| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z |

PræfatioAd usumIndex abbreviationumTota editio 1996Tota editio 1997


Vademecum in opus Saxonis
et alia opera Danica
compendium
ex indice verborum

Hoc est tomus II (auctore Franz Blatt) operis Gesta Danorum ut appellantur; tomus II labori meo fuit fundamentum, sed necessitate coactus omnia errata atque delicta in huius temporis scriptorio facta emendavi ut spero. Notionibus modo et constructionibus servatis omnes pæne notas ad textum nonnisi exempli gratia omisi ad unumquemque locum celeriter perspiciendum; id quod in animo habebam. Angulatis uncis [ ] propria ad deliberandum digna annotavi et omni tempore cum RH signavi. Facultates mechanicae omnes magistros linguae latinae ex amatoribus in exploratores huius artis fecerunt; ob eam causam supplementa huius opusculi sequentur et nos complures et varios auctores cognoscere et legere sperabimus.
Reimer Hemmingsen
Porsevænget 5
DK-8600 Silkeborg

 

 

Ad usum

Ordo post lemmata hic est:
 • Si satis est significationem simplicem afferre, divisionem non invenies.
 • Quod nisi ita est, divisio notionum et constructionum est haec:
 • Voces quae in duo sola capita dividendae sunt, parvis litteris (a-b etc.) dividuntur
 • Secundo numeri arabici adhibentur (1 a-b; 2 a-b etc.)
 • Tertio litterae maximae adhibentur (A 1 a-b;2 a-b;B 1 a-b, 2 a-b etc.)
 • Quarto numeri Romani adhibentur (I A 1 a-b;2 a-b;B 1 a-b, 2 a-b; II identidem etc.)
 • Voces ordine alphabetico afferuntur ita tamen ut participia post verba, adverbia post adiectiva ponantur; ut participia et adverbia derivata esse monstretur, lemmata ista a margine maiore spatio separata sunt.
  * ante lemma ostendit non omnes locos Saxonicos allatos esse;
  ‡ ostendit vocem ante finem sexti saeculi post Chr. natum inveniri non posse;
  [ ] indicantur alia ad recensionem vel ad formas pertinentia.

  Index abbreviationum
  aa, bb etc. pro littera Graeca
  abs. absolute
  adi. adiectivus/adiective
  app. apponitur
  c. cum
  coni. coniunctivus
  consec. consecutivus
  demin. deminutivus
  demonstr. demonstrativus
  e.g. exempli gratia
  enunt. prim. /sec.
       enuntia prima
       enuntia secunda
  f. femininum
  g.c. genus commune
  gr. graece
  i.e. id est
  imp. imperativus
  i.q. idem quod (synonyma)
  m. masculinum
  n. neutrum
  obi. obiectus
  opp. opponitur
  pers. persona
  pos. positivus
  poss. possessivus
  q.v. quod vide
  ® id quod in Indice Saxonis non est
  RH meo iure et culpa in Latinum translatum, citatum vel explicatum
  sc. scilicet
  sim. similia
  sqq. sequentes
  subi. subiectivus / subiectum
  superl. superlativus
  s.v. sub voce
  syn. synonymon
  t.t. terminus technicus
  v. vide
  Gertz M: Scriptores minores historiae danicae.Vol. I et II
  Gertz S: Vitae sanctorum danorum Libellus I, II et III
  MGH: Monumenta Germaniae Historica Scriptorum
  A.M. Albertus Magnus Ausgewählte Texte Darmstadt 1981  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z |

