.q.supero, transgredior, vinco
  excellentia, -æ i.q. præstantia
  excello, -ere i.q. emineo, alios supero
  *excellens, -tis i.q. egregius, eximius, præstans 1 generatim 2 speciatim de urbibus episcopalibus 284, 36
     excellenter i.q. egregie
     excelsus, -a, -um 1 adi. a proprie i.q. altus, editus b translate i.q. præstans i.q. magnus (66, 4 de dis
  excerpo, -si, -tum, -ere i.q. evello 247, 4
  ® excessivus = immodicum adv.
  ® excessor Gertz M = qui delictum aliquid commisit ; etiam delictorRH
  excessus, -us 1 i.q. discessus, exitus (cum de actione excedendi tum de loco ubi exceditur) b speciatim in imagine i.q. mors 2 deflexio a via recta a: i.q.deviatio, erratio b: i.q. culpa, delictum (unde aberretur diserte non dicitur 294, 12)
  excidium, -i 1 de rebus i.q. ruina, eversio, exitium 2 de hominibus i.q. cædes 201, 30
  excido, -i, -ere 1 i.q. delabor, corruo; in imagine 78, 26 2 translate a i.q. amittor, pereo b i.q. morior
  excîdo, -di, -sum, -dere 1 i.q. abscido, cædendo eruo 2 i.q. everto, demolior 493, 15
  excieo, -civi, -citum, -cire i.q. moveo, permoveo, excito a c.abl. rei moventis b sine abl. 2 i.q. accerso, accieo
  *excipio, -cepi, -ceptum, -cipere I nondum debilitata vi præpositionis i.q. e maiore numero excludo, omitto A c.acc. B c. enunt. rel. 122, 10 II A generatim i.q. accipio, capio, sumo 1 pro obi. corporalia : a excipiunt corporalia (hic illic vergit in notionem condendi e.g. 27, 16 83, 38) b excipiunt incorporalia 24, 3 2 pro obi. incorporalia B speciatim 1 de actione percipiendi auribus, oculis sim. 2 de actione hostiliter propulsandi 43, 15 3 de actione bene accipiendi 4 de actione tollendi, attollendi 5 de actione sustinendi, sublevandi 6 de actione continuandi, sequendi 7 vergit in notionem dandi (c.abl. rei quæ datur) 8 periphrastice c abl. (432, 6 fere i.q. occurro alcui); Gertz M II, 232, 25 : excipere = interpellare/recusare ?RH
  excisio, -nis i. actio excidendi (glaciem) 448, 1
  excitatio, -nis i. actio excitandi, expergefaciendi 182, 35
  excito, -avi 1 proprie e somno 2 in imagine 3 translate i.q. stimulo
  exclamo, -avi i.q. magna voce clamo, vociferor
  excludo, -si, -sum, -dere 1 i.q. non admitto, prohibeo 2 i.q. tollo
  excogito, -avi i.q. cogitatione invenio
  ® excommunicare = sacris interdicere alicui Gertz M/RH
  excolo, -colui, -cultum, -colere 1 de agris colendis fere i.q. incolo, inhabito 2 i.q. tracto a de hominibus b de rebus (hic illic vergit in notionem exercendi) 3 i.q. veneror 4 i.q. exorno 5 i.q. celebro
  ® excopiare = exscribere
  ® excoriare proprie cutem detrahere > mactare e.g. taurum Neptuno mactare Georges
  ® excubare, -bui, -bitum 1 : milites in agris excubant; 2 milites pro castris excubant = vigilant
     excultus, -a, -um 1 i.q. præditus, exornatus (c.abl. rei ornantis) a corporeis b incorporeis 2 i.q. elaboratus 3 i.q. politus
  excoquo, -xi, .ctum, -quere i.q. coquo 169, 35
  ® excoriare = pellem detrahere alicui Gertz S 449, 16 RH
  excors, -dis i.q.vecors, stultus 172, 20
  excrementum 1 de actu crescendi 202, 25 2 i.q. augmentum 6, 13 259, 12
  excresco, -vi, -tum, -scere i.q. cresco, augeor
  *excubiæ, -arum 1 i.q. vigilia, custodia (cum de actione vigilandi tum de loco) 2 latiore sensu i.q. cura, diligentia 3 metonym. de ipsis vigilibus
  excubitor, -is de eo qui excubias agit i.q. custos
  *excubo, -ui, -itum, -are 1 i.q. custodiam ago, vigilo 2 i.q. contendo, nitor
  excurro, -ri, -sum, -rere 1 i.q. effugio 2 i.q. excursionem facio 3 translate i.q. porrigor 6, 13 in Norici freti litus
  excursatio, -nis i.q. impetus, incursio, actio populandi 346, 4 352, 22
  excursus, -us 1 i.q. effusio (de aquæ mole) 2 i.q. hostilis incursio 153, 25 opp.impetus (fere i.q. populatio 3 i.q. egressio, exitus
  excusabilis, -e i. quod excusari potest
  excusamentum, -i i.q. excusatio
  *excusatio, -nis i.q. purgatio, defensio 1 nude 2 c.gen. a obi. b inhærentiæ 71, 2 ætatis
  excuso, -avi i.q. defendo, purgo;excusabilis = qui excusandus est ;excusabiliter = modo excusabili;excusabundus = qui se excusat
  excussio, -nis i.q. eiectio 169, 9
  *excutio, -ssi, -ssum, -tere 1 proprie a i.q. evello, eicio, emitto 57, 16 dentes b i.q. proicio 2 translate i.q. prohibeo, adimo, privo
     excussus, -a, -um 1 i.q. investigatus 2 i.q. omnibus rebus spoliatus, nudatus 305, 18
     excusse i.q. accurate, diligenter
  exedo, -di, -sum, -dere i.q. consumo, conficio
     exesus, -a, -um i.q. attritus, confectus
  exemplaris, -e i.q. imagine vel similitudine expressus
  exemplum, -i i.q.specimen vel documentum A c.gen. 1 rei 2 animantium vel rerum personatarum B c.adi. (pro gen.) C nude II i.q. imago, similitudo 344, 35f
  exeo, -ivi, -itum, -ire i.q. aliquem locum relinquo, egredior Gertz M exire c.acc. pro ex
  exequutiones/executiones vide exsecutiones
  exerceo, -ui, -itum, -ere 1 i.q. ago, facio, gero 2 i.q. agito, assuesco 3 i.q. colo
     exercitus, -a, -um i.q. consuetus, assuetus
  exercitatio, -nis i.q. actio exercendi, usus
  exercitatus, -a, -um i.q. belli peritus, strenuus
  exercitium, -i i.q. exercitatio; Gertz S 80, 3 mores / vita
  *exercitus, -us de instructu militum agmine 1 additur nomen populi cuius de exercitu agitur a c.gen. b c.adi. 2 nude
  exhalatio, -nis i.q. actio exhalanti, evaporatio
  exhalo, -avi 1 proprie i.q. exspiro 2 translate i.q.excito
  exhaurio, -si, -stum, -rire 1 proprie aquam hauriendo emitto 2 translate a i.q. vacuefacio b i.q.conficio, consumo
     exhaustus, -a, -um i.q. defessus, deletus 1 adi. 2 subst.
  exheres, -dis i.q. hereditate privatus
  *ex(h)ibeo, -ui, -itum, -ere 1 i.q. ostendo, præ me fero a c. acc. b c.acc. et dat. 2 i.q. designo, denuntio 3 i.q. præbeo, præsto a c acc. b c.acc. et dat. 4 i.q. ago, gero a pro obi. nomen personæ b pro obi. res (hic illic periphrastice) 5 reflexive i.q. me præsto; Gertz M exibere bellum = impugnare
  ® ex(h)ibitio = augmentum (totius religionis) II, 412, 20
  exhilaro, -avi 1 active i.q. hilarum, lætum facio 2 passive i.q. gaudeo, lætor
  ® exhinc = deinde Gertz S 112, 4 = inde ibidem 132, 23; = ex hoc loco
  exhorresco, -ui, -escere i.q. metuo
  *ex(h)ortatio, -nis i.q. actio exhortandi, excitatio 1 c.gen. a rei faciendi b monentis 2 abs. a generatim b speciatim de pugnæ exhortatione;Georges: + subj. genitivus :exhortatio docentium; + obj.gen. exhortatio studiorum/praemiorum; exhortator = qui exhortatur; exhortatorius.-a, -um :epistula exhortatoria
  exhortor, -atus sum, -ari i.q. impello, excito
  exigentia, -æ i.q. vis; Gertz M = sic ut res prospere peragantur II, 211, 30/ RH
  *exigo, -egi, -actum, -igere 1 i.q. expello a c.abl. b sine abl. 2 i.q. flagito, reposco a abs. b c.obi. 3 i.q. conficio, finio, ad finem perduco a c.abl. b sine abl.
     exactus, -a, -um i.q. perfectus, diligens, subtilis
  *exiguus, -a, -um 1 de quantitate i.q. parvus, tenuis a de rebus b de temporis spatio 2 de qualitate i.q. levis, tenuis, ignobilis
     exiguum, -i n. i.q. pars parva 1 c.gen. 2 abs.
  exilis, -e 1 de rebus i.q. parvus, exiguus 2 de homine i.q. ignobilis, obscurus
  exilitas, -tis i.q. tenuitas
  *eximius, -a, -um i.q. excellens, nimius, præstans 1 de rebus 2 de hominibus a c. abl. b:abs.
  eximo, -emi, -emptum, -imere i.q. adimo, aufero, tollo 1 c.acc. 2 c.acc.et dat. 3 c. acc. et abl.
  exinanio, -vi, -tum, -re 1 i.q. vacuefacio a proprie (passive i.q.evanesco 8, 5 opp. exuberantes) b translate 389, 36: se ipsum viribus 2 i.q. vanum facio
  ® exinanitio = interitus Gertz S 229, homilia, 7; Georges: debilitatio, defatigatio florescendi.
  exinde i.q. deinde 264, 1;ex eo loco Gertz M ; = ex ea causa;= in futurum
  ® ex(s)istere = esse;fieri;exoriri ; iunctura :existunt errantes = errant Gertz M
  existimatio, -nis i.q. opinio 1 c.gen. 2 nude
  *existimo, -avi 1 i.q. habeo, æstimo a c.gen. b c. duobus acc. (nom.) 2 i.q. puto, credo, censeo a c.obi. b c.acc. c. inf. (inf. sæpe omittitur ; acc. deest :44, 35 285, 19) : 8, 16 de somniando : 267, 5 c c. quod 8, 27
  ® exitiabilis = mortifer Gertz S 120, 14
  exitialis, -e i.q. perniciosus 1 c.dat. 2 nude
  ® exitialiter = capitaliter Gertz S 120, 14 RH
  exitiosus, -a, -um i.q. exitialis 1 c. dat. 2 nude
  *exitium, -i i.q. clades, interitus, pernicies 1 c.gen.vel pron. poss. 2 sine gen.
  exitus, -us I i.q. actio exeundi II i.q. locus exeundi A generatim B speciatim de ostio fluminis III i.q. eventus A c. gen.B nude IV i.q. finis A generatim 1 c. gen. 2 nude B speciatim de vitæ fine, de morte 1 c.gen. 2 nude
  exolesco, -vi, -tum, -scere i.q. abolesco, evanesco
  exoneratus, -a, -um i.q. expeditus, onere liberatus
  exopto, -avi i.q. desidero, valde opto 1 c.acc. 2 c. ut, ne
  ® exorbitare (a narratione) = digredi
  ® exorcista = qui spiritus malignos expellere potest > exorcismus
  ® exordinatio = violatio regulae RH
  exordior, -sus sum, - diri i.q. incipio, ordior 1 c.acc. 2 c.inf.
  exordium, -i i.q. initium
  exorior, -tus sum i.q orior, nascor, provenio
  exorno, -avi 1 i.q. instruo 2 i.q. paro 3 i.q.orno, decoro a c.abl. b sine abl. i.q. amplifico
  exoro, -avi i.q. valde oro, imploro 1 c.acc. 2 c. ut
  ® exors > exsors
  ®exortari vide exhortari
  exosculor, -atus sum, - ari i.q. osculor 2 i.q. approbo, laudo
  exosus, -a i.q. qui odit; Gertz M II, 395, 26 passive illis populis exosus; si tibi forte exosus est Oriens Georges
  expalleo, -ere i.q. metuo 88, 31
  expallesco, -ui, -escere i.q. expalleo, pertimesco
  expando, -di, -sum, -dere i.q. explico
  expaveo, -ere i.q. metuo, timeo
  expavesco, -i, -escere i.q. pertimesco
  expedimentum, -i i.q. instrumentum 379, 34
  expedio, -vi, -tum, -re 1 i.q. extrico 2 i.q. paro, promo a generatim b speciatim de paranda nave quæ nostra lingua vocatur `ledingsskib´ 3 i.q. facilito, transigo 4 i.q. compono, dirimo 5 i.q.expono, narro 6 i.q. prosum, iuvo a personaliter b impersonaliter abs.433, 37 c.inf.125, 33 ; c.acc. c. inf.105, 19 c. ut 185, 21
     expeditus, -a, -um 1 adi. a i.q. non impeditus, onere aliquo liberatus b i.q. commodus, liber c i.q. ad pugnam paratus 2 subst.
     expedite i.q. facile, libere
  *expeditio, -nis t.t. cum de bello tum de copiis quas cives præstare tenentur (danice `lething´nuncupatur) 1 i.q. actio bellandi, bellum regis edicto paratum 359, 4, quod cassare vel detrahere civibus non licet cf.323, 31 a c.adi b c. præp. c nude nota 322, 20 detractæ -nis pænas (de gravamine expeditionis; expeditio nusquam i.q. gravamen expeditionis significat) 2 i.q. classis a generatim b speciatim de expeditione navali
  expeditionarius, -a, -um i.q. ad expeditionem pertinens 428, 6
  expendo, -di, -sum, -dere i.q. solvo, do a proprie 50, 6 b translate 2 i.q. penso, æstimo 3 i.q. foras (e navigio) suspendo 345, 31
  ® expensa, -ae (proprie < aurum et argentum expendere pondõ) = victus Gertz S 323, 2; = expensum = tabula accepti et expensi; Gertz M = debitum II, 270, 2
  expergefactus, -a, -um i.q. somno excitatus
  expergiscor, -rectus sum, -gisci i.q.expergefio
  [expergo, -i, -ere i.q. expergefacio, nonnisi per coni. 391, 36]
  experientia, -æ i.q. actio experiendi, experimentum 2 i.q. actio exercendi, usus, scientia 3 i.q. argumentum, specimen; experientissimus = præstantissimus
  experimentum, -i 1 i.q. tentamentum a c.gen. obi. b sine gen. nota iuncturam`experimento prosequi´ i.q. experiri 2 i.q exemplum, argumentum a c.gen. (et obi., e.g. 186, 34) b abs.
