| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z |

PræfatioAd usumIndex abbreviationumTota editio 1996Tota editio 1997


Vademecum in opus Saxonis
et alia opera Danica
compendium
ex indice verborum

Hoc est tomus II (auctore Franz Blatt) operis Gesta Danorum ut appellantur; tomus II labori meo fuit fundamentum, sed necessitate coactus omnia errata atque delicta in huius temporis scriptorio facta emendavi ut spero. Notionibus modo et constructionibus servatis omnes pæne notas ad textum nonnisi exempli gratia omisi ad unumquemque locum celeriter perspiciendum; id quod in animo habebam. Angulatis uncis [ ] propria ad deliberandum digna annotavi et omni tempore cum RH signavi. Facultates mechanicae omnes magistros linguae latinae ex amatoribus in exploratores huius artis fecerunt; ob eam causam supplementa huius opusculi sequentur et nos complures et varios auctores cognoscere et legere sperabimus.
Reimer Hemmingsen
[Porsevænget 5]
[DK-8600 Silkeborg]

 

 

Ad usum

Ordo post lemmata hic est:
 • Si satis est significationem simplicem afferre, divisionem non invenies.
 • Quod nisi ita est, divisio notionum et constructionum est haec:
 • Voces quae in duo sola capita dividendae sunt, parvis litteris (a-b etc.) dividuntur
 • Secundo numeri arabici adhibentur (1 a-b; 2 a-b etc.)
 • Tertio litterae maximae adhibentur (A 1 a-b;2 a-b;B 1 a-b, 2 a-b etc.)
 • Quarto numeri Romani adhibentur (I A 1 a-b;2 a-b;B 1 a-b, 2 a-b; II identidem etc.)
 • Voces ordine alphabetico afferuntur ita tamen ut participia post verba, adverbia post adiectiva ponantur; ut participia et adverbia derivata esse monstretur, lemmata ista a margine maiore spatio separata sunt.
  * ante lemma ostendit non omnes locos Saxonicos allatos esse;
  ‡ ostendit vocem ante finem sexti saeculi post Chr. natum inveniri non posse;
  [ ] indicantur alia ad recensionem vel ad formas pertinentia.

  Index abbreviationum
  aa, bb etc. pro littera Graeca
  abs. absolute
  adi. adiectivus/adiective
  app. apponitur
  c. cum
  coni. coniunctivus
  consec. consecutivus
  demin. deminutivus
  demonstr. demonstrativus
  e.g. exempli gratia
  enunt. prim. /sec.
       enuntia prima
       enuntia secunda
  f. femininum
  g.c. genus commune
  gr. graece
  i.e. id est
  imp. imperativus
  i.q. idem quod (synonyma)
  m. masculinum
  n. neutrum
  obi. obiectus
  opp. opponitur
  pers. persona
  pos. positivus
  poss. possessivus
  q.v. quod vide
  ® id quod in Indice Saxonis non est
  RH meo iure et culpa in Latinum translatum, citatum vel explicatum
  sc. scilicet
  sim. similia
  sqq. sequentes
  subi. subiectivus / subiectum
  superl. superlativus
  s.v. sub voce
  syn. synonymon
  t.t. terminus technicus
  v. vide
  Gertz M: Scriptores minores historiae danicae.Vol. I et II
  Gertz S: Vitae sanctorum danorum Libellus I, II et III
  MGH: Monumenta Germaniae Historica Scriptorum
  A.M. Albertus Magnus Ausgewählte Texte Darmstadt 1981  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z |