  PræfatioAd usumIndex abbreviationumTota editio 1996Tota editio 1997


  I
  iaceo, -ui, -ere 1 proprie a genratim i.q. humi porrectus sum, cubo b speciatim de mortuis ; de igni operto 54, 3 fere i.q. sum 395, 18 2 translate i.q. obtritus, abiectus sum
     iacens, -tis 1 i.q. infelix 2 i.q. torpens
  iacio, -ieci, -iactum, -iacere I proprie A intr. i.q. per aerem mitto B trans. i.q. per aerem (aquam) mitto 2 speciatim a i.q. iaciendo facio b i.q. spargo c i.q. abicio II in imagine III translate 485, 22 voces
  iactantia, -æ f. i.q. arrogantia, insolentia, ostentatio 1 c.gen.a rei b personæ 2 abs.
  iactatio, -nis de fluctuatione et motibus maris
  iactilis, -e i.q. iaci potest (de funditorum lapidibus379, 39 saxa)
  iactito, -avi i.q. dictito, divulgo, glorior
  iacto, -avi I proprie A abs. de motibus maris fluctuantis B trans. 1 de motibus maris 2 i.q. huc et illuc moveo 3 i.q. per aerem (aquam) mitto 4 i.q. moveo, dirigo 5 i.q. vi collico 6 i.q. abicio(cum contemptu)7 i.q. abicio, proicio II translate A i.q. vehementer commoveo B i.q. præcipito C i.q. vexando ago D i.q. dictito, glorior, præ me fero
  iactura, -æ i.q. damnum, detrimentum 1 abs. 2 c.gen. a obi. b subi. c causæ
  iactus, -us i.q. actio iaciendi I proprie A abs. B c.gen. 1 obi.2 subi.II translate 52, 2 vocis
  iaculatio, -nis i.q. actio iaculandi, vi movendi
  iaculor, -atus sum, -ari 1 i.q. tela, missilia iacio 2 i.q. iacio
  iaculum, -i de hasta quam manus emittit 1 proprie a c.gen 2 per imaginem de esurie 37, 12 de morte : 224, 4 naturæ
  iam I in enuntiato positivo A c.verbis 1 de tempore præsenti i.q. nunc a c. modis finitis b c.inf.2 de tempore futuro i.q. mox 3 de tempore prætertito a c.impf. b c. plusqpf. c c. perf. B c. part. C sine verbis iuncturæ iam pridem e.g. 42, 10 iam dudum 338, 22 iam iam 148, 14; Gertz M iamiam = nuper (c.fut. i.q. mox) II in enuntiato negativo A in exaggeratione (sequitur enunt.adversativum) B nec iam 138, 19 C iam nec 26, 12 D iam non 435, 36 E nihil iam 295, 25; iam = iam tum Gertz S 63, 13;iam iamque = mox, cito 69, 6
  ianitor, -is de eo qui ianuam custodit
  ianua, -æ proprie i.q. fores, valvæ 2 in imagine communionis vestræ
  Ianuarius, -a, -um i. quod ad primum anni mentem pertinet
  ibi 1 i.q. in eo loco 2 i.q. in eum locum
  ibidem i.q. in eo(dem) loco
  ico, -i, -tum, -ere 1 i.q. ferio, feriendo pulso 2 i.q. facio, pango
  ictus, -us i.q.actio pulsandi, feriendi, vehemens motus 1 nude 2 c.gen.
  idcirco i. ob eam causam 1 sequitur quod 2 sequitur ne 3 sequitur ut; Gertz S iccirco = idcirco
  *idem, -eadem, - idem I proprie ad antecedentia spectat, aliquem(aliquid) a prædictis personis(rebus) non differre demonstrat, i.q. prædictus A de personis B de rebus 1 nude 2 c.gen.II prævalet notio identitatis A de hominibus (cum subst. tum adi.) B de rebus (cum subst. tum adi.) III vi propria omissa A i.q.is (variationis causa :290, 36 527, 18) B de nova qualitate actione passione substantivi iam descripti 1additur que 2 additur quoque
  ® idemptitas vide identitas
  identidem i.q. rursus 2 i.q. semel atque iterum
  identitas, -tis de eodem specierum statu, de speciebus congruentibus
  ideo i.q. ob eam causam 1 spectat ad antecedentia (semper additur que) 2 spectat ad sequentia a sequitur quod b sequitur ut c sequitur quia(omisso verbo 286, 2) 3 spectat ad antecedentia et sequentia 433, 34 (sequitur ne)
  ® idolatra = idolatres, -ae m. idolorum venerator/cultor;Georges: etiam adi idolatris, -tris, subst. f.
  ® idolatrîa / ydolatrîa = superstitiones, cultus deorum fictorum
  ® idolon (ydolon) = lat. spectrum ; formaliter eidolum
  ® idioma etiam ydioma = lingua
  idoneus, -a, -um de hominibus vel rebus ad aliquam rem utendis 1 c.dat. 2 nude i.q. bonus; Gertz M idoneus c. inf.
  iecur v.iocur
  ® ieiunare in pane et aqua Gertz S 316, 14; Gertz M festum aliquod ieiunare = festum celebrare cibo abstinendo
  ieiunium, -i 1 generatim de carnis abstinentia 2 speciatim de quadragesimali carnis abstinentia, quadragesima (t.t. ecclesiasticus)
  ieiunus, -a, -um i.q. omni cibo privatus, esuriens
  *igitur particula conclusiva 1 ad sensum a proprie concludit b sensu proprio omisso transitionem significat i.q. autem, enim 2 ad collationem a primo sententiæ loco b secundo loco
  ignarus, -a, -um i. qui aliquid non scit, aliquem non novit 1 de homine A abs. i.q. inopinatus (active) b c.gen. obi. (imperitus rei equestris379, 37) c c.acc. c. inf. d c. quæstione indirecta 2 de terra a i.q. expers, liber b i.q. nescius 3 de nocte quæ facit ut ignoremus
  ignavia, -æ i.q. timiditas (plerumque dimicantis) 1 c.gen. 2 sine gen.
  ignavus, -a, -um 1 i.q. iners, segnis a de homine b de re incorporea fere i.q. inutilis 2 i.q. vilis, inglorius 3 i.q. timidus (plerumque in re militari) a adi. b subst.m.
     ignave i.q. stulte
  igneus, -a, -um i.q. calens, candens
  *ignis, -is [abl. et igni et igne traditur] I de elemento A spectat ad homines qui comburunt, coquunt, incendunt 1 proprie a sg. b pl. 2 in imagine 178, 11 B spectat ad naturam II metonymice de morbo qui ignis sacer dicitur i.q. ardor, æstus III translate de amore, libidine
  ignobilis, -e i.q. vilis, humilis, vulgaris 1 de homine, spectat ad genus, condicionem 2 de re
  ignominia, -æ i.q. dedecus, contumelia 1 c.gen. a de iis quibus contumelia exprobratur b de rebus contumeliam præbentibus 2 sine gen. a latius b strictius de pæna
  ignominiosus, -a, -um i.q. inhonestus, turpis
     ignominiose i.q. inhoneste, turpiter
  ignorantia, -æ i.q. inscientia, error 1 abs. a generatim b speciatim de errore pagano 2 c.gen.obi.
  ignoro, -avi 1 i.q. nescio, non novi a abs. b c.acc. c c. acc. (c.inf.) d c. quæstione indirecta 2 i.q. nequeo, nolo
     ignoratus, -a, -um i.q. ignotus
  ignosco, -vi, -tum, -scere i.q. veniam do, indulgeo 1 abs. 2 c.dat. a personæ b rei ; Gertz M ignoscere alicui aliquid
  ignotus, -a, -um i.q. non notus, abditus 1 c.dat. 2 sine dat. a adi. b subst. n.pl.
  ilex, -icis f. i nomen quercus 182, 8 [quercus ilex L (RH)]
  ® ilaritas > hilaritas
  ilico v. illico
  illabor, -psus sum, -bi 1 i.q. labendo incido, decido a abs. b c.dat. 2 i.q. influo (de humore)
  illac i.q. in illam partem
  illaqueo, -avi 1 proprie i.q. laqueo, circumdo, capio, irretio a pro obi. res irretita b pro obi. res laqueis facta 2 translate i.q. illicio
  *ille, -a, -ud pron. quod ad remotiora spectat I vi propria nondum exstincta A i.q. iam descriptus, præfatus, talis (adiective) 1 generatim 2 speciatim a in malam partem b in bonam partem B spectat ad sequentia (cum subst. tum adi.) 1 sequitur enunt.rel. 2 sequitur cum 3 sequitur quod iuncturæ hic....ille spectat ad posterius membrorum antecedentium 18, 32 spectat ad prius antecedentium 64, 30 i.q. alius...alius(quidam)110, 1 ille ...hic spectat ad prius antecedentium 33, 31 spectat ad posterius duorum antecedentium 314, 33 de eodem 480, 31 iste...ille 113, 6 ille ...iste 193, 12 ipse....ille 118, 14 ille ...ipse 264, 24 II vi propria imminuta A i.q. is1 generatim 2 speciatim a in sermone, colloquio (tum ille`) b in anaphora B i.q. hic 59, 11 C abundat 57, 4
  illecebra, -æ i.q. ars vel instrumentum illiciendi, deliciæ 1 c.gen.rei qua quis illicitur 2 sine gen. a adi. b sine adi.
  ® illecebrosus qui corruptor est Gertz S 89, 1
  illectio, -nis i.q. actio illiciendi, promissio
  illex, -icis i.q. falsus, fraudulentus
  illibatus, -a, -um i.q. intactus, inviolatus
  *illic 1 proprie i.q. in eo loco (antecedit ubi 238, 18) 2 sensu locali debilitato i.q. tum, in eo casu a: solum ponitur b opponitur hic 143, 22
  ® illicenciatus = sine ullo commeatu
  illicio, -lexi, -lectum, -licere 1 pro obi. homo i.q. dolo, arte impello, incito 2 pro obi. res incorporea a i.q. dolose comparo b i.q. irretio
  illicitus, -a, -um i. quod non licet 1 adi. 2 subst. n.pl.
  illico i.q. statim, protinus
  illido, -si, -sum, -dere i.q. impingo, violenter admoveo, vi appropinquo (pro obi.res, accedit dat.)
  illinc i.q. ab eo loco
  illino, -levi, -litum, -linere 1 proprie a i.q. materia lenta obduco b i.q. depingo c i.q. inscribo, insculpo 2 translate a i.q. afficio, compleo b i.q. indo
  ® illocalis = ad sepulturam non aptus Gertz S 190, 13
  illuc i.q. ad eum locum, in eam partem
  illucesco, -xi, -cescere fere i.q. venio (de die)
  illudo, -si, -sum, -dere i.q. irrideo, ludibrio habeo
  ® illuminare aliquem = visum ei reddere Gertz S 21, 2, illumina faciem tuam super servum tuum = fac ut claritate splendeat Gertz S 338, 21 RH; Gertz M : = vera fide instruere
  ® illuminator qui libros picturis ornat
  ® illusiones = errores
  ® illustrare = laudibus ornare, vera fide instruere
  illustratio, -nis i.q. glorificatio
  illustrator, -is i. qui laude ornat, illustrem reddit (c.gen.obi.)
  illustris, -e i.q. clarus, excellens, notus (de moribus 92, 32) hic illic de ordine e.g. 106, 5 I adi.A c.abl. B nude 1 de rebus 2 de hominibus a generatim b de rege regisque prosapia c de Saxoniæ duce (superl.vi propria imminuta 438, 19) [II deest RH]
     illustre i.q. cum honore
  illustro, -avi i.q. honoro, orno, extollo 1 hominem 2 rem
  illuvies, -i f. i.q. inundatio 2 i.q. sordes, limus a c.gen. b nude
  imago, -inis f. I i.q simulacrum II i.q. forma, figura (hic illic de vana et fallace forma) A hominis B rerum corporalium C incorporalium 1 generatim 2 speciatim a in memoria b per somnum III i.q. similitudo, species fere i.q. exemplum, specimen, spectaculum 121, 25 : hanc ...-inem (huius rei similitudinem) IV i.q. titulus V de hominibus; Georges : gr.:eikôn = imago (teutonice: Abbild, Brustbild)
  imbecillis, -e i.q. infirmus
  imbecellitas, -tis 1 i.q. infirmitas, inopia a c.gen. b c. adi. 2 i.q. ægrotatio (de infirmitate corporis) 3 i.q. timiditas (de infirmitate animi)
  imbellia, -æ de statu hominis ad bellum inutilis
  imbellis, -e 1 de iis qui bellare non student i.q. non bellicosus, mollis 2 de iis qui bellare non audent i.q. ignavus, timidus 3 de iis qui(quæ) bellare non possunt i.q. infirmus, inutilis
  imber, -ris m. 1 proprie i.q. aqua de cælo ruens syn nimbus273, 3 2 translate i.q. multitudo
  imberbis, -e i.q. non barbatus, barba non præditus
  ® imbibitus (error) [in + bibo] translate: qui vanam opinionem imbibit GertzM/RH
  imbuo, -i, -tum, -ere c.abl. 1 rei corporeæ i.q. impleo 2 rei incorporæ i.q afficio, doceo
     imbutus, -a, -um de hominibus 1 c.abl. i.q. affectus, impletus 2 c.gen i.q. doctus, peritus
  imitatio, -nis i.q. actio imitandi (c.gen.obi.)
  imitator, -is i.qui imitatur
  imitor, -atus sum, -ari 1 i.q. æmulor, æquo, simulo a c.acc. b c.acc. et abl. 2 i.q. sequor, utor
  immanis, -e i.q. ingens, permagnus (vergit in notionem atrocitatis) Gertz M : immanissimus = permaximus
  immanitas, -tis 1 i.q. ingens magnitudo 2 i.q. ingens multitudo
  ® immarcescibilis (< in + marcesco = deflorescere) = semper in flore
  immaturus, -a, -um i.q. non maturus 1 proprie 2 translate
     immature i.q. inconsulte
  ® immeabilis qui transcendi non potest
  ® immediate = extemplo
  immedicabilis, -e i.q. insanabilis
  immemor, -is i.q. oblitus, neglegens 1 c.gen.obi. 2 c.acc.c.inf.
  immensitas, -tis i.q. ingens magnitudo (vergit in notionem sævitiæ)
  immensus, -a, -um de magnitudine quam metiri non possumus 1 spectat ad homines i.q. innumerus 2 spectat ad res a corporeas b incorporeas
  immerens, -tis [adiectivus RH] i.q. innocens, qui notam, pænam, suspicionem non meret
  immergo, -si, -sum, -gere c. acc.et dat. 1 proprie a i.q. intingo, infero b i.q. obicio, inicio, infero 2 translate i.q. obicio
  immeritus, -a, -um i.q. indebitus
     immerito i.q. sine causa, iniuste
  immineo, -ere I sensu strictiore de actione pendentis rei (c.dat.) II sensu latiore i.q. insto A sensu temporali B sensu peiorativo 1 c.dat. eorum quibus periculum instat, in quos impetus fit; a pro subiecto persona ; b pro subiecto res 2 nude
     imminens, tis i.q. instans 1 adi. 2 subst.
  immitis, -e i.q. atrox, non mitis
     immitius i. atrocius
  immitto, -ssi, -ssum, -ttere 1 i.q. in aliquem locum dirigo a c.acc.et dat. b c.acc. (t.t. de equis quorum habenæ solvuntur 232, 1) 2 i.q promitto
  immo i.particula augens novam sententiam præcedenti addit 90, 6
  immobilis, -e i.quod moveri non potest, quietus, tranquillus
  immoderatus, -a, -um i.cui modus non est 1 nude 2 c. gen. rei non moderatæ
  immodestus, -a, -um i. non modestus, cui modus non est
  immodicus, -a, -um 1 i.q. non modicus, non parvus 2 i.q. qui modum nescit
     immodice i. sine modo
  immolo, -avi i.q. sacrifico
  immoror, -atus sum ari c. dat. 1 proprie i.q. moror in aliquo loco 2 translate
  immortalis, -e i.q. non mortalis, æternus
  immortalitas, - tis i.q. condicio eius qui mori non potest
  immotus, -a, -um i.q. immobilis, non motus
  immunditia, -æ i.q. impuritas, sordes, squalor
  immunis, -e i.q. non particeps, purus 1 c.gen.2 c.ab et abl.
  immunitas, -tis i.q. libertas, condicio eius qui tributum solvere non tenetur 1 c.gen. 2 abs.
  ® immutabiliter quod immutabilis est; etiam vide inmutare
  impactio, -nis i. actio impingendi, illidendi, ictus
  impar, -is 1 c. dat. i.q. inferior 2 sine dat. i.q. non par a generatim (c. abl. e.g. 106, 27 b speciatim de numero 467, 15
     impariter i. non pariter (spectat ad condicionem)
  imparatus, -a, -um i.q. non paratus
  ® impartire = impertire (< in + partio) quod vide
  impatiens, -tis i.q. non patiens (de eo qui aliquid non pati, sustinere non potest) 1 c.gen.obi. 2 nude i.q. moræ impatiens
  impatientia, -æ i.q. condicio eius qui aliquid non patitur 1 generatim (c.gen.obi.) 2 speciatim de eo qui moram non patitur a nude b c.gen.; Gertz M = ira
  impedimentum, -i de iis quæ impediunt (de obstaculis corporalibus) 1 generatim de quolibet obstaculo a nude b c.gen. c c. gen. definitivo 2 speciatim de sarcinis
  impedio, -vi, -tum, -re 1 i.q. arceo, prohibeo, efficio ut aliquid non fiat 2 i.q. remoror, retineo
     impeditus, -a, -um i.q. difficilis, qui impeditur
  impello, -puli, -pulsum, -pellere I i.q. pellendo afficio, violenter tango A proprie 1 abs. 2 c.acc.B in imagine II i.q. hortor
  impendeo, -ere i.q. immineo
  impendium, -i 1 i.q. actio impendendi, exhibendi, monstrandi (hic illic periphrastice) 2 i.q. damnum, iactura; a c.gen.obi.; b nude 3 i.q. opera, labor
  impendo, -di, -sum, -dere 1 i.q. facio ut aliquid pendeat 2 i.q. do, præbeo, solvo a c.acc.et dat. b c.acc. 3 i.q. utor, alicuius rei obtinendæ causa (cf. 54, 11 ordo versuum mutandus non est); obsequium pendo = res divinas conficere, sacramenta, cultum exsequi Gertz S 385, 18
     impensus, -a, -um i.q. gravis, magnus, sumptuosus
     impense i.q. sumptuose, valde
  impensa, -æ i.q. actio impendendi, tribuendi 1 c.gen 2 abs. a i.q. sumptus; (nota de vectigalibus 342, 6) b i.quod labore efficitur
  imperator, -is 1 de Carolo Magno 255, 27 2 de Cæsare romano 272, 23 3 de Cæsare Græco 4 in imagine de deo
  imperatorius, -a, -um i. quod ab imperatore datur, ad imperatorem pertinet
  imperfectus, -a, -um i.q. non perfectus
  imperialis, -e i.q. ad imperium pertinet;imperialiter = ut imperator Gertz M
  imperitia, -æ de condicione eius qui peritus non est, inscitia 1 abs. 2 c.gen.
  imperito, -avi i.q. impero, imperia do 1c. dat. 2 abs.
  imperitus, -a, -um i.q. non peritus, rudis (sæpe per enallagen) 317, 28
  imperium, -i I i.q. actio imperandi, edictum, iussio A abs. B c.gen. 1 personæ imperantis 2 rei imperantis 3 rei imperatæ II i.q. ius terræ imperandi, gubernandi, regnandi (de dominatione; nonnulli loci et huc et ad III trahi possunt e.g. 39, 16 A generatim 1sine gen. 2 c.gen.imperantis3 c. gen.terræ imperatæB speciatim de dominatione imperii Romani III i.q. terra cui imperatur A præest imperator B præest rex i.q. regnum 1 c.gen.2 sine gen
  impero, -avi i.q. præcipio, mandata do 1 generatim a nude b c.acc.rei præceptæ c c. dat d c.obi.et inf.e c. acc. c.inf. f c.inf. g c. ut 2 speciatim de rege a abs.b c.acc. c c. dat.
     imperata, -orum i.q. edicta, iussiones
  ® imperpetuum = in perpetuum
  impertio, -vi, -tum, -re i.q.attribuo, assigno
  impetitio, -nis i.q. actio impetendi, adoriendi 1 generatim 2 speciatim in iure 254, 35
  impeto, -ivi, -itum, -ere i. sensu hostili peto, adorior ; ethera vocibus impetere = graviter in aliquem invehi. Gertz S 107, 7