  *experior, -tus sum, -iri 1 i.q. tento a c.acc. b c. quæstione indirecta c c. si 2 i.q. cognosco, invenio, sentio a c.acc. b c. duobus acc. 3 i.q. comperio, sentio a c.acc. b c. duobus acc. c c. acc.c.inf.
     expertus, -a, -um 1 adi. i.q. exercitatus 2 subst. i.q. peritus; Gertz M I, 76, 5 passive
  expers, -tis 1 sensu strictiore i.q. non particeps (c.gen.) 2 latiore sensu i.q. carens, liber, vacuus (c.gen.) a de animantibus b de rebus; Gertz S 231, 20 c.abl.
  expertor, -is m. i.q. qui experitur c.gen.obi.
  expetibilis, -e i. quod expetendum, optandum est
  *expeto, -ivi, -itum, -ere 1 prævalente sensu movendi i.q. peto 2 i.q. desidero, flagito, posco a corporea b incorporea
  expiabilis, -e i.q. expiari potest
  expiatio, -onis i.q. actio expiandi 1 generatim (c. gen. obi.) 2 speciatim de pænitentia (vox ecclesiastica) a c.gen.obi. b sine gen. obi.
  expiator, -is i.q. qui expiat, pænas dat opp. violator
  expilator, -is i.q. prædator, direptor
  expio, -avi 1 i.q. sarcio 2 i.q. penso, compenso a generatim b speciatim vox ecclesiastica 265, 1 3 i.q. placo 25, 27
  ® expirare vide exspirare
  expleo, -vi, -tum, -re i.q. compleo a proprie b translate 2 i.q. satio, restinguo a c.abl. b sine abl. 3 i.q.conficio, perago 4 i.q. ago, dego ; Gertz S 366, 18 = legendo finire
  explico, -ui (quater) vel avi (bis), -are 1 i.q. rem contractam vel clausam aperio, evolvo, extendo a c.acc. b c.acc. et abl. 2 i.q. dilato a generatim b speciatim t.t. de militibus distribuendis 3 i.q. conficio, finio 4 i.q. expono, narro
  explodo, -si, -sum, -dere i.q. vi tollo
  exploratio, -nis i.q. actio explorandi
  explorator, -is i.q. speculator
  *exploro, -avi i.q. cognosco, inquiro, speculor 1 c.acc. 2 c. quæstione indirecta 3 c. quæstione disiunctiva
     exploratus, - a, -um 1 adi. i.q. perspectus, manifestus, certus 2 subst. n. pl. i.q. res explorata
     explorate i.q. accurate
  expolio, -vi, -tum, -re i.q. perpolio, exorno
  ® expoliare vide spoliare
  expono, -sui, -situm, -nere 1 i.q. pono 2 i.q. e navibus dimitto 3 i.q. obicio, obnoxium facio 4 i.q. narro a c.acc. b c.acc. et dat. c c. quæstione indirecta; Gertz M exponere = offerre; = calumniari; iunctura: exponere in conductum
  exposco, -poposci, -poscere i.q. (valde) peto, posco 1 c.acc. a c.ab b nude 2 c. duobus acc.
  expostulo, -avi 1 i.q. postulo 2 i.q. ad pugnam lacesso
  ® e(x)potare (classice nonnisi expotus) Georges: argentum epotum (Plautus); Gertz M expotare = calicem vacuefacere
  ® expresse Gertz M = his ipsis verbis;expressius = uberius
  expressio, -nis i.q. commemoratio, mentio (c.gen.obi.)
  exprimo, -pressi, -pressum, -primere 1 i.q. declaro 2 i.q. verbis significo
  exprobratio, -nis i.q. actio exprobrandi (c.gen. obi.) eius cui obicitur aliquid 2 rei exprobrandæ
  exprobro, -avi i.q. obicio, probro, vitio do 1 c.acc. rei 2 c.acc. et dat. 3 [R H mutavit litteram c in numerum 3] c. dat. et acc. c. inf. 83, 22
  expromo, -psi, -ptum, -ere i.q. expono, dico
  expugnatio, -nis 1 i.q. occupatio a c.gen. obi. b sine gen.obi. 2 i.q. actio superandi a c.gen.obi. b abs.
  expugnator, -is de eo qui expugnat
  expugno, -avi 1 i.q. occupo 2 i.q supero, devinco a proprie in bello b translate
  expungo, -xi, -ctum, -gere i.q. expergo
  expurgo, -avi i.q. purgo, diluo
  exquiro, -sivi, -situm, -rere i.q. conquiro, inquiro 2 i.q.peto 3 i.q. efflagito
     exquisitus, -a, -um i.q. delectus, insignis 1 positive 2 superlative
     exquisite i.q. diligenter
  exsanguis, -e 1 i.q. sine sanguine, pallidus 2 i.q. mortuus 3 i.q. confectus, debilis, obtusus a proprie b translate
  exsatio, -avi i.q. satio, saturo 1 proprie 2 translate a c.abl. b c. in
  exsecrabilis, -e i.q. detestabilis
  exsecratio 1 i.q. actio exsecrandi, detestandi, detestatio a generatim c.gen.obi. b speciatim vox magica 114, 32 2 vox ecclesiastica i.q. excommunicatio
  *exsecror, -atus sum, -ari 1 i.q. detestor, abominor a hominem b rem ; 527, 26 decimas : vergit in notionem abolendi, negandi, abrogandi 2 i.q. excommunico
  exsecutio, -nis i.q. actio exsequendi, conficiendi 1 c.gen. obi. 2 nude ; Gertz M = exactiones quod quod videII, 240, 19
  exsecutor, -is i.q. qui exsequitur, conficit (c.gen.obi.)
  exsequiæ, -arum 1 i.q. pompa funebris 2 i.q. cærimoniæ funebres (sæpe de epulis funebribus) in imagine i.q. luctus, cædes:187, 37 nuptias....exsequiis mutavit.
  *exsequor, -cutus sum, -qui 1 i.q ago, gero, perficio a c.abl. b sine abl. 33, 20 : c. enunt. relat.2 i.q. ad finem perduco 3 i.q. expono, explico, narro
  exsero, -ui, -tum, -ere 1 i.q. tendo, extrico, effundo 2 i.q. profero, extraho 3 [RH muavit numerum 2 in 3] i.q. deduco 4 [RH mutavit numerum 3 in 4]i.q ostendo, præbeo
  exsicco, -avi i.q. sicco
  exsilio, -silui, -sultum, -silire i.q. prosilio a c.abl. b sine abl. 2 i.q. me proripio, effundor
  *exsilium i.q.status exsiliandi, condicio exsulis, cum voluntaria e.g. 24, 36 tum ex damnatione 1 c.gen. poss. 2 nude
  *exsisto, - stiti, -sistere i.q. sum 1 de animantibus a c.dat. b sine dat. 2 de rebus a c. dat. b c.dat.finali c sine dat; nota 156, 2 c. gerund.
  exsolvo, -vi, -utum, -vere 1 i.q. do, præbeo, tribuo a corporea b incorporea 2 i.q. propulso
  exsomnis, -e i.q.vigil
  exsors, -tis i.q. expers(c.gen.)
  ® exspectabilis = spectabilis/ eximius
  exspectatio, -nis 1 de speranti mentis statu (c.gen.) 2 de actione præstolandi, opperiendi a abs. b c.gen.obi. c c.gen vel pron.poss. fere i.q. mora
  exspectator, -is i.q qui exspectat (c.gen.obi.)
  exspecto, -avi 1 i.q. spero 2 i.q. opperior a abs. b homines c res
  exspes sine spes [semper nom. RH]
  exspiro, avi 1 de homine i.q. morior 2 de rebus i.q. exstinguor, pereo, tollor; Gertz S 110, 6 = spiritu privare
  exstinctio, -nis i.q. actio exstinguendi, opprimendi ignem
  exstinguo, -xi, -ctum, -guere 1 de igne opprimando a proprie b in imagine 2 pro obiecto animantes i.q. neco, cædo (passive i.q. morior) 3 pro obi. res i.q. aboleo, opprimo, restinguo
     exstinctus, -a, -um i.q. mortuus, cum substantive tum adiective
  exstirpo, -avi i.q. penitus exstinguo
  *exsto, -are I i.q. sum, exsisto A de animantibus 1 c.dat. 2 sine dat. B de rebus 1 c.dat habentis 2 c.dat.finali 3 sine dat. II i.q. remaneo A de hominibus fere i.q. vivo B de rebus
  exstruo, -xi, -ctum, -ere i.q. struo, construo, coacervando vel ædificando facio
  exsul, -is de eo qui extra patriæ fines vivit 1 i.q. exsilio affectus, extorris 2 i.q. advena
  exsulo, -avi proprie de hominibus a i.q. exsul sum, in exsilio vivo b i.q. in exsilium proficiscor 2 translate de rebus i.q. absum
  exsulto, -avi i.q. valde gaudeo, efferor 1 c.abl. 2 nude
  exsupero, -avi 1 i.q. supero, vinco 2 i.q. pervenio ad
  exsurdo, -avi i.q. surdum facio (nonnisi in imagine)
  exsurgo, -rexi, -rectum, -gere 1 proprie i.q. surgo a c.abl. b nude 2 translate a i.q. recreor, animum sumo b i.q. accedo
  exta, -orum i.q. viscera
  extemplo i.q. e vestigio
  extendo, -di-tum, -dere 1 i.q. porrigo 2 fer i.q. ædifico, erigo 3 i.q. dilato, maiorem facio a proprie b translate 4 i.q. adhibeo, impendo
  extenuo, -avi 1 i.q. secando tenuiorem reddo 2 i.q. minuo, detrecto
  *exter, -a, -um [nom.sing. non legitur] 1 adi i.q. externus, peregrinus, extraneus 2 subst. a m.plur. i.q. externi, peregrini (spectat ad patriam opp. civibus) nota de militiæ expertibus b: n.plur. i.q. res exteræ
     exterior, -us 1 proprie de loco i.q. qui extra est 2 translate i.q. qui ad corporalia spectat
     exterius 1 i.q. exteriore parte 2 i.q. extra, foris ; Gertz M: I, 72, 14: = sedem inferiorem habens RH
  ® exterminium (< e terminis/civitate expellere) :translate: = aliquem ad mortem dare
     *extremus, -a, -um I adi. A spectat ad locum 1 i.q. extimus 2 i.q. remotissimus 3 i.q. infimus 4 i.q. postremus, novissimus B spectat ad tempus i.q. postremus, supremus C notiones translatæ 1 i.q. summus, maximus 2 i.q. humillimus, minimus 3 i.q. affectus, afflictus II subst. A m.plur. 1 de loco 2 de tenui condicione B n. 1 sing. 2 plur. a i.q. ultima, pessima b i.q. partes extremæ
     extimus, -a, -um 1adi. i.q. extremus (de loco) 2 subst. n. plur. i.q. extrema
  *externus, -a, -um 1 adi. i.q. qui foris vel extrinsecus est a de loco b pertinet ad corporalia 44, 30 opp. internus syn. exterior c spectat ad patriam i.q. perigrinus, exter (opp.domesticus) nota de ecclesia 514, 40 2 subst. n.plur. i.q. res externæ
  exterreo, -ui, -itum, -ere i.q. terreo
  ® extimare vulg. synkop. altera forma < existimo quod vide
  extimesco, -ui, -escere i.q. valde timeo, propter timorem nolo 1 c.acc. 2 c.inf.
