| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z |

PræfatioAd usumIndex abbreviationumTota editio 1996Tota editio 1997


Vademecum in opus Saxonis
et alia opera Danica
compendium
ex indice verborum

Hoc est tomus II (auctore Franz Blatt) operis Gesta Danorum ut appellantur; tomus II labori meo fuit fundamentum, sed necessitate coactus omnia errata atque delicta in huius temporis scriptorio facta emendavi ut spero. Notionibus modo et constructionibus servatis omnes pæne notas ad textum nonnisi exempli gratia omisi ad unumquemque locum celeriter perspiciendum; id quod in animo habebam. Angulatis uncis [ ] propria ad deliberandum digna annotavi et omni tempore cum RH signavi. Facultates mechanicae omnes magistros linguae latinae ex amatoribus in exploratores huius artis fecerunt; ob eam causam supplementa huius opusculi sequentur et nos complures et varios auctores cognoscere et legere sperabimus.
Reimer Hemmingsen
[Porsevænget 5]
[DK-8600 Silkeborg]

 

 

Ad usum

Ordo post lemmata hic est:
 • Si satis est significationem simplicem afferre, divisionem non invenies.
 • Quod nisi ita est, divisio notionum et constructionum est haec:
 • Voces quae in duo sola capita dividendae sunt, parvis litteris (a-b etc.) dividuntur
 • Secundo numeri arabici adhibentur (1 a-b; 2 a-b etc.)
 • Tertio litterae maximae adhibentur (A 1 a-b;2 a-b;B 1 a-b, 2 a-b etc.)
 • Quarto numeri Romani adhibentur (I A 1 a-b;2 a-b;B 1 a-b, 2 a-b; II identidem etc.)
 • Voces ordine alphabetico afferuntur ita tamen ut participia post verba, adverbia post adiectiva ponantur; ut participia et adverbia derivata esse monstretur, lemmata ista a margine maiore spatio separata sunt.
  * ante lemma ostendit non omnes locos Saxonicos allatos esse;
  ‡ ostendit vocem ante finem sexti saeculi post Chr. natum inveniri non posse;
  [ ] indicantur alia ad recensionem vel ad formas pertinentia.

  Index abbreviationum
  aa, bb etc. pro littera Graeca
  abs. absolute
  adi. adiectivus/adiective
  app. apponitur
  c. cum
  coni. coniunctivus
  consec. consecutivus
  demin. deminutivus
  demonstr. demonstrativus
  e.g. exempli gratia
  enunt. prim. /sec.
       enuntia prima
       enuntia secunda
  f. femininum
  g.c. genus commune
  gr. graece
  i.e. id est
  imp. imperativus
  i.q. idem quod (synonyma)
  m. masculinum
  n. neutrum
  obi. obiectus
  opp. opponitur
  pers. persona
  pos. positivus
  poss. possessivus
  q.v. quod vide
  ® id quod in Indice Saxonis non est
  RH meo iure et culpa in Latinum translatum, citatum vel explicatum
  sc. scilicet
  sim. similia
  sqq. sequentes
  subi. subiectivus / subiectum
  superl. superlativus
  s.v. sub voce
  syn. synonymon
  t.t. terminus technicus
  v. vide
  Gertz M: Scriptores minores historiae danicae.Vol. I et II
  Gertz S: Vitae sanctorum danorum Libellus I, II et III
  MGH: Monumenta Germaniae Historica Scriptorum
  A.M. Albertus Magnus Ausgewählte Texte Darmstadt 1981  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z |