  impetro, -avi i.q. efficio ut alquid obtineam, adipiscor 1 c.subst 2 c.enunt.; Gertz M impetrare c.acc. et inf.
  impetuosus, -a, -um i.q. impetu plenus, vehemens
  impetus, -us 1 generatim i.q. vis, vehementia cum rerum corporalium tum animi a nude b c. gen 2 speciatim i.q. actio hostiliter aggrediendi a nude b c. gen.
  impietas, -tis i. condicio eius qui impius est, divinas humanasque leges ignorat 1 nude 2 c.gen.
  impiger, -ra, -rum i.q. non piger, vehemens
  ® impignorare = (op)pignorare (< pignus) = pignori dare >< pigneror = pignus accipio; impignoratio = actio pignori dandi
  impigre i.q. celeriter, non pigre
  impingo, -pegi, -pactum, -pingere 1 i.q. vi adigo, admoveo, illido a c.acc. b c.acc.et dat. 2 i.q. vi attingo, moveo; terram cum baculo impingere Gertz S 403, 19
  impius, -a, -um i.q. non pius, divinis humanisque legibus repugnans
  impleo, -vi, -tum, -re 1 i.q. plenum facio, confercio a proprie b translate 2 i.q. verum esse demonstro 3 i.q. ad finem perduco 4 i.q. pervenio ad 5 i.q. gero 6 i.q. servo
  ® implicitas = confusio (nominum regum danicorum) Gertz M /RH
  implico, -avi sive ui, -itum sive atum, -are I sensu strictiore A jam interlucet notio propria sinus faciendi 36, 12 -itus gyris serpens B notione propria imminuta 1 i.q. impedio a c.acc. b c.acc. etabl. II sensu latiore A c.acc. et abl. 1 i.q.impedio, involvo, irretio 2 i.q. condo, detineo 3 i.q. cingo, impleo B c.acc.et dat. i.q. obicio C c.acc. i.q. capio
  imploratio, -nis i.q. actio implorandi, petendi
  imploro, -avi i.q. vehementer peto
  implumis, -e i.q. plumis orbatus
  impolitus, -a, -um i.q. infacetus
  impono, -sui, -situm, -nere 1 proprie de actione collocandi, ponendi in aliquo loco 2 in imagine 3 translate a i.q. irrogo b i.q. trado c i.q. facio
  ® importabilis = intolerabilis; = quæ transportari non possunt Gertz M
  importat, avit, -are i.q. infert 2 i.q. secum fert, significat : 193, 32
  ® impostura (= impositura <impono) = fraudatio
  impoturnitas, -tis de rebus adversis 1 abs. 2 c.gen
  importunus, -a, -um i.q. adversus, molestus; = impudens Gertz S 88, 6
     importune i.q. moleste
  impossibilis, -e i.q. non possibilis, quod fieri non potest
  ® impostor < impositor < impono quod vide Georges
  impotens, -tis1 abs. a i.q. sui non potens, rabidus, tumens b i.q. non potens, debilis 2 c.gen. a non potens b de eo qui temperare non potest
  impotentia, -æ 1 de condicione eius qui sui potens non est i.q. ira, tumor 2 de humili condicione i.q. debilitas
  impræsentiarum i.q. nunc, in præsentia harum (sc. rerum) 220, 1 opp. olim 245, 21
  imprecatio, -nis i.q. actio imprecandi, exsecrandi
  ® impremunîtus (< in+prae+munitus) qui se non ante munivit
  impressio, -nis 1 c.gen. i.q. actio imprimendi 2 abs. i.q. actio appropinquandi
  imprimis i.q. primo, præcipue, præ ceteris opp. mox
  imprimo, -pressi, -pressum, -primere 1 proprie i.q. violenter impono a c.acc.et dat. b c.acc. et abl. c c.acc. i.q. infligo 2 in imagine
  improbitas, -tis de morum turpitudine
  improbus, -a, -um i.q. flagitiosus, turpis 1 adi 2 subst.
     improbe i. cum dedecore
  improperium i.q. convicium, actio improperandi
  impropero, -avi i.q. cum conviciis obicio; Gertz M :cum conviciis reprehendere
  improvidus, -a, -um i.q. imparatus, inopinatus(active) 2 i.q. incautus
  improvisus, -a, -um de iis quæ non provisa sunt i.q. subitus 1 de hominibus 2 de rebus
     ex improviso i. q. subito, inopinato
  imprudens, -tis i.q. non prudens, ignarus, stultus
     imprudenter i.q. stulte
  imprudentia, -æ i.q. stultitia (opp.calliditas)
  impubis, -eris i. qui pubes sive maturus non est
  impudens, -tis de eo cui pudor sive verecundia non est i.q. arrogans
     impudenter i.q. sine pudor, arroganter
  impudentia, -æ i. condicio eius cui neque pudor neque verecundia est
  impudicitia, -æ de condicione eius cui castitas non est
  impudicus, -a, -um i.q. pudore alienus, a verecundia remotus, = impudens
  impugnator, -is de eo qui impugnat, adoritur
  impugno, -avi i.q. adorior, impetum facio adversus
  impulsio, -nis i.q. actio pellendi (c.gen.obi.)
  impulsus, -us 1 i.q. actio impellendi, ictus a abs. b c.gen 2 translate i.q. admonitio, instinctus a c.gen. b c.adi.
  impune i.q. sine pæna, sine ultione (197, 11 i.q. inultus)
  impunitas, -tis i. condicio eius qui pæna non afficitur
  impunitus, -a, -um i. non punitus, pæna non affectus 1 c.gen rei 2 abs.
  imputo, -avi i.q. addico, attribuo1 pro obiecto subst. 2 pro obiecto enunt.
  *in I c.acc. A de relatione locali 1 c. verbis movendi a composita b simplicia 2 sine verbis 323, 27 406, 2 B relatione locali vanescente 1 in universum a c.verbis b c.subst. 2 de relatione finali a c.verbis b c.adi. c c. subst. vel pron. pro gen. 3 de novo alicuius statu 4 de effectu cum aliarum actionum tum commutationum5 de sensu hostili (non semper distingui potest utrum proprie de motu an de sensu hostili agatur e.g.36, 38 51, 18 a c. verbis b sine verbis 6 de sensu benigno a c. verbis b sine verbis C de relatione temporali 1 durationem indicat 2 i.q usque in 3 distributive D de relatione modali 1 abs. 2 c.gen.
  iuncturæ c. adi. n. sg. e.g. in longum, in sublime in medium II c. abl. A de relatione locali 1 c. verbis a generatim b c. nominibus propriis (nusquam urbium) 2 sine verbis B relatione locali vanescente 1 generatim 2 speciatim a limitat personam vel rem de quibus agitur b de numero ad quem pertinet is de quo agitur c i.q.ante; Gertz M in antea = ulterius; inibi = ibi ;in palam = palam ; in hoc = hoc dicens/ hoc modo;propter hoc;in aliquo = aliquo modo ; in nullo = nullo modo; in tanto...sic ut = tantum ...quantum; in brevi = 1 paulo ante 2 mox = in proximo; in odium alicuius = ob odium; in penam = poenâ dignus;in continenti = statim;in signum = ut signum; in honore = in honorem;in fide suâ = fide suâ; in legatione vadere = ut legatus vadere; in multitudine = permulti; in ore gladii (2. Buch Mose 17, 13) = acuto gladio; in via = per viam ; regem etc. assumere, eligere, consecrare, coronare, sublimare, in episcopum confirmare, in uxorem ducere (danice semper in = "til") C de relatione temporali 1 c. subst. 2 c. gerund. D de relatione causali i.q. propter E de relatione instrumentali 1 c. nom 14, 23 fortis in armis 2 c. ger. F de relatione condicionali 41, 19 in obscuranda nobilitate remedium ducebat G de relatione finali 184, 26 æque in retinendo regno ac recuperando instruere H de relatione concessiva 504, 21
  iuncturæ c. abl. sg.e.g.in dubio, pl.e.g.in primis
  ® inabundantia = abundantia Gertz S 218, 11
  ® inaccessibilis = qui adiri non potest
  inaccessus, -a, -um 1 i.q. non accessus, invius 2 i.q. non accessibilis
     inaccessa, - orum i.q. partes non accessæ, inviæ
  inæqualis, -e i.q. non planus (de terra)
  inæqualitas, -tis i.q. condicio non æqualis, diversitas
  ® inalto, -avi, -altum, -are : Georges :humiles inaltare = erigere
  inanis, -e 1 adi. a i.q. falsus, vanus b i.q. debilis 2 subst. 39, 33
     inaniter i.q. falso, sine effectu
  inanitas, -tis i.q. desertio
  inauditus, -a, -um i.q. non auditus, novus
  inauratus, -a, -um i.q. auro obductus
  ® inauris plur. : insigne aurium
  incaleo, -re i.q. incalesco
  incalesco, -ere i.q. calidus fio, commoveor (de animis)
  incantatio, -nis i.q. actio vel formula incantandi; Gertz MI, 76, 14 ; actio incantandi vide incantoRH
  incanto, -avi i.q. carmina facio 75, 22; Georges: carmen malum incantare = formulam magicam recitare/declamare/murmurareRH
  ® incarceratus tarde (< in + carcero) = in carcere et vinculis Gertz M
  ® incarnatio sc. dominica = (in carnalitate degereRH)
  ® incausare = incusare
  ® incaustum = atramentum
  incautus, -a, -um 1 adi. i.q, non cautus, non satis providus a abs. (sæpe per enallagen) b c.gen.obi. 2 subst.
     incaute i.q. non provide, , non caute
  incedo, - ssi, -ssum, -dere I intr. A sensu locali de actione se movendi 1 c. dat 2 sine dat. a de personis b de navibusB sensu locali vanescente 1 i.q. accidit, accedit 2 fere i.q. sum C sensu locali penitus amisso i.q. impleo 1 c.dat. 2 abs. II trans. i.q. ingredior, incipio
  incendium, - i 1 proprie de actione ardendi, flammas emittendi a c.gen. rei(ardentis, excepto 455, 7) b nude 2 translate; incendia = flammæ infernales Gertz S 88, 3
  incendo, -di, -sum, -dere 1 proprie i.q. incendio trado 2 translate i.q. impello, instigo, permoveo
  ® incensio = actio incendendi RH
  ® incensum = 1 tus 2 Georges :sacrificium 3 Georges : = incensio Ambrosius : hora incensi
  incentivum, -i i.q. esca, nutrimentum, materia ignis 8, 11; incentivum (sc.signum) habere = incitari Gertz S142, 1 ; = incitare in / ad = hortari ad Gertz S 16, 25
  incentor, -is i.q. instigator, de eo qui incendit (translate) 1 nude 2 c.gen.
  ® inceptio (opp. depositio) = inceptum quod vide
  ® inceptus, -a, -um < incipio = (opus inceptum) quod aliquis inceperat
  inceptum, -i i.q. res cæpta, propositum
  incertus, -a, -um 1 i.q. non certus, anceps a abs. b c.gen. c c. de d c. supino e c. quæstione indirecta 2 i.q. non tutus
  incessanter i.q. assidue, sine ulla intermissione
  incessatus, -a, -um i. continuus
  incesso, -ere i.q. adorior 1 c.acc. 2 abs.
  incessus, -us 1 i.q. actio incedendi, gressus a nude b c. gen. 2 i.q. actio veniendi, incidendi 3 i.q. actio incessendi, aggrediendi(c.gen.)
  incestum, -i de qualibet gravi castitatis violentia (non solum de adulterio inter consanguineos)
  incestuosus, -a, -um i.q. incestus, non castus
  incestus, -us i.q. incestum
  inchoamentum, -i i.q, initium, principium 1 c.gen. 2 abs.
  inchoo, - avi i.q. cæpi, inauguro, initium facio 1 c. acc. 2 abs.
  incidenter i.q. casu, fortuito 287, 25 : cuius incidenter mentionem egi (i. cuius mentio incidit)
  incido, -i, -dere 1 abs. i.q. accido 2 i.q. (casu, fortuito) pervenio(sequitur in);( Gertz M incidere plagam = in plagam incidere) a sensu locali b sensu locali vanescente 3 c.dat. a rerum b personarum;Georges :litteras incidere in lignum (Gell.) vide littera
  incîdo, -di, -sum, -dere i.q. abscido, secando tollo
  incinero, -avi i.q. in cinerem converto, concremo
  incircumspectus, -a, -um i.q. improvisus, inopinatus, non exspectatus; Gertz M = inconsideratus
  incitamentum, -i de eo quod incitat i.q. stimulus 1 c.gen. (cum rei effectæ tum rei libidinem efficientis) 2 sine gen.
  incito, -avi i.q. stimulo
     incitatus, -a, -tum 1 i.q. celer, rapidus 2 i.q. instigatus, turbulentus
     incitate i.q. magno impetu
  incitus, -a, -um i.q. incitatus, rapidus
  inclaresco, -ui, -escere i.q. clarus fio
  inclementia, -æ i.q. duritia, gravitas
  inclinatio, -nis i.q.i.q. actio inclinandi
  inclino, -avi 1 i.q. flecto a proprie b translate 2 i.q. diminuo 3 i.q. subicio; Gertz M inclinare = se inclinare
  inclinatus, -a, -um i.q. flexus
  inclitus, -a, -um i.q. clarus, nobilis, notus
  includo, -si, -sum, - dere i.q. circumcludo, complector, limito 1 c.abl. 2 c. inter 323, 1
  incognitus, -a, -um i.q. non cognitus, ignotus; Gertz M = ignarus
  incola, -æ g.c. de iis qui terram colunt, habitant 1 c.gen. 2 abs.
  incolo, -colui, -cultum, -colere i.q. habito
  incolumis, -e i.q. integer, non saucius (opp. divisus 263, 22, exhaustus 377, 27)
  incolumitas, -tis i. condicio vel status eius qui incolumis est 1 abs. 2 c.gen.
  ® incombustus = non ustus Gertz S 83, 8
  incomitatus, -a, -um i. sine comitatu
  ® incommoditas = miseria Gertz S 97, 19; Gertz M incommoditates = incommoda n. plur.
  incommodus, -a, -um i.q. non commodus, impeditus
     incommodum, -i n. i.q. clades
  incomparabilis, -e i. quod comparari non potest 1 nude 2 c.dat.
  incompertus, -a, -um i.q. non compertus
  incompositus, -a, -um 1 i.q. non compositus, inconditus, vulgaris 2 i.q. difficilis, non habilis a adi. b subst.; Gertz M (scripta incomposita = monstruosa)
  incomprehensus, -a, -um i.q. incomprehensibilis, quod comprehendi non potest
  incomptus, -a, -um i.q. non comptus, rudis
  inconcessus, -a, -um i.q. non concessus, prohibitus
  inconcinnus, -a, -um i.q. non concinnus, non conveniens 1 abs. 2 c.dat.
  ® inconculcatus = non conculcatus i.q. sine refutatione Gertz M/RH
  inconcussus, -a, -um i.q. non concussus, tranquillus; inconcusse = immutabiliter Gertz S 305, 4
  inconditus, -a, -um i.q. agrestis, incompositus, rudis
  incongruus, -a, -um i.q. non aptus, non congruus, non conveniens 1 c.dat. 2 abs.
  inconsentaneus, -a, -um i.q. non aptus, non consentaneus, incongruus
  ® inconsolabiliter = omni consolatione invisa
  inconstantia, -æ i.q. levitas, condicio vel status eius qui constans non est
  inconsultus, -a, -um 1i.q. non consultus, de eo cuius consilium neglectum est 2 i.q. incircumspectus, temerarius
  ® incontextus, -a, -um = oratio quae cohaerens non est Gertz M /RH
  ® incontinenter = modestiâ carens Gertz M /RH
  ® inconvulsus = non perturbatus Gertz M
  ® incorporare = adiungere; incorporatio = etiam adiectio Gertz M /RH
  ® incorrectus = non emendatus Gertz M
  ® incorrigibilis = insanabilis Gertz M/RH
  incorruptus, -a, -um i.q. non corruptus, non deletus
  increbresco, -ere i.q. creber fio
  incredibilis, -e i.q. fide non dignus, ingens 1 adi. a additur subst. b additur enunt. 2 subst. 239, 5
  incredulitas, -tis i.q. condicio vel status eius qui non credit
  incredulus, -a, -um i. qui non credit 1 abs. 2 c.gen. obi.
  incrementum, -i de actione crescendi huiusque actionis effectu i.q. augmentum 1 c.gen. a rei b personæ 2 abs.
  increpito, -avi i.q. crepito, strepito
  increpo, -ui, -itum(avi, -atum Gertz M), -are 1 c.obi. personæ i.q. conviciis onero a c.acc. b c.gen rei obiectæ c sequitur quod 2 c.obi. rei
  incruentus, -a, -um i.q. non cruentus
  incubo, -are [cf. incumbo] 1 proprie (de actione cubandi) 2 i.q. studeo, operam do (c.dat.)
  inculco, -avi 1 abs. i.q. insero 2 c.dat i.q. ingero
  ® inculpabilis = innocens
  incultus, -a, -um i.q. non cultus, non habitatus 1 adi. 2 subst. n.
  incumbo, -bui, -bitum, -mbere I intr. A proprie de motu 1 generatim a c. super b c.dat 2 speciatim de vento mari imminente B translate 1 de personis quæ alicui rei operam dant a c.dat. b c. ad 2 de rebus (c.dat. personæ) II trans. 393, 16 cuius fortunæ suam (incumbitRH)
  incunabula, -orum n. 1 de loco ubi recubat infans 2 de infantia vel de cura infantis 3 abstr. pro concr. de infante 264, 24 4 fere i.q. origo
  incunctans, -tis de remigio quod sine cunctatione fit
     incunctanter i.q. sine cunctatione, statim
  incuria, -æ i.q. neglegentia 1 abs. 2 c. gen. eius qui curam non gerit
  incurro, -i, -ere i.q. subeo (c.acc.)
  incursatio, -nis i.q. actio incursandi, impetus
  incursio, -nis i.q. incursatio
  incurso, -avi 1 c. acc. i.q. adorior 2 abs. a i.q. adorior b i.q. inundo 3 c. dat. i.q. curro in
  incursus, -us 1 i.q. inundatio 2 i.q. impetus, actio adoriendi a c.gen. b c. adi
  incurvus, -a, -um i.q. aduncus, unco præditus
  incus, -dis f. de loco qui malleo tunditur;Georges: eandem incudem tundere ; proverbium: esse inter malleum et incudem
  ® incusare = culpam conferre in aliquem > etiam = accusare
  incussio, -nis i.q. actio incutiendi, iaciendi
  incussus, -us de vi lapidis icti
  incutio, -ssi, -ssum, -tere 1 proprie i.q. ico 2 i.q. facio, inicio a c.acc. et dat. b c. acc.; Gertz M = concutere
  indagatio, -nis i. actio indagandi, scrutatio
  indago, -inis i.q. fines, territorium 1 abs. Gertz M tamquam indagine inclusus 2 c.gen.
  indago, -avi 1 i.q. exploro, perscrutor 2 i.q. invenio; Gertz M = explicare (Georges :intervallum siderum a terrâ indagare (Cic.)
  *inde 1 prævalente sensu locali i.q. ex eo loco; a solum ponitur; b inde...unde c hinc...inde 2 sensu temporali prævalente i.q. deinde 3 vergit in notionem causalem i.q. ideo, quamobrem
  indebitus, -a, -um i.q. non aptus, non debitus 1 c.dat. 2 abs.; indebite adv. = indigne Gertz M /RH
  indecens, -tis i.q. non decens, ignominiosus
     indecenter i. non decenter
  indecorus, -a, -um i.q. non decorus, non decens, ignominiosus
  ® indeficiens = numquam deficiens Gertz S 88, 7;indeficienter = indesinenter Gertz M
  indefessus, -a, -um i.q. non defessus, non lassus, non fatigatus
  indeflexus, -a, -um i.q. non flexus
  indemnatus, -a, -um i.q. non condemnatus
  indemnis, -e i. damno non afflictus
  indemnitas, -tis i.q. impunitas, vacuitas damnationis (opp. damnationis consortio)