  ® extimplo = extemplo quod vide
  ® extimus= extremus
  ® extollentia = superbia Gertz S 80, 9
  extollo, -ere 1 proprie ex inferiore loco sublevo; (e)levare ossa sancti 16, 2. 2 translate 57, 29; Gertz M extolli = exultare
  extorqueo, -si, -tum, -quere 1 proprie i.q.vi, tormentis sim. elicio 2 translate i.q. cogendo impetro a c.acc. b c. ab c c. acc.et dat. d c. ut
  extorris, -e i.q. patria expulsus, exsul
  extra 1 proprie de loco a c.verbo movendi b sine verbo movendi 2 translate 432, 39 Gertz M: extra sensum percutio = aliquem mentis suae non compotem prosternere I, 443, 6
  ® extractio actio extrahendi
  extraho, -xi, -ctum, -here 1 i.q. protraho a c. abl. b sine abl. 2 i.q. eripio 3 i.q. extendo, dilato 4 i.q. produco, traho (de tempore)5 i.q. dego, transigo a c. abl. b c. in
  extramundanus, -a, -um i.q. extra orbem terrarum est 245, 4 clima
  extraneus, -a, -um 1 adi i.q. alienus 2 subst. i.q. peregrinus, exterus
  extremitas, -tis i.q. extrema pars
  extrico, -avi 1 i.q. dilato, tendo 2 i.q expedio 3 i.q. rescindo, disicio
  extrinsecus, -a, -um i.q.exterior
  extrinsecus 1 i.q. ab exteriore parte 2 i.q. foris
  extrudo, -si, -sum, -dere i.q. violanter expello, eicio
  ® extumulare = ex tumulo assumere 433, 7 Gertz S
  ® extunc = ex eo tempore
  extundo, -di, -sum, -ndere 1 i.q.accendo a proprie b in imagine 2 i.q. extorqueo, instando efficio a c.acc. b c. ut
  exturbo, -avi 1 proprie i.q. disicio, dispergo 2 translate i.q. perturbo
  exubero, -avi 1 i.q exundo a proprie de liquidis b in imagine 2 i.q. abundo a proprie b in imagine
  exulcero, -avi i.q. vulnero
  exundatio, -nis i.q. inundatio, eluvies
  exundo, -avi 1 proprie i.q. aquis abundo 2 translate i.q. abundo
  *exuo, -i, -tum, -ere 1 i.q. depono a proprie b translate 47, 26 2 i.q. non iam gero 3 i.q. privo, spolio(c.acc.et abl.) 4 i.q. libero (c.acc. et abl.)
  exuro, -ussi, -ustum, -urere i.q. comburo
  ® ex(s)urgere = surgere fugiendi causa Gertz S 84, 17
  exustio, -nis i.q. actio comburendi
  exuviæ, -arum i.q. spolia, vestes 13, 15


  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z |

  PræfatioAd usumIndex abbreviationumTota editio 1996Tota editio 1997


  F
  ® faba (Vicia faba Linné) Gertz M II, 219, 33 ut aiunt: non valent unam fabam
  faber, -ri i.artifex qui materiam duram(metalla, ligna al.)tractat (syn.auri opifex)
  ® fabrefacere (liburnam) = navem fabricari Gertz M
  fabrica, -æ 1 i.q. ædificatio, actio ædificandi 2 i.q. opus ædificatum sive compactum; Gertz M = corporis figura /= corpus
  fabricor, -atus sum, -ari 1 sensu strictiore i.q. artificio fabrili conficio 2 sensu latiore i.q. creo, paro
  fabrilis, -e i.q. ad fabrum pertinens, a fabro factus
  fabula, -æ i.q. narratio
  fabulator, -is i.q.fabularum narrator
  fabulosus, -a, -um i.q. antiquis incertisque fabulis ortus 151, 32
  facesso, -ere i.q. desino, recedo
  facetiæ, -æ i.q. mores culti
  facetus, -a, -um i.q. dicax, lepidus(de dictis ingeniosis vel de iis qui ingeniosa proferunt verba)
     facete i.q. lepide
  facies, -i 1 de personis a i.q. habitus totius corporis b i.q. os, vultus, anterior capitis pars 2 de rebus (hic illic periphrastice e.g. 175, 27) a i.q. species, forma, superficies b i.q. aspectus, imago, spectaculum; Gertz M iunctura a facie fugere
  *facilis, -e I passive de rebus quæ nulla difficultate fiunt vel nullius laboris sunt A adi. 1 additur supinum de ea re ad quam spectat qualitas adiectivi 2 nude B subst. II active de iis qui sine difficultate aliquid agunt A fere i.q. agilis, mobilis, celer 1 c. præp. 2 nude opp. segnis B fere i.q. promptus, pronus, comis 1 c. præp. 2 nude
  *facile i.q. sine difficultate, sine cunctatione, cito; Gertz M : faciliter
  facinorosus, -i de eo qui scelera committit
  *facinus, -oris n. i.q. factum 1 de quolibet facto a c.gen. b sine gen. 2 in bonam partem i.q. res fortiter gesta 3 in malam partem i.q.maleficium, scelus
  *facio, -feci, -factum, -facere passive fio, fieri I c. simplici obiecto A pro obiecto corporalia 1 de hominibus a i.q. conficio b fere i.q. scribo 2 de natura i.q. efficio B pro obiecto incorporalia i.q. ago, exsequor, præsto 1 c. subst. 2 c. pron. C pro obiecto est enuntiatum 1 sententia relativa 2 c.coniunctivo II c. duobus obiectis i.q. reddo, efficio A c. duobus accusativis B c.acc. et aliis casibus 1 c. acc. et gen. 2 c.acc. et dat. C c.quæstione indirecta D c. inf. 1 i.q. efficio 2 fere i.q. iubeo122, 3 III abs. A infinitivus B supinum C passive impersonaliter i.q.accidit, evenit; = jubere, curare c. acc. c. inf Gertz S passim; Gertz M tempus quod in Colonia fecit = agere/degere; Gertz M factum est + acc.c.inf. pro ut
  ® factor = auctor, conditor Gertz S 201, 2
  *factum, -i de qualibet actione, de rebus gestis
  factio, -nis 1 i.q. discordia, simultas 2 i.q.seditio, defectio 3 i.q. coniuratio 4 i.q. ipsa hominum consociatio qui idem student, pars, secta
  factiosus, -a, -um i.q. seditiosus
  ® factor opp. auditor
  ® factura = opus arte factum
  facula, -æ i.q. fax, tæda
  *facultas, -tis 1 i.q. occasio, opportunitas (sæpissime c.gen. obi.) 2 i.q. licentia, libertas 3 i.q. vis, potestas 4 i.q. lingua 3, 10 5 i.q. copia (de rebus corporalibus) a generatim b speciatim i.q. opes, res familiaris
  facundia, -æ i.q. eloquentia
  facundus, -a, -um i.q. eloquens (vergit in notionem periti)
     facunde i.q. diserte, eloquenter
  falcatus, -a, -um i.q. falcibus præditus
  ® faleratus (< phalerae) = exornatus class. phaleratus quod vide
  fallacia, -æ i.q. dolus, fraus
  fallax, -cis de eo qui fallit i.q. dolosus, falsus, infidus 1 de homine 2 de rebus
     fallaciter i.q. per dolum
  *fallo, -fefelli, falsum, fallere I prævalet notio decipiendi A i.q. decipio, eludo 1 abs. 2 c. obiecto personæ (passive i.q. erro) a c.acc. b c.acc.(nom) et abl. 3 c.obi rei a c.acc. b c.acc.(nom) et abl.c c. abl. separationis , fere i.q privo, spolio B i.q. frustor C fere i.q. in perniciem duco II prævalet notio effugiendi A i.q. lateo 1 c.acc. 2 c.acc. et abl. B i.q. evito, prætereo 1 c.acc. 2 c. acc.et abl.
  ® falsarius > proverbium: tu, si verum supprimis, falsarius agnosceris
     *falsus, -a, -um 1 passive i.q. simulatus, non verus, iniustus 2 active i.q. mendax
  *falso 1 i.q. errore, iniuria, sine causa 2 i.q. per speciem, dolose 3 i.q. non recte
  falsitas, -tis i.q. mendacium;fallacia 196, 3 Gertz S
  falx, -cis 1 i.q. culter curvus ad metendum aptus 2 de variis instrumentis bellicis
  *fama, -æ I i.q. rumor, sermo A c.gen.obi. B nude II i.q. opinio, existimatio qua quis inter homines vel apud posteros fruitur A generatim B speciatim in bonam partem i.q. gloria 1 c. gen. 2 nude nota de castitate, integritate feminæ 160, 14 sepelit cupidine famam
  famelicus, -a, -um i.q. fame confectus, vexatus
  ® famen etiam = verbum sive verba (famina) Gertz S 161, 18
  *fames, -is 1 proprie de cupiditate sive inopia cibi 2 translate de cupiditate necandi 447, 19
  familia, -æ 1 speciatim a de servis = humiliores = inferiores = rustici et coloni = subditi b de comitatu regis vel nobilis viri (lingua nostra `hird´) c de hominibus sanguinis vinculo coniunctis i.q. gens i.q. propinquitas 274, 132 generatim de qualibet hominum caterva 338, 10 ; Gertz S = congregatio monachorum abbatis curæ commissæ 341, 22 etiam Christi familia = canonici ordinis Victorini
  *familiaris, -e I adiective A speciatim de hominibus et rebus ad familiam pertinentibus 1 i.q. servilis 2 de fortuna, bono, hereditate B generatim 1 i.q. consuetus, notus 2 i.q. coniunctus, aptus 3 i.q. amicus, specialis: a in universum b de concubito 4 syn. domesticus II substantive A speciatim 1 i.q, servus, minister 2 de scriba regis 439, 27 3 de regis comite B generatim i.q. amicus
     familiariter i.q. amice, benigne
  *familiaritas 1 speciatim a de militis vel comitis erga regem aut dominum fide b de gratia aut favore regis c de sanguinis iure 2 generatim de qualibet coniunctione hominum a i.q. consuetudo, usus b i.q. amicitia 79, 26 puellæ (nonnulla hic allata ad 1 a trahenda) c i.q. amor
  ® famularis = inserviens, obsequens Gertz S 201, 2; famulariter = famulorum loco
  famulatus, -us 1 de ministerio, opera 2 de comitis erga dominum obsequio (`vasalforhold´, `hirdforhold´
  famosus, -a, -um i. cuius fama magna est 1 adi. 2 subst. n. plur.
  famulitium, -i i.q.comitatus, numerus servorum servarumque, obsequium
  famulor, -atus sum, -ari i.q. servio
  famula, -æ 1 i.q. ancilla 2 de virginibus militantibus (lingua nostra `skjoldmø´)194, 22
  famulus i.q. servus, pedissequus (syn. 475, 17 satellites, 474, 36 ministri
  ® fantasticus = diabolicus Gertz S 349, 2
  fanum de templis deorum paganorum
  far, -ris i.q. frumentum molitum, farina
  farcimen, -inis i.q. intestinum fartum
  farcio, -si, -tum, -cire i.q. impleo; particip. etiam farsus / farcitus; nomen : fartum n., fartus-us m.
  ® fari vide for, -fatus sum, -fari
  fartor, -is i.q. coquus
  fas indeclin. n. 1 i.q. æquum, ius b c. gen. ger. c additur `est´ fere i.q. licet c. inf pass. 2 i.q. aditus 240, 22
  fascia-æ i.q. ligamentum
  fasciculus, -i de stipula in unum colligata
  fascis, -is 1 i.q. virgæ in unum colligatæ 2 i.q. onus, sarcina a proprie b in imagine 3 i.q. potestas
  fasti, -orum i.q. chronica, catalogus 1 regum 2 sanctorum
  fastidio, -vi, -tum, -re i.q. aspernor, contemno, respuo 1 pro obiecto subst. 2 pro obiecto inf.
  fastidiosus, -a, -um i.q. fastidium generat
     fastidiose i.q. cum odio
  fastidium, -i 1 de sensu corporali i.q. tædium 2 de animi sensu i.q. despectus, odium, satietas a c.gen. b nude
  fastigium, -i 1 proprie i.q. altitudo, summum culmen 2 translate i.q. summus locus, dignitas a c.gen. b sine gen.
  fastuosus, -a, -um i.q. superbus; Georges :praeter fastosus translate = magnificus;fastuose adv.= superbe
  fastus, -us i.q. superbia, elatio; Gertz M = ostentatio/pompa/magnificentia
  fatalis, -e i.q. mortifer, exitiosus
  fateor, -ssus sum, -teri 1 i.q. confiteor, concedo a abs.b c. obi. c pro obi. enunt. (rel.sive interr.) d c. acc. c. inf. (sæpius omissa copula) 2 i.q. prodo, præsto, probo a c.acc. b c. duobus acc.
  fatigatio, -nis i.q. labor, opera
  *fatigo, -avi 1 strictius i.q. lassitudine afficio 2 latius prævalente notione molestandi i.q. identidem adeo, sollicito, urgeo, vexo
  fatisco, ere de nave i.q.dissolvor, findor; Gertz M : = debilitari;= destituere
  *fatum, -i 1 generatim i.q. sors, necessitas 2 speciatim in malam partem a i.q. calamitas, discrimen b i.q. mors ; nota abstr.pro concret. i.q. mortuus 22, 37 446, 28
  fatus, -us i.q. sermo
  fatuus, -a, -um i.q. stultus;Georges := stolidus(Plautus);(Terents)= insulsus, tardus;substantive:fatuus sive fatua = scurra, -ae m., sannio, -onis m., nugator, -oris m.
  faustus, -a, -um i.q. prosper, felix 1 de hominibus 2 de rebus
  fautor, -is i.q. adiutor, assensor, studiosus 1 c.gen.obi.2 nude
  faux, -cis 1 de arta corporis parte quæ os et ventrem coniungit a strictius i.q. gula; in imagine 167, 27 : in patriæ nostræ fauces b fere i.q. collum 2 de artis locis (RH mutavit locus in locis) (plur.tantum) a i.q. ostium, aditus cum speluncæ tum fluminis b i.q. angustiæ cum montium tum maris (et de freto et de sinu)
  faveo, -vi, -utum, -vere i.q. indulgeo, studeo, auxilior 1 c.dat. 2 nude; Gertz S 231, 18 se accomodare, = credere 194, 3
  favilla, -æ i.q. cinis, reliquiæ corporis combusti 54, 2 ; Gertz S 202, 3 de cinere ultimo mortui
  *favor, -is 1 i.q. actio favendi, assensus, benevolentia a c.gen.hominum b sine gen. 2 i.q. condicio eius cui favent alii
  favorabilis, -e i.q. benevolus, opportunus; favorabiliter adv. = opportune
     favorabiliter i.q. benevole
  favus, -i i. cera apium ubi (RH mutavit qua in ubi) mel condunt
  fax, -cis f. 1 proprie i.q. tæda 2 in imagine vel translate i.q. ardor a amoris b inimicitiarum sim.