  PræfatioAd usumIndex abbreviationumTota editio 1996Tota editio 1997

  A
  *a(b) a ante consonantes et i (e.g. 6,16 a Iutiæ prominentia), ab ante vocales et h (e.g. 3,18 ab hortatoris amplitudine) abs semel legitur I de qualibet separatione cum sensu locali tum in imagine (hic illic in notionem `adversus´ vergit) A c verbis movendi, transferendi, revocandi, deflectendi sim. 1 composita 2 simplicia B c. subst. a verbis derivatis C c. adi D c. indecl. II ab re i. sine causa III spectat ad initium separationis sive actionis unde loci vel a qua persona profiscatur, oriatur, fiat (sensu locali non iam interlucente meram relationem indicat; hic illic vergit in notionem causalem `propter´) A strictius 1 c. verbis 2 c.adi. B liberius 1 c. verbis accipiendi, exigendi, petendi, quærendi sim. 2 c. verbo`esse´ IV sensu separationis vanescente significat locum ubi quid fiat V sensu separationis penitus exstincto de tempore VI de origine A gentis, hominis etc.B nominis VII de auctore et causa A c. verbis (genere passivo sive eadem significatione) B c. adi. vi passiva C c. subst. a verbo derivato; cum adverbiis iunctum: ab hinc, ab inde, ab invicem, a longe, a remotis, amodo = ex hoc tempore, ab olim
  abbas -tis m.vir venerandus monasterio præfectus
  abdicatio actio abdicandi magistratum 1 c.gen.obi. 2 c.gen.subi.
  abdico-avi -atum are 1 i.q.depono 2 i.q. aspernor, repudio, desero. 3 technice exautoro 298,24
  abdo abscondo, occulto, removeo
     abditum locus occultus
     abdita de locis occultis
  abdomen adeps, pinguedo
  abduco, -xi, .ctum, -cere I proprie i.q. ab aliquo loco duco; Gertz M= auferre, asportare A c.abl. B sine abl. 1 homines 2 res II translate i.q. illicio
  abeo, -ii, -itum, -ire I sensu stricto i.q. abscedo A de hominibus 1 abs. 2 c.abl. 3 c. acc. B de rebus 1 abs. 2 c. præp. II sensu latiore i.q. convertor, evado
  aberro, -avi i.q. erro 1 proprie 2 translate
  ® abhominabilis = abominabilis = detestabilis/nefariusRH Gertz S III Index V;
  ® ab(h)ominatio Gertz M II, 169,5 (medii aevi etiam = aversatio RH)
  abhorreo,-ui,-ere i.q. recuso, abnego
  *abicio,-ieci,-iectum,-icere 1 i.q. proicio, despuo, amitto a proprie b translate i.q. depono, omitto 2 i.q. deicio a proprie b translate
     abiectus,-a,-um i.q. humilis 1 adi. 2 subst.
  abiectio,-nis i.q. actio abiciendi
  abiecto,-avi i.q. abicio
  abiectus,-us m. i.q. deformatio
  abietinus,-a,-um i.q. abiegnus (< abies = Pinus abies / Pinus picea Linné)
  abigo,-egi,-actum,-igere 1 i.q. expello 2 i. propello, depello
  abinde i.q.ex eo tempore
  abitus,-us m. i.q.discessus
  ® ablativus sæpe pro accusativo de temporis spatio Gertz S III Index V
  ® ablata,-orum n.plur. 27,20 vide part.perf. ablatus < aufero
  ablego, avi -atum-are i.q.discutio
  abluo,-i,-tum,-ere 1 proprie a i.q. :lavo b i.q. eluo 2 translate i.q.diluo
  ® ablutio pedum in cena domini Gertz S 508 sub "mandare"
  abnego,-avi i.q.nego ® se abnegare Gertz S I 63,2 et S II 338,9
  abnuo,-i,-ere i.q. nego, abnego 1 abs. 2 c.acc. 3 c.inf.
  aboleo,-evi,-itum,-ere 1 i.q.deleo, tollo, abrogo 2 i.q. diluo expio
  abrado,-si,-sum,-dere 1 i.q.:rado, demo 2 i.q. reseco
  abripio,-ripui,-reptum,-ripere 1 i.q. abduco, rapio, tollo a proprie b translate 2 i.q. decido 3 i.q. irritum facio
  abrogo,-avi i.q. tollo, aboleo, infirmo
  abrumpo,-pi,-ptum,-mpere 1 i.q.abscindo a proprie b translate 2 i.q. dirimo 3 i.q excludo, secerno
  abscedo,-ssi,-ssum,-dere i.q. abeo 1 de hominibus a abs. b c.abl. 2 de rebus
  abscessus,-us i.q. discessus
  abscido,-di,-sum,-dere 1 i.q. amputo, decido 2 i.q. removeo, aboleo
     abscisus,-a,-um i.q. brevis
     abscise i.q.breviter
  abscindo,-di,-ssum,-ndere i.q. violenter amputo
  ® a(b)scultare = auscultare Gertz S II 303,8
  absens,-tis i.q. qui abest 1 de hominibus 2 de rebus
  ® absentare se = abire, discedere Gertz S III 427,11; Gertz M absentare velum aspectu I,90,16-17
  *absentia,-æ i.q. status `abessendi´ 9,34
  absisto,-stiti,-stitum,-sistere 1 i.q.absum, remotus sum a proprie b translate 2 i.q. desisto
  absolutio,-nis 1 i.q. liberatio 2 i.q. venia
  absolvo,-vi,-utum,-vere 1 i.q. facio, efficio, conficio 2 i.q. satisfacio, expleo 3 i.q. libero a generatim b de iudice 4 i.q. diluo, se absolvere = recusare, absolvere ab excommunicatione, absolvere de peccatis, absolvere votum
  absonus,-a,-um i.q. disconveniens, alienus
  absorbeo,-ui,-ere i.q. exsorbeo
  *absque c.abl. i.q. sine
  abstergeo,-si,-sum,-gere 1 proprie i.q. detergeo 2 translate i.q. diluo
  abstinentia,-æ 1 i.q. moderatio, temperantia 2 c.gen. obi. i.q. actio abstinendi, carendi
  abstineo,-ui,-ere 1 i.q. cohibeo, arceo 2 i.q. abstineo me a abs. b c.abl. c c. ab d c. quo minus
     abstinens,-tis c.gen
  abstraho,-xi,-ctum,-here 1 i.q. abduco, removeo a c.abl generatim b sine abl. 2 translate i.q. averto, abstineo a c. ab b c.abl. c sine abl.
  abstrusus,-a,-um 1 proprie i.q. occultus, remotus 2 translate
  absum,-fui,-esse 1 i.q. non adsum, remotus sum, disto a de hominibus b de rebus 2 i.q. desum, non suppeto
  *absumo,-psi,-ptum,-ere I i.q. consumo, utor II i.q. deleo, destruo 1 res 2 animantes a active i.q cædo, neco b passive i.q. morior
  absurdus,-a,-um i.q. iniquus
  abundantia,-æ i.q. affluentia, copia, ubertas 1 abs. 2 c.gen.subi.3 c.gen.obi.
  abunde i.q. abundanter, affatim, copiose; iunctura: abunde est 1 c.inf. i.q. satis est 2 sine inf.
  abundo,-avi 1 nude i.q. :multis comitibus nitor, superior sum 2 c.abl.copiæ i.q.affluo, copiosus opulentus sum
     abundans,-tis i.q. affluens, uber, permagnus 2 i.q. plenus, præditus a c.abl. de hominibus b c.gen.
  ® abusio = contemptio Gertz S II 307,14
  abutor,-usus sum i.q. falso utor
  ® abyssus =altum mare Gertz M II 475,13
  *ac (cf.atque) particula copulativa; prævalet ante consonantes(ante gutturales quoque e.g. 6,17)sed legitur et ante vocales et ante h. Semper dicitur : ac deinde, ac(atque) demum 1 vi connexa a iunguntur duo membra b ultimum membrum aliis coniungit c iunguntur numeralia d iuncturæ notabiliores: -que ac ; ac...nec non et e ac ne f ac pro `neve´ 2 vi comparativa vel potius æquativa : æque ac, idem ac, nec minus ac, pariter ac, perinde ac, haud (nec) secus ac, simul ac
  ac si i.q.quasi
  *accedo,-ssi,-ssum,-dere I prævalente sensu motionis i.q. adeo, advenio A proprie (pro subi.cum homines tum res corporeæ) 1 nude 2 c.adv. 3 ad homines a c.acc. b c.dat 4 ad res, loca, sim. a c.acc. b c. in d c. dat. B translate (pro subi. incorporalia a c. dat. b sine dat.II prævalente sensu augmentationis i.q. addor a c. dat. b sine dat.
  acceleratio,-nis i.q. actio accelerandi 1 c.gen. obi. 2 nude
  accelero,-avi i.q. maturo, etiam + inf. Gertz M 398,30
  accendo,-di,-sum,-dere 1 proprie i.q. incendo 2 translate i.q. commoveo, concito, impello a c.abl. b sine abl. 3 i.q. efficio, conflo, moveo
  acceptabilis,-e i.q. acceptus, gratus
  ® acceptio = existimatio, dignitas Gertz S I 75,1, Gertz M = gratia 62,6
  accepto,-avi 1 i.q. accipio 2 i.q. probo
  *accerso,-ivi,-itum,-ere I generatim i.q. accieo, venire jubeo, venire facio A homines 1 singulos (i.q. voco) 2 plures a i.q. voco b i.q. convoco B manum in medium prodire iubeo (iocose dicitur) II speciatim i.q. invito ® accersire = arcessere Gertz S passim
  accessio,-nis 1 i.q actio accedendi, adeundi, aditus 2 i.q. incrementum
  accessus,-us i.q. actio accedendi, aditus 1 proprie a c.gen.obi. b c. gen.subi. 2 translate i.q. facultas, potestas
  accido,-i,-ere i.q. evenio, contingo, fio 1 personaliter 2 impersonaliter a c.adv. b c. ut c c. acc.c.inf.
  accingo,-xi,-ctum,-gere i.q. cingo, armo 1 proprie 2 translate i.q. orno
  accio,-vi,-tum,-re i.q.accerso, advoco, convoco 1 homines 2 res a corporeas b incorporeas
  *accipio,-cepi,-ceptum,-cipere I i.q. adipiscor, habeo; Gertz M II 119,11 = vi sumere A abs. B c.acc. 1 corporea 2 incorporea II comperio, audio 1 c.abl. 2 sine abl III recipio, excipio IV intelligo, habeo exsistimo
     acceptus,-a,-um i.q. carus, gratus
     accepta,-orum subst. n. ad II i.q. res auditæ, fama
  accipiter,-ris m. nomen avis rapacis (`høkia´)
  acclamatio,-nis i.q. clamor assentiens
  acclamo,-avi 1 i.q. clamo a abs. b c.acc.c inf 2 i.q. consentio ® = exclamare Gertz S I,118,6; = imperare Gertz S 122,21
  acclinis,-e i.q. acclinatus
  accola,-æ m. 1 i.q. qui iuxta vel circa locum habitat 2 i.q. incola
  accommodo,-avi i.q.do, præbeo
  accresco,-vi,-tum,-scere i.q. adiungor, addor
  accubitus,-us m. i.q. locus accubandi, sedes
  accubo,-are i.q. mensæ accubo, sedeo
  accumbo,-bui,-bitum,-mbere i.q. :sedem, locum capio
  accuratus,-a,-um i.q. cum cura factus, diligens 2 i.q splendidus
     accurate i.q.diligenter
  ® accuratio =diligentia, diligens cautio Gertz M II 168,35
  ® accurare i.e. cum cura facere, etiam + inf. accurabo evincere Gertz M II 400,29
  accurro,-ri,-sum,-rere i.q. advolo, appropero
  accursus,-us i.q. actio accurrendi
  accusatio,-nis i.q. criminatio, insimulatio 1 sensu iuridicali 2 sensu a c.gen.obi. b sine gen.obi.
  accusator,-is 1 i.q. qui accusat, insimulator 2 i.q.detrectator c.gen.obi.
  accuso,-avi 1 iuridicialiter i.q. insimulo 2 i.q. vitupero
     accusans,-tis opp.reus
  ® acephali proprie capite carentes i.e. præcipue hæretici quidam sic vocantur Gertz M I, 80,11
  *acer,-ris,-e 1 de animantium vi agendi a de ipsis hominibus i.q.audax crudelis, vehemens b de facultatibus animi c de sensibus d de sagacibus bestiis 2 de rerum vi afficiendi i.q. gravis, vehemens
  *acriter 1 de actione vehementi a speciatim de actione infesta, bellicosa b generatim 2 de affectu gravi
  acerbitas,-tis de sapore acri 2 iniucunditas, tristitia, asperitas (c.gen.causæ moventis sive rei acerbæ) 3 (c.gen.) feritas
  acerbus,-a,-um i.q. iniucundus, tristis
     acerbe i. amare syn.acriter
  acerra,-æ turibulum, vas fragrantiam continens
  acervus,-i 1 de rebus aliis super alias comulatis i.q. congeries, strues a c.gen. b nude 2 de hominum multitudine, globo
  *acies,-i I proprie i.q. acumen cultri, gladii sim.II translate A de oculis 1 i.q. obtutus acer 2 i.q.vis videndi 3 obtutus 4 oculus.B in arte militari significat 1 locum prælii (nostra lingua `frontlinie´.....)2 totum exercitum dispositum 3 partem exercitus (sive classis) consilio quodam per ordines dispositi 4 prælium exercitu instructo in aperto campo commissum (acie aggredi, excipere, manum conserere, superare sim.)
  ® acoli(y)tus/acoluthus gr. (= comites sacerdotis) = clericulus minoris ordinis, qui quartum gradum adeptus est, vide et ostiarius 1º, lector 2º, exorcista 3 º > subdiaconus ordinis maioris > diaconus
  ® aconîtum Linné (teutonice Eisenhut, Sturmhut, Venuswagen) Gertz M I,78,25 aconita : herba quae venenum continet
  acquiesco,-vi,-tum,-scere nonnisi proprio sensu i.q. quieti me dedo 1 de animantibus 2 de classe 3 de cineribus mortui 4 de procella consternationis i.q. tranquillam fieri; Gertz M = obtemperare I,232,24, = morem gerere II,140,17, cum inf.: acquievit scribere = voluit scribere
  acquiro,-sivi,-situm,-rere i.q. mihi paro (cum homines tum res) ; Gertz M II,409,24 :aliquam legaliter acquirere = in matrimonium ducere RH
     acquirenda,-orum n.
     acquisita,-orum n.
  acritas,-tis de visu acri (c.gen.)
  ® actenus vide hactenus
  actio,-nis 1 generaliter i.q. agendi ratio a generatim nude b speciatim de missa 2 in re iudiciaria de causa adversus reum agenda (hic illic de oratione in iudicio habita) 3 fere i.q. oratio
  ® actitare (frequentative ago) saepenumero litem habere
  actor,-is i.q. accusator, opp. reus; Gertz M =auctor, deo actore = deo agente
  actus,-us 1 de gladio agendo i.q. ictus 2 de rebus gestis sive gerendis a c.gen. subi. b c.gen.obi. c sine gen.
  aculeus,-i 1 proprie de rebus acutis 2 translate a de procacitate facundiæ b fere i.q. stimulus
  acumen,-inis n. 1 de acutis beluæ dentibus 2 de rebus acutis (cum de armis tum de aliis) a c.gen. b sine gen.3 de ingenio, de sagitate a c. gen. vel pron.poss. b sine gen. > vergit in notionem artificii e.g. 236,24
  acuo,-i,-tum,-ere 1 i.q. sagacem facio 2 i.q. augeo
     acutus,-a,-um de instrumentis ad pungendum vel cædendum aptis
     acute i. callide
  *ad I de motu et directione (sæpe accedit usque) A cum sensu locali tum in imagine 1 c. verbis a movendi, transferendi, pertinendi sim. (c.gerund vergit in notionen finalem) b dicendi, scribendi, respondendi sive non 2 c. subst. a: a verbis derivatis b aliis 3 c. adi. 4 c. participiis B temporaliter C spectat ad mensuram II de relatione finali (sæpissime c. gerund.) A c. verbis adhortandi, impellendi, provocandi B c. verbis sufficiendi sive non C c. aliis III de positione et situ A notione directionis nondum plane exstincta B notione directionis deperdita 1 generatim 2 c. numeralibus i.q. circa 3 de tempore (quando) (iunctura: ad tempus i.suo tempore IV de modo 64,28 V de rebus comitantibus (transit in notionem causalem) pro abl.nudo VI formulæ: ad instar 208,7,. ad hæc (i.qu. præterea 297,32 (syn. usque) ® ad invicem = invicem; = inter se; ad modicum = (ad) breve tempus ; ad plenum = satis ; ad presens = nunc / statim Gertz S; Gertz M ad instar = pro;ad modum = sicut;ad minus = saltem;ad maius = maxime; ad instantiam = rogatione alicuius etiam atque etiam vel ad preces, ad tempus i.q. pro tempore; ad duas noctes = duas noctes; postea ad multa tempora = multis temporibus post; ad longum tempus ante = multo ante
  ® adacutus = acutus Gertz S I 79,12
  adæquo,-avi 1 i.q. æquum facio, comparo 2 fere i.q. compleo
  adamo,-avi i q. concupisco, uxorem habere volo
  adapto,-avi i.q. accommodo
  ® adaquare = irrigare Gertz S III 403,27
  adaquo,-avi i.q. ad aquam duco (equos)
  ® adarmare = armare Gertz S 102,11
  adaugeo,-xi,-ctum,-gere i.q. augeo, maiorem facio Gertz M adaugere = dotare
  ® adbreviare = brevius facere RH
  addico,-xi,-ctum,-cere 1 in iudicioextremo ad pønam condemno 2 translate i.q. designo, attribuo
  additamentum,-i de ea re quæ additur c.gen.rei additæ
  additio,-nis i. actio addendi
  addo,-didi,-ditum,-dere 1 i.q. appono a proprie b translate 2 c. notione augendi a generaliter i.q. præter aliud tribuo c.acc. et dat. b dicendo addo c cogitatione addo (sequitur quod)
  *adduco,-xi,-ctum,-cere 1 proprie ad aliquem locum vel hominem duco, Gertz M = affero a abs. b addito loco 2 translate i.q. compello, perduco a c.acc.et abl. b c. acc. c. acc.omisso abl. c ad c.gerund. d adductus ut; iunctura : mentes adducere Gertz M 90, Va,9 = mentem advertere vel = animadvertere; adductus-us m. actio veniendi (opp. reductus actio revertendi) Gertz M I,424,10
  adedo,-di,-sum,-dere [nonnisi perf.part.] 1 proprie i.q. arrodo 2 translate i.q.(partim) consumo, attero
  *adeo,-ii,-itum,-ire 1 proprie sensu motionis prævalente i.q. peto, appropinquo 2 translate sensu motionis evanescente a sensu hostili b sensu amico c oscillat inter a et b 3 vergit in notionem subeundi
  ® adeo adv. =aeque ut Gertz M I,437,16 ; eo modo quo RH vide *adeo i.q. usque eo
  adiens,-euntis substantive 241,26 (< adire)
  *adeo i.q. usque eo I retro spectat II e contextu supplenda res ad quam spectat particula III spectat versus sequentia A auget adi.sive adv. i.q. tam. 1 sequente enunt.sec.ut a anteponitur 7,8 b postponitur 125,2 B auget verba i.q. tantum 1 sequente enunt.sec. a adeo ...ut b adeo ut (i. ita ut cf. àdeo quod apud quosdam scriptores) c quin 9,15 2 non adeo ...quam iunctura : adeo usque 496,31
  adeps,-ipis m. i.q. pinguedo; Gertz M proponit adipum laternam parvam esse quae adipe alenda est
  adeptio,-nis actio adipiscendi, comparatio.
  adhibeo,-ui,-itum,-ere i.q. adduco, affero, sæpe notione propria vanescente in notionem utendi vergit 1 c.acc. et dat. a pro obi. homines b pro obi. res 2 c.acc. solo a pro obi. homines b pro obi. res, fere i.q. utor
  adhortatio,-nis actio adhortandi, monendi 1 generatim 2 speciatim de actione stimulandi ad pugnam a abs. b c. gen. poss.
  adhortor,-atus sum,-ari i.q. animum do, stimulo, moneo
  *adhuc 1 hodie quoque a in oratione directa b in oratione obliqua 2 etiam tum 3 ad id tempus
  adiaceo,-ui,-ere 1 de situ locorum i.q. vicinum esse 2 de aliis
  *adicio,-ieci,-iectum,-icere 1 generaliter i.q. addo affero a c. acc. et dat.:de animantibus 2 speciatim i.q.dicendo, scribendo aliquid addo. a sequitur obi.nominale b sequitur acc. c.inf. c sequitur quæstio indirecta
  adiectio,-nis actio adiciendi
  *adigo,-egi,-actum,-igere 1 proprie i.q.adduco, impello sensu locali a de animantibus b de rebus 2 in imagine 3 translate fere i.q.aliquem ad aliquid cogo, aliqua re obstringo a c.dat. b sine dat.
  *adimo,-emi,-emptum,-imere i.q. eripio, aufero (sæpe omisso dat.) 1 homines 2 res
  adimpleo,-vi,-tum,-re i. ad finem perduco ® = implere, etiam præsagium, promissum, desiderium Gertz S e.g. II 190,11; = perficere e.g. 103,15
  ® adinvenire = nova(nec bona) comminisci Gertz S II 326,13 ; adinventiones S I 94,11
  *adipiscor,-eptus sum, -ipisci studio assequor, impetro 1 homines 2 res
  ® adipum vel adipus Gertz M II 210,17 (< adeps quod vide)
  *aditus,-us 1 sensu locali (sæpe c.gen. loci adeundi vel personæ et rei adeundæ sive c.gen. eius qui adit a actio adeundi b via, locus adeundi c facultas, potestas adeundi 2 sensu locali deperdito vergit in notionem facultatis (c.gen. et nude)
  adiudico,-avi 1 c.dat. i.q. iudicio attribuo 2 sine dat.i.q. iudico
  adiumentum,-i i.q. auxilium
  adiungo,-xi,-ctum,-gere i.q. adnecto, coniungo, addo
  adiuratio,-nis i. actio vehementer orandi et obtestandi
  adiuro,- avi i. vehementer peto (® aliquem ut Gertz S II 342,29; adiuratus = dato jurejurando 302,18)
  adiutor,-is qui adiuvat 1 c.gen. 2 nude
  ® adiutorium = auxiliumRH Gertz M II173,28
  adiuvo,-vi,-tum,-vare i.q. sustento 1 vergit in notionem augendi 2 vergit in notionem auxilio tollendi
  adminiculor,-atus sum, -ari de hominibus adiuvantibus
  adminiculum,-i 1 de fulcimento rei corporalis 2 sensu proprio penitus extincto fere i.q. auxilium
  administratio,-nis 1 sensu strictiore de actione præbendi 2 sensu latiore a de qualibet actione : c.gen. rei gerendæ, gubernandæ b i.q. functio
  administrator,-is 1 i.q. minister 2 de ministris ecclesiæ
  administro,-avi 1 sensu strictiore i.q. præsto, præbeo a c.dat. b sine dat.2 sensu latiore fere i.q. ago, gero, curo, moderor (cum de muneribus exercendis tum de aliis
  admirabilis,-e 1 quod admirationem movet 2 quod mirum videtur
  *admiratio,-nis 1 affectus verantis vel reverentis a abs. b c.gen.subi. c c.gen. obi.2 affectus obstupescentis a abs. b c.gen.subi. c c.gen. rei mirabilis
  admirator,-is qui veneratur vel suspicit
  admiratrix,-cis quæ veneratur vel suspicit
  admiror,-atus sum,-ari 1 i.q. veneror, suspicio 2 i.q. miror, stupeo
     admiranter i. cum admiratione
  admisceo,-scui,-xtum,-scere i. miscendo infero, adicio 1 c.dat. 2 sine dat.
  admissio,-nis i.q. permissio
  *admitto,-si,-ssum,-ttere 1 i.q. appono, iuxta pono 2 i.q.aditum præbeo, adhibeo(pro obi. homines) 3 i.q. permitto, concedo (pro obi. res) 4 vergit in notionem committendi (® = capere consilium Gertz S I 113,18 ; admittere = infligere (ictus 118,1) = ferre, dare (opem 135,15) = accipere (dona 124,6) = dare (vela ventis 101,2) ; = celari non posse (380,5); admittere se incendiis = se conicere i.(90,15)
     admissum,-i n. de delicto commisso
  *admodum indeclin.i.q. satis(restringit vim adi vel verbi) 1 c. adi (numquam plus uno vocabulo intercedit, sæpe inter subst. et adi. ponitur) a speciatim de ætate b generatim 2 c. verbis (sæpe intercedunt nonnullæ voces)
  admoneo,-ui,-itum,-ere i.q. moneo 1 c. abl. 2 c. gen., 3 c.acc. c. inf..4 c. ut, ne
  admonitio,-nis i.q. monitio
  admoveo,-vi,-tum,-vere 1 i.q. affero, adduco, adhibeo a animantia c.dat. b res c.dat. 2 vanescente sensu movendi i.q. iungo
  adn. vide ann.
  ® adnihilare = ad nihilum redigere Gertz S II 363,23, adnihilatio Gertz M I,32,4 = eversio RH cf. teutonice Vernichtung
  *adolescens,-tis m. i.q. iuvenis
  adolescentia,-æ i.q. de prima ætate
  adolescentulus,-i m. i.q. admodum adolescens
  adolesco,-olevi,-ultum,-olescere 1 i.q. cresco a de animalibus b de rebus 2 i.q.nutrio
     adultus,-a,-um 1 de hominibus i.q. pubes 2 de rebus i.q. vetus et validus
  adopto,-avi i.q. opto; Gertz M adoptare fidem I,118,10, adoptare ecclesiam = ecclesiae (dat.) favere RH, II,440,32
  ® adorare = orare Gertz S II 362,2
  adordior,-sus sum,-diri 1 i.q. incipio a c.acc. b c.inf. 2 i.q.aggredior, attento
  *adorior,-tus sum,-iri i.q.aggredior, hostiliter peto 1 animantia a c.abl. b sine abl. 2 res a c.abl. bb sine abl.
  adorno,-avi 1 i.q. orno a c.abl. b sine abl. 2 i.q. honoro
  adoro,-avi i.q. veneror
  adp-.>app-
  ads.> ass-
  adsc-> asc-
  adsp->asp-
  adst->ast-
  adulatio,-nis i.q.actio adulandi, blanditia 1 nude 2 c. obi. gen.
  adulatrix,-cis i.q. assentatrix
  adulor,-atus sum,-ari 1 i.q. blandior a abs. b c.acc. c c.dat 2 i.q. peto, contendo
  adulter -a-um i.q. 1 m.i.q. adulterator 2 f.femina infidelis
  adulterinus,-a,-um 1 i.q. falsus 2 i.q. alienus
  adulterium,-i i.q. stuprum
  adumbratio,-nis 1 i.q. imago 2 i.q.simulatio
  adumbro,-avi 1 i.q.depingo 2 i.q.fingo 3 i.q.obscure indico, portendo 4 i.q. umbris afficio, vexo
     adumbratus,-a,-um i.q. fictus, falsus
  ® adunare = in unum cogere, congregare Gertz S I 105,2; = adiungere 158, 11 seq.
  aduncus,-a,-um i.q.uncus, incurvus
  aduro,-ssi,-stum,-rere 1 i.q. uro 2 translate deleo, exstinguo
  adusque i.q. usque ad
  ® adustio = incendium Gertz S 83,16
  advecto,-avi i.q. adduco
  adveho,-xi,-ctum,-here 1 i.q.affero 2 passive i.q. advenio, appropinquo a c.abl. instr.b c.dat.loci
  advena,-æ g.c. i.q. alienigena, externus 1 subst.2 adi.
  advenio,-i,-tum,-ire i.q. accedo, ad aliquem locum venio, pervenio 1 de hominibus a abs. b c.abl. instr. c c.ex d c. apud e c.acc. 2 translate
  adventatio,-nis i.q. actio adventandi, accessus
  advento,-avi i.q. appropinquo 1 de hominibus a abs. b c.adv. 2 de rebus
  *adventus,-us m. i.q. actio adveniendi 1 hominum (cum nude tum gen. et adi.accedentibus) 2 rerum
  adversarius,-a,-um 1 subst. i.q. hostis 2 adi. i.q.hostilis
  adversitas,-tis 1 i.q. fortuna adversa 2 i.q. iniquitas ® = impedimentum Gertz S I 91,21
  adversor,-atus sum,-ari i.q. repugno c.dat.
  *adversus,-a,-um 1 i.q. oppositus (hic illic c.dat.) 2 i.q. infestus, infaustus 3 i.q.hostilis a c. dat. b sine dat..
     adversum,-i n. 1 i.q. latus oppositum a c. gen. b sine gen.2 nota sensum hostilem 398,21
  *adversum præp.c.acc.de relatione hostili 1 c.verbis 2 c. subst. a a verbis derivatis b aliis 3 c.adi.
  *adversa,-orum n. i.q. res adversæ
  adverto,-ti,-sum,-tere 1 i.q. aliquid ad aliquam rem verto a c. dat. b c. in 2 i.q.do, dedo 3 i.q. adnimadverto, cognosco a c.acc. b c. duobus acc. c c.acc. c.inf. d c. quæstione indirecta 4 i.q. habeo æstimo (nonnisi passive)
  ® advesperare/ advesperascere Gertz M II,484,28 = die inclinante in vesperam RH
  ® advivere = ultra vivere Gertz S I 85,12, =adhuc vivere Gertz M II,33,27
  advocatio,-nis 1 i.q. vocatio c.gen.obi. 2 i.q. auxilium advocati.
  advoco,-avi 1 i.q. ad me voco a generatim b speciatim in matrimonium 2 i.q. convoco 3 i.q. imploro
  ® advocatus = patronus Gertz S I 81,5, Gertz M II,119,6 advocatus regis = regis præfectus
  ® advolitare (frequentative < advolo) = identidem advolare RH, Gertz M =cito accurrere II,400,25
  advolo,-avi i.q.accurro, appropero de hominibus; Gertz M = cito obtemperare iussioni II,393,9
  advolvo,-volvi,-volutum,-vere 1 i.q. admolior, voluto a c.dat. b sine dat. 2 i.q. applico 3 me advolvo vel advolvor (de supplicis gestu)
  *ædes,-is I generaliter i.q. domus (de singulis conclavibus fortasse 83,38.etc.) A sing.(syn. domus) B plur. II specialiter i.q. ædificium sacris usibus destinatum A de ecclesiis Christianis 1adiectivum sanctitatem indicat a plur. b sing. 2 c. gen.(nonnisi sing.) 3 nude (nonnisi sing.) B de delubris paganis 1 c.gen. 2 nude (nonnisi sing.)
  ædificatio,-nis i.q. actio ædificandi
  ® ædificator Gertz M II,29,10 translate :ædificator morum
  ædificium,-i i.ædes, domus, fabrica
  ædifico,-avi i.q. construo, facio; Gertz M II,332,21 translate = pietatis sensu aliquem implere
  ædituus,-i m. de eo qui domum tutatur
  æger,-ra,-rum I proprie i.q.invalidus, graviter affectus A de corpore 1 subst. a nude b c.abl. 2 adi. B de animo II translate i.q. miser
      ægre 1 i.q. invite ; ægre ferre i.q.graviter ferre 2 i.q. vix, difficulter
  ægritudo,-inis i.q. sollicitudo, mæstitia
  ægrotus,-a,-um i.q. æger, invalidus
  æmulatio,-nis i.q. actio æmulandi 1 in bonam sententiam : certatio, studium c.gen. obi 2 in malam sententiam i.q. invidia a abs. b c.gen.obi.
  æmulor,-atus sum,-ari 1 i.q. æquare studeo a. c.abl. instr. b sine abl. 2 i.q. studeo, faveo, colo
     æmulans,-tis c.gen.
  æmulus,a,um, 1 adi.i.q. æmulans 2 subst. (c.gen.) a i.q. competitor b i.q. studiosus, fautor
  æneus,-a,-um i.q. ex ære factus
  Æolicus,-a,-um i. ad Æolum ventorum dominatorem pertinens
  æquabilis,-e i.q. constans
  æquabilitas,-tis i.q. constantia
  æqualis,-e i.q. par 1de similitudine quantitatis a c.dat b sine dat. 2 de similitudine qualitatis, dignitatis
     æqualiter i.q. pariter
  æqualitas,-tis de concordia, paritate
  æquanimiter i.q. æquo animo
  æquiparo,-avi i.q. æquo, par sum
  æquitas,-tis i.q. iustitia
  ® aequivocus = ambiguus, anceps, dubius > equivocus = idem nomen habens Gertz S 425,III,4
  æquo,-avi 1 i.q.æquum facio, exæquo a c. dat.b sine dat. 2 i.q. exæquor, consequor a c.abl.instr.b sine abl..
  æquor,-is n. i.q. mare
  æquoreus,-a,-um i.q. marinus
  æquus,a,um 1 i.q. par, idem a c. dat b sine dat 2 i.q.justus meritus 3 i.q.favens, benevolus 4 i.q. patiens, constans
     æque i.q. pariter 1 nude 2 c. ac, atque (ante vocales) a dirimuntur e.g. 54,23 b coniunguntur e.g. 75,1 3 c. ut
     æquum,-i n. substantive
  aer,-is 1. elementum inter cælum et terram spatium complet 2 loci ad qualitatem cæli spectantes i.q. tempestas
  ærarium,-i i..locus quo opes regiæ servantur
  aerius,-a,-um [verbum non recte interpretatum :ad ærem pertinens ; recte Georges II translate color caeruleus 214,33 : aeriique coloris parmulis utebantur RH] ® aerii hostes = spiritûs maligni Gertz S I 93,4
  ® aerugo (teutonice Grünspan, danice kobberrust = ir) Gertz M erugo oblivionis; etiam invidia Georges; vide etiam ferrugo et robigo
  aerumna,-æ i.q.calamitas, res adversa
  *æs,-ris n. I sensu strictiore de metallo A de quodlibet metallo rudi B de metallo facto et signato cum de generibus naturalibus tum de mixturis1 in rebus artificiosus 2 in re monetali II sensu latiore de pecunia, opibus, bonis
  æs alienum 1 de pecunia quæ alteri debetur 2 i.q. fænus
  æstas,-tis i.pars anni bello gerendo præcipue apta 1 opp.hiems 2 opp. autumnus
  æstimatio,-nis i. actio æstimandi (sæpe c. gen.) 1 strictius ex pecunia 2 latiore sensu ; fere i.q. comparatio 193,5
  æstimator,-is de eo qui aliquid æstimat c.gen obi.
  æstimatrix : i. quæ æstimat
  *æstimo,-avi 1 de actione iudicantis, pendentis, censentis a sensu strictiore ex pecunia b sensu latiore syn. metior 74,30
  structuræ variæ c.duobus acc.(nom) 2 c.acc.c.inf. i.q. existimo 3 accedit c. gen pretii
  æstivalis,-e i.q.æstivus
  æstivus,-a,-um i. ad æstatem pertinens 1 generatim 2 t.t. de tributo quod regi ab urbibus conferabatur (danice `midsommers gieldtt´...)
  æstuarium,-i de aggeribus Fresiæ ad fluctus maris intercipiendos factis (lingua nostra dige) de variis animi affectibusa a imagine nondum exstincta b imagine sublata pro subi. homines ; ipse affectus pro subi. 377,4 3 i.q. cupio
  æstuosus,-a,-um 1 i.q. valde calidus 2 de mari i.q agitatus
  æstus,-us m. I proprie. A de fervore, ardore magno B de umoribus agitatis 1 de undis maris i.q. fluctus. 2 speciatim de accessu et recessu maris II in imagine III translate de concitato animo i.q. commotio, concitatio.
  *aetas,-tis I de vitæ humanæ tempore A de tota vitæ spatio B de parte vitæ humanæ 1 de qualibet parte 2 de iuventute 3 de senectute 4 de ætate provecta II metonym.de hominibus certæ ætatis III tempus, ævum IV de genrationibus; Gertz M : in etate David = ante multa sæcula