  ® indesinenter = continenter Gertz S 19, 25
  index, -icis de eo qui alquid indicat (cum subst. tum adi.) 1 c.gen. 2 sine gen.
  ® indicare = indicere =imperare Gertx M
  ® indicibilis = incredibilis
  indicium, -i 1 i. actio indicandi, declarandi, deferendi a c.gen. rei indicantis b abs. 2 i.q. documentum, signum a generatim c.gen. rei indicatæ b speciatim de miraculis 281, 27 329, 1 329, 36
  indico, -avi i.q. nuntio, notum facio 1 c. acc. 2 c. duobus acc. 3 c. enunt. 4 c.acc.c.inf. 5 abs.
  indico, -xi, -ctum, -cere 1 i.q. iniungo, impono 2 i.q. declaro
  [indidem i.q. ex eo loco 112, 6 e coni. vix recta]
  ®indies = in dies = cotidie
  ® indifferenter (< indifferens) = eodem modo Gertz M/RH
  indigena, -æ m. de iis qui in ipsa terra nati sunt, de vernaculis 1 subst. 2 adi.
  indigentia, -æi.q. inopia
  indigeo, -ui, -ere i.q. mihi opus est 1 c.gen. 2 c.abl.
     indigens, -tis i.q. (inopia)afflictus
  indigestus, -a, -um 1 i.q. non digestus, crudus 2 translate i.q. recens
  indigetes, -um m. i.q. incolæ
  ® indignanter = aegre ferens Gertz M/RH
  indignatio, -nis 1 proprie de hominibus i.q. actio indignandi, ira a abs. b c.gen. subi. c c. gen obi.2 translate de terra cadavera fastidienti
  indignitas, -tis i.q. condicio humilis
  indignor, -atus sum, -ari i.q. ægre fero 1 c.acc.c. inf. 2 abs.
     indignans, -tis i.q. fastidiosus (de eo qui aliquid aspernatur)
     indignanter i. cum indignatione, ingrato animo
  indignus, -a, -um i.q. non congruus, non dignus, non idoneus 1 additur id quod (ali)quis non meret a c. abl. b c. enunt. rel. 25, 16 c c. inf. d c. ut 2 solum ponitur a app. subst. b app. inf.
     indigne 1 i.q. ægre c. verbo ferendi 2 i.q. modo non digno (de actione qua aliquis dignus non est et in bonam et in malam partem)
  indigus, -a, -um i.q. indigens (c.gen. obi.)
  ® indilate = nulla mora Gertz M/RH
  ® indisciplinatus (in+disciplina) = effrenatus (Georges : Eccl.) Gertz M : ex ordine dissolvens RH
  ® indiscussus (in + discutio) = qui indagatus non est Gertz M /RH
  ® indiscretio = sine moderatione Gertz S 316, 27
  indissolubilis, -e i. quod dissolvi non potest
  indo, -didi, -ditum, -dere i.q. addo, iniungo 1 c.dat. 2 abs.
  indoles, -is f. 1 i.q. ingenium, insita natura a c.gen. b abs. 2 abstr.pro concr. de ipsa persona i.q. suboles
  indolesco, -ui, -escere i.q. dolorem sentio
  indomite i.q. superbe
  indonatus, -a, -um i.q. non donatus
  indormio, -vi, -tum, -re i.q. dormio apud (c. dat.)
  indubitanter i.q. procul dubio; sine dubio ( Gertz S)
  indubitatus, -a, -um de quo dubitari non potest
     indubitato i.q. sine ulla dubitatione
  ® induciæ vide indutiæ
  induco, -xi, -ctum, -cere 1 proprie, nondum evanuit notio localis 2 translate i.q. adduco, permoveo; Gertz M: inducere proelium super aliquem; inducere c.acc.c. inf.= sibi persuadere RH
  indulgentia, -æ i.q. actio indulgendi, favendi, gratiam faciendi 1 c.gen. 2 abs. Gertz M = venia (peccati)
  indulgeo, -si, -tum, -gere i.q. credo, dono a c.dat.et acc.b c.acc. 2 i.q. obtempero, morem gero (c.dat solo); indulgere = ignoscere Gertz S 433, 1; Gertz M I, 100, 3 :cuncti indulgebant silentio = se dedebant silentio
     indulgens, -tis i.q. mitis
     indulgenter i. cum indulgentia
  ® indultor (criminum) = qui indulget Gertz M/RH
  ® indultum = beneficium papae/ concessio papae(Georges /RH) Gertz M
  indumentum, -i i.q. vestimentum quo induitur aliquis
  induo, -i, -tum, -ere 1 proprie i.q. amicio, capio (de veste sim.) 2 translate a i.q. gero b i.q. ago c i.q. dono
     indutus, -a, -um i.q. gerens (de vestimentis)
  industria, -æ i.q. labor, studium, virtus sive peritia studio parta 1 abs. a generatim b speciatim 44, 33 de/ex -â (i.q. sua sponte, consulto...) 2 c. gen. a subi. b obi. Gertz M industriâ = sua sponte
  industrius, -a, -um 1 de personis i.q. strenuus 2 de rebus per industriam sive de industria factis
     industrie i. cum industria
  indutiæ, -arum i.q. dilatio, tempus, tranquillitas 1 abs. 2 c. gen.
  ® induviæ, -arum = indumentum quod vide
  inedia, -æ i. actio non edendi, fames, ieiunium
  ® inedicibilis = id quod non exprimi potest Gertz S 379, 20 RH
  ® ineffabilis /ineffabiliter = " " "
  inefficax, -cis i.q. non efficax
  inemendabilis, -e i. quod emendari non potest
  ® inenarrabilis = qui non funditus narrari potest Gertz M/RH
  ineo, -ii, -itum, -ire 1 intr. i.q. incipio 2 trans. a sensu locali nondum debilitato de actione in alquem locum se movendi b debilitato sensu locali i.q. incipio
  ineptiæ, -arum i.q. insipientia, stultitia
  ineptus, -a, -um i.q. insipiens, stultus; Gertz M : ineptus pro armis
  inequito, -avi i.q. equito in
  inermis, -e i.q. armis orbatus, sine armis
  inermitas, -tis i.q. condicio eius qui arma non fert
  iners, -tis i.q. degener, remissus, segnis(quod ad probrum pertinet) 1 adi. 2 subst. de stultis
  inerter 1 i.q. segniter 2 i.q. sine arte
  inertia, -æ i.q. segnities, tarditas 1 c.gen. 2 abs.
  inevitabilis, -e i. quod evitari non potest
  inexcussus, -a, -um i.q. non excussus, non temptatus
  inexorabilis, -e i.qui exorari, flecti non potest
     inexorabiliter de actione non mutabili
  inexpertus, -a, -um i.q non exploratus
  inexpiabilis, -e i. quod expiari non potest
  inexpletus, -a, -um 1 i.q. non expletus 2 i.q. non sanatus
  inexploratus, -a, -um i.q. non exploratus, inexpertus
  inexpugnabilis, -e i. quod expugnari non potest
  inextricabilis, -e i. quod extricari non potest, indissolubilis (cum proprie tum in imagine et translate)
     inextricabiliter i ita ut extricari non possit
  ® infacundia = sine eloquentia Gertz S 79, 1
  infallibilis, -e i. quod non fallitur Gertz M infallibiliter = sine errore (percutere)
  infamia, -æ i.q. dedecus, ignominia, probrum 1 c.gen. 2 abs.
  infamis, -e i.q. probrosus, infamia plenus
  infandus, -a, -um i.q. exsecrabilis, detestabilis, detestandus 1adi. 2 subst.
  infans, -tis g.c. de parvulis pueris
  infantia, -æ i.q. prima hominis ætas 1 c.gen. (hic illic abstr. pro concr.) 2 abs.
  infantilis, -e i. ad infantes pertinens, infantibus aptus
  infantulus, -i i.q. parvulus
  infatigabilis, -e i. qui fatigari non potest
     infatigabiliter i. sine fatigatione
  infaustus, -a, -um i.q. non faustus, non felix
  infectus, -a, -um i.q. non factus, non perfectus
  infecundus, -a, -um i.q. aridus, non fecundus
  infelicitas, -tis i.q. infortunium, calamitas, condicio eius qui felix non est
  infelix, -cis i.q. non felix, calamitosus 1 subst. 2 adi.
     infeliciter i.q. infortunate, sine fausto eventu
  infensus, -a, -um i.q. hostilis, inimicus, oppositus 1 abs. 2 c.dat. 3 c. præp.
  inferiæ, -arum de iustis exsequiis quæ mortuis debentur (de convivio post funus faciendo, de cervisio in honorem mortui bibendo 1 abs. 2 c, gen
  ® inferioritas = quod pecuniae deficit
  infernalis, -e i.q. inferus, quod ad inferos pertinet; infernalia quæ ad infernum ducunt vel pertinent
  infernus, -a, -um i. quod ad inferos, mortuos pertinet 1 adi. 2 subst. m.pl.
  infero, -intuli, -illatum, inferre I pro obiecto res corporea (sensu locali) A i.q. portando infero B i.q. admoveo, induco, immitto (77, 34 complexibus ;286, 2 desertoribus in imagine i.q. aggredior) II pro obiecto incorporalia A i.q. affero, do 1 generatim 2 speciatim incommoda B i.q. profero C i.q. induco (morem novum) D i.q. impono, impero
  *inferus, -a, -um de eo qui in regno mortuorum est 1 adi. 2 subst.m.pl. inferi vide infernus
     inferior, -us i.qui infra est, humilior, minor 1 adi. a de loco b de condicione 236, 5 ; pl. = subditi = familia c. abl. astu 2 subst. a de loco b de condicione vitæ, de dignitate
     infimus, -a, -um 1 proprie de loco i.q.humillimus a subst.n. pl. b adi. 2 translate i.q. minimus, vilis
     imus, -a, -um de loco 1 proprie a adi. b subst. n. 2 in imagine
  infesto, -avi i.q. aggredior
  infestus, -a, -um i.q. inimicus, molestus 1 c.dat. a adi. b subst.
  inficio, -feci, -fectum, -ficere i.q. afficio; Gertz M II, 74, 6 inficiatus (< inficio :Georges II, B = veneno inficere)
  ® infideles = qui non credunt
  infigo, -xi, -xum, -gere i.q. intundo
  infinitus, -a, - um i.q. immensus, permagnus 1 de coporeis 2 de incorporeis (adv.i.q. maxime, multum)
  infirmitas, -tis i.q. debilitas
  ® infirmari = aegrotare/aegresco ; = debilitari (passive)
  ® infirmitorium ubi aegroti reconvalescent ;etiam infirmaria
  infirmus, -a, -um i.q. debilis, imbecillus; Gertz M aeger
  ® infitatio = negatio infitiatioque facti (Cic.) Gertz M t.t. in iudicio (Georges/RH)
  infitior, -atus sum, -ari i.q. nego opp. confitior;passive :non infitiari potest quin alia causa in praemio sit, alia in poenis (Gell. in Georges) RH
  inflammo, -avi translate i.q. incito;proprie: = flammesco Gertz M
  inflecto, -xi, -xum, -ctere 1 proprie i.q. moveo, pulso 2 translate i.q. commoveo, muto
  ® inflexibilitas < inflexibilis <translate :opisthotonos = de membro quod rigidum factum est Gertz M/RH
  inflictio, -nis actio infligendi, incutiendi 1 proprie 2 translate
  infligo, -xi, -ctum, -gere 1 proprie et in imagine a i.q.impello, incutio b i.q. tundendo infero 2 translate i.q. infero, impono
  inflo, -avi nonnisi translate i.q. augeo; inflatus = tumidus Gertz S 438, 14
  influo, -xi, -ctum, -ere de motu liquoris 1 in aliquem locum 2 in aliquo loco 245, 31 aquæ moles..sabulo
  influxus, -us de irruptione aquæ
  informis 1 i. sine forma certis limitibus circumscripta 2 i.q. immensus
  ® informatio > institutio Gertz S 400, 31
  informo, -avii.q. formo 1 proprie 2 translate; Gertz M informare etiam = instituere/erudire
  infortunatus, -a, -um i.q. infelix
  infortunium, -i i.q. calamitas
  [infra i.q. sub, intra]
  infremo, -ui, -ere i.q. clamo; de equo > exardesco Gertz S 107, 4
  ® infrenatus, -a, -um < particip. < (in +frenatus < freno)= equites non frenati
  infringo, -fregi, -fractum, - fringere i.q. frango
     infractus, -a, -um nonnisi translate i.q. fractus, oppressus
  infructuosus, -a, -um i.q. inutilis
  ® infrugi < (dat. < frux, -gis) (frugi (dat.) = idoneus) opp. infrugi = improbus
  infulæ, -arum i. capitis vestimentum dignitaten significans, vel potius ipsa dignitas 1 generatim 2 i.q. insigne episcopi Christiani
  infundo, -fudi, -sum, -ndere I proprie A stricte i.q. liquorem immitto 1 c.dat. 2 c.abl. i.q. perfundo, misceo B latius i.q. immitto II translate i.q. monstro
  infusco, -avi nonnisi translate i.q. obscuro
  ingemisco, -ui, -iscere 1 proprie de homine i.q. gemo 2 translate de re i.q. crepo
  ingemo, -ere i.q. doleo, gemo (269, 13 c.acc. c. inf.)
  ingenero, -avi i.q. creo, infero, inicio (c.acc. et dat.)
  ® ingeniolum (< demin.< ingenium) = parvum ingenium
  ® ingeniositas = abundantia ingeniosa
  ingeniosus, -a, -um i.q. sollers
  ingenitus, -a, -um i.q. non natus 2 i.q. ab origine impositus, innatus, nativus
  *ingenium, -i I de indole hominis, de animo, de mente (spectat ad sollertiam, artem, virtutem, mores ;sæpe periphrastice) A in universum 1 c.adi., pron.vel gen. 2 nude B speciatim de callido ingenio 1 fere i.q. dolus 2 de instrumento bellico callide excogitato II i.q. acumen, acies
  *ingens, -tis i. q. permagnus, immensus 1 de rebus corporeis 2 de rebus incorporeis
  ingenuitas, -tis i.q. nobilitas, dignitas(generis) 2 i.q. probitas
  ingenuus, -a, -um 1 sensu strictiore i.q. nobilis (spectat ad genus) a adi. b subst. m. 2 sensu latiore a i.q. illustris, clarus b i.q. probus c i.q. audax ; Gertz M 1 = indìgena 2 = liber 3 = enervatus quia servi plus sustinere possunt RH
  ingero, -ssi, -stum, -rere i.q. infero, inicio 1 proprie et in imagine a c.acc. b c.acc. et dat. 2 translate vergit in notionem præbendi a c.acc. b c.acc. et dat.
  inglorius, -a, -um i.q. non glorius
  ingluvies, -i f. i.q. voracitas
  ingratitudo, -inis i.q. mens ingrata
  ingratus, -a, -um 1 active de eo qui gratias non agit, non gratus, beneficii immemor a c.gen.obi. b sine gen. 2 i.q. non acceptus, non carus; Gertz M ingratus alicui = adversus aliquem
  ingredior, -ssus sum, -di 1 proprie 1.q. adeo, ineo, introeo (cum sensu strictiore pedibus movendi, cum sensu latiore navigando e.g.191, 33 394, 4) a abs. b c. ad c c. acc. 2 translate i.q. incipio, aggredior(c.acc.)
  ingressus, -us I proprie A i.q. aditus 1 c.gen.subi. 2 c.gen. obi. 3 sine gen. B i.q. incursus (hostilis) II translate i.q. actio incipiendi (c.gen.obi.)
  ® ingruentia-ae = accessus violentus Gertz S 26, b, 15
  ingruo, -i, -ere i.q. incido, irrumpo (intr.) 1 de re corporea 2 de re incorporea
  inguen, -inis n. de verendis sive de inferiore ventris parte
  inhabilis, -e i. q. non idoneus, inutilis 1 abs. 2 c. ad 3 c.dat.
  ® inhabitator = qui in provincia aliqua habitat Gertz S 191, 18
  inhæreo, -si, -sum, -rere i.q. hæreo, infixus sum (c. dat.) 1 proprie 2 translate a i.q. incumbo b i.q. persequor
  inhiator, -is i. qui appetit
  inhibeo, -ui, -itum, -ere i.q. impedio, prohibeo 1 c.acc. 2 c. ne; Gertz M = interdicere : inhibere alicui, ne
  inhio, -avi i.q. appeto, studeo 1 c.dat. 2 c. ad
  inhorreo, -ere i.q. immineo
  inhumanitas, -tis i.q. atrocitas
  inhumatus, -a, -um i.q. non humatus, non sepultus
  inibi i.q.eo loco
  inicio, -ieci, -iectum, -icere I pro obiecto res corporea i.q. impono, immtto A proprie 1 accedit dat. 2 sine dat.B in imagine (accedit dat.) II translate (pro obiecto res incorporea) i.q. affero, do A accedit dat.B sine dat.
  inimicitia, -æ fere i.q. discordia, odium 1 sg. 2 pl. a nude b c.adi. c. gen.
  ® inimicari alicui = ut inimicus exsistere
  inimicus, -i 1 subst. m. i.q. adversarius, non amicus 2 adi. i.q. contrarius, infestus, hostilis, nocens a c. dat. b sine dat.
  iniquitas, -tis de rebus adversis; Gertz S 67, 9 :peccatum, improbitas RH
  iniquus, -a, -um i.q. iniustus, improbus (nota apud Saxonem deesse iuncturam regis iniqui vel iniusti scriptoribus mediæ latinitatis familiarissimam) ; Gertz S 118, 17 Christus in cruce inter iniquos = latrones; mammona iniquus Gertz S 86, 5 > qui iniquitati servire solet, sic Gertz.
     inique i.q. iniuste
  initialis, -e i.q. primus
  initio, -avi 1 i.q. imbuo (Christano ritu) 429, 22 Priszlavum 2 i.q. accipio
  initium, -i i.q. exordium, principium 1 generatim a c.gen vel adi. b nude 2 speciatim de initio regnandi
  iniungo, -xi, -ctum, -gere i.q. impono
  *iniuria, -æ i.q. iniquitas, maleficium, vis 1 nude 2 c.adi. vel pron. 3 c.gen. a subi. b obi. c inhærentiæ
  ® iniuriari = iniuriam inferre Gertz S 192, 11
  ® iniuriator = qui aliquid iniuriose possidet RH, Gertz S 219, 12 : danice ugerningsmand = auctor sceleris RH
  iniuriosus, -a, -um i.q. contumeliosus, iniquus 1 c.dat. 2 sine dat.
  ® iniurius sibi = sibi iniuriam inferre
  iniustus, -a, -um i.q.iniquus, non iustus
  ® inmarcescibilis = immarcescibilis quod vide
  ® inmutare = innovare, crescere RH, Gertz S 406, 15 = mutare
  innato, -avi i. in aqua moveor, nato in
  innexus, -a, -um i.q. alligatus
  innitor, -xus sum, -ti I i.q. fulcior, sublevor, incumbo A proprie 1 c.dat. 2 abs.B translate II i.q. persequor
  innocens, -tis i.q. insons, liber culpâ
  innocentia, -æ i.q. condicio eius qui non nocuit, integritas, probitas 1 c.gen., adi. vel pron.poss. 2 nude
  innocuus, -a, -um 1 active a proprie de eo quod non nocet b translate i.q. insons, probus 2 passive de eo cui non nocetur, incolumis
  innocue, - i.q. sine damno
  ® innodare (< in + nodus) = annectere nodo > prohibere
  ® innotescere = patefacere, rel. revelare
  innovo, -avi i.q. renovo
  innoxius, -a, -um 1 proprie de eo quod non nocet 2 translate i.q. insons, culpâ liber a adi. b subst.
  innumerus, -a, -um i.q. innumerabilis, permultus 1 sg. collective 2 pl. a adi. b subst. m.
  innuo, -i, -ere i. significo
  inoffensus, -a, -um i.q. non impeditus
  ® inofficiare ecclesiam = officia divina celebrare Gertz M
  inolesco, -evi, -itum, -escere 1 proprie i.q. maturus fio 2 translate i.q. orior
  inopia, -æ i.q. penuria, egestas 1 c.gen. rei deficientis 2 c. gen. hominis(rei) qui(quæ) aliqua re caret 3 sine gen.
  inopinabilis, -e i.q. incredibilis
  inopinatus, -a, -um 1 passive i.q. improvisus 2 active i.q. improvidus a adi. b subst. m. pl.
  inopinus, -a, -um i.q. improvisus
  inops, -is i.qui aliqua re caret a c.gen. inopiæ b sine gen. i.q. pauper 2 i.q. vilis 3 i.q. infirmus a c.gen i.q. impotens b sine gen.