  febris, - i. nimius calor ægroti
  fecunditas, -tis 1 de facultate pariendi 2 metonymice de copia
  fecundus, -a, -um i.q. plenus, uber
  fel, -lis translate de iracundia (semper cum allitteratione)
  felicitas, -tis i.q. prosperitas, res secundæ
  felix, -cis 1 de hominibus a de femina fere i.q. fecunda b i.q. beatus, lætus, fortunatus c.abl.2 de rebus a i.q. faustus, prosper b i.q. gratus, iucundus
  *feliciter 1 i.q. prospere, bono eventu 2 i.q. bono omine
  femen, -inis i.q. femur 53, 22 [obsoletum Georges RH]
  *femina de puella, de muliere, de hominibus vel dis sexus femini 1 c.adi. vel gen. 2 sine adi.aut gen.
  femineus, -a, -um de homine i.q. femini sexus 2 de rebus i.q. muliebris, ad feminam pertinens a pro gen. subi. b pro gen.obi.
  femoralia, -um n. i. indumentum femorum (et crurum) (syn. 253, 12 braccæ)
  femur, -oris n. i. membrum inter coxam et genu porrectum
  fenestra, -æ i. foramen parietis per quod lux immittitur
  fenus, -oris 1 i.q. usuræ (in imagine) 2 i.q. opes, divitiæ
  ® feodum = feudum ; feodalis = feudalis;feodotarius = feudotarius
  feracitas, -tis i.q.fecunditas
  feralis, -e i.q. mortifer
  ferax, -cis i.q. fertilis, uber (de agris sim.) 1 abs. 2 c.gen.obi.
  ferculum, -i n. i.q. epulæ, cibus
  fere i.q. prope (singulis vocibus additur, sæpius postponitur) (33, 36 syn. pæne)
  feretrum, -i n. i. lectus in quo mortuus effertur; in translatione sanctorum Gertz S 202, 20
  feria, -æ 1 i.q. dies festus re divina celebrandus(cum apud paganos tum apud Christianos 2 i.q dies hebdomadis (sensu ecclesiastico)
  ® ferialis ad singules dies pertinens, feriales psalmi = ad diei officium pertinentes Gertz S
  ferinus, -a, -um i.q. ad feras, bestias pertinens
  ferio, -re 1 i.q. contingo, percutio (gladio, sagitta, aliis armis) a abs. b c.acc. 2 i.q. afficio 3 i.q. castigo, punio 4 i.q. facio, pango
  ferior, -atus sum, -ari 1 i.q.(diem festum) celebro a c.acc. b abs. 2 i.q. a laboribus cesso, quiesco a c.acc. b abs.
  feritas, -tis i.q. crudelitas, ferocia, vehementia (de moribus hominis) ; Gertz M feritates gentium = ferae gentes
  ferme i.q. fere (sæpius postpositum)
  fermentum, .i n.i.q. cervisia
  *fero, -tuli, -latum, -ferre I prævalet notio sustinendi A generatim i.q. porto, veho 1 proprie a sine obiecto b pro obiecto res cum aliæ tum proprii corporis 2 translate (pro obiecto incorporalia) i.q. in animo habeo, foveo B speciatim i.q. patior 1 sine obi. 2 pro obi. inf. 3 pro obi. subst. 4 nota iuncturas e.g. 320, 21 impune (fere i.q. ago, facio) II prævalet notio movendi A active i.q. moveo, ago B passive1 i.q. propero, venio, eo (de celeri motu) 2 fere i.q. incitor III prævalet notio afferendi A generatim 1 i.q. affero, do, præbeo a sine obi. b c.obi. 2 i.q. monstro, prodo a in universum b in iunctura præ se ferendi B speciatim 1 t.t. a i.q. edo, edico; Gertz M iunctura: excommunicationem ferre b i.q. dico, propono 2 fere i.q.refero, trado a abs. b c.acc.(nom)c. inf. (vel c. duobus acc. IV prævalet notio auferendi A i.q. effero B i.q.eripio, libero C i.q. accipio, nanciscor
  ferocia, -æ de feris hominum moribus
  ferocitas, -tis 1 i.q. fortitudo 2 i.q. atrocitas, furor a de hominibus b de bestiis mordacibus
  ferox, -cis i.q. acer, sævus, trux 1 adi. a de animantibus b de rebus 2 subst.
  ferramentum, -i i. instrumentum fabri ferreum [RH varia instrumenta]
  ferratus, -a, -um i.q. e ferro factus vel ferreus
  ferreus, -a, -um 1 i.q. ad ferrum pertinens 2 i.q. e ferro factus
  ® ferrugo i.e. ferrugo in rebus ferreis (teutonice Eisenrost) vide aerugo et robigo
  ferrugineus, -a, -um i.colore ferreo imbutus, fuscus
  *ferrum, -i 1 de metallo formæ incertæ a generatim b speciatim de lamina candenti; in iudicio ferri candentis (danice `jarnbyrth´):476, 32 2 de variis armis vel instrumentis (sæpius collective a de gladio, iaculo, telo b de securi c de pedica d de murice ferreo e de lorica
  fertilis, -e i.q. uber (c.gen.obi.)
  fertilitas, -tis i.q. ubertas, copia
  ferus, -a, -um 1 adi. i.q. crudelis, ferox, sævus a de personis b de rebus 2 subst. a: m. b: f. i.q. bestia, animal indomitum
  ferveo, -ui, -ere 1 i.q. incitor 2 de re quæ acriter agitur
     fervens, -tis i.q. bulliens 2 translate i.q. acer, vehemens; ferventer = acriter
  fervor, -is i.q. ardor, calor 1 proprie 2 translate 190, 3 pruritantis animi (< prurire)
  fessus, -a, -um i.q. confectus, fatigatus, lassus 1 c.abl. causæ 2 sine abl.
  festinabundus, -a, -um i.q. moræ impatiens
  ® festinantiâ = festinanter Gertz M
  festinatio, -nis i. actio festinandi, celeritas
  festino, -avi i.q. propero
     festinatus, -a, -um i.q. celer
     festinato i.q. celeriter
  festinus, -a, -um i.q. celer; festine = celeriter
  ® festivus, -a, -um = illustris; adv. festive/ festiviter
  festum, -i i. dies re divina celebrandus
  fetidus v fætidus
  ® fetor < faetor = odor horribilis
  fetus, -us i.q. progenies
  ® feudum germ/mlat. (explicatio nominis RH: < confusio beneficii et clientelae)
  fibræ, -arum 1 de filis viscerum 2 de ipsis visceribus
  fibula, -æ i. instrumentum quo figitur lorica
  fictim i.q. simulate
  ® fideiubere = sponsionem facere Georges
  ® fideiussor = sponsor "
  fidelis, -e 1 de eo cui confidi potest 2 active i.q. credens, fiducia plenus
     fideliter i.q. constanter, cum fide, sincere
  *fides, -i I passive de iis rebus et hominibus quibus confidi potest A i.q. tutela sim. B i.q. vox, signum etc. securitatem efficiens 1abs. 2 c.gen. a rei promissæ b rei securitatem efficientis C i.q. constantia, fidelitas, honestas 1 generatim (nonnulla ad 2 a trahi possunt) a nude b c.gen. 2 speciatim a erga Cæsarem, regem, principem (syn. obsequium) b erga ecclesiam c erga imperium D i.q. probabilitas(ad II trahi possunt33, 7 mortis fidem insequentibus fecit) 1 abs. 2 c.gen. a rei probatæ vel probandæ b rei fidem præbentis 3 c.dat II vergit in notionem activam fiduciæ (nota vocabulum nusquam de religione Christiani usurpari
  fides, -ium f. 1 i.q. instrumentum musicum, cithara, lyra (metonymice de ipso carmine 2 i.q. chorda, nervus
  fido, -sus sum, -dere i.q. confido, credo, fiduciam habeo a c.dat. b c. abl. c c.dat vel abl. d c.in et abl.. e c. inf. f c.acc.c.inf. 2 fere i.q. audeo
     fidens, -tis i.q. sibi fidus, audax
     fidenter 1 i.q. cum fide, fideliter, constanter 2 i.q.audacter
  *fiducia, -æ 1 i.q. actio confidendi sive audacia, animus, fides (nota variationem sermonis 49, 16) a c.gen.obi. b c. gen qui dicitur subiectivus ; nota abstr. pro concr. 55, 12 c sine gen.2 i.q. fidelitas, studium 3 de fide interposita a generatim i.q. promissio b speciatim in re pecunaria i.q. cautio, sponsio
  ® fiducialiter = bono animo; Gertz M II, 49, 18 = prospere
  ® fidula (<lat.fides; > teutonice Fiedel) primo Otfried von Weißenburg (ca 860) RH
  fidus, -a, -um i.q. constans, fidelis, cui confidi potest 1 c.dat. 2 sine dat. a de hominibus b de rebus
     fide i.q. fideliter, cum fide
  ® fiellator Gertz M I, 388, 15 vide viella RH
  figmentum, -i 1 proprie a i.q. imago, figura, forma b fere i.q. gleba 2 translate i.q. commentum, simulatio a c.gen.obi. b c.gen explicativo c nude
  figo, -xi, -xum, -gere 1 proprie a i.q. affigo, adiungo b i.q. configo, vincio c i.q. terræ, fundo infigo d i.q. pono, statuo 2 translate a i.q.infligo, efficio b i.q. sisto, retineo
  figura, -æ i.q.forma 1 strictius de corpore; fere i.q. persona: 59, 24 2 de litteris 3 de imagine, effigie
  ® figurative = in imagine
  figuro, -avi 1 i.q. depingo 2 i.q. fingo, formo, efficio 3 i.q. indico, exprimo 4 i.q. prodo
  *filia, -æ [abl. plur. semper -abus] de subole humana sexus femini 12, 9 regis filia
  filialis, -e ad filium pertinens (pro gen.obi.)
  filiolus, -i i.q. parvus filius
  *filius, -i de subole humana vel divina sexus masculini
  filum, -i de re tenui cuius ductu torques moveri potest
  finalis, -e de tempore i.q. postremus; Gertz M finaliter = postremo
  findo, -di, -ssum, -ndere i.q. frango, scindo
  fingo, -nxi, -ctum, -ngere i.q. efficio, formo a c.acc. b c.duobus acc. 2 i.q. doceo, instruo 3 i.q.simulo a c.acc. b c.acc.c. inf.
     fictus, -a, -um i.q. simulatus, falsus
  finio, -vi, -tum, -re 1 trans. (spectat ad tempus;hic illic vergit in notionem definiendi) a pro obiecto res i.q. finem impono b pro obiecto homines i.q. occido, morte afficio 2 intr. i.q. loqui desino
  finis, -is I proprie A plur.de lineis quæ territoria dirimunt sive de territorio quod his lineis includitur 1 c.gen. 2 abs.B sing. de tempore 1 c.gen. 2 abs. a generatim b de morte c de votis II translate
  finitimus, -a, -um i.q. confinis, propinquus, vicinus 1 adi. a c.dat. b sine dat. 2 subst. a m. plur. b n. plur.i.q. regio vicina
  fio, -eri v. facio
  ® fiola (etiam viola) Gertz M I, 114, 21 in fiolis, cy(i)tharis, choris, tympanis modulantes
  firmamentum, -i 1 i.q. constantia, stabilitas 2 i.q. observantia, fides(c.gen.obi.) Gertz M = confirmatio
  firmitas, -tis 1 i.q. robur, stabilitas, vis 2 i.q. fides
  firmo, -avi 1 i.q. munio, tueor 2 i.q. reficio, recreo 3 i.q. confirmo, corroboro, fulcio 4 i.q. hortor, stimulo 5 i.q. servo, retineo 6 i.q. sancio, probo, stabilio7 i.q. paco, placo, mulceo 8 i.q.affirmo, assero(c.acc. c. inf.); firmare manum in aliqm = firmiter prehendere Gertz S; Gertz M aliquem super regnum firmare = fidem regis firmare
  firmus, -a, -um i.q. constans, robustus, immobilis
      firme (nonnisi comp.legitur) i.q. constanter, stabiliter, tuto
  fiscella, -æ de vimine instar hominis formato
  fiscus, -i de possesione (pecunia)regis
  fissiculo v physiculo
  fistula, -æ i.q. syrinx; fistulare = canere ad syringa; fistulator = qui ad syringa canit
  flabellum, -i de instrumento quo faber ignes excitat
  flaccidus, -a, -um i.q. languidus, marcidus
  flagitiosus, -a, -um i.q. turpis, probrosus
  flagitium i.q. maleficium, probrum, scelus 1 generatim 2 speciatim de stupro, factis libidinosis sim.
  flagito, -avi i.q, (flagranter) posco, rogo 1 abs. 2 c.obi. a hominem b rem
  flagrantia, -æ i.q. ardor
  flagratio, -nis i.q. actio flagrandi
  flagro, -avi translate i.q. ardeo 1 c.abl. 2 sine abl.