  ætatula,-æ de infantia
  ® aeternaliter adv. in perpetuum RH
  æternitastis i.q.perennitas
  æternus,-a,-um i.q. perennis, immortalis
  æther,-is m. i.q. cælum
  ævum,-i 1 i.q.sæculum, ætas 2 i.q tempus
  ® affamen-is = compellatio (i.e.vehementer loquendi actioRH) Gertz M II,210,25, sed = colloquium M II 397,17
  affatim i.q.valde
  ® affectanda (hic suppleamus materia) Gertz M II,458 notavit: = studiose et iucunde legenda
  affectatio,-nis i.q. cupiditas 1 c.gen.obi. 2 nude
  affectator,-is qui cupiditate incensus est
  affectio,-nis fere i.q. affectus 1 de constitutione corporis 2 de statu animi a generatim b fere i.q. lætitia c i.q. amor
  *affecto,-avi i.q. concupisco, appeto 1 c.acc 2 c.acc. c. inf. 3 impersonaliter (sequitur ut)
  * affectus,-us 1 i.q.status animi 2 i.q.animi motus, commotio 3 i.q.benevolentia, amor 4 i.q.studium, voluntas a c.gen obi. b c.gen subi.; Gertz M = votum II,395,1
  affectuose i.q. cum amore
  ® affectuosus Gertz S 310,3
  affero,-attuli,-allatum,-afferre I de corporeis A res i.q. mecum fero1c.dat.2 sine dat.B homines i.q. adduco 1 c.dat. 2 sine dat. II translate de incorporeis:A i.q.apporto, nuntio 1 c.acc. 2 c. enunt.sec.8,24. 3 c.acc.c. inf. 542,37 B i.q. efficio, do, infero 1 c.dat. 2 sine dat.C i.q. prosum
  ® afferre = arcessere Gertz M II,150,3, = adducere II,217,3
     allata,-orum n. i.q. res allatæ
  *afficio,-feci,-fectum i.q. personam vel rem moveo, in statum aliquem adduco 1 generatim a c.acc. b: c.abl. fere i.q. infero alicui aliquid.(pro obi. homines) 2 speciatim in malam partem i.q. debilito affligo
     affectus,-a,-um i.q. debilitatus, confectus.
  affigo,-xi,-xum,-gere i.q.artius cum aliqua re iungo 1 corporaliter a homines, bestias 2 translate.
  affirmatio,-nis actio affirmandi, enuntiatio
  affinis,-e 1 adi. i.q. quolibet modo cum aliqua re coniunctus, ad rem aliquam pertinens, alicuius rei particeps, noxius a de rebus b de hominibus 2 subst. i.q. vinculo necessitudinis et matrimonio et sanguinis cum aliquo coniunctus, propinquus
  affinitas,-tis1 i.q.coniunctio, propinquitas, vicinitas 2 de coniunctione cum sanguinis tum matrimonii
  ® affinus = adhaerens Gertz S I 164
  *affirmo,-avi i.q. dictis confirmo, assevero 1 c.acc. 2 c.acc.c.inf.
  afflatus,-us de impetu rabioso
  afflictatio,-nis i.q. vexatio
  afflicto,-avi i.q. vexo
  affligo,-xi,-ctum,-gere i.q. male accipio, male tracto 1 c.acc. 2 c.abl. eius rei qua conficitur aliquis
  afflo,-avi i. (vento) adduco
  affluens,-tis i.q. abundans, luxuriosus
  affor -atus sum,-ari i.q. alloquor
  affulgeo,-si,-gere de rebus lætis inopinatisque i.q. appareo
  agaso,-nis m. de eo qui cenantibus ministrat
  agathum,-i i. res insignis, pretiosa.
  agellus,-i m. i.q. parvus ager
  *ager,-ri 1 terra culta, arvum 2 i.q.territorium a sing. b plur.; Gertz M = fundus
  *agger,-is 1 i.q. strues cum aliis de causis tum munimenti gratia congesta 2 fere i.q. acervus, cumulus
  aggero,-ssi,-stum,-rere i.q.affero, apporto
  agglomero,-avi,-atum,are i q.adiungo
  aggravo,- i. in malem partem augeo
  *aggredior,-ssus sum,-di I prævalente sensu motionis i.q. adeo, accedo II vanescente sensu motionis A comiter i.q.me ad aliquem converto 1 c.abl. 2 sine abl. III i.q. incipio, conor a c.acc. b c. inf.® aggressus passive Gertz S I 97,16
  ® aggregare = coniungere (terras suo regno) Gertz M I,66,13
  agilis,-e i.q. celer, promptus
  agilitas,-tis 1 i.q. mobilitas, celeritas 2 i.q.facultas, habilitas
  agitabilis,-e quæ agitari potest
  agitatio,-nis i.q. actus agitandi, motio 1 proprie 2 translate a i.q. exercitatio b i.q. insectatio
  agito,-avi 1 i.q.moveo a proprie 2 i.q. vexo 3 vanescente sensu motionis a i.q. facio, exerceo b i.q. mecum reputo; Gertz M controversiam, querelam in iudicio agitare
  *agmen,-inis n. i.q. multitudo 1 generatrim a hominum deorumque b bestiarum 2speciatim armatorum a de exercitu iter faciente b de copiis cuiuslibet generis
  agnitio,-nis i. facultas agnoscendi, recognitio 1 active 2 passive
  agnomen,-inis n. i.q. cognomen personæ vel rei certa de causa inditum 1 de hominibus 2 de portu (danice `Isøre´) 281,26
  agnomino,-avi i.q. agnomine orno
  agnosco,-ovi,-itum,-oscere 1 i.q. recognosco a homines b res 2 i.q. cognosco, intellego a c.acc. b c.duobus acc, (nom.) c c. acc. (c.inf.) d c.quæstione indirecta
  ago,-egi,-actum,-agere I i.q. moveo, pello, duco A proprie in rebus corporeis 1 trans. a de hominibus b de bestiis c de rebus 2 intransitive i.q. proficiscor B translationes 1 prævalet notio pellendi a nude b c.abl.instr. 2 vanescente notione pellendi i.q. afficio, vexo, sollicito 3 aliquem reum ago i.q. accuso 4 i.q. cogo 5 de fama i.q. fero II i.q. facio, efficio A trans. 1 generatim; cum ago iuncturæ Saxoni gratissimæ eiusque stylo propriæ ordine alphabetico afferuntur: confessionem, contemptum, curam, defensionem, delectum, dissimulationem, expeditionem, mentionem, moram, navigationem, nuptias, partitionem, rem...divinam, respectum, silentium, stragem ago 2 speciatim de tempore a in universum b: annum aliquem ago i. in aliquo anno sum 3 locutiones variæ: partes agere, gratias agere 4 i.q.agere se :tolerabiliorem regem quam militem 342,8 B intransitive 1 i.q. rem gero a c.abl.instr. b modus indicatur 2 i.q. loquor, colloquor, tracto 3 i.q.defendo, causam dico 4 actum est de aliquo fere i.q. periit 5 i.q. moror, sum III se agere i.q. se præbere, se gerere A c.acc.prædicativo B modus indicatur; Gertz M: iuncturae: agi exsilio =agi in exsilium, agi periculo = periculose versari; deo agente = providentia divina; confessionem agere = confiteri, longe agere = procul abesse
     acta,-orum n. i.q. res gestæ
  agon,-is m.i.q. certamen, duellum; Gertz M agon = passio
  ® agonia (exitus) i.q. timor mortis
  ® agonista = miles Gertz S 160,23
  agonizo,avi, i.q. luctor, pugno
  agrestis,-e 1 adi a i.q agrestium, rusticorum b fere i.q. rudis, asper 2.substantive a i.q. rusticus (bundo) b cognomen; Gertz M agrestes = rustici (gen. agrestum) = popularis I,124,20
  agricola,-æ m. de eo qui agros colit
  *aio (leguntur hæ formæ solæ:ait, aiunt, aiebat, aiebant;352,4 aisti)1 sine obiecto 2 pro obiecto verba ipsa quæ afferuntur 3 c. acc. c.inf.
  ® aïus cf. Aïus > sanctus, beatus Gertz S I 66,6
  ala,-æ 1 proprie i.q. penna avium 2 translate in re militari (partes exercitus (classis) in extremis lateribus constitutæ
  alacer,-ris,-re i.q.mobilis, promptus, gaudio commotus 1 dehominibus ipsis 2 de rebus
     alacriter adv.
  alacritas,-tis mobilitas gaudium significans, gaudium, studium 1 c.gen. 2 sine gen.
  alapa,-æ f. colaphus genæ infractus (lingua danica ørefigen)
  ® alba sc.vestimenta Gertz S II 245,2
  albico,-avi 1 album facio 2 albus sum
  albidus,-a,-um i.colore fere albus
  albus,-a,-um de colore `blancus`; Gertz M alba vestimenta = angelorum et sanctorum habitus
  alea,-æ1 cubus, talus certis signis præditus quo in lusum utuntur 2 lusus aleæ
  ales,-itis m. vocabulum sermonis poetici i.q. avis 1 in versibus 2 in soluta oratione
  algor,-is m. i.q. frigus
  algus,-us i.q.algor
  *alias 1 alio loco 2 in alium locum 3 alia occasione
  alibi i. alio loco
  alienatio,-nis i.q. commutatio (notio vergentis latinitatis)
  alienigenus,-a,-um i. aliunde ortus, alio loco natus, extraneus
     alienigena,-æ m. 1 subst. 2 adi
  *alienus,-a,-um 1proprie i.q. qui ad alium pertinet, alterius est a adi. b æs alienum c subst. n. d subst. m. i.q. extraneus, alius 2 translationes a c.gen. i.q.. ignarus, aversus ab sim. b c.a(b) fere i.q. exclusus ; fere i.q. abhorrens, distans sim. c c, dat.® = malignus Gertz S I 94,15
  *alimentum,-i I de rebus corporeis A hominum, bestiarum etc.1 i.q. nutrimentum, cibus 2 actio alendi B ignis II translate de incorporalibus
  alimonia,-æ i.q. alimentum, cibus
  alio (in alium locum)
  alioqui condicionem indicat (i.q.si id non fecisset [faceret])
  alipes,-dis m. vox Vergiliana de equo
  *aliquamdiu 1 significat certum temporis spatium 2 collocatur inter gen. et subst.
  aliquando i.q. olim 1 de præterito 2 de futuro
  ® aliquanti = aliquot Gertz S II 321,23
  aliquantisper i.q. aliquamdiu; Gertz M = aliquatenus
  aliquantulus,-a,-um i.q. haud multus, paululus 1 c.gen. 2 acc. neutr. adverbialiter
  *aliquantus,-a,-um 1 c.subst. i.q. satis grandis , admodum magnus 2 abl. (satis magnæ) differentiæ additur a comparativis b verbo significationis comparativæ
  aliquatenus fere i.q. paululum Gertz M = ullo modo
  ® aliqui = aliquot Gertz S II 263,17
  *aliquis,-a,-id pron. indefinitum(antecedente ne) 1 adi. a notione propria retenta b i.q. ullus 2 subst.a notione propria retenta m. b i.q. quisquam c i.q. gr. tis(lingua nostra mangen en)
  aliquot i.q. nonnulli (cum adi tum subst.)
  aliter i.alia condicione, nonnisi in iunctura: non (nec) aliter quam
  alitrix,-cis f. i. quæ alit
  ® alitus vide halitus
  aliunde i. aliis opibus
  *alius,-a,-ud de novis personis et rebus quæ commemoratis vel commemorandis opponuntur I semel ponitur A subst. 1 e compluribus 2 e duobus i.q. alter B adi. 1 e comnpluribus 2 e duobus II alius ... alius A e compluribus B e duobus i.q.alter ...alter notandæ iuncturæ 63,21 aliisis ... aliis ... quibusdam; quosdam ... quosdam, partim ... partim ... -alia, quosdam ... -is ... -os ... -os ... quorundam ... -is ... -os ... 107,12; -i ... quidam 109,37. -i ... pars ... nonnulli 462,34, -is ... -is ... quidam ... -i 525,37
  allabor,-psus sum,-bi 1 propie i.q. affluo 2 translate fere i.q.appropinquo a de navibus et navigantibus b de sono c de volantibus d de serpentibus e de supplicum gestu
  allapsus,-us m.actio affluendi 2 actio allabendi 258,4 de lubricis stipitibus (lingua norvagica hodierna `ski ´)
  ® allegare = obiciendo proponere Gertz S III 446,10; Gertz M I,254,15 = in commendationem, defensionem, excusationem suam afferre.
  allegatio,-nis i.q. actio afferendi, dicendi (t. t. iurisconsultorum ad res privatas transfertur 108,23.)
  allevo,-avi i.q levo, tollo, erigo
  ® alleuiare = leviorem reddere Gertz S II 225
  allicio,-lexi,-lectum,-licere1 i.q. attraho, accieo 2 vergit in notionem seducendi 349,3
  allido,-si,-sum,--dere i.alluendo adveho ® = affligere Gertz S I 158, 22 sequentes
  alligo,-avi 1 proprie i.q.funibus aliquam rem alicui rei adnecto 2 translate i.q.adstringo
  allocutio,-nis i.q. sermo, affatus (syn. alloquium)
  ® al(l)odialis adi. vide al(l)odium
  ® al(l)odium > teutonice das Allod = Freigut (frei von Abgabepflichten) < a Visigothiis alaudis RH Gertz M II,183,7; RH: opp. teutonice: feudum
  *alloquium,-i i.q. sermo, affatus 1 c.adi. 2 c.gen.
  *alloquor,-cutus sum,-qui i.q. appello, affor
  allubesco,-ere i.q. inhio, cupio 1 proprie de libidine 2 translate de qualibet voluntate.
  alludo,-si,-sum,-dere i. verbis animum ad aliquam rem refero; Gertz M I,96,8 vocabulo alludere
  ® almificus, almus, alma opera faciens Gertz S III 385,3
  almus,-a,-um epitheton numinis.
  ® almutia/almutium = capucium RH
  alo,-ui,-itum,-ere 1 propie a educo (de infantibus) b cibum præbeo, sustento c nutrio (de igne) 2 trans late i.q. augeo
  altare,-is n. [forma `altaria´ quæ et ab `altare´ et ab `altarium´] hic affertur nonnisi de christianorum aris; altaris sacra i. missa; altaris libamenta (i. communio)
  altarium,-i i.q. altare
  *alter,-a,-um I semel ponitur A subst.1 unus e duobus 2 unus e compluribus i.q. alius B adi. 1 unus e duobus 2 unus e compluribus i.q. alius 3 i.q. alteratus II alter......alter, notandæ iuncturæ 83,4 unum....-um....tertium, quidam...alter...tertius, primam, alteram...tertiam; alter..reliquus; nota abl.abs. pro oppositione 122,17.; Gertz M II,250,7 = alteruter quod vide.
  altercatio,-nis i.rixa, controversia, certamen verborum
  altercor,-atus sum,-ari i rixor, verbis certo
  alterno,-avi 1 i.misceo 2 i. vario, interrumpo ® = colloqui Gertz S II 302,9
  ® alternatim = vicissim Gertz S 118,1
  ® alternatio = significatio disiunctiva t.t. in iuris prudentia
  *alternus,-a,-um de qualibet vicissitudine et duplicate
  alteruter,-ra,-rum disiunctive i.q. unus de duobus, aut hic aut ille
  altitudo,-inis 1 celsitudo rei corporalis 2 profunditas rei corporeæ
  altrinsecus: a duabus partibus
  *altus,-a,-um I proprie A de celsitudine corporali a abs. b c.gen. 2 adi.B de profunditate corporali 1 subst. 2 adi. C de mari (nonnisi subst.) II translationes A de magna voce B de ingenii sublimitate seu profunditate C vergit in notionem `difficilis` D de somni tranquillitate E de suspiriis ab intimo ductis F de tenebris obscuris
  *alte 1 de actionibus ad interiorem corporeæ rei penetrantibus 2 i.q alta voce 3 de actionibus ad mentem spectantibus 4 de suspiriis
  alumnus,-a 1 sensu strictiore de eo (ea) qui (quæ) in pueritia sub tutela alicuius fuit 2 sensu latiore i.q. assecula
  alveus,-i I cavitas terræ molem aquæ (flumen, fontem) continens A proprie 1 plur. 2 sing. B in imagine de cruore II vanescente sensu propio fere i.q. flumen, amnis.
  alvus,-i f. de ventre
  amaritudo,-inis i.q. acerbitas, tristia 1 c.gen. rei 2 nude a opp.voluptas b voluptas non opponitur
  amarus,-a,-um i.q. acerbus
  amasia,-æ i.q. amica, sponsa
  amator,-is qui amat 1 c.gen. 2 nude
  amatorius i.,-a,-um i.q. amatore dignus, ab amatore proveniens
  amatrix,-cis quæ amat
  ambages,-is i.q. anfractus, recursus, occursus 1 proprie 2 translate a de sermonum circuitu obscuro, callido, diutino b de scrupulosa cura c de dolosis insidiis.
  ambigo,-ere i.q. dubito 1 enuntiato non addito 2 c. acc. c. inf. 3 c. quæstione indirecta.
  ambiguitas,-tis i.q. dubietas; ® dubitatio Gertz S I 80,5
  ambiguus,-a,-um i.q. dubius 1 active de ea re quæ ad quam partem vergat, dubitat, varius 2 passive de ea re qua dubitatur a c. quæstione indirecta disiunctiva b c. quæstione indirecta c c.acc.c.inf.
  ambio,-vi,-tum,-re 1 proprie i.q.circumeo a de motu b c. sensu motionis vanescente i.q.:includo, cicumdo 2 translate i.q. peto
  ambitio,-nis actio petendi 1 de aditu sollemniter impetrando 2 de cupiditate regni, dominationis a nude b c.gen.
  ambitiose i. cum ambitione (de cupiditate honoris)
  ambitor -is m. adi de eo qui circumdat
  ambitrix,-cis f. adi. de ea quæ circumdat
  ambitus,-us I proprie i.q. circuitus A movendi notione vanescente B movendi notione penitus deperdita i.q. atrium, quod est in circuitu 1 ecclesiæ (vel porticus atrium claustri circumdans Gertz M II,150,25) 2 templi pagani 3 aulæ regiæ II translate i.q.actio petendi, ambitio, cupiditas;Georges :lex de ambitu iam Cic.RH vide simonîa
  *ambo,-æ,-o i.q. uterque (de duobus) 1 m.[acc. plur. semper ambos 96,30] nonnisi subst. 2 nonnisi adi.
  ® ambo = pulpitum Gertz M I,375,28
  ® ambulare ® = aller á l`amble Gertz S II 333,19
  amens,-tis i.q. mente privatus, demens
  amentatus,-a,-um i. amente præditus
  amentia,-æ i.q. furor, cæcitas, dementia
  ® amfractus vide anfractus
  ® amicabiliter Gertz M I,191,12 tarde
  *amicitia,-æ (pluralis hic illic singulariter ponitur) I de singulorum consuetudine et coniunctione A nude 1 generatim 2 de insolubili veterum coniunctione alterno cruore firmata B c.gen. II de publica coniunctione, societate, foedere (< foedus,-eris)
  amictus,-a,-um i.q.indutus, circumdatus
  amictus,-us i.q. vestis (nonnisi abl.)
  *amiculum,-i i.q. tegumentum, vestis
  *amicus,-a,-um I subst. de eo(ea) qui (quæ) familaritate alius utitur A m. in vita cum publica tum vero privata 1 nude 2 c.gen. 3 c.adi. B f.de amica viri II adi A nude 1 i.q.benignus 2 adi. pro subst.gen. a obi. b poss.B c. dat. i.q.coniunctus
     amice i.q.benigne, ut inter amicos
  amissio,-nis i.q. actio amittendi
  amissor,-is m. de eo qui amittit
  *amitto,-si,-ssum,-ttere i.q. perdo, iacturam facio (de personis et rebus quæ nobis insciis vel invitiis elabuntur 1 c.acc. 2 c.gen.389,13
     amissa,-orum127,38
  ® amminiculum vel adminiculum = subsidium Christi Gertz MI,74,10
  amnis,-is m. 1 de aquæ mole in alveo fluitante(hic illic variationis causa pro fluvio, flumine sim. ponitur sine magnitudinis discrimine, sæpissime i.q. lingua nostra`å´dicitur, teutonice `Bach´) a abs. b c. nomine fluminis eodem casu adnexo 2 in imagine de sanguine indecente
  amo,-,-avi 1 de amore inter diversos sexus a c.obi. 2 de favore, affectu quolibet
     amans,-tis præs.part. vi verbali penitus deperdita 1 de amore inter diversos sexus a nude b c.gen. 2 de qualibet affectu a de hominibus (c.gen.) b transfertur verbum ad animum sim.
  amodo i.q. in futurum (vox scriptorum ecclesiasticorum)
  amoenitas,-tis de locorum pulchritudine 2 de pulchra forma 3 de lætitia ob pulchritudinem ornamentorum 4 de morum pulchritudine
  amoenus,-a,-um 1 de locorum pulchritudine 2 de suavitate verborum
  amolitus,-a,-um i.q. remotus ? (perf.part. vi passiva verbi < amolior)
  * amor,-is I de amore inter sexus A abs. B c.gen. sive pron.poss. 1 personarum 2 nuptiarum C c.adi. II de quolibet affectu inter homines A abs. B c.gen. C c.gen. obi. D c. præp. E c.adi.III de amore in res IV abstr. pro concr.
  amoveo,-vi,-tum,-vere I i.q. aufero, tollo, efficio ut non iam adsit A pro obi. homines 1 c.abl. 2 sine abl. B pro obi. res corporeæ C pro obi. incorporalia II i.q.e medio tollo, interficio
  amphora,-æ vas ad liquores condendos
  amplector,-xus sum,-cti I proprie i.q.brachia alcui circumdo A de amantibus 1 c.acc. B de aliis II notiones translatæ A pro subi homines; prævalent hæ notiones 1 arripio, (avide) capio a pro obi.res corporeæ b pro obi. incorporalia 2 confugio a ad aliquem locum b ad aliquam rem 3 fere i.q. tracto consulo 4 i.q.veneror, colo 5 periphrastice B pro subi. res 1 complector includo 2 i.q. compleo 3 i.q. nitor
  amplexor,-atus sum,-ari 1 proprie i.q. brachia alicui circumdo sim. ;pro obi. a homines b abstr. pro concr. 2 notiones translatæ :a arripio, gratanter accipio b confugio ad
  amplexus,-us : actus amplectendi I proprie A de amantibus 1 c.gen.obi. 2 sine gen.obi. 3 c.adi. B de aliis II translate vanescente sensu brachia circumdandi
  amplifico,-avi i.q. augeo, extollo, honoro
  amplio,-avi,atum,are i.q. augeo, dilato; etiam ampliator Gertz M II,83,11
  amplitudo,-nis I prævalet propria notio magnitudinis, latitudinis, potestatis A generatim 1 c.gen. 2 c.adi. 3 nude B de voce II prævalet notio dignitatis A c.gen. B c.adi. C nude
  amplus,-a,-um 1proprie fere i.q. magnus, latus, ingens a de corporeis b de incorporeis 2 translate i.q. splendidus, insignis, illustris
     amplius comp. nude ponitur i.q. `plus´1 subst vice(c.gen.) 2 adv vice a amplius quam b non (nec) amplius.
  ® ampullositas = arrogantia/magniloquentia Gertz M I,100,11
  amputo,-avi 1 proprie i.q.abscido 2 translate i.q. tollo, deleo, aufero
  *an 1 inducit sententiam interrogativum simplicem a in oratione directa i.q. `ne´ b in oratione indirecta i.q. `num´ 86,33 syn. utrum (variationis causa) 2 inducit alteram disiunctivæ quæstionis partem (quæstio disiunctiva consistit sive duabus sententiis sive duabus eiusdem sententiæ partibus) a deest particula ad priorem disiunctivæ quæstionis partem inducendam b uter...an c utrum...an d -ne...an
  anathema,-tis i.q.excommunificatio ecclesiæ
  anceps,-ipitis 1 varius, suspensus, incertus (de ea re quæ modo huc modo illuc vacillat quæ in utram partem vergat nescimus, cuius exitus incertus est a nude b c. gen.forensi 2 de periculo nunc hinc nunc illinc imminente.
  ancile,-is n. scuti genus
  ancilla,-æ femina non libera, serva
  ancillaris,-e quod ancillæ est 82,8.
  ancillula dem. vocis, q. e. ancilla
  ® ancipiter = accipiter Gertz S II 360,12
  *ancora,-æ f. 1 proprie de instrumento quod fundo maris sive amnis insidens naves retentat 2 translate ancora salutis 275,31.
  anfractus,-us iq. flexus, tractus sinuosus, recursus occursusque 1 motionis sensu nondum deperdito 2 sine motionis sensu a c.gen. b c.adi.
  ® angaria teutonice Spanndienst, danice hoveri MGH Epistolarum I pagina 433
  ® angelus gr. nuntius dei RH, angelicus = modus angeli RH Gertz M II,470,26
  ango,-ere [ango nusquam sensu proprio stringendi legitur] translate i.q. sollicito
  angor,-is i.q. sollicitudo
  anguis,-is m.1 generatim i.q. serpens 2 speciatim de colubris vi magica præditis sive venenosis cum quibus pugnant viri fortes
  angulus,-i locus abditus, latebrosus 1 c.gen. 2 nude ® angulus occidentalis simul et aquilonalis = inter septentriones et occasum solis Gertz S 127,16
  ® angustia spiritus = brevi spiritu Gertz S 398,20
  angustiæ,-arum 1 de demensionibus locorum i.q. parvus, strictus, consertus a c.gen. b sine gen. 2 de tempore 3 de mensura i.q. inopia, indigentia 4 translate de rebus quæ animum quoque angunt (necessitas) a c.gen. b nude
  ® angustiare Gertz M I,294,3 siti angustiari
  angustus,-a,-um 1 de dimensionibus locorum i.q. artus, brevis, strictus a adi. b subst.2 de temporibus 3 de inopia, indigentia 4 de rebus quæ animum angunt.
  anhelitus,-us1 i.q. spiritus 2 exspiratio 3 de risu compresso ® anhilitus (galli) = cantus galli Gertz S 79,11
  anhelo,-avi i.q. inhio, cupio (oscillat inter translatam et propriam notionem)
  anhelus,-a,-um i.q. anhelans
  anima,-æ de immortali hominis parte, de vitali spiritu qui morte evanescere putatur, de ipsa vita sive de ipso homine
  animadversio,-nis 1 i.q. observatio, cognitio 2 i.q. poena a generatim b speciatim de poenitentia ecclesiæ de poena legis castrensis 297,16
  *animadverto,-ti,-sum,-tere 1 intelligo, video ac.acc.singulis b c. duobus acc. 2 noto, punio
  *animal,-is i.q. bestia cuiuslibet formæ aut magnitudinis
  animo,-avi i.q. inflammo
  animositas,-tis vocabulum vergentis latinitatis i.q. fortitudo, audacia
  animosus,-a,-um i animo præditus(de virtute, fortitudine sim. 1 fere i.q. fortis, virilis, audax
  *animus,-i 1 de omnibus ingenii humani facultatibus earumque sede a opponitur sive apponitur corporeis facultatibus b in universum 2 de cogitandi, reminiscendi, divinandi facultate 3 de voluntate sive concupiscendi facultate 4 de sentiendi facultate a de animi commotione, de sede commotionis, de variis affectibus b de fortitudine, virtute c de quolibet animi statu 5 fere periphrastice(c.gen.)
  annales,-ium (sc. libri) de libris quibus res gestæ Danorum traduntur
  annavigo,-avi,-atum -are 1 trans.de navibus locum capientibus 2 intrans.i.q. navigando advenio
  annecto,-xui,-xum,-ctere i.q. iungo
  annellus,-i i.q. an(n)ulus(metri causa)
  ®annihilare vide adnihilare
  annitor,-xus sum,-ti 1 alicuius rei amminiculo utor a c.dat. auxilii, amminiculi, fulcimenti b c.dat. et acc. 2 sine dat.a i.q. fulcio, præsidio sum b i.q.laboro.
  ® anniversarium < anniversaria-orum Gertz S 443,5 teutonice Gedenktag.
  annona,-æ i.q.frumentum
  annosus,-a,-um i.q. multorum annorum, vetus; Gertz M annosi = senes
  annotatio,-nis actio annotandi
  annoto,-avi 1 de scribendo i.q. notando addo a pro obi. est id quod rei inscribitur b pro obi.est id cui inscribitur 2 de sentiendo a i.q.animadverto b i.q. numero
  annuatim i.q (vocabulum vergentis latinitatis) i.q. quotannis, de iis quæ singulis annis repetuntur
  ® annullare = annihilare Gertz M II,251,29
  annulus vide anulus
  annumero,-avi i.q. numerando addo
  annuo,-ui,-ere i.q. signum assensus do, assentior, faveo 1 abs. 2 c.dat. 3 c.acc. rei quæ assensione promittitur
  *annus,-i spatium temporis1 in universum 2 ad hominum ætatem spectans a generatim 3 fere i.q. vita 4 fere i.q. tempus.
  annuus,-a,-um 1 adi. a unius anni b anniversarius, de iis quæ singulis annis redeunt, præstantur sim. (speciatim de decima frugum 325,24 2 subst.i.q. tempus unius anni
  *ante I adv.A de tempore i.q. antea B de loco II præp.c.acc.A de tempore 1 generatim 2 speciatim a: c.acc. et part. b: ante id i.q antea c: vergit in notionem comparativam 94,19 B de loco (sensu cum locativo tum lativo[`lativ´ = quo cursu (navis)? acc. RH] 1 generatim 2 speciatim (vergit in notionem comparativam) C in comparatione i.q. præ.® periphrastice ante septem annos transitus = septem annis ante transitum Gertz S 334,24.Vide etiam `post´
  *antea de tempore quod ante fuit. Nota positionem 1 inter subst.et part.2 inter subst et adi.
  antecedo,-ssi,-ssum,-dere 1 proprie 2 translate i.q. antecello, supero
  antecello,-ere i.q. superior sum
  antecessor,-is de iis regibus qui ante fuere
  anteeo,-ire1 proprie 2 translate: i.q. supero, antecello
  antefero,-re 1 proprie 2 translate (syn. antepono, præfero)
  antelucanus,-a,-um : quod est ante lucem 2 quod fit ante lucem
  antenna,-æ (< antemna RH) i.q. malus navis
  *antepono,-sui,-situm,-nere translate i.q, præfero (syn. anteferre 93,32)
  * antequam 1 c. ind. 2 c. coniunc. (usus recentior) a ante et quam seorsum positis..Nota frequentiam iuncturæ : non (nec) ante ....quam b ante et quam iunctis3 quam sine verbo finito
  anterior,-us (nonnisi de loco) adv. anterius = exterius vel præcedere vel continuare ® natu anterior Gertz S 90,9 = maior
  antesignanus,-i m. (de eo qui ceteris militibus anteit, aquilifer)
  antevenio,-i,-tum,-ire 1 proprie i.q. prævenio 2 translate antecello, supero
  anticipo,-avi 1 ante occupo, (vanescente vi præp. fere i.q. capio 278,14) 2 prævenio
  ® antiphona: cantus alternus sive versus alterni (Ps.Augustin.) RH;= genus cantus ecclesiastici Gertz M II,122,8
  ® antiquare = in antiquitatis tenebras condere Gertz M I,64,10
  ® antiquior = maior natu Gertz M I,292,13
  antiquitas,-tis 1 antiquum tempus, ætas maiorum 2 vetustas
  antiquitus,-a,-um 1 adi.i.q. qui ante fuit, prior b i.q.vetus, priscus 2 substantive i.q. maiores a pos. b comp. (in nomine proprio: 495,9 urbem..antiquam i.e. Oldenburg)
  *antistes,-itis I qui præest (sacrorum) II de episcopis christianis A de papa B de episcopis et archiepiscopis 1 c. adi.(nomen episcopatus indicatur 2 c.gen.3 sine adiectione loci:(syn. præsul) III in imagine cui subest notio rerum christianarum
  antrum,-i i.q. caverna, cavitas terrena 1 c.gen. 2 nude
  ® antrustio = comes nobilis Francorum vide comitatusRH
  anulus,-i 1 generatim 2 speciatim a de anulo signatorio b de anulo episcopali
  anus,-us f. i.q. vetula femina
  ânus,-i m.de podice
  ® anxiare = vexare Gertz S 242,14
  anxietas,-tis i.q. sollicitudo, timor
  anxius,-a,-um1 de hominibus i.q.sollicitus, trepidus, pavidus a c.gen. rei quæ angit b cum enunt.secund. interr.236,16 c nude 2 de re quæ hominem angit
     anxie i.q.sollicito animo
  *aperio,-ui,-tum,-ire 1 proprie i.q. recludo, detego, patefacio a pro obi. id quod reseratur, detegitur, pervium fit b pro obi. id quod detectum, reseratum, patefactum apparet 2 translate i.q. ostendo, prodo, patefacio sive dictis sive factis
  ® apertura = rima Gertz M I,295,5
  apertus,-a,-um 1 proprie de rebus corporeis a generatim i.q. reclusus b speciatim de alto mari ; de litteris patentibus (subest t.t. medievalis 509,29 et,32 2 translate i.q. manifestus a pos. b sup.
     aperte i.q. manifeste, perspicue, palam 1 pos. 2 comp. 3 sup.
  apex,-icis m. 1 summitas, culmen, vertex 2 litterarum characteres 3 litteræ, epistola (notio vergentis latinitatis : 396,7
  apis,-is nomen bestiolæ 82,32
  ® apostatare = a fide deficere (proprie sine obi.) Gertz M I,169,2
  ® apostata-ae m. i.e. qui deficit
  ® apostulus-i m. 1 = litterae dimissoriae ad judicem maiorem civilem Gertz M II,223,24 nota 2 = Apostel
  ® apostolicus sc. dominus, pater = papa;apostolica (benedictio, auctoritas, sedes etc. = papalis
  *apparatus,-us 1 actio præparandi 2 res præparata a generatim (vox media hic illic in notionem magnifici apparatus abit e.g.81,36 b speciatim de armatura cum terrestri tum navali; Gertz M II,198,30 = expensæ visitationis episcopalis
  appareo,-ui,-ere 1 in conspectum prodeo, me ostendo 2 vi imminuta quasi copula cum prædicato fere i.q. factus(facta) est 267,20
  ® apparescere = apparere Gertz M II,399,1
  apparitor i.q. minister, adiutor
  apparo,-avi i.q. armo
     apparatus,-a,-um i.q. luxuriosus, magnificus
  appellatio,-nis 1 actio appellandi, vocandi, nominandi 2 sensu iudicali i.q. actio invocandi, permittendi 3 fere i.q. nomen
  *appello,-avi 1 i.q. voco, nomino 2 sensu iuridicali i.q. arbitrium papæ invoco, papali iudicio causam permitto