  ® inordinatus = non iusto ordine mil. ; inordinate: non secundum ordinis regulam rel. Gertz M; inordinatum n. Cic. :ex inordinato in ordinem adducere RH
  *inquam, -it, -iens i.q. dico 1 c.acc.c. inf. vel cum duobus acc. 2 inducit orationem directam 3 ponitur post verba iterata
  ® inquies = animi motus
  ® inquietare = molestare, perturbare Gertz M
  ® inquietatio = molestia, onus Gertz M/RH
  inquietudo, -nis i.q. commotio;= sollicitatio (Eccl. und spät Georges) Gertz S 106, 19
  inquino, -avi i.q. dehonesto
  inquiro, -sivi, -situm, -rere i.q. interrogo, quæro 1 c. quæstione indirecta 2 c.acc.
  inquisitio, -nis i.q. indagatio
  ® inrecuperabilis = irrecuperabilis quod vide
  insania, -æ i.q. dementia
  insanus, -a, -um i.q. demens
  insatiatus, -a, -um i.q. insatiabilis
  inscitia, -æ i.q. stultitia
  inscius, -a, -um i.q. nescius 1 c.gen.obi. 2 sine gen.
  inscribo, -psi, -ptum, -bere 1 proprie i.q. scribo 2 translate i.q. attribuo
  inscrutabilis, -e i.qui investigari nequit
  insculpo, -si, -tum, -ere i. secando, cædendo inscribo
  insecabilis, -e i. qui secari nequit
  insectatio, -onis i. actio insequendi 1 proprie c.gen.obi. 2 translate i.q. contumelia, invectio
  insectator, -is m. translate i.q. conviciator
  insectatus, -us i. actio insequendi
  insector, -atus sum, - ari 1 proprie i.q. persequor 2 translate i.q. convicior
  insecutio, -nis 1 in universum i.q. actio sequendi 2 sensu hostili i.q. insectatio a sine gen. b c. gen.
  insecutor, -is de eo qui hostiliter insequitur
  ® insegniter = non segniter Gertz S
  insemino, -avi i.q. indo, suggero
  ® insensatus = amens Gertz S 113, 26
  ® insensibilitas (Ambros.) qui sensu caret Gertz S 361, 6
  inseparabiliter i. ita ut ab aliquo separari non possit, constanter, semper
  insequor, - insecutus sum, -qui I de actione sequendi A sensu locali nondum debilitato 1 c.acc. 2 nude B sensu locali vanescente 1 c. acc.et abl. a: morte b: oculis 2 c.acc. a: pro subi. homines b de pudore C vergit in notionem faciendi cum aliquo D fere i.q. obtempero, auctorem habeo II prævalet notio subsequendi, succedendi A de eo qui ordine proximus est B sensu temporali 1 trans. 2 intrans. III prævalet notio persequendi (sensu hostili) A strictius 1 c. acc.et abl. (vario sensu) 2 sine abl. 3 nude B latius 1 generatim 2 i.q. iudicio persequor IV omisso sensu hostili i.q. aliquem afficio aliqua re
     insequens, -tis 1 de persecutoribus a subst. b adi. 2 de tempore i.q. posterus
  insero, -sevi, -situm, -serere i.q. inculco, insemino (c.acc. et dat.); = intellectu discernere Gertz S 230, 1
     insitus, -a, -um i.q. inseminatus 1 c.dat. a: de corporeis in alliqua re collocatis b de incorporeis 2 sine dat.
  insero, -ui, -tum, -ere i.q. ingero, immitto, inicio 1 c.acc. et dat. a proprie b translate i.q.immisceo 2 sine dat.
  inservio, -i, -tum, -ere 1 generatim a i.q. incumbo, operam do b i.q. fungor 2 speciatim de capitulo 413, 10 Trinitatis ædi
  insideo, -re 1 sensu strictiore de actione sedendi vel hærendi in aliquo loco a: c.dat. b: c. acc. c: abs. 2 sensu latiore i.q. insum
  *insidiæ, -arum 1 in re militari de actione eorum qui per latebras interitum hostibus parant vel de iis ipsis 2 de quolibet consilio clandestino in exitium vel detrimentum alicuius inito a c.gen. b nude (hic illic transit in notionem astutiæ, doli, figmenti e.g. 44, 33
  insidiator, -is i. qui insidias tendit 1 nude 2 c. gen.
  insidiatrix, -cis i.quæ insidias tendit
  insidior, -atus sum, -ari 1 sensu strictiore in re militari de iis qui in insidiis latent 2 sensu latiore i.q. insidias, dolum facio a nude b c. dat.
  insidiosus, -a, -um i. q. dolo, insidiis, periculis plenus 1 adi. a c. dat. b nude 2 subst.;insidiose = impetu insidioso Gertz M/RH
  insido, -sedi, -sessum, -sidere 1 c.dat. i.q. locum capio, consido 2 c.acc. i.q. occupo
  insignio, -vi, -tum, -re i.q. insignem facio, noto 1 generatim 2 speciatim de consecratione archiepiscopo
  insignis, -e i.q. clarus, excellens, nobilis 1 nude 2 c.abl.rei qua aliquid excellit, distinguitur; insignissimus Gertz S 92, 6
     insigne, -is n. 1 de signo pretioso sine symbolo a nude b c.gen. 2 de rebus præclare gestis a nude b c. gen. 3 de quolibet signo
     insigniter i.q. præclare
  ® insignium = insigne Gertz S 325, 21
  insilio, -ui, -ire i.q. salio in aliquid, saltu occupo; Gertz M = subito invadere
  insimulatio, -nis i.q. accusatio
  insimulo, -avi i.q. accuso 1 c.gen. rei 2 nude
  ® insinuatio = nuntiatio Gertz S 275, epist.5
  insinuo, -avi i.q. expono, narro, notum facio; insinuare Gertz S = docere 78, 11 = nuntiare 100, 7; = communicare
  insipidus, -a, -um i.q. fatuus, hebes
  ® insipiens = imprudens
  insipienter i.q. stolide, sine sapientia
  insisto, -stiti, -sistere 1 sensu locali a i.q. pedibus sto (c.dat. loci in quo stat aliquis, excepto114, 39) b i.q. insideo (c.dat.) 2 sensu locali vanescente i.q. premo 3 i.q. operam do, studeo, aliquid acriter ago a c.dat.(fortasse abl. e.g. 34, 28) b c.inf. c sequitur ne d abs.
  insolabilis, -e de eo quem consolari nemo potest
  insolens, -tis i.q. superbus, intemperans
     insolenter i.q. superbe;® insolenter vivere Gertz M
  insolentia, -æ i.q. arrogantia, intemperantia, superbia 1 c.gen. 2 nude
  insolesco, -vi, -scere i.q. insolens fio
  insolitus, -a, -um 1 c.inf. de iis qui aliquid facere non solent vel quibus aliquid contingere non solet 2 sine inf. a generatim b vergit in notionem ingentis
  ® insolubiliter = constrictus inevitabiliter
  ® insolutus = non solutus (nodus) Gertz S131, 16
  insomnis, -e 1 de nocte in qua non dormitur 2 de rege qui non dormit
  insono, -ui, -itum, -are i.q. sono, cano(ingressive); = strepito Gertz S 107, 5
  insons, -tis i.q. non nocens, innoxius; Gertz M :insons scelere
  insopibilis, -e de eo qui sopiri non potest (translate)
  ® inspectator = spectator RH
  inspectio, -nis i. actio inspiciendi
  inspecto, -avi 1 i.q.oculis vel mente perlustro, inquiro 2 i.q, spectator sum a c.acc. b abs. 3 i.q. fero, video
  insperatus, -a, -um i.q. improvisus (de iis quæ præter spem eveniunt) 1 adi. 2 subst.
  inspicio, -spexi, -spectum, -spicere 1 i.q. oculis contueor 2 i.q.viso 3 i.q. perscrutor, inquiro, lustro, a proprie b translate 4 i.q. respicio
  ® inspiratio sc.divina Gertz M/RH
  inspiro, -avi i.q. indo, suggero
  instabilis, -e 1 de eo qui in incedendo pedibus confidere nequit 2 i.q.non tranquillus, cupidus
  instabilitas, -tis i.q. inconstantia, infirmitas
  ® installare/installire = aliquem muneri præficere RH
  ® instans = præsens Gertz S 196, 3;instanter = eodem momento; = studiose Gertz M
  instantia, -æ i.q. studium; = momentum, pars Gertz S 436, 16 cotidie instans negotium = negotium quod cotidie faciendum est 307, 16 ibidem (RH); Gertz M = oratio atque obsecratio RH
  instar n. indeclin. 1 i.q. modus, amplitudo 2 i.q. exemplum, imago 3 (ad) instar c.gen. i.q. ad exemplum
  instauro, -avi 1 i.q. innovo, reparo 2 i.q. præparo, adorno; Gertz M = denuo munire
  insterno, -stravi, -stratum, -sternere 1 c. acc.et dat. i.q. sternendo colloco in aliquo loco 2 c.acc.et abl. a: i.q. obsero, orno b i.q. onero (c.abl.)
  instillatio, -nis i. actio instillandi, stillicidium
  instillo, -avi i.q. paulatim inculco, indo, suggero (translate)
  instinctus, -us i.q. consilium, instigatio, impulsus 1 c.gen. 2 sine gen.
  instinctus, -a, -um i.q. adductus, permotus (c.abl.)
  instituo, -i, -tum, -ere 1 de actione collocandi 2 de actione incipiendi, apparandi 3 de magistratibus creandis, constituendis 4 de actione decernendi, inducendi, præcipiendi a c.acc. b c.acc.(c.inf.) c c. ut d c. enunt.
  ® institutio (ordinis) = institutum RH
  ® institutor = magister
     institutum, -i n. i.q. lex, constituo 1 c.gen. 2 sine gen.;instituta = regulæ ordinis
  insto, -stiti, -stare (cf. insisto) 1 sensu hostili i.q. premo a c.dat. b abs. 2 i.q. immineo a c.dat. sensu latiore b sine dat. de tempore
     instans, -tis 1 i.q. insequens, premens 2 i.q. insistens, impellens 3 i.q. imminens a in universum b de tempore
     instanter i.q. acriter, urgenter
  instructio, -nis i.q. machinatio
  instrumentum, - i i.q. organum (sæpe periphrastice) a sensu strictiore b sensu latiore 2 i.q. apparatus a c.gen. b nude 3 i.q. copia, penus; Gertz M = argumentum RH
  instruo, -xi, -ctum, -ere 1 in re militari i.q. constituo, ordino 2 i.q. constituo, creo, efficio a nude b c.abl. 3 i.q. exorno, repleo 4 i.q. promptum, paratum facio 5 i.q. instituo, edoceo a nude b c.abl.
     instructus, -a, -um 1c.abl. i.q. præditus, ornatus 2 nude a i.q. bene ornatus b i.q. mollis
  insudo, -avi i.q. incumbo (in aliqua re RH) ; Gertz M (< sudor) = operam dare alicui rei;parvum sudare aliqua re RH
  insuesco, -vi, -scere i.q. assuesco, me apto
  insuetus, -a, -um i.q. non assuetus, expers
  ® insufficiens = parvum
  *insula, -æ 1 de terra aquis undique circumdata (opp. continenti e.g. 476, 17 de Britannia, Burgunda, Fiona, Sialandia, aliisque terris medio pelagi sitis : nota pleraque insularum nomina exitum habere in a, e.g. Boka, Masneta Syra etc. vulgo danice `ø´ a in universum b speciatim de Islandia ; de maritima insula 458, 22 (hodie nostra lingua `Slotsholmen´) 2 de pæninsula quæ hodie dicitur Wittow [provincia Rugiæ RH]
  insulanus, -i m. de iis qui insulas incolunt
  insularis, -is de iis qui insulas incolunt (opp. iis qui Iutiam incolunt)
  insultatio, -nis i.q. actio insultandi
  insulto, -avi 1 proprie a i.q. saltum facio b i.q hostiliter invehor 2 translate i.q. contumelias, invectivas infero a c. dat et gen. b c.dat. et abl. c c. dat. d abs.
  insultus, -us i.q. impetus
  insum, -esse c.dat. 1 sensu locali 2 translate
  insuper i.q. præterea, præter iam dicta
  insusurro, -avi i.q. auribus alicuius submissa voce alquid indo
  intactus, -a, -um i.q. non tactus, integer 1 generatim 2 speciatim a fere i.q. non punitus, non castigatus b de libero arbitrio virginis c de pudicitia
  integer, -ra, -rum 1 adi. a de rebus vel personis non diminutis i.q. incolumis b spectat ad animum fere i.q. totus 2 subst. a: n. b: m.
     integre i. sine deminutione, optime
  integritas, -tis 1 i.q. unitas a de rebus cohærentibus b de incolumitate 2 i.q. puritas a generatim de moribus b de fide (opp. perfidia, noxa)
  integro, -avi i.q. innovo
  intellectus, -us 1 i.q. mens 2 i.q. sensus, argumentum
  intellegentia, -æ i. actio intellegendi
  intellego, -xi, -ctum, -gere 1 i.q. comprehendo, mente capio, perspicio a c.acc. et (inf.) b abs. 2 sensu strictiore; Gertz M intelligere = sentire, comperire
  intemeratus, -a, -um i.q. integer, purus
  intemperans, -tis i.q. immoderatus, sibi non temperans
  intemperantia, -æ 1 de incontinentia morum a nude b c. gen 2 de immodestia 3 de cælo
  intemperate i.q immoderate
  intemperies, -i i.q. intemperantia cæli
  intempestivus, -a, -um i.q. importunus, qui iusto tempori non congruit 1 in universum 2 i.q. immaturus, de eo quod ante iustum tempus evenit
  intempestus, -a, -um i.q. cæcus, obscurus
  intendo, -di, -tum, -dere I trans. A i.q. tendo 1 proprie b translate B i.q. cooperio, impono (c.acc.et dat. 1 proprie 2 translate C i.q. dirigo, converto 1 sensu strictiore 2 sensu latiore D i.q. ago, facio, molior II intr. A c.dat. i.q. faveo, incumbo, studeo B c. inf. i.q. in animo habeo, molior C c. præp. i.q. me dirigo
  ® intentio Gertz M = incusatio/ affirmatio
  ® intentum = propositum/consilium Gertz M/RH
     intentus, -a, -um 1 c.dat. de eo qui operam dat a spectat ad singulas actiones b spectat ad ingenium 2 sine dat i.q. tentus
     intente i.q. acriter, diligenter
  intensio, -nis i.q. tensio
  intentatus, -a, -um i.q. intactus 2 i.q. novus
  intentio, -nis 1 i.q. contentio, labor 2 i.q. exercitatio 3 i.q propositum
  intento, -avi i.q. dirigo, converto, intendo
  *inter 1 de relatione locali a: duo vel complures limites nominantur b i.q. `in´ c. abl. c i.q. ìn´ c. acc. (de directione) 2 relatione locali debilitata a de hominum multitudine fere i.q. apud b de rerum multitudine c sensu hostili d sensu amicali e in distributione f in hæsitatione 3 de relatione temporali a generatim b inter hæc i.q. interea c: c. gerund.: inter redeundum = in redeundo 4 vergit in notionem concessivam
  intercapedo, -inis i.q. intervallum
  intercedo, -ssi, -ssum, -dere 1 de qualibet relatione quæ duas partes aut coniungit aut diremit i.q. intersum, inteiaceo a in universum b de relatione hostili c de tempore 2 i.q. intervenio = intercedo, deprecor pro aliquo 3 i.q. me oppono, impedio
  ® intercessio = deprecatio Gertz S 320, 13
  intercessus, -us i.q. interventus
  intercipio, -cepi, -ceptum, -cipere 1 de singulis actionibus i.q. capio, deprehendo, prehendo a c.acc. (vel nom.) b c.acc. et abl. c c. ab 2 i.q. impedio, obsisto, obstruo a de hominibus b de rebus 3 i.q. accipio, excipio, suscipio
  intercisio, -nis i.q. divisio
  intercisus, -a, -um i.q. divisus
  intercludo, -si, -sum, -dere 1 i.q. includo 2 i.q. obstruo, impedio
  ® intercursor = internuntius Gertz S 113, 9
  ® intercussor < Gertz : < incutio invicem (= excito RH)
  intercus, -tis i.q. intra cutem positus
  interdico, -xi, -ctum, -cere i.q. veto
     interdictum, -i i.q. actio interdicendi (de legislatione) Gertz M II, 220, 23 :sub interdictu
  interdiu i.q. die
  interdum 1 i.q. aliquando, nonnumquam 2 i.q. inter hæc, interea
  *interea 1 i.q. inter hæc, dum hæc geruntur 2 vi debilitata fere i.q. igitur (particula transitionis)
  interemptio, -nis i.q. nex
  interemptor, -is i.q. homicida, de eo qui interemit
  intereo, -ii, -itum, -ire i.q. pereo, morior 1 nude 2 c.abl.
  interequito, -avi i.q. equito inter
  interfectio, -nis i.q. interemptio, percussio
  interfector, -is i.q. homicida, percussor 1 nude 2 c.gen.
  interficio, -feci, -fectum, -ficere i.q. cædo, percutio
     interfectus, -a, -um i.q. cæsus, occisus, mortuus
  interfluo, -xi, -ctum, -ere i.q.(medius) fluo
  interfluus, -a, -um i.q. interfluens
  interfundo, -di, -sum, -ndere i.q. immisceo
  interiaceo, -ere i.q. intersum, iaceo inter
  intericio, -ieci, -iectum, -icere 1 i.q. interpono a genratim b speciatim de tempore 2 i.q. infero
  interiectus, -us 1 de actione intericiendi 2 de eo quod interiacet 3 de temporis intervallo 4 i.q. interventus
  interim 1 i.q.inter hæc, dum hæc geruntur 2 particula transitionis
  interimo, -emi, -emptum, -ere i.q. interficio, neco, iugulo
  interior, -us fere i.q. internus
     interius i.q. intra regni fines
  interitus, -us i.q. exitium 1 c.gen. 2 c.adi. 3 nude
  interlino, -levi, -litum, -linere i.q. linendo aliqua re aliquid compleo
  interluo, -i, -ere i.q. luendo variis terræ partibus allabor
  ® intermedium = intervallum, spatium interiectum
  ® intermedius qui est inter duo alios medius; intermediis proditionibus Gertz M II, 109, 12 = multis proditionibus præcedentibusRH
  intermeo, -are i.q. peragro 1 trans. 2 intr. (nonnisi præs.part. i.q.viator)
  ® interminabilis = aeternus
  intermissio, -nis i.q. mora; Gertz M = actio interpellandi RH
  intermitto, -si, -ssum, -ttere 1 i.q. interrumpo, finem facio 2 i.q. omitto, negligo; intermittere = inter se mittere Gertz S 103, 4
  internecio, -nis v. internicio
  internecto, - i.q. coniungo
  internicio, -nis i.q. cædes
  interniteo, -ui, -ere i.q. interfulgeo
  internuntius, -ii i.q. nuntius, legatus
  internus, -a, -um 1 qui in interiore alicuius rei parte est a adi. b subst. 2 i.q. domesticus, proprius
  interpellator, -is de eo qui interpellat, interrumpit
  interpello, -avi 1 aliquem loquentem interrumpo 2 i.q. intermitto 3 i.q. interrogo 4 i.q. cesso, prohibeo, sedo a trans. b intr. 5 i.q. rumpo; = hortari, orare, postulare Gertz S 100, 16
  interpono, -sui, -situm, -nere 1 proprie de collocatione 2 translate a generatim b speciatim
  interpositio, -nis i.q. intervallum
  interpres, -tis g.c. de alicuius rei teste a c.gen. b nude 2 de linguæ translatore e.g. 472, 5 Guthskalki quo Absalon apud Sclavos interprete utebatur
  interpretamentum, -i i.q. explicatio
  interpretatio, -nis 1 actio interpretandi, explicandi, iudicandi 2 i.q. comprehensio, peritia 3 i.q. translatio 152, 20 [locus falso scriptus RH]
  ® interpretare = transferre in Latinum; interpretari = transferre in Latinum tantummodo in aliquam sententiam
  interpretatus, -us de actione transferendi ex altera lingua 442, 13