     flagrans, -tis 1 proprie i.q. candens 2 in imagine i.q.ardens 3 translate i.q. ardens, commotus a c.abl. b nude
  flamen, -nis i.q. sacerdos 1 de summo deorum 2 de sacerdote pagano; Gertz S 156, h, 12 = spiritus sanctus
  flaminium, -i i.q. sacerdotium paganum
  flamma, -æ 1 proprie de eruptione ignis sive de ipso igni 2 translate de affectu i.q. ardor
  flammabundus, -a, -um i.q. flammans, ardens
  ® flammescere = inflammari Gertz M
  ® flammivomus Gertz M: fornax flammivoma = ardens
  flatilis, -e i.q.flatu follis effectus
  flatus, -us 1 i.q. ventus, motus aeris 2 de aere oris
  flavus, -a, -um de comarum colore i.q. `blondus´
  flebilis, -e i.q. flens, fletu plenus
     flebiliter 1 i.q. cum fletu 2 i.q. miserabiliter
  flecto, -xi, -xum, -ctere 1 spectat ad cursum, viam, regionem i.q. dirigo, verto 2 spectat ad animum i.q. commoveo, mitigo, muto
  fleo, -vi, -tum, -re i.q. lacrimas fundo
  fletus, -us i.q. effusio lacrimarum vel lamentatio
  flexio, -nis 1 de voce i.q. variatio 2 de via i.q. anfractus, circuitus
  flexuosus, -a, -um i. cum multis flexibus, orbibus, curvus
  ® flexura = gramm.t. flexio, declinatio etc.; = flexus RH Gertz M II, 173, 32
  flexus, -us 1 de actione curvandi 2 de re curvata a i.q. orbis b fere i.q. saltus c i.q. sinus maris vel fluminis
  floccipendo, -ere i.q. parvi æstimo, contemno
  ® florenus = nummus Hollandiae (Gylden)
  floreo, -ui, -ere i.q. vigeo
     florens, -tis fere i.q. optimus, præclarus
  ® floriger = floribus ornatus Gertz S 160, 32
  flos, -ris 1 de quolibet decore 2 de integritate virginis
  fluctivagus, -a, -um i.q. fluctibus agitatus: = inquiete fluctuans Gertz S 112, 9
  fluctuatio, -nis 1 de re corporali i.q. motus, concussio 2 de animo i.q.inconstantia, trepidatio, vacillatio
  ® fluctuo, -avi, -atum, -are = fluctuor : fluctuat judicium
  fluctuor, -atus sum, -ari 1 proprie de navi [Vergil RH] vel homine in fluctibus vagante 2 translate a i.q. vacillo, hæsito b fere i.q. versor, exsisto c i.q.sollicitor, angor
  *fluctus, -us 1 proprie i.q. unda 2 translate i.q. perturbatio, tempestas
  fluentum, -i i.q. 1 i.q. unda 2 i.q. flumen
  fluidus, -a, -um 1 proprie a i.q. liquidus, fluens b i.q. umidus 2 translate de ætate i.q. labens, fluens
  fluito, -avi de capillis i.q. laxe defluo
  flumen, -inis i.q. amnis, fluvius 1 nude 2 additur nomen fluminis
  fluo, -xi, -xum, -ere 1 proprie de liquore i.q. mano 2 de re incorporea a fer i.q venio, eo b de tempore i.q. prætereo, labor; Gertz M : in bivio fluere = vacillare
     fluxus, -a, -um de re incorporea 1 i.q. instabilis 2 i.q. remissus, mollis;fluxus morbi Gertz S 330, 20
  fluvialis, -e i.q. ad fluvium pertinens
  fluvius, -i i.q. flumen, amnis 1 nude 2 accedit nomen fluminis eodem casu
  fluxus, -us de tempore labente
  foculus, - i.q. focus, locus ignis 2 de ipso igni
  focus, -i 1 de loco ignis in tecto facti 2 metonymice fere i.q. domus 3 de rogo 4 de ipso igni
  fodico, -avi i.q. eruo, fodio
  fodio, -di, -ssum, -dere 1 strictius de vertenda terra i.q. perfodio 2 latius i.q. pungo, transfigo
  foedero, -avi i.q. consocio
  foeditas, -tis i.q. turpitudo, dedecus
  foedo, -avi 1 i.q. deformo, maculo, inquino b in imagine 2 translate i.q. dehonesto, infamia vel probro afficio
  foedus, -a, -um 1 spectat ad sensum i.q. deformis, atrox, tæter a nude b c.abl. 2 spectat ad famam, mores i.q. inhonestus, turpis a de homine ; accedit abl. :106, 21 b de re; nota foedum puto c. inf.
     foede i.q. turpiter
  foedus, -eris 1 i.q. pactio, societas a publica b privata (de amicitia, matrimonio sim. 2 fere i.q. indutiæ
  foetidus, -a, -um i. qui male olet
  foetor, -is i.q. malus odor
  folium, -i de fronde arboris
  folliculus, -i i.q. parvus follis, sacculus 1 generatim 2 speciatim in arte æraria
  follis, -is i.q. saccus
  fomentum, -i de actione fovendi sive cura a de curatione calore effecta b i.q. medicamentum, remedium c i.q.adiumentum 2 de nutrimento ignis(= fomes) sive esca a proprie b translate fere i.q. causa ; Gertz M = incitatio/stimulatio
  fons, -tis i. caput aquæ e terra erumpentis 1 proprie 2 in imagine ;fons sacer : Døbefond/Taufstein Gertz S 237, b : = puteus ibidem 118, 25
  for, -fatus sum, -fari i.q. dico, loquor, verba profero;Georges: praecipue actio deorum, oraculorum, prophetarum, ut vates et augures sunt; Gertz M fari passive I, 480, v.4
  foramen, -inis i. locus ubi res perforata vel perrupta est, caverna, rima
  foras i.q. e domo
  forceps, -ipis f. i. instrumentum fabri ad ferrum candens capiendum
  ® forefacere = forisfacere = iniuriam facere
  forensis, -e i. ad forum vel emporium pertinens (de eo qui de foro venit vel inforo mercatur
  forinsecus i.q. extrinsecus
  foris 1 extra fores, domum, specu sim. 2 extra urbem, castra 3 extra patriam
  *fores, -ium i.q. ianua sive porta conclavis, domus, ecclesiæ sim.
  forma, -æ I de figura et specie A de figura externa 1 generatim certis lineis circumscripta 2 speciatim de corpore humano a de corporis habitu, specie, statura (nonnulla ad b trahi possunt) b de forma concinna i.q. pulchritudo c i.q. vultus, facies B de figura interna II de re formata A generatim i.q. figura B speciatim 1 de conceptis verbis, formula 2 de privilegio, consuetudine; Gertz M: forma = modus; genus;regula Cf formula
  ® forma 2 Gertz S 356, 16 : = teutonice: Betpult confer (Georges) formam calcei (Schuhleisten) > forma (pulpiti) vide pulpitum)
  formidabilis, -e i. qui timetur, terribilis
  formido, -inis i.q. timor, horror 1 c.gen.subi. 2 c gen.obi. 3 c.gen. rei timorem facientis 4 nude
  formido, -avi i.q. timeo, horreo, vereor 1 c.obi. 2 c.inf.(362, 26 fere i.q. fastidio) 3 c.acc. c.inf. (omissa copula)
  formidolosus, -a, -um de eo qui timorem inicit, terribilis 1 c.dat. 2 sine dat.
  formo, -avi 1 i.q. in formam quandam redigo 2 i.q. formando fingo, facio
  formula, -æ 1 i.q. modus, ratio 2 i.q. concepta verba, præscriptum a generatim 2 speciatim in re iudiciaria 3 i.q. sigillum
  fornax, -cis i. caminus quo panis torretur, furnus ; vide calefactorium et stuba
  *fors, -tis 1 nom. i.q.casus, fortuna 2 abl. a i.q. casu, fortuito b i.q. fortasse, forsitan
  forsan i.q. forsitan
  ® fortalicium = munimentum, locus munitus
  fortasse i.q. forsitan, forte
  fortassis i.q forsitan
  *fortis, -e 1 i.q. robustus, validus A adi. B subst. m. plur.II i.q. firmus, munitus III i.q. audax (non solum ad corporis vires spectat A adi. B subst. 1 m. plur. 2 n. plur. (i.q. fortia facta) 4 de tolerando i.q. patiens
  *fortiter i.q. valide, vehementer 2 i.q. animose, audacter
  fortitudo, -inis 1 de vi corporali i.q. robur, vigor 2 de vi animi a i.q. audacia, animositas, virtus b fere i.q.constantia, patientia; Gertz M = firmitas
  fortuitus, -a, -um 1 adi. i.q. incertus, fortunæ vicissitudini debitus a de rebus incorporeis b de re corporea 2 subst. n. i.q. casus, fors
     fortuito i.q. casu, forte; Gertz S 307, 20 fortuitu
  *fortuna, -æ 1 i.q. casus, sors Gertz M fortunam belli gerere 2 in bonam partem i.q. felicitas, res secundæ 3 i.q. condicio, dignitas, status 4 interdum de mala fortuna fere i.q. infelicitas, res adversæ
  fortunatus, -a, -um i.q. felix
  forum, -i 1 de loco conventus vel de contione 2 de iudicio
  fori, -orum i foramina remorum in summis lateribus navigii
  fossa, -æ i. locus ubi terra effossa est 1 de scrobe 2 de fossa in longum ducta a ad muniendum b i.q. canalis
  ® fosso intensive (< fodio) (avi)-atum-are, fossatum n.et fossatus, -i m = fossa Georges
  fossor, -is i.q. qui terram effodit
  ® fossorium = ligo, -onis Gertz S 434, 6
  fovea, -æ i. locus ubi terra effossa est, scrobis
  foveo, -vi, -tum, -vere 1 proprie (sæpius c.abl.) a i.q. curo, delecto b i.q. nutrio, alo, servo c i.q. servo 2 translate i.q. adiuvo, colo, faveo (sæpe c.abl.) de hominibus et rebus
  fractio, -nis 1 de actione frangendi a c.gen.obi. b nude 2 de actione effodiendi tumuli 3 de naufragio
  fragilis, -e 1 proprie i.q. qui facile frangitur 2 translate i.q. debilis, infirmus, incertus
  fragilitas, -tis proprie de condicione rei quæ facile frangitur
  ® fraglantia vide fragrantia
  fragmen, -inis i.q.fragmentum, particula
  fragmentum, -i 1 i.q. res fracta, frustum, particula 2 i.q. actio frangendi
  fragor, -is de magno sono i.q. strepitus, fremitus 1 c.gen. 2 nude; Gertz M: sonus lignorum cadentium qui munimento erant
  fragosus, -a, -um i. fragore, strepitu plenus
  fragrantia, -æ i.q. odor bonus, suavis
  framea, -æ 1 i.q. hasta 2 i.q. ensis, gladius
  frango, -fregi, -fractum, -frangere 1 proprie i.q. in partes comminuo, rumpo 2 translate a fere i.q. interrumpo (de sonitu modo fortiore, modo remissiore) b i.q. debilito, deprimo, domo (hic illic c. abl.)
     fractus, -a, -um translate i.q. incertus
  *frater nusquam in allocutione clerici, semper de homine qui parentes cum aliquo communicat, de germano
  fraternitas, -tis i.q. fratrum inter se coniunctio
  *fraternus, -a, -um i.quod ad fratrem pertinet 1 pro gen.poss. vel subi. 2 pro gen.obi.
     fraterne i.q. cum amore fraterno
  ® fratricida = qui fratrem occidit ;fratricidium = caedes fratris
  fratruêlis, -is m. i filius fratris
  fraudo, -avi 1.q. decipio, fallo a c.acc. b c.acc. et abl. 2 i.q. privo, spolio dolo malo (passive, fraudatore non indicato, sæpe fere i.q. careo, renuntio)
  fraudulentus, -a, -um i.q. dolosus, perfidus
     fraudulenter i.q. cum fraude, dolose, perfide
  *fraus, -dis, gen.plur.fraudum/fraudium 1 i.q. damnum 2 i.q. dolus, fallacia, insidiæ
  fremebundus, -a, -um i.q. furibundus de eo qui fremit
  fremitus, -us I de hominum clamore tumultuoso 2 de furore
  fremo, -ui, -ere i.q. clamo, strepo
  frenatus, -a, -um i.q. freno instructus
  ® freneticus = insanus
  frenum, -i (plur. i 114, 12 a 226, 22) 1 proprie de instrumento quo ora equorum gubernantur a strictius b latius i.q. habenæ 2 in imagine vel translate de quolibet impedimento
  frequens, -tis 1 de numero, copia a: i.q.creber, multus, numerosus b i.q. plenus, uber (c. abl. copiæ) 2 de actione iterata i.q. assiduus, creber
     frequenter i.q. sæpe
  frequentatio, -nis i.q. frequens
  frequentia, -æ 1 hominum i.q. celebritas, conventus magnus, tam ad multitudinem quam ad actionem conveniendi spectat (sæpe c. gen.) a generatim b speciatim de conventu solemni 2 bestiarum i.q. multitudo 3 rerum corporalium i.q. multitudo
  frequento, -avi 1 de homine i.q. utor, visito 2 de re a i.q. sæpe exsequor b celebrem, communem reddo
  fretum, -i 1 strictius i.q. angustiæ maris a nude b accedit nomen proprium (fretum Noricum 6, 13 pars maris quæ hodie Skagerak vocatur) 2 latius vanescente sensu angustiarum i.q. mare a nude b accedit nomen proprium 3 i.q. aqua (maris)
  *fretus, -a, -um i.q. confisus, fidens
  frico, -ui, -atum, -are i.q. tero; Gertz M II, 475, 13 terga fricabant = fugiebant RH
  frigens, -tis i.q. frigidus
  frigescens, -tis in imagine fere i.q. languidus
  frigidus, , -a, -um i.q. algidus, non calidus
  frigus, -oris i.q. algor, status frigendi 1 proprie a aeris vel corporis (propter aerem frigentis) b corporis ex senio frigentis 2 translate fere i.q. languor 3 i.q. glacies
  ® frivola = nugæ superstitiosæ Gertz S 201, 24
  frixorium, -i i. calefactorium, vas quo frigitur
  frondens, -tis i.q. frondem habens, viridis
  frondosus, -a, -um i.q. fronde plenus
  frons, -dis nonnisi plur. de foliis vel ramis frondosis arborum
  frons, -tis 1 animantium a strictius de superioris oris parte b metonymice de anteriore capitis parte de ore, de facie 2 aciei (ea pars quæ hostibus obiecta est) a i.q. primus ordo b i.q. latus hostibus oppositum; Gertz S 122, 22 = impudentia
  fructifico, -avi i.q. fructum fero; Gertz S 193, 12 = alere (translate)
  fructus, -us 1 de frugibus a proprie b in imagine 2 de lucro, quæstu, commodo
  ® frugalis = moderatus RH ( Gertz errat 329, 29)
  frugalitas, -tis i.q. abstinentia, temperantia 1 generatim 2 speciatim de ieiunio
  ® fruges = fertilitas Gertz S 98, 12
  ® frugi nullius frugi / nullius frugis = inutilis sive iners Gertz S 234, b, 1
  frumentum de frugibus quæ aristis continentur
  fruor, -fructus sum, -frui 1 i.q. delector, gaudeo, utor a c.abl. b gerund. c.obi. c: abs. 2 i.q. potior
  frustatim i.q. in complures partes
  *frustra 1 i.q. sine effectu, eventu, in vanum a adverbialiter b prædicative 2 i.q. iniuria, sine causa, temere
  frustratio, -nis i.q. actio frustrandi, interrumpendi 2 i.q.incommodum, infortunium
  ® frustratorie = in vanum
  frustror, -atus sum, -ari 1 i.q. decipio, fallo 2 i.q. casso, debilito, irrito 3 i.q. eludo, detineo 4 i.q. effugio, evado
  ® frustulum > frustula = sarmenta arida Gertz S 79, 8 RH
  frustum, -i i.q. particula 1 generatim 2 speciatim de esca
  frutices, -icum de gignentibus minoribus
  frux, -gis f. de frumento
  frugi i.q abstinens, sobrius
  fucatus, -a, -um i.q. ornatus
  fucosus, -a, -um nonisi translate de rebus incorporeis i.q. falsus, mendax, vanus
  *fuga, -æ 1 proprie a de actione eius qui metu perculsus prælium fugit, relinquit b i.q. discessus ex patria, exsilium 2 de ipsis fugientibus
  fugatio, -nis i.q. actio fugandi, expulsio
  fugax, -cis i.q. pronus ad fugiendum a de ignavia b de inconstantia 2 i.q. fugiens 3 i.q. abhorrens, timens (c.gen.)