  *appello,-puli,-pulsum,-pellere I de navigantibus ad terram sive portum pervenientibus A terræ sive litoris nomen indicatur 1 accedente acc.2 accedente dat. a intr. b trans.3 accedente præp. a intr. b trans., nota usum reflexivum 238,7 ad Gutlandiam se appulerunt. II de navibus terram sive portum......attingentibus A litoris nomen indicatur1accedente dat.a intr. b trans.2 accedente præp. a intr. b trans. B nude III de cadavere litori advecto IV de arena quæ maris æstu advehitur.
  ® appendicium,-i n. inde ab Hier.ep.54,8 (< appendix,is f.) A.M. de homine q 59 a
  ® appenditiae plur.= attinentiae vel attinenciæ vel attinencia n. plur. = (quæ confinia sunt RH) Gertz M II,183,11,II,121,12
  appendo,-di,-sum,-dere i.q. suspendo 1 c.dat. 2 abs.
  ® appensio sigilli = sigillo subiuncto paginam communire ut cautio fiat RH < Gertz M II,202,9
  appetibilis,-e i.q. concupiscendus
  appetitor,-is i.qui appetit (syn. captator)
  appetitus,-us i.q. studium, cupiditas 1 c.gen. eius rei quæ appetitur 2 abs.
  appeto,-ivi,-itum,-ere I trans. A capto, affecto, concupisco B attingere cupio (de locis) C sensu hostili i.q. persequor, adorior, ferire cupio 1 c. abl. 2 sine abl. II intrans.de tempore i.q. appropinquo
  A abl.abs. B oratione finita
     appetens,-tis i.q. cupidus (c.gen.)
  applaudo,-si,-sum,-dere i.q. læto animo accipio, acclamo
  applicatio,-nis i.q. adiunctio, accessio
  *applico,-ui,-(quinquies)sive -avi(semel),-atum,-are I proprie de rebus corporeis A i.q adiungo, acclino, adnecto (cum dat.) 1 res 2 corporis partes 3 homines 4 animalia B i.q. admoveo, adhibeo(abs.) C i.q.admoveo, appello (de navibus et navigantibus) 1 c.obi. 2 abs.III translate de incorporeis A adiungo B fere i.q. concilio
  appono,-sui,-situm,-nere i.q. iuxta pono, admoveo de rebus et de personis ® apponere cor =alicui cordi esse Gertz S 19,23
  appecor,-atus sum,-ari i precibus impetro
  apprehendo,-di,-sum,-dere 1 pro obi. sunt corporea a i.q. manu capio b i.q. teneo 2 pro obiecto incorporea a i.q, capio, arripio, adipiscor b fere i.q, disco
  apprime i.q. valde
  approbo,-avi 1 laudo, assentior 2 commendo, insignio, orno
     approbatus,-a,-um i.ad iudicandum aptus
  appropero,-avi i.q. festinanter appropinquo
  ® appropiare = appropinquare vel approximare
  ® appropriatus = proprius
  ® approximare = valde appropinquare Gertz S 449,14
  appulsio,-nis i.q. actio appellandi
  appulsus,-us de adventu navigantium
  apricus,-a,-um i.q. soli expositus
  aptitudo,-inis de rebus ad alias res vel inter se aptis (hic illic vergit in notionem decoris)
  apto,-avi 1 de incorporeis a i.q. convenienter iungo b i.q. vindico 2 de corporeis i.q. accommodo; se aptare + inf. Gertz M II,404,8
  aptus,-a,-um i.q. idoneus 1 accedit dat.qui nonnullis locis ad verbum trahi potest 2 abs.
     apte i. convenienter 1 pos. 2 comp. 3 sup.
  *apud I cum loci notionibus A fere i.q. iuxta B i.q. in c. abl. 1 generatim 2 speciatim cum terrarum nominibus C vi locativi c.nominibus oppidorum D i.q. ad c. verbis motionem significantibus II cum personarum notionibus A i.q. coram, penes 1 apud singulos 2 apud populos i. in eorum terra vel lingua B i.q. domi alicuius C i.q. iudicio alicuius sive in mente alicuius III periphrastice i.q. coram, penes
  *aqua,-æ 1 in universum de fluidi elementi natura, vi, spatio a c.gen. b epitheta c iuncturæ nominales 2 speciatim de baptismo ® aqua benedicta Gertz S 357,28
  aquila,-æ 1 nomen avis 2 signum exercitus (syn. vexillum 286,13) 3 signum dignitatis ducalis
  aquilifer,-feri[Georges],-am 218,16,-um 286,16,- fero, abl.286,20 qui signa aciei fert
  aquilo,-nis m.i.q. regio septentrionalis ® aquilonalis = septentrionalis Gertz S 82,18 = aquilonaris 68,5 ibidem.
  aquilus,-i nomen avis monstruosi
  aquosus,-a,-um i.q. maritimus
  ara,-æ 1 proprie i.q. monumentum sacrificandi causa exstructum a apud paganos b apud christianos 2 translate i.q. ecclesia
  aranea,-æ nomen animalis (danice edderkop, teutonice `Spinne´)
  ® aratralis = pro singulis aratris vectigal unius denarii impositum est possessoribus agrorum Gertz M II,34,26 et Georges; ferramenta aratralia = ad arandum parata Gertz M
  aratrum,-i instrumentum arandi (danice `plov´, teutonice `Pflug´) 2 pro agricultura 199,10
  arbiter,-ri I subest notio testis A c.gen. rei i.q. conscius B de principis sive cuiuslibet potentis amico, consiliario, comite 1 abs. 2 accedit gen. eius in cuius consilio II subest notio disceptatoris 2 fere i.q. dominus B abs. 1 i.q. iudex 2 de lectore 3 de auctore, amicitia, fide est arbiter II subest notio disceptatoris A c.gen.rei disceptatæ 1 fere i.q.iudex 2 fere i.q. dominus B 1 abs. 2 i.q. iudex 3 de auctore
  arbitrarius,-a,-um de iis quæ ad arbitrium fiunt, fere i.q. liber
  arbitrium,-i 1 i.q. voluntas, libera decernendi facultas, hic illic transit in notionem iudicii 2 de ultima voluntate 3 i.q. iudicium
  iuncturæ 1 c.gen.eius rei ad quam spectat libera decernendi facultas 2 c. gen. eorum quorum libera decernendi facultas est, quorum de voluntate agitur
  *arbitror,-atus sum i.q. puto, credo, censeo 1 c. acc.c. inf. 2 deest forma infinitivi a c.part. vel gerund.b c. acc. nominum 3 c.enunt.sec. (ut)
  arbor,-is gignentium species
  arboreus,-a,-um adi. pro gen.arboris usurpatum
  arbustum,-i i.q. virgultum
  arca,-æ cista res pretiosas includens
  arcanus,-a,-um i.q. reconditus, occultus, secretus 1 adi. 2 n. substantive
  arceo,-ui,-ere 1 coerceo, contineo 2 prohibeo
  arcesso v. accerso
  ® archielectus = in archiepiscopum electus sed nondum confirmatus
  ® archipirata = dux Normannorum (danice vikingehøvding) Gertz M
  ® archipresul = archiepiscopus
  ® arctare vide arto
  arcus,-us 1 instrumentum.. unde sagittæ excutiuntur a proprie b in imagine c pro arte sagittaria d pro sagittariis 2 forma arcus
  ardeo,-si,-dere 1 proprie de igni 2 translate de hominum affectu
     ardens,-tis 1 proprie de igni 2 translate a de hominum affectu b de cursu vehementi 271,36
     ardenter i.q.vehementer
  ardor,-is I proprie de flammarum calore II translate A de morbo qui vocatur sacer ignis 321,18 F.C.C.Hansen De ældste Kongegrave...i Roskilde Domkirke Kbh. 1914. Vide etiam Georges ignis : sacer ignis: `Rose ` und`Àntoniusfeuer`B de studio, aviditate, cupiditate 1 c.gen.obi. 2 gen.meram coniunctionem indicat 3 c.adi
  arduus,-a,-um I proprie i.q, altus A adiective B subst.II translate A i.q.eminens, excellens, superbus B i.q.difficilis 1 additur subst. 2 subst.non additur; Gertz M compar.arduior
  area,-æ i.q. locus certis terminis circumscriptus; Gertz M fortasse = pratum
  arena,-æ I sensu strictiore de tenuissimo terræ pulvere A in universum B speciatim de sabulo maris aggregato 1 in litore aperto 2 in ipso mari cum de insolis quas æstus efficere solet tum de solo arenoso semper occulto II sensu latiore de terra, solo; Gertz M arena = vadum maris I,377,6
  arens,-tis i.q. siccus
  argenteus,-a,-um 1 adi. i.q. ex argento factus 2 subst.i.q. denarius
  argentum,-i n. nomen metalli
  argumentor,-atus sum,-ari 1 argumenta proferendo demonstro 2 argumenta profero
  argumentum,-i I res quæ arguit i. manifestat, demonstrat A abs. B c.gen. 1 obi. 2 subi.II res quæ arguitur, exponitur, exornatur (materia opificis manibus illustrata)
  arguo,-i,-ere 1 ostendo, patefacio, detego 2 ostendo culpam i.q. accuso, vitupero, castigo a abs. b aliquem c c.gen. de re vituperata
  argutus,-a,-m de mentis acie i.q. catus, callidus, ingeniosus
  aridus,-a,-um 1 adi a proprie i.q. siccus, umore carens b in imagine i.q. sterilis (de hominibus christianæ fidei salutem aspernantibus) 2 n. subst.
  aries,-tis i.q.ovis masculus
  arieto,-avi,-atum, are i.q. (ad modum arietis) impingo, præcipito, proruo
  arista,-æ 1 de spica 2 de frumento (da.aks, bygaks)
  *arma,-orum 1 instrumentum bellicum 2 de arte, virtute, exercitatione bellica 3 de bello, pugna, expeditione 4 de exercitu, armatis, armata potestate a i.q. imperium b i.q. partes
  armamenta,-orum n. i.q. instrumenta navium
  armamentarium,-i i.q. locus ubi ecclesiæ ornamenta conduntur.
  ® armarium = scrinium Gertz S 93,12, = archivum, bibliotheca 405,16 ibidem
  armatura,-æ cuncta militis arma
  armentum,-i i.q, pecus, boves
  armi,-orum (< armus)1 sensu strictiore de quadrupedum parte anteriore 2 sensu strictiore i.q. latus 3 Georges: de hominibus = (teutonice Schulterblatt) opp. umerus magis = lacertus
  armiger,-a,-um1 adi qui arma gerit2 subst. qui arma ferens dominum in bello sequitur (danice `væbner´)
  armilla,-æ i.ornamentum quod bracchiis geritur anuli formam præbens
  armipotens,-tis m.epitheton poeticum antiquis temporibus cum aliis tum Marti deo affixum
  armo,-avi 1 armis instruo a c.obi.b sensu reflexivo 2 vanescente sensu proprio a i.q. instruo, adorno b i.q. sollicito, concito (omisso abl.)
  *armatus,-a,-um 1 proprie i.q. armis præditus a adi.b subst. 2 translate i.q, præditus
  aro,-avi i. terræ sulcos imprimo
  ® aromata (aromatibus mortuos condio) Gertz M II,398,22
  arrepo,-si,-tum,-ere de serpente i.q. repo ad aliquem
  arrideo,-si,-sum,-dere 1 proprie de hominibus erga aliquem ridentibus 2 in imagine de rebus personatis 3 translate i.q. faveo
  arripio,-ripui,-reptum,-ripere 1 proprie i.q. (vehementer) aliquid capio (pro obi corporalia) 2 translate i.q. amplector, capesso (pro obi. incorporalia) ® arripere iter Gertz S 189,13
  ® arreptus = obsessus a demonio Gertz S 346,22 < correptus daemone
  arrogo,-avi i.q. vindico, adscribo, addo
  *ars,-tis 1 de virtute, facultate, peritia cuiuslibet rei laburibus parta (opp.natura, ingenium) 2 de facultatibus necessariis ad certam quandam disciplinam vel studii vel quæstus causa exercendam a generatim b speciatim de artibus ex argumentis et existimatione definitis per gen. 3 de artificis virtute artis operibus expressa 4 i.q. machinatio 5 i.q. fraus, dolus
  articulus,-i nonnisi in cognomine ® = digitus Gertz S 79,4 = momentum (necessitatis) 329,24 momentum temporis 426,23 casus 348,2 ibidem.= doctrina, sententia Gertz M II,361,8
  artifex,-icis g.c. 1 qui quamlibet artem exercet a nude b argumentum artis (gen.) accedit 157,16 2 de natura 3 auctor doli (vide ars 5)
  arteficialis,-e arte factus
  ® arteficiosus = arte peritus
  artificium,-i 1 habilitas, peritia, sollertia qua officio fungitur artifex b speciatim de peritia machinarum bellicarum 2 de labore sollerter facto
  arto,-avi nonnisi de hominibus 1 i.q. premo 2 translate i.q. vexo, sollicito; Gertz M = cogo
  *artûs,-uum (plur. tant.) i.q, membrum corporis humani
  artus,-a,-um I proprie de contactu et iunctura : A rerum corporalium 1 i.q. presse, proxime inter se cohærens, non lange distans, insolubilis 2 i.q. angustus B in imagine de rebus incorporalibus II translate A i.q. sollicitans, vexans, premens B i.q. fidem stringens C i.q. expressus, accuratus
     arte (positive non legitur) 1 proprie i.q. astricte 2 translate i.q. accurate, strenue, acriter
  artuatim i. membratim (vox vergentis latinitatis)
  arvum,-i i.q. ager aratro colendus vel cultus
  arx,-cis 1 proprie de loco munito ad tuendum apto 2 in imagine de imperio, throno, summa potestate 3 translate de quolibet loco edito, de fastigio
  ascendo,-di,-sum,-dere nonnisi de motu locali ex inferiore in alteriorem locum
  ascensus,-us i. actio, facultas ascendendi
  ® ascilla (ascella) = axilla Gertz M I,84,18
  *ascisco,-vi,-tum,-scere I pro obiecto sunt homines A sensu strictiore i.q. (ad)voco, recipio, assumo 1 obiecto solo (sive c. duobus acc.) 2 c. obi. et præp. B sensu latiore i.q. (ad)iungo, concilio (c.obi. sive c.duobus acc. II pro obiecto sunt res A corporeæ 1 cum obi. solo i.q. paro 2 c. obi. et dat. i.q. iungo B incorporeæ i.q. concilio, adhibeo
  ascribo,-psi,-ptum,-bere 1 i.q. scribendo tribuo, addo, assigno 2 vanescente sensu scribendi i.q. addico, attribuo, assigno
  ® ascultare vide auscultare
  ® asilum vide asylum
  asinus,-i nomen animalis
  ® asmate abl < asthma Gertz S 444,11
  aspectus,-us 1 sensu activo i.q. aspiciendi actus sive facultas 2 sensu passivo i.q. species, facies, habitus
  asper,-a,-um I proprie de iis quæ sensus offendunt, de rebus tactu vel superficie duris vel acerbis II translate de iis quæ animum offendunt, de rebus et hominibus sævis et acerbis A adi.1 generatim 2 speciatim de puellis amorem spernentibus B subst.
     aspere i.q. dure, acerbe
  ® aspergillum i.q. flabellum sive flabellulum in ecclesia.
  aspergo,-si,-sum,-gere nonnisi translate i.q. afficio, tango, imminisceo 1 pro obi.est ea res quæ afficitur 2 pro obi. est ea res qua afficitur
  aspergo,-inis f.nonnisi proprie i.q. umor
  asperitas,-tis i.q. acerbitas 1 proprie de iis quæ sensus offendunt 2 translate de iis quæ animum offendunt
  aspernatio,-nis actio aspernandi, contemptus
  aspernator,-is qui aspernatur, contemptor
  aspernor,-atus sum contemno, abhorreo, neglego 1 c. acc. 2 c. acc. c. inf.
  aspero,-avi i.q. incito, commoveo 1 proprie 2 translate
  aspersio,-nis actio aspergendi
  ® aspersorium (vas), in quo aqua lustralis continetur, i.q.aspergilium;aspergillum= flabellum.
  *aspicio,-exi,-ectum,-icere I de hominibusA active 1 proprie i.q. oculis intueor, video a c.acc.b. c. acc. c. inf 2 translate i.q. mente inspicio, intellego B passive i.q. appareo, invenior II de rebus personatis
  aspiro,-avi de vento cæloque lenibus, mollibus, secundis i.q. afflo, faveo ® = appetere Gertz S 272,4 / cupere; Gertz M aspirare ad = appetere
  aspis,-dis i.q. serpens
  asporto,-avi i.q. aufero, deporto, abduco
  assecla,-æ qui regem sequitur
  assensio,-nis actio assentiendi
  assenso,-is qui assentitur, i.q, fautor
  assensu,-us actio assentiendi, favor
  assentatio de factione faventium
  assentator,-is i.q. adulator
  assentior,-sus sum,-tiri 1 c. dat. i.q. assensum præbeo, acclamo, suffragor 2 nude i.q, faveo
  assequor,-cutus sum,-qui 1 i.q. adipiscor 2 i.q.pervenio ad
  asser,-is m.1 i.q. trabs 2 i.q. paries
  asserculus,-i i.q. trabecula
  *assero,-ui,-tum,-ere 1 tutor, defendo 2 affirmo, dico a c. acc.pron. relat. b c. acc. adi.n.; c c. duabus acc.quorum alter vi prædicativa fungitur; d c. acc c.inf.; e c.acc.et part. sive gerund.; f additur nom. et inf. 170,10
  asserta,-orum i.q. dicta
  assertio,-nis i.q, declaratio, dictum, narratio 1 c. gen.a eius qui asserit b eius rei quæ asseritur, dicitur 2
  sine gen.; Gertz M = opinio I,76,5
  assertor,-is de eo qui asserit, contendit, dicit
  asservo,-avi 1 prævalet notio custodiendi, continendi a homines b equos 2 prævalet notio servandi, retinendi a homines sive vivos sive mortuos b res
  asseveratio,-nis actio asseverandi, assertio
  asevero,-avi i.q. affirmo, assero, contendo 1 c. duobus acc., quorum alter vi prædicativa fungitur 2 c acc. c. inf. 3 c.acc. et part.
  assideo,-sedi,-sessum,-sidere 1 i.q. sedeo ad 2 i.q. intersum
     assidens,-tis de eo qui assidet
  assiduitas,-tis fere i.q. opera, labor
  assiduus,-a,-um i.q. frequens, continuus, numquam intermissus
     assidue [frequenterRH]209,10
  assigno,-avi de traditione sollemni i.q. attribuo; Gertz M assignare = adiungere, = conferre, = indicare
  assimulo,-avi i.q. similem facio 1 æstimatione 2 re vera i.q. imitando exprimo, imitor; Gertz M = comparare
  ® assistencia = auxilium Gertz M
  assisto,-stiti,-sistere i.q. me vicinum sisto, prope consisto
  asso,-avi i.q. super ignem porrectum calefacio, torreo 173,21;vide etiam assus
  associo,-avi i.q. iungo, socium addo
  assolet,-re i.q. solet (nonnisi 3. pers. sing. legitur) 1 personaliter 2 impersonaliter
  assuefacio,-feci,-factum,-facere fere i.q. in consuetudinem adduco, peritum facio 1 c. dat.2 c.abl. 3 utrum c.dat. an c.abl. iungatur dici non potest
  assuesco,-vi,-scere i.q. in consuetudinem adducor, familiaris fio(verbum intransitivum), accedente dat. eius rei in cuius consuetudinem adducimur
     assuetus,-a,-um 1 de familiaritate, peritia consuetudine alicuius rei (accedit dat) active a corporea b incorporea 2 de iis rebus in quarum consuetudinem venit subi.(passive)
  assuetudo,-inis i.q. consuetudo, mos
  assultus,-us actus assiliendi, impetus
  *assum,-affui,-adesse 1 nude i.q. præsens sum, præsto sum 2 c. dat a i.q. præsens sum, præsto sum b auxilio sum c obødio d satisfacio
  assumo,-psi,-ptum,-ere 1 res corporeas i.q. adscisco a hominem b res 2 incorporalia i.q. suscipio, assumere in celum, inde assumptio Marie; Gertz M assumere in regnum = adhibere aliquem
  assuo,-ere i. suendo annecto
  assurgo,-rexi,-rectum,-gere 1 proprie i.q. corpus erigo iacens vel sedens a generatim b sensu hostili c propter reverentiam 2 in imagine i.q. tollor 3 vanescente sensu proprio i.q. pervenio
  assus,-a,-um de cibis tostis vel sicce coctis (opp. elixus) ;subst assum n Georges/RH
  ast i.q. at (metri causa)
  astipulatio,-nis i.q. assensio
  astipulor,-atus sum i. assentior
  ® astituo = constituere RH
  asto,-iti,-are 1 nude i.q. prope sto 2 c.dat.a eadem quæ supra (sc. astituo RH);b : auxilio sum = servans
  astrictio,-nis i. actio astringendi, comprimendi
  astringo,-nxi,-ctum,-ngere i.q. comprimo, cogo, colligo 1 proprie a c.acc.rei firmiter captæ b c.acc.rei tenacis factæ c c.acc. et dat. i.q. affigo 2 in imagine 3 translate
  ® astronomus =astrologus Gertz S 404,5
  astructio,-nis i.q. assertio
  astrum,-i i.q. stella (nonnisi in carminibus)pro cælo ponitur 39,38
  astruo,-xiu,-ctum,-ere i.q. assero, affirmo, verbis affero 1 c.acc. simpl.2 c.acc c. inf 3 c.acc. et quod 4c quæstione indirecta
  astus,-us i. artificium, calliditas, dolus 1 nude 2 c.gen.
  astutia,-æ i. artificium, calliditas, dolus
  asylum,-i i. locus refugii
  *at particula adversativa 1 vi propria nondum perdita sæpe occupationem inducit(speciatim in dialogo)2 vi adversativa imminuta seriem sententiarum connectit
  ater,-ra,-rum i.q. niger, malus, horrendus
  *athleta,-æ m. 1 proprie i.q. monomachia dimicans, homo viribus præstans 2 translate c.gen. rei i.q. exercitatus, probatus in aliqua re; Gertz M Christi athleta
  athleticus,-a,-um ad athletam pertinens (pro gen. athletæ)
  *atque particula copulativa; prævalet ante vocales et litteram h; legitur ante consonantes quoque 1 vi connexiva a iunguntur duo membra b ultimum membrum aliis coniungit c iuncturæ notabiliores 178,18 261,35 ; 2 vi comparativa vel potius æquativa; notanda est contaminatio 429,12
  atqui particula adversativa vi propria imminuta 402,26 (in oratione continenti præcedente interrogatione negativa)
  atrium,-i 1 area clausa ante ecclesiam(de lignea ecclesia Roschildensi 313,6) 2 area clausa ecclesiam circumdans (de saxea ecclesia Roschildensi, syn ambitus 406,11) 3 aula quæ est extra palaium regale 336,15
  atrocitas,-tis i. atrox habitus, natura, animus 1 hominum 2 rerum vel factorum: a malorum nominibus adiungitur b nude positum atrocem mentem, actionem, rem significat
  atrox,-cis fere i.q. crudelis, asper, acerbus 1 de ipsis animantibus a de hominibus b de bestiis 2 de hominum mente, de habitu mentis 3 de rebus
     atrociter i.q. crudeliter, graviter, vehementer
  attactus,-us i.actio attingendi
  attamen i. at tamen
  attendo,-di,-tum,-dere 1 animo attendo, animum adverto, curo a c.acc., b abs.58,18 (sequitur coniunctivus), c. sequitur ut 31,1, d sequitur quæstio indirecta 2 ante oculos habeo, specto
     attentus,-a,-um 1 de homine i.q. studiosus, docilis 2 de incorporeis i.q. suspensus
     attente i. studiose, cum cura
  attentatio,-nis i. actio attemptandi impetus (lingua nostra `attentat´)
  attento,-avi i. aggredior, lacesso 1 c. acc.2 c.acc.et abl.
  ® attenuare = debilitare, mitigare Gertz S 82,3, 114,1; Gertz M = spoliare
  attero,-trivi,-tritum,-terere 1 speciatim i.q. devoro 2 generatim i.q tribulo, destruo, vexo
  ® attestatio = testimonium
  ® attinentiæ vide appenditiæ
  attineo,-tinui,-tentum,-tinere de relatione i.q. pertineo 2 c.dat. 3 nude adiacio; Gertz M attinere alicui = possidere
  attingo,-tigi,-tactum,-tingere 1 sensu strictiore de hominibus et rebus inter se tangentibus 2 sensum, animum alicuius attingo 3 pervenio in a notione locali 2 notione latiore ® =denotare
  ® attinguo Gertz S 347,9 coniectura pro attingens.
  attollo,-ere 1 proprie i.q. sursum tollo, sustollo, erigo a sensu strictiore b sensu latiore de oculis 2 translate i.q. elevo, amplifico (syn.erigo, nota lusum verborum)
  attondeo,-di,-sum,-dere de crinibus demendis fere i.q. corrado 1 generatim 2 speciatim de tonsura sacerdotum
  attonitus,-a,-um i.q. stupefactus, perculsus, perterritus 1 retenta vi verbali (c.abl.) 2 adi.
  attraho,-xi,-ctum,-here nonnisi proprie i.q. ad me adduco
  attrectatio,-nis i.q. contrectatio, actio attrectandi
  attrecto,-avi 1 generatim i.q. tango, tracto a c.abl. b sine abl. i.q. manibus tracto 2 sensu peiorativo fere id q. inquino
  attribuo,-i,-tum,-ere 1 generatim i.q. assigno 2 speciatim de provinciis sub dicionem alicuius redigendis
  attributio,-nis i. assignatio (cf. attribuo 2)
  attundo,-ere i.q. percutio, pulso
  ® auctenticus vide authenticus = sua manu
  *auctor,-is I speciatim A de deo omnium rerum creatore B de parentibus C artibus exercendis, litteris aliisque rebus tradentis II generatim sensu strictiore de cuiuslibet rei effectore, creatore, suasore 1 c. gen.subst. 2 c. gen.subst. et gerund. sive part. 3 nude B liberius fere i.q. adiutor, fautor, dux; Gertz M auctor = arbiter/iudex II,237,4; au(c)tor causæ = actor
  *auctoritas,-tis I hominum deorumque A fere i.q. præstantia, dignitas, honor 1 c. gen. subi. 2 c. gen. forensi 3 nude B de magistratu ecclsiastico II rerum A fere i.q, vis, gravitas, momentum1 c gen.2 abs. B vi propria imminuta fere i.q. opinio; Gertz M autoritas I,92,4 = teutonice die Autorität
  ® auctorizare = extollere ad dignitatem Gertz S 201,6, = canonizare, idem 219,16 et 20
  aucupium,-i i. ars avium capiendarum
  aucupor,-atus sum,-ari nonnisi translate fere i.q. corripio, capio
  *audacia,-æ 1 in malam partem fere i.q. impudentia, insolentia, temeritas a c.gen. de re impudenter gesta b. c.gen de eo qui rem impudenter gerit 2 in bonam partem fere i.q. fortitudo a c.gen. b nude
  audax,-cis 1 de hominibus a in malam partem fere i.q. temerarius b in bonam fere i.q. fortis 2 de rebus
  *audacter [impavide RH]
  *audeo,-ausus sum,-audere i.q. præsumo 1c.inf. (i. satis insolens, temerarius, fortis sum, ut alquid faciam 2 c acc. 3 abs. i.q.audaciam induo
     ausum,,-i i. res audacter gesta
  *audio,-vi,-tum,-re 1 auribus accipio 2 narratione comperio, cognosco a c.acc. b c.duobus acc. sive acc. c.inf. c sequitur enunt.relat. 272,20 d sequitur ne 3 secundas aures præbeo; Gertz M audiri = vocari ® audientia = auditus, aures Gertz S 275 ep.3; Gertz M audientia = cognitio episcopalis; postulare audientiam = rogare audientiam; pervenire ad audientiam = fama accipere RH
  auditor,-is de eo qui audit
  auditus,-us 1 sensus, facultas audiendi 2 actus audiendi 3 spatium intra quod audiri potest sonus
  aufero,-abstuli,-ablatum,-auferre 1 proprie de corporeis a i.q. removeo b i.q. absumo 2 translate de incorporeis 3 aufero me
     ablatus,-a,-um ;ablata,-orum n. 27,20 [sine explicatione; indulgentia RH]
  aufugio,-i,-ere i. fugâ me aufero 1 abs. 2 additur quo
  augeo,-xi,-ctum,-gere1 res maiores reddo, vim earum intendo 2 i.q. amplio, orno
  ®augmentare = augere Gertz S 143,8
  augmentum,-i i.q. incrementum 1 c.gen. de ea re quæ augetur 2 c.gen.de ea re qua aliquid augetur
  augur,-is i. divinandi peritus, futuri præscius 1 adi. 2 subst.
  augurium,-i 1 omen, signum qualecumque 2 actio prædicendi, prædictio 3 prævalente notione incertitudinis fere i.q. arbitrium, præsensio (syn præsagium 535,38)
  auguror,-atus sum,-ari i. prædico, præsentio 1 c.acc., acc. c.inf., c.duobus acc. 2 abs.
  augustus,-a,-um i.q. divinus sublimis et sim.
  aula,-æ 1 regia domus, sedes principis 2 i. conclave regiæ domus (nonnulli loci sub 1 allati huc trahi possunt) 3 i.q. convictus hominum apud regem versantium (lingua nostra `hof`´)
  aulæa,-æ 1 tegumen, stragulum quod aliis rebus inicitur 2 cortina
  aulicus,-a,-um 1 adi. i.q. ad domum regiam pertinens 2 substantive(nonnisi plurali numero) de regis ministris, de iis qui in clientela regis sunt
  aura,-æ 1 aer; motus, ventus, flatus 2 laxiore sensu de ipso aeris elemento 3 metonum. de regionibus quæ ventis perflantur 4 translate a de rebus adversis b de favore populari
  auratus,-a,-um i. auro ornatus vel obductus
  aureus,-a,-um i.q. auro ornatus vel obductus sive auro factus; Gertz M aureus sc. nummus = solidus vel fortasse florenus
  ®aurifrigium i.q stragulum sericum, Phrygio opere factum et auro intertextum. Arnoldi chronica L I 119MGH scriptorum tomus XXI RH
  auriga,-æ m. de eo qui currum dirigit
  *auris,-is 1 membrum duplex in capite animalis utrimque positum 2 de auribus audiendi instrumentis, de facultate audiendi 3 i.q. auditus 4 accedente verbo accipiendi, excipiendi, sentiendi i.q. audio a pro obi res b pro obi homines
  *aurum,-i 1 sensu strictiore de ipso metallo sive de rebus ex auro factis (anulis, toquibus, ornamentis sim.) 2 sensu latiore i.q. opes, divitiæ, pecunia
  ® auscultare = aucupari ?RH Gertz M II,232,7
  auscultatio,-nis i.q.actio auscultandi
  auspicium,-i i.q. omen a c.gen.obi. b sine gen.obi 2 i.q. imperium, ductus a proprie b translate3 i.q. fortuna
  auspicor,-atus sum i.q. incipio, aggredior1 c. ab 2 c.abl.; Gertz M auspicari = favere
     auspicata,-orum vi passiva i.q.res captæ
  auster,-ri nomen venti
  austere i.q. severe
  austeritas,-tis i.q. severitas
  australis,-e 1 adi i.q. ad austrum pertinens, meridianus 2 substantive de incolis australium (sc. Scaniæ) partium
  ausus,-us 1 i.q. ausum [inceptum audax RH] 2 i.q. animus a c.gen.obi.
  *aut particula disiunctiva 1 semel ponitur a in sententia positiva b in sententia negativa 2 aut....aut a in sententia positiva b in sententia negativa 3 notione disiunctiva vanescente fere i.q. et 4 i.q. -ve 5 aut....vel 323,33 sq;.(nulla explicatione) Gertz M aut...vel = aut...aut; = vel...aut
  *autem.particula adversativa (vi adversativa exstincta transit in notionem causalem i.q. enim) 1 secundo loco ponitur 2 tertio loco ponitur
  ® authenticus = sua manu
  ® au(c)torizare vide auctorizare
  autumnalis,-e i.q.ad autumnum pertinens
  autumnus,-i de eo anni tempore quod æstatem sequitur
  autumo,-avi i.q. existimo, habeo, puto 1 c.adv. 2 c acc. 3 c.duobus acc. 4 c. acc. c. inf; Gertz M autumare = credere, putare; = affirmare, contendere
  auxiliares,-ium m. i.q. copiæ auxiliares, socii
  *auxilium,-i 1 sing.de adiumento, subsidio, ope 2 plur. i.q. auxilium b i.q. auxilium armatum, copiæ auxiliares
  avaritia,-æ i.q. cupiditas pecuniæ vel potentiæ, aviditas
  avarus,-a,-um i.q. cupidus pecuniæ
     avare i.q. avide
  avello,-vulsi,-vulsum,-vellere i.q. violenter aufero, divello 1 c.dat. 2 sins dat.
  aveo,-re i.q. cupio, appeto
  aversor,-atus sum,-ari i.q. aspernor, refugio, recuso 1 nude 2 homines 3 res
  averto,-ti,-sum,-tere1 i.q. in aliam partem verto a c.acc. b c. acc. et ab c.acc.et abl. d c.acc. et in 2 i.q.(malum) prohibeo, arceo a c acc. b c acc. et ab 3 i.q. aspernor 4 i.q. abalieno; Gertz M petitionem avertere = negare
     aversus,-a,-um 1 i.q. in aliam partem conversus b c.dat.c c. ab 2 translate i.q, alienus, abhorrens
  avia,-æ i.q, mater patris
  avicula,-æ i.q. avis
  aviditas,-tis i.q. cupiditas 1 abs. 2 c.gen.obi.
  avidus,-a,-um i.q. cupidus 1 abs. 2 c.gen.obi. 3 c.inf.
     avide i.q. cupide
  avis,-is f. i. nomen animalis pennati, volucris
  avitus,-a,-um i.q. ad avum pertinens
  avius,-a,-um 1 adi. i.q. devius, a via situs 2 n.plur. substantive i.q. loca avia
  avoco,-avi i.q.abstraho, averto
  avolo,-avi i.q. celeriter abeo
  avunculus,-i 1 i.q. frater parentis (matris) 2 de avunculo magno 322,32 (paternus ponitur pro patris) (patruus = frater patris) Gertz M avunculus = patruus II,437,13
  avus,-i 1 i.q. pater parentis a generatim b speciatim patris (matris 81,18) maternus i. matris avus 503,8 2 minus accurate de avunculo patris 323,5
  axis,-is m. i.q. regio (uterque198,17 i. de terra et subterranea regione app, geminus orbis)