  interpretor, -atus sum, -ari 1 c.acc. a i.q. denoto b i.q. iudico 2 c.acc.c.inf. i.q. efficio 3 i.q. iudico
  interritus, -a, -um i.q. intimidus, impavidus
     interrite i.q. intimide
  interrivatio, -nis i.q. fluminis vel maris interiectus
  interrogatio, -nis i.actio interrogandi
  interrogo, -avi i.q. quæro 1 c.acc.(sine additamentis) 2 c.acc. et variis præpos. 3 sequitur quæstio indirecta
  interrumpo, -pi, -ptum, -mpere i.q. abrumpo, intermitto
  interruptio, -nis i.q. interiectio
  interseco, -ui, -tum, -are 1 i.q. secando divido 2 i.q. findo, sulco
  intersero, -ui, -tum, -ere i.q. insero, interpono 1 c.acc. et dat. 2 c.acc.
  ® intersignium = Gertz M diversa signa indicant viam et locum ubi gladius Uffonis inveniatur; etiam = signum
  intersilio, -silui, -sultum, -selire i.q. saliendo inter aliquas res locum occupo
  intersitus, -a, -um i.q. interpositus 1 sine dat. 2 c.dat.
  ® interstinctio (< 2 interstinguo) = internecio Gertz M
  1:interstinguo, -xi, -tum, -guere 1 i.q. passim tego 2 i.q. distinguo, divido; RH Georges 2: interstinguo active ignem exstinguere; passive = interire
  interstitium, -i i.q. distantia, intervallum a sensu locali b sensu temporali 2 i.q. media collocatio
  intersum, - 1 i.q. particeps sum 2 i.q. adsum 3 i.q. disto, discrepo
  intervallum, -i 1 proprie de distantia a sensu locali b de tempore 2 translate i.q. differentia
  intervenio, -i, -tum, -ire 1 i.q. advenio, obviam venio 2 i.q. intersum, intercedo
  interventus, -us i.actio interveniendi, auxilium ferendi, subsidium 1 nude 2 c.gen.
  intervolo, -avi fere i.q. involo
  intestinus, -a, -um i.q. interior, domesticus; = inter se Gertz S 158, seq..v.18
  intexo, -ui, -tum, -ere i.q. texendo impleo
  ® intitulo (tarde) = aliquem in tabella proposita notare ad certum munus in officio divino peragendum Gertz S 305, 22
  ® intime = ex intimo corde Gertz S 432, 33
  intimidus, -a, -um i.q. non timidus, intrepidus (c.gen.obi.)
  intimo, -avi i.q. nuntio
  intimus, -a, -um 1 proprie i.q. ab exteriore alcuius rei parte remotissimus 2 translate a i.q. subtilis b i.q. carus
  intolerabilis, -e i.quod ferri non potest (cum proprie tum translate)
  ® intonare = tonitrus (m.) nostris auribus tonat
  intorqueo, -si, -tum, -quere 1 sensu torquendi nondum diminuto 2 i.q. infero 3 i.q. confero, mando
  intra terminos indicat qui aliquod continent (hic illic i.q `in´ c. abl.) 2 translate a in universum b de tempore
  intractabilis, -e i.qui tractari non potest, difficilis
  ® intraneus, -a, -um = indigena (apud Saxonem) = domesticus
  intrepidus, -a, -umi.q. intimidus, impavidus 1 c.gen. 2 c.ad 3 nude
     intrepide i.q. sine metu, intimide
  intrinsecus, -a, -um i.q. in interiore parte alicuius rei situs
  intro, -avi i.q. ingredior (vergit in notionem aggrediendi e, g. 378, 10) 1 trans. 2 abs.
  ® introductor = qui aliquid introducit Gertz M/RH
  introeo, -ii, -itum, -ire i.q. adeo, intro
  introgredior, -ssus sum, -di i.q. ineo, ingredior
  introitus, -us (de introitu missæ 313, 23 psallendi) i.q. aditus 1 de actione a proprie b translate 2 de loco
  intromitto, -si, -ssum, -ttere 1 i.q.immitto 2 i.q. demitto; intromittere se de aliqua re = se interponere
  ® int(h)ronizare = alicui regnum deferre RH;int(h)ronizatio
  introrsum, - de loco i.q. intra 2 de directione
  introspicio, -spexi, -spectum, -spicere i.q. inspicio
  ® intrudere (< in + trudo, -trusi, -trusum, -ere) passive : medial. : ascendere; (munus) capessere RH
  ® intrusus vide introrsum/introrsus
  intueor, -itus sum, - eri 1 proprie i.q. aspicio, contemplor, video a pro obiecto res corporea b abs 2 in imagine de terra i.q. specto 3 translate pro obiecto res incorporea a i.q. video b i.q. respicio
  intuitus, -us 1 proprie i.q. aspectus 2 translate i.q. respectus (c.gen. obi.) a nom. vel acc. b abl. vi præpositionis i.q. propter, causa : eo intuitu = eo ago, intuitu alicuius = ratione habita rei, intuitu pietatis/ de pietate Gertz M/RH
  intumesco, -ui, -escere. i.q. tumeo
  intus [opp. foris] 1 in domo, navi 2 in urbe, patria
  inultus, -a, -um i. ultionis expers, non ultus
  inumbratio, -nis i.q. caligo
  inumbro, -avi i.q. obscuro, umbra involvo
  inundatio, -nis de aquis superfluentibus
  inundo, -avi de aqua i.q. superfluo; Gertz M inundantia = inundatio
  ® inungere (in regem) oleo sacro Gertz S 219, 17
  inuro, -ssi, -stum, -rere translate i.q. i.q. inferveo; 1 inustus (particip. de inuro) 2 inustus = non ustus
  inusitatus, -a, -um i.q. non usitatus, modum excedens 1 adi. 2 subst.n; inusitatus = invisitatus Gertz M.
  inutilis, -e 1 i.q. cassus, non utilis a c.dat. b nude 2 i.q. perniciosus
  invado, -si, -sum, -dere sensu hostili i.q. aggredior
  invaletudo, -inis de imbecilitate corporis
  invalidus, -a, -um 1 proprie i.q. non validus, debilis a adi. b subst. 2 translate i.q. non firmus
  invariabilis, -e i.q. constans, de eo qui mutari non potest
  invasio, -nis i.q. actio invadendi, aggrediendi
  invasor, -is de eo qui aggreditur
  invectio, -nis i.q. actio invehendi vel potius conviciandi
  invectivæ, -arum i.q. invectio, convicium
  inveho, -xi, -ctum, -here I active A c.dat. 1 i.q. vehendo impono 2 translate i.q. infero B nude i.q. efficio II passive A c.dat. 1 i.q. pervenio ad 2 i.q. aggredior B c. in. C abs.
  invenio, -i, -tum, -ire 1 i.q. rem amissam vel diu requisitam rursus video 2 i.q. video (de re vel homine occurrente) 3 i.q. habeo, experior
  inventio, -nis i.q. actio inveniendi
  inventus, -us i.q. actio inveniendi, reperiendi
  inverecundus, -a, -um i.q. non verecundus
  investigabilis, -e i.q. investigatrix
  investigo, -avi 1 i.q. indago, scire cupio a c.acc. b c.quæst. ind. 2 i.q. invenire cupio
  invicem 1 adverbialiter a i.q. inter se b i.q. ex altera parte, vicissim c fere i.q. rursus 2 subst.
  invictus, -a, -um i.qui vinci non potest, insuperabilis 1 de hominibus 2 de rebus
  invideo, -di, -sum, -dere i.q. adimo, obtrecto 1 c.acc. et dat. 2 sine acc. 3 sine dat.
     invidens, -tis i.q. invidiosus, invidia plenus
     invidenter i.q. invidiose
     invisus, -a, -um i.q. detestabilis, non dilectus 1 abs. 2 c.dat.
  invidia, -æ i.q. actio invidendi, odium 1 c.gen. a obi. b subi. 2 abs.
  invidiosus, -a, -um i.q. asper, odiosus, molestus
     invidiose i.q. odiose
  invidus, -a, -um i.q. invidia motus
  invigilo, -avi i.q. incumbo, studeo
  ® invincibilis = invictus quod vide
  inviolabilis, -e i. qui violari non potest
  inviolatus, -a, -um i.q. integer, incolumis, non violatus
  invisito, -avi i.q. inviso
  inviso, -ere i.q. visito
  ® invisus = non visitatus; = non visus
  invitatio, -nis i.q. vocatio
  ® invitatorius-a-um = qui invitat Gertz S
  invito, -avi 1 proprie i.q. hortor, voco a generatim b speciatim i.q. ad convivium voco 2 translate i.q. illicio a active b passive (c. abl.)
  invitus, -a, -um i.q. non voluntarius, nolens
  invius, -a, -um 1 adi. a: proprie de locis ubi via non est b: translate 2 subst. n. i.q. locus invius
  ® invocavit sc. me et ego exaudiam eum = dominica prima Quadragesimae
  involo, -avi 1 proprie i.q. adversum volo 2 in imagine a de crinibus agitatis b fere i.q. salio 3 translate a i.q. aggredior, invado b i.q. rapio, arripio
  involucrum, -i fer i.q. simulatio, species
  involvo, -vi, -utum, -vere 1 c. acc. a de actione volvendi vel potius volvendo circumdandi b de actione amplectendi, incurrendi, invadendi 2 c.acc. et abl. a i.q. circumdo b i.q. tego c i.q. connecto, insero
     involutus, -a, -um i.q. occultus, lectus
  iocabundus, -a, -um i.q. iocans
  iocor, -atus sum, -ari i.q. ludo
  iocosus, -a, -um i.q. ridiculus, lepidus
     iocose i.q. lepide
  iocularis, -e i.q. qui ad iocum pertinet
  ioculator, -is i.q. scurra
  ® iocundari = lætari Gertz S 20, v.1
  iocur, -inoris n. de corporis parte
  iocus, -i 1 i.q. ludificatio 2 i.q. ludus
  *ipse, -a, -um 1 sensu proprio circumscribit vel præcipue commorat rem vel personam iam dictam (cum adiective tum substantive ; hic illic casus obliquus pro nom. ponitur 2 sensu proprio vanescente a i.q. is; b i.q. ille; c i.q. se; d vergit in notionem articuli (c. subst. genetivum includit) 3 iuncturæ notabiliores a c. pron. demonstr. b c. pron. refl. c c. pron.pers. d et ipse (cum in enunt. rel. tum in aliis) e ipse quoque; ipse = prædictus Gertz S passim
  ipsemet i.q. ipse
  *ira, -æ fere i.q. indignatio 1 c. gen. 2 nude
  iracundia, -æ de irascentis habitu
  iracundus, -a, -um i.q. infensus
  ® irrationabilis = rationis expers RH
  iratus, -a, -um i.q. irâ accensus, indignatus
  ® irrecuperabilis = qui restitui non potest Gertz M/RH;Georges: = irreparabilis, immutabilis
  irrediturus, -a, -um i irremeabilis; quod non redit
  ® irrefragabilis = nullo repugnante
  ® irregularitas = quod contra regulam est
  ® irremuneratus = aliquid remuneratum non est < remunerari = munus referre
  ® irreparabiliter = quod reparari non potest
  irrepo, -si, -tum, -ere c. dat. 1 i.q. rependo, insinuor, intro 2 i.q. clam me trado 3 i.q. paulatim insinuor
  irrestrictus, -a, -um 1 i.q. non restrictus, solutus, laxus 2 i.q. non impeditus
  ® irreverenter = inhoneste
  irrevocabilis, -e 1 de iis quæ revocari non possunt 2 de iis quæ reposci non possunt, fere i.q. certus 3 i.q. obstinatus
     irrevocabiliter i. ita ut revocari, reposci non possit, irreparabiliter
  irrideo, -si, -sum, -dere i.q. ridendo contemno, illudo
  irriguus, -a, -um i.qui irrigat
  irrisio, -nis i.actio irridendi, cavillatio
  irrisor, -is i.q. cavillator
  irrisorius, -a, -um i.qui ad irrisionem pertinet
  irritamentum, -i i.q. incitamentum, -i 1 c.gen.(cum obi. tum subi.) 2 nude
  irrito, -avi 1 i.q. exagito, exaspero 2 i.q. perturbo
  irritus, -a, -um 1 i.q. vanus a nude b c.gen. rei non ratæ 2 i.q. deceptus
  irrogo, -avi i.q. adicio, impono, infero 1 in universum 2 de actione puniendi
  irrumpo, -pi, -ptum, -mpere 1 de actione violenter intrantis, ingredientis a c. acc. b abs. 2 de hostili impetu a c.acc. b abs. 3 de subito adventu
  irruo, -i, -ere 1 de qualibet actione immittendi, impetus faciendi a sequitur in b abs. 2 de inundatione 3 de subito adventu
  irruptio, -nis 1 i.q. impetus, incursio a c. gen subi. b c.gen.obi. c c.adi pro subst. d nude 2 i.q. ruptio
  irruptor, -is i.qui impetum facit
  *is, ea, id I adi. A in universum B c. nom. propr. C sequitur enunt.rel. D i.q.talis, tantus II subst. (nonnulli casus, e.g. abl.pl. semper substantive ponuntur) A m. vel f. (sequitur enunt.rel.) 1 de tertia persona, sæpe in initio enuntiati a in universum b pro pron. refl. 2 de rebus B n. 1 c.gen. 2 nude (c. enunt.rel. 3 id ipsum
  ® isdem = idem
  iste, -a, -ud pron. demonstr. 1 in universum 2 i.q. hic (opp. ille) 3 sensu peiorativo ; iste saepe = hic Gertz S passim
  istic i.q. ibi
  istinc i.q. inde, exiis locis
  *ita i.q. eo modo, sic I solum ponitur A spectat ad antecedentia B spectat ad sequentia 1 ita....ut 2 ita ut 3 ita ...si 4 ita...cui II respondet aliis adverbiis A ut 1 ut...ita, a: duo membra inter se opponuntur b: duo membra congruunt (fere i.q. et....et, non modo...sed etiam) 2 ut...ita etiam 3 ut....ita et 4 ut...ita quoque B sicut :1 sicut...ita 2 sicut....ita quoque C prout 127, 10 III quid ita (in quæstione directa
  *itaque 1 primo loco a i.q. (et) ita b i.q. deinde, porro c de transitione 2 secundo loco a i.q. igitur b i.q. ita c i.q. deinde d transitionem indicat
  item 1 i.q. eodem modo 2 in enumeratione i.q. porro 3 in oratione directa inducit personam loquentem i.q. rursus
  iter, -ineris 1 de actione eundi, proficiscendi, propositi spatii conficiendi (difficile est distinguere inter 1 et 2) 2 de ipsa via peragranda (nonnulla ad 1 trahi possunt 3 i.q. facultas, copia a abs. b c.gen.
  iteratio, -nis i. actio iterandi, renovandi
  iterato i.q. denuo
  itero, -avi i.q. renovo
  iterum i.q. secundo, rursus 1 solum ponitur 2 apponitur vel semel vel tertio
  itidem i.q. etiam, porro
  iuba, -æ i.q. capilli equi
  iubar, -is n. i.q. splendor
  *iubeo, -ssi, -ssum, -bere i.q. impero, præcipio 1 c.obi.et inf. a active b passive 2 c.acc. et inf (passive) 3 c.dat. et inf 4 c.inf.5 sequitur coniunctivus 6 sequitur ut (ne) 7 c. acc. (vel nom.) 8 abs. ;iubere = permittere Gertz S 10017
  ® iubilare (melum) = canere Gertz S 158, seq. v. 2
  ® iubilatio = actio iubilandi
  ® iubileus =annus iubileus ; iubileum = tempus iubileum
  ® iubilo, -avi, -atum, -are = laetos clamores tollere
  ® iubilum = clamor militum;clamor laetus venatoris
     iussum, -i n. i.q. imperium 1 c.gen. 2 abs.
  iucunditas, -tis 1 i.q. gaudium, delectatio 2 i.q. suavitas
  iucundus, -a, -um 1 i.q. lætus 2 i.q. suavis, gratus 3 i.q. pulcher, amønus
     iucunde i.q. læte, libenter
  iudex, -icis de eo qui iudicat, fere i.q. arbiter
  iudicatio, -nis i.q. actio iudicandi, iudicium
  iudicialis, -e ad iudicium vel potius ad legem castrensem pertinens (pro gen.)
  iudicium, -i I i.q. cognitio, diiudicatio, actio iudicandi (sensu iuridiciali) A generatim 1 c.gen. a obi. b subi. 2 nude B speciatim 1 de iudicio clericorum 2 de supremo iudicio II i.q. existimatio, sententia; iunctura iuris:
  iudico, -avi 1 sensu iuridiciali de actione damnantis a personæ b notæ 57, 34 nec nos nota iudicet ulla, `brand´ hodie britannice.(RH) 2 sensu latiore a i.q. æstimo b i.q. puto, existimo
  iugalis, -e 1 i.q. iugo coniunctus 2 i.q. coniugalis; iugales, -ium = duo equi ;vinculum iugale = conubium
  iugera, -um (pl. RH) 1 de spatio terræ 2 de mensura terræ (subesse videtur vox Danica, fortasse `bol´) 290, 6
  iugis, -is i.q. assiduus, continuus, constans
     iugiter i.q. semper, sine intermissione
  iugo, -avi i.q. coniungo
  iugulo, -avi i.q. interficio, occido, trucido
  iugulum, -i proprie de collo a c.gen. b nude 2 metonymice a de iugulo = vitæ sede b de cæde = iugulatio
  iugum, -i 1 de ligno quod duobus iumentis imponitur 2 de spatio terræ quod iugo boum circumaratur 3 de hastis sub quas victi mittuntur in signum cladis 4 de cacumine montium, de locis editis 5 translate de quolibet onere a c.gen b abs.
  iumentum, -i 1 proprie a de animali quo ad portandum vel trahendum utimur b de equo, in nomine herbæ 79, 31 2 metonymice de vehiculo 226, 25
  iungo, -xi, -ctum, -gere i.q. coniungo 1 c.(acc.et) dat. 2 c. acc. et cum 3 c. acc. etabl. 4 c.acc. 5 abs.
     iunctus, -a, -um 1 i.q coniunctus, connexus a c. dat. b sine dat. 1 i.q. finitimus, , vicinus 3 fere i.q. una cum
  iuramentum, -i i.q. iusiurandum
  iuratio, -nis i.q. actio iurandi, iusiurandum, iuramentum
  iuratorius, -a, -um i.q. iureiurando firmatus
  iurgium, - i.q.altercatio, convicium, controversia
  iurgo, -avi i.q.altercor, rixo
  iurisdictio, -nis de potestate eius qui iura dat. de pontificatu Hamburgensi 382, 7
  iuro, -avi i.q. iureiurando affirmo 1 c.acc. c. inf., 2 sine verbo; Gertz S 69, 12 sec.nunt. + ne pro acc.c.inf.
  1 ius, -ris n. 1 nude a de quolibet legis vinculo, de legibus hominum et naturæ b de lege castrensi c de iure canonico d de iure regio 2 c.gen. (varii sensus) a c.gen. gerund. b c. gen. subst.; Gertz M iura carnis persolvere = mori
     iusiurandum, -i de fide verbis sollemnibus data = iuramentum
  2 ius, -ris i. liquor carnis assatæ
  ® iussio = iussum = quod (militibus) iubetur
  ® iustitia/iusticia = aequitas (opp. intemperantia) ; obiective: summa legum (Georges) = satisfactio/redditio;iustitiae complementum = satisfacere ; = iurisdictio
  ® iustificare = purgare
  ® iustitiarius/iusticiarius = qui ius aeque dicit
  iustus, -a, -um 1 adiective a i.q. æquus, dignus (de iis quæ certis condicionibus respondent) b i.q. legitimus 2 subst. n. pl. i.q. debitum
     iuste 1 i.q. æque, iure 2 i.q. plane
  ® iuvamen (< iuvo) tarde = auxilium
  ® iuvencula (tarde) < iuvenca < iuvenis Gertz S 273, 25
  iuvenilis, -e i.q. ad iuventutem pertinens 1 adi. 2 subst.
     iuveniliter i.q. iuventutis more, temere
  *iuvenis, -is m. 1 de singulis hominibus nondum adultis (sg. et pl.) 2 de iuventute, de pube
     iunior, -is i.q. minor natu
  iuventa, -æ 1 deætate iuvenili 2 de iuvenibus
  iuventus, -tis i.q. pubes 1 additur nomen gentis 2 sine gentis nomen
  iuvo, -vi, -tum, -vare 1 i.q. auxilium, opem fero (c.acc.) 2 i.q. prosum (impersonaliter) 3 i.q. delecto
  iuxta 1 adverbialiter i.q. æque, pariter 2 præponitur a i.q.prope, apud b i.q. secundum 3 postponitur i.q. apud