  fugibundus, -a, -um i.q. fugiens
  *fugio, -i, -iturus, -ere I intr. A proprie i.q. metu impulsus locum celeriter relinquo 1 generatim 2 speciatim in bello, prælio, quolibet certamine B translate i.q. removeor, abeo, evanesco II trans.: A proprie 1 generatim i.q. derelinquo, desero 2 speciatim i.q. in prælio evito, effugio B translate i.q. caveo, horreo, sperno
  fugitivus, -a, -um i.q discedens, profugus 1 de servo 2 de classe
  fugito, -avi i.q. fugio, certamine abscedo
  fugo, -avi 1 proprie a strictius i.q. propello (in certamine, e regno etc.) b latius i.q. removeo 2 translate i.q. tollo, demo
  fulcimen, -inis i.q. adminiculum, res qua nititur aliquis
  fulcio, -si, -tum, -cire 1 proprie i.q. cadentem sustento 2 translate i.q. firmo, adiuvo
     fultus, -a, -um 1 proprie sustentatus 2 translate adiutus
  fulcrum, -i i.q. lectus 1 generatim 2 metonymice fere i.q. coniugium
  fulgeo, -si, -gere translate i.q. excello, floreo
     fulgens, -tis 1 proprie i.q. lucidus, splendidus 2 translate i.q. clarus, egregius
  fulgidus, -a, -um 1 proprie i.q. lucidus, nitidus 2 translate i.q. clarus excellens
  fulgor, -is 1 proprie i.q.splendor, nitor, lux 2 in imagine et translate i.q. claritas, gloria
  fuligo, -inis f. de fumi particulis densis, quæ parieti sim. adhærent
  fulmen, -inis i.q. flamma quæ de cælo venit a proprie b in imagine 2 translate fere i.q. ictus perniciosus
  ® fulminare = ut fulmen sententiam dicere
  ® fulvus = subruber de auro = aurum
  fumidus, -a, -um 1 i.q. fumi plenus 2 i.q. fumum emittens 3 i.q. fumo tostus
  fumigans, -tis i. qui vaporem emittit; Gertz M :fumigare
  fumigium, -i i.q. fumus
  ® fumivomus = qui fumum evomit
  fumo, -avi i.q. fumum emitto
  fumus, -i de vapore ; fumus de igne, vapor de aqua RH
  functio, -nis i.q. administratio officii, negotium 1 c.adi. 2 c.gen.obi.
  funda, -æ1 i. genus armaturæ quo lapides iaciuntur 2 per imaginem de glaciei voragine
  ® fundamentalis (lapis) = lapis primarius aedificii > translate de religione
  ® fundamen = fundamentum
  fundamentum, -i 1 proprie i.q. ima atque firmissima pars, basis a ædificii b pontis 2 translate fere i.q. initium, principium
  ® fundator = 1 qui urbem etc. fundat, 2 qui lapides iacit
  ® fundaticius, -a, -um Gertz M :litterae fundaticiae = litterae conditoris
  fundatio, -nis i.q. actio fundandi (urbem); Gertz M = confirmatio RH
  funditor, -is de milite qui fundis lapides sim.iacit, etiam fundator
  funditus 1 proprie i.q. a fundamento, in ima parte 2 translate i.q. omnino, penitus, plane
  fundo, -avi translate i.q. condo, instituo; Gertz M proprie: ecclesiam fundare
  fundo, -di, -sum, -ndere 1 proprie de re liquida a i.q. effundo b i.q. aspergo, madefacio c i.q. liquefacio 2 translate de rebus non liquidis a i.q. proicio, sterno b fere i.q. do, impendo c i.q. pono, colloco d i.q. disseco, scindo e i.q. emitto f i.q. fugo, prosterno, vinco g reflexive de tempore i.q. decurro, labor, fluo
  fundus, -i 1 fere i.q. humus, terra 2 de loco ædificii i.q. area, fundamentum, Gertz M = solum (fere i.q. domus 295, 9); Gertz M :fundus = ager; t.t.iuris: quod numquam abalienari potest, nihilo minus ut beneficium assignari debet; beneficium vide; ager ecclesiasticus e.g.sempiternus est > feudum quod vide
  funebris, -e 1 i.qui ad funus, exsequias, mortem pertinet 2 i. qui mortem affert, perniciosus
  funero, -avi i.q. sepelio, humo
  funestus, -a, -um i. qui ad cadavera pertinet 2 i.qui mortem affert 3 fere i.q. crudelis, perniciosus
  fungor, -ctus sum, -gi 1 actione exsequendi, gerendi a generatim b speciatim additur vocabulo fati 2 de actione fruendi 3 de actione potiendi; Gertz M : fungor nomine = mihi est nomen
  fungus, -i. nomen herbæ tumidæ 1 comeditur 2 ignem nutrit
  funiculus, -i i.q. funis; Gertz M = vinculum
  funis, -is i.q. lorum, restis, tenaculum
  *funus, -eris n. 1 i.q. deductio, elatio mortui 66, 37 69, 25 regium 2 metonymice i.q. corpus mortuum, cadaver 3 i.q. mors, obitus
  fur, -is i. qui clam aliena aufert
  furcatus, -a, -um i. in duas partes discedens 47, 5 Sueno bifurcatus
  furens, -tis proprie de animantibus a strictius i.q. amens, insanus b latius i.q. acer, ardens, sævus speciatim libidine ardens 2 in imagine de mari i.q. agitatus, turbulentus
  ® furfureus < furfur frumenti Gertz S 314, 14 panis furfureus = paleam continens RH
  furia, -æ nonnisi plur. i.q. insania, dementia 2 i.q. rabies, furor
  furialis, -e i.quod ad furiam pertinet (in imagine)
  *furor, - is 1 proprie de hominibus a i.q. dementia, insania b i.q. audacia, ferocia, rabies 2 in imagine de ventis
  furor, -atus sum, -ari i.q. abscondo, abstergeo
  furtim i.q. clam, latenter, occulte
  furtivus, -a, -um 1 i.q. furto ablatus 2 i.q. clandestinus, occultus, secretus.
     furtive i.q. clam
  furtum, -i i.q. actio res alienas clam auferendi (sæpe opponitur rapina)
  furvus, -a, -um i.q. niger
  fusco, -avi translate i.q. commaculo, obscuro
  fuscus, -a, -um i.q. niger (in cognomine)216, 5
  ® fusilis (< fundo) Gertz M : leones auro fusiles = qui ex auro fusi sunt
  fustis, -is 1 generatim i.q. baculus, stipes 2 speciatim de soleis ligneis 275, 23 (`renne skiith´)


  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z |

  PræfatioAd usumIndex abbreviationumTota editio 1996Tota editio 1997


  G
  ® garcio, -onis = famulus, puer
  galea, -æ i. armatura capitis (syn. cassis)
  gallus, -i nomen animalis domestici ; in nomine herbæ 79, 31
  garrio, -ire i. vocem male sonantem mitto
  garrulus, -a, -um de eo qui garrit
  gaudeo, -visus sum, -udere i.q. iucunde afficitur, lætor 1 abs. 2 c.abl. (hic illic vergit in notionem fruendi 3 c. acc. (et inf.) 4 c. inf. 5 sequitur quod; gaudenter tarde: = laete
  gaudium, -i i. iucundus animi affectus 1 nude 2 c. gen. 3 c. adi.
  gaza, -æ f. i.q. divitiæ, opes, thesaurus
  gelatus, -a, -um de rebus frigore in glaciem vel rigorem conversis
  gelidus, -a, -um i.q. frigidus (vox a gelu tracta)
  gelu n. (nonnisi nom. et abl. legitur i.q.) frigus quod aquam in glaciem convertit
  gemibundus, -a, -um i.q. qui gemit, lamentat
  gemellus, -a, -um ponitur pro numerali 1 c. plur. 2 c. sing.225, 10 fuste gemello (i.duobus fustibus)
  geminus, -a, -um 1 i.q. duplex 2 i.q. e duobus consistens 3 ponitur pro numerali a c. plur. b c.sing. 4 i.q. uterque; Gertz S 233, 9 gemina caritas = (dei et propinqui), gemina scientia = duplex scientia: Albertus Magnus: Super Dionysium. De divinis nominibus p. 105 ((una) subiacet rationi, (altera) ad (quam) non attingit ratio.
  gemitus, -us i. actio gemendi vel lamentandi
  gemma, -æ i. lapillus pretiosus et fulgens
  gemo, -ui, -itum, -ere i. lamentando dico, queror
  gena, -æ i. pars faciei inter aures et os
  ® genealogia = origo gentis conscriptus
  gener, -i 1 i.q. filiæ maritus a nude b c.gen. 2 i.q. sororis maritus; Gertz M = uxoris frater; = socer I, 122, 9
  generalis, -e i.q. ad omnes spectans, publicus 2 i.q. totius ecclesiæ de generali conventu 443, 11
  generatio, -nis actio generandi a de patre b de matre 2 i.q. origo
  genero, -avi 1 proprie de actione procreandi (de patre) 2 translate i.q. efficio
  generosus, -a, -um 1 i.q. præclari generis vel originis 2 i.q. nobilis
  genetrix, -cis i.q. mater, de femina quæ genuit
  genialis, -e nonnisi cum vocabulo tori de lecto coniugum
  ® geniculare /geniculari (< genu) Gertz M sese alicuius pedibus geniculari = se advolvere
  genitalis, -e 1 adi.i.q. ad generandum pertinens 2 subst. n. plur. de partibus quæ ad generandum pertinent
  genitor, -is i.q. pater
  genius, -i de bona indole
  *gens, -tis f.1 de iis qui artiore necessitatis vinculo coniuncti sunt 2 de populo qui certos fines inhabitat (spectat cum ad totam terram tum ad provincias; de provinciis Estiæ 227, 28 a additur nomen populi per gen. b additur nomen populi per adi. c abs. 3 de hominibus in universum 4 de aulicis5 de paganis, ethnicis, gentilibus
  ® gentilitas = gens superstitiosa
  genua, -um n. i. pars corporis inter femora et crura
  ® genuflexio = genua flexa ad supplicationem faciendam
  ® genuinus 1 (< genae) a: quod ad genas pertinet b: genuinus m. (sc.dens);proverbium: genuïnum in aliquo frangere = aliquem maledico dente carpere 2 (< geno = gigno) Cic.: genuinae domesticaeque virtutes ; translate : = verus, non depravatus
  *genus, -eris I spectat ad originem A hominum 1 generatim 2 in bonam partem fere i.q. nobilitas3 in malam partem 4 de ipsis hominibus sim. certæ originis B bestiarum C gignentium II spectat ad similitudinem A hominum 1 c.gen. 2 nude B rerum 1 c. gen. 2 nude
  germanus 1 m. frater 2 germana f. i.q.soror
  germen, -inis i.q. suboles; Gertz S 104, 1 germina = herbæ
  ® germinare = producere Gertz M vites fructiferae vinum iustitiae germinantes
  gero, -ssi, -stum, -rere I i.q. fero, porto, habeo(inest vis sustinendi) A prævalet notio portandi 1 res corporeas 2 partes corporis B prævalet notio habendi 1 speciatim affectus aliasque res ad mentem pertinentes 2 generatim II de notione aliquid agendi aut faciendi A i.q. ago vel facio, exerceo, exsequor 1 sensu laxiore a pro obi. pron. sive adi.neutrum b pro obi. subst. 2 sensu strictiore a in vita privata; Gertz M de infirmis et pauperibus curam gerere b in vita publica 3 transit in certas verbi agendi locutiones a varias partes 153, 16 prædonem b temporis spatium c sacra (fere i.q. celebro) 4 structuræ certæ a morem 504, 40 sacris b bellum, proelium, pugnam, fugam etc. Gertz M plagam/ conflictum gerere c rem d militiam f operam ; Gertz M fortunam belli gerere B i.q. dirigo vel guberno III reflexive A accedit ita et sim.; Gertz M se gerere pro episcopo/abbate = se simulare aliquem B accedunt adverbia C 1 abl. ponitur modum indicans 2 acc. additur
  ® gesta saepe pro res gesta Gertz S passim
  gerulus, -a, -um de eo qui gerit vel portat 1 adi. (c. gen. obi.) 2 subst. m. a c.gen. b nude
  gestabilis, -e de honore qui geri potest(cum negatione)
  gestamen, -inis 1 de quolibet onere (de conto malefico qui lingua nostra vocatur `nidstang´) 2 de diversis armis ; (gestatorius, -a, -um = quocum aliquid gestare potes RH)
  gesticulor, -atus sum, -ari de tibicine qui arte agit, gestus facit
  gestio, -nis i.q. actio gerendi, administratio
  gestio, -vi, -tum, -re 1 proprie i.q. lætos gestus facio, exsulto 2 translate i.q. vehementer cupio
  gesto, -avi i.q. fero, porto A rem corpoream 1 generatim 2 speciatim a vestem et sim. i.q. induor b partem corporis i.q. habeo B incorporea (508, 38 de epistula i.q. contineo) II i.q. cicumveho III in imagine i.q. dirigo IV translate i.q. in animo gero
  gestus, -us i.q. motio(corporis eiusque partium); = se gerendi modus GertzS 90, 9
  gibbus, -i i.q.tuber in tergo
  giganteus, -a, -um i.q. ad gigantes pertinet 1 pro gen. subi. 2 pro gen obi.