  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z |

  PræfatioAd usumIndex abbreviationumTota editio 1996Tota editio 1997


  B
  baccalaureus (decretorum i.e.iuris canonici) qui primum gradum Academicum adeptus est Gertz M II,127,7 vide canones = decreta iuris canonici
  bacchor,-atus sum,-ari i.q. immodice lætor
  bacillus,-i i.q.baculus
  baculus,-i i.q. scipio, fustis 1 generatim 2 speciatum de sceptro antistitis
  ® baiulare (baiolare) = portare/trahere (crucem) Gertz M I,128,26
  bal(l)ista,-æ i instrumentum ad sagittas sim.emittendas factum
  balneæ,-arum i.q. locus lavandi, conclave lavationibus proprium (lingua nostra badstue)
  balneum,-i i.q. lavacrum, lavatio
  ® baptilla/baptillus = clava campanæ qua pulsatur Gertz M II,352,17
  ® baptisma, baptismus, baptizare< Iohannes Baptista vide Evangelium secundum Ioannem
  ® barat(h)rum = infernum Gertz S 88,2
  barba de lanugine, capillis, pilis 1 oris humani 2 obscene 118,22
  barbaria,-æ 1 i.q. gentes feræ 2 i.q. feritas, paganitas
  barbaricus,-a,-um 1 i.q. ferus, incultus 2 i.q. paganus
  barbaries,-i 1 i.q, terræ externæ 2 i.q. gentes feræ 3 i.q. paganitas, pagani
  *barbarus,-a,-um I adi.A i.q. exterus B sensu peiorativo i.q. ferus, rudis, incultus 1 generatim 2 speciatim de Sclavis C i.q. vernaculus, vulgaris (de Danica lingua) II subst. A i.q. exterus B sensu peiorativo i.q. homo ferus incultusque 2 speciatim a de Sclavis b de Estonibus et Curis C i.q. paganus
  barbitos,-i m. i.q.fides, lyra
  ® baro-nis = dominus prædii (plur.= nobiles, magnates) Gertz M; Georges : Cic. barones et (=)rustici
  basilica,-æ i.q. ædes sacra, ecclesia Christiana
  basis,-is i.q, fultura, fulcrum ædificii vel statuæ, ® = pes Gertz S 364,19
  basium,-i i.q. osculum
  ® batulus = scapha
  beatitudo,-inis fere i.q. sanctitas
  beatus,-a,-um 1 i.q. felix a c.abl. b sine abl. 2 i.q. sanctus
  bellator,-is i.q. miles
  bellatrix,-cis i.q. pugnax (lingua nostra skjoldmø)
  bellicosus,-a,-um i.q. belli cupidus
  *bellicus,-a,-um 1 adi. a de rebus ad bellum pertinentibus b de hominibus i.q. bellicosus 2 subst.i.q. miles
  belliger,-a,-um i.q. bellicosus
  belligero,-avi i.q. bello
  bello,-avi i.q. bellum gero, pugno
  *bellum,-i 1 de hostili inter armatos statu a c.significatione adversariorum c.gen.obi b sine significatione 2 de singulis proeliis et pugnis
  *belua,-.æ i.q. fera, animal ferocitate, magnitudine, immanitate excellens, monstrum (de homine fabuloso)
  *bene 1 i.q. accurate, apte, efficienter 2 i.q. clare, recte ® = valde Gertz S 339,15, Gertz M = plus/quam, = certe, = prudenter
  benedico,-xi,-ctum,-cere t.t. ecclesiasticus i.q. verbis sanctifico
  benedictio,-nis i. actio benedicendi ® idem fere est quod xenium appellatur sive munus; benedictiones lectionum in responsorio
  ® benefactum = beneficium
  beneficentia,-æ i. actio beneficii conferendi
  *beneficium,-i 1 generatim de bono quod alicui tribuitur, de dono a nude (sæpe de dono regis, sive de dono deorum 101,10 b c.gen.subi. et inhærentiæ (nota de animi donis 63,12) 2 speciatim in vita publica a de quolibet honore magistratibus tributo b de donis ecclesiæ vel clero datis c technice de provinciis vel terris a rege vel imperatore cuidam nobili vel regulo traditis (hic illic congruit linguæ nostræ ` len ´ 3 vanescente vi bene facti a plus minus periphrastice b beneficio c. gen. i.q. per beneficium auxilium, operam (transit in notionem præpositionis `propter ´)
  beneficus,-a,-um i.q. largus, liberalis, benignus
  ® beneplacitum = gratia Gertz S 307,11, Gertz M = beneficium, = votum
  *benevolentia,-æ i.q. bona voluntas, favor
  benevolus,-a,-um i. benignus, benevolentia plenus
  benignitas,-tis i. munificentia, liberalitas, benevolentia
  benignus,-a,-um i. liberalis, largus, humanus, 1 de hominibus ipsis 2 de variis hominum qualitatibus vel actionibus 3 de natura
     benigne i. liberaliter, large, amice
  ® benivolentes = bene volentes
  bestia, -æ i.q. ferum animal
  beo, -avi 1 beatum reddo, delecto 2 beatum prædico
  biblus, -i f. de iuncis ad varias res texendas aptis
  ® biber-is f. (< inf..bibere) = potio
  bibo, -i, -ere i. potum ore haurio 1 abs. 2 c.acc.
  bibulus, -a, -um.i.q, ebriosus, bibendi cupidus 1 subst.m. 236, 16 2 adi.305, 3
  bidens, -tis f. pro ove ponitur 189, 3
  ® biduanus qui per biduum mortui iacuere Gertz M II, 44, 21
  biduum, -i n. i spatium duorum dierum
  biennium, -i n. i. tempus duorum annorum
  bifariam adv. (sc.partem) i in duas partes 492, 1
  bifidus, -a, -um i. cum ungulis in duas partes fissis
  biformis, -e de specie duabus formis prædita 22, 11
  biga, -æ nomen vehiculi
  bilis, -is f. de ira
  bimestris, -e i. duorum mensium
  ® binominis, e: qui duo habet nomina ut Palno Tokki
  *binus, -a, -um 1 plur. a distributive b vi distributiva amissa i.q. duo c. plur. tant. (fere semper de duabus rebus vel personis cohærentibus) 2 sing. i.q. duplex
  bipennis, -e i. securis ex utraque parte latissimum et acutissimum ferrum habens
  bipatens, -tis i. duobus valvis apertis
  bipertitus, -a, -um i.e. bifariam vel in duas partes divisus
  ® birrus (byrrus/byrrhus) (gr.purros, gallice: bure, danice Vadmel Gertz) Gertz M II, 272, 8 in mantili ex griseo birro, desubtus ex pellibus agninis albis. Teutonice: Die Serviette aus grauer Wolle, darunter aus weißem Lammfell RH
  bis i. duabus vicibus 1 generatim2 speciatim numeros duplicans
  bissenus, -a, -um 1 plur. a vi distributiva nondum diminuta b i.q. duodecim 2 sing, i.q. e duodecim consistens
  ® bivium Gertz S 226, seq. 2, 6 id est bivium mortis; Gertz M bivium = compitum < I, 94, 10
  blandimentum, -i i. res vel actiones sensus suaviter afficientes, delinamenta, illecebræ1 c.gen. 2 nude
  blandior, -tus sum, -ri i.q. adulor
  blanditiæ, -arum i.q. illecebræ , res vel actiones sensus blande afficientes 1 c.gen. 2 abs.
  blandus, -a, -um i.q. adridens, benignus, comis 1 de animantibus 2 de corporis partibus 3 de rebus sensus blande afficientibus
     blanda, -orum n. 527, 19 sine explicatione [sc. verba RH]
     blande i.q. amice, benigne, clementer; opp. minaciter
  ® blasphemare= irridere; blasphemia/blasphemium, blasphemator
  ® bola <ex danico detorsum = mansus
  ® bondo ex danico = agricola
  bonitas, -tis i. mansuetudo animi
  *bonus, -a, -um I ad mores et ingenium hominis spectat A de iis ipsis qui artibus, moribus, negotiis suis excellunt i.q. strenuus 1 adi 2 subst.B de eorum animo C de rebus II omissa vi morali.i.q. faustus, prosper, aptus A adi. B subst.
  *bonum, -i n. 1 spectat ad mores 2 de qualibet bona re 3 de bonis hereditariis (lingua nostra `gods ´
  bos, -vis nomen bestiæ 1 terrestris a f. i.q. vacca b genus commune. 2 maritimæ
  bovinus, -a, -um i.q. bubulus sive gen.bovis
  braccæ, -arum i.q, vestimentum femora cruraque tegens
  brachium, -i i.q. lacertus
  bracteatus, -a, -um i.q. bracteis ornatus 217, 12
  ®brandeum i.q.velum sanctificatum, palla lintea vel serica, qua divorum reliquiae vel corpora involvi a Christianis solebant (Du Cange) Palliola idem significat ac brandeum MGH epistularum tomus I Gregorii I registri L IV 30 (loco primo: anno 594 XII IUN.)
  ® bravium (gr.brabeion) victoriæ signum et præmium
  ® braxare = Bier brauen Gertz S 415, 4 et translate, braxatorium ubi braxatur, braxatrix, idem 441, 21
  ® breve = chartula indicem continens Gertz S 381, 5
  ® breviarius sc. liber ordinem ecclesiasticorum continens
  *brevis, -e i.q. parvus, exiguus 1 sensu corporali de spatio a c.subst. b omisso subst. plur. n. i.q. vada 2 de tempore a c.subst. b omisso subst.:in brevi i.q. in brevi tempore ;nota brevi i.q. brevi tempore
     brevissime de oratione i.q. valde presse
  brevitas, -tis 1 i.q. parvitas, exiguitas (sensu corporali) 2 de oratione brevi
  bruma, -æ i, q. frigus
  brumalis, -e i.q. hiemalis
  brutum, -i i.animal [opp. sapiens et rationale animans RH]
  bubalinus, -a, -um i.q. ad bubalum pertinet 140, 17 cornua
  bubalus, -i m. i. nomen animalis (lingua nostra `bøffel ´)
  bubo, -nis m. i.q. noctua
  bubulcus, -i i.q. bovum pastor, arator
  bucca, -æ de ea capitis cavitate quæ intra genas sita auris completur :206, 37 :plenas aurarum buccas violenta flatus excussione laxare.
  ® bucina qua signum militibus datur vide et lituus / tuba RH Georges incertum est quibus instrumentis diversi milites utantur.
  bulla, -æ 1 i.q. umbilicus, umbo pro ornamento (egl. skjoldbukkel) 2 i.q. sigillum papale et scriptum eo munitum, bullare: bullâ munire
  ® bullire Gertz S 324, 8 coquere
  bulligo, -inis f. an i.q. umor ebulliens `bouillon´
  ® bundones = agricolae
  ® burgenses = cives
  ® bursa = crumina
  bustum, -i 1 proprie i.q. sepulcrum 2 translate i.q. mors
  ® butyrum iam in Celsius < gr. (fr.beurre, Butter)
  ® buxis i.q. capsula vel capsella. MGH Epistolarum tomus I Liber IV, 30 pagina 265 :in buxide brandeum mittitur.