  PræfatioAd usumIndex abbreviationumTota editio 1996Tota editio 1997


  S
  sab(b)atum = feria septima (dies lunae), dies solemnis, = septimana 95, 21, (sexta sabbati, prima sabbati)
  sabulum, -i i.q. harena, terra harenæ plena; plur. Gertz S 101, 1
  saccus, -i vas vinarium
  sacellum i.q. locus deo sacratus 1 de choro ecclesiæ christianæ 2 de delubro pagano 3 i.q. simulacrum dei pagani
  *sacer, -a, -um [, -sacra, -sacrum RH.] I adi.A i.q.sanctus, religiosus, consecratus 1 spectat ad religionem Christianam a de hominibus b de rebus ad religionem pertinentibus 2 spectat ad paganos a de dis paganis b de rebus ad cultum paganum pertinentibus B i.q. horrendus, terribilis, de morbo quodam II subst. n. pl. A speciatim a de religione Christiana a nude b c.gen.rei c c.gen.personæ d c.adi. 2 de cultu pagano a nude b c.gen. B generatim de moribus et institutis humanis 1 c.gen. 2 c. adi.
  sacerdos, -tis 1 de eorum ordine qui sacris christianis præsunt (syn. clerici, sacrorum administratores) a generatim b speciatim de episcopo 2 de iis qui cultui pagano præsunt a nude b c.adi c c.gen. (de deo qui colitur)465, 23
  sacerdotalis, -e i. ad sacerdotem vel ad clerum pertinens (nonnisi de ecclesia Christiana)
  sacerdotium, -i i. sacerdotis dignitas et officium 1 generatim de ministris ecclesiæ a nude b c.gen. c cadi. 2 speciatim de (archi)episcopatu a nude b c.adi; Gertz S 319, 11 = sedes episcopalis
  sacramentum, -i 1 i.q. iusiurandum, de fide verbis solemnibus data 2 de baptismate; Gertz S 60, 5 0 sacramentum eucharistiæ; sacramenta = cultus; Gertz M sacramenta = hostia vel reliquiæ sanctorum
  sacrarium, -i 1 proprie de loco consecrato, de ædificiis Christianorum sacris, de ecclesiis a nude b c.adi. 2 translate fere i.q. thesaurus ; vel sacraria = locus sacer, ædes Gertz S 93, 9
  sacrificium, -i 1 proprie de rebus divinis a de cultu pagano b de ritu Christiano (i.q. missa) 2 translate; sacrificium celeste = confectio corporis Christi in summa missa Gertz S 239, fragm.II, 7, sacrificium domini 336, 5
  sacrilegium, -i i. violatio rei sacræ 1 speciatim a de violatione ritus pagani 72, 21 b de violatione sacrorum Christianorum 262, 4 2 generatim i.q. impietas, scelus
  sacrilegus, -a, -um de eo qui sacra violat 1 adi. 2 subst.
  sacrista, -æ m. i. custos ædificiorum et sacrorum Christianorum;= sacristanus Gertz S 344, 24; = thesaurarius Qui reliquias et ornamenta vasaque omnis generis custodiret (locus nullus)
  ® sacristia = sacrarium ubi sacra ecclesiæ asservantur Gertz M
  sacro, -avi i. sacrum facio, dico, consecro 1 c. obi. et abl. 2 abs.
     sacratus, -a, -um i.q.sacer, deo dedicatus 339, 17 : sacratissimis ossibus (de reliquiis viri sancti)
  sacrosanctus, -a, -um i. inviolabilis
  sæculum, -i 1 sing. fere i.q. tempus, semper de præterito tempore 2 i.q. longum annorum spatium
  *sæpe 1 pos. i.q. crebro, frequenter 2 comp. a vi comparationis non obscurata (sequitur quam) b vi comparationis debilitata i.q. identidem
  sæpenumero i.q. sæpissime
  sæpes, -is f. ( Gertz S 346, 10 ; masc.) 1 i.q. sæptum quo clauditur ager 2 de sæptis in aqua ad pisces capiendos positis (gurgustiis < gurgustium < gurges Georges)
  sæpio, -si, -tum, -ire i.q. munio, custodiæ causa circumdo (nonnisi pass.)
     sæptum 1 i. locus sæptus et munitus 2 i.q. cella 445, 17; Gertz S 148, 16 septa = ambitus: intra ecclesiæ septa (teutonice Gewölbe)
  sævio, -ire i. sævus sum, crudeliter ago (nonnisi part.præs. et gerund.) 1 de animantibus a nude b c. præp. 2 de vehementia tempestatis vel maris
  sævitia, -æ i.q. crudelitas, ferocitas, immanitas 1 c.gen. vel pron.poss. 2 c.adi. 3 abs.
  sævus, -a, -um i.q. asper, crudelis, ferus 1 pos. a de rebus b de hominibus 2 superl. a de rebus b de hominibus
  sagacitas, -tis i.q. acumen, calliditas, sollertia (nonnisi c.gen.)
  sagax, -cis i.q. callidus, peritus 1 adi. 2 subst.
     sagaciter i.q. callide
  sagina, -æ i.q. obesitas, adeps
  sagitta, -æ i. iaculum quod arcu emittitur 1 c.gen. 2 c.adi. 3 nude
  sagittarius, -a, -um 1 adi. ad sagittam pertinens 2 subst. de iis qui sagittis pugnant
  sagitto, -avi i. sagittas emitto
  sagulum, -i i. indumentum, pallium
  sal, -is 1 proprie 2 translate de lepore vel ioco faceto
  ® sala i.e.ad solemnia celebranda
  salacitas, -tis i. vis saliendi
  salax, -cis de eo qui pruritum efficit
  salebra, -æ 1 proprie de loco aspero et transitu difficili 2 translate a de rebus adversis b de obiurgatione
  salinum, -i vas in quo sal reponitur 175, 14
  salio, -vi, -tum, -re i. sale condio 142, 27 480, 16
  saltem i.quidem, certe 1 spectat ad sequentia 2 spectat ad antecedentia; Gertz S nichilominus 407, 24
  saltim i.q. saltans
  1 saltus, -us i.actus saliendi, saltatio ;518, 18 fere i.q. fuga
  2 saltus, -us i. locus silvanus et pascuus (nonnisi plur.) 1 c.adi. 2 c.gen. 3 nude
  salubris, -e 1 generatim i.q.sanus, utilis, salutem afferens a pos. b comp. c superl. 2 speciatim spectat ad valetudinem
     salubriter i.q. utiliter, commode
  salubritas, -tis 1 generatim i.q. sanitas, utilitas a c.gen. b nude 2 speciatim spectat ad valetudinem
  salum, -i i.q. mare
  *salus, -tis 1 generatim i.q. incolumitas, integritas, vita a c.gen. vel pron.poss. b c.adi. c nude 2 speciatim a spectat ad sanationem morbi b spectat ad religionem Christianam
  ® salutamen = salutatio Gertz M/RH
  salutaris, -e i.q. utilis, bonus, sanitatem vel salutem afferens 1 generatim a de rebus b de hominibus 2 speciatim spectat ad religionem Christianam
  salutatio, -nis i. actus salutandi
  saluto, -avi i. salutem dico, salvere iubeo; salutare = salvator (ex usu Vulgatæ) Gertz S 352, 5
  salvo, -avi i.q. servo (nonnisi gerund.); salvare Gertz S 21, 6 etc. Gertz M = conservare, salutem afferre ;liberare, eripere aliquem a re;salvatio, salvator
  salvus, -a, -um i.q. incolumis, vivus et sanus 1 de hominibus 2 de rebus
  ® sanatio = curatio RH Gertz S 130, 17 vide sanitas pro curatione sanitas = bona valetudo
  sancio, -xi, -ctum, -cire i.q. decerno, constituo, scisco
  ® sanctificare = consecrare Gertz S 261, 3; Gertz M: sanctificatio = consecratio
  ® sanctimonialis = virgo Domini
  sanctio, -nis i.q. rogatio, lex
  sanctitas, -tis (sanccitas/sancitas)semper spectat ad religionemChristianam 1 generatim fere i.q. fides, pietas, animus pius a c.gen. personæ b c.gen. rei; 439, 19 : quippe quem animi virtus et generis sanctitas tantæ rei iudicem deposcant (fere i.q. nobilitas) c sine gen. 2 speciatim de qualitate viri sancti
  ® sanctuarium Gertz S praecipue = chorus basilicae 120, 4
  sanctus, -a, -um i.q. pius, religiosus (nonnisi de Christianis) 1 adi. a de virtutibus vel rebus ad religionem Christianum pertinentibus b de hominibus 2 subst. m. pl.
     sancte i.q. pie, religiose
  sane 1 vi affirmativa i.q. certe, quidem, nempe; 76, 24 i.q. iure
  *sanguis, -inis m. i.q. (cruor 1 de sanguine effuso) 2 de cognatione a i.q. genus, gens b i.q. proles, de filiis 3 i.q. natura, ingenium
  ® sanguisugus < sanguisuga = hirudo (teutonice Blutegel)
  sanies, -ei f. 1 i.q. sanguis corruptus, venenum quod spuunt serpentes vel dracones 2 i.q. putror
  sanitas, -tis i. bona valetudo; Gertz M = sanatio = valetudo restituta RH
  ® sannio, -onis m. = fatuus/fatua, scurra, -ae m., nugator, -oris(Georges)
  sano, -avi i. sanum reddo, curo
  sanus, -a, -um semper spectat ad animum (nonnisi comp.)
  sapidus, -a, -um i. gratum saporem habens
     sapide i cupide, grate
  sapiens, -tis i.q. peritus, prudens 1 adi. 2 subst. m.;cf. maior natu Gertz S 102, 6
     sapienter i.q. prudenter
  sapientia, -æ i.q. prudentia 1 c.gen. 2 sine gen.
  sapio, -ivi, -ere i. sapens, prudens, sanus sum
  sapor, -is m. 1 proprie i.q. gustus a c, gen. b sine gen. 2 translate de epulis delicatis
  sarcina, -æ i.q. onus quod fertur in itinere 1 c.gen. 2 sine gen.
  sarcio, -si, -tum, -cire 1 i.q. reficio, reparo 2 i.q. compenso, medeor
  ® sarcophagus = arca Gertz S 129, 20 ; = sepulcrum Gertz S 357, 2
  sarculus, -i i. instrumentum quo terra foditur vel sarritur
  ® sartor = vestifex Gertz S 439, 3 (< sarcio = reparo vestimentum)vide etiam sector
  sat i.q. satis
  satago, -ere i.q. vehementer cupio;satagere = studere Gertz S 86, 6
  *satelles, -itis m. i.q. stipator, corporis custos, latro (sæpe de viris qui [danice] `hird´ vel `huskarle´nominantur sed prævalente notione in malam partem vergente) 1 c.gen. 2 sine gen.
  satietas, -tis 1 proprie de appetitu cibi satiendo i.q. saturitas a c.gen. b sine gen. 2 translate a i.q. satisfactio vel status satis habendi b i.q. fastidium, tædium
  satio, -avi 1 proprie i.q. cibo vel potu saturum facio 2 translate spectat ad animam i.q. expleo, satisfacio
  ® satirus = Satyrus Gertz M/RH
  *satis 1 pos. i.q. sufficiens, æquus, par a coniungitur cum adi b cum verbo 2 comp. i.q. melius, utilius, potius a adv. b adi. n.
  satisfacio, -feci, -factum, -facere 1 generatim fere i.q. pareo, obedio ; passive i.q. contentus sum 2 speciatim satisfactionem do
  satisfactio, -nis i. actus satisfaciendi
  sator, -is i.q. progenitor, origo
  satrapa, -æ m. i. profectus provinciæ, speciatim comes regius [danice `jarl´ vel `hertug´] 1 c.gen. 2 sine gen.
  satur, -a, -um i.q. satiatus
  saturitas, -tis i.q. satietas cibi
  ® satus, -us = actio serendi vide sero; translate = procreatio, origo, genus GeorgesRH
  saucio, -avi 1 proprie i.q. vulnero a in pugna b de morbo 2 translate i.q. perforo
  saucius, -a, -um i.q. vulneratus 1 in pugna 2 de ebrietate
  saxeus, -a, -um 1 proprie ad saxa pertinens (pro gen.) b c.saxis factus 2 translate de animo, fere i.q. ferreus
  saxum, -i 1 generatim fere i.q. lapis a in natura b ad iactationem in pugna usitatum c ad ædificandum 2 speciatim de lapidibus qui [danice] `runestene´ vocantur
  scaber, -bra, -brum i.q. asper, inæqualis
  scabidus, -a, -um i.q. scabiosus, scabie laborans
  scabies, -ei f. i. asperitas cutis cum pruritu
  scæna, -æ i.q. ludus vel pars ludi
  scænicus, -a, -um i.q. ad scænam pertinens, histrionalis
  scalæ, -arum f. i. machina gradibus constans qua ad ascendendum utimur
  ® scalaris = < scalae, -arum = adv. gradatim
  scalpo, -si, -tum, -ere i.q. rado
  ® scama vide squama
  ® scandalizare =infamare; infamiae obicere Gertz S 305, 26;in perniciosum errorem inducere 383, 16
  ® scandalum (gr.skandalon) quod moleste fertur. Gertz S 126, 16; Gertz M = læsio, damnum
  scando, -di, -sum, -dere i. q. ascendo, conscendo
  ® scansorium (< scansorius, -a, -um < scando = equum scandere/conscendere) = stapia
  scapha, -æ i.q. navis, navicula
  scapulæ, -arum f. i.q. humeri vel superior dorsi pars
  scarabæus, -i i. insecti genus
  scatebra, -æ i.q. eruptio aquæ scatentis, aqua fontis
  scateo, -ere i.q. abunde effluo
  scaturigo, -inis f. i.q. scatebra, aqua scatens
  scaturio, -ire i.q. scateo
  sceleratus, -a, -um i.q. flagitiosus, nefarius, scelestus 1 adi. 2 subst. m.pl.
  ® scelerose adv < scelus = plenus sceleris
  scelestus, -a, -um i.q. sceleratus, scelere contaminatus 1 adi. 2 subst. m.pl.
  *scelus, -eris n. i.q. flagitium, maleficium, probrum (etiam de animo scelerato) 1 nude a generatim b speciatim de stupro 2 c.gen. de sceleris genere
  sceptratus, -a, -um i. sceptro regio ornatus
  sceptrum, -i i.q. baculum, insigne potestatis regiæ, translate 1 i.q. regnum 2 i.q. patria
  ® schedula = folium Gertz M
  schema, -tis n. i.q. forma, figura 1 corporis 2 de forma et ordine litterarum vel nominum 124, 1 : sentiarum schemata (i.q. proverbia)
  schisma, -tis n. i.q. discordia, dissensio ecclesiæ
  schismaticus, -a, -um i.q. dissentiens vel dissentibus adhærens 1 adi. 2 subst. m.pl.
  schola, -æ 1 proprie i.q. locus quo artes liberales et doctrina ecclesiæ docentur 2 translate i.q. doctrina, studium
  scientia, -æ 1 i.q. doctrina, eruditio a abs. b c.gen.obi. 2 i.q. notitia, cognitio
  scilicet habet vim explicandi et accuratius exponendi, fere i.q. quippe, nempe
  scindo, -di, -sum, -ndere i.q. findo, abrumpo
  scindula, -æ i.q. tenuis lamina e ligno
  scintilla, -æ i.q. particula ignis quæ e silice cum cæditur exsilit
  scintillo, -avi i.q. scintillas emitto
  *scio, -vi, -tum, -re i.q. novi, cognitum habeo 1 c.acc. 2 c. quod 3 c.acc. c.inf. 4 c. quæstione indirecta; scire = posse Gertz S 351, 19
     sciens, -tis i.q.gnarus, peritus
     scitum, -i i.q. decretum, iussum
  ® sciscitatio = interrogatio
  sciscitor, -atus sum, -ari i.q. scire laboro, percontor : c. quæstione indirecta
  ® sc(h)isma quod ecclesiam dividit;scismaticus Gertz M/RH
  scissim i.q. scindendo
  ® scissitare Gertz S 245, 11 scissitant = sciunt (? RH) ; =sciscitare = exquirere Georges
  ® scius = gnarus Gertz M
  ® scolares = discipuli scholae monasterii
  ® scolasticus = scholæ magister;studium scholasticum = studium universale Gertz M/RH
  scopæ, -arum f. i.q. instrumentum quo verrimus [vias, pavimentumRH] Gertz M scopare = verrere
  scopulus, -i i.q. rupes, saxum in monte vel in mari eminens
  scortum, -i i.q. meretrix
  ® scotare = tabellâ vendere; scotatio = tabella emptionis
  scriba, -æ m. 1 i.q. minister regis 2 i.q. minister episcopi 3 i.q. sacerdos, sacrorum administrator; Gertz S 108, 23 scribæ = theologi Iudæorum
  scribo, -psi, -ptum, -bere i.q. litteris mando, scribendo narro 1 abs. 2 transitive 3 c. duobus acc. 4 c.dat. 5 c.acc. c.inf.
  ® scrinium = reliquiarium 274, 21 vide et arca /theca
     scriptum, -i n. 1 i.q.epistula, litteræ 2 i.q. historia litteris mandata 3 speciatim de suffragiis scriptis 423, 24; = formula scripta cuius lectio morbidum sanare potest 347, 29
  scripto, -avi i.q. scriptito, sæpe scribo
  scriptor, -is i. qui scribit, auctor librorum historicorum
  scriptura, -æ i.q. ductus litterarum
  scrobis, -is m. i.q. fossa
  scrupeus, -a, -um i.q. scrupis plenus, lapidosus, asper
  scruposus, -a, -um i.q. scrupeus
  scrupulosus, -a, -um i.q. diligens, minuta quæque persequens
     scrupulose i.q. diligenter
  ® scrupulus = sollicitudo Gertz M/RH
  scrutatio, -nis i.q. inquisitio diligens, perscrutatio
  scrutor, -atus sum, -ari 1 i.q. diligenter inquiro, perscrutor a c.acc. b c.acc. et abl. 2 i.q. exploro (sensu militari) 3 i.q. excogito; Gertz M etiam = perlustrare
     scrutabundus, -a, -um i.q. inquirens
  scurra, -æ i.q. ioculator (syn. histrio, app.parasitus);Georges: sannio, nugator, fatuus/fatua
  scurrilitas, -tis i.q. procax dicacitas
  scurriliter i.q. scurræ more, procaciter
  *scutum, -i i. genus armorum ad defensionem
  scyphus, -i i.q. vas potorium, poculum
  *se omittitur 126, 13-14 [sese nonnisi pro acc.] 1 vi reflexiva a refertur ad eiusdem sententiæ subi. (refl. dir., plures comprehendit 496, 34 528, 28) b refertur ad verbi regentis subi. (refl. indir.) sæpissime in acc. c.inf. c refertur ad nomen quod secundum logicam pro subi. est 2 vi reciproca inter se 3 sine vi reflexiva pro pron. is ponitur e.g. 37, 2
  iuncturæ: secum (reflex.dir.), pro `cum eo´ 203, 24, per se , additur ipse, sibi vult, additur quisque; se, sibi pro eum, ei, eo et vice versa; su(u)s pro eius etc.
  secedo, -ssi, -ssum, -dere i.q. abeo, recedo, seorsum eo
  secerno, -crevi, -cretum, -cernere i.q. seiungo, dirimo, separo 1 sensu locali 2 sine sensu locali
  ® secretarius = scriba fidelis, secretorum consiliorum particeps Gertz M/RH ; etiam qui peritus secreta novit
  ® secretarium = sacristia
     secretus, -a, -um 1 adi. a i.q. separatus, semotus, desertus b i.q. occultus, clandestinus 2 n. subst. i.q. arcanum
     secreto i.q. separatim, clam 1 pos. 2 comp. (eodem sensu)
  secessio, -nis i.q. recessus
  secessus, -us 1 generatim i.q. recessus, discessus, absentia a c.gen. b nude 2 speciatim a i.q. receptus(sensu militari, fere i.q. fugæ simulatio) b i.q. locus devius c i.q aditus angustus
  seco, -ui, -tum, -are (vulg. avi-atus)1 proprie i.q. cædo, reseco a c.obi. b abs. 2 translate i.q. divido, seiungo
  ® secreta sc. oratio (Ducange) Gertz S 369, 24
  secretarium, -i i.q. locus secretus, penetrale
  ® secretarius = scriba (abbatis) Gertz S 345, 12
  sectator, -is i.q. qui assidue sequitur, socius
  sectio, -nis i.q. actus secandi 1 c.gen. 2 nude; = messis Gertz S 119, 10
  sector, -atus sum, -ari 1 proprie a i.q. sequor b i.q. insequor, persequor 2 translate a i.q. obsequor, obtempero b periphrastice fere i.q. adhibeo, utor
  ® sector (<seco) = vestifex qui vestimenta nova facit;vide etiam sartor (< sarcio = reparo)
  ® seculum = mundus Gertz S passim ; saepe = æternitas;sed saepius: seculum seculi sive secula seculorum, Gertz M etiam = mundus profanus, = mundus; iunctura a seculo = ab initio mundi
  ® secularis qui est in terris Gertz S 69, 20 ;seculares = seculares canonici 301, 7 ; = laici 320, 6;clerici seculares >< monachi regulares
  ® seculariter = secularium modo Gertz S 358, 19
  secunditas, -tis de vento secundo
  secundo, -avi i.q. secundus sum
  secundus, -a, -um 1 de ordine opp. primus 2 de rebus secundis opp. adversus; Gertz S 279, v.5 secundus + alicui: ut ei quis vix foret secundus = aequalis
     secundo i.q. secunda vice, iterum;additur quoque 236, 36
     secundum e coniectura vix recta
  ® securare = tutum facere RH
  securicula, -æ i.q. securis parva
  securis, -is [acc. securim] i. ferrum quo cædimus
  securitas, -tis i.q. condicio vel status eius qui securus vel tutus est, tranquillitas animi 1 abs. 2 c.gen.
  securus, -a, -um 1 de hominibus i.q. qui sine cura est, tutus a abs. b c.gen.obi. c c.ab 2 de rebus a abs. b c. ab
     secure (nonnisi in comp.) i.q. tuto, sine cura
  secus 1 adv. i.q. aliter a abs. b sequitur quam c sequitur ac 2 præp. c.acc. i.q. apud (de loco), prope; Gertz S 70, 3 = iuxta
  *sed particula adversativa I singula verba coniungit A negatione præeunte B nulla negatione præeunte nota 23, 13 secundo loco ponitur metri causa II sententias inter se opponit A solum ponitur B sed et 1 vi adversativa plus minus debilitata 2 i.q. sed etiam 3 i.q. et 4 i.q. sed etiam C sed et ...quoque i.q. etiam D sed et...pariter (pleonastice) E non modo..sed F sed nec i.q. neque vero 2 i.q. et ne ...quidem 3 i.q. sed ne ...quidem G sed neque 1 i.q. neque vero 2 i.q. et ne...quidem 3 i.q. sed ne ...quidem; Gertz S sed (sed et) = praeterea, quin etiam 19, 7
  sedabilis, -e i.q. qui sedari potest
  sedeo, -sedi, -sessum, -sedere i.q. consideo; Gertz M sedêre : sêdit sententia = permansit sententia; animo sedêre = in animo haerere
  sedes, -is 1 i.q. locus sedendi, habitatio a generatim b speciatim de inferis 2 i.q. sella a de sella remigum b de sede regia ( Gertz S 116, 10 = aedes regia) c de sella pontificali d de fundamento ædis
  sedile, -is n. i.q. sedes, subsellium
  seditio, -nis 1 genratim i.q. discordia, altercatio 2 speciatim i.q. tumultus, motus populi (sæpe de bellis civilibus Daniæ)
  seditiosus, -a, -um 1 adi i.q. turbulentus, qui seditiones facit 2 subst. m.pl. de hominibus seditiones excitantibus
     seditiose i.q. effrenate, turbulente
  sedo, -avi fere i.q. lenio, reprimo, restinguo
  seduco, -xi, -ctum, -cere 1 i.q.seorsum duco 2 i.q.deduco (c. quo minus)
  ® seductor = Satanas Gertz S 112, 14
  sedulitas, -tis i.q. diligentia
  sedulus, -a, -um i.q. studiosus, intentus, assiduus 1 de hominibus a nude b c. inf. 2 de rebus
     sedulo i.q. assidue, studiose, impigre
  seges, -tis f. i.q. fruges in agris nondum demessæ, ex quibus panis conficitur
  segnis, -e i.q. piger, tardus, ignavus
     segniter i.q. tarde, ignave 1 pos.; c. negatione (sæpe nec segniter´ initio sententiæ) 64, 35 2 comp. c. negatione 73, 7
  segnities, -ei f. [130, 26 i.q. inertia RH] 1 abs. 2 c.gen.
  segregatim i.q. separatim
  segrego, -avi i.q. separo
  sella, -æ 1 generatim i.q. sedes, sedile 2 speciatim de ephippio
  semel 1 i.q. una vice (vi peremptoria e.g. 134, 19) 2 i.q. aliquando (vi debilitata) (202, 33 i.q. forte)
  semen, -inis i. quod seritur i. de fructu frumenti 2 de partu hominis
  sementis, -is i.q. satio, seminatio nonnisi translate
  semestris, -e i. qui sex mensium est
  semianimis, -e i.q. semivivus, semimortuus
  semicæsus, -a, -um i.q. dimidia parte percussus
  semideus, -i i. dimidia parte deus, dimidia homo de Baldero 64, 3
  semifusus, -a, -um i.q. pæne labitur
  semilotus, -a, -um i.q. dimidia parte lautus
  seminarium, -i translate i.q. origo, principium (< semen) re vera ubi stirpes et herbae adolescunt RH ; Gertz S 324, 16 proponit = sementis quae facitur.
  seminex, -cis i.q. semianimis
  semino, -avi i.q. in agris effundo
  semisopitus, -a, -um i.q.semisomnis
  semita, -æi.q. callis, via angusta 1 proprie 2 translate
  semivigil, -is i.q.. semisomnis
  semoveo, -vi, -tum, -vere i.q. removeo
  *semper i.q. omni tempore, omne ætatis tempus, usque
  sempiternus, -a, -um i.q. semper durans, perpetuus, æternus
  senatus, -us 1 i.q. concilium deorum 2 de decurionibus urbis [Metz RH] 442, 2
  senecta, -æ 1 i.q. senectus 2 i.q. senex(abstractum pro concreto)
  senectus, -tis i.q. senium, senecta
  senesco, -ere i.q. senex fio
  senex, -is m. i.q. virætate provectus
     senior generatim fere i.q. senex 2 speciatim a de viris in contione præstantibus b de vetustissimo chori membro; vir peritissimus villae (danice oldermand);seniores = maiores aetate
  seni, -æ, -a i.q. sex (sensu distributivo omisso)
  senilis, -e1 i.q. quod ad senectutem pertinens 2 i.q. senis
  senium, -i i.q. ætas senilis, prævalente sensu infirmitatis
  sensatus, -a, -um i.q. sensu pollens, sanus
  sensibilis, -e i.q. qui sentiri vel audiri potest
     sensibiliter i.q. ut sentiri possit
  ® sensficare = sanæ mentis restituere Gertz S 240, epit 8
  sensim 1 i.q. paulatim, pedetemptim (sæpius prævalente sensu `furtim, occulte´) 2 i.q. sensibiliter
  sensualis, -e i.q. sensu præditus, sensus ostendens
  ® sensualitas = voluptas, libido Gertz S 386, 14