  gigas, -ntis m. 1 stricte de animalibus monstruosis mythicis, lingua nostra `jætte´ 2 latius de viro magnitudinis inusitatæ
  gigno, -genui, -genitum, -gignere 1 proprie de homine, bestia sim. i.q. pario, procreo a active b passive c. abl. 2 translate de re i.q.profero
  ® girare vide gyrare
     genitus, -i m. i.q. filius
  glacialis, -e i.q. ex glacie constat (adi. pro gen.subi.
  glacies, -i f. i.q. aqua gelata
  gladiator, -is 1 i.q.pugnator, monomachia dimicans 2 i.q. qui gladio uti docet, lanista
  gladiatorius, -a, -um i.q. ad gladiatorem sive pugnatorem pertinet
  *gladius, -i 1 i.q. ensis 2 de hasta amentata; Gertz M I, 17, 6 in ore gladii (2.Buch Mose, 17, 13) acuto gladio
  glæba, -æ f. 1 strictius de compacta terræ massa, de cæspite 2 latius a i.q. humus, solum b i.q. ager, campus
  glans, -dis de fruge quercus vel fagi
  ® gleba sc terrae = cadaveris Gertz S 89, 7
  glisco, -ere i.q. vehementer cupio (notio vergentis latinitatis 171, 11) Gertz M passive: deteriorem fieri
  globus, -i m. 1 strictius i.q. massa compacta 2 latius i.q. multitudo, caterva a de exercitu b de classe
  glomero, -avi i.q. congrego, coniungo (c. dat.)
  *gloria, -æ 1 i.q. claritas, bona fama, laus a nude b c.adi. 2 i. hymnus qui incipit `Gloria in excelsis Deo, pars missæ post Kyrie
  gloriatio, -nis i actio gloriandi, prædicandi
  ® glorificare = (ex)ornare; (col)laudare Gertz M
  glorior, -atus sum, -ari i.q. laudem, honorem mihi paro, me ostento 1 c. abl. 2 c. de 3 c. acc.c. inf.
  gloriosus, -a, -um 1 i.q. honore, laude plenus, præclarus 2 i.q. qui laudat, glorificat deum, pius
     gloriose i.q. cum gloria, honore
  glutinum, -i n. i. materia lenta vi compaginandi prædita
  ® glut(t)o, -onis = luxuria diffluens
  gnarus, -a, -um i.q. peritus 1 c.gen.obi. 2 c.abl. 3 abs.
  gnata, -æ f. i.q. i.q. filia
  gnaviter i.q. industrie, Gertz S studiose
  gracilis, -e i.q. tenuis
  gradatim i.q.paulatim
  gradior, -gressus sum, -gradi i.q. incedo 1 proprie 2 in imagine
  gradus, -us 1 i.q. actio gradiendi, gressus a proprie b in imagine 2 i.q. pars scalarum qua ascendimus a proprie b in imagine 3 i.q. linea, ordo, aciei 4 status, locus a speciatim de honoribus (cum de aliis tum de ordine clerici) b generatim de qualibet condicione 5 i.q. occasio, casus a c.gen.b nude
  gramen, -inis de coma viridi camporum 2 i.q. herba
  grammaticus, -a, -um i.q. ad iuncturam verborum vel litteras pertinens ; Gertz M litterarum peritus
  grandævus, -a, -um 1 i.q. ætate provectus 2 i.q. adultus, virilis
  grandiloquus, -a, -um i.q. superbus, tumidis
  grandis, -e i.q. magnus 1 de corporalibus 2 de incorporalibus
  granditas, -tis i.q. magnitudo 1 de corpore animantium eiusve partibus 2 de aliis rebus corporalibus
  grando, -inis f. 1 proprie i.q. gutta aquæ in aere congelata(collective) 2 in imagine i.q. multitudo
  ® grangia = praedium monasterii
  granum, -i i. fructus frumenti
  grassor, -atus sum, -ari i.q. sævio 1 de hominibus(accedit in c. acc.) 2 de malis, morbis, vitiis sim. a accedit in c. acc. b abs.
  grates f. [nonnisi acc. plur.] i.q. gratiæ
  ® gratanter = grato animo Gertz S app.3, 3
  *gratia f. I de oblatione favoris A in universum 1 c.gen. a eius qui favorem, beneficium sim. exhibet b rei oblatæ 2 nude B in retributione C de favore mutuo II de condicione eius cui favetur fere i.q. pulchritudo 193, 39 III abl. postponitur i.q. propter A c, gen.ger. B c.gen. sine ger. Gertz M tempus gratiæ = tempus post Chr.natum
  ® gratiose = benevole
     gratis i.q. sine pretio, ultro, = gratiis Gertz S
  gratuitus, -a, -um i.q. libero arbitrio factus, voluntarius
  gratulatio, -nis 1 i.q. actio gratiam habendi, gratia 2 i.q. salutatio 3 i.q. gaudium
  gratulor, -atus sum, -ari 1 i.q. gratias ago, rependo 2 i.q. gaudeo, lætor (supplendum `sibi´) a c.dat. b c.abl. c c.acc.(c. inf.) d additur quod c. coni.
     gratulanter i.q. libenter, cum gaudeo
  gratus, -a, -um 1 i.q. gratiam habens 2 fere i.q. lætus 3 i.q. acceptus, carus, iucundus a c.dat. b sine dat.
     grate i.q. libenter, cum gaudio
  gravamen, -inis i.q. molestia (c.adi. pro gen.obi.) Gertz M = onus
  gravedo, -inis f. i.q. hebetudo; Gertz S 86, 17 = onus
  *gravis, -e I proprie A i.q. ponderosus B i.q. aliqua re gravatus II translate A de hominibus 1 i.q. audax, atrox, durus 2 i.q. cura affectus B de rebus 1 i.q. magni momenti, efficax, magnus; nota de somno i.q. profundus 125, 15 2 in malam partem i.q. acerbus, asper, durus, vehemens a generatim b speciatim de valetudine
  *graviter i.q. valde, multum, vehementer
  gravitas, -tis 1 i.q. vis, auctoritas a c.gen. 2 i.q. severitas
  gravo, -avi i.q. opprimo, vexo
  gravor, -atus sum, -ari i.q. dubito, cunctor [re vera medial.pass. (gravo).RH]
  gregarius, -a, -um de militibus nullo in honore constitutis
     gregatim i.q. catervatim
  gremium, -ii 1 proprie de parte corporis a sensu strictiore b latiore sensu vel periphrastice 2 translate de interiore parte alicuius rei a generatim b speciatim i.q. solum
  gressus, -us 1 i.q. actio gradiendi, passus 2 metonym. de pedibus 3 de temporis spatio
  grex, -gis m. i.q. caterva, multitudo I bestiarum A c. gen. B nude II hominum A generatim 1 c.gen. 2 nude B speciatim 1 de comitatu regis (lingua nostra `hird´ syn. comitatus, familia) 2 de ecclsiæ fidelibus (quorum pastor episcopus est) syn. plebs 304, 34 526, 20
  ® griseus = canus color Gertz S 365, 9
  ® grossus 1 = crassus 2 = ficus RH
  gubernaculum, -i 1 proprie de remo quo navis dirigitur 2 translate de administratione rerum publicarum
  gubernator, -is 1 proprie de eo qui navis cursum dirigit 2 translate de rerum publicarum administratore
  guberno, -avi 1 proprie i.q. navis cursum dirigo 2 translate i.q. rego; Gertz M cathedram gubernare = munus doctoris/magistri tenere
  ® guerra = bellum Gertz S 424, 15
  gula, -æ 1 proprie de faucibus, fere i.q. collum 2 translate a de cibo per gulam transmisso b de aviditate cibi c de aviditate vini sim.