  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z |

  PræfatioAd usumIndex abbreviationumTota editio 1996Tota editio 1997


  C
  caballus, -i i.q. equus
  cacabus, -i i.q. vas ad cibos coquendos factum
  cachinnus, -i i q. risus efusus
  cacumen, -inis i.q. culmen
  *cadaver, -is i.q. corpus mortuum 1 hominem a c.gen. b sine gen. 2 bestiarum
  cado, -cecidi, -casum, -cadere I i.q. labor, decido A de hominibus 1 proprie 2 translate 459, 23 B de rebus 1 proprie 2 translate i.q. incido II i.q. morior, necor III i.q. damnor, condemnor
     cadens, -tis de eo qui cadit
  caducus, -a, -um i.q. instabilis, fragilis, caducus morbus = epilepsia Gertz S 345, 10
  cæcatus, -a, -um i. lumine privatus, cæcus
  cæcitas, -tis i.q. orbatio luminis
  cæcus, -a, -um 1 proprie i.q. oculorum acumine privatus syn oculis captus 2 translate i.q. acumine ingenii privatus a c. abl.b sine abl.
  *cædes, -is1 proprie i.q. occisio cum singulorum e.g.33, 34, 48, 22 tum multorum e.g.28, 17 a c.gen.obi. 2 metonym. a i.q. cruor b certamen, pugna
  *cædo, -cecîdi, -cæsum, -cædere 1 i.q. abscindo, seco 2 i.q. percutio 3 i.q. occido, neco a homines b bestias
     cæsi, -orum 57, 16
  cælamen, -inis i.q, opus cælatum, cælatura
  cælatura, -æ i.q. ars cælandi vel potius id ipsum quod in duris rebus cælatum est
  cælebs, -ibis g.c.1 de iis qui (quæ) sine coniuge sunt a de viris b de feminis 2 metonym. vita (de viro) castimonia (de femina) ; Gertz M :celebs humus i.e. virginea/pura/sancta
  cælestis, -e1 adi. a i.q. ad cælum pertinens b i.q. ad deos pertinens, divinus 2 subst.plur m. i.q. superi
  cælibatus, -us1 de viris i.q. vita cælebs 2 de feminas i.q, virginitas
  cælicus, -a, -um i.q. cælestis, divinus
  cælites, -um m. i.q. di, superi
  cælitus indecl. i.q. divinitus, a dis
  cælum, -i 1 i.q. æther a proprie b de sede deorum 2 i.q. aer 3 spectat ad tempestatem, clima
  cænulentus, -a, -um i.q. cænosus
  cænum, -i i.q. lutum, sordes
  cærimonia, -æ i.q. ritus
  *Cæsar, -is nomen proprium, hinc pendet adi
  *Cæsarianus (e.g.531, 31)
  cæsaries, -i i.q. coma hominum, crines capitis
  cæspes, -itis 1 i.q. glæba, cui adhæret gramen 2 i.q. herba, gramen:
  cæstus, -us i.q. instrumentum pugilis corio factum
  calamitas, -tis i.q. res adversæ, infortunium clades
  calamitosus, -a, -um 1 i.q. miser 2 i.q. luctuosus
     calamitose i.q. infeliciter, misere
  calamus, -i 1 i.q. sagitta 2 i.q. tibia
  calathus, -i m. i.q. corbis, fiscina 194, 36
  calcar, -is i.q. stimulus ferreus calci alligatus 1 proprie 2 in imagine
  calceamentum, -i i.q. calceus
  calceus, -i m. de pedis tegumento
  calco, -avi1 proprie i.q. calce premo 2 translate i.q. coerceo, sperno
  ® calculatio = actio rationem alicuius rei ineundi RH
  calculus, -i 1 de quolibet lapillo 2 de tessera ® calculo laborans Gertz S 244, 8 = cystolithiasis
  ® calefacere =reflexive Gertz S 415, 13;calefactorium< (lateramen) calefactorium, <sic ut catinus qui cenam calidam retineat. (danice varmeplade), postea =triclinium. stuba quod vide fornax quod vide
  caleo, -ui, -ere i.q. calidus sum
  ® calibs-bis f. = chalybs-ybis m. aes quo arma efficiuntur (teutonice der Stahl)
  calidus, -a, -um i.q. fervens, calorem emittens
  caligatus, -a, -um i.q. caligis indutus
  caligo, -inis i.q. tenebræ 2 notiones translatæ
  caligo, -avi i.q. caliginosus sum
  calix, -cis m.i.q. poculum, scyphus
  calleo, -ui, -ere 1 intr.i.q. peritus sum a nude b c abl. 2 trans. i.q. scio, intelligo, possum a c.acc.b c.inf. c c. quæstione indirecta; Gertz M = valeo
  *calliditas, -tis i.q. sagacitas, prudentia, astutia, cum in malam sententiam, tum in bonam 1 c.gen. sagacis rei vel hominis 2 nude
  callidus, -a, -um i.q. prudens, astutus 1 de hominibus2 de rebus
  *callide i.q. prudenter, astute
  callis, -is m. i.q semita, Gertz S via
  callosus, -a, -um i.q. callo obductus, obduratus
  calor, -is m. i.q. ardor, æstus 1 proprie 2 translate a c.gen. b nude
  calumnia, -æ 1 i.q. falsa accusatio 2 i.q. iniuria
  calumnior, -atus sum, -ari i.q. falso arguo
  calvitium, -i i.q. calvities
  calx, -cis f. i.q. calcaneum, ungula
  ® camera proprie: tectum concameratum > = cella Gertz S 336, 8
  ® camerarius Greg. Tur.hist. Franc. 4, 7 teutonice Kämmerer
  ® campana Gertz S 443, 7 > campanella (dimin.) = mlat.7.saecula: clocca
  ® campio =pugil
  campus, -i 1 i.q, ager planus, planities 2 de plana glacie
  ® cancellarius = episcopus qui regi auxilio est RH
  ® cancelli (< cancer) qui portam ecclesiae saeptam habent
  candens, -tis i.q. fervidus
  candidus, -a, -um i.q. albus
  candor, -is 1 i.q.color albus, albedo 2 i.q. pulchritudo a proprie b translate i.q. castitas 308, 36;i.q. splendor 305, 3
  canicula, -æ i.q, parvus canis, catulus
  ® canine = canis more
  caninus, -a, -um i.q. ad canem pertinens
  *canis, -is nomen animalis (domestici)
  canities, -ei f. i.q. senectus
  cano, cecini, -cantum, -canere i.q. sonum edo 1 intr.a: voce i.q. cantum edo b instrumentis i.q. psallo c de ipsis instrumentis i.q. sono 2 trans. a: voce i.q. versibus persequor b instrumentis
  ® canon-is m. 1 index sanctorum > inde canonizare 2 canon missae: oratio, quae in missa ante consecrationem etc. a sacerdote recitatur Gertz S
  ® canones = decreta iuris canonici
  canonicus, -a, -um fere i.q. ecclesiasticus. Gertz S: canonicus regularis, clericus qui secundum certam regulam quasi monasticam vivit, etiam vocatur canonicus saecularis.; canonica-orum = praebenda;canonia = canonicatus (munus episcopale ?)
  ® canonizare = in canona (i.e.indicem) sanctorum referre Gertz M
  canor, -is m. i.q. sonus
  canorus, -a, -um i.q. canens
  cantharus, -i m. i.q. vas vinarium
  cantilena, -æ 1 carmen maledicum 2 i.q. cantus, carmen
  cantor, -is de eo qui artem canendi profitetur 1 generatim 2 speciatim de eo qui in ecclesia canit
  cantus, -us 1 i.q. sonus 2 i.q. carmen
  canus, -a, -um nom. plur. m. (omisso capilli) i.q. canities, senectus
  capacitas, -tis i.q. mensura opp. mensuræ
  capax, -cis de eo qui capere, continere, accipere potest, continens, patiens 1c. gen. 2 sine gen. fere i.q. magnus, amplus Gertz S capacitas : intelligendi facultas 231, 38
  capella, -æ i.q. capra Gertz S capella : proprie brevior cap(p)a > ædicula palatii in qua hæc asservabatur > quævis ædicula sacra vel sacellum in maiori ecclesia cum altare vel = capella sola., capellanus
  ® capescere = recipere Gertz S 355, 22 = capessere Gertz M II, 400, 2
  *capesso, -ivi, itum, -ere 1 i.q. capio, comprehendo a manu b ore 2
  i.q.suscipio, incipio, acquiro, comparo
  capillitium, -i i.q. cæsaries, coma
  capillus, -i i.q. pilus 1 plur.2 sing.(collective) i.q. coma
  ® capitaneus = dux
  ® capitium vide caputium
  *capio, -cepi, -captum, -capere I i.q. prehendo, sumo A corporea1 sine significatione violentiæ; vergit in notionem eligendi :67, 19 2 inest significatio violentæ a animantes i.q. comprehendo b res i.q.occupo, expugno, potior B incorporea 1 i.q. ineo, incipio, facio 2 i.q. nanciscor, habeo II i.q. moveo, commoveo, occupo A active B passive (accedit c. abl) III i.q. privor, debilitor (passive) IV i.q. contineo A de quantitate B de qualitate i.q. ad aliquid aptus sum
     captus, -a, -um i.q. captivus
  capitalis, -e i.q.mortem afferens
     capitaliter i. ita ut mortem afferat, mortali pøna
  ® capitulum 1 congregatio canonicorum 203, 2, 2 congreg. monachorum 437, 22, 3 conclave in quo canonici congregantur 311, 6 Gertz S, capitula = lectiones ex biblia vel aliis sacris scripturis desumptæ
  ® cap(p)a =vestimenti genus Gertz M
  capra, -æ nomen animalis syn. capella
  caprigenus, -a, -um i. caprinus (de pelle caprina 242, 9)
  caprinus, -a, -um de rebus a capris oriundis 189, 4: sperne -os agitare gressus i.q. relinque pastoris officium
  ® capsa ubi hostia servatur
  ® capsula dimin. e capsa : reliquiarium (teutonice: der Kapsel)
  captator, -is i appetitor
  *captio, -nis 1 i.actio capiendi 2 passive de iis qui se captivos offerunt 3 de statu eius qui captus est i.q. captivitas
  captivitas, -tis i status, condicio eius qui belli iure captus est
  captivo, -avi i.captivum facio
  *captivus, -a, -um (sæpissime substantive e.g. 518, 18) 1 de hominibus belli iure sive aliter captis 2 de bestiis 3 de inanimis
  *capto, -avi i capio vel capere volo 1 pro obiecto sunt homines (de captatione benevolentiæ) 2 pro obiecto sunt inanima :i.q. appeto
  captor, -is de eo qui captivum facit
  captura, -æ 1 de piscatu 2 de lucro (periphrastice)
  captus, -us i.q. impetus, potius periphrastice
  *capulus, -i i.q. manubrium gladii opp. cuspis, vagina
  *caput, -itis I proprie de suprema parte corporis cum humani tum ferini II vanescente sensu proprio A metonym.de tota persona B de cuiusdam personæ vita, condicione civili etc C periphrastice. III in imagine IV translate de suprema sive principali parte cuiuslibet rei A homines i.q. `chef´´ 2 de regina qua nititur maiestas danica B res corporeæ C incorporea 1 initium 2 locus principalis 3 intimam partem ædis significare videtur
  ® capucium = pileus, galerus, cucullusRH =capitium/caputium
  carabus, -i m. i.q. navicula
  carbasum, -i proprie lini genus significat, hic poetice i.q. velum
  carbo, -nis m. i.q ligna cæsa et cocta [? RH][160, 31 foedas carbone manus in pectore ferre ; graece : anthrakìasRH]
  ® carbunculus lapis quidam preciosus Gertz S 92, 12
  carcer, -is m. i. locus quo includuntur 1 homines 2 venti 29, 18 3 miseriæ 247, 2
  carceralis, -e a `carcer´ derivatum, [ad carcerem pertinens RH]
  cardinalis, -is m. de dignitate ecclesiastica [i.q. pontifex RH]
  cardo, -inis m. proprie dicitur de vertebra quâ porta circumvehitur (dørtap) Apud Saxonem nonnisi in imagine et translate 1 in imagine 2 translate
  ® carena = ieiunium quadragesimale penitentiæ causa impositum
  ® carentia = egestas ignis Gertz M I 334, 23
  *careo, -ui, -iturus, -ere i.sine aliqua re sum, aliqua re non fruor (hic illic sensu perfectivo i.q. amitto) 1 iungitur c.abl.a personæ b rei 2 iungitur c.gen. 56, 23
  carina proprie i.q. ima pars navis; hic nonnisi sensu metonymico i.q. navis
  ® caristia = annonæ caritas (significatio I) Gertz M II, 251, 1
  *caritas, -tis I de pretio (opp. vilitas) II de amore A accedit is qui amatur 1 per gen.obi.2 per adi. B accedit is qui amat 1 per gen. 2 per adi. C abs. ponitur III vergit in notionem cupiditatis
  ® c(h)aritative < caritas < carus (significatio II)
  *carmen, -inis i opus poeticum 1 generatim de verbis metrica ratione et in laudem et in contumeliam alicuius compositis 2 speciatim afferuntur loci qui spectant ad vim magicam quam versibus quibusdam inesse putabant maiores;carmen incantare quod vide; littera (quae nostra lingua rune est) ; litteram incidere quod vide
  carneus, -a, -um a caro factum
  ® carnalis = carneus Gertz M; carnaliter ibidem
  carnifex, -icis1 sensu latiore de quolibet homine cædis cupido 2 sensu strictiore de eo homine cuius munus est alios occidere
  ® carnisprivium = dies ieiunia Quadragesimæ præcedentes > dies carniprivii = teutonice Fastnacht Gertz M II, 123, 10
  caro, -nis 1 de corporis mollibus partibus 2 de homine (pars pro toto) 3 de voluptate carnis, de libidine [?] . Gertz S 224, 45 de carnis ergastulo, 340, 12 anima a carnis ergastulo egressa, de tristitia, ..de labore, ..de mundo; vide ergastulum RH
  carpentum, -i i vehiculum
  carpo, -si, -tum, -ere 1 i.q. capio, fruor 2 i.q. eripio 3 i.q. vitupero; Gertz M :mare carpens = mare percurrens Gertz M : carina(sc.mare) carpente
  carptim a carpo tractum (discerpo, lacero)
  ® cartula < chartula = scriptum breve = pagina Gertz M II, 180, 14
  carus, -a, -um i. amatus, dilectus 1 adi.a de hominibus b de rebus 2 subst. nota iuncturam ex antiquis scriptoribus ductam 269, 24 proprio spiritu carior
  casa, -æ i domuncula
  cassis, -dis i.q. armatura capitis
  cassis, -is i.q. rete quo utuntur venatores
  casso, -avi i.q. frustro, irritum facio
  cassus, -a, -um 1 abs.i.q. vanus, inanis, inutilis 2 accedente abl. i.q. orbatus 3 accedente gen. i.q. egens
  ® castellanus præfectus vel custos castelli RH Gertz M
  castellum, -i i. locus munitus, arx
  castigatio, -nis 1 i.q. pæna 2 i.q. vituperatio
  castigo, -avi 1 i.q. refreno, repello.tempero2 i.q.punio
  castimonia, -æ i.q. castitas
  castitas, -tis de abstinentia rerum Venerearum
  castorius, -a, -um i.q. castoreus, castorinus, fibri(i.castoris) pelle factus
  castrensis, -e 1 adi. de iis rebus quae ad milites curiæ lege astrictos spectant 2 subst. de militibus castri sive castelli
  castro, -avi i.q. genitalia abscido
  castrum, -i locus firmus, arx; = villa Gertz S 22, 20
  castra, -orum I plur. vocabuli q.e. castrum (i.arx., locus firmus) II plur. tantum A locus munitus B mobilis (inter A et B difficile est distinguere e.g. 360, 17 1 generatim 2 speciatim de castris navium B dicitur pro exercitu qui in castris est C de vita castrensi, militari, bellica
  ® casula (cum cappa) fere amiculum (purpureum?) Arnoldus I, c.12 MGH XXI. Gertz S 26, b danice :messehagel
  *casus sensu strictiore i.q. lapsus 2 sensu latiore de temeritate fortunæ ; plur. i.q.vicissitudines rerum
  b speciatim vergit in malam fortunam; c: casu quo = casu accidit ut Gertz M II, 360, 21
  ® cat(h)alogus gr. = index
  catellus, -i m. i.q. parvus canis
  catena, -æ vinculum ferreum 1 proprie 2 in imagine Gertz S catenatus, catenis vinctus 244, 15
  caterva, -æ i.q. turba
  cathedra, -æ i.q. sella; sedes episcopalis Gertz M
  ® catholicianus = carnifex regius RH, Gertz M : satelles regius I, 136, 27
  catholicus, -a, -um i.q. quod ad ecclesiam catholicam pertinet
  catillus, -i i. vas
  catinus, -i i vas
  ® caucio vide infra cautio RH
  cauda pars posterior bestiæ
  *causa, -æ ratio quæ effecit, causa efficiens (hic illic vergit in notionem excusationis a c.gen.b. abs. c causa c.gen idem significat atque propter c.acc. 2 res quæ in iure defenditur vel disceptatur, de actione ipsa; Gertz S rei causa = cohaerentia danice :sammenhæng ; sine causa = frustra 123, 5
  causabundus, -a, -um i.culpans 352, 30
  ® causare = litigare 227, 27; queri de 426, 19
  causor, -atus sum 1 causam affero 2 causam miseriarum affero, culpo, conqueror c.acc.c. inf.
  cautela, -æ i.q. cura, providentia, vigilantia 1 nude 2 c.gen obi.
  cauterium, -i i.q. nota quæ ferro inuritur 108, 38
  cautes, -ium proprie i.q. scopuli, saxa sim. 2 translate i.q. obstacula
  cautio, -nis i.q. testamentum
  cavea i.q. locus cavus et vacuus, antrum, specus
  *caveo, -vi, -utum, -vere I prospicio, vito A abs.B.accedit i.q. vitandum est 1 subst. 2 ne 3 inf. II sensu iudiciali (t.t.) i.q. sancio, statuo, constiuo
     cautus, -a, -um i.q. providus, prudens 1 de hominibus 2 de motu
     caute sine explicatione
  ® caucio? Gertz M: persuasum est mendum esse II, 269, 22, RH mendum pro theca
  caverna, -æ i.q. cavea, antrum, specus
  [cavilla, -æ i. cavillatio 105, 21
  cavillatio, -nis fere i.q. derisio, irrisio, iocus; Gertz M = captiones II, 169, 3
  cavillor, -atus sum i.q. irrideo
  cavo, -avi i cavum facio
  cavus, -a, -um de rebus intrinsecus cavatis, concavis, curvis 1 adi. 2 subst. a m. b n.
  -ce particula demonstrativa quæ vi `deictica´pron. q.e. hic suffigitur 265, 7
  *cedo, -ssi, -ssum, -dere I abs. A i.q. abeo, fugio B i.q. evado II accedente dat. A i.q. morem gero, obsequor, obtempero B inferior sum aliquo, vincor ab aliquo, succumbo alicui 1 homines 2 res Ci.q. obtingo D i.q. evado III accedente acc. i.q. trado IV accedente abl.separativo V c variis præpos. 1 ab 2 in a proprium sensum motionis habet b vanescente motionis vi i.q. se vertere vocabulum significat; iunctura: in matrimonium cedo i.q. nubo; in comitatum cedo i.q. comes fio
  ® cedula = schedula/scidula = pagina in quo scriptum est
  celeber, -ris, -re 1 i.q. frequens, magnus 2 i.q. creber 3 i.q. clarus, insignis, notus a c.abl. b sine abl. Gertz S 91, 8 celebris masc.
     celebriter i.q sollemniter Gertz S 24 h 9 celebre.
  celebratio, -nis i.q. actio celebrandi, sollemnia
  celebritas, -tis 1 i.q. cultus 2 sollemnitas 3 i.q. gloria, amplitudo
  celebro, -avi 1 i.q. colo a c.abl. b sine abl. 2 i.q. clarum facio, laude effero 3 i.q. ago, facio a c.abl. b sine abl.; Gertz M divina celebrare (quod sæpe omittitur)
  ® celebs vide caelebs
  celer, -is, -e i.q. velox 1 de hominibus 2 de rebus
     celeriter i.velociter
  celeritas, -tis i.q velocitas 1 c.gen. 2 sine gen.
  ® celigens =civis caeli Gertz S 160, v.1
  cella, -æ i. ecclesia Christiana; promptuaria cella: Plautus, Amph.156 = carcer Georges
  ® cellarius qui cellam administrat
  cellula, -æ i. parva cella (de ecclesiis Christianis)
  celo, -avi i.q. abdo, occulto 1 corporea 2 incorporea a c.abl. b sine abl.
  celsitudo, -inis 1 i.q. altitudo 2 i.q. maiestas regis
  celsus, -a, -um i.q. clarus, magnus
  cena, -æ i.q. epulæ, cena domini = teutonice Gründonnerstag; = communio ibidem;cena pura = ieiunium/ dies ieiunii; cena sacra/Domini (= teutonice Abendmahl)
  cenaculum, -i i.q. locus cenandi
  cenito, -avi i.q. ceno
  ceno, -avi i.q.epulor, cibum sumo
  ® cenobialis = claustralis/monachalis
  ® cenobium = claustrum, monasterium Gertz S 128, 1
  *censeo, -ui 1 i.q. æstimo (c.abl. mensuræ)2 i.q. habeo, existimo, puto a c.acc.b c.duobus acc.c c. acc.c.inf. 3 i.q. nomino 4 fere i.q. credo;censere = decernere ; = iudicare; = vocare Gertz M
  censorius, -a, -um i.q. severus, gravis
  censura, -æ i.q. iudicium, sententia 1 generatim 2 speciatim de sententia pontificali, qua aliquis excommunicatur(`bannus´) Gertz S 320, 2 disciplina
  census, -us1 i.q. pecunia 2 i.q. tributum; Gertz M census æstivus = tributum aestatis mediae
  centeni, -æ, -a i.q. centum (sensu distributivo)
  centum i.q. i.q. decies decem(nusquam indefinite)
  centuria, -æ i.q. manus, caterva
  centuriatim per centurias, fere i.q.catervatim
  centurio, -nis i. præfectus regius incerti ordinis (e comitatu regis); Gertz M= præfectus secundi ordinis
  centurio, -avi 1 i.q. ordino 2 i.q.congrego
  centurionatus, -us i. dignitas vel territorium centurionis
  cera, -æ de materia molli
  cerealis, -e 1 i.q. ad cerevisium pertinens 2 ad frumentum pertinens
  cerebrosus, -a, -um i.q. amens, demens
  cereus, -a, -um i.q. mollis, mutabilis
  ® cer(e)visia = teutonice: Bier; penus-us cerevisiarius = cella penaria
  *cerno, -crevi, -cretum, -cernere 1 i.q. video oculis a c.acc. b c.duobus acc. vel nom. c c.acc.c.inf.2 i.q. intelligo, agnosco a c.duobus acc. b c.acc c. inf.
  ® cernuus =pronus sc. inclinans Gertz S 128, 23
  certamen, -inis 1 i.q. contentio, æmulatio a c. gen. b sine gen. 2 de pugna, prølio
  certatim i.q. cum contentione, cum æmulatione
  certitudo, -inis de rebus certis
  certo, -avi 1 i.q. æmulor 2 i.q. pugno a c.abl. b sine abl. 3 i.q. affirmo, assevero, contendo (c.acc c. inf.)
  *certus, -a, -um 1 i.q. firmus, indubitatus, apertus, verus 2 i.q. statutus, constitutus 3 de eo cui aliquid compertum est a i.q. confisus b fere i.q. sciens
     certe 1 i.q. certo, firmiter, vere 2 i.q. profecto 3 i.q. saltem
  ® certificare = certiorem facere Gertz S 424, 8
  cervical, -is i.q. pulvinus
  cervix, -cis de ea corporis parte quæ dorso collum iungit [nakke] 1 proprie 2 pars pro toto ponitur i.q. caput
  cervus, -i nomen animalis 1 ut apud antiquos2 de `tarandris´ (lingua nostra rensdyr) usurpari videtur 64, 20 3 in nomine proprio 58, 30
  cessatio, -nis 1i.q. mora 2 i.q. intermissio
  cessim i.q. retro (i. incertis et titubandis passibus plus retrocedere quam accedere)
  ® cessio = depositio Gertz M, = licentia cedendi ibidem
  cesso, -avi 1 i.q. desino, recedo a nude (fere i.q, absum 141, 25;)fere i.q. intereo 59, 21 b c.inf. c c.ab d c.quominus 2 i.q. intermitto, interrumpo
  *ceterus, -a, -um i.q. reliquus I sing. (de cetero i. in reliquum tempus II plur. 1 adi. a de hominibus b de aliis 2 subst. a de hominibus b de bestiis c de rebus : cetera :i.ceteræ res ;inter cetera i. inter alia
  *ceterum acc. respectûs n. 1 i.q. in aliis causis 2 parenthesin inducit 3 particula acversativa (hic illic vi imminuta transitionem indicat 4 non modo....ceterum etiam 211, 32
  cetra, -æ i.q. parma
  ceu particula comparativa 1 i.q. quasi, velut 2 sicut 3 imaginem inducit a accedit `quidam´b solum ponitur 7, 1. 487, 7
  chalybs, -is f. i.q. ferrum
  chaos (nom et acc.; abl. chao) 1 i.q. baratrum 2 i.q. tenebræ 3 i.q. inferi ;chaos ultimum i.q. mundi interitus 135, 8
  character, -is m. de litteris runicis; Gertz S c(h)aracter = sigillum 379, 2
  charta, -æ1 i.q. epistula (i. litteræ ligno insculptæ)2 de materia cui insculpuntur litteræ 81, 27
  chela, -æ i.q. brachium
  chelys, -ys vel -is i.q. cithara
  chirotheca, -æ i.q. tegumentum manus formam accipiens (lingua nostra `handske´)
  chlamys, -dis i.q. indumentum pretiosum pallium
  chorda, -æ i.q. nervus 1 sagittæ 2 citharæ
  chorea, -æ i.q. saltatio
  chorus, -i m.1 i.q. grex 2 i.q. collegium canonicorum, capitulum;Georges chorus = actio saltandi choream; c(h)oruscare = fulgere
  chrisma, -tis n.i.q. unguentum sacrum
  ® christus domini = unctus domini (de regibus) Gertz S 68, 4
  ® chronicus (< Xronikos < Xronos) : chronica, -orum = libri chronici = annales
  ® cibaria-orum = penus/promptuarium quae vide
  *cibus, -i m. i.q. esca, edulium
  cicatrix, -cis i.q. vestigium vulneris sanati
  cicuta, -æ i.q. nomen herbæ venenosæ caule cavo insignis [`med en giftig hul stængel´RH]
  ® cilicium < Cilicia : tunica caprina qua induta homo poenam persolvit, Gertz S 329, 27
  cieo, -vi, -tum, -ere 1 i.q. ad pugnam voco 2 i.q. elicio, moveo
  ® cimba vide cymba
  ® cimiterium < coemeterium (ubi mortui quiescunt RH) / cemiterium / cymiterium Gertz M
  cingo, -xi, -ctum, -gere 1 i.q. complector 2 i.q. succingo, armo 3 i.q. circumdo a c.abl. b sine abl. vergit in notionem tuendi
  cingulum, -i i.q.balteus, zona 1 proprie 2 translate 202, 35
  ciniflo, -nis m.i.q. cinerarius (contemptim de fabro ferrario)
  *cinis, -eris 1 i.q. favilla in universum 2 de favilla mortui, de corpore mortuo a sing. b plur.
  ® ciphos = scyphus, poculum Gertz M
  *circa 1 de loco a i.q. circum b i.q. ad, apud 2 de tempore 3 variæ relationes neque locales neque temporales a i.q. de (vergit in notionem `adversus´, `erga ´) b i.q. in c. abl. c i.q. adversus d i.q. erga
  circiter i.q. circa, fere (de tempore)
  circueo, -ii, -itum, -ire 1 i.q. ad aliquem rem gyro, viso 2 i.q. circumvehor 3 i.q. circumvenio = fallere, decipere/corrumpere RH Gertz M
  circuitus, -us 1 de tempore quod recurrit 2 de insidiis 3 i.q. conturbatio
  ® circulatim paene i.q. in circuitu Gertz S 240 b 20, 2
  circulo, -avi i.q. circumscribo
  circulus, -i m. 1 i.. laqueus 2 i.q. anulus
  circumago, -egi, -actum, -agere 1 i.q. induo, amicio aliquem 2 i.q. protego, munio aliquem 3 i.q. moveo
  circumamictus, -a, -um i.q. amictus, circumactus, indutus
  circumcisio, -nis i.dies quâ domini circumcisio (i. amputatio præputii) celebratur; Gertz M (gentiles) autumant novum annum inchoare I, 76, 4-5
  circumdo, -dedi, -datum, -dare 1 i.q. circumvenio 2 i.q. cingo 3 i.q induo, amicio
  circumduco, -xi, -ctum, -cere i.q. in omnes partes duco, veho
  circumfero, -tuli, -latum, -ferre1 i.q. circum porto, circumduco 2 i.q. affero
  circumfluus, -a, -um i.q.circumfluens
  circumfundo, -fudi, -fusum, -fundere 1 i.q. circumdo, circumvenio, includo 2 i.q. caligo (trans), corrumpo
     circumfusus, -a, -um i.q. circumfluus
  circumiacens, -tis i.q. circumiectus
  circumincludo, -si, -sum, -dere ab omnibus partibus includo, circumdo (nota: cursum hoc verbo effectum)
  circumligo, -avi i.q. vincio
  circumpendeo, -re i.q. circum aliquid pendeo
     circumpensus, -a, um i.q. circumpendens
  circumpositus, -a, -um i.q. circumiectus
  circumquaque i.q. ubique / undique Gertz S 83, 3
  ® circumscrutari = undique scrutari Gertz M
  circumsedeo, -di, -ssum, -dere1 abs.i.q. assideo 2 i.q.circumvenio, includo
  circumsido, -sedi, -sidere i.q. obsido
  circumspectio, -nis i.q. cautio, diligentia
  circumspicio, -spexi, -spectum, -spicere 1 circum me video, conspicio 2 i.q. inspicio, considero 3 i.q. respicio, alicuius rei curam ago a c acc. b c. quæstione indirecta
     circumspectus, -a, -um 1 i.q. probatus, insignis 2 i.q. diligens, prudens
     circumspecte i.q. caute, diligenter
  circumstantia, -æ i.q. qualitas
  circumsto, -steti, -stare 1 proprie i.q. circum aliquid vel aliquem sto a abs. (nonnisi part. præs.) b c.acc.2 translate i.q. immineo, insto
  *circumstantes, -ium m.i.homines qui astant
  circumveho, -xi, -ctum, -here i.q. circumago
  circumvenio, -i, -tum, -ire 1 i.q includo, circumdo a c.abl. b sine abl.2 i.q. irretio, capio, premo a c. abl. b sine abl.
  circumvolo, -avi i.q. velociter circumvenio
  circumvolvo, -vi, -utum, -vere i.q. me circumvolvo = circumagor
  circus, -i m. i.q. corona
  ® c(h)irot(h)eca /cirotica teutonice :der Handschuh;iunctura : chirothecam porrigere = alicui chirothecam obicere.
  cista, -æ i.q. capsa, arca
  cistula, -æ i.q. arcula
  citator, -is m. de iis commilitonibus qui alium in ius vocant
  citerior, -us i.q. propior
  citimus, -a, -um i.q. proximus
  cithara, -æ i.q. fides
  citharædus, -i i.q. fidicen
  cito, -avi i.q. velociter moveo, maturo, accelero 1 proprie 2 translate i.q. vexo
     citatus, -a, -um i.q. citus, velox
     citato i.q. cito
  citra 1 i.q. cis 2 i.q. ante 3 i.q. intra 4 i.q. præter
  citus, -a, -um i.q. celer, velox
     cito i.q. celeriter, mox
  civilis, -e i.q. civicus, ad cives pertinens, domesticus
  *civis, -is m. i.q. incola cum oppidæ tum totius terræ 1 de incolis oppidi, fere i.q. oppidanus 2 de incolis totius terræ, fere i.q. `concivis´.popularis
  civitas, -tis de iis qui urbem incolunt i.q.cives 2 i.q. urbs
  ® civitatula < civitas minora Gertz M II, 471, 25
  *clades, -is 1 i.q. calamitas 2 de calamitate in bello vel simultatibus accepta, cum de singulorum cæde pernicieque tum de multorum strage
  clam i.q. occulte, nullo sciente 1 adv. 2 præp. c. abl. 68, 39
  ® clamis vide chlamys Gertz S
  clamito, -avi i.q. valde clamo
  clamo, -avi i.q. vociferor, magna voce dico
  clamor, -is i.q. vociferatio
  ® clanculum adv. = clam / præp.+acc. ; clanculo adv Gertz M in clanculo = clam
  clandestinus, -a, -um i.q. occultus, secretus
  clango, ere i.q. cano
  clareo, -ui, -ere 1 i.q. liqueo, appareo 2 i.q. insignis sum
  claresco, -ui, -escere 1 i.q. manifestus fio 2 i.q.insignis fio
  ® clarificare = clarum reddere Gertz S
  *claritas, -tis 1 proprie i.q. lux 2 translate i.q. splendor, fama, gloria
  claritudo, -inis i.q. nobilitas, gloria 1 c.gen.2 sine gen.
  *clarus, -a, -um 1 i.q. lucens, lucidus, perspicuus 2 de sono 3 i.q. nobilis, insignis a c. abl. b sine abl.
     clare i.q. plane, aperte
  ® classica (sc.tuba/ bucina) > classicâ inflare
  classicum, -i (sc.signum) i.q. signum lituo datum ; vide lituus
  *classis, -is i. multitudo navium;iuncturæ notabiliores 1 nominales a c.adi. b.c.gen. poss. c c.gen. qualitatis 2 verbales a nom. b acc. c abl. d dat. e in classem sociant 377, 11
  claudicatio, -nis i.q. actio claudicandi
  claudico, -avi 1 proprie i.q. claudus sum 2 translate i.q. vacillo, laboro a c.abl. b sine abl.
  claudo, -si, -sum, -dere 1 i.q. obsero a c.abl. b sine abl. 2 i.q. circumdo, includo b.c. abl. c c. intra d c.in 3 i.q. definio, comprehendo; Gertz M iunctura: claudere diem ultimum vel extremum = mori
  claustra, -orum 1 i.q. instrumentum claudendi, sera a proprie b translate 2 metonym, in versu i.q. arca 3 fere i.q. vinculum
  ® claustrales qui in claustro habitant Gertz S 320, 3; Gertz M iunctura: claustralis quietis terra = residens in claustro quietis
  ® claustralia lora = vincula
  ® claustrum = monasterium Gertz S
  clausula, -æ i.q. exitus, finis orationis
  ® clausura > claustrali clausura Gertz S 320, 4, firmis clausuris signari 332, 9 ; Gertz M clausura = proprie claustrum I, 219, 9; clausura = ponticulus versatilis Gertz M II, 120, 1 nota
  clava, -æ i.q. ramus ad feriendum aptus 1 generatim 2 speciatim de malleo Thor dei
  ® clavis (sc.portae) Gertz M II, 225, 18 contemptus clavium i.e.auctoritatis papalis
  clavus, -i m. 1 i.quo aliquid figitur, uncus 2 i.q. navis gubernaculum
  ® cleinodium nomen latinizatum(< mhd.kleinõt < klein RH) = res pretiosa Gertz M
  clemens, -tis i.q. lenis, mitis cum de personis tum de rebus1 abs. 2 c. dat.
     clementer i.q. leniter, benvole
  clementia, -æ i.q. lenitas
  ® clenodium vide cleinodium
  clepsydra, -æ i.q. horologium e quo aqua stillat ;hic scriptum est clepsedra/clapsedra i. ducillus quo dolium clauditur = obturaculum (< obturare)RH-Blatt- Gertz.
  clericalis, -e i.q. ad clericum pertinens
  ® clericatura = curatio et administratio res divinas spectantes Gertz M. II, 269, 7 et 19 RH
  clerici, -orum nonnisi substantive de eorum ordine qui sacris præsunt
  clerus, -i i.q. clerici; Gertz M clerus = collect.: ordo clericorum
  ® clibanus quodam modo = sartago; Gertz S 318, 19 in clibanum intrare ;= furnus
  clientela, -æ 1 i.q. comitatus a de iis qui regem vel regulum sequuntur corporisque eius custodes sunt (lingua nostra `hird´) b de comitatu aliorum nobilium 2 i.q. usus, familiaritas
  ® clientes = ministri, satellites
  clima, -tis i.q. cælum 2 i.q. regiones mundi
  clipeolum, -i (< clipeum RH) i.q. parvus clipeus
  *clipeus, -i i.q. scutum, parma 2 translate i.q. præsidium 3 metnym. de eo qui clipeum gerit, de satellite
  clivus, -i i.q. fastigium, collis 1 c.gen.2 sine gen.
  cloaca, -æ i.q. canalis, fusorium; Gertz M I, 249, 22 = latrina
  clunes, -ium i.q. nates `danice bagdelen ´; teutonice: das Gesäß; clunes pl.= teutonice der Steiß
  ® coabbas Gertz M II, 211, 24 = ab abbate secundus RH
  ® coalere =coalescere Gertz S 66, 11
  coactio, -nis i.q. necessitas, vis, coercitio 1 nude 2 c.gen.
  coactus, -us 1 i.q. vis illata, impulsus 2 i.q. condensatio, conclusio
  ® coadiutor = adiutor Gertz M
  ® coadunare = adunare
  ® coagitare i.e. cribro agitare RH
  coæquo, -avi i.q. æquum facio, æquo
  coævus, -a, -um æqualis, eiusdem ætatis 1 c.dat. 2 sine dat.
  coagmentum, -i i.q. coagmentatio, congestio
  coalesco, -ui, -itum, -escere i.q. cresco (in unum)
  coapto, -avi i.q. apto, adapto; Gertz M = similia exempla addo II, 270, 5 RH
  coaresco, -ui, -escere i.q. aresco, arefio
  ® coarcere = coercere Gertz S appendix 2, 6
  coarguo, -i, -ere 1 i.q. repudio, improbo, reprehendo 2 i.q. demonstro
  coarto, -avi i.q. artum facio, arto 1 proprie 2 translate i.q. obscuro
  ® coaugere = amplificare RH, Gertz M I, 120, 16
  coctilis, -e i.q. coctus
  codex, -icis i.q. liber
  cæmeterium, -i i.q. locus cadaveribus destinatus
  cænobium, -i i.q. monasterium
  ® coemptio = emptio RH; Gertz M: = effectio emptionis
  coeo, -ii, -itum, -ire 1 i.q. convenio, concurro a nude b c. in ;translate fere i.q. consentio c c.ad d c. acc. e c.dat. (fere i.q. me alicui adiungo) 2 i.q. respondeo, congruo
  cæpi, isse i.q. initium feci, incepi I trans. A active 1 c. acc. 2 c. inf. act.3 c. inf. pass.B passive abl. abs.II intrans A abs. B c.adv. i.q. dicere cæpi C c. ab 63, 4
     cæptus, -a, -um i. initiatus
  *cæptum i.q, inceptum, propositum
  ® coangustare Gertz M II, 402, 17 = artius coire RH
  ® coepiscopus = qui similiter episcopus est
  coerceo, -ui, -itum, -ere 1 i.q. includo, impedio 2 i.q. cohibeo, supprimo, comprimo a c.abl. b sine abl. 3 i-q. castigo, punio
  cætus, -us i.q. conventus, numerus 529, 22 syn. concilium, lingua nostra `landemode´
  ® coëternus =æternitate similis Gertz S 86, 15
  ® coëvus, æqualis, eiusdem ætatis Gertz S 300, 12
  cogitatio, -nis i.q. actio cogitandi, meditatio
  cogito, -avi i.q. cogitatione comprehendo, in animo habeo, meditor 1 c.acc. 2 c.quæstione indirecta 3 nude 4 c. inf. 5 c.de ; Gertz M cogitare ut = in animo habere RH
     cogitatus, -a, -um i.q.propositus
     cogitata, -orum i.q. sententia
  cognatio, -nis i.q.propinquitas quæ ex sanguine pendet syn. propinquitas
  cognatus, -a, -um i.q.cognatione iunctus, consanguineus 2 subst.
  cognitio, -nis 1 i.q. actio cognoscendi, notitia, scientia a c. gen.b sine gen. 2 i.q. inquisitio (sensu judiciali)
  cognitor, -is i.q. defensor, vindex
  cognitrix, -cis de ea quæ cognoscit, intelligit
  cognomen, -inis i.q. agnomen, nomen quod alii nomeni additur 1 c. gen. definitivo 2 sine gen.
  *cognomentum, -i i.q. cognomen 1 c.gen. 2 sine gen.
  cognomino, -avi i.q. cognomine appello, orno; c. duobus acc. (sive nom.)
  *cognosco, -novi, -nitum, -noscere I i.q. nosco A abs.. B c.acc. 1 simpl. i.q. cum aliqua concumbo 128, 8 2 c.duobus acc. (nom.) 3 c. abl.instr.4 c. per 5 c. ab 6 c. ex C c. acc. (nom.)c. inf. 1 nude 2 c.abl.instr. 3 ex aliquo (aliqua re) D c.quæstione indirecta E c.de F c. quod II i.q. agnosco III i.q. examino, inquiro, scrutor
     cognitus, -a, um i.q. agnitus
  *cogo, -egi, -actum, -gere I i.q. colligo II i.q. necessitatem affero, compello A abs.B c.acc. 1 nude 2 c. inf.a active b passive 3 c. in 4 c.ad
  cohærentia, -æ i.q. connexio
  cohæreo, -si, -sum, -rere i.q. coniunctus sum 1 proprie a c.dat. b c.cum c. abs. d c.abl. instr. 2 translate a c. dat. b abs.
  ® cohabitatio = habitatio cum turpitudine fit RH; Gertz M = cohabitator II, 461, 2
  cohibeo, -ui, -itum, -ere i.q. coerceo, retineo, comprimo 1 c. abl. instr. 2 sine abl. (fere i.q. claudo 58, 2 3 c. intra 4 c. citra 5 c. ab
  cohors, -tis 1 de parte exercitus, i.q. numerus militum, manus a generatim 2 speciatim de comitatu regio 2 i.q. exercitus agmen
  cohortatio, -nis i actio hortandi, monendi
  cohortor, -atus sum i.q. hortor, admoneo
  coitus, -us i.q.concubitus
  colaphus, -i m. i.q. ictus manu inflictus
  colectio, -nis i.q. conventus, actio conveniendi
  collabor, -psus sum i.q. labor, cado, concido1 proprie a de hominibus b de rebus2 translate i.q. frangor, dilabor
  ® collaborare =coniunctim laborareRH
  collactaneus, -a, -um i. eodem lacte nutritus
  collacteus, -a i.q. collactaneus 1 m. a c.gen. b sine gen. 2 f.
  collambo, -i, -ere i.q. lambo