  sensus, -us 1 i.q. vis sentiendi a generatim de variis sensibus videndi, audiendi etc. qui morte vel gravi vulnere exstinguuntur b speciatim de sensu doloris 2 i.q. facultas animi, vis cogitandi, ratio 3 fere i.q.animus
  *sententia, -æ 1 i.q. alicui videtur, arbitrium, voluntas, consilium a generatim b speciatim de suffragiis in electione regis latis 2 i.q. opinio 3 i.q. iudicium a generatim b speciatim de exsecratione 4 i, q. decretum, lex 5 i.q. proverbium 6 i.q. argumentum, sensus
  ® sententialiter = per edictum, per iudicium Gertz M
  ® sentiare = sententia ferire Gertz S 316, 23; Gertz M = sententiam ferre
  sentina, -æ 1 proprie a i.q. fundus navis b i.q. aqua in fundo navis confluens 2 translate de vita luxuriosa et effrenata
  sentio, -si, -sum, -tire 1 i.q. sensu percipio a c.abl. b c.obi. c c.acc.c.inf. 2 i.q. intellego, video a c.acc. et ut b c. acc.c.inf. c c. quæstione indir. 3 i.q. existimo, indico a c.acc.c.inf. b c.adv. c c.obi. d c.de
  sentis, -is m. i.q. spina, vepres
  seorsum 1 i.q. separatim, secreto 2 foris
  separatim i.q. divisim, seorsum
  separo, -avi i.q. seiungo, secerno; Gertz M separare a lesione = aliquid a laesione impedire
  ® sepedictus qui saepius commemoratus est Gertz S 427, 8
  sepelio, -pelivi, -pultum, -pelire 1 proprie i.q. humo, sepulcro condo 2 translate a i.q. quieti mando b i.q. tollo, deleo, perdo
  ® sepes vide sæpes
  sepono, -sui, -situm, -nere i.q. removeo
  septem i. numerale 1 adi. 2 solum ponitur
  septennium, -i i.q. septem anni
  septentrio, -nis nonnisi sing. i.q. septentriones (de parte cæli)
  septentrionalis, -e i.q. ad septentriones pertinens 1 adi. 2 subst. m.pl. e coniectura parum certa (i.q. septem?)
  septenus, -a, -um i. numerale (vi distributiva omissa) 1 sing. 2 plur.
  ® septimana (> fr. semaine ; media septimana = fr mercredi). Gertz S 316, 14
  septimus, -a, -um adi
  septingenti, -æ, -a i.q. numerale
  septuaginta i. numerale 1 addito alio numero 2 nude ; Gertz M septuagesima rel. aliquando scriptum LXX
  sepulcrum, -i 1 proprie i.q. locus ubi sepelitur homo 2 translate i.q. mors
  sepultura, -æ 1 i.q. actus sepeliendi, humatio 2 i.q. sepulcrum, tumulus
  sequacitas, -tis de electione pontificis
  sequax, -cis i.q. assidue sequitur, comes 1 adi. 2 subst. m.pl.
  sequester, -tra, -trum i. qui medius est inter plures 1 nude 215, 26 pax (i.q. indutiæ 220, 13 2 c.gen.= conciliator pacis Gertz S 238, 14
  sequestro, -avi i.q. separo, secerno
  sequor, -cutus sum, -qui i.q. eo cum aliquo, consector, , comitor 1 sensu locali nondum debilitato a c.acc. rei vel loci qui petitur b c. acc. personæ quam sequitur aliquis 2 sensu locali evanescente a c.acc. b c.acc. et abl. 3 sensu hostili i. q. insequor, persequor 4 sensu temporali a c.acc. b abs. 5 de imitatione i.q. consequor, obtempero, præsto sim. 6 periphrastice fere i.q. utor, habeo sim.
     sequens, -tis sensu temporali i.q. posterus, insequens 1 adi. 2 subst.n.pl.; Gertz M sequentia (cantus ecclesiasticus; sequentia = oratio soluta vide prosus/prosa
  ® sequester, -tra, -trum/, -tris, -tre (< sequor) = concilians / conciliator Gertz M/RH
  ® sequestrare > tumultu seculari sequestratus = procul absens ;aliquem a communione dominici corporis sequestrare = excommunicare
  [sequior, -ius i.q. deterior 149, 23 -is ordinis vir :legendum equestris ordinis vir ......]
  1:sera, -æ 1 proprie i.q. instrumentum claudendi, claustrum 2 translate i.q. impedimentum a nude b c.gen.;® cf. serare = claudereRH
  2 :® sera = vesper cf. serus (fere = tardus) RH
  ® serenitas (appellatio Caesaris): serenitas tua Gertz S 380, 32 ;serenissimus (de regibus et reginis)
  serenus, -a, -um 1 adi. a i.q.tranquillus, purus b mitis, lenis 2 subst. n. sing. i.q.tranquillitas
  seriatim i.q. per ordines
  ® sericum (= velum sericum quod in terra Serica factum e bombylibus bombycis RH) vide seta > teutonice Seide
  series, -ei f. i.q. ordo, nonnisi c.gen. earum rerum quæ ordine vel seriatim coniunguntur vel cohærent 1 generatim 2 speciatim a de genere, familia b de eventu, fato, sim. c de scriptis fere i.q. argumentum, summa; in nostra serie Gertz S 221, ant.1, 5 = quod nos attinet RH; series insidiarum = insidiae cohaerentes Gertz M/RH
  ® seriose adv. medii aevi (< serius) (>< iocose) = graviter
  serius, -a, -um i.q. verus, gravis opp. iocosus 1 adi. 2 substantive a n.sing. b n.plur. nota iuncturam: per serium 123, 4;adv.serio
  sermo, -nis m. 1 generatim de verbis in colloquio factis fere i.q. locutio, dictum sim. 2 speciatim a de narratione per litteras tradita b de propria cuiusque gentis lingua c i.q. rumor, fama; Gertz S 236 fragm. sermones = homilia sanctorum; 328, 26 = orationes ad clericos instruendos
  ® sermonizari/sermocinari = garrire, nugari; Georges etiam = verbis contendere/concertare Gertz M/RH
  sero, -sevi, -satum, -serere i.q. semino, planto 1 proprie nonnisi substantive satum i.q. frumentum quod in agris satum est 2 translate a i.q. in animo semino b de corporeis c per imaginem fere i.q. dico, divulgo; serotinus t.t. agriculturae (aliquae herba quae sero ad maturitatem pervenit) RH/ Gertz M : tempore serotino = multa nocteRH. vide serus
     satus, -a, -um i.q. ortus, natus, editus
  serotinus, -a, -um i.q. serus
  serpentinus, -a, -um i.q. ad serpentem pertinens; Gertz S 67, 12 fere = diabolicus[= serpens aniquus RH];ibidem 414, 27 familia serpentina dicta est de regis comitatu.
  serpo, -si, -tum, -ere i.q. repo, translate i.q. irrepo, divulgor
     serpens, -tis i.q. anguis
  ® serrura (< sera) (trabs transversa, quae ianuam claudit RH) Gertz S 194, 10 ; cf. clavis et sera RH
  serus, -a, -um i.q. tardus, qui tarde venit ;cf. sera = vesper Georges; Gertz M serum = vesper RH; de sero = aliquanto sero; Gertz M latius: tempore serotino = multa nocte (significatiione termini agriculturae exstincta RH)
  servatio, -nis i.q. salvatio, actus servandi
  servator, -is i.q. qui servat 1 abs. 2 c.gen.obi.
  servilis, -e i.q. ad servum pertinens
  servio, -vi, -tum, -re 1 i.q. inservio, servus sum c dat. 2 i.q. prospicio, consulo 3 i.q. expleo, satio
  servitium, -i 1 i.q. status serviendi, servitus 2 i.q. ministerium, officium; Gertz M: = officium militum regis
  servitus, -tis f. i.q. status serviendi, servitium opp. libertas; Gertz M : servitus, -utis rel.= summa missa RH
  servo, -avi i.q. conservo, retineo, tueor 1 generatim a c.obi. b c.obi. et ab 2 speciatim a de salvationeChristiana b de acie militari c i.q. asservo, custodio; Gertz S 124, 16 servare = occultare
  servus, -i i.q. qui in servitute est, alieno dominio subiectus, opp.liber, dominus 1 subst. 2 adi.; Gertz S de sancto : servus dei 95, 6 ;servus servorum dei :sic nominat se papa inde a Gregorio Magno 246, 1; Gertz M servi = (in monasterio) fratres laici
  sessio, -nis 1 i.q. actus sedendi 2 i.q. locus sedendi
  sessor, -is i.q. is qui sedet 1 generatim 2 speciatim de equite (qui equo insidet ut Gertz S 414, 7 indicat
  ® seta > teutonice Seide RH
  seu vide sive, -ve
  severitas, -.tis i.q. gravitas, asperitas, duritas 1 c., gen. (personæ vel rei 2 nude)
  severus, -a, -um i.q. gravis, austerus, asper
     severe i.q. austere, aspere
  sevoco i.q. seorsum voco
  sex i. numerale 1 adi. 2 subst. c.gen.
  sexageni, -æ, -a i.q. sexaginta (vi distributiva debilitata)
  sexaginta i. numerale
  sextilis, -e i.q. mensis Augustus
  sextus, -a, -um i. numerale ordinem indicans
  sexus, -us i. id quo animal masculum a femina distinguitur 1 de sexu feminino 2 de utroque sexu
  *si 1 c.ind. a præs. b impf. c fut. d fut. ex. e perf. 2 c. coni. (de iteratione e.g.107, 22) a præs. (vel potentiali vel in oratione obliqua b impf. (pro plusqpf. e. g. 231, 30) nota quæstionem indirectam 112, 12 si quid..esset, ...perlustrandi licentiam tribuit.; Gertz M: si interrogativum post verba ut:sciscitari, quærere, interrogare, prospicere, requirere, attemptare, iudicare, explorare etc. c perf. d plusqpf. 3 sine verbo : si non..saltem; nota iuncturas si non 107, 22 si vero 417, 25 ac si i.q. quasi, quod si [>quodsi Georges : wenn also, nun (locus non recte indicari videtur) RH] si forte i.q. fortasse, forsitan; si modo i.q.dummodo
  sibilus, -i 1 i.q. sonus sibilans, susurrus 2 i.q. convicium
  *sic i.q. eo modo, ita I solum ponitur (nota iuncturas sicque, ne sic quidem) A spectat ad antecedentia B spectat ad sequentia 1 sic...ut 2 sequitur oratio recta C in oratione recta vel obliqua, vi demonstrativa i.q. isto vel illo modo II respondet aliis adverbiis A ut...sic (similitudinem indicans) B sicut...sic
  sica, -æ i.q. brevis gladius, pugio
  sicco, -avi i.q. siccum reddo, exhaurio
  siccus, -a, -um 1 adi. i.q. aridus 2 subst. n. sing. i.q. siccitas
  sicut similitudinem indicat i.q. quemadmodum, velut ; Gertz S :sicut = quasi 345, 21; = quam 426, 23; 1 sententiæ comparantur (c.indic.) a sequitur ita b sequitur sic c nude 2 singula verba comparantur a sequitur ita b nude
  sidereus, -a, -um i.q. ad sidera, ad solem pertinens
  sidus, -eris n. i.q. signum cæleste, stella 1 generatim 2 speciatim a de sole b de luna; Gertz S = oculus 23, 52 ; Gertz S tropice de egregiis hominibus 17, 6
  sigillum, -i 1 i.q. parvum signum ad litteras obsignandas 2 i.q. imago, de ornamentis vestitus
  signaculum, -i i.q. sigillum; nota :signaculum crucis Gertz S 114, 21; ibidem 265, 25 = signum crucis
  signatorius, -a, -um i.q. ad obsignandum pertinens
  significatio, -nis i.q. signum, iudicium
  significo, -avi i.q. iudico, declaro, ostendo 1 c. obi. 2 c.acc. et dat. 3 c.acc. c.inf.
  signo, -avi 1 i.q. signo aliquo noto 2 i.q. significo, indico; Gertz S signare fere = circumdare ut quasi sigillo muniatur 332, 9
  signum, -i 1 generatim i.q. indicium quo aliquid cognoscitur a c.gen. obi. b abs. (vel c.alio gen. 2 speciatim a de sonu pugnam vel aliud militare (ut receptum, navigationem sim.) indicans b de signo exercitus i.q. vexillum c de prodigio vel miraculo; Gertz S signa fidei id est baptismus et cetera sacramenta; signa = campanæ 350, 19
  silentium, -i i.q. reticentia, taciturnitas 1 generatim 2 speciatim de tranquillitate nocturna
  sileo, -ui, -ere i.q.taceo 1 transitive 2 intransitive
     silenter i.q. tacite; Gertz M susurranter RH
  silex, -icis m. (f.?) 1 generatim i.q. lapis, saxum 2 speciatim a de saxo ex quo ignis excuti solet b in imagine
  siliqua, -.æ i.q. folliculus, involucrum quo continentur legumina
  ® sillogismus vide syllogismus et sophisma Gertz M/RH
  silva, -æ i.q. locus arboribus consitus
  silvestris, -e 1 i.q. silvam habens, arboribus abundans 2 i.q. qui est in silva 3 i.q. silvæ similis 4 i.q. arboreus
  similis, -e i.q. eiusdem generis, consimilis, æqualis 1 adi. a c.dat. b sine dat. 2 n.pl. substantive
     similiter i.q. simili modo ; 255, 29 sequitur ut
  similitudo, -inis eadem species, forma 1 c.gen. obi. 2 c.gen.subi. 3 c.adi. 4 nude
  ® simonîa = ambitus (lex de ambitu iam Cic.) Gertz M/RH
  simplex, -icis 1 i.q. unius modi, qui una re constat, opp. multiplex 2 i.q. purus 3 i.q. apertus, sincerus.minime callidus
     simpliciter 1 i.q. non varie 2 i.q. pure, sincere
  simplicitas, -tis 1 i.q ratio rei simplicis, non variæ 2 i.q. ingenuitas, sinceritas animi, fatuitas :78, 16 opp. sapientia.
  ® simplus, -a, -um (cf.semel /duplus), subst. simplum >< duplum; simpla, -ae sc. emptio RH ; Gertz M = purus
  simul i.q. eodem tempore 1 solum ponitur 2 c. aliis particulis coniungitur a simul ac b simul et b simul et...et d simulque e simul cum f cum...simul
  simulacrum i.q. imago, forma, effigies 1 de statuis a deorum b regum 2 de umbris monstrosis sive de manibus 91, 13 defunctorum 3 translate de homine 41, 5
  *simulanter i.q. ficte, simulate
  simulatio, -nis i.q. fictio, vana ostentatio 1 c.gen.obi. 2 sine gen.
  ® simulatorie adv >< veraciter
  *simulo, -avi 1 i.q. simile facio, imitor c. obi. 2 i.q. fingo, mentior a c.obi. b c.acc.c.inf. c c.inf.
  simultas, -tis i.q. inimicitia, odium
  ® simultim = simul
  simus id est cognomen Simus
  sin i.q. sed si, sin vero (c.coni. iterationis 467, 5) 1 antecedit si a nude b additur autem 2 non antecedit si b additur autem
  ® sinaxis (= synaxis) : conventus ad officium divinum celebrandum > ipsum officium ;> contemptim: decantatio horarum 320, 14 Gertz S
  sinceritas, -tis i.q. puritas, integritas 1 c.gen. 2 sine gen.
  sincerus, -a, -um i.q. purus, integer, incorruptus;
     sincere i.q. integre, incorrupte, si(y)ncerissime
  *sine c.abl. i.q. absque; Gertz S 316, 15 sine mensale : Gertz abl. opinatur.; Gertz M = præter
  ® sincopare vide syncopare
  singillatim i.q. singulatim, per singulos
  singularis, -e 1 i.q. unus, solus, unicus 2 i.q. eximius, præstans 3 i.q. præcipius, suus opp. universorum, generalis, multorum
     singulariter i.q. solus, pro se quisque
  singulatim i.q. singillatim, per singulos
  singuli, -æ, -a i.q. unusquisque pro se, separatim ab aliis 1 adi. 2 subst. a masc. opp. universi ; c.gen. : 325, 9 ; b neutr. Gertz S pro pronomine quisque(uterque)
  singultus, -us i.qi. motus citus et creber stomachi et sæpti transversi 1 ex gravi humore 2 in morte
  sinister, -ra, -rum 1 i.q. lævus a adi. b subst. f. sing. (sc. manus) 2 i.q. pravus, perversus 3 i.q. malus, fatalis, infestus
     sinistre i.q. male, infeliciter, infeste
  sino, -vi, -tum, -nere i.q. patior, fero a c.obi. et inf. act. b c.acc. c.inf. (pass.) c c.inf. d abs.
  ® sinodalis (= synodalis) < synodus = conventus ecclesiasticus Gertz S 131, 6
  sinum, -i n./ sinus-i m. i.q. vas fictile, vas
  ® sinuatim = in complures sinus
  sinuo, -avi i.q. tendo : (arcum sinuat/tendit ;serpens sinuatur in arcus Georges/RH)
  sinuosus, -a, -um i.q. plenus sinuum, flexuosus 1 de ora maritima 2 de viis 3 de anguibus
  sinus, -us m. i.q. flexus 1 maris vel fluminis 2 vestimenti 3 corporis 4 in imagine
  *siquidem 1 i.q. enim, nam(primo vel secundo sententiæ loco ponitur) 2 fere i.q. ita 3 pæne supervacaneum videtur 144, 25 ; Gertz M = scilicet;= nam, enim, ceterum
  siquis vide si
  sisto, -steti, -statum, -sistere [ad stare traxi e.g. 143, 17] 1 proprie a i.q. stare facio, facio c.obi. b i.q. statuo, constituo, colloco 2 translate i.q. compono, instituo; Gertz M: iunctura iuris: personam standi in iudicio non habuit vide persona
     status, -a, -um i.q. fixus, stabilis
  sistrum, -i n. i. instrumentum musicum, fere i. q. fides, lyra
  siticulus, -a, -um i.q. sitiens
  sitio, -ivi, -itum, -ire i. q. siti laboro 1 transitive i.q. valde cupio 2 intransitive, nonnisi metonymice
  sitibundus, -a, -um i.q. sitiens
  sitis, -is f. 1 proprie i.q. bibendi cupiditas 2 translate de qualibet cupiditate
  ® situla = urceus/urna 79, 10 (teutonice :der Krug) RH
  1 situs, -us m. 1 i.q. condicio loci, positio a c.gen. b abs. c c.adi. 2 i.q. status, collocatio a c.gen. b abs. 3 fere i.q. forma, species
  2 situs, -us m. i.q. illuvies, squalor sim.
  3situs, -a, -um i.q. positus, collocatus 1 proprie de loco a adi. b c. sum coniungitur 76, 12 2 translate
  *sive particula disiunctiva 1 semel ponitur a fere i.q. vel b notione disiunctiva vanescente fere i.q. et 2 sive...sive a fere i.q. vel....vel b notione disiunctiva vanescente fere i.q. et...et ; sive quia...sive quia: 286, , 29 sive quod....sive quia : 378, 22 3 sive...seu 506, 14-15
  seu i.q. sive 1 semel ponitur i.q. vel 2 seu...seu a sine verbo 423, 30 b c. coniunctivo (potentiali) coniungitur; Gertz S notat seu...seu = simul...simul? 111, 2
  ® soboles = filius Gertz S 156, hymn.12 vide suboles
  sobrietas, -tis temperantia eius qui vino, cerevisia sim. abstinet (opp. crapulæ, temulentiæ) 1 abs. 2 c.gen.
  ® sobrina/ sobrinus : fr. cousine/cousin RH
  sobrius, -a, -um parcus vini, cerevisiæ sim.
     sobrie de mente eius qui sibi in potando temperat
  socer, -i m. pater uxoris
  socialis, -e 1 i.q. sociorum 2 i.q. communis 3 i.q. coniunctus, geminus 4 i.q. civilis
  societas, -tis I generatim i.q. communio, coniunctio, consociatio A hominum 1 c.gen. 2 sine gen. 3 c. cum B rerum c.gen. II speciatim A i.q. sodalitas, amicitia 1 c.gen. 2 sine gen. B i.q. coniuratio C de coniunctione coniugali D metonymice
  socio, -avi i.q. iungo, coniungo, sæpe fere i.q. misceo, addo (nusquam c. cum coniungitur) 1 c.acc. et dat. 2 c. obi. (sine dat.) 3 c.acc. et abl. 4 c. acc. et inter
  *socius, -a, -um 1 adi. i.q. consors, communis 2 subst. (fere semper masc.) sodalis, comes, amicus, popularis a c.gen. b sine gen., fere semper de auxiliis bellicis
  socordia, -æ i.q. ignavia, inertia 1 c.gen. 2 sine gen.
  sodalis, -is m. i.q. commilito, socius
  sodalitas, -tis 1 i.q. societas, contubernium 2 i.q. convivium (lingua nostra `gilde´)
  sol, -is m. 1 de ipso sidere 2 de lumine vel radiis eius
  solacium, -i i.q. consolatio, solamen; Gertz S 305, 8 = auxilium, præsidium
  solamen, -inis i.q. solacium
  ® solarium 1 solarium (sc.horologium) 2 tectum planum < solarius, -a, -um 3 solarium (sc.vectigal)Georges; Gertz M = tabulatum summum (monasterii), tabulatum ubi fenum servatur
  solatium, -i i.q. solacium 1 c.gen. 2 sine gen.
  solea, -æ i.q. planta pedis, solum
  *soleo, -itus sum, -ere i.q. consuevi 1 c.inf. 2 abs.
     solitus i.q. consuetus, assuetus 1 subst. a c.inf b abl. n. c. comparativo coniungitur 2 adi.
  solidativus, -a, -um i.q. firmus, validus
  soliditas, -tis i.q. firmitas, duritia; Gertz M = consolidatio t.t. iuris = usus et fructus alicuius fundi RH
  solido, -avi i.q. solidum facio, firmo 1 proprie 2 translate fere i.q. augeo; Gertz S 158, seq.15 = sanare
  solidus, -a, -um 1 adi. a proprie de humo vel loco i.q. continuus, firmus, magnus b translate de viribus corporis vel animi i.q. constans, firmus 2 subst. n.i.q. solum, fundus
  solitarius, -a, -um i.q. solus, unicus, sine comitibus 1 de hominibus 2 de actu e.g. navigatio 42, 18
  solitudo, -inis 1 de loco deserto 2 de statu eius qui solus et derelictus est
  solium, -i i.q. sella regalis, thronus
  sollemnis, -e 1 adi. a i.q. sanctus, celeber b i.q. consecratus c i.q. solitus, vulgaris 2 subst. n. i.q. feria, de diebus festis, celebritas a c.gen. b sine gen.
     sollemniter i.q. more sollemni, cum celebritate; Gertz M = magnifice
  sollemnitas, -tis i.q. celebritas, qua dies festus celebratur
  ® sollemnium = solemnitas = magnificentia Gertz M
  ® sollempnizare = sollemnium agere Gertz S 163, II, 1
  sollers, -tis i.q. sagax, peritus
     sollerter i.q. sagaciter
  sollertia, -æ i.q. prudentia, peritia 1 c.gen. a aliquam artem indicante b personam indicante 2 nude
  sollicitatio, -nis i.q. concitatio (ad tentandum)
  *sollicito, -avi I i.q. provoco, excito, lacesso A generatim 1 c.obi. 2 additur ad 3 additur in B speciatim 1 i.q. dimicatione lacesso 2 i.q. ad seditionem allicio 3 vox magica de manibus evocandis II notione lacessendi evanescente, fere i.q. adeo, rogo, precor 1 c.obi. 2 c. de 3 c. super
  sollicitudo, -inis i.q. angor animi, ærumna, cura 1 abs. 2 c.gen. obi.; Gertz M = sollicitatio quod vide
  sollicitus, -a, -um i.q. anxius, inquietus, cura affectus 1 abs. 2 c. de 3 c. abl. 4 c.inf.
     sollicite i.q. anxie, inquiete
  solor, -atus sum, -ari i.q. consolor, recreo
  ® solotenus = humi Gertz S 61, 1; = ad solum 155, 5; Gertz M solotenus prosternere, evertere = aequare
  solstitium, -i i.q. media æstas
  solum, -i 1 i.q. humus, terra 2 i.q. terra, aridum opp. mare 3 i.q. ager, regio, terra
  *solus, -a, -um i.q. solitarius, unus, sine aliis 1 generatim 2 speciatim cum numeralibus coniungitur, nota dumtaxat additur 474, 35; Gertz M = praeter ceteros
  *solum i.q. modo, tantum 1 sine negatione 2 c.negatione :non solum...sed, non solum...sed et, non solum ... sed etiam, nec solum...sed et, nec solum ...sed etiam, non solum...sed ne..quidem, non solum...verum et, non solum...verum etiam, neque (enim) solum..verum etiam; Gertz S 141, 2 solummodo = solum, modo
  solutio, -nis i.q. actus solvendi, de debitis solvendis 1 c.gen. 2 sine gen.
  solvo, -vi, -utum, -vere 1 i.q. libero a c.abl. b abs. sc. navem i.q. navigo, vehor 2 i.q. dissolvo, rumpo a generatim b speciatim de re militari vel civili, fere i.q. dimitto 3 i.q. laxo 4 i.q. expleo 5 i.q. pendo a proprie b translate; Gertz S proponit = diluere, absolvere 22, 40, 162, 32 ; (ut debitum) dare 156, hymn.2
     solutus, -a, -um 1 i.q. dissolutus 2 i.q. fractus
  ® somniator = qui somniat
  somnium, -i i.q. visum in somno
  somnus, -i i.q. sopor, quies
  sonitus, -us m. i.q. sonus
  sono, -ui, -itum, -are i.q. strepitum edo
  sonoritas, -tis i.q. clarus sonus
  sonorus, -a, -um i.q. clare sonans
     sonore i.q. cum claro sono
  sons, -tis i.q. nocens, noxius 1 adi. 2 subst.
  sonus, -i i.q. sonitus, strepitus, vox 1 c.gen. 2 sine gen.
  sopio, -vi, -tum, -re 1 proprie i.q. dormire facio, soporo a c.abl. b sine abl. 2 translate i.q. sedo
  ® sophisma, -ta = captioRH teutonice Trugschluß
  ® sophisticatio = dolosum inventum Gertz M/RH
  sopor, -is m. 1 i.q. somnus altus 2 i.q. segnities
  sorbeo, -psi, -bere i.q. haurio, translate i.q. imbuor ;consecrare RH
  ® sorbile Gertz S 331, 21, 24 = sorbitium
  sorbitio, -nis i.q. actus sorbendi
  ® sorbitium < sorbeo =sorbitio i.e. quod sorberi potest = ius q.v.
  sordeo, -ere i.q. sordidus, squalidis sum, sordesco
  sordes, - is f. (nonnisi in plur.) 1 proprie i.q. lutum 2 translate i.q. dedecus, flagitium, probrum a c.gen. b sine gen.
  sordesco, -ere i.q. sordidus, vilis fio
  sordidus, -a, -um 1 proprie i.q. immundus, squalidus 2 translate i.q. fædus, turpis, vilis
  sorex, -icis i.q. mus agrestis (in situla = hama, urceus, teutonice = der Eimer RH)
  *soror, -is nusquam in allucutatione feminæ sacræ, semper de femina quæ parentes cum aliquo communicat, de germana; Gertz M etiam = consobrina
  sororius, -i m. i.q. ad sororem pertinens, , filius sororis