  gulosus, -a, -um i.q. gulæ vel voracitati obnoxius, deditus
  gummi indeclin. n. i.q. materia glutinosa certis arboribus emanans 116, 38
  gurges, -itis m. 1 de ipsa voragine, vertice 2 de aquæ mole (cum de mari tum de flumine)
  gusto, -avi 1 i.q. degusto, bibo 2 i.q. saporem alicuius rei percipio
  gustus, -us 1 i.q. actio gustandi, saporem percipiendi 2 i.q. sapor
  gutta, -æ i.q. stilla
     guttatim i. per guttas
  guttur, -is n. i.q. collum, fauces
  ® gymnasium = scholae sacerdotales Gertz M
  gymnicus, -a, -um i.q. gymnasticus, ludis partus
  gyratio, -is i.q. motio circularis
  gyro, -avi i.q. me in orbem verto
  gyrus, -i m. i.q. ambitus, circulus


  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z |

  PræfatioAd usumIndex abbreviationumTota editio 1996Tota editio 1997


  H
  habena, -æ [semper pl., excepto 78, 35] 1 proprie de loris freno alligatis quibus equi reguntur 2 in imagine 270, 33; Gertz S 81, 15 vincula, impedimenta
  *habeo, -ui, -itum, -ere I abs. II c.singulis obiectis A pro obi. corporalia 1 i.q. mihi est, possideo 2 i.q. contineo, capio (opp.respuo) 3 i.q. obtineo, nanciscor B pro obi. incorporalia 1 i.q. mihi est, præsto est 2 i.q. adhibeo, exerceo fere i.q. dego : 209, 9 3 i.q. facio, ago 4 i.q. efficio, affero, præbeo III cum duobus acc.(vel nom.) A i.q. utor 1 c.subst. 2 c.adi.3 c. part.perf. B i.q. duco, existimo, iudico 1 active 2 passive; variæ iuncturæ 1c. subst. a dat. b c.abl. c c.gen. 2 c.adv. 3 c.variis præp. 4 i.q. volo (pro fut.) 458, 39 referre 5 c.quæstione indirecta 6 c. rel.; Gertz S 334, 20 haberi in memoriam = esse in memoria; Gertz M habere + inf. = debere; habere in consvetudine = solere
  habilis, -e i.q. aptus, idoneus 1 de hominibus 2 de rebus
     habiliter i.q. commode
  habitabilis, -e i. habitatione aptus
  habitaculum, -i n. i.q. sedes, domus
  habitatio, -nis 1 i.q. actio habitandi 2 metonym. i.q. sedes, domicilium
  habitator, -is i.q. incola
  habito, -avi i.q. incolo 1 proprie a trans. b intr. 2 in imagine
  *habitus, -us I proprie de specie et forma corporis humani II metonym. de vestibus; Gertz S 203, 5 habitus ordinis, religionis; habitus regularis, religiosus III translate A de condicione vel statu rerum (sæpe perphrastice) 2 nude B de dispositione animi 1 c.gen. 2 nude C de moribus
  ® habundare vide abundare Gertz S passim
  hac in hanc partem (opp. illac)
  hactenus 1 hucusque, adhuc, usque ad hoc tempus (in oratione obliqua e.g. 514, 9 2) 2 elliptice in initio sententiarum 64, 27 ; = antea, pridem Gertz S passim
  hædinus, -a, -um i.q. ad hædum pertinens
  hædus, -i i.q. parvulus caper
  hæreo, -si, -sum, -rere 1 i.q. inhæreo a c.dat b sine dat. 2 i.q. cunctor, dubito
  ® haeresis f. = lat. secta Georges :haeresis Ariana;haereticus, -a, -um; haereticus m. (teutonice Ketzer
  hæsitatio, -nis i.q. cunctatio, dubitatio
  hæsito, -avi i.q. cunctor, dubito
  halec, -is i. nomen piscis (lingua nostra `sild´) 491, 4
  halitus, -us 1 i.q. anima, spiritus 2 i.q. odor
  hamatus, -a, -um i.q. hamis præditus
  hamus, -i 1 proprie i.q. uncus 2 translate de insidiis 3 in imagine
  hara, -æ de porcorum stabulo
  harundo, -inis f. i.q. canna, iuncus
  haruspex, -icis i.q. divinus, præsagus
  hasta, -æ i.q. instrumentum bellicum hostibus perfodiendis idoneum, hastile
  hastatus, -a, -um i.q hasta præditus
  hastile, -is n. i.q. hasta, iaculum
  *haud fere i.q. non 1 c.adi. 2 c.adv. 3 c. verbis; Gertz S iuncturae: haud minime = valde, haud modo...immo =non modo non.... sed etiam
  haudquaquam i.q. nequaquam, nullo modo
  haurio, -si, -stum, -rire I prævalet notio sumendi A proprie 1 strictius i.q. rem liquidam absorbeo 2 latius i.q. aerem capio, traho B translate i.q. animo capio 1 i.q. percipio, sentio 2 i.q. audio, disco 3 i.q. agere, adhibere disco II prævalet notio consumendi A de corporalibus 1 i.q. percutio, vulnero 2 i.q. interficio 3 i.q. absumo, conficio B de tempore i.q. dego
  ® haustorium = teutonice die Pumpe ? < antlia, incerte. (< haurio, haustio (subst), haustor = is qui haurit, haustus = potio) Gertz S 402, 14
  haustus, -us I i.q. actio sumendi, capiendi A proprie 1 strictius de re liquida i.q. actio bibendi 2 latius de aere B translate i.q.actio eius qui animo percipit 1 de institutione, doctrina 2 de affectu, sensu II i.q. actio vacuefaciendi
  ® hebdomada vide ebdomada
  hebes, -tis 1 proprie i.q. retusus 2 translate i.q. languidus, segnis
  hebesco, -ere i.q. cunctor, moror (in imagine proprie i.q. retusus fio 56, 2)
  hebeto, -avi 1 proprie i.q. retusum facio 2 translate i.q. debilito, infirmo a generatim b speciatim de arte magica
  hebetudo, -inis proprie i.q. status rei obtusæ 2 translate i.q. languor, torpor, segnities
  hedera, -æ i. nomen herbæ semper virentis, muris adhærentis
  herba, -æ de parvis gignentibus
  herbosus, -a, -um i.q. herbis confectus, conditus
  ® herciscere (familiam) / erciscere = hereditatem dividere
  hercule [deos obtestari RH]
  hereditarius, -a, -um i.q. hereditate traditus a strictius b latius 2 i. in quo per ius heredis succeditur
  hereditas, -tis 1 de successione in iura ac bona defuncti 2 de ipsis bonis hereditate acquisitis
  ® heremus = eremus quod vide
  heres, -dis g.c. de eo qui succedit in iura ac bona defuncti 1 c.gen. a proprie b in imagine 2 nude
  Georges : heres ex asse = heres omnium bonorum; ibidem : testamento fecit heredem filiam
  ® heresis = haeresis quod vide
  ® herilis (< ex heris = nobilibus) vide infra herus
  ® heros, -ois (< ante Homerum) translate : vir honestus; Gertz M heroes = principes ; etiam fortes milites
  herus, -i m. de domino quem homagio astricti comites sequuntur
  hesternus, -a, -um i.q ad diem priorem pertinet
  hians, -tis 1 i.q.apertus 2 i.q. qui os aperit
  hiatus, -us fere i.q. rima
  hibernus, -a, -um 1 adi. i.q. ad hiemem pertinet 2 subst. n. pl.i.q. hiems
  *hic, hæc hoc [gen. sing. huiusce abl.pl. hisci(ne)] pron. demonstr. primæ presonæ I solum ponitur A strictius 1 subst. a m. b n. 2 adi. B latiore sensu vi propria imminuta 1 i.q. is ;spectat ad sequentia 138, 31 a subst. b adi. 2 i.q. ille a in oratione obliqua b in oratione directa 3 i.q. iste (ad pron. tu spectat) 4 i.q. talis, tantus sim. (spectat ad antecedentia e. g. 53, 37 II respondet aliis pron. A is....hic 408, 25 B hic...hic C hic ....ille 1 hic respondet posteriori membro (a b--b a) 2 hic respondet priori membro (a b--a b) 3 i.q. alter...alter, alius...quidam D illi ...hic 1 hic posteriori membro respondet 2 i.q. alter...alter E hoc....quo F opponitur ceteris G ipse...hic
  hic I de loco A proprie 1 i.q. hoc in loco a generatim b de loco narrationis 2 i.q. ibi B translate i.q. in hoc exemplo, in hac re opp. illic II de tempore i.q. hoc tempore, hac occasione, tunc
  ® hiemalis domus Gertz S 415, 11 = calefactorium, quod vide!
  hiems, -is i. pars anni frigidissima inter autumnum et ver
  ® hilacer < vox contaminata e hilaris et alacer Gertz M II, 230, 7 nota
  hilaris, -e i.q. lætus, serenus
     hilariter i.q. læte
  hilaritas, -tis i.q, lætitia, serenitas 1 c.gen. 2 nude
  hinc 1 i.q. ex hoc loco (vergit in notionem `hic´) a solum ponitur b hinc...inde c hinc inde i.q. utrimque 2 i.q. ex hac parte a hinc...inde; Gertz M hincinde = aliquando b hinc...hinc 3 i.q. ex hac causa, ex hac re 4 i.q. ex hoc tempore, deinde
  hinnitus, -us i. vox equi
  hirtus, -a, -um i. crine vel lana densus, horridus 1 adi. 2 subst. n.sg. 122, 20 (proverbaliter)
  hirundo, -inis i. nomen avis
  hiscens, -tis i.q. apertus, hians
  hispidus, -a, -um i.q. hirtus, horridus
  historia, -æ 1 i.q. relatio rerum gestarum 3, 6 2 fere i.q. res gestæ
  historicus, -a, -um i.q. ad historiam pertinens, antiquus
  histrio, -nis i.q. ioculator
  hodie i.q. hoc die
  hodieque i.q. hodie quoque, etiamnunc
  ® homagiari = (mil.) sacramentum dicere regi/duci
  ® homagium = hominium Gertz S 432, 5 teutonice Huldigung, Lehnseid, Mannschaft
  ® homelia (< homelîa (graece) Gertz S : colloquium) = oratio sacra
  homicidium i.q. cædes hominis (lingua nostra `manddrab´)
  ® hominium = teutonice Ergebenheit, Lehnsdienst, Lehnseid, Lehnsmannschaft
  *homo, -inis g.c. animal rationale 1 generatim 2 speciatim a de femina b de viro c de mago(vel deo) ; Gertz S homo dei de sancto, generis incerti d: de milite; Gertz M : homines regis/principis
  homuncio, -nis m. i.q. parvus homo (sensu peiorativo);etiam homullulus, homullus, homunculus Georges
  honestas, -tis i.q. dignitas, decor; Gertz M I, 297, 8 = fidelitas
  honestus, -a, -um i.q. decorus, nobilis 1 adi. 2 subst. a m. pl. b n.sg. ; Gertz M honestus alicui : testimonium alicui dans
     honeste i.q. decore, nobiliter
  *honos, -ris 1 sive de statui.q. dignitas, amplitudo sive de actione i.q. cultus, reverentia a generatim b speciatim de dignitate regia 2 de munere, officio a generatim b speciatim de episcopatu
  honorabilis, -e i.qui honorem affert
     honorabiliter i.q. cum honore, reverentiâ
  honoratio, -nis i.q. actio honorandi
  honorificentia, -æ i.q. honor, reverentia
  ® honorificare = honore afficere aliquem
  honorificus, -a, -um i. qui honorem affert
  honoro, -avi i.q. honore afficio
     honoratus, -a, -um 1 i.q. honore affectus, illustris 2 i.qui honorem affert
     honorate i.q. cum honore, reverentia
  ® honustus = onustus quod vide
  hora, -æ 1 strictius de vicesima quarta diei parte 2 latius i.q.tempus; Gertz S : horæ (canonicæ, diurnæ et nocturnæ) statuta diei et noctis tempora quibus divina celebrantur.
  ® hora = ora quod vide
  ® horalogium = horologium
  horreo, -ui, -ere 1 i.q. tæter sum 2 i.q. reformido
     horrendus, -a, -um i.q. terribilis, tæter
     horrens, -tis i.q. tæter, atrox
  horreum de ædificio in quo frumentum conditur
  horribilis, -e i.q. timorem iniciens
  horridus, -a, -um i.q. terribilis, tæter 1 adi. 2 subst. n. pl.
     horride i.q. terribiliter
  horrificus, -a, -um i.q. horrorem faciens, terribilis
  horrisonus, -a, -um i. qui terribiliter sonat
  horror, -is 1 de specie, habitu a i.q. rigor b i.q.squalor, horrida species c i.q. acies 2 de sensu qui speciem horridam dat a i.q. terror, timor c.gen.obi. b fere i.q. dolor
  hortamen, -inis i.q. actio hortandi
  hortamentum i.q. actio hortandi
  hortatio, -nis i.q. actio hortandi
  hortator, -is i.qui hortatur 1 c.gen.obi.2 nude
  ® hortatorius = ut incitamentum vel adhortatio RH; hortatorie adv.
  hortatus, -us m. i.actio hortandi
  hortor, -atus sum, -ari i.q. concito, impello, moneo I pro subi. homo A c.acc.obi.1 sequitur inf. 2 sequitur ut 3 sequitur coni. 4 sequitur ad 5 pro obi. res appetita B sine acc. obi. 1 c. acc. c. inf.(hic illic copula omissa) 2 c.inf. 3 c. ut 4 c. coni. 5 abs. II pro subi res A c. inf.B abs.
  hortulanus, -ii. qui hortum colit
  hortus, -i i. locus inclusus, ubi flores crescunt;vide et ortus ubi alia nominantur
  hospes, -itis 1 qui advenam aliquamdiu domo excipit a strictius b latius i.q. dominus domus, paterfamilias 2 i.q. advena, perigrinus qui domo alicuius aliquamdiu excipitur a generatim b speciatim de mercatoribus perigrinis
  hospita, -æ i.quæ advenam excipit
  hospitalis, -e i.q. benignus erga advenas; hospitale sc. edificium
     hospitaliter i.q. benigne erga advenas
  hospitalitas, -tis i. benignitas qua advenæ excipiuntur
  hospitium, -i 1 i.q. ius hospitum 2 i.q. actio hospites excipiendi, hospitalitas 3 i.q. ædificium vel conclave a proprie b in imagine c de quodam receptaculo loricarum
  hostia, -æ animal dis immolandum;Georges: hostias immolare/mactare/caedere, hostiarum munera offerre (Gregor.Tur.)
  hosticus, -a, -um i.q. ad hostem pertinet
  hostilis, -e 1 de iis quæ ad hostem pertinent a de corporeis b de re incorporali (pro gen. subi vel poss.) 2 i.q. adversus, infestus, inimicus
     hostiliter i.q. hostili modo
  hostilitas, -tis i.q. animus hostilis, inimicus
  *hostis, -is g.c. 1 de adversario publico quocum bellum vel certamen est a nude iuncturæ iteratæ c.gen.b c.gen. c c. adi.vel pron. 2 i.q. inimicus a nude b c.gen.
  ® hostium lege: ostium
  huc 1 proprie a i.q. in hunc locum b huc atque illuc (in hanc et illam partem) 2 translate a i.q. ad hunc (illum) gradum, modum, statum (accedit gen. part.) b i.q. ad hanc rem
  hucusque i.q. usque ad hoc tempus
  huiuscemodi 1 i.q. talis 2 i.q. hic
  huiusmodi fere i.q. hic (variis casibus, sequuntur verba laudata)
  humanitas, -tis 1 i.q. benignitas, favor, comitas erga homines a c.gen.subi. b sine gen. 2 i.q. gens, homines; humana Christi natura Gertz S 86, 18
  humanitus adv. i.q ab hominibus
  humanus, -a, -um 1 i.q. ad hominem pertinet a adi. b subst. n.pl. 2 i.q. benignus, comis
     humane i.q. benigne
  humecto, -avi i.q. humidum facio 265, 24 solemnibus aquis (i. baptizo)
  humefacio, -feci, -factum, -facere i.q. humidum facio
  humerus, -i de parte corporis humani 1 proprie [semper fere i.q.scapulæ q. vide RH] 2 in imagine
  humidus, -a, -um i.q. aqua perfusus
  ® humiliare =summisse se gerere Gertz S 122, 20
  humilis, -e 1 proprie de campo qui non alte se extollit, demissus, devexus 2 translate a i.q.ignobilis, obscurus, tenuis b sensu Christiano i.q. submissus, supplex
     humiliter i.q. submisse.suppliciter
  humilitas, -tis 1 proprie i.q. situs, devexus 2 translate a i.q. ignobilitas b i.q. demissio, modestia
  humo, -avi i.q. sepelio, sepulcro condo
  humor, -is i.q. liquor
  humus, -i f. i.q. terra, solum
     humi i.q. in terra (ponitur etiam apud verba motionis, e.g. 187, 5)
     humo abl. i.q.ex terra
  ® hydropicus = qui morbum aquae intercutis habet Gertz S 243, 6
  ® hymenae(e)us 1 carmen nuptiale 2 pompa nuptiale 3 nuptiae 4 fecundatio
  ® hypocrita = assentor / simulator
  hypogæum, -i n. i.q. locus subterraneus ; de sepulchro: 282, 27  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z |

  PræfatioAd usumIndex abbreviationumTota editio 1996Tota editio 1997