  collateralis, -e i.q. iuxta positus Gertz S = socius, familiaris
  collatio, -nis actio conferendi 1 de tributo b speciatim de multa ob expeditionis desertionem irrogata (nostra lingua `ledingsbøde´) 2 de titulo 349, 13
  collaudo, -avi i.q. valde laudo, probo
  ® collecta : 1 oratio a clerico principali omnium nomine pronuntiata Gertz S 318, 2 2: collectio pecuniæ ad donum votivum destinatæ ibidem 439, 18
  colectio, -nis i.q. conventus, actio conveniendi
  collega, -æ m. i.q. socius 1c.gen 2 nude.
  collegium, -i I i.q. societasA c.gen.1 hominum 2 rerum B sine gen. II de iis qui conjuncti sunt i.q. conventus, ordo
  collibet, -uit, -itum, -ere i.q. libet, gratum est c acc. c. inf./ c.inf.
  collibro, -avi i.q. libro
  collido, -si, -sum, -ere i.q. frango
  colligamentum, -i i.q. colligatio
  colligo, -avi i.q. connecto, coniungo 1 proprie 2 translate: 23, 30, 519, 32
  colligo, -legi, -lectum, -ligere 1 i.q. comprimo 2 i.q. confero, congero, conquiro 3 i.q. percipio, intellego a c.acc.. b c. acc.c.inf. 4 i.q. nanciscor 5 i.q. accipio, excipio 6 i.q reficio; Gertz M = ad se recipere, = se intra se colligere i.e. mores suos mutareRH
  collimatus, -a, -um i.q. limatus, acutus
  ® collingere = lingo, -linxi, -linctum, -ere : canes carnem collingent et devorant RH;teutonice :lecken
  collis, -is m. i.q. locus editus1 natura factus 2 manu factus i.q. tumulus
  collisio, -nis i.q. contusio;Georges : velut fluctibus turbulentis
  colloco, -avi i.q. loco, pono, statuo 1 homines 2 res
  collocutio, -nis i.q. actio colloquendi, colloquium, sermo
  ® collustrare = inquirere in + acc.
  colocutor, -is de eo qui cum aliquo colloquitur
  colloquium, -i i.q. collocutio 1 generatim a c.gen obi.b sine gen.obi. 2 speciatim t.t. de contione primorum i.q. danice `huskarlestefne ´
  colloquor, -cutus sum, -qui i.q. cum aliquo loquor
  colluceo, -xi, -cere i.q. luceo
  colluctatio, -nis i.q. actio colluctandi, lucta
  colluctor, -atus sum i.q. luctor
  collum, -i i.q. cervix 1 proprie 2 in imagine
  collusor, -is i.q qui cum aliquo alea ludit
  collustratio, -nis i.q. actio collustrandi, indagatio, perscrutatio
  collustro, -avi i.q. inspicio, cicumspicio
  colluvies, -i i.q. limus, lutum
  colluvio, -nis 1 i.q. confluentia 2 i.q. turba, perturbatio 3 translate i.q. fæx, sentina
  colo, -colui, -cultum, -colere 1 i.q. incolo, inhabito 2 i.q. tracto, amplector, accipio a homines b res (hic illic vergit in notionem exercendi c.acc.3 i.q. veneror, diligo, laudo a homines b res c.acc.4 i.q. orno, instruo a homines b res 5 i.q. induo 6 i.q. celebro
  ® colonus agricola qui decumas reddit patrono. Gertz S 244, 26
  ® colorare = ornare RH
     cultus, -a, -um 1 i.q. bene curatus, tractatus a in agricultura: adi et subst.b de equorum ungulis2 de vita, victu, cultu3 i.q. ornatus
     culte i. ornate(nonnisi comp.)
  color, -is 1 sensu strictiore de qualitate rei exteriore lucis repercussu producta 2 sensu latiore de forma et facie
  coloro, -avi nonnisi translate i.q. exorno, occulo, velo
  coluber, -ri m. [ad colubra trahi possunt e, g. 242, 4.] i.q. serpens
  colubra, -æ i.q. serpens
  ® columbinus (columbini = columbae quae adhuc pulli sunt) = pius ut columbae sunt RH
  columen, -inis 1 i.q. firmitas (de rebus)2 metonym. de hominibus i.q. præsidium, caput, decus a de singulis b de tota stirpe regia
  columna, -æ i.q. fulcimentum, pilus erectus (in architectura)
  colus, -i ;m.sive f. i. instrumentum lanificii. Danice Rokken`sive tråden
  coma, -æ de capillis capitis 1 humani a sing. b plur.2 equini
  combibo, -i, -ere i.q. bibo, poto
  ® combinare = conectere RH
  comburo, -ssi, -stum, -ere i.q. igni consumo
  comedo, -di, -sum, -dere i.q. manduco, devoro
  *comes, -itis g.c. I de hominibus (nusquam i.q. vox francogall. "comte" A proprie de iis qui in itinere, expeditione, venatione sim. cum aliquo proficiscuntur, prævalente sensu motus 1 generatim2 speciatim de iis qui regem sive regis filium (filiam) sequuntur B translate et latiore sensu de iis qui cum aliquo artius coniuncti sunt, prævalent status notione, fere i.q. assecula, socius, amicus (nostra lingua `hirdmand´) 1 regis sive regis filii 2 episcopi 3 schismaticarum partium 435, 18 ;structuræ 1 nominales:accedit gen. eius rei in qua aliquis aliquem sequitur II de aliis e.g. 74, 32
  ® comestibilia = victualia Gertz M
  ® comestio = cena
  comis, -e de urbanitate 1: morum, fere i.q. nobilis 2 sermonis
     comiter ad 1 (comis)140, 16 ad 2 240, 11
  ® comitiva, -ae (sc.dignitas) = comitatus
  commissabundus, -a, -um de eo qui convivio interest
  commisatio, -nis actio commissandi vel epulandi, epulum, convivium
  comitas, -tis i.q.affabilitas, urbanitas, elegantia 1 de moribus a generatim b speciatim de aulico ritu `høflig, høvisk´2 de sermone
  comitatus, -us 1 i.q. actio comitandi a de hominibus b de navibus2 i.q.numerus, multitudo eorum qui comitantur (lingua nostra `hird´); Vide etiam antrustiones, trustes, vassus (> Vasal) b de navibus; syn. clientela, commilitium, contubernium
  comitor.-atus sum, -ari I i.q. aliquem sequor cum proprie tum translate A homines 1 proprie i.q vestigiis alicuius itinerantis, fugientis, militantis -et regis et aliorum- insisto 2 translate et latiore sensu a morientem sequor b vanescente motionis sensu B res mobiles II i.q. post aliquid venio (temporaliter)
     comitatus, -a, -um sensu passivo 1 pos. 2 comp.a nude e.g. 36, 30 b c.abl. differentiæ 458, 1 c c.abl.instr. 441, 22
  commaculo, -avi i.q. vitio afficio, inquino
  commanduco, -avi i.q. manduco, devoro
  *commeatus, -us i.q. victus, alimentum (6 loci in sing., alii in plur.)
  commemini, -isse i.q. memini
  ®commemoro = dicere Saxo et Gertz S 84, 7, = reminisci ibidem 327, 26; Gertz M : mentionem facereRH; Gertz M = suadere?
  ® commemoratio = memoria Gertz S 369, 22
  commendabilis, -e i.q. aptus ad commendandum, gratus, acceptus
  ® commendaticius> commendaticiae sc. litterae = epistula suasoriaRH
  commendatio, -nis: actus commendandi, laudandi, probatio
  commendo, -avi 1 i.q. trado, relinquo 2 i.q. gratum facio 3 i.q orno a c.abl. b sine abl., = laudare 194, 24; Gertz M :commendare scripto = notare; = tradere memoriae ; memoriae commedare = reminisci
  ® commentator = commentor Gertz S 379, 14 et Georges.
  commentum, -i i.q. figmentum, dolosum consilium, dolus 1 c.gen. a rei b personæ 2 sine gen.; Gertz M II, 458, 20, nota : opinata commenta philosophorum poetarumque i.e. famosa et celebria scripta
  commeo, -avi 1 i.q. ambulo, proficiscor (præs. part. i.q. viator 7, 15) 2 i.q. abeo
  commercium nonnisi translate de quavis societate et communitate (de certo maiorum ritu quo insolubile amicitiæ fædus componitur 23, 29); Gertz M II, 168, 17 commercia meritorum = officia gratuita = non aere partus RH, Georges
  ® commestibilia vide comestibilia
  commetior, -nsus sum, -iri i.q.metior
  commiles, -itis i.q. commilito
  commilitium, -i 1 proprie i.q. actio commilitandi, communis militia 2 metonym. de iis qui commilitant (hic illic de commitatu regis `hird´)
  commilito, -nis 1 sensu latiore de eo qui cum alio militiam facit, de socio 2 sensu strictiore de eo qui in regis militia sive comitatu stipendia meret (lingua nostra `hirdmand´) a speciatim in lege castrensi 294, 14 b sensu latiore
  comminatio, -nis actio minandi, mina 1 c. gen. obi. 2 nude
  comminiscor, -mentus sum, -minisci i.q. excogito
  comminor, -atus sum, -ari i.q. minor 1 c acc rei 2 c.dat personæ
  comminuo, -i, -tum, -ere i.q. frango, disicio
  comminus 1 sensu strictiore a i.q. manu ad manum (de verbis pugnandi) b i.q. in pugna quæ manu ad manum pugnatur 2 sensu latiore de qualibet propinquitate a c. verbis transitivis b c. verbis intransitivis c i.q. e propinquo (danice `nærkamp´)
  *committo, -si, -ssum, -ttere de actione conferendi, dandi, tradendi 2 de actione coniungendi 3 de qualibet actione i.q. facio, efficio a generatim b speciatim i.q. pecco
  ® commissarius = ad inspiciendum deputatus Gertz M II, 312, 13;316, 20
     commissum, -i 1 fere i.q.secretum, arcanum 2 a i.q. scelus b i.q.peccatum
  ® commissura = iunctura
  commoditas, -tis 1 i.q. utilitas 2 de recto rerum statu
  commodo, -avi1 i.q. do, præbeo 2 i.q. apto
  commodus, -a, -um i.q. aptus, facilis, idoneus 1 c.dat 2 sine dat
     commodum 1 i.q. utilitas, emolumentum 2 periphrastice c.gen rei commode gerendæ
     commode 1 i.q. utiliter, cum effectu 2 i.q. facile, suaviter
  commolo, -ui, -itum, -ere i.fricando contero; Gertz M farinam commolere I, 248, 11
  ® commonachus = qui etiam monachus est
  commoneo, -ui, -itum, -ere i.q admoneo, incito
  commorior, -uus sum, -i i. cum aliquo morior
  commoror.-atus sum, -ari i. exspecto, moror cum aliquo
  commotio, -nis i.q. affectus, concitatio, perturbatio
  commoveo, -vi, -tum, -vere i.q.afficio, impello
  communico, -avi 1 trans. i.q.comunem habeo a abs. i.q. partior b c.dat.( Gertz M : communicare alicui = commercium alcui esse c accedit cum 2 intrans.a c. dat. etabl. i.q. participo b sine abl i.q commercium habeo, coniungor; Gertz M communicare = in commune persolvere; Gertz M = dicere ;RH = dare I, 243, 5;II, 42, 18 : communicare = sacramentum/sacramenta accipere
  communio, -vi, -tum, -re i.q. munimine firmo, tutor, defendo 481, 27
  communio, -nis i. coniunctio, status communis 2 c.gen. a animantium quibus aliquid communicatur b b rei participandæ ; communio = eucharistia Gertz S 117, 16
  *communis, -e I adi A de iis rebus quæ duorum trium, plurium sunt (hic illic accedit `omnium´ nonnisi iuncturæ notabiliores afferuntur 1 generatim 2 speciatim 277, 35 silvas (danice àlmenning skogh´) B i.q. par C i.q. humilis, simplex D c. nota vituperationis i.q. immundus, inquinatus II subst. i.q. in omnium notitiam, possessionem B c. aliis verbis i.q. publice; Gertz M I, 120, 19 communia = silvarum et nemorum regiones publicae factae sunt
     communiter 2 de actione a compluribus (insimul) facienda vel facta; Gertz M = plerumque
  communitas, -tis i.q. consensio; = civitas /commune Gertz S 415, 4; Gertz M = totum vulgus I, 301, 16
  commuto, -avi i. mutando acquiro
  como, -psi, -ptum i.q. orno
     comptus, -a, -um i. ornatus
  compactilis, -e i. duabus e partibus compositus 517.18 (de ligno in duas partes diviso quæ rursum compositæ agnitionem efficiunt)
  compages, -is f.1 de rebus(cum humanis corporibus tum aliis) compactis, coactis, nexis (spectat vel ad actionem compingendi vel ad statum eius quod compactum est: a c. gen b abs. 2 de; Gertz M II, 25, 20 =corporis figura; Gertz M I, 421, 15 compages (plur.) navis solvuntur.
  ® compaginatio = coniunctio Gertz M, RH
  compagino, -avi i arte compono Gertz M I, 366, 3 pons ex lignis compaginatis
  compago, -inis f.i.q. compages
  compar, -is i.q. par, æqualis 1 adi. 2 subst.
  comparatio, -nis i. actio comparandi, conferendi 1 c gen rei quæ comparationis causa spectatur2 c gen. spectantis
  compareo, -ui, -ere i. appareo; Gertz M = in iudicium venire II, 220, 17
  comparo, -avi 1 i.q. acquiro a: c. acc, b c.acc.et abl pretii 2 i.q. paro, struo
  compassio, -nis i.q. misericordia, dolorum societas
  compatior, -ssus sum, -ti i.cum aliquo patior, miserior; Gertz M (superlat.) compatientissimus
  ® compatriota = homo noster
  compedio, -ivi, -tum, -re i.(pedibus) vincio
  *compello, -puli, -pulsum, -pellere Gertz M = cogere1 c. obiecto et inf. (sæpe accedit abl. instr.) 2 omisso inf. a c.abl. b c.in c c.ad 3 omisso obi 4 omisso et obi et inf. 387, 18
  compello, -avi, -atum, -are i.q. alloquor
  compendiarius, -a, -um i.q. brevior
  ® compendiose = breviter ; compendiosior = brevior Gertz M
  compendium, -i 1 de quolibet lucro, emolumentum, termino 2 de via breviore sive de actione viæ abbreviandæ a c.gen. b sine gen. 3 periphrastice de re parva
  compensatio, -nis de præmio divino 265, 28
  compenso, -avi i. invicem do, infligo; = pendere Gertz S 303, 15
  *comperio, -i, -tum, -ire i.q. audio, cognosco 1 c.acc. 2 c. duobus acc. 3 c. acc. c inf. (nom c. inf 430, 36 4 c. quæstione indirecta; Gertz M comperire = sentire II, 44, 16
     compertus, -a, -um i.q. notus 1 de homine 2 impersonaliter a compertum est b compertum habeo c.acc. 112, 25 c.accc. inf.106, 34
  compertio, -nis i.q. cognitio, experientia
  compertio, -vi, -tum, -re i. participem reddo
  compedes, -um f.i.impedimenta quibus pedes alligantur
  compesco, -ui, -, ere i.q. cohibeo, coerceo
  competitor, -is de iis qui eandem rem petunt 1 de procis 2 de regni æmulis
  competo, -ere nonnisi intrans., tertia pers. i.q. congruit, convenit, decet, pertinet ad ;1 c.dat. 2 sine dat.; Gertz M I, 80, 10 + dat = tribuenda est indulgentia
     competens, -tis, aptus, conveniens, proprius 1 c. dat. 2 sine dat.
     competenter i. convenienter, congruenter
  ® compilare Gertz M falsa compilare = falsa corripere II, 391, 18
  compingo, -pegi, -pactum, -pingere i.q. coniungo, formo, efficio 1 rem corpoream 2 cum rebus incorporeis speciatim i.q. compono, scribo
  complaceo, -ere i.q. placeo; complacita = complacentia Gertz S 92, 3 ;= arbitrium ®
     complacitus, -a, um de iis rebus quæ delectant, placent 1 adi. 2 subst.
  complaco, -avi i.q. placo
  complano, avi i. planum reddo
  *complector, -xus sum, -cti I vi propria retenta i.q. manus, lacertos, pedes circumdo A pro obi. homines humanique corporis partes (sæpe de concubitu) B pro obi. res1 c acc.II vi propia exstincta A pro obi. homines 1 c.acc.i.q. eligo, præfero 2 c.acc. et abl. a de matrimonio sim. b de qualibet coniunctione B pro obi res 1 c.acc.a contineo, includo b litteris, verbis digero c mihi ascisco, coniungo, eligo 2 c. acc. et abl.i.q.comprehendo (sæpe periphrastice) a occupo locum, circumdo rem aliqua re :pro obi locus b litteris, verbis digero c: arte, arteficio fingo d: animi facultatibus comprehendo nota i.q. intelligo, percipio 115, 40 350, 15
  complementum, -i i. actio complendi, operandi (periphrastice)
  compleo, -vi, -tum, -re 1 i.q. plenum reddo a c.acc. b c.acc. et abl. 2 i.q. ad finem perduco, solvo a c.acc. b c acc. et abl. 3 i.q. perficio, exsequor ; completa = ultima precatio diurna ® completorium oratio ultima post vesperas Gertz S 402, 9
  complex, -icis 1 i.q. socius 2 i.q. sceleris consors
  complexio, -nis i. comprehensio; Gertz M corporis constitutio/valetudo
  complexus, -us i. actio complectendi, amplexus a de hominibus (sæpe de concubitu) b de rebus 2 de terræ ambitu, circuitu 3 i.q. multitudo, universitas 4 i.q. coniunctio
  ® complices = socii; sceleris consortes Gertz M
  ® complicium =participatio culpae / sceleris Gertz S 125, 14
  complico, -avi 1 proprie i.q. plicando compono, colligo 2 translate i.q.irretio
  ® complodo-plosi, -plosum, -ere Gertz M manus complodere admiratione/laetitia/clamore
  *complures, -a i. nonnulli, multi 1 adi. 2 subst.
  compluries i. sæpius, frequenter
  complurimi, -æ, -a i. quam plurimi 257, 32
  complutus, -a, -um i. irrigatus
  compondero, -avi i.q. comparo, compono (diiudicationis causa)
  *compono, -sui, -situm, -nere I i.q. pono II i.q. facio A corporea 509, 4 epistolas B incorporea 1 c.abl. instr. 2 sine abl.instr.III i.q.dispono, digeroA proprie B translate 122, 2 IV i.q. apto, accommodo V de inimicis conciliandis 1 abs 2 c.acc.; Gertz M componere = satisfacere (poenas persolvere)
  ® compositio = pactum Gertz S 195, 2; Gertz M = compensatio
     compositus, -a, -um 1 i.q. ordine dispositus, bene ordinatus a proprie b translate 157, 7 2 i.q, callidus a de hominibus b de rebus
     composite i.q. ordine
  comporto, -avi i.q. confero, colligo
  compos, -tis m.de eo qui alquid obtinuit, perfecit, habet (c.gen.)
  compositio, -nis 1 i.q. institutum 2 i.q. pactio, placatio, conventio 3 de satisfactione quæ danice appellatur `mannebot 83, 14´
  *comprehendo, -di, -sum, -dere I i.q. prehendo A sensu strictiore i.q. arripio 1 homines a c.abl. b nude 2 res B sensu latiore i.q. capio II i.q. cupio, appeto III i.q. intellego, percipio, perspicio A sine abl. B c. abl. IV i.q. exprimo, complector A proprie de pictore B translate
  comprenso, -avi i.q. comprehendo, capio
  comprimo, -pressi, -pressum, -primere 1 i.q. primo a c.abl. instr. b sine abl.instr. 2 i.q.opprimo, coerceo, cohibeo a c.abl. instr. b sine abl.instr.
     compressus, -a, -um i.q. pressus, clausus
  comprobo, -avi 1 i.q. probo, assentior 2 i.q. demonstro, confirmo a c.acc. b c duobus acc.
  ® comprocurator qui etiam episcopi loco procurat
  ® compulsare signa = tinnire Gertz S 350, 18
  compulsus, -us i.q. impulsus
  ® compunctio = paenitentia Gertz S 232.9
  compungo, -xi, -ctum, -gere i.q. stimulo; compunctus = paenitens Gertz S 269, 21
  computo, -avi 1 i, q. numero a proprie b translate 2 i.q. enumero
  conamen, -inis 1 i.q. labor, contentio a abs b c gen subi c c. gen obi. 2 i.q. factum 3 i.q. pugna, certamen
  *conatus, -us I i.q. labor, contentio A c. gen. B sine gen.II i.q.actio conandi, tentandi A c.gen vel pron. poss. 1 hominum 2 rerum B c.gen.obi C sine gen.
  ® concambium < cambiare < gr.: permutatioRH, Gertz M
  concavitas, -tis i.q. cavitas
  concavus, -a, -um i.q.cavus
  concedo, -ssi, -ssum, -dere I intrans.A proprie i.q. cedo, vado, confero me (sæpe de fugiendo) e.g. 68, 4 1 de hominibus a c.acc. b: c. in c: c.ad d: c. adv. 2 de navibus 460, 9 B translate de commutatione 1 de hominibus i.q. venio 2 de rebus i.q. evenio, evado, fio C i.q. advenio, obvenio, obtingo D i.q. accedo, assentior II trans. i.q. do, permitto, largior A c.acc. 1 c. dat 9, 38 : expertoribus incolumitatem 2 sine dat. B c. duobus acc. sive nom. 1 c. dat 2 sine dat. C c.dat.c. inf. D c.acc.c.inf.1 c. dat. 2 sine dat
  concentor, -is de eo qui cum aliquo religiosum psallendi ritum peragit 460, 13
  concentus, -us 1 de vocibus avium 2 i.q carmen 3 de carmine chori religiosi
  conceptus, -us i.q. actio concipiendi
  concertator, -is de eo qui cum aliquo pignus ponit 247, 33
  concertans, -tis i.q. qui cum aliquo certat, adversarius
  concha, -æ i. scutra, catillus cibus continens 2 de testa, cui immittitur æs 161, 10 syn testæ
  conchyllium, -i i.q. concha, ostrea
  concido, -i, -ere 1 i.q. cado, decido a de hominibus b de rebus 2 i.q. interficior, cædor 3 i.q. commiuor
  concîdo, -di, -sum, -ere i.q. diffindo, descindo
  concieo, -vi, -tum, -ere 1 i.q. evoco 2 i.q. comparo, concilio
     concitus, -a, -um i.q. celer, velox 1de hominibus 2 de rebus
  conciliator, -is i.q. qui aliquid sibi parat
  concilio, -avi I i.q. iungo, , coniungo II i.q. amicum benevolum facio aliquem A pro subi. homines B pro subi. res III i.q. comparo, acquiro A pro subiecto animantes 1 c.dat. a pro obi. corporea b pro obi incorporea 2 sine dat. a c.abl.instr. B pro subiecto res 1 c.dat a pro obi.corporea b pro obi. incorporea 2 sine dat..
  concilium, -i i.q. conventus, cætus 1 generatim 2 speciatim a de terræ placitis sive contionibus b de placitis provincialibus (danice `hæreths thing´) c de conventu totius cleri (lingua nostra `landemode´) d de coloquio, quo rex commilitionibus ius dicere solebat (danice `huskarlestefne´)
  ® concil(l)iabulum< concilliare Gertz S 105, 3 (congregatio)
  ® concinnare = coniungere, praedicare Gertz S 151, 38
  concinnus, -a, -um 1 de hominibus i.q. insignis 2 de rebus i.q. dignus, elegans
  concino, -cinui, -centum, -cinere i.q. psallo
  concipio, -cepi, -ceptum, -cipere 1 de feminis i.q. comprehendo 2 i.q. facio 3 i.q. excogito 4 i.q. capio 5 i.q. suscipio, afficior a c. abl. causæ b c. ex c c. ob d sine significatione causæ
  concitatio, -nis i.q. commotio
  ® concite = citato cursu Gertz S 107, 15
  concito, -avi I proprie i.q. celeriter moveo, incito A c abl. ; in imagine fere i.q. verto 189, 26 B sine abl. II translate A i.q. agito, excito, impello (pro obi. fere semper homines) sæpius passive1 c.abl.a solo b c. ad c c. in d c.adversum (fere i.q. infestum facio) 2 sine abl. a c.acc. solo b c. ad c c. in B i.q. conflo, efficio 1 c. abl. 2 sine abl.
     concitatus, -a, -um 1 i.q. turbatus, turbidus 2 i.q. magnus 3 i.q. acer, fervidus; fere i.q. gravis 527, 24 notæ
  ® concivis = qui mecum civis est
  conclamatio, -nis i.q. clamatio
  conclamo, -avi i.q. clamo
  *conclave, -is i.q. cubiculum
  concludo, -si, -sum, -dere I i.q. claudo, obsero II i.q. includo A homines1 c. abl. 2 sine abl. B res 1 c.abl. 2 sine abl. III i.q. perficio; Gertz M cornuto sillogismo eos concludere
  conclusio, -nis i.q. inclusio (sensu pass.)
  concoquo, -xi, -ctum, -quere i.q. coquo
  ® concordantiæ (maiores bibliæ) Gertz M II, 321, 27 = Konkordanz
  *concordia i. unanimitas, consensio 1 c gen. vel pron. poss. 2 sine gen.
  concordo, -avi i.q. consentio RH:1 intransitive : consentientes;2 transitive : convenit alicui cum aliquo; Gertz M: cantus concordatus est : cantus idem sonat in Dacia.II, 108, 14 RH
  concors, -dis i.q. consentiens, unanimus
     concorditer i.q. unanimiter
  concremo, -avi i.q. cremo
  concrepo, -ui, -are i.q. crepo, strepo; clara voce concinere Gertz S 156, h1
  concresco, -vi, -tum, -scere 1 i.q. conglacio 2 i.q. coalesco
     concretus, -a, -um i.q. obsitus
  concubina, -æ i.q. pelex
  concubinarius, -a, -um i.q. concubina natus
  concubinatus, -us i.q. consuetudo cum pelice concumbendi
  *concubitus, -us i.q. coitus 1 significatur is (ea) quocum(quacum) concubitus fit a per gen. b per adi. 2 sine gen. vel adi.
  concubius, -a, -um de nocturno tempore (i. media nocte)
  ® concupiscentia = cupiditas RH
  concupisco, -vi, -tum, -scere i.q. peto, appeto, cupio; concupiscentia = magna cupiditas Gertz S 95, 19
  ® concurrere assensu = assentiri Gertz M II, 261, 18
  concurro, -ri, -sum, -rere 1 i.q. coeo, convolo a abs.b c. ad c c. in d c.inf 2 i.q.confligo, congredior, certo a c.abl. b sine abl.
  concursus, -us 1 i.q. actio concurrendi 2 i.q. concursio 3 i.q. congressus, incursio, impetus
  concussio, -nis 1 proprie i.q. actio concutiendi 2 translate i.q. perturbatio
  concutio, -ssi, -ssum, -tere 1 i.q. commoveo a proprie b translate e. g. 55, 35 2 i.q. ango, terreo 3 i.q. conficio 37, 21
     concussus, -a, -um i.q. anxius
  ® condam vide quondam
  ® condecens = decens
  condecet, -ere i.q. decet
  condecoro, -avi i.q. decoro
  condemno, -avi, atum, -are i.q. capite condemno
  ® condescendere i.e. alicui occurrere ad iuvandum
  *condicio, -nis I i.q. status, sors, qualitas A c. gen. vel pron. poss.1 hominum 2 rerum B c. adi.C nude II i.q. lex, pactio A c. gen. B sine gen III i.q. dicio; Gertz M I, 68, 14;II, 391, 21 = natura humana cfr. humanitatis consvetudo;= consvetudo; = dignitas I, 254, 5
  condico, -xi, -ctum, -cere 1 i.q. constituo a c.acc. b c. inf. c c. acc. c. inf d c. ut 2 i.q. assentior
  condictum, -i i.q. constitutum, conventum; Gertz M etiam pactum
  [condictio, -nis i.q. pactio 162, 13]
  condignus, -a, -um i.q. dignus, consentaneus
  condio, -vi, -tum, -re de cibo variis modis servandi
  conditor, -is i.q. auctor
  condo, -didi, -ditum, -dere 1 i.q. facio, fundo, instituo 2 i.q. compono 3 i.q. claudo, transigo 4 i.q. abscondo, tego
  condoleo, -ui, -ere i.q. doleo, mæreo 1 c.dat. 2 c.acc. c. inf.
  condono, -avi i.q. dono, do
  ® conducibilis = utilis Gertz M
  conduco, -xi, -ctum, -cere 1 i.q. comparo 2 i.q. prosum, iuvo;Georges: conduco = mercede > miles qui mercede conductus est = mercenarius ; opp. loco = redimo : portorium/fundum/vectigalia locare pecuniâ/frumentô; Gertz M II, 130, 24 exponere in conductum
  conducticius, -a, -um i.q. conductus, mercenarius
  conductor, -is i.q. dux qui viam monstrat
  ® conductus = comitatus
  condulus, -i m. 1 de medio digiti articulo 2 de qualibet iunctura
  ® confabulor-atus sum, -ari: familiariter colloqui
  ® confederare = fædere coniungere Gertz S 193, 8
  confectio, -nis i.q. apparatio 1 c.gen obi.2 nude
  confercio, -si, -tum, -cire i.q. compleo, impleo
     confertus, -a, -um 1 i.q. densus 2 i.q. plenus a abs.= incolis frequens b c. abl. c c.gen.
  confero, -tuli, -latum, -ferre I prævalente sensu congerendi A i.q. colligo, congero B i.q. committo C i.q. comparo, contendo 1 c.dat. 2 sine dat. D de sermone 1 i.q. discepto 2 pro obi. sermonem 429, 4 invicem II prævalente sensu afferendi A i.q. adduco 1 corporea 2 incorporea B i.q. do, præbeo, condono, concedo 1 corporea a c.dat. b dat. omisso c c. in 2 incorporea a c.dat. b c. ad c c. in C i.q. adhibeo, consumo, utor III confero me vel conferor i.q. eo, proficiscor 1 c. ad 2 c. in 3 eo loci 90, 38
  *confessio, -nis i.q. actio confitendi 1 generatim a c.gen.obi b c.gen poss. c sine gen. 2 speciatim de sacramento (lingua nostra `skriftemål´)
  confessor, -is de eo qui confitetur c.gen..obi.; Gertz M confessor =apud quem confitetur fidelis;confessores i.e. viri sancti sed non martyres II, 42, 8
  *confestim i.q. statim, continuo
  conficio, -feci, -fectum, -ficere I i.q. facio, perficio A proprie de corporeis B translate de incorporeis 1 generatim 2 speciatim a de tempore i.q. dego b de spatio i.q. permetior, decurro II i.q. efficio, comparo III i.q. occido, interficio IV i.q. debilito, afficio; Gertz M II, 271, 20 conficere corpus Christi = consecrare hostiam
  ® confidenter = animo fidenti
  ® confidentia = fides
  confido, -sus sum, -dere 1 i.q. fido a c.dat. b c.acc. c. inf. 2 i.q. audeo (c.inf.)
  configo, -xi, -xum, -gere 1 i.q. figo 2 i.q. transfigo, transfodio a c.abl. b sine abl. 3 de equo calcando
  ® configurare = conformare Gertz S 312, 18
  confingo, -nxi, -ctum, -ngere i.q. fingo 1 c. acc. 2 c. duobus acc.
     confictus i.q. falsus, commenticius
  confinis, -e 1 proprie i.q. vicinus, finitimus a c.dat b sine dat. 2 translate i.q. proximus
  confinium, - 1 sing.i.q. vicinitas 2 plur. i.q. regiones adiacentes, cicumiacentes; etiam plur.confinia
  confirmatio, -nis de littera curiæ confirmatoria 389, 20
  confirmo, -avi 1 i.q. firmo 2 i.q. ratum facio, sancio 3 i.q. probo 4 i.q.assevero, promitto (c.acc. c. inf.)117, 38; Gertz M confirmare sigillo aliquod donum
  *confiteor, -fessus sum, -fiteri 1 i.q. fateor a abs. b c.acc. c c.acc. c. inf. fere i.q. assero, dico : 550, 26 2 i.q. ostendo, indico
  conflagro, -avi i.q. flagro, ardeo; Gertz M II, 199, 12: conflagrante animos malorum = inflammare
  ® conflictatio =acies Gertz M II, 405, 29
  conflictus, -us i.q pugna, , prælium, certamen
  confligo, -xi, -ctum, -gere i.q. pugno, congredior 1 c.abl. 2 sine abl. b additur cum 97, 24
  conflo, -avi i.q. fabricor, facio 1 proprie 2 translate 4, 29
  confluo, -xi, -ere i.q. convenio, concurro, convergo
  confluus, -a, -um i.q. confluens
  confluxus, -us i.q. concursus
  confodio, -di, -ssum, -dere 1 i.q. perterebro, perforo 2 i.q. transfigo a c.abl. b sine abl.
  ® conformare se = se in consvetudinem dare Gertz M II, 196, 6
  conformitas, -tis i.q. paritas, æqualitas
  conforto, -avi i.q. corroboro, firmum facio
  confoveo, -ere i.q. foveo, augeo
  confringo, -fregi, -fractum, -fringere i.q. frango, contundo
  confugio, -i, -ere i.q. perfugio, fugiens me confero 1 proprie 2 translate 243, 30
  confundo, -di, -sum, -ndere 1 i.q. commisceo 2 i.q. perturbo a proprie b translate (c.abl.) 114, 15 3 i.q. deformo, muto 4 i.q. aspernor 161, 31
  ® confusibiliter = ignominiose Gertz M
     confusus, -a, -um i.q. perturbatus
  confusio, -nis i.q. perturbatio, consternatio
  confuto, -avi i.q. refuto, confundo
  congaudeo, -ere i.q. gratulor, gaudeo ob aliqem rem
  congeries, -i 1 i.q. acervus a c.gen b sine gen. 2 i.q. moles 3 fere i.q. densitas 4 i.q. copia, vis
  congero, -ssi, -stum, -rere i.q. confero, in unum locum porto, coacervo
  congestus, -us i.q. acervus
  ® congiarium sc.vas (< congius) = donum olei/vini/frumenti/salis populo datum
  ® congirare = congyrare Gertz M funes in gyrum trahere
  conglobo, -avi i.q.adnecto, coniungo
  ® conglomerare = cumulare Gertz S 116, 11
  congredior, -ssus sum, -di 1 i.q. confluo 2 i.q. confligo, pugno a c.abl. b sine abl.
  ® congregatio (sc.sacra/monachorum/monialium (< sanctimonialis mulier = monacha)
  congressio, -nis i.q. conflictus, pugna
  congressus, -us i.q. congressio, pugna, impetus 1 c.gen. eius cum quo congressio fit 2 sine gen.
  congruo, -i, -ere 1 i.q.respondeo, consentio 2 i.q. convenio, aptus sum
  congruus, -a, -um i.q. debitus, iustus, dignus Gertz S 247, 16 = decens
  conicio, -ieci, -iectum 1 i.q. iacio a res b animantes 2 i.q. exstruo, conficio
  coniecto.-avi i.q. coniecturam facio, conicio, intellego 1 c.acc. 2 c.duobus acc. 3 c.acc. c.inf.
  coniectura, -æ 1 i.q. actio coniectandi a sine gen. b c.gen. obi 2 i.q. interpretatio a sine gen. b c.gen.obi.
  ® coniubilare (concinere) Gertz S 150, 13
  coniugalis, -e i.q. ad coniugium pertinens
  ® coniugatio qua homines coniuncti sunt
  *coniugium, -i 1 de connubio, de legitima consuetudine 1 c.gen. vel pron. poss.2 sine gen. 2 de coitu bestiarum
  coniunctim i.q. coniuncte, simul
  coniunctio, -nis 207, 38 de iis mediæ turmæ militibus qui in singulis ordinibus ultimo loco collocati proximi erant militibus alarum atque ita turmas coniungebant
  coniungo, -xi, -ctum, -gere i.q. adiungo
     coniunctus, -a, -um 1 i.q. finitimus, conterminus, vicinus a c.dat. b sine dat. 2 i.q. eiusdem temporis 3 i.q. iunctus, connexus, consociatus 4 fere i.q. una cum 83, 29
  *coniunx, -iugis 1 m. i.q. maritus 2 f. i.q. uxor a c.gen. vel pron. poss. b sine gen. 3 plur. de marito et uxore
  coniuratio, -nis 1 i.q. actio conspirandi, coniurandi 2 i.q. convivium (lingua nostra `gilde´) 413, 1, 4133 syn. sodalitas
  coniuro, -avi i. cum alio iuro, iusiurandum facio
     coniuratus, -i m. 1 subst. qui coniuravit 2 adi i.q. coniunctus 29, 20
  connecto, -xui, -xum, -ctere 1 i.q. coniungo c.dat. 191, 8 2 i.q. induo
  connitor, -sus sum, -ti 1 i.q. nitor, annitor, contendo 2 i.q. operam do, conor (c, inf.)
  conniventia, -æ i.q. assensio, approbatio 2 c gen.obi. i.q. potestas, copia
  conniveo, -ere 1 proprie i.q. oculos claudo 2 translate i.q. assentio, permitto
  connubium, -i i.q. coniugium, matrimonium 1 c.gen. vel pron.poss. 2 sine gen.
  *conor, -atus sum, -ari 1 i.q. contra aliquid nitor 2 i.q. tento, aggredior a c.acc. b c.inf.
  ® conquadratus = perfectus Gertz S 63, 13
  ® conquassari Gertz M : naufragium facere
  conquassatio, -nis 1 i.q. concussio, labefactatio 2 i.q. dirutio
  conquassatus, -a, -um i.q. defectus, fractus, quassatus
  conqueror, -stus sum, -ri i.q. doleo, queror 1 c.acc. 2 c.ob 3 c.acc.c.inf.
  conquestor, -is de eo qui conqueritur, dolet
  conquiesco, -vi, -tum, -scere i.q. desino
  ® conr > corr
  consæpio, -si, -tum, -ire i.q. circumdo, sæpio
     consæpta, -orum i.q. sæpta (de substantibus aquæ palis) 489, 14
  consalutatio, -nis i.q. salutatio
  consaluto, -avi i.q. saluto; fere i.q. valere iubeo 68, 8
  consanguineus, -a, -um 1 subst. i.q. propinquus 2 adi. de rebus ad consanguinitatem pertinentibus
  consanguinitas, -tis i.q.propinquitas, vinculum sanguinis
  *conscendo, -di, -sum, -dere i.q. ascendo 1 proprie 2 in imagine 34, 10
  conscientia, -æ 1 spectat ad societatem sceleris 2 de agnitione, cognitione (c.gen.obi.) 3 de conscientia sui
  conscindo, -di, -ssum, -ndere i.q. frango, scindo, rescindo
  conscisco, -vi, -tum, -scere i.q. adhibeo, impetro, comparo 1 corporea 2 incorporea a c.abl.instr.b sine abl.instr.
  *conscius, -a, -um I de hominibus A c.gen 1 de eo qui cum alio aliquid scit i.q. particeps 2 i.q. peritus 3 i.q. habens B nude i.q. socius II de rebus i.q. particeps, habens (c.gen.)
  conscribo, -psi, -ptum, -bere i.q. tracto 10, 16
  consecro, -avi 1 i.q. sacrum facio, dico 2 i.q. sancio 3 spectat ad canonizationem 5, 26, 289, 16 329, 31 477, 18 4 i.q. inauguro
  consector, -atus sum, -ari 1 i.q. sequor 2 i.q. sector, amplector
  ® consedêre > Vulg. una cum aliquo sedêre
  consenesco, -ui, -escere i.q. senesco, senex fio
  consensus, -us i.q. assensus, actio probandi 1 c.gen. 2 nude
  consentaneus, -a, -um 1 c.dat. i.q. aptus, congruus, conveniens, dignus a de hominibus b de rebus2 sine dat. i.q. similis
  consentio, -si, -sum, -tire 1 de hominibus i.q. concordo, idem sentio a abs.b c.dat.;c c.inf. d c.in 2 de rebus i.q. congruo; Gertz M consentire in aliquem = in matrimonium concedere I, 274, 16
  ® consepelire una cum aliquo sepeliri
  consequor, -cutus sum, -qui 1 i.q. sequor, comitor a sensu locali c.acc. b translate 2 i.q. insequor, persequor 3 assequor
     consequens, -tis de eo qui deinceps sequitur, sequens 1 de tempore 2 de spatio
     consequenter i.q. continuo, confestim
  ® consequentia Gertz M I, 80, 15 ne in posterum traheretur consequentia = quod in futurum sequitur
  consero, -sevi, -situm, -serere i.q. compleo, serendo tego 1 proprie 2 in imagine
  *consero, -ui, -tum, -ere 1 i.q. connecto a proprie; fere i.q. efficio :65, 13 b translate 283, 10 2 i.q. coniungo 3 i.q. committo
     consertus, -a, -um 1 i.q. connexus 2 i.q. densus, stipatus a sine abl.b c.abl.
  consertio, -nis 1 i.q. connexio, densitas, frequentia a c.gen. b nude 2 i.q. actio conserendi, committendi
  conservo, -avi i.q. servo, tueor
  consessio, -nis de commilitonibus ad mensam una sedentibus i.q.. consessus 294, 1
  consessor, -is de eo qui ad mensam iuxta aliquem sedet
  consessus, -us 1 actio una sedendi 2 i.q. sedes
  consideo, -sedi, -sessum, -sidere i.q. una sedeo (imperfective) 1 de hominibus 463, 36 : consederunt 2 de rebus
     considens, -tis i.q. consessor
  consido, -sedi, -sessum, -sidere i.q. sido, ponor (perfective) 1 de animantibus a abs. b c.significatione loci
  ® consideratio = deliberatio (salutis) Gertz M II, 189, 18
  considero, -avi 1 i.q. oculis video 2 i.q. cogito, reputo, perpendo a c.acc. b c.acc. c. inf. c c. quæstione indirecta
     considerate i.q. prudenter
  consigno, -avi i.q. signo, noto ; Gertz S 347, 8 ducto crucis signaculo consecrare
  ® consiliarii = consilii auctores
  ® consiliator = consiliariusRH
  consilior, -atus sum, -ari i.q. consulto, delibero
  *consilium, -i 1 i.q. actio consiliandi, consultatio2 de consiliantibus i.q. concilium 3 i.q. prudentia, ratio 4 i.q. propositum, sententia aliis utenda a c. gen. obi. b sine gen obi.