  *sors, -tis f. 1 i.q. casus, fortuna a c.adi. b c.gen. c abs. 2 fere i.q. condicio, status 3 de sortiendo a i.q. sortitio b i.q. instrumentum in sortiendo adhibitum
  sortior, -itus sum, -iri i.q. sorte obtineo, nanciscor, consequor 1 generatim 2 speciatim de nomine i.q capio 288, 24 cognomen
  sortitio, -nis i.q. electio quæ sortibus fit
  sospes, -itis i.q. incolumis, salvus
  sospitas, -tis i.q. incolumitas, felicitas
  ® sotular/sotularis = calceus (< suo, sutor, sutura RH) (< sub+talares)
  *spargo, -si, -sum, -gere 1 i.q. aspergo, conspergo, tinguo a c.obi. et abl. 2 i.q. dispergo a generatim b speciatim de comis (fere i.q. diffundo) 3 i.q. divido, dispono 4 proprio sensu vanescente fere i.q. afficio
  ® sparsim = huc illuc disparsus Gertz S 91, 22
  spatior, -atus sum, -ari i.q. ambulo, ® < spatium 2 sensu temporali = tempus vacuum habens Gertz S 104, 12
  spatiosus, -a, -um i.q. latus, vastus
  *spatium, -i 1 i.q. intervallum, locus a abs. b c.gen. c fere i.q. pars 2 sensu temporali a c.gen. b c.adi.
  ® specialis = proprius, peculiaris, singularis RH;speciales filiæ = non ex matrimonio sed de concubinis Gertz M/RH
  ® specialiter = præcipue Gertz M/RH
  species, -ei i.q. in quaque re extrinsecus apparet et oculis cernitur vel auribus percipitur I c. gen. A i.q. similitudo (hic illic de vana ac fallaci forma) 1 animantium 2 rerum corporalium 3 incorporalium a generatim b per somnum B i.q. subdivisio generis, modus II sine gen.
  ® specietenus = ut species servaretur Gertz S 202, 24 < species (quod vide)
  specimen, -inis i.q. indicium, significatio, exemplum
  ® speciositas = (eximia speciositatis forma = pulchritudo corporis Gertz M/RH)
  speciosus, -a, -um i.q. specie et aspectu iucundus, pulcher, formosus 1 adi. a de corporalibus b de incorporalibus 2 subst. (nonnisi in comparativo)
     speciose i.q. pulchre, magnifice, ornate
  spectabilis, -e i.q. clarus, insignis, conspicuus
     spectabiliter i.q. clare, insigniter
  spectaculum, -i i.q. spectatur 1 de specie a c.gen. b c.adi. c nude 2 de pugna, vergit in notionem certaminis a c. gen. b nude 3 de spectantibus 4 i.q. exemplum, specimen, documentum a generatim b speciatim de exemplo deterrendi causa edito 5 i.q. imago, de tabula picta
  spectator, -is qui spectat 1 c.gen. a obi. 2 sine gen.
  spectatrix, -cis quæ spectat (adi.)
  specto, -avi I i.q. aspicio, intueor A c.acc. obiecti 1 corporea 2 incorporea B abs. II i.q. recenseo III i.q.cogito, reputo c.acc.c.inf.; Gertz M: spectare ad = pertinere ad
     spectatus, -a, -um i.q. probatus, insignis, conspicuus 1 de rebus 2 de hominibus
  specula, -æ i.q. locus editus unde alquid eminus prospici potest; Gertz M = custos;RH = insidiae
  specular, -is n. i.q. specularia, specie fenestræ
  speculatio, -nis i.q. actio speculandi, explorandi 1 i.q. exploratio a generatim b de re militari 2 i.q. species per somnum oblata 3 i. q. ratiocinatio
  speculator, -is qui tacite et a longo speculatur, explorator
  speculatrix, -cis quæ speculatur, de nave speculatoria
  speculor, -atus sum, -ari I generatim A i.q. video B i.q. prospicio, procul vel eminus video C i.q. inspicio, sequitur sententia interrogativa D i.q. observo E i.q. per somnii visum aliquid provideo, præsentio II speciatim de re militari A c.acc. B abs.
  speculum, -i i.q. instrumentum ex argento, stanno, vitro sim. in quo imaginem nostram videmus
  specus, -us m. i.q. antrum, cavitas, spelunca 1 i.q. antrum 2 i.q. sepulcrum (nostra lingua `jættestue´, app.bustum ;RH:teutonice :Hünengrab) 3 i.q. scrobis
  spelunca, -æ i.q. antrum
  sperno, -sprevi, -spretum, -spernere i.q. asprenor, contemno 1 pro obi. res 2 pro obi.homines 3 c. infinitivo
  spero, -avi de incertis futuri eventis sive bonis sive malis quæ expectantur 1 pro obi. res 2 c.acc. c.inf.(futur.) [ Gertz M inf præs.] 3 c.inf. 4 c.duobus acc. 5 sequitur de
     speratum, -i de iis quæ sperantur
  *spes, -ei f. i.q. expectatio de incertis rerum futurarum eventis 1 c.gen. a obi. b subi. 2 c.adi. vel pron. 3 nude iuncturæ 38, 35 spe Orientis imperium complexus; spem in aliquem habere Gertz S 23, 57 = sperare de aliquo
  sphæra, -æ f. i.q. globus, corpus solidum rotundum 176, 27 i. terra
  spica, -æ i. q. collectio granorum in summo culmo frumenti : 330, 32 spicarum capita
  ® spiculator vide speculator
  spiculum, -i i.q. ferrum in modum spicæ acuminatum 1 proprie a i.q.cuspis, iaculum, telum b i.q. sagitta vel telum per ballistam vel arcum emissum 2 translate 104, 16 : a lingua spicula mutuans
  spicus, -i i.q. acus crinalis
  spina, -æ i.q. aculeus sentis, rubi et sim. quo pungimur; Gertz S Appendix = III, 554, 12 spinali eius erecto gibbo adnichilato (de eo qui gibbus fuit RH)
  spinosus, -a, -um de dente acuto vel de ore dentibus acutis prædito
  spira, -æ de serpente gyrum trahente
  spiraculum, -i i.q.spiritus, halitus
  spiramen, -inis 1 generatim de actione ignem afflandi 2 speciatim in arte æraria
  spiramentum, -i i.q. spiramen
  ® spiritalis = spiritualis Gertz S 263, 13
  ® spiritualis = (qui carnalis non est RH) Gertz S 67, 22 et 6 alii loci; = religiosus, monachalis 81, 21, = ecclesiasticus 93, 9; spirituales filii = monachorum conventus 340, 15;spiritualis pater = deus, patrinus 237, II, 2
  ® spiritualiter >< temporaliter
  *spiritus, -us m. I actio spirandi, de homine spirante A speciatim i.q. spiraculum 1 c.adi. 2 nude B generatim i.q. vis vitalis, vigor II de anima cum viventis tum mortui A proprie 1 periphrastice 2 de tertia persona Trinitatis 3 opp.corpus, membra sim. 4 de animis mortuorum i.q. umbra B translate i.q. animus, mens a c.gen. b c.adi. c nude 2 i.q. vita a c.adi. b nude; Gertz S 76, 9 angeli et sancti; = diaboli(demones, demon) 63, 18; = vide supra II de anima hominis 75, 23
  spiro, -avi 1 i.q. dego, duco 2 i.q. animum duco
     spirans, -tis qui spirat
  ® spissim : aedificia spissim collocata i.e. ut oppidum paene non pervium sit Gertz M/RH
  spissitudo, -nis i.q. spissitas ;RH = densitas
  spissus, -a, -um 1 i.q, crassus (cognomen) 2 i.q. densus
  splendeo, -ui, -ere de cena lauta
  splendesco, -ui, -escere i.q. splendeo
  splendidus, -a, -um i.q. clarus, perspicuus 1 de rebus 2 de hominibus
     splendide i.q. lucide
  splendor, -is 1 proprie i.q. lux 2 translate i.q. magnificentia a c.gen. b sine gen.
  spolia, -orum n. i.q. exuviæ 1 c. gen. vel pron. poss. 2 c.adi. 3 nude
  spolio, -avi 1 proprie i.q. vestes detraho, exuo 2 translate i.q. privo a c.abl. b sine abl.
  spondeo, -spopondi, -sponsum, -spondere i.q. promitto, polliceor I pro subi. res A c.obi. B c. gerundivo II pro subi. persona A c.obi. B c.acc.c.inf. C c.gerund.
     sponsus, -i de viro cui aliqua mulier in matrimonium promissa est
     sponsa, -æ de muliere quæ alicui in matrimonium promissa est
  sponsalia, -iuim n. 1 i.q. solemnis actio spondendi 2 i.q. dos
  sponsio, -nis 1 generatim i.q. promissio, fides, iusiurandum a c. gen. b sine gen. 2 sensu iuridicali i.q. actio in contionem evocandi, vadimonium
  sponsor, -is de eo qui spondet et pro alio se obligat
  spontaneus, -a, -um i.q. voluntarius, naturalis
  sponte i.q. arbitrium, optio, voluntas 2 i.q. consulto, ultro
  sporta, -æ i.q. vas e vimine aut iunco aliave leviore materia ad varios usus factum
  spuma, -æ de iis quæ per ebullitionem aut vehementum agitationem rebus liquidis supernatant
  spumans, -tis i.q. spumam emittens, spumas agens, spumosus
  spumeus, -a, -um i.q. spumans, spumosus
  sputum, -i i.q. purgamentum oris, saliva quæ ex ore eicitur
  squaleo, -ui, -ere de nitore auri evanescente i.q. asper, horridus sum
  squalor, -is i.q. sordium congeries, illuvies qua quid quasi crusta, duritie obductum videtur 1 proprie de cultu corporis neglecto atque horrido 2 translate c.gen.
  squama, -æ i.q. dura cartilago quæ piscibus et anguibus pro cute est
  squameus, -a, -um i.q. plenus squamis
  stabilio, -vi, -tum, -re i.q. stabilem reddo, firmo, fulcio
  stabilis, -e i.q. firmus
     stabiliter i.q. firme
  stabilitas, -tis i.q. firmitas, constantia 1 c.gen. 2 sine gen.
  stabularius, -a, -um de eo qui regis stabulo præest (danice `staller´)
  stabulum, -i i.q. locus in quo iumenta et pecora aliæque bestiæ degunt; Gertz S 135, 17 stabulum = divine reconciliationis.
  stagno, -avi de aquis quæ litora aut ripas prætergressæ alicubi immotæ considunt
  stagnum, -i i.q. aqua e mari aut flumine exundans et quiescens
  ® stallum/stallus (germanica) = sedes, etiam stabulum
  ® stapia = scansorium = strepa/strepus
  statim i.q. confestim (iunctura: perinde ac statim : semper nonnisi statimque)
  statio, -nis i.q. custodia, excubiæ, vigiliæ 1 c.gen. 2 sine gen.
  stativa, -orum n. i.q. castra perpetua 261, 15
  statua, -æ i.q. signum, simulacrum ex ære aliove metallo, lapide aut ligno imaginem referens cuiuspiam honoris causa 1 proprie de simulacris deorum paganorum 2 in imagine
  *statuo, -i, -tum, -ere I proprie i.q. loco, colloco II translate A i.q. pono, decerno B i.q. facio, efficio C i.q. duco, habeo D i.q. constituo 1 c.acc. 2 c.inf. 3 sequitur ut 4 sequitur ne
     statutus, -a, -um i.q. certus, præfixus, constitutus 1 adi. 2 subst.
  statura, -æ i.q. status seu modus seu quantitas corporis stantis 1 c.gen. 2 sine gen.
  status, -us i.q. condicio, habitus 1 c.gen. 2 c.pron.
  ® statuta = mores et leges Gertz S 94, 23
  ® stella virgo (Maria) Gertz S 155, add.II 1
  ® stellifer-fera, ferum Gertz S 417, 9 opus gratum sublimis stelliferi ( Gertz : ut opinor) =cæli vel dei
  stemma, -atis n. i.q. avorum proavorumque series, nobilitas 1 c.gen. 2 sine gen.; Gertz S = origo 222, hist, 4
  stercus, -oris n. i.q. excrementum, fimus (nota 154, 19 gemmæ stercoribus insitæ i. sterquilinum, in imagine)
  sterilis, -e i.q. nihil ex se gignens, prolem aut fructum non ferens
  sterilitas, -tis i.q. infecunditas
  ® sterlingus (germ., ab 1190 in Britannia < (ea)sterlingus; undique in regione occidentali Europae) : sterlingus albus = denarius argenti RH
  ® sternax = equus qui sternens suum rectorem decutere vult (< sterno, -stravi, -stratum, -ere) Gertz M/RH
  sterno, -stravi, -stratum, -sternere i.q. humi spargo aut expando, substerno 1 i.q.apparo, stragulis aliisve rebus orno dormiendi aut cenandi causa ; Gertz S 193, 14 veste stragula decorare 2 de via vel itinere muniendo, operio 3 i.q. occido, stragem
  vel cædem facio
  sterto, -ui, -ere i.q. dormiendo ronchos edo (nonnisi pr.particip. vel gerund.)
  ® stigma, -ata = signa vulnerum Christi Gertz M; cf. britannice brand :vide brandeum
  stilus, -i 1 i.q. scribendi genus a c.adi b nude 2 i.q. instrumentum quo scribimus 3 i.q. sudes acutæ humi latenter defixæ ad hostium incursionem sistendam
  stimulo, -avi i.q. fodio, pungo 1 proprie i.q. propello aliquod instrumentum acutum applicando 2 translate i.q. impello, commoveo, concito
  stimulus, -i 1 i.q. aculeus vel plaga 2 i.q. cavillatio vel dicta aculeata 3 i.q. ardor amoris vel libido
  stipator, -is de eo qui alterum comitatur eiusque lateri adhæret tutelæ, honoris aut amicitiæ causa
  stipendium, -i I proprie A i.q. merces 1 generatim 2 speciatim i.q. merces militaris B i.q. militia C i.q. vectigalia D i.q. reditus, subsidia E i.q. sumptus F i.q. beneficium ;Georges = adminiculum (Columella)> stipendia navium > stipendiare; Gertz S 106, 4 = penus, commeatus II translate, fere abundat c.gen. e.g. stipendium doctrinæ, avaritiæ, fidei, familiaritatis, amicitiæ, gloriæ et claritatis, fortunæ
  ® stipendiare = stipendium dare; stipendiarius = qui stipendio militat; stipendia navium restaurare Gertz M II, 403, 9 = apparatus bellicosos reparare =adminicula malorum facere Gertz M/RH
  stipes, -itis m. 1 proprie de parte arboris a i.q. truncus b i.q. ramus 2 de rebus e trunco vel ramo factis a de palo, sude b de spissamento arboreo c de torre d de unco e de longurio f de clava g de furca, patibulo h de baculo i i.q. sculponeæ k de pedis tegumento (nostra lingua `ski´) l de sagitta m i.q. crux n i.q. lignum quo dentes purgantur (nostra lingua `tandstikker´, RH teutonice Zahnstocher)) o i.q. lignum quo res nuntiatur (nostra lingua `budstikke´, RH teutonice Botenstab)
  stipo, -avi i.q. comitor honoris aut custodiæ causa, firmo, impleo; Gertz M = vallare 1 pro obi. homo 2 pro obi. res 3 abs.
  stips, -is f. i.q. aenea pecunia minuta 1 i.q. stipendium 2 i.q. nummus, pecunia numerata
  stipula, -æ i.q. calamus frumentorum
  stirpitus adv. i.q. radicitus, funditus
  stirps, -is f. i.q. radix, imus truncus arboris qua hæret radicibus 1 in imagine 2 translate i.q. condicio, genus, ordo a c. adi. b nude
  stiva, -æ i.q. pars aratri quam arator manu tenet
  sto, -steti, -statum, -stare 1 proprie i.q. pedibus nixus maneo, erectus sum 2 c.præp. ab i.q.cum aliquo facio 3 i.q. exsto, fio 4 i.q. sum 5 i.q. consto Gertz M = durare; Gertz M: personam standi in iudicio non habuit II, 257, 6 et 258, 21 = RH : (iudicio stare Cic.) personam constantem habere in iudicio ut actiones persequatur
     stans, -tis de eo qui erectus manet
  stola, -æ 1 i.q. vestis muliebris ad talos usque demissa 2 de veste sacerdotali; Gertz S (de martyrum et omnino sanctorum induviis) : stola alba, purpurea, candida, prima innocentiae
  gloriæ, immortalitatis, beatitudinis.
  stoliditas, -tis i.q. dementia, stultitia 1 c.gen. 2 nude
  stolidus, -a, -um i.q. rationis expers, stultus 1 de hominibus a subst. b adi. 2 de rebus a adi. b subst.
  stomachus, -i m. de parte intestinorum fere i.q. ventriculus; Gertz M stomachari =evomere
  strages, -is f. I proprie A de rebus, ædificiis sim. i.q. ruina, casus B de hominibus i.q. cædes, clades 1 c.gen. 2 c.adi. 3 nude II translate III meton.
  stramen, -inis n. i.q. culmus, stipula
  stramentum, -i n. i.q. stramen vel quidvis aliud quod solo quiescendi gratia sternitur
  strangulo, -avi 1 proprie a i.q. suspendo b i.q. spiritus intercludo, suffoco 2 translate
  ® stratus- us m = stratum-i n.etiam = lectus Gertz S 271, b, 1; Gertz M : strata sc via
  ® strenuitas =efficientia, alacritas, hilaritas Gertz M :immanitas RH
  strenuus, -a, -um i.q. acer, alacer, fortis 1 de incorporalibus 2 de hominibus a c.abl. b nude
  strenue i.q. fortiter, impigre
  ® strepa/strepus = stapia (Corp. inscr. Lat.) (teutonice Steigbügel) Gertz M/RH;stapes auris = strepa RH
  strepitus, -us de magno sono i.q. fragor, fremitus, crepitus 1 c.gen. 2 nude
  strepo, -ui, -itum, -ere i.q. strepitum edo
  strictim (< strictus) i.q. stricte, breviter ;Georges : anguste, contracte, adstricte
  ® strictitudo = strictio Gertz M: = braccae strictae RH
  ® strictus = severus Gertz S 159, 13;RH proprie contractus;strictoria = tunica interior (teutonice das Hemd
  stridens, -tis i.q. stridorem edens, acutum sonum emittens; arma stridentia Gertz S 119, 19 = arma strepitantia GeorgesRH
  stridor, -is i.q. sonus acutus et ingratus 1 c.gen. 2 nude
  stridulus, -a, -um i.q. stridens, crepitans
  stringo, -nxi, -ctum, -ngere de armis e vagina promendis, nudandis i.q. destringo 2 i.q. prehendo, capio 3 i.q. vibro 4 i.q. comprimo
     strictus, -a, -um i.q. adstrictus, constrictus, contractus; Gertz S = severus 159, 13
  ® stridere dentibus Gertz S 107, 3 (strideo/stridoRH) = dentibus frendere
  ® stropha = artificium > dolus, fraus Gertz M/RH
  structura, -æ i.q. ordinata multarum rerum compositio 1 c.gen. ; 399, 22 structura Danorum (nostra lingua `Danevirke´) 2 nude
  strues, -is f. i.q. acervus, congeries rerum alia super aliam cumulataram 1 c.gen. 2 nude
  struma, -æ (< struo)i.q. tumor morbosus; Gertz M strumosus ? = gibber (= homo cuius tergum gibbam ostendit; ?RH :strumose = corpore valde tumido
  struo, -xi, -ctum, -ere 1 i.q. viam patefacio, munio 2 i.q. paro, comparo, instruo 3 i.q. construo, ædifico
  ® stuba (germ.) proprie = fornax > balneum aqua calida praeditum > calefactorium > cella RH/ Gertz M
  *studeo, -ui, -ere i.q. curam in aliqua re pono, operam do 1 c.dat. 2 c.inf. Gertz M studeo c.dat. et gerund.
  studiosus, -a, -um 1 c.gen. i.q. amans, cupidus 2 sine gen. i.q. diligens
  studium, -i i.q. cura, cupiditas, voluntas 1 c.gen. a obi. 2 c.adi. vel pron. 3 nude ; Gertz M = universitas sc.litterarum
  stultitia, -æ i.q. amentia, stoliditas
  stultus, -a, -um i.q. insipiens, stolidus 1 adiective 2 substantive a n. b m.
  stupefactus, -a, -um i.q. obstupefactus, torpidus
  stupeo, -ui, -ere I i.q. obstupesco, torpesco A de hominibus 1 c.acc. 2 sequitur quod 3 c.abl. 4 abs. B de rebus II i.q. sto
     stupendus, -a, -um i.q. mirandus
  stupidus, -a, -um i.q. mirabundus 1 de rebus 2 de hominibus
  stupor, -is 1 i.q. admiratio 2 i.q. tarditas, torpor a c, gen. b sine gen. 3 i.q. horror, metus
  strupro, -avi i.q. stuprum infero, violo
  stuprosus, -a, -um i.q. in stupro propensus
  stuprum, -i i.q. turpis concubitus (cum virgine ante sponsalia) 1 c. gen. 2 sine gen.
  suadela, -æ i.q. suasio
  suadeo, -si, -sum, -dere i.q. hortor, moneo 1 c.acc. 2 c.acc.c.inf. (copula omissa 421, 7) 3 sequitur ut(ne) 4 sequitur coni 5 abs.
  suapte i.q. pron. poss. sua cum particula demonstrativa pte affixa
  suasio, -nis i.q. actio suadendi
  suasor, -is de eo qui suadet, hortator
  ® suatim adv.= suo more < suus ; < sus : more suillo
  suavis, -e i.q. dulcis, conditus, iucundus
  suavitas, -tis i.q. dulcedo, iucunditas 1 de hominibus 2 de rebus a c.gen. b sine gen.
  sub (abundat e.g. 54, 24) I c.acc. A de relatione locali B de relatione temporali 1 generatim 2 fere i.q. ad II c.abl. ; Gertz S 346, 7 intrare sub tecto meo A de relatione locali 1 c. verbis a generatim b c. nominibus propriis 2 sine verbis B relatione vanescente 1 de hominibus a generatim b c. nominibus propriis 2 de rebus C de relatione causali i.q. propter D de relatione instrumentali E de relatione modali
  subactio, -nis i.q. actio subigendi
  subactor, -is de eo qui subigit c.gen.obi.
  subarmalis, -e de veste sub armum gestata
  ® subdelegatus = vicarius Gertz M/RH
  ® subdiaconus = minister diaconi et ordinis maioris est Gertz S 301, 5
  subdo, -didi, -ditum, -ere 1 i.q. subicio, suppono a proprie b translate 2 i.q. domo, subicio
     subditus, -a, -um m. pl. subditi = inferiores = familia quod vide
  subdolus, -a, -um i.q. astutus, fraudulentus
  subduco, -xi, -ctum, -cere i.q. sursum duco, tollo 1 de navibus i.q. in terram, litus, continentem sim. duco 2 i.q. clam aufero, surripio a c.acc. b c.acc. et dat. c c.acc. et dat. et abl.3 reflexive i.q. clam et sensim me removeo a c.dat b sequitur ab (a) c.abl. 4 i.q. solvo 5 i.q. demitto, abstraho c.acc. et dat.
     subductus, -a, -um i.q. interior pars alicuius rei
  subeo, -ii, -itum, -ire I proprie sensu motionis prævalente A i.q. intro pervenio, advehor B i.q. ascendo C i.q. accedo, prodeo 1 de animantibus a c.acc. b abs. 2 de rebus D i.q. obsisto E i.q. appropinquo II translate A i.q. accido B i.q. occupo, afficio 1 c, acc. 2 c.dat. 3 abs. C i.q.orior, exsisto D i.q. succedo(de tempore) E i.q. sustineo, suscipio, perfero F i.q. in mentem venio, pro subi. acc. c. inf. 1 c.acc.114, 34 2 abs.
  ® subgrunda = suggrunda quod vide (RH: subgrundaria = sepulchra infantium) < subgrundium = suggrundium
  subiaceo, -ui, -ere subiectus sum
  subicio, -ieci, -iectum, -icere I i.q. suppono A proprie 1 c.acc. 2 c.acc. et dat. B translate II i.q. subdo A proprie B translate III i.q. sufficio IV reflexive V i.q. postpono VI i.q. subsum
     subiectus, -a, -um I i.q. subtus positus A de rebus 1 c.dat. 2 sine dat. B de hominibus 1 adiective 2 substantive II i.q. subditus A adiective B substantive III i.q. obnoxius
  subiectio, -nis i.q. actio subiciendi, servitus 1 c.gen. vel pron.poss. 2 sine gen.
  subiecto, -avi i.q. subdo
  subigo, -egi, -actum, -igere 1 i.q. in potestatem ditionemque redigo a c.abl. b sine abl. 2 i.q. subverto
  subinde i.q. deinde, postea (cum primo tum secundo loco ponitur)
  subintexo, -ui, -ere i.q. vocem iacto
  subintro, -avi i.q. conscendo, appropinquo;subintrare = clam intrare Gertz S 145, 2; Gertz M = intrare; subintrare + inf. pro ut finale II, 416, 18
  subitaneus, -a, -um i.q. subitus
  subitus, -a, -um i.q. repentinus; Gertz S = celerrimus 413, 9
     subito 1 i.q. repente, repentino, ex tempore a c.participio b sine participio 2 i.q. celeriter, cito, festinanter; Gertz S 143, 16 subito = statim; subito = ad præsens 201, 9
  subiugo, -avi i.q. in servitutem redigo
  subiungo, -xi, -ctum, -gere I generatim i.q. dico II speciatim A i.q. dicendo addo 1 sequitur oratio directa 2 sequitur acc.c.inf. B i.q. respondeo
  sublabor, -psus sum, -bi i.q. elabor
  sublatio, -nis i.q. actio tollendi
  sublator, -is i.q. interfector de eo qui aliquem de medio tollit, interficit
  sublatus vide tollo
  sublego, -gi, -ctum, -gere 1 proprie a i.q. colligo b i.q. evello, revello 2 translate i.q. excipio
  ® sublevare = sustollere Gertz S 164, II, 23 ;sublevatio = auxilium 82, 8; Gertz M = rem faciliorem facere; (Georges) ut navem exoneraret RH
  ® sublimare (in excelsissimam claritudinem Georges) Gertz S 90, 17 ; sublimare fascibus = ad fasces; Gertz M :sublimare in regem
  sublimis, -e 1 adiective i.q. in altum, in altitudinem elevatus, supra aliquid positus a de hominibus b de rebus 2 substantive i.q. altitudo : 8, 3 in sublime
  sublimitas, -tis 1 proprie i.q. altitudo, celsitudo 2 translate i.q. dibnitas, magnitudo
  ® sublinire = oblinire : caligas resîna subter oblinire
  subluo, -i, -ere i.q. madefacio, perluo
  sublustris, -e i.q. lumine aliquo illustratus 50, 9 nox
  submergo, -si, -sum, -gere i.q. aqua mergo, demergo
  subministro, -avi i.q. præbeo, porrigo
  ® submisse = summisse adv. = 1 placide 2 modeste/ suppliciter
  submitto, -si, -sum, -ttere 1 proprie a i.q. suppono b i.q. deicio, (caput)demitto 2 translate i.q. subicio