  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z |

  PræfatioAd usumIndex abbreviationumTota editio 1996Tota editio 1997


  K
  kalendæ, -arum de primo mensis die
  ® karistia vide caristia
  ® karitative vide caritative
  ® knese = dominus vox Sclavica Gertz S 194, 18
  ® kyrieeleison = letania Gertz S 243, 19


  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z |

  PræfatioAd usumIndex abbreviationumTota editio 1996Tota editio 1997


  L
  labefacio, -feci, -factum, -facere i.q. concutio, debilito, labefacto
  labefacto, -avi i.q. concutio, efficio ut aliquid vacillet 1 proprie 2 translate
  labellum, -i.q. labium
  ® labens = transitorius Gertz S 64, 12
  labeo, -nis m. i.q. ganeo, helluo, tumidis labellis præditus
  ® laberintus = laburinthus
  labes, -is f. 1 de eo qui ruinam efficit, labefactat 280, , 37 religionis (opp. robur ac columen) 2 i.q. dedecus, flagitium a c.gen. b nude
  labilis, -e 1 i.q. lubricus, non stabilis 2 i.q. solutus, laxus 3 i.q. inclinatus
  labium, -i i.q. labrum
  labo, -avi i.q. instabilis sum, nuto, vacillo 1 proprie 206, 12 ebrietate 2 translate 208, 3
  labor, -psus sum, -bi 1 proprie de motu locali a de ferro penetrabili b de aqua i.q. curro, fluo c de actione cadendi, collabendi vel concidendi, decidendi 2 de tempore 3 vanescente notione propria a i.q. evado b i.q. deficio c i.q. erro, pecco d i.q. morti appropinquo, decedo
  *labor, -is de actione eius qui officio fungitur, de negotio, de opera (hic illic prævalet notio molestiæ e.g. 22, 19) a: genus laboris indicat adiectivum b: genus laboris indicat genetivus c: genetivus eum indicat qui laborat d nude 2 de opere, de libro
  laboro, -avi 1 i.q. nitor, officio, fungor, operam do a c.inf. b abs. 2 i.q. vexor, periclitor a c.abl.b abs.
  labrum, -i de oris parte
  lac, -tis i. liquor ex ubere stillans
  lacer, -a, -um 1 passive a proprie i.q.dilaceratus, discissus b translate i.q. disiectus 2 active i.q. lacerans
  laceratio, -nis i.q. actio lacerandi, laniatus
  lacero, -avi 1 sensu strictiore i.q. dilacero, discindo, distraho 2 sensu latiore a i.q. vexo b i.q. aggredior, opprimo, perdo
  lacertus, -i i.q. brachium
  lacesso, -ivi, -itum, -ere i.q. excito, provoco, tento 1 c.abl. 2 sine abl. 3 abs.; lacessire pro lacessere Gertz S App.6, 9
  lacrima, -æ i.q. humor ex oculis emanans
  lacrimabilis, -e i.q. miserabilis, tristis
  lacrimo, -avi i.q. lacrimas fundo, fleo
  lacrimosus, -a, -um de eo qui lacrimas commovet
  lacteus, -a, -um i.q. lacte plenus
  ® lacticinium (< lac, -tis + cena + syllabae finales) > lacticinia sc.cibaria (< cibarium = farina hordei) + lac, -tis = cibarium lacticinium RH
  lacuna, -æ de qualibet cavitate soli, de gurgite, de voragine 2 i.q. palus
  lacunar, -is n. i.q. lacuna, palus
  lacus, -us i.q. stagnum
  lædo, -si, -sum, -dere 1 trans. a i.q. affligo, offendo b i.q vulnero 2 intrans. 88, 25
  læsio, -nis 1 proprie a i.q. damnum, detrimentum b i.q. vulneratio 2 translate i.q. violatio, offensio
  ® lætanter / læte = cum gaudio
  lætitia, -æ i.q. gaudium, hilaritas, habitus eius qui læto animo est
  lætor, -atus sum, -ari i.q.iucunde afficior, gaudeo 1 c.abl. 2 c.acc. c.inf. 3 sequitur quod
  lætus, -a, -um 1 de mente humana i.q. contentus, felix 2 de habitu vultus oculorum vocis i.q. hilaris a proprie b in imagine i.q. serenus 3 de rebus i.q. alacer, iucundus, lætabilis
  lævorsum, - i.q. ad lævum versus
  lævus, -a, -um de altera vel corporis vel aciei parte (opp. dexter) 1 adi.2 subst. f. i.q. manus læva (opp dextra)
  ® laicus (laycus) opp. clericus RH
  lambo, -ere i.q. ligurio
  lamentor, -atus sum, -ari i.q. deploro, doleo
  lamentum, -i i.q. lamentatio, querela
  lamina, -æ de frusto metalli 2 de acumine
  lampas, -dis f. i.q. fax
  lancea, -æ i.q. hasta, jaculum
  ® lanceare = lanceâ perforare Gertz S 61, 2; lanceare (Georges) :lanceam attollere
  ® lance/iola = lancea parva Georges
  ® lancolum = stragulum laneum Gertz S 330, 3
  laneus, -a, -um i e lana factus
  langueo, -i, -ere i.q. languidus sum, moror
  languesco, -i, -escere i.q. torpesco
  languidus, -a, -um 1 i.q. lentus, tardus 2 i.q. iners
     languide i.q. lente
  languor, -is 1 i.q. defectio virium, infirmitas 2 i.q. morbus
  laniatus, -us i.q. actio laniandi, dilaceratio
  lanio, -avi i.q. dilacero
  lanx, -cis f. 1 i.q. vas cibum continens 2 de duobus (libræ) vasculis 97, 9; Gertz M: aequa lance < iunctura: aequa lance pendere
  lapideus, -a, -um i. adi. pro gen. lapidis
  lapillus, -i i.q. parvus lapis
  *lapis, -dis de massa dura, fere i.q. saxum
  lapsus, -us 1 proprie de cursu rapido a de aqua b i.q. actio cadendi, casus c i.q. ruina 2 vanescente sensu proprio a i.q. occasus, ruina b i.q. error
  laquear, -is n. 1 proprie de trabibus tecti 2 in nomine floris 79, 32 (lingua nostra `tagrør´ ; teutonice `Schilfrohr´ ; (vide ungula: lusus de cubitu et herba RH)
  laqueatus, -a, -um de locis depressis, fere i.q.cælatus
  laqueus, -i 1 proprie de fune quo homines strangulantur i.q. tendicula 2 in imagine de insidiis vel fraude
  lar, -is 1 de dis qui custodes omnium habitationum putantur 2 metonymice a de foco b de æde
  lardum, i n. i. porcina
  largior, -tus sum, -ri i.q. (large)dono 1 c.acc. 2 abs.
  largitas, -tis i.q. liberalitas
  largitio, -nis i.q. liberalitas 2 i.q. donum corrumpendi causa datum vel actio eius qui donis corrumpit
  largus, -a, -um i.q. abundans, multus
  larva, -æ 1 i.q. spiritus maleficus, monstrum 2 i.q. exuviæ, tegumentum nativi decoris
  ® larvatus = monstruosus
  lascivia, -æ 1 i.q. petulentia a c.gen b abs. 2 i.q. pavor
  lascivio, -vi, -tum, -re 1 i.q. exsulto 2 i.q. luxurio
  lascivus, -a, -um 1 i.q. voluptuosus, petulans a adiective b substantive 2 de equis i.q. pavidus
     lascive i.q. licenter
  lassitudo, -inis i.q. fatigatio 1 c.gen. 2 abs.
  lasso, -avi i.q.fatigo
  lassus, -a, -um i.q. fatigatus
  *latebra, -æ 1 de loco ubi aliquis latet, de perfugio, de receptaculo a c.gen. 2 vergit in notionem fraudis, mendacii
  lateo, -ui, -ere 1 proprie i.q. me occulto 2 i.q. obscurus sum
     latens, -tis i.q. absconditus, occultus 1 adi. 2 subst.
     latenter i.q. occulte, secreto
  later, -is i.q. tegula [murum cocti lateris 272, 10 non tectum, recte tegula tecti RH]
  laterculus, -i i.q. parvus later
  latericius, -a, -um i. e latere factus
  latex, -icis i.q. fons
  latibulum, -i i.q. perfugium, receptaculum
  laticlavius, -a, -um i. lato clavo præditus (in ornamentis sacerdotalibus)
  latifundium, -i i.q. bonum, prædium 1 c.gen. 2 abs.
  latio, -nis i. actio (per)ferendi
  latitudo, -inis i.q. spatiositas, extensio
  lator, -is 1 de eo qui aliquid fert 2 de eo qui aliquid exhibet
  ® latrabilis = latrans vide latro
  latratus, -us i.actio latrandi
  latro, -avi i.q. canis vocem edo
     latrantes, -um i.q. canes
  latro, -nis i.q. insidiator, prædo, sicarius
  latrocinium, -i 1 proprie i.q. rapina 2 translate i.q. insidiæ, fraus 3 metonymice de latronibus
  latus, -a, -um 1 i.q. in latitudinem ductus a de rebus b de statura hominum 2 i.q. amplus, extensus
     late i.q. magna extensione, vaste, ample
  latus, -eris n. 1 de dextra et sinistra parte corporis humani vel animalis a sensu strictiore b sensu proprio evanescente, fere periphrastice 2 de dextra vel sinistra rei parte a generatim b speciatim de altera aciei parte
  laudabilis, -e i.q. laudatione dignus
     laudabiliter i.q. egregie
  laudatio, -nis i. actio laudandi, commendandi
  laudo, -avi 1 i.q. laudibus extollo, orno, probo 2 vergit in notionem afferendi, citandi, commemorandi
  laudator, -is de eo qui laudat
  laus, -dis 1 i.q. approbatio a nude b c.gen.obi. c c.gen. subi. 2 i.q. honor, gloria, fama a c.gen. b nude 3 i.q. res egregie gestæ; laudes : pars ultima officii nocturni (sub tempus matutinum) in qua laudes domini decantabantur Gertz S 326, 30
  lautitia, -æ i.q. luxuria
  lautus, -a, -um i.q. luxuriosus
     laute i.q. luxuriose
  lavacrum, -i 1 de actione lavandi, fere i.q. balneum 2 de baptismate: lavac(h)rum salutare Gertz S 87, 2
  lavo, -lavi, - lotum, -lavare 1 i.q. me aqua purgo 2 i.q. madefacio 57, 17
  laxamentum, -i 1 i.q. lenimentum, levamentum 2 i.q. remissio
  laxatio, -nis i.q. remissio
  laxo, -avi 1 i.q. remitto aproprie b translate 2 i.q. evello 3 i.q. dimitto 4 i.q. violo 5 i.q. indulgeo
  laxus, -a, -um 1 i.q. amplus, extensus, latus 2 i.q. solutus a proprie b translate c in imagine 3 i.q. flexibilis
     laxe i.q. late
  ® lazaricus = leprosus Gertz S 81, 12
  ® leccator = scurra vanam loquelam proferens Gertz S 318, 5, 10
  ® lechitus = lechytus Gertz S 350, 22
  lectica, -æ i.q. ferculum
  lectio i.q.actio legendi; lectiones divinæ = scripta sacra> pericopæ seu partes ex sacra scriptura vel ex vitis sanctorum desumptæ; septima lectio = prima lectio in tertio nocturno; tertia lectio ultima in primo nocturno circa mediam noctem Gertz S 339, 26; Gertz M : lectio = verba scriptoris
  ® lectisternium =stragula vestis Gertz S 108, 9
  lectito, -avi i.q. studiose colligo
  lector, -is de eo qui legit
  lectulus, -i i.q. lectus
  lectus, -i 1 de cubili, de loco ubi dormitur 2 i.q. feretrum
  ® legalis = ad legem (i.e. vetus testamentum) pertinens Gertz S 87, 8; legaliter = ut leges poscunt RH
  ® legatarius = 1 legatus 2 qui testamentum possidet ; subst: legatarium = testamentum/ legatum Georges
  ® legatia = officium legati Gertz M
  legatio, -nis de mandato, munere nuntio legatorum vel de ipsis legatis I in universum A abs. B c.gen. 1 obi. 2 subi II de Romanæ ecclesiæ legatis; Gertz M I, 263, 18 in legatione vadere = ut legati vadunt
  *legatus, -i de eo qui legatione fungitur, ab aliquo missus est 1 generatim 2 speciatim de apostolicæ sedis legatis
  ® legendarium = liber legendarum
  ® legislator qui legem fert sive imponit populo Gertz MRH
  legitimus, -a, -um 1 de iis qui(quæ) secundum leges sunt a generatim b speciatim ad legem castrensem spectat 2 de iis quæ lege vel potius consuetudine fiunt, fere i.q. constans
  lego, -avi 1 i.q. assigno 2 i.q. testamento relinquo
     legatum, -i n. i.q. testamentum
  lego, -legi, -lectum, -legere 1 de qualibet actione colligendi 2 de actione convocandi 3 de actione (intel)legendi litteras sive figuras 4 de actione eligendi
     lectus, -a, -um i.q. egregius, optimus 1 pos. 2 superl.
  ® lembus (< graece) = navicula
  lemures, -um m. i. nomen monstrorum
  lenimentum, -i 1 i.q. levamen 2 i.q. illecebra
  lenio, -vi, -tum, -re i.q. levo, minuo, mitigo
  lenis, -e i.q. clemens, mitis
     leniter 1 i.q. clementer 2 i.q. caute
  lenitas, -tis 1 i.q. tranquillitas 2 i.q. cautio, prudentia
  lenocinium, -i i.q. illecebra
  lentesco, -ere i.q. callosus fio, duresco
  lentigo, -inis i. maculum cutis
  lentus, -a, -um i.q. diuturnus, iners, tardus
     lente i.q. tarde, tranquille
  leo, -nis g.c. pro fera ponitur: 24, 6(cf.502, 26 tigres)
  lepidus, -a, -um i.q. urbanus
  lepos, -ris m. i.q. urbanitas
  ® lepra elephantina = elefantiasis
  lepus, -oris g.c. i. nomen animalis
  ® lesio = cædes vide laesio
  ® letabundus = lætitia plenus Gertz S 132, 10, 17
  letalis, -e i.q. mortalis, mortem efficiens
     letaliter i.q. mortifere
  ® letania = preces ecclesiasticæ a kyrieeleison incipientes trinitatemque et omnes sanctos invocantes Gertz S 325, 22
  ® letanter vide laetanter
  letifer, -a, -um i.q. mortifer
  letum, -i i.q. exitium, mors; etiam : lethum Gertz S 426, 14
  ® leuga > gallice : lieue (4 miliaria)
  ® leve = leviter Gertz S 316, 22
  levis, -e 1 sensu strictiore de parvo pondere 2 sensu latiore a i.q. debilis, non firmus b i.q. agitabilis, mutabilis c i.q. parvus, exiguus d i.q. non gravis 321, 19
     lèviter i.q. parum Gertz M = facile; leviuscule = facilime Gertz M /RH
  lêvis, -e 1 de membris glabris, mollibus (opp. hispidis) 2 i.q. politus
  levitas, -tis i.q. inconstantia, incontinentia, instabilitas 1 c.gen. 2 sine gen.
  lêvitas, -tis i.q. mollities, teneritas
  ® leviter Gertz S
  ® leviticum officium = diaconi (levitæ) officium (evangelii prælegendi) Gertz S 305, 24
  levo, -avi 1 proprie i.q. tollo, attollo 2 translate a i.q. deminuo, mitigo b i.q. demo c i.q. tollo(de voce); = ædificare Gertz S 148, 6 ; levare = elevare (ossa sancti) 15, 19, Gertz S 109, 17 (hominem) qui peccavit deiciendo levare.
  lex, -gis I i.q. decretum, statutum A in universum 1 c.gen. 2 abs. B speciatim 1 de lege quæ danice `witherlogh´vocatur; [nunc danice `vederloven´ RH] 294, 10 297, 9 297, 11 298, 2 2 de iure canonico II i.q. condicio, necessitas, status A c.gen. B abs. III i.q. ordo IV i.q. modus
  libamen, -inis n. i.q. libatio
  libamentum, -i de sacrificio 1 apud paganos 2 apud christianos de corpore et sanguine Christi
  libellus, -i de missali, de libro missæ
  liber, -ri m. de missali, de codice qui sacrum textum continet
  liber, -a, -um I adi. A i. qui sui iuris est, ingenuus B i.q. liberatus, privatus, solutus (c. abl.) C i.q. non impeditus, licitus, solutus 1 additur subst. 2 sine subst. D i.q. impavidus, audax II subst. A sg. 1 m. 2 f. B plur. de progenie, de filiis 1 c.gen. 2 abs.
     libere 1 i.q. facile, expedite, solute 2 i.q. audacter
  liberalis, -e 1 de iis quæ in viri ingenui naturam cadunt 311, 3 artium 2 fere i.q. benignus, largus 3 fere i.q. nobilis, pulcher
     liberaliter i.q. benigne, large
  liberalitas, -tis i.q. largitas, munificentia 1 c.gen. 2 nude
  liberatio, -nis i. actio liberandi
  liberator, -is de eo qui liberat
  libero, -avi i.q. eripio, exuo 1 c.abl. 2 sine abl.
  libertas, -tis I proprie de condicione eius qui liber est (cum sensu strictiore opp. servituti, captivitati tum sensu latiore A c.gen B abs. 1 generatim 2 speciatim de iure eligendi, subrogandi episcopi II translate A de libero arbitrio i.q. copia, facultas, licentia 1 nude 2 c.gen. a obi. b subi. B i.q. audacia, impudentia
  libertus, -a, -um i.q. servus cui libertas data est
  libet, -uit vel itum est, -ere i.q. iuvat, placet 1 c.inf. 2 sine inf.; c. acc.c. inf. Gertz S 320, 15
     libitum, -i n. 1 i.q. beneplacitum, voluntas 2 i.q. libido 3 i.q. appetitus; Gertz M libitus, -us m. :id quod libet
     libens, -tis i.q. lætus, promptus, voluntarius
     libenter i.q. gratulanter, cum gaudio
  libidinosus, -a, -um i.q. cupidus, lascivus, voluptate plenus
  libido, -nis I i.q. appetitus, desiderium, studium A c.gen. 1 obi. 2 subi. B nude II i.q. amor, cupido, voluptas A c.gen. B nude
  libo, -avi i.q. bibo, degusto, haurio; Gertz M I, 122, 5 : translate leges...quas ...libavi i.e. libare = delibare = degustare
  *libra, -æ de mensura monetæ; = marca (denariorum) Gertz S 323, 1 = 240 denarii (danice pendinge)
  ® libralis = qui unam libram pendet
  ® librarius = qui ad libros pertinet; libraria sc.taberna = ubi libri ementur > libraria monasterii = bibliotheca, etiam = armarium librorum RH
  libratus, -us i.q. actio librandi, ictus gravis
  libro, -avi 1 i.q. metior, penso 2 i.q. adapto tempero 3 i.q. vi emitto, iacto, iaculor 4 i.q. moveo
  liburna, -æ i.q. navis;Georges: liburna sc.navis (< terra Liburnia nunc Kroatia)
  liburnica, -æ i.q. liburna
  licentia, -æ 1 i.q. copia, facultas, permissio a c.gen.rei b abs. 2 i.q. libertas, intemperantia; GertzM iunctura : ut licentia detur = ut aperte loquendum ; licenciatus = cui licentia permissa est
  *licet, -uit vel -itum est, -ere i.q. possibile est, conceditur, potestas datur 1 impersonaliter a c.inf. b c.acc.c.inf. c sine inf. 2 personaliter 101, 29
     licens, -tis 1 i.q concessus, permissus 2 i.q. laxus, solutus
     licenter i.q. immoderate, libere
     licitus, -a, -um i.q. concessus, permissus
     licite i.q. libere, licenter
  licet i.q. etsi, quamvis 1 c.coni (præs.impf., perf., plusqupf. a sequitur tamen b sine tamen 2 sine verbo
  lictor, -is de carnifice, de cruento ministro
  ® ligamen = nodus
  ligamentum, -i i.q. corrigiæ
  ® ligatura Gertz M : ligaturas laxare = tegumenta laxantur II, 484, 3RH
  ligneus, -a, -um i.q. e ligno factus
  lignifer, -a, -um i. ligno præditus
  lignum, -i 1 de materia arborum (cum collective tum de singulis truncis, trabibus, palis) a generatim b speciatim de ligno compactili quo alius alium agnoscit 2 de ipsis arboribus
  ligo, -avi i.q. iungo
  ligo, -nis m. de instrumento rustico, fere i.q. rastrum
  ligurio, -re i.q. lambo 1 c.acc. 2 abs.
  limbus, -i de patagio sive ora vestis
  limen, -inis 1 de ligno quod transversum in inferiore ianuæ aut portæ parte ponitur 2 i.q. aditus a c.gen. b nude 3 i.q. principium 4 fere i.q. limes; limina = ianuæ Gertz S 128, 7; limina (sacraria sepulchralia) sanctorum (visitare) Gertz S 268, 17
  limes, -itis m. i.q. finis, terminus
  limito, -avi i.q. termino
  limo, -avi i.q. acuo
  limosus, -um i.q. luto vel limo plenus, cænosus
  limus, -i de cæno, luto, terra palustri
  linea, -æ 1 de serie 2 de figuris in cinere descriptis. 3 de viæ limite
  lineamentum, -i i.q. adumbratio, forma, linea
  lingua, -æ 1 de corporis parte 2 de facultate dicendi (`parole´) 3 i.q. sermo (`langue´) a c.gen. b sine gen.
  ® linire = linere < linea > linealis vide linea
  linquo, -qui, -nquere 1 i.q. desero, destituo, relinquo 2 i.q. sino
  ® lint(h)eamen < linteus < linum = linteum Gertz S 379, 18
  linter, -ris i.q. cymba, navicula
  linteum, -i n. 1 i.q. pannus 2 i.q.velum
  liquet, -re i.q. constat, manifestum est
  liquidus, -a, -um 1 i.q. fluidus 2 i.q. serenus, limpidus 3 i.q. manifestus a c.subst. b impersonaliter
     liquido i.q. aperte, clare, manifeste 1 generatim 2 speciatim de sono
  liquo, -avi i.q. liquefacio, liquidum reddo; RH : liquorem cribrare
  liquor, -is i.q. humor 1 c.gen. 2 sine gen.; = potio Gertz S 95, 22
  lis, -tis de controversia, rixa 1 generatim 2 speciatim sensu iuridiciali
  litatio, -nis i.q. piaculum, propitiatio
  litigiosus, -a, -um i.q. lite plenus
  litigium, -i n. i.q. contentio, controversia
  lito, -avi i.q. sacrifico
  litoralis, -e de iis qui(quæ) prope litus sunt, fere i.q. maritimus
  littera, -æ 1 sg. de singulis scripturæ signis (cum de aliis tum de iis quæ lingua nostra `runer´vocantur 4, 26 7, 4 7, 10 81, 24 143, 16 147, 37 155, 25 289, 22 464, 3) II pl. A de scripto quo res gestæ memoriæ traduntur B de epistola 1 generatim 2 speciatim de papæ litteris C de doctrina
  ® litteralia (liberalia, litterarum) studia, litterales artes Gertz S 300, 4, 13
  ® litteraliter = verba ac litteras sequens Gertz S 124, 9
  litteratus, -i m. i.q. clericus (de personis ecclesiasticis; apud alios medii ævi scriptores clericus pro homine litteris imbuto ponitur
  litura, -æ de actione cancellandi, demendi, tollendi 2 de cicatrice
  *litus, -oris de terra mari adiacenti 1 c.gen. 2 sine gen
  lituus, -i m. 1 i.q. tuba 2 metonymice i.q. signum lituo datum;Georges : I lituus (sc.augurum) II lituus corneus quo cornicen utitur ad pedestres inflammandas (opp. tuba equitum)
  liveo, -re de pallido (inferni) colore [nonnisi præs.partcip. gen. sg.] : liventis 1 de mortuo 2 de aqua fluvii RH (qui (quod)pallido colore est)
  lividus, -a, -um i.q. pallidus (de larvis)
  livor, -is m- 1 proprie de pallido vel insano corporis colore a propter frigus b propter vulnus 2 translate de invidia a c.gen. b abs. 3 de tenebris
  lixa, -æ m. i.q. calo (de iis qui gulæ officiis operam dant
  localis, -e i. ad locum pertinens
  locellus, -i m. i.q. arca
  loco, -avi 1 proprie i.q. pono 2 translate a i.q. habeo b i.q.dissipo, distribuo;Georges : loco opp conduco : portorium/fundum/vectigalia locare pecuniâ/frumentô; iunctura locare sedi i.e. in sede locare
  loculus, -i i.q. arca, claustrum ;® = sacculus, marsupium Gertz M I, 250, 19RH
  locuples, -tis i.q. dives 1 c.abl. 2 sine abl.
  locupleto, -avi i.q. augeo 1 c.abl. 2 sine abl.
  ® loculus= arca ; etiam =theca nummaria
  *locus, -i I sensu strictiore A de situ vel positione 1 generatim a c.gen. b nude2 speciatim a de locis religiosis b in re militari de statione B de spatio II sensu latiore A spectat ad narrationis ordinem B spectat ad honores 1 c.gen 2 nude C spectat ad originem 1 c.gen. 2 sine gen. D periphrastice fere i.q. vice pro c. gen. 1 in locum 2 loco E spectat ad copiam, facultatem, potestatem 1 c.gen.2 abs.
  ® locutio usualis = loquendi consvetudo Gertz S 194, 17
  ® longanimis = patiens, tolerans, placidus, aequo animo
  longævus, -a, -um i.q. grandævus, vetus
  ® longenus = longus, diuturnus
  longinquitas, -tis de grandi spatio, longitudine, distantia 1 c.gen. 2 abs.
  longinquus, -a, -um 1 i.q. amplus, longus, extensus 2 i.q remotus a adi. b subst.
  longitudo, -inis 1 de rebus 2 de hominibus i.q. proceritas
  longus, -a, -um 1 de spatio locali a adi. b subst. n. 2 de tempore i.q diuturnus a adi. b subst.
     longum i.q. diu
     longe 1 sensu locali (de distantia, extensione etc.) a nude b additur unde 2 i.q. multo (c.compar.); Gertz M temporale = diu;poet. longo = longo temporeGeorges ex Cic.
  loquacitas, -tis i.q. eloquium, garrulitas, facultas dicendi
  loquax, -cis i.q. disertus, facundus, garrulus
     loquaciter i.q facunde (in malam partem)
  loquor, -cutus sum, -qui i.q. dico, verba profero 1 intr.a nude b c.dat. 2 trans.
  loramentum, -i de armis equestribus
  *lorica, -æ 1 i.q. thorax 2 i.q. galea
  loricatus, -a, -um i.q. lorica indutus, armatus
  lorum, -i n. 1 de corrigiis 2 de freno
  lubricitas, -tis 1proprie i.q. levitas 2 translate i.q. perfidia
  lubricus, -a, -um 1 i.q. levis a adi. b subst. 2 i.q. labilis 3 i.q. incertus, falsus a adi. b subst.; Gertz S ad luxuriam inclinans;etiam = lascivus, obscenus; saxa lubrica vestigium fallunt Curt. (Georges)
  ® lucanus, -a, -um (< lux) subst.:ante lucanum / ante lucanam
  lucellum, -i n. i.q. lucrum
  luceo, -xi, -cere i.q. fulgeo (translate)
     lucens, -tis excellens, illustris
  lucerna, -æ i.q. cereus, lychnus
  lucesco, -xi, -cescere i.q. lucem emitto
  ® lucicluis fulgens luce clara Gertz S 155, Add.II, 4
  lucidus, -a, -um i.q. clarus, perspicuus
     lucide i.q. perspicue
  ® lucifluus = lucidus Gertz S 155, Add.II, 2
  ® lucrativus (< lucrari) :possessio lucrativa
  ® lucrifacere = lucrosum reddere Gertz S 328, 23
  lucror, -atus sum, -ari i.q. comparo, acquiro 2 i.q.concilio
  lucrosus, -a, -um i.q. utilis
  lucrum, -i 1 i.q. quæstus 2 i.q. reditus
  lucta, -æ i.q. actio dimicandi, luctatio, pugna
  luctor, -atus sum, -ari i.q. dimico
  luctuosus, -a, -um i.q. miserabilis, tristis
  luctus, -us i.q. dolor, mæror 1 c.gen. 2 abs.
  luculentia, -æi.q. decus, pulchritudo
  *ludibrium, -i 1 de ioco, cavillatione a c.gen. b nude 2 de dedecore vel infamia a c.gen. b nude 3 de specie risum præbente;ludibriosus = deridens/irridens
  ludicrus, -a, -um i.q. hilaris, iocosus
  ludificatio, -nis i.q. fraudatio, præstigiæ
  ludifico, -avi i.q. decipio, fallo
  ludo, -si, -sum, -dere 1 trans. i.q. decipio 2 intrans. i.q. me delecto
  ludus, -i 1 de ioco, lusu a c.gen. b nude 2 de spectaculo 3 de pugna
  lues, -is f. i.q. pestis 1 c.gen. 2 abs.
  lugeo, -xi, -ctum, -gere i.q. doleo 1 trans. 2 intr.
  lugubris, -e i.q. mæstus, tristis 1 adi. 2 subst.
     lugubriter i. cum mærore
  lumbare, -is n. i. pannus qui lumbum tegit
  ® lumbricus = vermis ventri > Gertz S 242, 11 lumbri (pl.) vide etiam tænia et fetor
  lumen, -inis n. 1 proprie a de luce diurna b i.q. lucerna 2 metonymice a i.q. oculus b de mente 3 translationes a i.q. splendor, gloria b de hominibus claris
  luna, -æ de corpore cælesti
  luo, -i, -ere i.q. pænas do, solvo 1 c.abl. 2 sine abl.
  lupinus, -a, -um ad lupum pertinens
  lupus, -i 1 m. 2 f...[lupa, -æ f. de muliere positum Saxo 179, 13.Plautus: Epid. 403 de meretriceRH]
  luscus, -a, -um i.q. strabo, limis oculis
  lusito, -avi i.q. iocor
  lustratio, -nis i.q. indagatio, investigatio
  lustrator, -is i.q. investigator
  lustro, -avi 1 strictius i.q. inspicio, scrutor a trans. b intr. 2 latius a i.q. delibero b i.q. peragro;rel. agrum / urbem / populum lustrare, aliquem flammis lustrareRH
  lustrum, -i 1 i.q. quinquennium 2 pl. i.q. anni;RH lustrum :vota in proximum lustrum (quinque annorum)suscipere
  lusus, -us 1 de lusu aleæ et calculorum 2 de ioco, oblectatione a generatim b speciatim de amore 3 de spectaculo
  luteus, -a, -um 1 de qualibet re limosa, sordida 2 de terra argillosa
  lutum, -i 1 de sordibus 2 de terra humida vel palustri
  lux, -cis 1 de luce solis radiis acta a generatim b speciatim de die 2 de vitæ luce 3 de facultate videndi 4 de claritate, perspicuitate a c.gen. b abs. de religione christiana 5 de laude, fama, gloria ;nota de ipso homine illustri 5, 15 patriæ
  luxuria, -æ i.q. intemperantia, libido, voluptas
  luxurio, -avi 1 i.q. abundo 2 i.q. lascivio
  luxuriosus, -a, -um 1 i.q. abundans 2 i.q. voluptuosus
  luxus, -us 1 i.q. apparatus magnificus, abundantia 2 i.q. intemperantia, lascivia, voluptas a c.gen. b sine gen.
  lychnus, -i m. i.q. cereus, lanterna, lucerna
  lympha, -æ f. i.q. aqua
  lymphans, -tis i.q. mente captus, demens
  lymphatus, -a, -um i.q. lymphans
  lyra, -æ f. de instrumento musico