  *consimilis, -e i.q. similis 1 c.dat. 2 sine dat.
  consisto, -stiti, -sistere 1 i.q. locum capio, sisto me : a abs. de consistendo ad pugnam b c. significatione loci 2 i.q. sto 3 i.q. gradum sisto a abs. b c.significatione loci 4 i.q. moror 5 i.q. consto in aliqua re, pendeo ex alqua re a c. in b c. ex 6 i.q. firmus sum, valeo 7 i.q. sum ; Gertz S 82 habitare.
  consobrinus, -a, -um i.q. filius ex sorore matris natus
  consocio, -avi i.q. communico, iungo
  ® consodales = sodales
  ® consolari reflexive Gertz M II, 421, 8;consolatorius-a, -um (tarde) = solacii plenus
  ® consolidare = tutum reddere
  consono, -ui, -are i.q. consentio 412, 28
  consonus, -a, -um i.q. aptus, congruus, conveniens
  consors, -tis (genus commune) 1 i.q. socius, particeps c. gen.obi.2 nude Gertz S 112, 2 aves consortes sibi nidos requirant; Gertz M = compos (proprie: is penes quem summa imperii est)
  consortio, -nis i.q. communio c.gen obi.
  consortium, -i 1 i.q. consortio c.gen.obi.2 i.q. conventus, multitudo, numerus
  conspectio, -nis i.q. actio conspiciendi, intuendi, conspectus
  conspectus, -us i.q. aspectus (cum active tum passive) 1 c.gen 2 sine gen.
  conspergo, -si, -sum, -gere 1 proprie i.q. aspergo, (h)umecto 2 translate i.q. tego
  *conspicio, -spexi, -spectum, -spicere 1 i.q. video, conspicor a c.acc.; vergit in notionem cognoscendi 209, 16 b c.duobus acc. (pasive c.duobus nom.) vergit in notionem habendi 267, 35 c c. acc. c.inf. (passive nom.c.inf.) 2 i.q. intellego c.acc.c.inf.
  conspectus, -a, -um 1 i.q. patens, apertus 2 i.q. insignis, nobilis a c.abl. b sine abl.
  conspicor, -atus sum i.cerno, conspicio, contemplor (ingressum actionis notat) 1 c.acc. vel simplici vel duplici) 2 sequitur sequitur acc. c.inf.
  ® conspiratus = coniuratus Gertz S 105, 10
  conspicuus, -a, -um1 quod conspici potest, visible est, apparet a abs.b c.dat. c c.acc. c.inf. 2 dignum quod conspiciatur, insigne, clarum a nude b c.abl.
  ® conspirare sc. in aliquid malum; conspirati; conspiratores = coniurati
  conspiratio, -nis de coniuratione cum publica tum privata 1 nude 2 c.gen
  conspuo, -i, -tum, -ere 1 proprie i.q. spuo (c.obi rei vel hominis inquinati) 2 i.q. contemno, despicio
  constantia, -æ i.q. firmitas 1 de re diu durante 2 speciatim de animi firmitate, pertinacia (in bonam partem) a c.gen. b abs.
  consternatio, -æ i. seditio, tumultus (plebis)
  consternatus, -a, -um i.ad seditionem, tumultum incitatus, conturbatus
  consterno, -stravi, -stratum, sternere i.q. tego, compleo 1 c.acc. 2 c. acc. et abl.
  *constituo, -i, -tum, -ere I proprie i.q. pono, colloco (sensu locali); = committo proelium II in imagine A i.q. locum assigno B c. in (hic illic transit in notionem æstimandi) C c.abl. D i.q. creo, eligo (de magistratibus sim.) III translate A i.q. reddo, facio B i.q. decerno, determino, statuo 1 c.inf. 2 c.acc.c.inf. Gertz M = statuere 3 c.acc et gerund.4 c.acc. C alicui aliquod munus assigno
     constitutus, -a, -um i.q. positus (hic illic pro præs. part.verbi essendi)
  constitutio, -nis i. edictum
  *consto, -stiti, -staturus, -stare 1 i.q. firmus sum, nitor 2 i.q. valeo (de pretio) 3 i. compositus sum 4 permaneo, duro, sto (hic illic vi copulæ) constat i. manifestum, certum, notum est 1 nude 2 c.acc.c. inf.
     constans, -tis i.q. firmus, incussus, non interruptus 1 proprie 2 de animi firmitate
     constanter 1 i.q. continenter, perpetuo, continuo 2 i.q, firmiter, intrepide, audacter 3 i.q. efficienter
  constramentum, -i i. constructæ virgis crates, quibus paludes consternuntur 385, 13
  constrictio, -nis de angustiis paulatim ortis 38, 25
  constringo, -nxi, -ctum, -ngere i.q. cogo, coerceo 1 c.acc. 2 c.acc. et abl.
     constrictus, -a, -um i. coactus, nodatus
  constructio, -nis i.exstructio, actio construendi
  construo, -xi, -ctum, -ere 1 proprie i.q. coacervo 2 i.q. ratione et consilio struo a i.q. ædifico, compono, erigo b i.q. colligo 3 translate i.q. in animo construo
  constupro, -avi, -atum i.q. stupro, vitio
  *(consuesco), -vi, -tum (-scere) 1 i.q. soleo 2 i.q. solebam (plusqupf. coniunctivus nusquam legitur)
     consuetus, -a, -um de iis quibus assuefacti sunt homines 1de hominibus 2 de rebus
  *consuetudo, -inis i.q. mos, institutum 1 c.gen. (ad moris qualitatem indicandam) 2 in universum nota oxymeron 413, 14
  ® consules = qui in civitate burgimagistrum consilio iuvant.
  *consulo, -ui, -tum, -ere 1 i.q.delibero (abs.) 2 i.q. interogo a c.acc. b c.quæstione indirecta c c. præp. 3 i.q. provideo, bonum facio a c.dat. b in commune (c.acc.c.inf.) 4 i.q. medior 5 i.q. tracto (c. in); Gertz M = decernere I, 290, 8; consulere alcui facere aliquid = hortari RH
  ® consulto =eo consilio ut
     consultus, -a, -um i. bene provisus; Gertz M consultu alicuius = auctore/suasore aliquo
     consulte i. bono consilio, provide, bene
     consultum, -i 1 i.q. mandatum 2 i.q. consilium; ex consulto: i.q. sua sponte 394, 38
  consultatio, -nis i.q. actio consulendi, deliberatio
  consulto, -avi, -atum i.q. interrogo, percontor 1 abs.2 c.acc. 3 c.quæstione indirecta
  consultor, -is de eo qui consilium petit
  consultorie i. interrogantis modo.
  consultus, -us i. consilium
  consummatio, -nis i. absolutio, perfectio
  consummo, -avi i. ad finem perduco, perficio; Gertz S 233, 2 = interficere
     consummatus, -a, -um i. perfectus, absolutus
  *consumo, -psi, -ptum I i.q. perdo, deleo A de igne fere i.q. comburo B i.q. tollo, interficio 1 homines a c.acc. et abl.b sine abl. 2 corporis partes 3 collectiva 4 incorporea 5 res II i.q. exhaurio, adhibendo sensim perdo A de pecunia B de alimentis C de tempore D de viribus i.q. graviter afficio
  consumptio i. actus consumendi, exhauriendi
  consumptor, -is de eo qui delet, interimit
  consuo, -ere i. suendo conecto
  consurgo, -rexi, -rectum, -gere i.q. assurgo, me erigo 1 de personis 2 de bestiis
  contabulo, -avi i. contigno, tabulatis instruo
  contactus, -us i.q. tactio, tractatio
  contagio, -nis i.q. inquinatio, maculatio, vitium 1 c.gen 2 nude
  contagium, -i i.q. infectio, maculatio 1 generatim a c.gen. b nude 2 speciatim de morbo
  contamino, -avi i.q. inquino, maculo, polluo
  contego, -xi, -ctum, -gere 1 proprie i.q. operio, tego a c.acc et abl. b c.acc. 2 translate i.q. colo, taceo
  contemno, -psi, -ptum, -nere i.q. aspernor, fastidio, repudio 1 c.acc. 2 c.inf.
     contemptus, -a, -um i.q. contemnendus, abiectus
  contempero, -avi i. commisceo (translate) 314, 14 nonnisi hic locus.
  contemplatio, -nis 1 proprie de oculorum actione videndi a abs b c.gen..2 translate de mentis actione respiciendi
  contemplator, -is de animo qui respicit
  contemplor, -atus sum, -ari 1 proprie .i.q. oculis conspicio a c.acc. b c. acc. c.inf. 2 in imagine de fortuna 518, 8 3 translate de mente i.q. animo conspicio, intellego a c.acc. b c.quæstione indirecta
  contemptibiliter i. viliter, leviter
  contemptor, -is de eo qui contemnit
  contemptrix de ea quæ contemnit, parvi æstimat
  *contemptus, -us 1 active i.q. affectus contemnentis vel actio contemnendi a abs.b c. gen. 2 passive i.q. condicio eius qui contemnitur
  contendo, -di, -tum, -dere 1 i.q. studeo, enitor, peto 2 deconcitato corporis motu i.q. propero a c. in b c. ad c. acc. d c. versus e c.post 3 i.q. affirmo, assevero, assero (c.acc.c. inf.); 115, 16 4 i.q. certo, dimico
  contentio, -nis 1 i.q. certamen, dimicatio a nude b c.gen 2 i.q. mentis intentio
  *contentus, -a, -um i.q. satiatus, satis habens 1 abs.2 c. quod 3 c.abl. 4 c. inf.
     contente i.q. acriter, studiose
  conterminus, -a, -um i.q, confinis vel propinquus
  contero, -trivi, -tritum, -terere i.q. deleo, deminuo; vide et tero
  conterraneus, -a, -um qui eiusdem terræ est
  conterreo, -ui, -itum, -ere i. terrorem inicio, territo
  contexo, -ui, -tum, -ere i. texendo efficio, coniungo 1 generatim 2 speciatim de sermone i.q. pango
  contextus, -us 1 de rebus coniunctis a generatim de qualibet compagine b speciatim de contextu rerum gestarum (sermone, picturis sim.) 2 de actione contexendi
  conticio, -nis i.q. taceo
  contiguus, -a, -um 1 de rebus a sensu locali i.q. vicinus, finitimus, contingens:abs. b sensu latiore i.q. imminens, instans 2 de hominibus a i.q. contingens, proximus b i.q. coniunctus, affinis
  continentia, -æ i.q. temperantia, abstinentia, moderatio 1 c.gen. vel pron. poss. 2 sine gen.
  contineo, -tinui, -tentum, -tinere i.q. coniungo 2 i.q.teneo a corporalia b incorporea 3 i.q. includo a homines b res 4 in me habeo, capio 5 i.q. coerceo, refreno, cohibeo a homines ; reflexive i.q. maneo, sum 113, 30
  *continens, -tis 1 adi. a i.q. continuus b i.q. densus c i.q. abstinens, temperatus 2 subst. i.q. terra continens
     continenter i.q. temperate, temperanter
  *contingo, -tigi, -tactum, -tingere I i.q. tango attingo A proprie 1 strictiore sensu a c.abl. b sine abl. 2 latiore sensu de regionibus sim. B translate i.q. coniunctus sum II i.q. accido, fio, evenio A personaliter 1 c.dat. B impersonaliter 1 c. inf. a c. dat.b nude 2 c.acc.c.inf.; Gertz S = attingere, commemorare; quidquid eum contingit (sc. ut patrimonium)
  ® continuatim = semper, continenter Gertz S
  continuitas, -tis i.q. assiduitas, perpetuitas
  continuo, -avi i.q. perpetuo, persequor
  continuus, -a, -um 1 de spatio, locali i.q. continens, cohærens 2 de tempore a i.q. alius alium deinceps excipiens b i.q. continens
     continue i.q. continenter, deinceps
  *continuo i.q. confestim
  *contio, -nis I i.q. conventus, concilium (danice thing) A generatim B speciatim 1 de colloquio (huskarlestefne) syn. curia, universum militare collegium 2 de terræ placitis, placitis generalibus (syn.) populare concilium3 de conventu seditiosæ plebis Scanicæ II de orationibus pro contione habitis; Gertz M = oratio sacra
  ® contionator qui orationem sacram dicit
  contionor, -atus sum, -ari 1 i.q. conventum ago, contionem habeo 2 i.q. in contione dico
  contorqueo, -si, -tum, -quere 1 i.q. torqueo, emitto 2 i.q. figo
  *contra I adv. A de actione repugnanti B in narratione pro particula adversativa C in colloquio responsum inducit 1 sine verbo dicendi a c. oratione directa b c. oratione obliqua 2 c. verbo dicendi II præp.c.acc. A de actione hostili i.q. adversus B de actione defendenti, prohibenti i.q. ab C de actione respondenti
  contractio, -nis i.q. coartatio 483, 37 2 i.q. actio contrahendi, conflandi
  contractus, -us 1 i.q. actio contrahendi, conficiendi 2 i.q. coniunctio (de matrimonio)a c.gen b nude Gertz S 163, 2 contractus = membris captus ac debilis RH
  ® contradictio = seditio Gertz S 68, 6
  contrado, -didi, -ditum, -dere i.q. trado, do
  *contraho, -xi, -ctum, -here I i.q. admoveo II i.q.confero, cogo, colligo A generatim 1 homines a c. in b c. ad; c c. apud; d c.gen.; e c. abl.; f nude 2 res B speciatim t.t. de armatis, navibus sim. cogendis III i.q. iungo, ineo, facio IV i.q. pario, nanciscor, concipio (pro obi est quod efficitur): A pro subi. homines1 c. ex 2 c.abl. 3 sine abl. B pro subi res V i.q. rigido; fere i.q. sano, medeor 28, 37
  contractus, -a, -um i.q. angustus, brevis, parvus
  contrarius, -a, -um 1 i.q. adversus a c.dat.b nude 2 i.q.in contrariam partem versus (lingua nostra `modhage´) 3 i.q. diversus, discrepans
     contrarium, -i 1 i.q. res opposita 2 i.q. res discrepans, non congruens (c.dat.)3 e contrario i.q. contra
  contraria, -orum i.q. res adversæ 126, 26
  contrectatio i.q. actio contrectandi, contagio
  contrecto, -avi i.q. attrecto, manibus attingo
  contribuo, -i, -tum, -ere 1 generatim i.q. tribuo, do (c.dat.) 2 speciatim de tributo communi
  ® contritio = thlipsis teutonice Zerknirschung Gertz S 126, 14 danice anger
  controversia, -æ i.q. simultas, lis 1 generatim 2 in iudicio 128, 30
  contubernalis, -is de eo qui in clientela alicuius est, i.q. miles
  contubernium, -i1 de qualibet habitationis communione 2 de communione eorum qui in alicuius clientela sunt 3 de piratarum communione 4 de qualibet communione
  contueor, -itus sum, -eri 1 i.q. intueor 2 i.q. conspicio
  contuitus, -us i.q. actio contuendi
  contulus, -i i.q. parvus contus (ad saliendum factus, parva pertica)
  contumacia, -æ i.q. ferocia
  contumaciter i.q. ferociter
  *contumelia, -æ i.q. dedecus, ignominia 1 c.gen. 2 nude
  contumeliosus, -a, -um i.q. contumeliâ plenus, ignominiosus
     contumeliose i.q. cum dedecore, ignominiose
  contumulo, -avi i.q. aliquem una cum aliquo tumulo 1 c.dat. 2 c. cum
  contundo, -di, -sum, -ndere i.q. frango I proprie A strictiore sensu de molendo B latiore sensu 1 homines a c. abl. b sine abl. 2 res II translate A homines 1 c.abl. 2 sine abl.. B res 1 c.abl. 2 sine abl.
     contusus, -a, -um i.q. fractus, deiectus
  contus, -i i.q. pertica 1 genratim 2 i.q. intrumentum nauticum
  contusio, -nis i. actio contundendi 318, 29(inter propriam concutiendi et translatam delendi notionem oscillat)
  conubium v. connubium
  conus, -i m. i. figura mathematica in cacumen tracta, fere i.q. cuneus 207, 33
  convalescentia, -æ i.q. actio convalescendi, recreatio
  convalesco, -ui, -escere i.q. cresco, provenio 1 proprie 2 translate 312, 14
  convallis, -is f. de valle præclusa
  convecto, -avi i.q. congero, colligo, comparo
  conveho, -xi, -ctum, -here i.q. convecto
  convello, -vulsi, -vulsum, -vellere 1 i.q. colligo, corripio 2 i.q. evello, tollo 3 i.q. refringo, rumpo a proprie b translate c.abl.; sine abl. 98, 32
  convena, -æ m. i.q. advena
  *convenio, -i, - tum, -ire I i.q. in unum venio A proprie 1 de animantibus 2 de inanimis fere i.q. colligor B translate i.q. consentio II i.q. adeo, compello, admoneo; vergit in notionem accusandi 236, 25; evocandi 437, 22 III i.q. congruo A personaliter B impersonaliter1 c. dat. i.q. aptum est 2 sine dat. i.q. oportet 3 c.acc.c. inf. i.q. oportet 4 c. inter (de consensu)
  ® convenienter = ut decet Gertz S 69, 5
     convenientia, -æ n. i.q. res consentaneæ (c.dat.)
  conventiculum, -i de sacello (sensu christiano) 300, 1 (danice `lille kapel´)
  conventus, -us i.q. concursus, congregatio 1 abs 2 c.gen.; = conventus in ecclesia piorum Gertz S 229 ant.
  converbero, -avi i.q.verbero1 c.abl. 2 sine abl.
  conversatio, -nis 1 de modo vitæ, vivendi ratione 2 i.q.actio conversandi, consuetudo
  conversio, -nis i.q. commutatio ; Gertz S (ad dominum)
  conversor, -atus sum, -ari i.q. versor, moror ; Gertz S = vivere
  ® conversus = laicus in claustro degens ....(non serviens) Gertz S 346, 15
  converto, -ti, -sum, -tere I i.q. in contrariam partem verto II i.q. verto A proprie 1 homines 2 res B translate1 de homines 2 res III i.q. muto IV i.q. utor
  ® convicaneus ad eundem vicum sive villam pertinens Gertz S 417, II, 3
  *convicium, -i i.q. obiurgatio, maledictio, probrum 1 sing. a c.gen.obi. b c.gen.subi 2 plur.
  convictus, -us 1 i.q. consuetudo, usus, conversatio a c.gen.obi. b c.gen.subi. c nude2 de conventu religiosorum
  convinco, -ci, -ctum, -ncere 1 i.q. coarguo a c.gen. b c.abl. c nude 2 i.q. demonstro c.acc.(nom.) c. inf.
  *conviva, -æ m. i.q. qui convivio interest
  convivalis, -e i.q. ad convivium pertinens
     convivaliter i.q. hospitaliter
     convivialis i.q. convivalis
     convivialiter i.q. convivaliter
  *convivium, -i i.q. epulum, epulæ 1 c.gen. 2 sine gen.
  convivor, -atus sum i.q. convivium habeo, epulor
  convoco, -avi i.q. in unum cogo
  convolo, -avi 1 i.q. advolo, propero 2 i.q. confugio
  convolvo, -vi, -utum, -vere i.q. volvo, complico
  coorior, -tussum, -iri i.q. orior 1 c ab 2 c.ex 3 nude
  copia, -æ I i.q. vis, abundantia, ubertas A sing 1 abs. 2 c.gen. B plur. 1 generatim 2 speciatim de annona II de multitudine armatorum 1 sing.2 plur.: a c.gen. vel pron. poss. b c. adi.c nude III i.q. facultas, occasio, potestas A abs.B c.gen.obi. 1 personæ (de facultate adeundi) 2 rei 3 gerund. C c.adi.(eodem sensu atque gen.obi.)
  copiosus, -a, -um i.q. amplus 1 generatim 2 speciatim de verborum copia 104, 14
     copiose i.q. commode, apte, satis
  *copula, -æ 1 i.q. vinculum, coniunctio 2 de coniunctione coniugalia c.gen.vel pron.poss. b nude
  copulo, -avi de coniugibus i.q. coniungo (c.acc. et dat.) : 1c.abl. 2 sine abl.
  coquo, -xi, -ctum, -quere i. igne ad edendum præparo ;opp. torreo, -ui, -tostum, -ere
     coctus, -a, -um i.q. coctilis
  coquus i. minister qui cibos præparat
  cor, -dis 1 proprie sensu corporali 2 translate a de sede commotionis b de fortitudine c de intellegentia, prudentia
  coram præp.c.abl. i. ante, apud (de iis quæ in præsentia, in conspectu alicuius fiunt)
  corbis, -is i.q. fascina, instrumentum gestatorium Danice `kurv´
  ® corda vide chorda
  ® corea vide chorea
  corium, -i i.q. pellis detracta, tergus
  corneus, -a, -um i.q. figuram, formam cornus habens
  corniculatus, -a, -um i.q. formam cornus præbens
  ® cornipes = equus Gertz S
  cornu, -us n. 1 proprie a in bestia b in avibus 2 translate a in rebus arteficiosis (ad bibendum, in arcu sim.) b de extrema acie parte
  ® cornutus : syllogismus cornutus (teutonice : Hornschluß) i.e.conclusio qua aliquis fraudatur.vide concludere
  corona, -æ 1 de insigni 2 de corona militum obsidentium 3 de numero hominum; Gertz M I, 380, 6 : coronam (= candelabrum) suspendit ; gloriosa martyris corona = spinea corona I, 16, 18
  corono, -avi de margine clipei; Gertz M I, 82, 7 corono + abl.= quo? sc spinis. :ille qui spinis coronatus est Georges
  corporalis, -e i.q. ad corpus pertinens; Gertz M II, 271, 13 corporalia Ducange: corporale est pallium linteum quo altare dominicum cum sacris muneribus contegitur; hic: (sacra munera) corporalia munda sunt ut debent.;II, 45, 33 tunica corporalis = tunica re vera;fides corporalis = corporale iuramentum quod præstatur protensa manu et tactis rebus sacris Gertz M secundum Ducange
  corporeus, -a, -um i.q. ad corpus pertinens, hic illic pro gen.corporis
  corpulentus, -a, -um.i.q. crassus
  *corpus, -oris n. 1 de corpore vivo a hominum b bestiarum 2 de trunco corporis humani 3 de corpore mortuo, de cadavere a hominum b bestiarum 4 translate de qualibet unitate
  ® cor(r)uscare = fulgere Gertz S 15, 17
  ® coruscus = fulgur Gertz M II, 45, 25
  corrado, -si, -sum, -dere 1 i.q. abrado 2 i.q. rado (etiam barbam);corradere unca manu = ad se arripereRH Gertz M II, 23, 24
  correctio, -nis 1 i.q. actio corrigendi, emendandi 2 i.q. castigatio, satisfactio
  ® corregnare = Gertz S = regni socium esse 425, III 4
  correctrix, -cis i.q. corrigens c.gen.obi.
  correptio, -nis i.q. castigatio
  corrigia, -æ i.q. lorum 1 generatim 2 speciatim de ligamentis calcei
  corrigo, -rexi, -rectum, -rigere 1 i.q. emendo 2 i.q. meliora doceo 3 i.q. tollo, sono
  corripio, -ripui, -reptum, -ripere I i.q. capio, arripio, tollo A proprie (pro obi. corporalia) 1 strictiore sensu a homines; in versu i.q. e medio tollo, neco:19, 17 novenos b res 2 latiore sensu a prævalet notio colligendi b prævalet notio rapiendi, auferendi, potiendi c prævalet notio attingendi B translate (pro obi. incorporalia)102, 7 gloriam II i.q. afficio, invado, attempto (de affectis, morbis sim.) A active B passive c.abl. III i.q. vitupero, castigo
  corrixatio, -nis i.q. rixa
  corrixor, -atus sum, -ari i.q. rixor
  ® corroboratio = confirmatio RH
  corrodo, -si, -sum, -dere i.q. rodo
  corrogo, -avi 1 i.q. invito 2 i.q. convoco
  corrugo, -avi, -atum, -are i.q. exilem facio
  corrumpo, -pi, -ptum, -mpere I i.q. deleo, exstinguo, tollo II i.q. vitio, depravo A res 1 corporeas 2 incorporeas B homines 1 generatim de moribus 2 speciatim a de largiendo b de constuprando c i.q.induco, illicio (passive c.abl.)
     corruptus, -a, -um 1 i.q. vulneratus, saucius 2 i.q. turpis
  corruo, -i, -ere 1 i.q. ruo, cado 2 i.q. morior
  corruptela, -æ 1 i.q. corruptio 2 i.q.putredo, tabes
  ® corruptibilis cfr.corruptor GertzM I, 84, 16 = pravus;Georges : fragilis
  corruptio, -nis 1 i.q. excisio 2 constupratio 3 i.q. putredo, tabes
  corruptor, -is 1 de eo qui polluit 2 i.q. constuprator
  cortex, -icis de crusta arboris
  cortina, -æ i.q. aulæum; Gertz M I, 250, 15 aulam cortinis ornare
  coruscamen, -inis i.q. splendor, nitor
  corusco, -are i.q. splendeo, mico 1 proprie 2 translate de homine 151, 28
  corvus, -i i. avis quæ cadaveribus inhiat ;contemptim de homine 159, 39
  cos, -tis f. de lapide quo acuuntur bipennes = danice slibesten´
  costa, -æ de ossibus quæ pectus circumdant; fere i.q. latus 50, 1
  crapula, -æ de nimio vini potu, ebrietate
  crassus, -a, -um i.q. pinguis
  crastinus, -a, -um ad diem crastinum pertinens 2 subst. (omisso die) i.q. dies crastinus; Gertz M id est dies post diem sacrum
  crater, -is m. [abl.plur. crateris 140, 20.] iq. vas, patera
  cratis, -is m. i.q. gerræ, maceries (etiam = saeptum)
  ® craticula de cratibus ferreis beati Laurentii martyris MGH Epistolarum I pagina 265
  creatio, -nis i. actio creandi, eligendi
  *creber, -ra, -rum I i.q. frequens, multus A sing. 1 de hominibus 2 de rebus a corporeis b incorporeis B plur nonnisi de rebus 1 de corporeis 2 de incorporeis II i.q. magnus, ingens
  crebro i.q. sæpe
  crebresco, -ui, -escere i.q. creber fio, augesco, numero vel vi augeor; Gertz M crebrescere = notum fieri
  *credo, -didi, -ditum, -dere i.q. fido, fidem habeo a c.dat. b c.acc. c.inf. 2 i.q. pro vero habeo 3 i.q. puto, exsistimo, habeo a in parenthesi b abs.c c.duobus acc.(nom.) d c.acc.(nom.)c.inf. 4 i.q. committo, commendo, trado; Gertz M credere c.inf. = sperare
  credibilis, -e i.q. probabilis, fide dignus
  creditor, -is de eo cui pecunia debetur
  credulitas, -tis 1 i.q. actio credendi, fides (c.gen. obi.)2 de temeraria credendi facultate a c.gen. b nude 3 i.q. religio Christiana 376, 24 4 i.q. superstitio 152, 6
  credulus, -a, -um 1 in bonam partem i.q. confidens, confisus a abs. i.q. verbis confisus b c.dat. c c. gen. 2 in malam partem de temeraria credulitate 134, 2
  cremo, -avi, -atum, -are i.q. comburo
  creo, -avi i.q.1 i.q. facio a proprie b translate 2 i.q. gigno a active b passive, nonnisi part.perf. i.q. natus3 i.q. nomino, eligo a c.acc. b c.duobus acc. (nom.)
  crepida, -æ i.q. calceus 115, 38
  crepido, -inis 1 de basi statuæ 2 de caverna vel fornice, de locis tenebricosis
  crepitaculum, -i i.q. crepitus
  crepito, -avi i.q. crepo, stridentem sonum efficio
  crepitus, -us i.q. actio crepitandi, strepitus
  crepo, -ui, -itum, -are i.q. strepo
  crepundia, -orum de crepitaculis sim.
  crepusculum, -i i.q. confinia noctis
  cresco, -vi, -tum, -scere1 i.q. provenio a proprie b translate2 i.q. augeor, maior fio a
  de hominubus b de rebus; religiose: quo gloria crescens tereret et deiciendo levaret Gertz S 109, 17
  ® cribrare < cribrum, = verberibus pulsare RH vide Gertz M II, 372, 11 nota ; Gertz nescit..
  *crimen, -inis 1 i.q. criminatio a c.gen.obi. b sine gen.2 i.q. culpa, scelus a c.gen.culpæ b c.gen. vel pron.poss. c sine gen.; Gertz M II, 478, 28 criminaliter = scelesteRH
  criminatio, -nis i.q. actio criminandi, insimulatio, exprobratio 1 c.gen.eius qui insimulatur 2 c.gen.poss. 3 nude
  criminator, -is i.qui criminatur 1 c.gen. 2 nude
  criminor, -atus sum, -ari i.q. insimulo, conqueror
     criminans, -tis i.q.criminator
  criminosus, -a, -um i.q. malus, improbus 1 de hominibus subst. 2 adi.
  crinalis, -e i.q. ad crines pertinens
  crinis, -is m. i.q. capillus 1 sing. collective 2 plur.
  ® cripta scil. crypta Gertz S
  ® crispantia (< crispare = in plicas cadere) = peplum crispans
  crispatus, -a, -um i.q. intortus, contortus
  crista, -æ de apice gallinaceo 79, 31 (errore vertentis pro nomine herbæ quæ nostra lingua vocatur `hanekam´ i. celosia cristata; [Georges: crista IV clitoris, vide ungula RH])
  cristatus, -a, -um i.q. cristam, apicem habens 55, 14
  croceus, -a, -um de colore croci fere i.q, flavus, rubescens, fulvus
  ® cronica = annales vide chronicus
  ® crotolum semper plur. = castagñeta (Hispane)RH
  cruciamentum, -i i.q. cruciatus
  ® cruciata sc. expeditio = deo militare volentes in cruciatâ in Hierosolymam ingrediuntur
  cruciatus, -us i.q. dolor, tormentum 1 c.gen. 2 nude
  crucibulum, -i pro cognomine incertæ significationis 217, 7; Gertz M II, 338, 10 :cum crucibulo cerevisia pleno = scyphus
  ® crucifixio, -onis (<crucifigo) actio crucifigendi
  crucio, -avi, -atum, -are i.q. dolore vel cruciatu afficio,
  crudelis, -e i.q. immanis, sævus, cruentus 1 de homine 2 de rebus
     crudeliter i.q. immaniter
  *crudelitas, -tis i.q. immanitas, sævitia 1 c.gen. vel pron.poss. 2 sine gen.
  crudesco, -ere 1 de homine i.q. crudelis, sævus fio 2 i.q. cruentor
  crudus, -a, -um de iis quæ non sunt igni cocta;incocta 174, 5 crudus cibus 2 i.q. non sanatus, cruentus
  cruento, -avi i.q. cruentum facio
  cruentatus, -a, -um i.q. cruentus
  cruentus, -a, -um 1 i.q. cruore aspersus 2 i.q. cum cruore coninctus, sanguine constans, atrox
  crumena, -æ de sacculo in quo reponitur pecunia aliæque res pretiosæ
  *cruoris de sanguine effuso
  crus, -ris n. de corporis parte a genu ad pedem
  crusto, -avi i.q. crusta obduco 1 de glacie 2 de squamis anguis
  crustula, -æ de frusto glaciei
  crustulum, -i i.q. frustum 1 panis 2 metalli
  crustum, -i i.q. fragmentum panis durum
  crux, -cis 1 de instrumento cruciatus et supplicii 2 de symbolo Christianorum;crucem praedicare Gertz M I, 409, 13 = excitare ad deo militandum vide deo militare >qui militat deo signum rubrum crucis fert umero recto palliatus Gertz M/Georges
  cubicularis, -e i.q. ad cubiculum pertinens
  cubicularius, -i i. custos cubiculi
  cubiculum, -i1 proprie de conclavi in quo dormitura c.gen. b nude 2 metonym. i.q. coitus, concubiyus
  cubile, -is i.q. lectus, torus
  cubitalis, -e i.q. unum cubitum longus 101, 20
  cubitus, -i i.q. ulna 2 de mensura
  cubo, -ui, -itum, -are 1 i.q, iaceo 2 i.q. dormio
  cuculla, -æ de habitu monachorum; = cucullus/cucullum : id est vestimentum capitis
  cucullatus, -a, -um i. habitu monachorum indutus, i.q. monachus
  ® cucûlus teutonice der Kuckuck; = maledictum de homine qui stultus et simplex est et sic facile deceptus
  cudo, -di, -sum, -dere i.q. procudo, facio (de fabro ferrario); Gertz M translate: cudere dolum (dolus = retia)
  culina, -æ1 de loco ubi cibi coquuntur, coquina 2 metonym. de cibis
  culmen, -inis 1 proprie de summis mænium partibus 2 translate de gloria, potentia, dignitate a abs. b c.gen.3 metonym. de rege
  culmus, -i de calamo frumenti
  *culpa, -æ i.q. noxa, peccatum 1 c.gen. culpæ 2 c.gen. vel pron.poss.3 nude
  culpabilis, -e i.q. reprehensione dignus
  culpo, -avi 1 i.q. arguo (c.gen.)2 i.q. reprehendo, vitupero a hominem b res
  cultellus, -i i.q.(parvus) culter
  culter, -ri i. instrumentum quo secatur
  cultor, -is de eo qui colit 1agros, regiones, urbes sim. i.q. incola a c.gen. b abs.2 incorporalia i.q. amicus
  cultrix, -cis de femina quæ colit
  cultura, -æ 1 de actione agri colendi a abs.b c.gen.2 de veneratione a numinum 473, 17 b hominum 438, 36
  *cultus, -us 1 active i.q. actio colendi A de agricultura 1 c.gen. 2 abs.B de cultu deorum hominumque i.q. adoratio 1 de divino cultu a c.gen. b abs.2 de cultu hominum a c.gen. b nude C i.q, studium 1 c.gen. 2 nude II passive i.q. habitus, status A de vitæ consuetudine B de quolibet apparatu, ornatu C de corporis habitu 1 generatim 2 speciatim de vestitu
  cum 1 temporale (sæpe antecedit tunc) a c. ind. b c. coniunctivo (difficile est inter 1b et 2 distinguere)e.g.24, 22 (c.coniunctivo præs.et perf. hic illic in enunt.sec. ab acc.c.inf. sive ab aliis enunt.sec pendentibus : 49, 23 418, 24 etc.) 2 causale c. coniunctivo 3 concessivum 4 adversativum 5 inversum(sæpe antecedente iam) iuncturæ notabiliores (cum-tum nusquam legitur) sæpissime post pron. sive adv. relativum 199, 32
  *cum præp. I de adiectione locali, de comitatu, communione temporali (i.q. simul cum) A nudeB c. adv. sive adi. C omisso verbo 214, 22 II de modo actionis A accedente 1 epitheto (nota collocationem verborum a speciatim de habitu sive actione animi; de actione sive statu corporali 2 gen. solo cum subi tum obi. B nude 1 de habitu animi, voluntate etc. 2 de condicione extrinsececus accidente III de directione vel relatione actionis A pendet e verbis (cum sæpissime non ponitur, e.g. 128, 40) 1 pugnandi, certandi, decernendi 2 dividendi, communicandi, participandi 3 mutandi 4 colloquendi, conversandi, agendi 5 nodandi, coniungendi, consentiendi B pendet e subst.vel locutionibus pugnandi, paciscendi, qualemcumque rem habendi ;iuncturæ c. pron. personali
  *cumque: vanescente vi copulativa fere i.q. cum
  -cumque in tmesi 402, 16 v. quicumque
  cumulo, -avi 1 i.q. augeo a c.acc. b c.acc.et abl. 2 i.q. coacervo c.acc.
  cumulatus, -a, -um i.q. amplus, magnus 1 pos. 2 comp.; Gertz M = valde intensus et diligens
     cumulate i.q. valde, ample
  cumulus, -i 1 proprie de qualibet acervationecongestione, multitudine a c.gen.b nude 2 translate maximum gradum indicat
  cunæ, -arum i.q. incunabula (de prima infantia)
  cunctatio, -nis i. actus cunctandi, hæsitatio, fluctuatio 1 c.gen. a eius rei de qua hæsitatur b eius qui hæsitat 2 c.adi 3 abs.
  *cunctor, -atus sum, -ari i.q. hæsito ante initium operis 1 c.inf. 2 abs. 3 c. quæstione indirecta
     cunctans, -tis i.q. lentus
  ® cunctipotens = omnipotens Gertz S
  *cunctus, -a, -um I i.q. totus (sing.) II i.q. quisque, omnis A sing.B plur. 1 adi. 2 subst. a m. sive f. b n.
  cuneus, -i m. 1 de acie (in cunei formam instructa) sive de singulis catervis (cuneatis) 2 de classe in cunei formam disposita
  cuniculatus, -a, -um i. plenus cuniculis
  cuniculus, -i m. i. fossa occulta et subterranea
  *cupiditas, -tis i. actio cupiendi vel affectus animi cupientis aliquid, appetitus, desiderium I generatim A abs. B c.gen obi.II speciatim A aviditas, prædæ 1 abs. 2 c.gen.B de desiderio, amore C de honorum, gloriæ aviditate 1 abs. 2 c.gen.
  *cupido, -inis i.q. cupiditas, studium, desiderium 1 generatim a c.gen.obi. b nude 2 speciatim de amore b de appetitu gulæ
  cupidus, -a, -um i.q. cupiens, desiderans 1 c.gen.obi.2 c.inf.
  *cupide i. studiose 1 pos 2 comp.
  *cupio, -ivi, -itum, -ere i.q. volo, opto 1 c. inf. 2 c.acc.c.inf.; omisso inf.524, 15 3 c.acc.
  ® cupita = vota Gertz S 101, 4
     cupiens, -tis i. avidus c.gen.obi.
  ® cuppa = vas maius
  *cur particula interr. 1 in quæstione indirecta a c. coniunctivo; post verba mirandi 417, 7 2 in quæstione directa
  *cura, -æ I i.q.studium, labor, diligentia; Gertz M :curam gerere de aliquo A generatim 1 abs. vel c.gen.poss. 2 c.gen.obi
  iuncturæ 1 -æ habeo c.inf.; c. ut ; c. ne 2 -æ est 3 -æ exsistit B speciatim de curatione ægroti 30.1 II de persona quæ alicui curæ est III abstr pro concret.238, 26 IV i.q. custodia A c.gen.obi. B c.gen. poss.V i.q. sollicitudo, ærumna
  curatio, -nis i. actio curandi (speciatim de arte medici)
  curator, -is de eo qui curat
  curia, -æ 1 de aula regis Danici a de ipso ædificio b de iis qui circa regem sunt 2 de aula imperatoris Græci 339, 2 3 de aula imperatoris Romani a de ipso ædificio b de iis qui circa imperatorem sunt 4 de curia populi a de sede apostolica b de consilio pontificis ;de falsa curia 443, 33; Gertz M curia servorum i.e. in monasterio curia conversorum i.e. fratrum laicorum
  curiositas, -tis i.q. cura, diligentia
  curiosus, -a, -um 1 de personis i.q., noscendi cupidus, attentus 2 de rebus i.q. attentus, valde diligens
  *curiose i.q. noscendi cupidus, diligenter
  curnam i.q. cur
  *curo, -avi I prævalet notio efficiendi A generatim 1 c.gerund. 2 c.acc. c. inf., fere i.q. iubeo 3 c.inf. 4 c. ut, ne B speciatim i.q. gero, ago II prævalet notio colendi, fovendi (opp.neglego) A trans 1 generatim 2 speciatim de corpore a cenis et somno b in arte medicina B abs. i.q. protego; Gertz M curare de aliquo = favere
  curriculum, -i 1 corporaliter i.q. currus 2 translate de spatio temporis i.q. cursus
  curro, cucurri, cursum, currere i.q. pedibus celeriter moveor
  currus, -us i.q. vehiculum 1 generatim 2 speciatim de vehiculo bellico
  cursim i.q. celeriter
  cursito, -avi i.q. curro 1 de hominibus 2 de navigiis
  *cursus, -us I proprie de motu citato A prævalente motus notione 1 generatim 2 speciatim a de navibus b de fluvio 518, 2 B prævalente directionis notione II translate A de temporis spatio (c.gen.) B de ordine rerum 1c.gen. 2 abs. ; ® cursus diurnus =officium ecclesiasticum diei Gertz S 93, 10
  curto, -avi i.q. circumcido, reseco, minuo
  curtus, -a, -um i.q. mutilus, truncus
  curvamen, -inis i. flexio
  curvitas, -tis i. flexio
  curvo, -avi i.q. flecto, sinuo
  curvus, -a, -um i.q. flexus
  cuspis, -dis 1 proprie de anteriore gladii, teli, hastæ parte 2 vanescente sensu proprio i.q. hasta, iaculum
  ® cussinus = pulvinus Gertz M I, 296, 6
  custodia, -æ I sensu strictiore A i.q. actio vigilandi sive defendendi 1 de rebus custodiendis 2 de hominibus custodiendis a generatim de quolibet præsidio b speciatim i.q. tutela B i.q. carcer vel locus carceralis 1 de bestiis inclusis 2 de rebus inclusis 3 de hominibus inclusis C de hominibus custodientibus II sensu latiore A i.q. conservatio B i.q. observatio; Gertz M: (apud fratres minores) = pars provinciæ II, 292, 10
  custodio, -vi, -tum, -re i.q. observo
  custos, -dis de eo qui custodit, vigilat I generatim A de hominibus inclusis captivisque custodiendis B de hominibus vel rebus ab aliis defendendis 1 abs. 2 c.gen.II speciatim A de tutore B de ecclesiæ custode i.q. `sacrista´; Gertz M custos = præfectus custodiæ II, 321, 14
  cuticula, -æ i.q. cutis (vi deminutiva perdita)
  cutis, -is i. superficies, operimentum carnis animantium
  cyathus, -i m. i.q. poculum, vasculum
  cymba, -æ i. navicula, linter
  ® cymbalum = nola (campana) claustri cuius sonitu fratres convocabantur Gertz S 315, 26; plur. cymbala et crotala pulsare RH
  ® cymiterium vide cimiterium
  cynicus, -a, -um i. acer maledicus :148, 5 de carmine magico
  ® cythara = cithara Gertz S  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z |

  PræfatioAd usumIndex abbreviationumTota editio 1996Tota editio 1997