  submoveo, -vi, -tum, -vere i.q. removeo, secerno a de hominibus b de rebus 2 i.q. clam removeo 3 i.q. stringo
  subnecto, -xui, -xum, -ctere 1 i.q. adnecto, addo 2 i.q. loquendo addo, sequitur ut 3 i.q. alligo
  subnixus, -a, -um i.q. fultus 1 proprie 2 translate
  subnoto, -avi 1 i.q. subscribo 2 i.q. notando addo
  suboles, -is f. i.q. progenies, proles 1 c.gen. vel pron.poss. 2 c.adi. 3 nude
  suborior, -tus sum, -ri i.q. fio, orior, subnascor
  suborno, -avi i.q. aliquem clam instruo contra aliquem 1 c. sententia relativa 2 c.gerund. 3 c.obi. tantum
     subornatus, -a, -um 1 substantive i. q. instructus 2 adiective a i.q. simulans b i.q. callidus
  ® subportare (ut fr. supporter, soutenir Georges) Gertz S 66, 12
  ® subputare Gertz M = supputare
  subrepo, -si, -tum, -ere i.q. incido
  subrideo, -si, -sum, -dere i.q. leniter arrideo
  subrogatio, -nis i.q. actio subrogandi
  subrogo, -avi i.q. aliquem in locum alicuius sufficio, substituo 1 speciatim de electione 2 generatim i.q. sufficio
  subruo, -i, -tum, -ere i.q. everto, prosterno 1 proprie a pro obi. homo b pro obi. res 2 translate a pro obi. homo b pro obi. res
  ® subsannare (Vulg.) = gestibus irridere Gertz S 318, 21 (RH); subsannatio (< subsannoGeorges) Gertz S 121, 9
  subsellium, -i n. pl. 1 i.q. sella equestris 2 i.q. strepa (in vernacula `stigbøjle´ teutonice `Steigbügel´)
  subsequor, -cutus sum, -qui i.q. post sequor, insequor 1 sensu locali a c.obi. b nude 2 sensu temporali a c.obi. b nude
     subsequenter i.q. subsequendo, paulatim, sensim
  subsidium, -i i.q. auxilium, de adiumento, ope 1 c.gen. a obi. b subi. 2 c. dat. 3 nude
  subsido, -sedi, -sessum, -sidere i.q. decido, concido de motu quo res vel homo e superiore loco ad inferiorem fertur a de hominibus b de rebus
  subsisto, -stiti, -ere 1 i.q. consisto 2 i.q. de equo descendo 3 i.q. fulcior, sustineor, in aliqua re positus sum a proprie b translate i.q. sustineor
  substantia, -æ i.q. materia de magnitudine corporis; res familiaris Gertz S 320, 10 ; = laus 222, hist, 5
  substerno, -stravi, -stratum, -sternere 1 proprie i.q. humi spargo, subicio 2 translate i.q. subicio
  substituo, -i, -tum, -ere i.q. suppono, aliquid in locum alicuius pono
  substo, -are i.q. subsum, lateo
  subsum, -fui, -esse i.q. lateo, occultor 1 c. dat. 2 sine dat.
  subtel, -is n. i.q. planta, cavum pedis
  subterfugium, -i de loco, ubi non pugnatur
  subterlabor, -psus sum, -bi i.q. e conspectu abeo, clam elabor, effugio
  subterraneus, -a, -um quod est sub terra
  subtexo, -ui, -tum, -ere 1 i.q. scribendo addo, subicio, subiungo 2 i.q per ludibrium aliquid dico 3 i.q. oppono, obicio 4 i.q. adiungo
  subtilis, -e i.q. tenuis; Gertz M = callidus
  ® subtilia sc. vestis Arnoldus I, 12 MGH XXI
  subtractio, -nis i.q. actio subtrahendi
  subtraho, -xi, -ctum, -here i.q. adimo, aufero, subduco 1 c.acc. et dat. 2 sine dat.
  ® subtus = sub Gertz S 346, 10 præp. + abl.Georges tarde
  subucula, -æ de veste interiore
  suburbanus, -a, -um i.q. urbi vicinus
  suburbium, -i de vicinitate urbis
  ® subvector = equus GertzM(coniecturâ);RH(coniecturâ): subvector(i) stratis praecipit(ib)u(s) arbori illisus interiit [delevit (i) et supplevit (ib) et (s) ; Gertz M supplevit 6 litteras : subvector = qui sursum(= sub) vehit
  subveho, -xi, -ctum, -here i.q. sublevo, extollo
  subvenio, -i, -tum, -ire i.q. subsidio venio, opem fero
  subverto, -ti, -sum, -tere i.q. everto, perdo, tollo
  succedo, -ssi, -ssum, -dere I i.q. subsequor, pone sequor A generatim 1 c.dat. 2 sine dat B speciatim de successione 1 regni 2 antistitum II i.q. intro, ingredior III i.q. accedo IV i.q. venio V i.q. me offero
  succendo, -di, -sum, -dere 1 proprie i.q. incendo, incendio trado 2 translate i.q. impello, instigo
  succenseo i.q. irascor
  successio, -nis I i.q. substitutio in locum alterius A in hereditate B in regno vel imperio 1 c.gen. a obi. b subi. 2 sine gen. C in administratione episcopatus II i.q. suboles, proles III i.q. origo IV i.q subsidium V i.q. mutatio VI i.q. ordo, series
  ® successive = per successionem Appendix 1, 5 Gertz S
  successor, -is de eo qui in alterius locum succedit I generatim II speciatim de successione A regum 1 c.gen. a obi. b subi. 2 sine gen. B episcoporum
  successus, -us 1 i.q. prosper eventus a c.gen. b sine gen. 2 i.q. mutatio; Gertz S 231, 18 (< succedo Georges) condicio vitae ? RH; Gertz M: successus = possessiones feliciter comparatæ; successu temporis/temporum = tempore RH0
  succîdo, -cîdi, -cîsum, -ere i.q. cædo, subseco 1 c.acc. 2 abs.
  succingo, -xi, -ctum, -gere i.q. vestes cingulo, adstringo et colligo
     succinctus, -a, -um 1 proprie i.q. accinctus, præcinctus 2 translate a i.q. stipatus, iuvatus b i.q. præditus c i.q. expeditus, liber; Gertz M = compendiosus = fructuosus
  ® succincte/succinctim = breviter
  succino, -cinui, -centum, -cinere i.q. cano 2 i.q. insusurro
  succlamatio, -nis i.q. actio succlamandi, vociferatio
  succlamo, -avi i.q. assentiendo acclamo
  succresco, -vi, -tum, -scere 1 proprie i.q. ab imo cresco (de plantis) 2 translate i.q. augeor, originem traho
  succumbo, -bui, -bitum, -mbere i.q. cedo, me subicio 1 c.dat. 2 abs.
  succurro, -ri, -sum, -rere 1 i.q. occurro, consulo, medeor 2 i.q. in mentem venio
  succursus, -us i.q. auxilium, subsidium
  succutio, -ssi, -ssum, -tere i.q. adduco
  sucula, -æ i.q. porculus, porcellus
  sucus, -i m. i.q. humor, liquor aliquid habens crassitudinis vel lentitudinis 1 generatim de variis escis vel potionibus 2 speciatim de philtro
  sudes, -is f. 1 i.q. palus, vallus 2 i.q. lignum, trabs;Georges:sudis, -is; ripa erat acutis sudibus munita Caesar
  sudo, -avi i.q. sudorem emitto
  sudor, -is i.q. humor per cutem animalis erumpens 1 labore 2 metu 3 morbo
  sudus, -a, -um i.q. clarus, perspicuus, serenus 1 proprie 2 translate i.q. nobilitas 204, 15 sanguis
  suesco, -vi, -tum, -scere i.q. consuesco, soleo
     suetus, -a, -um de consuetudine alicuius rei
  suffectio, -nis i.q. substitutio
  sufficio, -feci, -fectum, -ficere 1 i.q. satis sum, suppedito a c.dat. b c.inf. c sequitur quod d sequitur ad e nude 2 i.q. in locum alterius pono, substituo a de antistite b de rege 3 i.q. iuvo, adiuvo c.dat.et abl.; Gertz M = suppeditare (= parare)
     suffectus, -a, -um i.q. subrogatus, substitutus
     sufficiens qui vel quod sufficit; Gertz M = bonus;sufficientia = quantum satis est;abundantia
     sufficienter i. cum sufficientia
  suffigo, -xi, -xum, -gere i.q. affigo, configo
  ® sufflare = fr. souffler Gertz S 415, 30
  suffragatio, -nis i.q. actio suffragandi, commendatio, auxilium
  ® suffraganeus (episcopus) = qui archiepiscopo subiectus est Gertz S 317, 7
  suffragator, -is qui suffragatur, suffragium fert 1 c.gen. 2 sine gen.
  suffragium, -i 1 proprie i.q. significatio voluntatis in creandis magistratibus, legibus iubendis vel abrogandis, reis iudicandis sim. a c. gen. vel pron.poss. 2 translate a i.q. existimatio, voluntas, favor b i.q. auxilium; Gertz S suffragium sanctorum 162, 31
  suffragor, -atus sum, -ari i.q. prosum, suffragium fero; Gertz S 164, III, 10 = intercedere
  suffultus, -a, -um i.q. fulciendo suspensus, sustentatus
  suffundo, -di, -sum, -ndere i.q. infundo, aspergo 1 proprie i.q. liquorem immitto 2 translate
     suffusus, -a, -um i.q. aspersus, inspersus 1 proprie 2 translate
  suggero, -ssi, -stum, -rere 1 proprie i.q.subministro, subinde præbeo, suppedito 2 translate a i.q. moneo, suadeo b i.q. subicio, efficio; Gertz S suggerere = monere, hortari 197, 12 ;persuadere = contra dicere ? (teutonice einwerfen)
     suggestus, -a, -um i.q. locus eminens n. pl. (nostra lingua `tinghøj´, teutonice `Thinghügel´); Gertz M suggestum = cancelli (teutonice Gitter) qui laicos et clericos dividunt > locus eminens et cancellatus ubi praedicator Christum pràedicat (teutonice :die Kanzel)
  suggestio, -nis i.q. actio aliquid consulendi, consilia clandestina; Gertz S = (ad)hortatio
  ® suggrunda Gertz M = corona navis; RH = proiectura tecti super navem = etiam velarium pro sole et pluviâ;etiam vide velamen (danice solsejl)
  suggestus, -us i.q. locus eminens ex terra aliave materia suggesta
  ® suggrunda (< sub+grunda; grunda = tectum) etiam subgrunda quod vide supra
  sugillatio vel suggillatio, -nis i.q. contumelia, ignominia
  sugillo vel suggillo, -avi i.q. lædo, contumelia afficio
  suillus, -a, -um i.q. ad suem pertinet f.pl.174, 18 carnes
  sulco, -avi i.q. navigo; Gertz S sulcare = lacerare 426, 33
  sulcus, -i i.q. vestigium aratri, fossula in longum vomere impresso ducta
  *sum, -fui, -esse I i.q. existo(vi non debilitata) II i.q. licet III i.q. absum 36, 9 insula non longe est IV vi debilitata A c.dat 1 possessivo 2 finali B c.gen. C c.abl. D copula 1 generatim 2 c.gerundivo a pro fut.inf.pass.(omittitur e.g. 31.13 b pro fut. indic.pass. c pro imperf.coni. 3 c. particip.fut. (infinitivus semper omittitur, e.g. omittitur fuisse 86, 2) a ind. b coni.
  formæ: semel legitur fuerunt, passim fuere; notiones fuisse i.q. esse, fui i.q. sum, furim i.q. sim, fueram i.q. eram, fueram c.perf.part. pro imperf., fuissem i.q. essem, fuero i.q. ero; fore 1 i.q. esse (c.gerund. 245, 14) cf. affore i.q. adesse 39, 2, forem i.q. essem, forem i.q. fuissem 2 i.q. fieri, forem i.q.fierem 157, 1, futurus, -a, -um 1 adi. a generatim b sensu hypothetico 2 subst.n. de rebus futuris ;syntactica futurum ut, fore ut
  summa vide post supremo: summus, summe, summa
  summatim i.q. in summa, breviter
  ® summisse adv. = submisse quod vide Gertz M/RH
  ® summitas = cacumen/culmen (montis) Gertz M/RH
  summopere i.q. maxime, vehementissime
  summoveo, -vi, -tum, -vere 1 proprie i.q. amoveo, dimoveo, repello 2 translate
  sumo, -psi, -ptum, -ere i.q. capio, suscipio, induor 1 corporea 2 incorporea
  sumptio, -nis i.q. actio sumendi
  sumptuosus, -a, -um 1 de eo quod magno sumptu et multa pecunia fit 2 de hominibus qui sumptus præter rationem faciunt
  sumptus, -us de pecunia quæ impenditur 1 c.gen. vel pron.poss. 2 c.adi. 3 nude; Gertz M = commeatus RH
  suo, -i, -tum, -ere i.q. acu et filu vel fune aut nervis duarum rerum oras connecto, consuo
  supellex, -ctilis f. [nom.sing. nonnisi 516, 9, abl. sing. ctile] i. domesticum instrumentum quod neque argento aurove neque vesti adnumeratur
  super I c.acc. A de relatione locali nonnisi c. verbis movendi B i.q. ante, præ in comparatione C i.q. præter, de iis rebus quibus alia adduntur II c. abl. A de relatione locali B indicat res et personas ad quas attinet actio verbalis vel subst.; Gertz M super currus = curribus; super regnum regendum constituere, super regnum firmare, constituere ;super = contra ;super = erga ; super = de (aliquo) dolere, gratias agere super aliquo; super aliquo pignus ponere = pignore certare cum aliquo; super omnes sortem mittere ;iurare super reliquias ;iurare super pacto
  superabilis, -e de eo qui superari potest
  ® super(h)abundare = valde abundare
  superaddo, -didi, -ditum, -dere i.q. addo supra
  superbia, -æ i.q. nimia animi elatio, arrogantia, fastus
  superbus, -a, -um i.q. nimis elatus, arrogans, fastosus
     superbe i.q. elate, cum fastu
  supercillium, -i i.q. fastus, superbia, severitas 1 c.gen. 2 c.adi. 3 nude
  superduco, -xi, -ctum, -cere de patrefamilias qui priore uxore mortua filiis prioris matrimonii novercam concubinam inducit; Gertz M uxorem superducere = novercam filiis filiabusque superducere
  ® supereffluere = valde abundare Gertz M
  ® superexaltare = superexaltat misericordia iudicium Georges/ Gertz M
  ® superficialis = levis, simulansGeorges/ Gertz M
  superficies, -i f. 1 proprie de eo quod super faciem alicuius rei est 2 translate
  superfluitas, -tis i.q. nimia abundantia, redundantia
  superfluo, -xi, -ere i.q. fluendo madefacio
  superfluus, -a, -um i.q. exundans;superflue adv.
  superfusus, -a, -um i.q. supra fusus
  supergredior, -ssus sum, -di i.q. supero 1 c.acc. et abl. 2 c.acc.
  superiaceo, -ere i.q. supra iaceo
  superiacio, -ieci, -iectum, -iacere i.q. superpono, superextendo 1 c.acc. et dat. 2 sine dat.
  supernans, -tis i.q. supernatans
  supernus, -a, -um 1 sensu locali de eo quod supra est n.pl. substantive 2 i.q. superus, cælestis a substantive n.pl. b adiective
     superne 1 i.q. supra 2 i.q. sursum 3 i.q. desuper
  supero, -avi i.q. superior sum, vinco I intransitive II transitive A proprie 1 i.q. vinco (in re militari) a c.abl. b sine abl. c abs. 2 i.q. convinco 3 i.q. transcendo, supergredior, evado B translaten 1 de hominibus 2 de rebus 3 i.q. qualitate aliqua vel magnitudine superior sum, præsto 4 i.q. assequor, consequor, ex fuga retraho
     superatus, -a, -um de eo qui victus est
  ® superpellicium = (< pellicius, -a, -um) pallium chori RH/ Gertz M
  superpono, -sui, -situm, -nere i.q. impono
  ® superruere = vehementer irruere
  supersedeo, -sedi, -sessum, -ere i.q. cesso ab aliqua re, abstineo 1 c.inf. 2 abs. i.q. alicui dictoaudiens non sum, maneo
  superstes, -itis I proprie de eo qui post mortem alterius superest et supervivit A substantive 1 c.gen. 2 c.dat. 3 nude B adiective II translate
  superstitio, -nis I proprie A generatim i.q. opinio fabulosa, credulitatis error B speciatim de religione non Christiana 1 populorum septemtrionalium a c.adi. b nude 2 populorum Græcorum et Latinorum II translate i.q. adoratio, veneratio
  superstitiosus, -a, -um i.q. superstitione imbutus
  supersto, -steti, -stare de eo quod in superficie alicuius rei est vel videtur, supra aliquid sto
  supersum, -fui, -esse 1 i.q. reliquus sum, resto 2 i.q. superstes sum, supervivo a c.dat. b sine dat.
  superus, -a, -um i.q. in superiore parte positum est 1 sensu locali de iis quæ in terra atque inter homines fiunt cum de inferis sermo est 2 de dis [gen.pl. nonnisi superum] a substantive b adiective
     superior, -us qui supra est I adi A de loco B de condicione 1 c.abl. a respectus b comparationis 2 sine abl. C de tempore i.q. prior D de iis quæ supra dicta vel commemorata sunt II substantive A de loco B de condicione C de tempore vel de iis quæ supra dicta vel commemorata sunt 1 m. pl. 2 n.pl.
     superius i.q. antea.supra
  ® supra = super (sacramenta iurare); supra quam = magis etiam quam; suprastare = stare supra
     supremus, -a, -um 1 proprie de loco i.q. summus a subst. n.pl. b adi. 2 translate a de tempore speciatim de iis quæ ad mortem attinent vel pertinent b de gradu i.q. ultimus c i.q. intimus
     supremo i.q. denique
  summus, -a, -um I proprie de loco A adi. B subst. 1 n.pl. a c.gen. b sine gen. 2 n.sg. II translate de gradu A adi. 1 de animantibus 2 de rebus B subst. m.pl.
     summe i.q. maxime
     summa, -æ I proprie de collectione seu quantitate rerum quæ numerantur A de numero B de pecunia 1 c.gen. 2 c.adi. 3 nude II sensu latiore de capite cuiusquam rei A c.gen. B nude; Gertz S summa (celorum) 102, 14 scholastice :principia RH
  ® super: iuncturae : cum acc.:intellegere super aliquem = curare aliquem : animum attendere ad; super aliquem misereri et similia = erga ; super aliquem orare;super aliquid gaudere = de
  ® superaddere = subiungere, subicere Gertz S 282, 64; = superinicere 153, 74
  ® superaffigere Gertz S 101, 1 = insuper affigere
  ® superducto supercilio = super eo subducto supercilio Gertz S 79, 3
  ® supereffluere = abundanter evenire Gertz S 103, 18
  ® superhabundare = magis abundare Gertz S 231, 16
  ® superimminere = inclinare super Gertz S 118, 25
  ® superimponere = super aliquod imponere Gertz S 126, 5; = imponere 390, 11
  ® supernus = divinus vel caelestis ;superna = caelestia/caelum ;superni = superi Gertz S
  ® superpellicium id est vestis propria canonicorum regularium longas manicas habens ac pæne talaris quæ supra tunicam laneam gestabatur Gertz S 357, 27
  supervacuus, -a, -um i.q. supervacaneus, inutilis 1 adi. 2 subst. n.sg. (c.inf.)
     supervacue i.q. supervacaneo, inutiliter
  supervenio, -i, -tum, -ire I pro subi. homines A i.q. accedo, advenio 1 c.dat. 2 nude B i.q, ex inopinato advenio C de iis qui subito adsunt nocendi causa 1 c.dat. 2 c.abl. 3 c. præp. 4 nude II pro subi. res A corporeæ 1 i.q. succedo 2 i.q. afferor 3 de re militari B incorporeæ
  superventus, -us m. i.q. actio superveniendi
  supinatus, -a, -um i.q. inversus
  supinus, -a, -um i.q. in posteriorem partem flexus, reclinis, reclinatus 1 c.verbis movendi 2 de iacente
  suppar, -is i.q. prope æqualis, pæne par
  suppedito, -avi i.q. præbeo quod satis est, abunde subministro
  suppeto, -ivi, -itum, -ere i.q. in promptu sum, supersum, adsum 1 pro subi.res corporeæ a c.dat. b c.ad 2 pro subi. res incorporeæ
  ® supplantatio = fraus simulationis Georges Gertz S 114 4
  supplementum, -i 1 in re militari de certo militum numero qui in locum eorum qui desunt sufficiuntur a c.gen. b nude de aliis rebus i.q. auxilium
  suppleo, -vi, -tum, -re i.q. numerum alicuius conventus sim. augeo
  supplex, -icis 1 proprie de eo qui flexis genibus submisse aliquid petit 2 translate de rebus
     suppliciter i.q. humiliter, abiecte
  supplicatio, -nis i.q. actio supplicandi, precatio
  supplicium, -i I proprie i.q. poena capitalis aut quæcumque animadversio gravior et cruciatus A c.gen. B c.adi. C nude II translate i.q. mors, calamitas
  supplico, -avi i.q. oro, deprecor, demisse peto 1 c.dat. 2 sine dat.
  suppono, -sui, -situm, -nere i.q. subicio, subdo
  supprimo, -pressi, -pressum, -primere 1 proprie i.q. premendo deicio; in imagine: 34, 12 senectus proprio in ruinam pondere suppressa devergit 2 translate i.q. celo, obscuro, occulto a c.abl. b sine abl.
  ® supprior = prioris minister et vicarius Gertz S 314, 19
  supputatio, -nis i.q. actio supputandi
  supputator, -is de eo qui supputat
  supputo, -avi i.q. enumero, computo, rationes ineo
  supra I adv.A de iis quæ antea commemorata sunt B de gradu, sequitur quam II præp. c.acc. A de loco B de gradu C de tempore
  supradictus, -a, -um i.q. superius dictus 1 subst.n.pl. 2 adi.
  suprapositus, -a, -um antea dictus
  sura, -æ i. membrum inter genu et pedem porrectum
  surgo, -rexi, -rectum, -gere i.q. me erigo, orior, Gertz S surgere in regnum = thronum conscendere 127, 9
  surrepo vide subrepo
  surripio, -ripui, -reptum, -ripere 1 i.q. adimo, eripio 2 i.q. spatium viæ præcipio
  surrogo, -avi i.q. sufficio, substituo
  sursum de motu in locum superiorem
  sus, -is g.c. nomen animalis
  susceptio, -nis 1 i.q. actio suscipiendi 2 i.q. auxilium, subsidium
  ® susceptor = qui monachos benigne suscipit
  suscipio, -cepi, -ceptum, -cipere I i.q. assumo A res corporeas 1 homines i.q. accipio, recipio a c.abl. b c.adv. c nude 2 res B incorporalia II i.q.accipio A res B incorporalia III i.q. subeo, sustineo IV i.q. facio, committo V i.q. adeo, ineo, ingredior VI i.q. exaudio VII i.q. procreo, tollo; Gertz M suscipere = levare ex/de fonte baptismatis; suscipere = accipere Christianitatem; tributum suscipere = accipere;mortem suscipere = mortem pati Gertz M/RH
     susceptus, -a, -um substantive m.pl. i.q. hospes
  ® suscitator qui de mortuis (re)suscitat Gertz S 385, 3
  suscito, -avi 1 i.q.excito, surgere facio (de eo quem animus reliquit) 2 i.q. moveo 3 i.q.procreo
  suspendium, -i i.q. suspensio per laqueum collo iniectum
  suspendo, -di, -sum, -dere 1 proprie a generatim i.q. in alto ligo ut pendeat b speciatim i.q. appendo obstricta gula occidendi causa 2 translate a i.q. interrumpo, differo b i.q. incertum reddo c i.q. suspensum teneo, cohibeo; Gertz S 16, 14 ab officio suspendere = magistratum abrogare
     suspensus, -a, -um 1 de animo sollicito vel anxio 2 de eo qui vel quod leviter imprimitur nec toto pondere gravat (app. leve vestigium) 3 i.q. retentus, sustentus
  suspensio, -nis i.q. actio suspendendi
  suspicio, -spexi, -spectum, -spicere i.q. sursum aspicio 1 trans. 2 intrans.
     suspectus, -a, -um de eo de quo suspicionem habemus I adi. A de hominibus 1 c.gen. 2 c, dat. 3 c.abl. 4 nude B de rebus C de incorporalibus II subst. m.pl.
  *suspicio, -, -nis i.q. actio suspicandi, incerta opinio de malo 1 c.gen. a subi b obi. 2 sine gen.
  suspicor, -atus sum, -ari 1 i.q. suspicionem habeo alicuius mali, vereor 2 i.q. opinor, puto
  suspirium, -i i.q. actio suspirandi, suspiratio 1 c.gen. 2 c.adi 3 nude
  suspiro, -avi i.q. suspirando desidero, opto
  sustentamentum, -i i.q. fulcimentum;sustentator Gertz S 319, 15 = adiutor
  sustento, -avi 1 i.q. fulcio, sustineo 2 i.q. alo, victum præbeo 3 i.q. sumptus tolero 4 i.q. perfero
  *sustineo, -ui, -ere I trans. A proprie i.q. sustento, fero B translate 1 de certamine et in re militari 2 de rebus incorporeis II intrans. A c.inf. i.q. in animum induco B nude; Gertz M sustinere = expectare, opperiri
  ® sustinentia = indulgentia Gertz M/RH
  susurrus, -i m. i.q. murmur, occultus sermo
  sutilis, -e i.q. assutus, consutus
  *suus, -a, -um pron.poss. tertiæ personæ I adi. A sensu reflexivo 1 ad subiectum eiusdem sententiæ refertur a ad subi. grammaticum b ad subi. logicum 2 ad obi. refertur 3 ad dativum (i. obi.indirectum) refertur 4 ad aliud membrum refertur B pro demonstrativo 1 i.q. eius 2 i.q. eorum C abundat:138, 19 II substantive A nom. pl. B gen. sing. (sensu obiectivo); su(u)s pro eius Gertz S passim, vide etiam : se
  ® sydus = sidus
  ® syllogismus/ sillogismus gr.syllogismós i.e. 1 = propositio maior > 2 propositio minor > 3 conclusio vide etiam sophisma = captio (teutonice Trugschluß) Gertz M II, 268, 20 syllogismus = sophisma
  ® syncopare < syncope/syncopa proprie verbum imminuere; mentis compos non esse, translate et intransitive Gertz M: imperitia sincopat = imperitia superaturRH
  syngraphus, -i m. i. schedula contrahentium ad pactorum fidem facta 517, 20
  ® synodus = synodus generalis/estivalis/hiemalis;sancta synodus;sacerdotale concilium


  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z |

  PræfatioAd usumIndex abbreviationumTota editio 1996Tota editio 1997


  T
  taberna, -æ de domibus ubi merces venduntur
  tabernaculum, -i 1 i.q. tentorium a abs. b c.gen. 2 i.q.habitaculum, taberna
  tabes, -is f. 1 i.q. putrefactio 2 i.q. virus 3 de morbo letifero 4 de humore quolibet (plur.)
  tabidus, -a, -um i.q. vanescens, debilis
  tabula, -æ 1 i.q. planca, trabes (navis) 2 i.q. asser (danice `ski´) 3 i.q. mensa 4 i.q. codex (?) 413, 21
  Gertz S 375, 3 (< Ducange) tabula (lignea cuius percussione..convocandi ad matutinas excitabantur monachi; pulsari etiam solebat cum monachus in extremis esset ut fratres ad fundendas pro eo preces cogerentur); Gertz M tabula = tabula altarium/pictura
  tabulatum, -i 1 i.q. superficies tabulis iunctis constrata 2 superficies varie divisa 204, , 21: de pictura; 404, 36 de calculorum ludo; Gertz M tabulatum navis = navis constrata (teutonice Verdeck)
  ® tabulatus-us Gertz S 89, 12 lapideo tabulatu = opus quadratarium
  tabum, -i 1 proprie i.q. sanies, virus 2 translate i.q. corruptio
  taceo, -ui, -itum, -ere i. silentium ago 1 intr. 2 trans.
     tacens, -tis de eo qui silet
     tacitus, -a, -um 1 sensu activo a de eo qui non loquitur b sine verbis c sine strepitu d clandestinus, clam 2 sensu passivo i. de quo tacetur; Gertz S 24, hymn.6 = mutus
     tacite i.q. latenter, occulte, secreto
  taciturnitas, -tis 1 i.q. actio tacendi, silentium 2 i.q. condicio eius qui mutus vel elinguis est 3 i.q. audientia 4 i.q. cessatio, intermissio
  taciturnus, -a, -um i.q. tacitus, silens
  tactus, -us i.q. actio tangendi, contrectatio
  tædæ, -arum f. i.q. nuptiæ
  ® taenia = Georges: Kopfbinde > Band > metonym. Bandwurm vide lumbriculus > lumbri; Ducange: tæniolæ, etiam tineola =vermiculus Gertz S 242, 11 RH
  tædium, -ii i.q. fastidium, satietas 1 c.gen. 2 nude
  tæter, -ra, -rum 1 spectat ad sensus i.q. deformis, fædus a de homine b de re 2 spectat ad famam, mores i.q. inhonestus, turpis a de homine b de re
  ® talaris tunica i.e. tunica quae ad talos dependit Gertz S 20, 2
  talentum, -i de mensura monetæ 1 c.gen. 2 nude; Gertz S talentum fortasse = marca (denariorum) vide libra
  *talis, -e de alicuius rei vel personæ natura (fere i.q. hic: 197, 5) I solum ponitur A strictius 1 subst. a m. b n. 2 adi. a de homine b de re 3 c.pron. B latiore sensu vi propria imminuta i.q. hic II respondet qualis
     taliter i.q. tali modo 1 spectat ad iam descripta, præfata 2 spectat ad sequentia a sequitur oratio directa b sequitur ut
  talus, -i m. de posteriore pedis parte i.q. calx; Gertz S articulus pedis
  *tam de gradu 1 solum ponitur a ante adi. b ante adv. 2 sequitur quam a ante subst. iuncturæ: non tam...quam i.q. non modo ...sed etiam b ante adi. c ante adv. d ante particip. e ante præp. f ante inf. 3 sequitur enunt.sec.consecutivum a ut consec. b quod consec. 4 sequitur ut comparativum 57, 14 5 sequitur sententia relativa 6 sequitur quin
  iuncturæ: tam diu....donec, tam diu....quousque, tam diu....quoad; Gertz M: tam....sicut = æque ...atque;tam quam = cum...tum/et...et *tamen particula adversativa (secundo loco ponitur) tertio loco ponitur e.g. 81, 2 1 antecedit quamquam 2 antecedit licet 3 antecedit etsi 4 antecedit tametsi 5 antecedit cum 6 antecedit enunt.prim. coniunctivum : esto, fugam finxerint ; ante tamen...incident 45, 24 7 antecedit particip. 8 cum particip. 245, 16: spe tamen dubia...metum vincente 9 i.q. ceterum
  iuncturæ: nec..tamen, si tamen, nullo tamen, ne tamen; et tamen...no...modo, sed etiam; verum tamen
  *tametsi coniunctio concessiva I cum forma verbali A c. coni. 1 præs. 250, 34 (=etiamsi) 2 imperf. (241, 33 = etiamsi) 3 perf. (nisi fut.exact. ind.) 4 plusqu. (509, 13 =etiamsi) B c.indic. II cum forma nominali A c. part.perf. B c.adi
  *tamquam I vi comparativa A nomina iunguntur i.q. ut B c.particip. 1 præs. 2 perf. 3 fut. C c. coni. i.q. tamquam si (167, 5 plusqu.perf. pro imperf.) D alternat part.et coni. 56, 30 II vi comparativa vanescente i.q. pæne, fere III vi causali 26, 1 e.g., IV abundat (nisi sensu causali accipiendum est 102, 30)
  *tandem particula temporalis (primo, secundo, tertio loco ponitur) 1 i.q. denique (additur diu 380, 37, sero 536, 4) 2 i.q. deinde 3 i.q. aliquando
  tango, -tetigi, -tactum, -tangere 1 i.q. mano tracto 2 i.q. attingo, adiacio de locis 3 i.q. propinquus sum, de affinitate 4 i.q. commoveo 5 commemoro, perstringo 6 i.q. ico
  tantopere i.q. adeo
  tantulus, -a, -um i.q. tam parvus
  *tantus, -a, -um de quantitate i.q. tam magnus, de qualitate i.q.tam præclarus sim. (435, 34 i.q. tam bonus, 57, 1 i.q. tot) I respondet quantus A sequitur quantus 1 m. 2 f. 3 n. a acc. (tantum...quantum) b abl. (tanto...quanto) B antecedit quantus 1 quantum...tantum 2 quanto...tanta 3 quanta...tantum 4 quantum...tantam 5 quanto...tanto II omittitur quantus A subst.(n.) 1 pro subiecto 2 pro obiecto 3 accus. (gradum indicat) 4 gen.pretii 5 abl. 6 antecedit in ; i.q. adeo in tantum....abundabat B adi. 1 sequitur ut enunt.sec.consecutivum 2 sequitur quod 3 sequitur enunt. sec relativum cum negatione 99, 3 C adv i.q. solum ; non tantum..sed etiam, nec tantum..sed etiam, non tantum ...verum; Gertz M tanti = tot;tantum ut = æque ac
  tarditas, -tis i.q. cunctatio, mora 1 c.gen. 2 abs.
  tardo, -avi i.q. moror
  tardus, -a, -um i.q. lentus, segnis 1 de hominibus 2 de rebus 3 de incorporalibus
     tarde i.q. lente, segniter(nonnisi comparativo.)
  Tartara, -orum n.pl., Tartarus, -i m. < græce
  tartareus, -a, -um i.q. inferus
  taurinus, -a, -umi.q. ad taurum spectans, tauri
  taurus, -i nomen animalis (bestiæ)
  ® tavillæ (vide taenia) Gertz S 242, 11
  ® taxilli = tali/tesseræ :ludere ad taxillos Gertz M
  taxo, -avi i.q. considero, decerno, redimo; Gertz M = æstimare quanti pretii sit
  ® tecna < gr.techna = versutia/calliditas
  tegimen, -inis i.q. umbraculum navis (nostra lingua `solsejl´, teutonice `Sonnensegel´)
  tegmen, -inis i.q. tegimen 1 de vestitu diversi generis 2 de armis varii generis 3 de instrumento lecti i.q. pallium 4 i.q. umbracula navis5 i.q. involucrum 6 i.q. tectum
  *tego, -xi, -ctum, -gere i.q. defendo, occulto, turpem rem honesta specie tego 1 de armis 2 de vestitu simulato, falso 3 i.q. occulto 4 de mortuis 5 de incorporalibus 6 de exornatione templorum 7 translate
     tectus, -a, -um i.q. defensus, munitus, occultatus 1 adi. a de deo in animal marinum mutato b de homine armis defenso, munito c de rebus d de incorporalibus 2 substantive n. i.q. domus vel superior pars domus, fastigium a proprie fastigium, exterior pars tecti, tectum stramineum b interior pars tecti c i.q. domus
  tela, -æ i.e. textura, opus textile 1 actio texendi 2 de eo quod textum est a de araneo (in similitudine) b de opere textili
  tellus, -ris f. i.q. terra 1 i.q. orbis telluris 2 terra, continens (opp. mare) 3 i.q. solum, interior pars terræ 4 i.q. regio, patria
  *telum, -i i.q. instrumentum bellicum 1 proprie 2 translate
  iuncturæ verbales 1 pro subi.:cadere, madere, stridere 2 pro obi.:abicere, congerere, conicere, contorquere, cudere, destituere, emittere, evitare, excipere, excutere, hebetare, iacere, iaculari, inicere, inserere, librare, mandare, pellere, rotare, temnere, tentare 3 ponitur in dat. cedere 4 ponitur in abl. appetere, concurrere, configere, incessere, perire, perstringere, petere, traicere
  temerarius, -a, -um i.q. inconsideratus, audax 1 adi. 2 subst.
  temeratio, -nis i.q. violatio
  *temere i.q. audacter, impudenter, inconsulte
  *temeritas, -tis inconsiderantia, audacia
  temero, -avi i.q. constupro, violo 1 de amoribus 2de sacrilegio
  temno, -psi, -ptum, -nere i.q.contemno, sperno, non afficior
  temo, -nis m. i. pars currus qua trahitur [danice `vognstang´, teutonice `Deichsel´)
  temperamentum, -i de eo quod mixtum est 1 proprie de compositione potionum vel ciborum a de potione medicata b de philtro c de cerevisia d de esca artificiose apparata 2 metonym.de machinis 3 translate a de legibus i.q. mediocritas, clementia, lenitas b i.q moderatio, continentia
  temperantia, -æ i.q. abstinentia, continentia, constantia
  temperies, -ei 1 proprie de tempestate 2 translate de animi moderatione, constantia
  tempero, -avi i.q. apparo, lenio, guberno 1 trans. a de cibo b i.q. moderor, lenio c i.q. coerceo, guberno 2 intrans. a c.dat. b c.dat et ab c sequitur ne d sequitur quo minus e omisso dat., sequitur quo minus f i.q. abstineo g i.q. parco
     temperatus, -a, -um i.q. moderatus
     temperanter i.q. decenter
  *tempesta, -tis 1 i.q. tempus 2 i.q. vis ventorum, procella 3 translate a de bello b de aliis
  tempestivus, -a, -um i.q. opportunus 1 de iis rebus quæ in tempore fiunt i.q. aptus (c.dat.)
     tempestive i.q. opportune
  templum, -i i.q. ædificium sacris usibus destinatum I de ecclesiis Christianis A generatim B speciatim de singulis templis 1 adi. locum indicat: 266, 10 templum in fundo Sleswicensi 2 nude II de delubris paganorum
  ® temporalis (opp. eternus) Gertz S 81, 23; temporalia (neutr.plur.) = bona ad tempus Gertz S 15, 11 RH
  temporaneus, -a, -um i.q. tempestivus
  ® temptatio (= temptamen/temptamentum) ab Augustino; Gertz S 315, 1 = res adversae
  1*tempus, -oris 1 c.gen. 2 nude; Gertz S 103, 13 = opportunitas RH ( Gertz = dilatio); Gertz M primo tempore = prima vice;temporis vice = temporum processu/successu
  2 tempus, -oris n. de superiore capitis parte
  temulentia, -æ i.q. ebrietas
  temulentus, -a, -um i.q. ebriosus
     temulenter i.q. ebrie
  tenaculum, -i i.q. retinaculum, vinculum quo aliquid tenetur
  tenax, -cis de eo qui vel quod firmiter hæret, constanter retinet I proprie A c.gen. B c.abl. C nude II translate A generatim 1 c.gen. 2 nude B speciatim i.q. parcus, avarus
     tenaciter i.q. cum tenacitate, arte, firmiter
  ® tenêre = etiam ratum habere Gertz M aliquid /parum de promissione tenere = observare;teneri = debere vide subtus
  tendo, -tetendi, -tensum, -tendere I proprie A i.q. extendo, exsero, explico 1 de homine 2 de rebus B i.q. iter dirigo, pergo 1 c.acc. 2 additur terminus C i.q. porrigo D i.q. tenaculum tendo II translate i.q. compono
  ® teneritudo = teneritas/mollitia vide etiam subtus
     tensus, -a, -um i.q. extentus
  tenebræ, -arum 1 proprie i.q. privatio luminis a de nocte b de vi magica c de carcere 2 translate
  teneo, -ui, -ere I c.singulis obiectis A pro obi. animantia 1 homines a proprie i.q. amplector, deprehendo b translate c.abl. et gen (nonnisi passive) i.q. afficior ; pro subiecto incorporea : 58, 8: Theutonum familias æqua servitus teneret; obligatus sum:: dicta factis æquare tenetur; sepulchro servo: corpus tenere [documentatione incorrecta RH] 2 bestias i.q. suspensum teneo B pro obi.res 1 corporeas a i.q. manu teneo b i.q. possideo c i.q. contineo, consto ex d i.q. suspensum teneo e i.q. revinctum teneo f i.q. obtineo, occupo (generatim) g i.q. pervenio ad (de certamine equestri) 2 incorporeas a i.q. obtineo, occupo b i.q. habeo c periphrastice d i.q. capio, traho e i.q. persto in f de fato g de navigatione II c.duobus acc. (vel nom.) A c.adi. B c.part.perf. c c.part præs.; Gertz S teneri = esse 82, 13, = debere 191, 10
  tener, -a, -um I adi. A de animantibus 1 de prima ætate a hominum b bestiarum 2 de humani corporis partibus i.q. mollis, gracilis (in bonam partem) 3 de moribus delicati hominis i.q. mollis, enervis B de rebus 1 corporeis i.q. debilis, tenuis 2 incorporeis II substantive A m.sg. b n.pl.
  teneritudo, -inis i.q. teneritas, mollities 1 de ætate i.q. iuventus 2 i.q. mollities
  tenor, -is 1 i.q. ordo, series, continuatio a in re militari b de consecutione rerum 2 i.q. argumentum 3 i.q. institutum; Gertz S 145, 22 = observatio (iustitiæ), 408, 15 = continentia (orationis), 423, 4 textus (? RH)
  tentamentum, -i i.q. sollicitatio, tentatio 1 c.gen. 2 sine gen.
  tentatio, -nis i.q. experimentum
  tento, -avi i.q. experior, periculum facio, aggredior I proprie A pro obi. homines 1 c.abl. 2 sine abl. B pro obi. res 1 corporeas a i.q. invado b i.q. aggredior c i.q. infesto d i.q. molior, movere conor e i.q. scrutor f i.q. appeto g i.q. experior h i.q. tracto 2 incorporeas a i.q. appeto b i.q. gero c i.q. experior, sollicito d i.q. conor aa c.acc. bb c.inf. II translate i.q. experior, exanimo, sollicito A c.acc. et abl. B sine abl.
  tentorium, -i 1 i.q. tabernaculum 2 i.q. umbraculum
  tenuis, -e I proprie A i.q. tener, gracilis 1 de hominibus 2 de rebus B i.q. exiguus, parvus C i.q. liquidus (opp.crassus) D i.q. rarus II translate A i.q. exiguus, parvus B i.q. hebes, tardus C i.q. levis D i.q. vilis, parvi pretii E i.q. humilis, inops, pauper
     tenuiter i.q. parum
  tenuitas, -tis i.q. debilitas
  tenus (ante subst. ponitur) 1 i.q. usque ad : c.abl. 2 i.q. per (?) 368, 2; Gertz S 83, 13 nomine tenus = verbo; Gertz M solo tenus urbem prosternere;verbo tenus = ad verbum;corde tenus = memoriâ tenere;fine tenus = postremo
  tepens i.q. tepidus
  tepidus, -a, -um i.q. teporem habens
  ter 1 sensu strictiore i.q. tribus vicibus 2 latiore sensu e.g. ter valide (i. validius vel validissime)
  terebrum, -i i.q. terebra, instrumentum quo ligna perforantur
  teres, -tis i.q. oblongus simul et rotundus
  tergeo, -si, -sum, -gere i.q. abstergeo
  ® tergiversatio = retractatio/recusatio( Gertz M excusatio) ; teutonice Wendehals = lynx
  tergum, -i I de parte corporis humani vel animalis A sensu strictiore B sensu proprio evanescente 1 c.gen. 2 abs C periphrastice de fugientibus D translate E in proverbio 115, 1 nudum habere tergum fraternitatis inopem II de acie vel exercitus vel classis A generatim B speciatim de novissima acie
  tergus, -oris n. i.q. corium, pellis, cutis
  ® terminare = diiudicare Gertz S 142, 29; Gertz M controversiam terminare
  terminus, -i 1 proprie i.q. limes, de terræ vel maris fine a c. gen. b sine gen. 2 translate i.q. finis cuiusque rei a c. gen. b sine gen.; Gertz S termini = fines cf. Danorum termini = Danemarck 235, I, 8, = norma 315, 20; Gertz M terminum imponere causæ
  ternus, -a, -um 1 pl. a distributive b vi distributiva amissa i.q. tres 2 sg. i.q. triplex
  tero, -trivi, -tritum, -terere 1 proprie a i.q. contero, frango b i.q. sæpius manibus tracto c i.q. calco, frequenter tracto d i.q. lacero, dilacero e i.q. obscene: nates 118, 19 2 translate a i.q. carpo, vitupero, contumelia afficio; Gertz S 109, 17 = paenitentia affligere b de tempore i.q. traduco, dego, ago
  ® tertio = tertia vice; tertius nobilior = tertius qui nobilissimus est Gertz M/RH vide etiam subtus
     tritus, -a, -um i.q. contribus, vulgatus, solitus
  *terra, -æ 1 de superficie terræ i.q. solum, humus 2 de interiore terræ parte 3 opp. mare sim. 4opp. aer, 5opp cælum 6 i.q. regio a sg. b pl.; Gertz S 91, 10 terra mater (= haec terra, quam matrem appellamus Liv.)
  ® terrefacere =terrêre
  terrenus, -a, -um I proprie A de eo quod est e terra, terreus B de eo quod in terra fit, i.q. terrester II translate de hominibus vel humanis rebus dis vel rebus divinis oppositis A subst. B adi.
  terreo, -ui, -itum, -ere i.q.terrorem inicio 1 act. a c.acc. b c.acc. et abl. 2 pass. c.abl.
     territus, -a, -um i.q. terrore affectus (c.abl.)
  terrester, -ris, -re i.q. ad terram pertinet I proprie A adi. B subst. II translate A adi. B subst.
  terreus, -a, -um de eo quod e terra est i.q. terrenus
  terribilis, -e i. qui timetur, formidabilis
  terriculamentum, -i i.q. spectrum terrorem incutiens, terricula
  ® terrifice = terribiliter (late) = quod metuendum est RH.
  ® terrigena-ae = terra ortus/natus Gertz S 81, 2(Augustin.de civ.dei) aliter Lucr.et Val.Flacc.
  territo, -avi i.q. terreo
  territorium, -i i.q. ager qui oppidum cicumdat
  terror, -is i.q. magnus timor 1 c.gen. 2 sine gen.
  *tertius, -a, -um i. numerale ordinis de eo qui post secundum venit
     tertium i.q. tertia vice
     tertio i.q. tertia vice
  ® tescua/tesqua, -orum sc.loca = loca deserta Gertz M/RH cf. russ. datscha = country house, na datsche = in campis
  tessera, -æ i.q. cubus osseus vel ligneus punctis distinctus quo in alveolum iacto luditur
  testa, -æ i.q. catinus
  ® testamentarius, -a, -um = ad testamentum pertinens ;subst. testamentarius = 1 scriba testamenti, 2 qui testamenta falsa scribit (>< falsarius = qui testamenta commutat) Gertz M/RH
  testamentum, -i i.q. declaratio ultimæ voluntatis 1 c.gen. 2 sine gen.
  testimonium, -i i.q. testatio, testificatio 1 sensu strictiore de testatione ore prolata a c.gen. b sine gen. 2 sensu latiore a c.gen. b sine gen.;testimonialis = testimonia continens GertzM
  testis, -is I proprie de eo qui testimonium dicit II translate A speciatim de testimonio litterarum 10, 13 testis est Beda, Paulo [Diacono] teste 238, 7, [Dudo rerum Aquitanicarum scriptor 10, 4 (addidit RH)] B generatim 1 c.gen. 2 sine gen.
  *testor, -atus sum, -ati 1 i.q. testis sum, ostendo, testimonio sum a pro subi. animalia b pro subi corporalia 2 i.q. affirmo, profiteor 3 i.q. testes invoco, adhibeo
  testudo, -inis 1 in re militari a de militibus conglobatis et scuta scutis arte iungentibus b de machina lignea subiectis rotis 2 in architectura; Gertz M testudinatus = testudine praeditus
  testula, -æ i.q. parva testa
  ® tetramenon Gertz S 165, V, 3 proposuit: = quadriennium; RH = vis quadruplex
  tetras, -dis f. i.q. numerus quaternarius, quaternio
  texo, -ui, -tum, -ere I proprie i.q. filum filo conserendo conficio, connecto II translate A i.q. formando facio 1 corporea 2 incorporea B i.q. dolose aliquid facio, machinor
  textilis, -e i.q. texendo factus
  thalamus, -i m. 1 proprie i.q. cubiculum a sponsæ b sponsorum 2 translate a i.q. nuptiæ b i.q. pelicatus [pelex = concubina RH]
  theatrum, -i i.q. ædificium ad ludos scenicos spectandos factum
  ® theca (ossium) = arca/scrinium (< capsula scortea RH)
  ® theoloneum = portorium Gertz M/RH alia: teloneum/toloneum (tolonearius = pôrtitor) > tonolêum > gallice: tonlieu, teutonice Zoll Gertz M/RH
  ® theorema = consideratio Gertz M
  thesaurus, -i m. 1 proprie acervus vel collectio rerum pretiosarum quarumcumque 2 translate
  ® thimiama-atis (thymiama) ad turificationem adhibitum RH Gertz S 244, 17
  thorax, -cis m. 1 de toto illo corporis spatio quod duodecim costis utrimque circumscribitur 2 de munimento pectus tegente
  ® thronus = tronus
  ® thuribulum = turibulum
  tibia, -æ (tybia) 1 i.q. os cruris exterius 2 i.q. crus 3 i.q. instrumentum musicum teres et foraminosum ligula inflatum
  tibicen, -inis m. de eo qui tibia canit
  tignum, -i i.q. trabs, asser;RH vide et vectis
  tigris, -is f. i. nomen animalis felini generis, pro fera ponitur
  timeo, -ui, -ere i.q. timorem habeo, metuo 1 c.acc. 2 c.inf. 3 c.acc.c.inf 4 c.acc.c.gerund. 5 abs.; Gertz S 327, 24 timere ab aliquo = aliquem timere
  timesco, -ere i.q. timeo
  timiditas, -tis i.q. proclivitas ad timorem
  timidus, -a, -um i.q. pavidus I subst. A sing. 1 m. 2 n. B plur. II adi.
     timide i.q. pavide
  *timor, -is i.q. metus, pavor
  ® timoratus = timore dei plenus Gertz S 384, 26
  tingo, -xi, -ctum, -gere i.q. madefacio, inficio
  ® tirannus vide tyrannus
  tiro, -nis i. q. miles novus et rudis militiæ; Gertz S =adulescens 90, 7, = miles, satelles 112, 10
  tirocinium, -i 1 proprie i.q. tempus militiæ, stipendia 2i.q. ipsi tirones 3 i.q. regnum 42, 8;447, 28; Gertz M : militaris exercitatio
  titubo, -avi i.q. instabilis sum, trepido, vacillo (translate)
  ti(y)tulus, -i 1 i.q. dignitas, fama, honor a c.gen. b c.adi 2 i.q. appellatio, nomen, subscriptio 3 i.q. causa, prætextus 4 periphrastice; Gertz M etiam = nobilitas
     titulo (sub titulo 201, 11 eius titulo, 340, 12 titulo regis, 370, 8 libertatis titulo) 1 i.q. loco ut 2 i.q. pro, propter 3 i.q. prætextu, causâ
  toga, -æ i.q. vestimentum I virile A generatim 1 c.adi. 2 sine adi. B speciatim de indumento episcopali II muliebre 194, 35
  tolerabilis, -e de eo quod facile ferri et tolerari potest 1 adiective 2 substantive
     tolerabiliter i.q. cum tolerantia, patienter, facile
  tolerabundus, -a, -um i.q. tolerans, patiens
  tolerantia, -æ i.q. actio tolerandi, patientia
  tolero, -avi i.q. patienter fero, perfero, sustineo 1 pro obi. corporalia 2 pro obi. incorporalia 3 c.acc. c.inf.
  tollo, -sustuli, -sublatum, -tollere I i.q. sursum erigo, elevo, extollo II translate A i.q. procreo, gigno B i.q. aufero, removeo 1 pro obi. corporalia 2 pro obi. incorporalia
  tonans > 21, 30 Tonans sc deus
  tondeo, -totondi, -tonsum, -tondere i.q. abscido, amputo, reseco
     tonsus, -a, -um de eo cui coma vel barba resecta est
  tonitrus, -us m. vel tonitruum, -i n. i.q. sonus qui fulmen sequitur, de fragore quolibet
  tonsa, -æ i.q. remus [< tondeo (sicut tonsilla) ? RH]
  tonsorius, -a, -um ad tonsorem et ad tondendum pertinens
  ® tonsura < tonsu(o)rare < tondêre = tonsuram dare = aliquem imbuere
  tormentum, -i i. machina qua tela, sagittæ etc.torquentur sive iaciuntur
  ® tornator = qui supellectilem facit < torno
  torpedo, -inis f. i.q. torpor, stupor
  torpeo, -ui, -ere i.q. sensum aut motum amitto, stupore et tarditate corripior 1 de rebus animalibus 2 de rebus inanimis
  torpesco, -ui, -escere i.q. torpere incipio, languesco
  torpidus, -a, -um de eo qui non sentit, torpens
     torpide i.q. languide, tarde
  torpor, -is i.q. stupor ex defectu sensus, languor, tarditas
  torqueo, -torsi, -tortum, -ere I proprie A i.q. flecto B i.q. emitto, iaculor, vibro C i.q. humi aliquem fundo E exerceo II translate i.q. ango, confundo, vexo A c.acc. et abl. B sine abl.
     torquendus, -a, -um substantive m.pl.
  torquis, -is m. 1 i.q. circulus aureus vel argenteus a collo ad pectus usque pendens 2 i.q. ornamentum quod in brachiis geritur anuli formam præbens, armilla
  torrefactus, -a, -um i.q. torridus factus
  torrens, -tis m. 1 proprie i.q. fluvius subito obortus et rapidus 2 translate
  torreo, -torrui, -tostum, -torrere 1 i.q. igne uro 2 i.q. liquefacio
     tostus, -a, -um (subst.n.pl. de cibo 173, 21)
  torridus, -a, -um [< torreo Georges RH] i.q. aridus e nimio calore, umore carens
  torris, -is m. i.q. lignum semiustum
  tortuosus, -a, -um i.q. multis flexibus sinuosus, flexuosus
  torus, -i 1 i.q. lectus a c.adi b sine adi 2 metonymice fere i.q. coniugium a c. adi. b nude
  torvus, -a, -um 1 i.q. aspectu terribilis 2 de voce i.q. asper, terribilis
     torvum i.q. torviter
  tot i.q. tam multi, tanti I respondet quot II sine responsione A subst. B adi. 1 c. corporalibus a hominibus b aliis 2 c. incorporalibus
  totalis, -e i.q. omnis, integer;totaliter = plane, perfecte Gertz S 245, 4
  *totidem i.q. æquemulti 1 subst. 2 adi.
  *toties i.q. tot vicibus 1 respondet quoties 2 sine responsione i.q. sæpe
  *totus, -a, -um I de quantitate integra A subst. B adi. 1 de hominibus singulis 2 de aliis II de quantitate discreta i.q. omnis; Gertz M etiam dat.toto ; toti = omnes
  ® toxica = venenum Gertz S Appendix 5, 2
  trabs, -is f. 1 i.q. asser, tabula, tignum 2 i.q. scutula
  tractabilis, -e 1 de eo quod tractari vel flecti facile potest 2 translate i.q. mitis, flexibilis, placidus
  ® tractatus = scriptum
  tracto, -avi 1 proprie i.q. manibus attingo, contrecto 2 translate a pro obi. homines i.q. ago cum b pro obi. res; tractare = celebrare Gertz S 309, 6
  tractus, -us 1 proprie i.q. actio trahendi a c.gen. b c.adi 2 translate de spatio vel parte terræ
  traditio, -nis i.q. actio tradendi
  traditor, -is i.qui tradit; Gertz M etiam = proditor
  trado, -didi, -ditum, -dere I proprie A i.q. de manu in manum transfero, do, porrigo B i.q. in matrimonium do C reflexive D i.q.dedo II translate A i.q. concedo B i.q.committo 1 c. acc. et dat 2 c. acc. et in C i.q. præcipio, doceo D i.q. narro, refero 1 c.acc. 2 c. (acc.et) inf. 3 c. sententia interrogativa 4 c. quod E i.q. propago
     traditus, -a, -um n.pl.i.q. quæ traduntur
  traduco, -xi, -ctum, -ere i.q. transfero
  traho, -xi, -ctum, -here 1 proprie i.q. vi duco, rapio 2 translate a de tempore i.q. in longum duco b de affectibus i.q. duco c i.q. rapio d i.q. capio e i.q. contraho, concipio f i.q. percipio g i.q. sustineo, ago, dego; Gertz M exercitum trahere = ducere; moram trahere = morari vel manêre
  *traicio, -ieci, -iectum, -icere I proprie A i.q. transfodio, transfigo 1 c.acc. et abl. 2 sine abl. B i.q. transveho, navibus trans flumen aut mare duco 1 c.acc. rei quæ transvehitur 2 c. acc. rei per quam aliquid transvehitur 3 i.q. transeo 4 c duobus acc. II translate A i.q. aufero, transfero B i.q. contraho C i.q. converto D i.q. obicio, expono E i.q. furtim intueor
  traiectio, -nis i.q. actio traiciendi, transitio
  traiectus, -us i.q. actio traiciendi, transitio 1 c.gen. a obi b subst. 2 c.adi 3 nude
  trames, -itis m. i.q. callis, semita; Gertz S 322, 16 translate = via (vitæ agendæ)
  tranquillitas, -tis 1 proprie de quiete maris tempestatis expertis 2 translate de quavis quiete a c.gen. b nude
  tranquillus, -a, -um 1 adiective a proprie de mari i.q. quietus, sedatus b translate 2 substantive n.pl.
     tranquille i.q. leniter, placide
  trans i.q. ultra
  ® transcriptum = copia
  transcurro, -i, -sum, -rere i.q. percurro, celeriter permetior; Gertz M etiam = pertractare
  transeo, -ii, -itum, -ire I proprie A i.q. transgredior, traicio 1 c.acc. 2 sequitur in 3 nude B de transfugis i.q. transfugio II translate A i.q. pervenio B i.q. evenio, exitum habeo; Gertz S 67, 10 transire in affectum cordis = se affectui omni dedere; transire ad dominum = mori 340, 14
  transequito, -avi i.q. equo transgredior, transvehor
  transfero, -tuli, -latum, -ferre i.q. ex uno in alium locum fero 1 proprie a i.q. transporto b i.q. mihi sumo, arrogo c i.q. transveho 2 translate a i.q dirigo, in partem aliquam converto b i.q. in ampliorem gradum promoveo c i.q. converto d i.q. verto e i.q. defero f i.q. attribuo, assigno g i.q. transpono h i.q. muto i i.q. propono; Gertz S transferre (sanctum, ossa, reliquias sancti) = super altare ponere 16, 15 vide translatio
  transfigo, -xi, -ctum, -gere i.q. transfodio, traicio, transigo
  ® transfigurare = mutare
  transfodio, -di, -ssum, -dere i.q. transfigo
  transformo, -avi i.q.transfiguro, formam muto
  transfreto, -avi i.q. fretum transeo; Gertz M etiam mare transfretare
  transfuga, -æ m. de eo qui hostis partes amplectur app. defector/desertor
  transfugium, -i i.q. defectio ad hostes
  transfundo, -di, -sum, -ndere 1 i.q. transfero 2 i.q. devoro
  transgredior, -ssus sum, -di 1 c. acc. a i.q. transeo, traicio b i.q. permetior 2 abs.; Gertz M = culpam committere (passive)
  transgressio, -nis i.q. actio transgrediendi de delinquentibus; Gertz S 329, 4 transgressor ordinis (regulæ);
  ® transgressus-us 1 = transgressio 2 = violatio divini precepti Gertz S 87, 6
  transigo, -egi, -actum, -igere 1 i.q. transfodio 2 de tempore i.q. perago
  transitio, -nis i.q. actio transeundi 1 proprie a i.q. transitus b de transfugis i.q. transfugium, defectio ad hostes 2 translate
  ® transiectio vide traiectio
  ® transitorius i.e. qui transitum habet;translate brevis/caducus (opp. eternus)
  transitus, -us I proprie A i.q. actio transeundi, transitio 1 c.gen. a subi (vel pron.poss.) b obi. 2 c.adi. 3 nude B de loco, qua transiri potest II translate ; Gertz S 190, 6 = mors
  translatio, -nis i.q. actio transferendi, de libris ex una in alium linguam vertendis : nonnisi hic locus 4, 27 tenoremque veris translationis passibus æmulatus;RH translatio: e.g. ducem nobilem ad sepulchrum maiorum transferre sive sanctum ad sepulchrum quod sibi elegit, vide et brandeum
  transmeo, -avi i.q. permeo, transeo
  transmitto, -si, -ssum, -ttere 1 de loco ad locum mitto, transveho, traicio 2 i.q. trado 3 i.q. committo 4 i.q. admitto
  transmuto, -avi i.q. muto; Gertz M = transfigurare
  transno, -avi i.q. nando transeo
  transpono, -sui, -situm, -nere i.q. transfero, converto
  transscendo, -di, -sum, -dere 1 sensu locali i.q. transgredior, transvolo 2 translate i.q. supero, excedo a c.acc. et abl. b sine abl.
  transscensus, -us i.q. actio transscendi
  transscribo, -psi, -ptum, -bere i.q.aliis verbis exprimo
  transsilio, -ui, -ire i.q. saltu transeo
  transtrum, -i n. [plur.tant. legitur] de sedibus remigum
  transveho, -xi, -ctum, -here i.q. ultra veho, transfero, transduco
  transverbero, -avi 1 i.q. transfigo, traicio a c.acc. et abl. b sine abl. 2 i.q. contundo
  transverto, -ti, -sum, -tere i.q. converto
     transversus, -a, -um 1 proprie i.q. obliquus, conversus 2 in imagine 3 translate i.q. perversus, pravus
     transversum, -i subst. n. 466, 40 binæ (hastæ) e transverso iunctæ [teutonice schräg RH]
  transvolo, -avi i.q. celeriter transcurro
  trecenti, -æ, -a i. numerus
  tremefacio, -feci, -factum, -facere i.q. tremere facio, tremorem induco
  tremulus, -a, -um i.q. tremens
  trepidatio, -nis 1 proprie i.q. tremor 2 translate i.q. timor, festinatio sollicita a c.gen. b sine gen.
  trepido, -avi 1 i.q. tremulo motu concutior, palpito 2 i.q. tremo, timeo a c.inf. b abs.
  trepidus, -a, -um i.q. tremebundus 1 de hominibus 2 de rebus
     trepide i.q. tremebunde
  *tres, -ia i numerale 1 adi. 2 solum ponitur
  ® treuga = indutiae
  tribunal, -is n. 1 i.q. locus excelsus in quo residet qui ius dicit 2 de sede pontificali
  ® tribulare = torquere, vexare Gertz S 358, 4
  ® tribulatio i.q. molestia
  ® tribulus Gertz S 230, 11 i.q. stimulus/murex Georges, Gertz S = tribulus terrestris (Linné)
  *tribuo, -i, -tum, -ere I i.q. do, præbeo A c.acc. et dat. B c. duobus acc. et dat. II i.q. do, permitto A c.acc. 1 c.dat. 2 sine dat. B c.duobus acc. C c.inf. III i.q. defero, rationem vel respectum alicuius rei habeo IV i.q. assigno, imputo V de tempore i.q. impendo
     tributum, -i n. i.q. pensio, vectigal
  tributarius, -a, -um i.q. ad tributum pertinens
  triceni, -æ, -a i.q. triginta
  triclinium, -i 1 i.q. cenatio (nostra lingua `hal´) 2 i.q. podium
  tricorpor, -is i.q. tria corpora habens
  triduanus, -a, -um i.q. tres dies durans
  triduum, -i i. trium dierum spatium
  triennium, -i i.q. trium annorum spatium
  trifariam [adv. sc. partem RH] i.q. tribus partibus aut locis
  triginta i. numerale quod ter decem significat
  trimestris, -e i.q. trium mensium
  trinitas [> Trinitatis ædes Roskildiæ 293, 8 nonnisi cognomen RH]
  ® trinus = triplex Gertz S
  tripertitus, -a, -um i.q.in tres partes divisus; Gertz M :tripartire = in tres dividere
  triplex, -icis de eo quod tribus rebus vel partibus constat : triplex genus mathematicorum 20, 9 >scholastice
  ® triplicare < triplex, opp.simplicare
  tripudio, -avi i.q. salto, pedibus terram pulso
  tripudium, -i i.q. gaudium
  ® tristari = contristari: late
  tristis, -e i.q. lugubris, mærens I de hominibus II de rebus A subst. n.pl. B adi. 1 strictiore sensu i.q. mæstus, speciatim ad mortem vel funus pertinens 2 latiore sensu a i.q. infelix, infaustus b i.q. severus c de eo quod tristem facit aspectu vel visu vel gustatu vel olfactu iniucundum
  tristitia, -æ i.q. mæror, ægritudo 1 c.gen. 2 sine gen.
  trisulcus, -a, -um i.q. trifidus 36, 19 lingua serpentis
  ® tritura (< tero) i.q. frumentum tribulo terere
  ® tritus vide supra
  triumphalis, -e i.q. ad triumphum pertinens
  triumphator, -is i.qui triumphat
  triumpho, -avi i.q. debello, , pervinco, subdo
     triumphans, -tis i.q. triumphator
  triumphus, -i de victoria ex hoste parta 1 c.gen. 2 c.adi. 3 nude
  trivium, -i n. de loco in quem tres viæ conveniunt vel de quocumque loco frequenti quo homines convenire solent
  trophæum, -i metonymice i.q. victoria et spolia quæ e victoria parantur 1 c.gen. vel pron.poss. 2 c.adi 3 nude; Gertz M etiam = victoria
  *trucido, -avi i.q. occido, obtrunco 1 bestias 2 homines a c.abl. b sine abl.; Gertz M = vehementer trudere (= molestum esse alicui)
  truculentus, -a, -um 1 proprie de visu i.q. trux, asper, terribilis 2 translate i.q. sævus, crudelis, ferus
     truculente i.q.atrociter
  ® truculenter i.q. crudeliter Gertz S 429, 12
  trudo, -si, -sum, -ere 1 i.q. vi expello, eicio 2 de avibus rapacibus pascendis
  trunco, -avi i.q. amputo, mutilo
  1 truncus, -i 1 proprie i.q. arbor sine ramis vel radici insistens vel cæsa a: generatim b speciatim de utensilibus, armis sim. e trunco factis vel faciendis 2 translate i.q. corpus hominis sine brachiis vel capite; Gertz M = caudex cf. crux
  2 truncus, -a, -um i.q. mutilus, truncatus 1 de arboribus 2 de abscissis animalium partibus a c.abl. b sine abl.
  ® trustes = antrustiones quod vide; vide et vassus RH
  trux, -cis adi.[RH] i.q. aspectu terribilis, truculentus, ferox I subst. II adi. A de hominibus B de bestiis C de monstris vel inferis D de rebus corporeis E de incorporalibus
  *tu 1 nom. prædicandi vel extollendi causâ 2 alii casus
  tuber, -is i. nomen herbæ tumidæ et esculente app. fungi
  tueor, -itus sum, -eri 1 i.q. servo, custodio, tutor a pro obi. homines b pro obi. res 2 i.q. defendo 3 i.q. tego 4 i.q. præsum 5 i.q. foveo 6 de pecoribus pascendis
  tugurium, -i 1 i.q. casa rustica 2 de ædiculis paganorum
  tuitio, -nis (tuicio) i.q. actio tuendi, defensio, custodia
  *tum 1 i.q. eo tempore 2 i.q. deinde (sæpissime omisso verbo orationem directam inducit) 3 i.q. præterea 4 tum....tum i.q. et...et 5 tum....tum etiam i.q. et....et 6 tum...tum etiam ....ac 335, 25; Gertz M = partim....partim
  ® tumba = sepulcrum Gertz S 243, 17
  tumidus, -a, -um 1 proprie i.q.tumens, tumefactus 2 translate a i.q. superbus b de inflato dicendi genere
     tumide i.q. inflate, superbe
  tumor, -is 1 proprie i.q. tumulus, colliculus 2 translate i.q. superbia, elatio
  tumulo, -avi i.q. sepelio, intumulo condo
  tumultuatio, -nis 1 speciatim i.q. pugnæ tumultus 2 generatim i.q. tumultus
  ® tumultuator Gertz S 164, III, 9 nonnisi coniectura RH
  tumultuosus, -a, -um i.q. tumultu plenus, tumultuarius
  tumultus, -us 1 i.q. turba 2 i.q. perturbatio 3 i.q. strepitus 4 i.q. contentio 5 i.q. bellum 6 i.q. seditio, bellum civile 7 i.q. rebellio
  tumulus, -i 1 de rebus in unum confusis et congestis 2 de terra coacervata ad hominem sepeliendum a abs. b c.gen. 3 translate i.q. sepulcrum, bustum 4 in imagine
  *tunc 1 abs. i.q. eo tempore 2 c. gen. i.q. eo loco; Gertz M = ea condicione;tunc...tunc = partim...partim;tunc temporis = eo tempore
  tunica, -æ i.q. vestis interior vel corpori ad hærens vel loricum tegens
  ® tunna = dolium RH
  tunsio, -nis i.q. actio tundendi, percussio, ictus
  turba, -æ i.q. incondita multitudo 1 hominum a c.gen. b c.adi c nude 2 monstrorum 3 rerum
  turbatio, -nis i.q. actio turbandi, confusio; Gertz M:turbator veritatis
  turbido, -avi 1 proprie i.q. turbidum facio 2 translate i.q. turbo, conturbo
  1.turbo, -inis m. vel turben, -inis [n.turben nusquam ponitur RH] 1 proprie i.q. ventus vorticosus et validissimus 2 translate de turba
  2.turbo, -avi i.q. confundo, perturbo 1 trans. a pro obi. res b pro obi. incorporalia 2 intrans. i.q. strepo, tumultuor
     turbatus, -a, -um i.q. perturbatus, commotus
  turbulentus, -a, -um i.q. valde turbatus, turbidus 1 proprie de rebus 2 translate de incorporalibus
  turgidus, -a, -um i.q. elatus, superbus; Gertz M turgiditas = superbia RH
  turgor, -is i.q. extensio
  ® turibulum (thuribulum) i.e. sartago e quo odores diffunduntur RH
  turma, -æ 1 de parte exercitus a c.gen. b c.adi c nude 2 de ea armatorum caterva qua stipatur rex, episcopus sim., comitatus; Gertz S 283, 99 = plebs, contio;RH: multitudo fidelium.; Gertz M turmatim = in turba Gertz M/RH
  ® turmula = turba Gertz S 159, 15
  turpis, -e i.q. flagitiosus, indecens, inhonestus I subst. A de hominibus B de rebus 1 sing. 2 plur. II adi. A de hominibus B de rebus
     turpiter i.q. cum dedecore, deformiter, fæde
  turpitudo, -inis 1 i.q. dedecus, infamia a c.gen. b nude 2 i.q. impudicitia
  turpo, -avi 1 i.q. turpem facio 2 i.q. turpiter subverto
  turris, -is f. i.q. urbis propugnaculum, munimentum in summo vallo vel aggere vel supra portam defendendi causa exstructum
  tus, -ris n. [sing. non legitur] de lacrima arboris quæ siccata adoletur in sacris, = incensum n.(lusus verborum causa opp. iura 536, 28)
  tussis, -is f. de vehementissima quadam afflatione quâ plurimus simul celerrimeque foras spiritus agitur 224, 37
  tutamentum, -i i.q. munimentum, defensio 1 proprie a c.gen. b nude 2 translate; Gertz M tutamen
  tutator, -is i.q. is qui tutatur, defensor
  tutela, -æ I generatim i.q. defensio, præsidium A c.gen. 1 subi. 2 obi. B c.adi. C nude II speciatim in iure civili de pupillis A c.gen. 1 eius qui tutelam exercet 2 eius qui sub tutela est B nude
  ® tutius vide tutus
  1 tutor, -atus sum, -ari i.q. tueor, defendo 1 homines 2 res corporeas 3 incorporalia
  2 tutor, -is generatim i.q. defensor 2 speciatim sensu iuridicali de eo qui pupilli pueritiæ usque ad pubertatem regendæ præponitur
  tutorius, -a, -um i.q. ad tutorem pertinens
  tutus, -a, -um I i.q. tectus, munitus, incolumis A de hominibus 1 c.abl. instr. 2 c.abl. et ab 3 nude B de rebus 1 c.abl.instr. 2 c.abl. et ab 3 nude II vergit in notionem securitatis, tranquillitatis i.q. securus, tranquillus; tutius = nimis secure Gertz S 195, 7, = securius 303, 17III de eo quod tutos præstat A n.sing. fere i.q. cautus, prudens, sanus (cum verbis sentiendi et declarandi constructum) B in appositione
  *tuto vel tute[pos. nonnisi tuto legitur] i.q. secure, sine periculo vel damno 1 pos. 2 comp.
  *tuus, -a, -um pron.poss. secundæ personæ 1 adi. 2 subst. a m.plur. b gen.sing.n. (i.q. tuus 113, 25 e.g.)
  ® tybia vide tibia
  ® tympanum teutonice: Pauke/Handpauke vide etiam cymbalum
  tyrannicidium, -i i.q. occisio tyranni
  tyrannicus, -a, -um i.q. ad tyrannum pertinens
  tyrannis, -idis f. 1 generatim i.q. regnum 2 speciatim i.q. imperium tyranni, dominatio tyrannica
  tyrannus, -i 1 generatim i.q. regulus, præfectus (nostra lingua `jarl´ vel `høvding´) 2 speciatim sensu peiorativo de eo qui alienum regnum usurpat; Gertz S = dominus Appendix 6, 3; Gertz M = persecutor Christianorum
  ® tyro vide tiro.


  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z |

  PræfatioAd usumIndex abbreviationumTota editio 1996Tota editio 1997


  U
  1 uber, -is n. i.q. mamma feminæ, pectus femineum
  2 uber, -is adi. I proprie i.q. frugifer, fertilis, copiosus II translate i.q. abundans, permagnus A de rebus 1 c.gen. 2 sine gen. B de incorporalibus
     uberiter [pos. non legitur] i.q. copiose
  ubertas, -tis I proprie A i.q. fertilitas 1 c.gen. 2 sine gen. B i.q. abundantia, copia II translate
  *ubi I sensu interrogativo A in oratione directa B in oratione indirecta II sensu relativo A de tempore 1 c. perf.ind. (sæpissime at ubi; ubi primum 394, 35) 2 c.præs. 3 c.imperf. 4 c. fut. 5 c. plusqpf. 6 c.particip. omissa copula B de loco 1 c.ind. a in oratione directa b in oratione obliqua 2 c. coni. in oratione indirecta C sensu locali imminuta fere i.q. si D sensu relativo imminuto seriem sententiarum connectit 1 solum 2 sequitur cum temporale 3 sequitur dum 4 i.q. ea occasione
  ubicumque i.q. quocumque in loco 1 c. verbo in coni. 2 c. part.perf. (adv.)
  ubinam i.q. ubi, in quonam loco (sensu interrogativo)
  ubique 1 sensu distributivo 2 sensu distributivo vanescente i.q. ubilibet, ubicumque, in omni loco
  ulcero, -avi i.q. ulcerosum facio
  ulciscor, -ultus sum, -ulcisci i.q. pænam repeto ob illatam iniuriam I pro subi. animalia A homines 1 c.acc. personæ 2 c.acc. rei a c.abl. b sine abl. 3 sequitur in c.acc. B bestiæ II pro subi. res 62, 6 fortunæ sævitia
  ® ullatenus = ullo modo Gertz M
  *ullus, -a, -um pron. indefintum I adi. A in negatione, interrogatione, condicione B sine negatione II subst. A m. sg. i.q. quisquam B n. sg. i.q. quisquam vel ulla res
  ulterior, ius i. qui ultra est 1 de loco 2 de tempore
  *ulterius 1 de loco i.q. longius 2 de tempore i.q. in posterum
  *ultimus, -a, -um I subst. A de loco m. sg. B de tempore m.sg. 2 n. sg. C de gradu n. pl.. II adi. A de loco B de tempore, sæpe ad extremum vitæ tempus vel ad mortem sim. refertur C de gradu i.q. summus, maximus, (interdum in malam partem i.q. vilissimus sim.)
  *ultio, -nis i.q. iniuriæ aut sceleris punitio, vindicta 1 c.gen. a subi. b obi. 2 c.adi. 3 nude
  ultor, -is i.qui iniuriam illatam ulciscitur 1 c.gen. 2 c.adi. 3 nude
  ultra 1 adv. i.q. amplius, longius a sequitur ac b nude 2 præp c.acc.
  ultrix, -cis f. ea quæ ulciscitur
  *ultro i.q. sponte
  ultroneus, -a, -um i.q. spontaneus, voluntarius
  ululo, -avi i.q. flebilem mæstumque sonum edo
  umbilicus, -i i.q. regio media abdominis in corpore animalis
  umbo, -nis 1 proprie a speciatim i.q. media pars clipei eminentior b generatim i.q. clipeus 2 translate
  umbra, -æ I sing. A proprie i.q. aer sole carens ex obiectu alicuius corporis B in imagine C translate i.q. tenuis species, vestigium alicuius rei 1 c.gen. 2 nude II plur. i.q. manes defunctorum; Gertz S umbrae = tenebrae 115, 10
  umbraculum, -i i.q. (parva) umbra, tegumentum (vi propria vanescente) 1 abs. 2 c.gen.; = obumbratio Gertz S 380, 4 (umbraculum non admisit = celari non potuit)
  umquam i. ullo tempore 1 post negationem 2 in interrogatione 3 aliter
  una vide unus
  unanimis, -e 1 adi. i.q. concors, de iis qui eiusdem sententiæ sunt 2 subst. i.q. specialis(amicus); de iis qui unanimes / una voce instituunt Gertz S 105, 4; Gertz M unanimiter = una voce/communi consensu RH
  uncia, -æ de parvo nummo (an de ortuga quæ dicitur affirmare non ausim)
  unctio, -nis i. actio unguendi; Gertz S 271, 12 unctionis sacramentum ante transitum ad Dominum
  uncus, -i i. baculus incurvatus sive ligneus sive ferreus
  *unda, -æ i.q. fluctus 1 de mari vel sinibus maritimis a plur. b sing. 2 de fluviis, paludibus, fontibus a plur. b sing. 3 de aqua maris; vide et vena aequoris; Gertz S 121, 5 unda sanguinis
  *unde I prævalente sensu locali i.q. ex quo loco/de quo A interrogative B relative (sensu locali vanescente 105, 14) 1 solum ponitur 2 inde...unde 3 eo loci...unde II vergit in notionem causalem A interrogative i.q. cur B relative i.q. ideo, quamobrem C fere i.q. igitur
  undecim i. numerale
  ® undecumque = undelibet:ubivis RH Gertz S 101, 13, undique RH Gertz S 107, 19
  undeni, -æ, -a i.q. undecim (vi distributiva vanescente)
  undesco, -ere [e coni.] i.q. undo, fluctuo
  *undique i.q. ex omni parte, passim
  undiquesecus i.q. undique
  unguen, -inis n. de succo pingui oleoso [Georges : nicht succus;sucus (<sugo) RH]
  unguentum, -i i.q. succus pinguis quo ungimur odoris præcipue gratia
  unguis, -is m. de corneo illo quod in extremis digitis vel in manibus vel in pedibus animalium enascitur 1 de hominibus 2 de manibus vel inferis 3 de bestiis
  ungula, -æ de ea parte pedis quæ cornu tegitur 1 equorum a proprie b de herba in lusu verborum i.q. Petasites [danice `hestehov´ ; teutonice `Pferdehuf´ ;79, 31 (lusus de coitu:et herba) Interrogatus..quo rem loco egerit quove pulvino usus fuerit ungulæ iumenti(forma floris =membrum virile), cristæ galli(=clitoris), laqearibus quoque tecti innixum se dixit; (tecta significatio in laqueum)] 2 pecudum
  unicus, -a, -um i.q. unus, solus 1 de animalibus 2 de rebus
     unice i.q. singulariter, valde, admodum
  uniformis, -e i.q. simplex
     uniformiter i.q. simpliciter
  ® unigenitus = unicus/primus genitus/maior natu Gertz M/RH
  unio, -vi, -tum, -re i.q. in unum redigo, unum facio, colligo
  unitas, -tis i.q. unio, unus numerus
  ® universalis = universus; universaliter = universi Gertz S Appendix 5, 7
  universitas, -tis i.q. mundus; = universa caro, omnes homines Gertz S 85, 11, vestra universitas = vos omnes 247, 14 ; Gertz M universitas = omnes homines totaliter; universitas fidelium = cuncti fideles
  *universus, -a, -um i.q. omnis, cunctus 1 adi. 2 subst. a solum ponitur b opp. pauci c opp. singuli d opp. partes e opp. unus f opp. quidam g opp. solus
  *unus, -a, -um I numerale A adi. (nota vim distributivam 133, 29)
  iuncturæ: sequitur alter ; alius; reliquus...tertius; appositione antecedit geminus ; unus...alter B solum ponitur (fere i.q. quidam : e.g. 25, 13) 1 c.gen. 2 c. præp. ex 3 nude a m. b n.
  iuncturæ: respondet alius; respondet ceteri II i.q. unicus III i.q. unus (idemque) IV i.q. solus A adi. B subst. ; Gertz S 349, 14 unus post alium = omnes deinceps; Gertz M unus = aliquis;simul in unum = ad unum omnes RH ;unus post alium = deinceps
     una i.q. simul, pariter 1 sequitur cum 2 nude; Gertz M :unâ dierum = quadam die
  unusquisque, -unaquæque, -unumquidque (unumquodque) 1 subst. a c.gen. b nude 2 adi.
  urbanitas, -tis 1 de moribus i.q. comitas, humanitas de sermone i.q. lepos
  urbanus, -a, -um i.q. lepidus
  *urbs, -is f. 1 generatim i.q. oppidum muro cinctum a c.nomine urbis b c.gen. c c.adi. d nude 2 speciatim de sede episcopali
  urceus, -i m. i.q. vas
  urgeo, -si, -gere I proprie A sensu hostili i.q. insto, premo 1 c.acc. 2 c.acc. et abl. 3 abs. B i.q. cogo, impello, incito C i.q. illicio D i.q. accelero E de igne II translate
     urgens, -tis i. qui urget, instans 1 subst. 2 adi.
  urna, -æ 1 de hiatu glaciei 2 i.q. urna sepulcralis qua conduntur mortuorum ossa et ceneres 3 i.q. urna sortilega in quam immittuntur sortes extrahendæ
  uro, -ussi, -ustum, -urere I proprie A sensu stricto i.q. aduro, comburo B sensu latiore 1 de eo quod instar incendii absumit 2 de pulice i.q. pungo II translate i.q. stimulo, ango
  ursus, -i m. nomen animalis
  usitatus, -a, -um i.q. consuetus, solitus
  uspiam i.q. usquam, in aliquo loco; Gertz M = quoquam
  usquam i.q. ullo in loco, alicubi, uspiam
  *usque 1 de loco a antecedit præp. e.g. in cubiculum usque 124, 36 b sine præp. c. acc. 2 de tempore :adhuc usque, eo usque, hucusque, ad id usque tempus; Gertz S: usque ad hoc tempus, sub hoc usque tempus, in noctem usque 3 de fine vel termino cuiuscumque rei vel actionis ad summam usque desperationem 4 de gradu: eo usque ...ut; Gertz S usque dum 64, 9 = usque / quoad (donec);nunc usque =usque ad hoc tempus; Gertz M usque = usque ad;usque modo = usque ad hunc diem/usque hodie;usque quo = donec;usquequaque = omnino
  ® usualis = vulgaris Gertz S 194, 17
  usurpatio, -nis i.q. actio usurpandi, usus 1 c.gen. 2 c.adi. 3 nude
  usurpator, -is i. qui usurpat
  usurpo, -avi 1 i.q. utor, in frequenti usu habeo a c.acc. b c.acc. et abl. 2 i.q. assumo, contra ius vindico a c.acc. b c.acc.et abl.
  *usus, -us m. 1 i.q. actio utendi, exercitatio a c.gen. b c.adi. 2 i.q. utilitas, fructus 1 c.gen. vel pron. poss. 2 nude 3 i.q. consuetudo, mos 4 i.q. consuetudo Venerea
  *ut (vide et uti) I sensu comparativo, inducit vel enunt.sec. vel singula membra A solum ponitur (syn.tamquam 474, 21) ; ut si quis...insecutus fuisset i.q. veluti, exempli gratia. ; æque ..ut i.q. æque..
  ac B respondet adverbiis 1 ita (c.acc. c.inf. in oratione obliqua 345, 39) a duo membra inter se opponuntur [confer ita 10, 27] b duo membra congruunt (fere i.q. et...et, non modo ....sed etiam 2 sic 60, 19 II sensu causali A inducit enunt, sec. 1 c.coni, (in oratione indirecta) 2 c. indic. B adverbialiter III sensu temporali (ut primum 519, 23 ; statim.....ut 112, 22) A c. indic. 1 c. præs. 2 c.imperf. 3 c. perf. B c. coniunc. (in oratione indir.) 1 c.perf. 2 c. plusqpf. IV sensu interrogativo (ut quid c. indic. i.q. cur) c.coniunc. V sensu consecutivo A antecedit adeo (adeo usque 496, 31 [vide adeo RH] 1 c.adi. sive adv. : i.q. tam...ut 7, 8 /125, 2 2 c. verbis a adeo...ut b adeo ut (i. ita ut cf. adeo quod apud quosdam medii ævi scriptores) 3 c.subst. autumnale vero adeo pluvium fuit ut 330, 24 B antecedit eo c.gen. eo se temeritatis effudit ut 107, 33 C antecedit huc c.gen. D antecedit ita 1 ita....ut (speciatim i.q. ea condicione 540, 10) a c.adi b c.verbis 2 ita ut E antecedit nisi F antecedit quam G antecedit sic. H antecedit talis I antecedit taliter K antecedit tam L antecedit tantopere M antecedit tantus N antecedit dignus O antecedit indignus P solum ponitur VI sensu finali (non quod....sed ut 95, 20) 8, 34, ob hoc maxime...ut 130, 8; non ob hoc ....ut ...sed ut ;cf. quasi ad hoc tantum...ut; ideo ....ut VII sensu effectivo A antecedunt verba voluntatis B antecedunt alia verba VIII sensu explicativo A antecedit pron. demonstrativum B antecedit adi. vel adv. (pro acc. c.inf.) C antecedunt verba; Gertz S 196, 23 iurare ut in illum insurgerent pro iurare se in illum insurrecturos esse ; Gertz S ut non pro ne, ut nihil = ne quid, ut nullus = ne quis, vide ne
  utcumque i.q. quomodocumque, quocumque modo 1 inducit enunt.sec. (c. coni. orationis obliquæ)
  2 c. particip.
  uter, -ra, -rum interrog. et relat. I interrog. A subst. 1 solum ponitur 2 sequitur an B adi. C utrum particula interrog. 1 solum ponitur i.q. num 2 sequitur an II relat.
  uterinus, -a, -um i. qui ex eodem utero prodiit, qui matrem eandem, non tamen eundem patrem habuit
  uterlibet, -utralibet, -utrumlibet i.q. alter ex duobus, quem tibi capere libet 1 subst. 2 adi.
  uterque, -utraque, -utrumque i.q. utervis ex duobus, ambo I substantive A sing. 1 c.gen. 2 nude B plur. 1 de duabus partibus a c.gen. b nude 2 de duobus i.q. ambo II adiective
  uti i.q. ut 1 sensu comparativo a inducit enunt. sec. (c. indic.) b adverbialiter uti....ita i.q. et...et, non modo...sed etiam 2 sensu finali (c.coni.) 3 sensu effectivo (c.coni.)
  utilis, -e i. qui usui est, proficuus 1 subst. a n. sing. b n. plur. 2 adi.
     utiliter i.q. ex usu, commode
  utilitas, -tis i.q. commodum, fructus 1 abs. 2 c.gen. Gertz M :utilitatis actus = effectus;ut res prospere gerantur RH
  utinam i. particula optantis
  utique i.q. certe, quidem; Gertz S = in omnibus rebus, ab omni parte 320, 26, 326, 9
  *utor, -usus sum, -uti I i.q. adhibeo, usurpo A de animantibus 1 c.duobus abl. 2 c. singulis abl. B de rebus 1 corporeis a c.duobus abl. b c.singulis abl. c nude 2 incorporeis II i.q. consuetudinem habeo A c.duobus abl. B c. singulis abl. III i.q. tracto
  utpote i.q. quippe, scilicet 1 c. pron. rel. a sequitur coni. b sequitur indic. 2 c. particip. 3 c. adi.vel subst.; Gertz M = ut, utpote cum + abl.absoluto
  ® utquid = quare Gertz S 209, b, 15
  utrimque 1 i.q. ab utraque parte 2 i.q. in utramque partem
  utrimquesecus i.q. utrimque
  utrobique i.q. utrimque
  ® utrum = num, utrum...vel = utrum....an, utrumnam....aut = utrum ...an Gertz M
  uxor, -is i.q. coniunx [uxor sc. mulier nupta Georges;coniunx sensu latiore Gertz M/RH.] 1 c.gen. vel pron.poss. 2 sine gen.
  ® uxoratus = uxorem habens
  uxorius, -a, -um i.q. ad uxorem pertinens 1 subst. 2 adi.


  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z |

  PræfatioAd usumIndex abbreviationumTota editio 1996Tota editio 1997


  V
  vacatio, -nis 1 i.q. actio cessandi 2 de magistratu qui vacat
  vacillo, -avi 1 proprie i.q. nuto, titubo 2 translate i.q. inconstans sum
  vaco, -avi 1 i.q. sine aliqua re sum (c.abl.) 2 i.q. tempus habeo ad aliquid faciendum a c.dat. b c.gen. 3 i.q. dominum non habeo 4 i.q. otiosus sum
  vacuefacio, -feci, -factum, -facere i.q. vacuum facio, vacuo, absolvo;( Gertz M vacuare = vacuum reddere) 1 c.acc.et abl. 2 c.aac.
  vacuitas, -tis i.q. inanitas
  *vacuus, -a, -um I subst. II adi. A i.q. expers, carens, liber 1 de animantibus a c.abl. b c.gen. 2 de rebus a c.abl. b c.gen. B i.q. inanis D de eo qui surdis auris canit, surdo fabulam narrat E de eo qui alicuius rei compos non fuit
  vadabilis, -e de loco maris qui transiri pedibus potest
  ® vadare = per vadum ire Gertz M
  vadimonium, -i i.q. sponsio, iusiurandum
  vadosus, -a, -um de mari aut flumine vada frequentia habente
  *vadum, -i locus maris aut fluminis ubi aqua transiri pedibus potest 1 c.adi. 2 nude
  vafer, -ra, -rum i.q. astutus, callidus, subtilis
     vafre i.q. astute, callide, subtiliter
  vaframentum, -i i.q. calliditas
  ® vafritia = calliditas Gertz M/RH, etiam vafritasRH
  vagabundus, -a, -um i. qui sedem stabilem nullam habet sed modo huc modo illuc aberrat, vagus 1 proprie de animantibus 2 translate de voluptate
  vagatio, -nis i. actio vagandi
  vagina, -æ i.q. theca gladii
  vagio, -vi, -tum, -re i.q. fletum emitto, de infantibus plorantibus
  vagor, -atus sum, -ari i.q. huc atque illuc feror, oberro
  vagus, -a, -um i.q. vagans, oberrans, huc illuc discurrens 1 de animantibus 2 de rebus
  valde i.q. multum, perquam
  ® valefacere = valedicere Gertz S 196, 18
  ® valentia = valor Gertz S 102, 21
  valeo, -ui, -ere i.q. possum, validus sum, vires habeo a c. inf. b c.acc. adiectivi vel c.adv. c c.acc. et abl. 2 i.q. auctoritatem vel pondus habeo 3 i.q. salveo (in salutationibus); Gertz S 66, 14 sanum(salvum) esse; saepe = posse [præcipue in particip.præs.] 81, 11
     valens, -tis i.q. fortis, robustus, validus 1 de homine 2 de rebus
     valenter i.q. fortiter, valide, robuste
  valetudo, -inis 1 proprie i.q. habitudo corporis sive bona sive mala 2 translate de sanitate mentis = potestas Gertz M
  validus, -a, -um i.q. firmus, gravis, valens 1 de hominibus 2 de rebus
     valide i.q. valde, vehementer
  vallis, -is i.q. planities duobus lateribus inclusa; Gertz S 221, ant.1, 10: vallis miseriæ, vallis peregrina 158, seq.17
  vallo, -avi 1 proprie a sensu strictiore i.q. vallo vel muro sim. circumdo b sensu latiore i.q. munio, firmo 2 translate i.q. protego;vallatio Gertz M
  *vallum, -i 1 i.q. munitio militaris qua includuntur castra aut oppida obsessa, agger 2 i.q. castra navalia 3 i.q. moles ad vim fluctuum infringendam constructa
  valvæ, -arum i.q. ligneæ plerumque fores ex duabus aut tribus aut pluribus tabulis factæ quibus ianua clauditur 1 c.gen. 2 sine gen.
  vanitas, -tis i.q. futilitas, inanitas, levitas
  vanus, -a, -um 1 i.q. futilis, inanis, levis a homines b res 2 i.q. falsus, irritus; Gertz S 235 b, 1, 4 vana = in vanum = fr. en vain
  ® vaniloquium-i n. Gertz S 329, 18 = ineptiae.
  vapidus, -a, -um i.qui vaporem emittit 1 adi. 2 adverbialiter n.sing. 57, 22 venis vapidum spumantibus
  vapor, -is 1 i. q. humor extenuatus et in altum sublatus, exhalatio 2 i.q. nubes vel nebula 3 i.q. calor, fumus
  vaporo, -avi i.q. vaporem emitto
  vapulo, -avi 1 proprie i.q. verberor 2 in imagine
  variatio, -nis i.q. actio variandi
  varicatus vide variatus
  varietas, -tis 1 i.q. mutatio, vicissitudo 2 i.q. differentia, diversitas 3 i.q. inconstantia, levitas, mutabilitas 4 abstractum pro concreto
  vario, -avi 1 transitive i.q. diversum facio, muto 2 intransitive i.q. mutor
     variatus, -a, -um 1 i.q. mutatus 2 i.q. distinctus, ornatus
  *varius, -a, -um 1 i.q. diversi coloris, versicolor 2 i.q. anceps, diversus, multiplex 3 i.q. oppositus 4 i.q. in varias partes conversus 5 de qualibet vicissitudine, alternus, mutuus 6 i.q. mutabilis 7 i.q. complures
     varie 1 sensu modali i.q. variis modis 2 sensu locali i.q. in diversas partes, in compluribus locis
  1 vas, -dis m. 1 speciatim de eo qui pro aliquo promittit, vadimonium dicit 2 generatim i.q. præs, pignus, obses
  2 vas, -is n. instrumentum idoneum ad aliquid recipiendum; Gertz S 314, 6 vas electionis, vasa misericordiae 384, 5 (ex usu Vulgatæ)
  vasculum, -i i.q. parvum vas
  ® vasallus Gertz M II, 255, 32 = unus e comitatu (RH) quod vide
  ® vassus (nomen Gallicum) = unus e cohorte regis/ducis > vide vasallus RH
  vastatio, -nis i.q. actio vastandi
  vastitas, -tis 1 i.q. solitudo a c.gen. b sine gen. 2 i.q. vastatio
  vasto, -avi i.q. vastum reddo, diripio, populor
  vastus, -a, -um 1 i.q. amplus, ingens, permagnus a generatim b speciatim de sono 2 i.q. inanis, incultus, vacuus
  vasum, -i i.q. vas (i. instrumentum) 516, 30 (i. scyphus argenteus)
  vates, -is 1 i.q. homo divinus, fatidicus 2 i.q. poeta divino instinctu afflatus (nostra lingua `skjald´)
  vaticinium, -i i.q. divinatio, prædictio futuri
  vaticinor, -atus sum, -ari i.q. prædico
  *ve particula disiunctiva (vi disiunctionis vanescente e.g. 153, 23) iis vocibus postponenda quæ præcedentibus disiunguntur (nota collocationem metri causa mutatam 205, 19) I in sententia negativa A disiungit duo membra 1 complures voces complexa 2 singulas voces complexa B in enumeratione II in sententia positiva A disiungit duo membra singulas voces complexa B in enumeratione III in sententia interrogativa
  vecordia, -æ i.q. furor, vesania
  vecors, -dis i.q. vesanus, demens
  vectigal, -is n. i.q. pecunia quæ solvitur ærario, publicus redditus, tributum 1 c.adi. 2 nude
  vectigalis, -e de eo qui vectigal pendit
  ® vectis = tignum transversum (portae) Gertz S Appendix 6, 7
  vector, -is i. qui vehit
  vegeto, -avi i.q. crescere facio, roboro
  vegetus, -a, -um 1 proprie i.q. agilis, vividus, incolumis a de animantibus b de rebus 2 de animo i.q. acer, integer, vivus a homines b res
     vegete i.q. prompte, celeriter
  vehemens, -tis i. q. acer, permagnus, gravis 1 de facultatibus vel affectibus animi 2 de rerum vi afficiendi
     vehementer i.q. acriter, valde 1 proprie 2 translate
  vehementia, -æ i.q. impetus, violentia
  vehiculum, -i 1 i.q. plaustrum, currus a c.adi. b nude 2 i.q. duæ lubricæ tabulæ plantis adaptæ (nostra lingua `ski ´) 3 i.q. feretrum
  veho, -xi, -ctum, -here i.q. fero, transporto, traho I active A pro subi. homo 1 i.q. mecum fero 2 i.q. transporto 3 i.q. traho B pro subi. besta C pro subi. res II passive, pro subi. homo
  *vel particula disiunctiva I vi disiunctiva retenta A disiunguntur duo membra i.q. aut 1 semel ponitur a in sententia positiva b in sententia negativa 2 bis ponitur a in sententia positiva b in sententia negativa B disiunguntur complura membra 1 ultimum membrum aliis (dis)iungitur 2 in enumeratione c. aliis particulis II vi disiunctiva vanescente A solum ponitur, verba eadem notione coniungit i.q. et B bis ponitur, seriem sententiarum vel vocum coniungit (i.q. et...et) C in enumeratione (vel...vel...sive) D c. pron., adi. vel adv. emphatice i.q. etiam, modo, , saltem :vel ipsi 72, 18 vel tenuis 77, 29 vel modicum 78, 29; Gertz S 70, 9 vel = vel potius
  velamen, -inis n. i.q. tegumen, cortina 1 i.q.pilleus 2 i.q. tegimen/tegumen, umbraculum navis (nostra lingua `solsejl´) 3 i.q. aulæa [< aulaeum RH] pensilis templi, cortina; Gertz S = velum 64, 14
  velificator, -is i. qui velificatur;navigator
  velificor, -atus sum, -ari i.q. velifico, navigo usu velorum
  ® velificare = navigare Gertz S 441, 3
     velificatus, -a, -um i.q. transnavigatus
  ® velle pro voluntatas Gertz S 202, 22
  vellus, -eris n. i.q. lana ex ove dempta et conglobata
  velo, -avi i.q. velo tego, operio
     velatus, -a, -um de nave velis aptata, prædita
  velocitas, -tis i.q. celeritas 1 c.gen. 2 sine gen.
  velox, -cis i.q. celer 1 de hominibus 2 de rebus
  * velum, -i I proprie A i.q. linteum in malo navis quod ventos excipiens navem impellit 1 c.adi 2 nude B i.q. navis (pars pro toto) II translate
  velut particula comparativa 1 i.q. tamquam, quasi 2 i.q.sicut
  veluti 1 de comparatione a c.enunt.sec i.q. tamquam si b c. part. 2 de similitudine i.q. ut, velut a generatim b additur quidam c additur aliquis 3 de causa i.q. utpote 4 i.q. quasi, pæne
  vena, -æ 1 i.q. vas in corpore animalis quo continetur sanguis ; Gertz S 91, 15 vena equoris insidiantis = cursus/ vortex maris 2 translate de meatibus metallorum
  venabulum, -i i.q. telum quo venantes utuntur
  venalis, -e i.q. vendibilis, qui emi potest, empticius 1 proprie 2 translate
  venaticus, -a, -um i.q. ad venationem spectat
  venatio, -nis i.q. actio venandi, ferarum persecutio
  venator, -is i. qui venatur, qui feras persequitur
  venatus, -us m. i.q. præda
  ® vendicare vide vindicare
  venditio, -nis i.q. actio vendendi
  vendito, -avi i.q. vendo [Georges :intensive < vendo RH] 1 c. acc. a pro obi. corporalia b pro obi. incorporalia: patriæ fortunam 345, 1 2 c. acc. et abl. :sororem pretio 230, 16 ; patriæ libertatem......nominibus 534, 1 [peiorative teutonice :feilbieten, preisgeben RH]
  venditor, -is i. qui vendit
  vendo, -didi, -ditum, -ere i.q. rem alteri pretio accepto trado, alieno
  venifica, -æ i.q. maga 235, 4
  veneficium, -i i.q. crimen quo quis veneno vel incantationibus aliquem necat, ars magica
  veneficus, -i i.q. magus
  venenatus, -a, -um i.q. veneno imbutus, infectus
  venenum, -i i.q. sucus vel medicamentum noxium 1 proprie 2 translate
  veneo, -ii, -ire i.q. vendor [Georges: veneo verbum passivum pro "vendor" RH] 1 c.gen. pretii 2 c. abl.pretii 3 nude
  venerabilis, -e i. qui cultu et veneratione dignus est 1 de hominibus a c.abl. b sequitur in c.acc. 2 de rebus a c.abl. b sine abl.
     venerabiliter i.q. cum veneratione
  veneranter i.q. cum veneratione
  veneratio, -nis i.q. actio venerandi, cultus, honor 1c.gen.obi. vel pron.poss. 2 sine gen.
  venerator, -is i. qui veneratur, cultor 1 c.gen.obi. 2 sine gen.
  venereus, -a, -um de Venere : Venereæ res 78, 30
  veneror, -atus sum, -ari i.q. colo, honoro, cultu et observantia prosequor 1 c.obi. A pro obi. homines 1 c.acc.et abl. 2 sine abl. B pro obi. res II abs.veneratu dignum 521, 13 ;etiam passive Gertz M
     venerandus, -a, -um i.q. venerabilis
     venerabundus, -a, -um i.q. cum veneratione aliquid faciens
  *venia, -æ i.q. remissio, condonatio, gratia 1 c-gen. 2 sine gen.; Gertz S 329, 14 = pænitentia, veniam sumere = genu flectere 316, 13
  *venio, -i, -tum, -ire i.q adeo, accedo, advenio I proprie A pro subi. animalia 1 nude 2 c.abl. 3 c.adv. 4 ad homines a c.dat. b c.inter c c.ad 5 ad res, loca sim. a c.acc. b c. ad c c.in d c. prope e c.eo 6 ab aliqua re, alquibus locis vel via aliqua 7 de relatione finali a sequitur ut b c.inf. c c.supin. d c.fut.part. e c.in f c.ad B pro subi. res II translate ad Kanutum (in narratione)
  venor, -atus sum, -ari 1 proprie i.q. feras sector, feris insidior 2 translate a i.q. excipio, intercipio b de fabro ferrario
  venter, -ris m. 1 proprie i.q. alvus seu cavum illud in medio corpore animalis in quo sunt ventriculus et intestina a de exteriore parte b de interiore parte i.q. stomachus, ventriculus 2 translate i.q. edacitas, fames, gula
  ® ventilare = circumagere Gertz M
  ventilatio, -nis i.q. actio ventilandi
  ventilo, -avi 1 proprie i.q. vibro 2 translate i.q. exagito
  ® ventositas i.q. quod ventosum est (< ventus)
  *ventus, -i i.q. aeris concitati motus 1 c.adi. 2 nude
  venundo, -dedi, -datum, -dare i.q. venum do, vendo
  venus, -eris (semper Venus; nonnumquam = amor)
  venustas, -tis i.q. pulchritudo
  venusto, -avi i.q. venustum reddo, orno, honoro
  venustus, -a, -um i.q. pulcher, formosus
  vepres, -is genus commune i.q. rubus, dumus, sentis(nonnisi plur.)
  ver, -is n. i.q. ea anni pars quæ hiemem sequitur
  veracitas, -tis i.q. veritas
  veranus-a-um i.q. vetus
  verax, -cis i. qui vera dicit, verus;veratius = veracius Gertz M
     veraciter i.q. vere
  verber, -is n. 1 proprie a i.q. ictus, plaga b i.q. instrumentum verberandi, fustis sim. 2 translate de maledictis
  verbositas, -tis i.q. verborum affluentia, loquacitas
  verbosus, -a, -um i. qui verbis abundat, multiloquus, garrulus
  ® verbotenus = eisdem verbis Gertz M/RH
  *verbum, -i i.q. dictio, vox 1 c.gen. 2 c.adi
  ® vercundari (< verecundus) 1 + ne 2 + inf.
  *verecundia, -æ i.q. pudor, modestia 1 c.gen. 2 c.adi. 3 nude
  verecundus, -a, -um i.qui verecundia tenetur, pudens
     verecunde i.q. pudenter, modeste
  *vereor, -itus sum, -eri 1 i.q. colo, veneror 2 i.q. dubito 3 i.q. metuo, timorem habeo a c.acc. (nonnisi rei b c.acc. (c.inf.) c sequitur ne
  vergo, -ere i.q. inclino, propendeo
  veridicus, -a, -um i.qui vera dicit, verus; Gertz M n.veridicum = 1 verbum verum 2 vera sententia
  veriloqium, -i i.q. vera locutio
  verisimiliter i.q. cum alqua similitudine veritatis
  veritas, -tis i.q. vera ratio, res vera, verum; = bonitas Gertz S 111, 8
  vermiculatus, -a, -um i.q. quandam habens vermiculorum similitudinem
  vermiculus, -i m. i.q. parvus vermis
  verna, -æ gen. comm. i.q. servus
  vernaculus, -i m. i.q. verna, servus
  vernalis, -e i.q. ad ver pertinens, vernus
  verno, -avi 1 proprie i.q. verno tempore floreo, pullulo 2 translate i.q. fulgeo, splendeo; Gertz M floreo, vigeo
  vernula, -æ genus commune de subditis 1 f. (in lingua nostra `skjoldmø´) 2 m. i.q. verna ; Gertz M vernula = servus modestus RH
  vernus, -a, -um i.q. vernalis, ad ver pertinens
  vero vide verus
  ® werra = guerra
  verres, -is m. i. nomen animalis
  verro, -ri, -sum, -rere 1 i.q. traho, rapio 2 i.q. everro, purgo, tergeo 3 i.q. undas percurro
  verruca, -æ i.q. tuberculum durum e cute erumpens
  versatilis, -e i. qui versari facile potest, mobilis
  versatio, -nis i.q. actio versandi
  ® versavice = viceversa 1 = inversus 2 remunerando (benevolentiam) Gertz M/RH
  versiculus, -i i.q. parvus versus
  ® versificator = poeta Gertz M/RH
  versiformis, -e i.qui formam suam versat
  versilis, -e i.q. facilis advertendum, versatilis
  versilitas, -tis de nictatione, palpebratione
  ® versipellis-e qui pellem vertit Gertz S 198, 12 = dissimulator
  verso, -avi 1 active i.q. sæpe verto, circumago, moveo 2 mediopassive a de hominibus i.q. frequens alicubi sum, dego, vivo b i.q. manifestus fio
  1 versus, -us de linea quam in scribendo ducimus et speciatim in carmine scribendo; Gertz M etiam circumversiones
  2 versus adv (semper postponitur);Gertx S præpos. (ante subst.) = erga/adversus; = ad
  versutia, -æ i.q. astutia, calliditas
  versutus, -a, -um i.q. ingeniosus, sagax
  vertex, -icis m. 1 i.q. vertigo 2 i.q. gurges 3 i.q. cacumen, culmen montis 4 i.q. cardo cæli [nonnisi 176, 26 : poli vertex = `nordpol´ RH] 5 de capite hominis a generatim i.q. caput b speciatim de summa capitis parte 6 i.q. capilli capitis
  *verto, -ti, -sum, -tere I proprie i.q. contrariam partem verto A corporalia B incorporalia II translate A i.q. converto 1 res corporeas a c.in b c.dat 2 res incorporeas a c.dat. b c.in B i.q. muto 1 res corporeas 2 res incorporeas a c. in b nude; Gertz M :verti etiam = esse
  *verus, -a, -um I i.q. sincerus, non simulatus, non adumbratus A adi. 1 de hominibus 2 de rebus corporeis 3 de rebus incorporeis B subst. i.q. veritas, res vera 1 sing. 2 plur. II i.q. veridicus, verax A de hominibus 531, 31 interpretes B de rebus
     vere i.q. cum veritate 1 compar. verius an iocosius 83, 26 2 superlat. quam verissime potui 238, 32
  *verum particula adversativa 1 solum ponitur (semper primo loco) 2 antecedit non...modo a sequitur etiam ; Gertz S verum sine etiam 78, 7 b sequitur et c nude 3 antecedit non solum (nec solum, neque enim solum) a sequitur etiam b sequitur et 4 antecedit non....tantum
  *vero particula adversativa (vide si vero 417, 25) 1 secundo loco ponitur 2 tertio loco ponitur
  vesania, -æ i.q. amentia, furor, vecordia
  vesanus, -a, -um i.q. insanus, demens, furiosus
  vescor, -i i.q. cibo utor, comedo, pascor 1 c.abl. 2 sine abl.
  vesper, -is m. i.q. extrema diei pars
  vespera, -æ i.q. vesper; Gertz S 402, 8 vesperae (plur.) cantantur (in ecclesia)= vespertinæ laudes cf. vesperae primae = festi initium, vesperae secundae = festi finis;vespertinalis synaxis = conventus ad vesperas cantandas RH
  vespillo, -nis m. de iis qui pauperiorum cadavera efferunt
  *vester, -ra, -rum pron. poss. secundæ personæ pl.
  ® vestiarius qui in monasteriis vestium monachalium curam habet Gertz M;vestiarium ubi vestes servantur Gertz M
  vestibulum, -i i.q. locus ante ianuam ædium 1 profanarum 2 sacrarum = vestiarium, sacristia Gertz S 308, 7
  vestigium, -i I proprie A i.q. pedis impressio 1 c.gen. vel pron. poss. 2 c.adi. 3 nude B metonymice i.q. ima pars pedis C i.q. pes 1 c.adi. vel pron.poss. 2 nude II translate i.q. indicium, signum A c.gen. B c.adi. ; Gertz S 161, 19 vestigia = eundi facultas
  iunctura e vestigio i. extemplo, subito
  vestio, -vi, -tum, -re 1 proprie i.q (veste) induo;( Gertz M vestire se bonis ecclesiæ) 2 translate i.q. contego, obduco
  *vestis, -is de eo quo corpus vestitur, vestitus tam virilis quam muliebris 1 c.gen. qualitatis 2 c.adiu. 3 nude
  ® veterana senectus = extrema aetas Gertz M/RH
  ® veternus = antiquus Gertz S 109, 22 exuviae veternae = peccata
  veto, -ui, -itum, -are I i.q. impero ne quid fiat A pro subi. homines 1 c.acc.(c.inf.) 2 c. gerund. 3 sequitur ne 4 sequitur quo minus (post negationem) 5 abs. B pro subi. res 1 c.acc. c.inf. 2 abs. II i.q. arceo, prohibeo A c.acc. et abl. B sine abl.
     vetitum, -i i.q. res vetita (< veto)
  vetulus, -a, -um i. qui senium et vetustatem ingressus est, senex 1 substantive 2 adi.
  vetus, -eris I de eo qui aliquod tempus duravit, multi temporis est, pristinus (opp.sæpe: novus, aliquando: recens) II i.q. antiquus, priscus A subst. 1 m.pl. i.q. maiores 2 n.pl. B adi.
  vetustas, -tis 1 i.q. longinquitas temporis præteriti, diuturnitas a c.gen. b sine gen. 2 i.q.ad ætatem maiorem spectans, antiquitas 3 i.q. senectus; Gertz S 222, ant.4, 8 vetus homo
  vetustus, -a, -um 1 i.q. vetus, antiquus a adi. b subst. 2 i.q. pristinus
  vexatio, -nis 1 i.q. actio vexandi a c.gen. b sine gen. 2 i.q. disciplina, correctio
  vexillum, -i 1 proprie i.q. signum militare 2 metonymice de manu militum sub uno vexillo; Gertz M vexilliferæ puellæ = danice skjoldmøer; vexillum crucis = signum crucis RH
  vexo, -avi 1 generatim i.q. agito 2 speciatim a proprie i.q lædo, infesto b translate i.q. molesto, fatigo, afficio
  via, -æ I sensu locali A proprie de loco per quem sive vehiculo sive pedibus sive alia ratione ire licet 1 c.gen. vel pron. poss. 2 c.adi 3 nude B translate II sensu locali vanescente i.q. facultas, copia A abs. B c.gen.; Gertz S via morum = norma, forma;exemplar RH;via iniquitatis = vestigia iniquitatisRH; via universitatis = universæ carnis via = mors Gertz S 85, 11
  viaticum, -i de quavis re sive cibo sive pecunia quæ iter agendi causâ necessaria est; Gertz M viaticum = sacramentum mortis RH
  viatim i.q. per viam
  viator, -is i. qui iter facit ; Gertz M = perigrinus
  vibratus, -us m. i.q. actio vibrandi, vibratio
  vibro, -avi i.q. tremulum splendorem emitto, mico, corusco
  ® vicariatus, -us = munus vicarius Gertz M II, 323, 20
  vicarius, -a, -um i. ad eum qui vicem alicuius gerit pertinens; Gertz M vicarius (generalis et provincialis apud fratres minores conventuales et de observantia II, 311, 2, 22...312, 2... 318, 31
  vicenarius, -a, -um i. ad numerum viginti pertinens
  ® viceversa vide versavice
  viceni, -æ, -a i.q. viginti 1 sensu distributivo 2 sine sensu distributivo
  vicinia, -æ 1 de loco propinquo, vicinitas a c.gen. b sine gen. 2 de hominibus 3 i.q. propinquitas
  vicinitas, -tis i.q. propinquitas
  vicinor, -atus sum, -ari i.q. vicinus sum
  vicinus, -a, -um I i.q. propinquus, proximus A subst. 1 m. pl. 2 n.a sg. b pl. B adi. 1 c.dat. 2 nude II i.q. instans, imminens III i.q. similis; Gertz M comp.vicinior = in propinquo
  vicis gen. sing. f. 1 i.q. vicissitudo, alternatio a c.gen. b sine gen. 2 i.q. iteratio 3 i.q. condicio, casus 4 i.q. ministerium, munus, officium 5 i.q. repensatio; Gertz S vice conversa = vice versa;vice sive vicibus = adverbia numeralia (e.g.semel, bis, ter, quater, quinquies etc.)RH
  vicissim 1 i.q. per vices, alternatim 2 i.q. separatis temporibus 3 i.q. sigillatim, separatim
  vicissitudo, -inis 1 i.q. alternatio, commutatio 2 i.q. remuneratio
  victima, -æ i.q. animal sacrificio destinatum > ut laudes gratesque, vide et hostia /piaculum
  ® victimare Gertz S hostiam dominicam decollando victimare 427, 16
  victimarius, -i i.q. sacrorum minister
  *victor, -is I proprie de eo qui e certamine superior evasit A subst. 1 c.gen. 2 c.adi. 3 nude B adi. II translate ; Gertz S victor = martyr 153, 78
  *victoria i.q. hostium superatio, actio vincendi I c.gen. A subi et pron.poss. B obi. II c.adi. III nude; Gertz S 62, 4 = martyrium
  ® victoriosus = victor triumphatorRH Gertz S 203, 21; Gertz M comp.victoriosior
  victrix, -cis i.q. ad victoriam pertinens 1 f. 2 n.
  victualia, -um n. i.q. res victui inservientes
  victus, -us de eo quo vivimus
  vicus, -i 1 de qualibet communitate civium i.q. civitas (interdum de eodem loco et vici et urbis et oppidi vocabulum usurpatur 2 de incolis
  videlicet particula affirmativa i.q. scilicet, nempe
  *video, -di, -sum, -dere I active A i.q. oculorum sensu percipio, cerno, perspicio 1 c.acc. 2 c.duobus acc. 3 c.acc.c.inf. 4 sequitur enunt.sec.interrog. 5 abs. B i.q. viso, convenio C i.q. intellego, cognosco, scio 1 c. duobus acc. 2 c.acc. c.inf. D i.q. animadverto, considero, cogito II passive A i.q. appareo, speciem habeo 1 personaliter a c.inf. b c. nom. c c.gen. qui dicitur qualitatis 2 impersonaliter a pro subi. inf. b pro subi.: acc.c.inf. c pro subi.: enunt. sec cum ut d sequitur enunt. sec. cum quod B de somniantibus C de firmo animi iudicio i.q. censeo, statuo
     visa, -orum n.pl. i. quæ videntur
     videndus, -a, -um 1 m. 2 n.
  viduitas, -tis i.q. vita cælebs cum mulieris tum viri
  viduo, -avi i.q. viduum facio, privo
  viduus, -a, -um 1 speciatim de coniuge qui tori socio est orbatus 2 generatim i.q. privatus, spoliatus, aliqua re carens
  ® viella (fr. vielle) mlat. = viola > gamba; viellator qui ad viellam canit voluptatis causâ RH
  vigeo, -ui, -ere i.q. vigorem habeo, valeo, polleo 1 c.abl. 2 nude
  vigil, -is 1 generatim i.q. vigilans 2 spciatim i.q. excubitores, excubiæ, nocturni custodes
  vigilans, -tis i.qui vigilat
  vigilia, -æ 1 i.q. vigilatio, insomnia 2 in re militari de ipsis custodibus qui vigilant 3 in re sacra de nocturnis sacris in honorem eius factis cuius festum celebratur sequenti die, Gertz S 15, 16 ad res divinas pertinentes (a vesperis per nocturnos usque ad Laudes) vide nox = vigilia; vigiliæ mortuorum = officium quod pro defunctis canitur Gertz M
  viginti i. bis decem (numerale) 1 addito alio numero : viginti quinque (c.gen.) 2 nude
  vigor, -is i.q. vis illa qua aliquis vivit vigetque, robur, vires 1 de animalibus 2 de rebus a corporeis b incorporeis; Gertz M vigores = confirmationes animiRH
  ® vilipendere = minimi pendere Gertz S 102, 20
  vilesco, -ere i.q. vilis fio
  vilis, -e i.q. vulgaris, contemptus, humilis 1 de animalibus 2 de rebus a corporeis b incorporeis
  vilitas, -tis de statu eius qui vilis vel humilis vel vulgaris est
  villa, -æ 1 i.q. prædium rusticum 2 i.q. oppidum vel vicus
  ® villanus = incola villæ Gertz S 358, 13
  ® villicatio = villici officium GertzM
  villicus, -i i.q. præfectus villæ, procurator rei rusticæ (nostra lingua `bryde´ [significat virum qui servis cibum dat :bryde = dissecareRH])
  villosus, -a, -um i.q. villis plenus, hirsutus, hirtus
  vimen, -inis i.q. virgultum lentum, molle et flexile
  vincio, -xi, -ctum, -cire i.q. ligo, constringo 1 proprie a sensu strictiore b sensu latiore i.q. in custodia habeo 2 translate
  vinclum vide vinculum
  *vinco, -vici, -victum, -ncere 1 proprie i.q. in bello vel certamine supero, victoriam reporto a c.acc. b c.abl. c c.acc.et abl. d abs. 2 translate vel sensu latiore i.q. quocumque modo superior sum, compello a c.acc. b c.abl. c c.acc. et abl.
  ® vinculare = in vincula conicere Gertz S 427, 26
  vinculatus, -a, -um i.q. vinculis constrictus, vinctus
  vinculum, -i I proprie A generatim de eo quod connectit, adstringit ligamen 1 c.gen. 2 c.adi. 3 nude B speciatim 1 i.q. laqueus 2 i.q. nodus 3 i.q. instrumentum coercitionis, catenæ, carcer a c.adi. vel pron.poss. b nude II translate de qualibet consertione, nexus, obligatio A c.gen. B c.adi. C nude
  vindex, -icis m. de eo qui vindicat, punit, ultor 1 adiective 2 subst. a c.gen. b sine gen.
  vindico, -avi 1 i.q. ulciscor 2 i.q. punio 3 i.q. defendo 4 i.q. mihi assumo 5 passive i.q. obvenio 6 i.q. servo, retineo
  *vindicta, -æ I i.q. ultio vel animadversio pro delicto A c.gen. 1 obi. 2 subi. B c.adi. c nude II i.q. defensio, assertio
  vinum, -i i.q. liquor ex uvis confectus
  violatio, -nis i.q. actio violandi
  violator, -is de eo qui violat
  violatus, -us m. i.q. violatio
  violens, -tis i.q. violentus
     violenter i.q. per vim, iniuriose
  violentia, -æ 1 de rebus i.q. vis maior, vehementia a c.gen. b sine gen. 2 de hominibus i.q. actio hostiliter aggrediendi, impetus a c.gen. b sine gen.
  violentus, -a, -um 1 de hominibus i. qui vim adhibet, iniuriosus, ferox 2 de rebus a i.q. vehemens b i.q. vi coactus, invitus
  *violo, -avi i.q. vi illata quæ integra sunt corrumpo, lædo 1 pro obi. homines a generatim i.q. vulnere afficio b speciatim i.q. stupro violo 2 pro obi. res a corporeæ b incorporeæ
  vipera, -æ nomen animalis, serpentis venenati genus; Gertz M : vippera danice øgle
  vipereus, -a, -um i.q. ad viperam pertinens
  *vir, -i I de hominibus sexus masculini A generatim 1 c.adi. 2 c.gen. a qualitatis b tempus vel locum originis indicantis 3 c.abl. qualitatis 4 nude B speciatim i.q. maritus; Gertz S 15, 3, 17 vir dei (de sancto) vide homo dei
  vireo, -ui, -ere i.q. viridus sum
  virga, -æ 1 i.q.tenuis ramulus, vimen 2 i.q. baculus, bacillus a quo cæcus vel senex nititur b i.q. fustis ad verberandum c i.q. sceptrum antistitis d i.q. sceptrum imperatoris
  virginalis, -e i.q. ad virginem pertinens
  virgineus, -a, -um i.q. virginalis
  virginitas, -tis i.q. castitas, integritas virginis
  *virgo, -inis i.q. femina integra, virum non experta 1 c.adi. 2 nude
  virgula, -æ i.q. nota librarii
  virgultum, -i i.q. multitudo virgarum pullulantium
  ® viridarium/viridiarium = hortus Gertz M/RH
  viridis, -e semper localiter Viridis sinus/portus (danice apud Falstriam `Grønsund´)
  virilis, -e i.q. ad virum pertinens 1 subst. n.pl.i.q. pudenda, partes verendæ viri 2 adi.
     viriliter 1 i.q. more virili 2 i.q. fortiter
  virilitas, -tis de viribus et robore viri
  viritim distributive i.q. singillatim
  ® virtuosus = homo virtute mirabilis Gertz S 67, 16, ad virtutem augendam aptus 141, 8, =virtus 407, 9
  *virtus, -tis I generatim A proprie 1 de viribus et robore viri proprio i.q. virilitas 2 i.q. sollertia a c.gen. eius rei in qua excellit aliquis b c.gen. personæ vel pron. poss. B translate de rebus II speciatim A sensu morali i.q. pudor, magnitudo animi, continentia sim. 1 c.gen.vel pron. poss. 2 c.adi 3 nude B i.q. fortitudo 1 c.gen. vel pron.poss. 2 c.adi. 3 nude C de rebus præclare gestis 1 pl. 2 sing. D i.q. gloria, laus E i.q. vis, robur; Gertz S virtus = vis 17, 10, virtus dei vel sanctorum 64, 9., virtuum dominus = deus 119, 16, virtutes (fortes) = signa, miracula 78, 23
  virulentus, -a, -um i.q. plenus veneni, acer, vehemens
  virus, -i n. (nonnisi sing.num.) i.q. sucus noxius et venenatus serpentis
  *vis, -m, -res f. [gen. vis nusquam legitur] I sing. i.q. facultas seu virtus naturæ cuiuscumque rei indita, potentia, nervi A c.gen. 1 hominum 2 rerum physicarum 3 aliarum rerum B c.adi. C nude II pl. A proprie 1 generatim i.q. nervi, robur: vel pron. poss. a c.gen. b c.adi. c nude 2 speciatim i.q. copiæ, milites a c.gen. b c.adi. c nude B translate i.q. potentia vel facultas animi 1 de homine 2 de dis 3 de rebus corporeis 4 de rebus incorporeis
  ® viscera (plur.) = cor, amor, misericordia 140, 21
  viscus, -eris n. [nonnisi plurali numero] 1 proprie i.q. intestinum quodcumque animantium a de homine b de bestiis 2 metonymice de terra 3 translate 4 in imagine
  visio, -nis i.q. visum in quiete oblatum, species per somnum oblata
  visitatio, -nis i.q. actio visitandi;= visum i.e. revelatio Gertz S 330, 16
  visito, -avi 1 proprie i.q. visum eo, inviso 2 translate i.q. curo, adiuvo, corrigo a de corporeis b de incorporeis
  viso, -i, -um, -ere 1 io.q. video, specto a active [nonnisi part.præs.] b passive 2 i.q. venio ad videndum, inviso, visito 3 de eo qui ad ægrotum venit 4 i.q inspicio
  visum vide video
  visus, -us m. 1 proprie a sensu activo i.q. aspiciendi vel videndi actus sive facultas b passive 2 translate
  *vita, -æ I generatim i.q. actio vivendi A c.gen. B sine gen. II speciatim A de ratione vivendi B de moribus 1 c, gen. 2 c.adi. 3 nude C sensu temporali vel de singulis momentis vitæ
  vitalis, -e 1 adiective a de eo in quo vita consistit b de eo qui ad vitam pertinet 2 subst.n. plur. i.q. partes corporis in quibus præcipue vita consistit; vitalis vita = terrena vita Gertz S 64, 17, vitalis = vitam præstans 117, 16 (de eucharistiæ sacramento), vitale initium = initium veræ vitæ, vitalia receptacula (in quibus vita sedem habet)
  vitio, -avi i.q. vitium infero, corrumpo
  vitiosus, -a, -um i.q. vitiis plenus, corruptus 1 de homine 2 de rebus
  *vitium, -i i.q. pravitas, corruptio cuiuscumque rei I proprie A de homine 1 de corpore 2 de animo B de rebus II translate sensu morali
  *vito, -avi i.q. effugio 1 pro obi. hominem 2 pro obi. res a corporeæ b incorporeæ
  vitricus, -i m. i.q. matris maritus
  vitta, -æ i.q. ligamentum capitis
  vitulus, -i m. nomen animalis foetum/fetum masculinum in bubolo genere indicans
  vituperium, -i n. i.q. vituperatio 1 c.gen 2 sine gen.
  vivax, -cis i.q. vivdus, vegetus, validus
  vividus, -a, -um 1 i.q. vita et vi præditus, validus 2 i.q. diu vivens, diuturnus; Gertz S = vivificus 148, 17, = vitalis (de eucharistia) quod vide
  ® vivificus i.e. qui vivificat RH sc. lignum crucis Gertz M
  vivo, -xi, -ctum, -vere 1 i.q. in vita sum, vitam ago 2 de modo vivendi
     vivens, -tis de eo qui vivit
  *vivus, -a, -um 1 proprie de animalibus i.q. vita præditus, vivens 2 translate i.q. validus
  *vix 1 de actione i.q. ægre, difficulter 2 c.adi. 3 c.subst. 11, 23 conflictus gessit quorum vix spectator....esse poterat 4 i.q. vixdum
  vixdum i.q. usque ad hoc tempus vix
  *vocabulum, -i i.q. appellatio, nuncupatio, nomen 1 c.gen. a poss. gen. b definitivus qui dicitur 2 c.adi. 3 abs.
     vocabulo i.q. nomine
  vocalis, -e de eo qui vocem habet 1 de homine 2 de rebus; Gertz M II, 312, 22 vocalis = monachus qui suffragii ferendi in capitulis ius habet Ducange
  ® vocaliter = invocando, acclamando Gertz S 138, 13
  vocatio, -nis 1 i.q. reprehensio, vituperatio 2 i.q. exhortatio, invitatio
  vociferor, -atus sum, -ari i.q. vehementer exclamo, magna voce clamo 1 sequitur ut 2 sequitur acc. c.inf. 3 sequitur acc. 4 abs.
  vocito, -avi i.q. nomino 1 de homine 2 de rebus
  voco, -avi I proprie i.q. appello, nomino 1 homines 2 res B i.q. advoco, accerso c i.q. convoco D i.q. evoco E i.q. invoco F i.q. a mortuis excito G i.q. invito H abs. i.q. vocem emitto II translate pro subi res
  vocula, -æ i.q. parva vox
  volatilis, -e i.qui volat
  volatus, -us m. i.q. actio volandi, volatio
  ® volitatio < volito (verbum intensivum) < volare Gertz M I, 219, 18 = saxum per se ipsum movetur RH
  *volo, -volui, -velle 1 i.q. cupio, studeo, opto a c.inf. b c.acc.c.inf. c abs. 2 i.q. significo (c.dat.) 3 vi voluntatis vanescente abundare videtur e.g.281, 26
  volubilis, -e i. qui facile volvitur, circumagitur 1 proprie Gertz M pons volubilis i.e. pons trochleatim elevari potest(trochlea = teutonice die WindeRH 2 translate
  volubilitas, -tis i.q. aptitudo ad volvendum, facilitas qua aliquid movetur 1 proprie 2 translate
  volucer, -cris, -cre 1 proprie i.q. volans, volatilis (subst. f.) 2 translate
  volucritas, -tis i.q. celeritas
  volumen, -inis I proprie de eo qui in gyrum volvitur, flectitur A de bestiis B de rebus 1 de fluviis 2 de nubibus 551, 23 ingens nubium volumen (de tonitru) II metonymice de operibus scriptis III de tempore 344, 15 annuum temporum volumen
  ® voluntarie = sua sponte/ultro RH Gertz S 94, 8, 25
  voluntarius, -a, -um 1 proprie de eo qui sponte agit 2 translate de rebus
  voluntas, -tis i.q. intentio, propositum, sententia 1 c.gen. a subi vel pron.poss. b obi. 2 c.adi. 3 nude
  volupe i.q. iucundum, gratum
  voluptarius, -a, -um i. qui voluptatem affert
  voluptas, -tis 1 generatim i.q. gaudium, lætitia, omne id quo gaudemus tam in bonam partem quam in malam 2 speciatim a c.indicatione sensuum quibus voluptatem percipimus b i.q. libido c de conviviis
  volutuosus, -a, -um i.q. voluptate plenus
  voluto, -avi 1 i.q. mente volvo, cogito 2 i.q. volvendo emitto, fero
  volvo, -vi, -utum, -vere i.q. cogito, reputo 2 i.q. molior, instruo
  vomer, -is i.q. ferramentum aratri quo sulci fiunt
  vomitus, -us m. i.q. vomitio 1 i.q. actio vomendi 2 de eo ipso quod vomitur
  voracitas, -tis i.q. edacitas, inexplebilis edendi aviditas
  vorago, -inis 1 proprie a i.q. hiatus montis vel terræ glacie obductæ 2 i.q. palus vel terra limosa 2 translate
  ® voratus-us m.i.e. actio vorandi Gertz S 88, 14
  vorax, -cis i. qui vorat 1 proprie a de homine b de ave 2 translate
  vos vide tu
  votivus, -a, -um i.q. optatus, secundum votum
  voveo, -vi, -tum, -vere i.q. sollemniter promitto (c.acc.c.inf.)
  *votum, -i n. I proprie de precibus ad deum adhibitis cum sponsione II sensu latiore i.q. preces A c.gen. B c.adi. III i.q. promissum, fides A c.gen. 1 subi 2 obi. B c.adi. C nude IV i.q. voluntas, desiderium A c.gen. 1 subi. vel pron.poss. 2 obi. B c.adi. C nude V de eo ipso quod voto optatur ; Gertz S 158, seq.3 votum = mens, animus
  *vox, -cis I proprie i.q. sonus animantium ore aut alia collisione corporum expressus A hominum 1 c.gen. 2 c.adi. 3 nude B bestiarum C corporum II sensu latiore A de loquendi modis B de usu vel facultate vocis C i.q. dictum, oratio, verbum D i.q. carmen E i.q. clamor F i.q. tenor, sententia G i.q. suffragium H i.q. lingua I i.q. appellatio 1 i.q. actio appellandi, vocandi, nominandi 2 sensu iuridicali
  vulgaris, -e 1 proprie ad vulgus pertinens a subst. m.pl. 388, 26 æqua vulgarium alloquia b adi. 2 i.q. humilis, simplex; Gertz M vulgare = vulgaris sermo
     vulgariter i.q.Danice :214, 4 opp. Latialiter;® Gertz S = ex vulgi loquendi usu 102, 20
  vulgo, -avi 1 i.q. in vulgus enuntio, divulgo 2 i.q. palam facio, patefacio 3 i.q. notum facio, expono
     vulgatus, -a, -um 1 i.q. volgo notus 2 i.q. vulgaris, immundus
  *vulgus, -i n.( Gertz S ter m.) 1 i.q. plebs, populus, turba a c.gen. b c. adi. c nude 2 i.q. multitudo
     vulgo i.q. ab omnibus, passim
  vulnero, -avi 1 proprie i.q. vulnus infligo, saucio 2 translate i.q. frango, vexo
  vulnificus, -a, -um i. qui vulnus infligere potest
  *vulnus, -eris n. 1 proprie i.q. plaga a c.adi. b nude 2 in imagine 3 translate i.q. damnum, clades
  vulpecula, -æ i.q. parva vulpes
  vulpes, -is i. q. nomen animalis
  vultus, -us m. 1 proprie i.q. habitus sive status faciei a c.gen. b c.adi. c nude 2 sensu latiore de forma vel specie totius corporis 3 translate de rebus
  vulva, -æ i.q. membrum muliebre [teutonice `Gebärmutter´RH]  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z |

  PræfatioAd usumIndex abbreviationumTota editio 1996Tota editio 1997


  X
  ® xenia = dona hospitalia Gertz M/RH
  ® xenodochium = deversorium praecipue pro peregrinis Gertz M /RH


  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z |

  PræfatioAd usumIndex abbreviationumTota editio 1996Tota editio 1997


  Y
  ® ydeoma =ideoma Gertz S 323, 9
  ® ydolum =idolum
  ® ydropicus = hydropicus i.e. qui aquam intercutem habet
  ® ydus = idus Gertz S 75, 30
  ® ym(p)nus = hymnus, himnus
  ® ymago = imago
  ® ymber = imber
  ® ymmo = immo
  ® ypidumia = epidemia


  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z |

  PræfatioAd usumIndex abbreviationumTota editio 1996Tota editio 1997


  Z
  ® zelus = studium, RH ardor Gertz S 60, 3, = invidia, odium 227, 19; Gertz M zelare = studio/ardore aliquem defendere; zelator = fautor RH
  zephyrus i.q. 1 ventus qui ab occasu solis flat 2 i.q. ventus
  ® zizanium Georges zizania-orum Gertz S 230, 9 zizania = herba inutilis (bromus, causa superstitionis RH)
  ® zenodochium = xenodochium
  zona, -æ 1 i.q. vinculum quo cingimur 2 i.q. vinculum dolii 3 de cæli et terræ regionibus
  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z |

  PræfatioAd usumIndex abbreviationumTota editio 1996Tota editio 1997