  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z |

  PræfatioAd usumIndex abbreviationumTota editio 1996Tota editio 1997


  M
  macer, -cra, -crum i.q tenuis, non pinguis de hominibus 2 de pane
  [maceria, -æ i.q. mænia, sæpes]
  machina, -æ de instrumentis bellicis
  machinamentum, -i 1 de instrumentis bellicis a generatim b speciatim de tormentis 2 de instrumento mortifero in excelsa domus parte suspenso
  machinatio, -nis de arte, artificio, insidiis
  machinor, -atus sum, -ari i.q. paro (in malam partem)
  macies, -i f. i.q. tenuitas
  macto, -avi i.q. cædo
  macula, -æ 1 i.q. labes, nota, punctum 2 translate i.q.vitium
  maculo, -avi 1 proprie i.q. aspergo 2 translate i.q. violo, polluo, contamino a pro obiecto homines b pro obiecto res
  maculosus, -a, -um i.q. sanguine respersus
  madefacio, -feci, -factum, -facere i.q. humecto
  madeo, -ui, -ere i.q. humidus sum a c.abl. b sine abl. 2 i.q. ebrius sum
  madido, -avi i.q. madefacio
  madidus, -a, -um i.q. humidus
  mador, -is m. i.q. humor
  mæreo, -ui, -ere i.q. doleo
  *mæror, -is i.q. dolor 1 abs. 2 c.gen.
  mæstitia, -æ i.q. tristitia 1 abs. 2 c.gen.
  mæstus, -a, -um i.q. lugubris, mærens, tristis 1 de hominibus a c.abl. rei moventis b c. de c. nude 2 de rebus
  ® maga, -ae = venifica, saga
  magica, -æ i.q. magica ars
  magicus, -a, -um i.q. ad magicam pertinens
  *magis 1 de comparatione a sequitur quam (comparantur sententiæ vel partes sententiarum, substantiva, adiectiva, verba, adverbia) b c.abl.c altera
  comparationis pars deest d altera comparationis pars in sententia condicionali ponitur 2 c.adi. pro comparativo ponitur 3 i.q. potius 4 pleonastice (c comparativo)5 variæ iuncturæ
  a hoc .s...quo b hoc -s ...quod c quo magis d nihilo magis e sed magis ; Gertz S magis = plus 282, 64, qui te magis oppugnabant = magnopere ibidem 194, 21 RH, nescio magis = nescio utrum magis verum sit ibidem 317, 22
     maxime 1 ad adi. non trahitur a i.q. summopere, valde b i.q. præcipue, ante omnia 2 c.adi. pro superlativo ponitur 3 variæ iuncturæ a quam -e b
  perquam -e c -e cum
  magister, -ri 1 m., de eo qui alicui præest a c.gen. b abs. 2 f., fere i.q. domina a c.gen. b abs.; magister templi;conversorum;hospitum;conventualium (apud fratres minores);magister grangiae
  magisterium, -i 1 de dignitate, gradu, honore eius qui docet (t.t. esse non videtur) 2 de actione eius qui docet i.q. documentum 3 de actione eius qui præest
  magistratus, -us i.q. honor, primatus, princeps locus
  magnalia, -um n. i.q. res egregie gestæ
  magnanimitas, -tis i.q. magnitudo animi
  magnates, - um m. de certo hominum ordine i.q.maiores, nobiles.optimates, primores, principes, proceres 1 abs. 2 c.gen
  ® magnificare (ex)ornare, laudibus efferre Gertz S passim, magnificatus = magnificus; magnifacere = magnificare
  magnificentia, -æ i.q. magnificus apparatus, lautitia, splendor 1 sine gen. 2 c.gen.
  magnificus, -a, -um i.q. splendidus
     magnifice i.q. splendide
  ® magnipendere = magnum iudicare Gertz S 82, 22
  magnitudo, -inis I proprie i.q. amplitudo, granditas A corporea 1 in universum a c.gen. b abs. 2 de corpore a c.gen. b abs.B incorporea 1 in universum 2 de magna vi, multitudine a c.gen. b abs. II translate i.q. dignitas, auctoritas
  magnopere i.q. valde
  *magnus, -a, -um I adi.A proprie 1 de amplitudine, extensione, granditate a corporea b incorporea 2 de gravitate3 de sono 4 de ætate a additur natu b nude B translate 1 m. a abl. i.q. superior, potens b sine abl. i.q. superior generatim, speciatim de archiepiscopo antiquam formulam æmulans
  430, 21 i.q. nobilis (epitheton ornans) 2 n.228, 14 II subst. A m. 1 pos. 2 comp. a de iis qui antea vixerunt, de antecessoribus b de magnatibus, nobilibus, proceribus 3 superl. B n. 1 c.abl. comparationis 2 nude a i.q. tumidus b i.q. grandis (de rebus gestis)
  magus, -i m. i.q. divinandi peritus
  maiestas, -tis I de dignitate, auctoritate A proprie 1 de dis a c.gen. b nude 2 de hominibus a c.gen. b abs. 3 de terra a c.gen. b c.adi. 4 de ecclesia B de ipsa regia dignitate vel potius de eo qui hac dignitate ornatus est ;nota de læsa dignitate 392, 28 II de specie i.q. gravitas
  ® maior = maximus Gertz S 424, II, 8; maiores =magnates ibidem 66, 4 ; maiores natu vide prudentes ibidem 102, 6
  mala, -æ de ea oris parte qua manditur
  maledictum, -i n. i.q. convicium
  maledicus, -a, -um i.q. malignus
  ® malefactor = homo scelestus
  maleficium, -i 1 i.q. scelus 2 i.q. damnum, incommodum 3 de arte magica
  maleficus, -a, -um de eo qui scelus committit; = piratus; = magus; artes maleficae = artes magicae
  malevolentia, -æ i.q. improbitas
  ® malignare =maligne agere Gertz S 305, 26
  malignitas, -tis i.q. malitia 1 c.gen. 2 abs.
  malignus, -a, -um i.q. malus, malitiosus, nequam
     maligne i.q. malo animo
  malitia, -æ i.q. nequitia
  malleolus, -i i.q. malleus
  malleus, -i i.q. instrumentum fabrile
  *malo, -lui, -lle, particip. praesens :mallens i.q. magis volo, præfero 1 c.(acc. c. inf.) a additur quam (comparantur sententiæ, substantiva, adiectiva, verba, adverbia) b additur an c altera comparationis pars deest 2 c.acc.
  *malus, -a, -um 1 adi. i.q. pravus a pos. b superl. 2 subst. n. i.q. calamitas, incommodum a sine gen. b c.gen.
      male opp.bene
  malus, -i m. de antenna in media navi erecta cui velum affigitur 1 abs. 2 c.gen.
  mamma, -æ de pectore femineo
  ® mam(m)ona/mammonas -ae m. = divitiae Gertz S 86, 5 vide iniquus
  mancipium, -i n. i.q. servus 1 proprie 2 translate
  mancipo, -avi 1 proprie i.q. trado; mancipare aliquem custodiae/carceri/servituti 2 translate i.q. dedo;Cic.: qui in compedibus corporis semper fuerunt
  mancus, -a, -um i.q. mutilus
  mando, -avi I i.q. trado, do A pro obiecto corporea 1 c.acc.et dat. 2 c.ger. B pro obiecto incorporea 1 c.acc.et dat. 2 c.ger. 3 c.acc. II i.q. nuntio, impero A c.coni. B sequitur ne C c.acc.c.inf. D c.inf. 348, 33 utrique Sleswicum venire districtius mandat (subesse videtur formula diplomatis)E nude; mandare = promulgare Gertz M I, 112, 1; = iubere
  *mandatum, -i n. i.q. imperium, legatio, nuntius 1 generatim a c.gen. b nude 2 speciatim de bulla papali; mandatum pauperum = ablutio pedum in cena domini Gertz S 508 sub "mandare"
  ® mando, -mansi, -mânsum, -ere = vescor Gertz M/RH
  ® manducare =cenare Gertz S 263, 8
  *mane i.q. diluculo
  *maneo, -si, -sum, -ere i.q. duro, exsisto, sum (intr.) 2 i.q. exspecto a c.acc. b solum ponitur 3 i.q. consto; = habito ;iunctura : in manendo = domi
  manes, -ium m. de mortuorum animis 1 c.gen. 2 abs.
  manifestus, -a, -um 1 i.q. evidens, perspicuus, planus 2 i.q. apertus, non occultus, non clandestinus
     manifeste i.q. aperte, efficaciter, palam
  manipulus, -i 1de parte exercitus 1 c.gen. 2 abs.2 manipulus: Gertz S 232, 13 = merges-itis f. knippe/neg;teutonice GarbeRH
  mannus, -i m. i.q. equus
  mano, -avi 1 proprie i.q. effluo, me effundo a de liquore b de odore 2 translate a i.q. orior, originem traho b i.q. divulgor, extendor, propagor
  mansio, -nis [nusquam de curia vel domo] i.q. habitatio
  ®mansionarius i.q. aedituus ac custos conservatorque ecclesiae (qui luminaribus, reliquiis ceterisque rebus curabat Du Cange < Gregorii Dialogorum Libri IV (I, 5 et III 24, 25) MGH Epistolarum tomus I 264. Gertz S 346, 16 boelsmand = der Häusler RH
  ® mansitare = requiescere
  mansuefacio, -feci, -factum, -facere i.q. mitigo, mollio
  mansuetudo, -inis i.q. mollitia, clementia 1 c.gen. 2 abs.
  mansuetus, -a, -um i.q. clemens, mitis
  ® mansus (teutonice die Hufe;danice Bol) agrestis mensura
  ® mantîle = mantêle >< mappa (gallice serviette) RH
  ® mantule = mantellum gallice manteau RH
  manubiæ, -arum f. de præda 1 c.gen. 2 c.adi.
  manubrium, -i de loco qui manu capitur i.q. capulus
  manumissio, -nis de libertatis donatione, de actione manumittendi
  *manus, -us f. 1 de corporis parte (cum sensu proprio tum in imagine) 2 de manu armata 3 de copia militum a c.gen. b abs.; Gertz M: manus = iuratum testimonium
  ® manutenentia = sustentatio
  ® manutenere = tueri Gertz M/RH
  ® mappa = gallice serviette
  ® mappula = parva mappa
  marcidus, -a, -um 1 i.q. debilis 2 i.q. inops
  marcor, -is m. 1 i.q. pallor 2 i.q. debilitas, fatigatio, imbecillitas
  *mare, -is n. 1 de aperto pelago (syn. fretum) 2 speciatim a de freto, sinu b de mare [Varro abl. c. e RH] Baltico c de mari Scanico
  ® marc(h)a = certum pondus, marcha argenti = 240 denarii Gertz S 401, 6
  ® marchio-nis:mlat: teutonice: Markgraf
  ® marck = terminus
  marinus, -a, -um i.q. ad mare pertinens
  maritalis, -e 1 i.q. matrimonialis 2 i.q. ad maritum pertinens (adi. pro gen. 90, 20)
  maritimus, -a, -um i.q. ad mare pertinens
     maritima, -orum n. i.q. ora (cum de terra tum de mari prope litus iacenti)
  marito, -avi i.q. in matrimonium do, copulo 1 de hominibus 2 de animalibus 80, 37
  *maritus, -i m. i.q. coniunx (semper de viro)
  mas, -ris 1 de viro, de homine sexus masculini 2 de puero, filio, progenie sexus masculini
  masculus, -a, -um i.q. virilis
  massa, -æ i.q. copia
  *mater, -ris f. i.q. genetrix, parens (de femina) 1 nude 2 c.gen.
  materia, -æ 1 de ea re qua aliquid compositum est, fere i.q. elementum, principium a c.gen. b nude 2 i.q. potestas, facultas 3 i.q. liber, opus 3, 21 [illic fere i.q. argumentum RH]
  ® materialis (spät) omnia infra solem, materiale granum (tria grana: primum: materiale, secundum: misteriale, tertium: ex merito procedit AM) Gertz S 230, 2, materiale lumen 268, b, 14
  maternus, -a, -um i.qui ad matrem pertinet 1 adi. 2 subst. n. pl. de hereditate materna
  mathematicus, -i i.q. magus, artis magicæ peritus 20, 9
  *matrimonium, -i i.q. coniugium a c.gen. b abs. 2 abstr. pro concr. i.q. coniunx
  matrona, -æ de femina nupta
  matronalis, -e i. ad coniugem, feminam nuptam, matronam pertinens
  maturesco, -ui, -escere i.q. maturus fio
  maturitas, -tis i.q. gravitas, vigor 2 i.q. opportunitas
  maturo, -avi 1 c.acc. i.q. accelero 2 c. inf. i.q. propero
  maturus, -a, -um 1 i.q. adultus a c.dat. b c.abl. c abs. 2 i.q. meritus, tempestivus
     mature 1 i.q. mane 2 i.q. cito
  matutinus, -a, -um i.q. ad mane pertinens 1 generatim 2 speciatim de officio matutino vel horis matutinis 373, 26; Gertz M matutinae =matutinales horae = res divinae ante solis ortum
     matutine i.q. mane
  mausoleum, -i n. de magnifico sepulchro, monumento
  ® maxilla = Kinnbacken Georges; vide mola/molaris
  maxime v. magis
  meabilis, -e i.q. accessibilis, pervius
  meatus, -us i.q. actio meandi 2 i.q. via, iter; Gertz M II, 197, 23 :canalis [in lacum nomine Mos in cuius ripa civitas Skanderborg est RH] : meatum obstruere sudibus et stipitibus quod vide
  medela, -æ i.q. sanatio, vis medendi; Gertz S = sanitas 24, h, 5
  medeor, -ri i.q. sano, curo 1 c.dat. 2 abs.
  ® mediamna = insula in medio amne sita Gertz M
  mediator, -is i.q. internuntius
  medicamen, -inis n. i.q. remedium
  medicamentum, -i n. i.q. remedium morbi
  medicatus, -a, -um i. qui mederi potest
  medicina, -æ de arte medendi
  medicinalis, -e i. ad medicinam pertinens
  medicus, -i m. [medica f. RH] i.q. medendi peritus 1 m. 2 f. (71, 22)
  medietas, - tis i.q. dimidium, dimidia pars
  medio, -are i.q. intervenio, iuvo (nonnisi part.præs.); Gertz S = intercedere, opitulari 263, 2
  mediocris, -e i.q. humilis, parvus, tenuis
     mediocriter i.q. parum
  mediocritas, -tis i.q. humilitas, simplicitas
  mediotenus i.q. medio tenus, usque ad medium
  medioximus, -a, -um i.q. medius
  meditatio, -nis i.q. cogitatio, studium 1 c.gen. 2 abs.
  mediterraneus, -a, -um 261, 16 Mediterraneum fretum [=. mare nostrum RH]
  meditabundus, -a, -um i.q. meditans
  ® mediterraneum mare = mare nostrum Gertz M/RH
  meditor, -atus sum, -ari i.q. cogito, in animo habeo 1 c.acc. 2 c.inf.
  *medius, -a, -um i.q. interiacens, interpositus, medianus 1 de loco a: sensu strictiore de iis quæ a locis extremis æque distant b sensu latiore 2 de tempore
     medium, -i n. 1 i.q. media pars, medius locus a c.gen. b abs. 2 i.q. dimidium 3 variæ iuncturæ a in medio positus 44, 39 b in medium accerso 52, 10; Gertz M : nullis mediis = nulla ratione
  ® medo = medus(< mel + vinum) ;(teutonice : Met, danice: mjød Append.2, 5 Gertz S et M II 272, 17
  mehercule i.q. profecto (particula affirmativa)
  ® melior = optimus Gertz S 324, 13
  ® meliorari = convalescere Gertz S 363, 4; Gertz M : meliorare = meliorem facere;emendare
  melleus, -a, -um de eo qui mel sapit
  ® mellifluus = suavis; = mellitus
  ® mellitus = dulcis factus : placenta mellita
  melodia, -æ i.q. musica
  melos n.(nom.melus, Gertz S 158, seq. 2, acc. melum, gen.pl. melorum283, 96) 1 i.q. melodia 2 de antiphona vigiliæ nativitatis Domini
  membratim i.q. per membra, Gertz M = singuli
  *membrum, -i n. 1 proprie de corporis partibus i.q. artus 2 in imagine; Gertz M : membra (diaboli) = satellites
  *memini, -isse 1 i.q. recordor, in memoria teneo a c.gen. b c.acc. c c.inf. d c.acc.(c.inf) e c. quæstione indirecta 2 i.q. commemoro a c.gen. b c.acc.
  memor, -is i.q. recordans 1 c.gen. 2 c.acc.c.inf. 3 c. quæstione indirecta 4 abs.
  memoriter i.q. e memoria
  memorabilis, -e i.q. commemoratione dignus, famosus, illustris
  ® memorandus = memoriâ dignus Gertz M
  memoria, -æ 1 proprie i.q. facultas recordandi, recordatio a c.gen.obi. b c.gen.subi. c abs. 2 translate a i.q. bona memoria, fama b i.q. mentio; Gertz S memoria = antquitus tradita persvasio < formulæ memoriæ (felix, pia, venerabilis etc.): 63, 9, 83, 6, 20, 246, 8, 275, ep.6, 407, 7, 408, 2, 6
  memoro, -avi i.q. moneo, in memoriam revoco 2 i.q. commemoro, mentionem facio a c.acc. b c.acc. c.inf. (passive nom. c.inf.); Gertz S memorare = reminisci 324, 1, = repræsentare 342, 3
     memoratus, -a, -um i.q. iam dictus
  *menda, -æ i.q. vitium
  *mendacium, -i de re non vera, efficta
  mendax, -cisi.q. falsus, mendacio nisus
     mendaciter i.q. falso
  ® mendicatus (< mendico = ostiatim cibum mendico) Gertz M I, 140, 5 = in meas partes trahere conatus RH
  [mendum, -i n. i.q. vitium 288, 36]
  *mens, -tis de animo et ingenio humano 1 in universum a nude b c.gen. de mente voluntatis sede a i.q. propositum, voluntas (cum nude..tum addito gen.) b i.q. attentio 3 de mente intellectus sede (sæpe opp. amentiæ) 4 periphrastice pro personis
  *mensa, -æ 1 proprie de supellectili 2 metonymice a i.q. convivium nota de dapifero (danice`drost´) b i.q. cibus, esca; mensa vitalis convivii = altare (=eucharistiæ) Gertz S 134, 19; Gertz M : mensa (episcopi) = praedia, patrimonium II, 150, 26
  ® mensale sc.stragulum Gertz S 316, 15
  mensis, -is de duodecima anni parte
  mensura, -æ 1 i.q. capacitas, magnitudo, multitudo a c.gen. b abs. 2 i.q. modus 285, 22
  mensuro, -avi i.q. metior
  mentio, -nis i.q. commemoratio 1 c.gen. 2 c. de
  mentior, -tus sum, -rib 1 i.q. fingo a c.acc. b abs. 2 fere i.q. imitor
  mentula, -æ i.q. membrum virile
  mentum, -i i.q. inferior oris pars
  meo, -avi i.q. eo, iter facio
  mercatio, -nis i.q. actio mercandi
  mercator, -is de eo qui mercatur
  mercatorius, -a, -um i qui ad mercatorem pertinet
  mercennarius, -a, -um i. qui mercede pro aliis militat
  merces, -dis f. i.q. pretium, præmium, remuneratio laboris
  mercimonium, -i i.q. actio mercandi, mercatio; Gertz M = merx, -cis
  mercor, -atus sum, -ari i.q. emo
  ® merens iuncturae :bene/ male merens > (tarde) bene merentissimus Georges
  mereo, -ui, -itum, -ere vel mereor, -itus sum, -eri i.q. acquiro, comparo iure, dignus sum 1 c.acc. 2 c.inf. 3 c.acc.c.inf. 4 c. de 5 abs. 6 sequitur ut
  ® meritorius (tarde) Gertz S: meritum parans 350, 9 : (fides) meritoria.; antea `meritorius´significabat meritricem etc.
     meritus, -a, -um 1 passive i.q. debitus 2 active de eo qui meruit
     meritum, -i n. 1 i.q. factum laude dignum a c.gen. (cum rei tum personæ) b abs. 2 fere i.q. merces 3 i.q. facinus
     merito i.q. iure
  mergo, -si, -sum, -gere 1 i.q. submergo, in aqua condo (hic illic vergit in notionem necandi) 2 i.q. condo, immitto
     mersi, -orum m. i.aquâ necati
  mergus, -i m. i. nomen avis
  meridianus, -a, -um i.q. australis
  meridies, -i m. i.q. regio australis
  meritorius, -a, -um i.q. mercede conductus
  merso, -avi i.q. mergo
  *merum, -i n. i.q. vinum
  merx, -cis f. 1 i.q. mercimonium, res venalis 2 i.q. pretium
  messis, -is f. i.q. actio metendi
  messor, -is de eo qui metit
  *-met particula demonstrativa variis pronominibus affigenda
  meta, -æ 1 i.q. terminus a proprie in certamine equestri b translate 2 fere i.q. curriculum 3 i.q. finis, limes
  ® metallinus = metallicus
  metallum, -i 1 de materia solida 2 de armis
  meticulositas, -tis i.q. timor
  meticulosus, -a, -um i.q. timidus [< metu RH]
  metior, -nsus sum, -tiri 1 i.q. æstimo, iudico, penso a c.acc.; vergit in notionem respiciendi :160, 25 proavos tuos b c.acc. et abl. c c.acc. et ex 2 i.q.emetior, permetior
  meto, -ssui, -ssum, -tere de actione fructus percipiendi
  metricus, -a, -um i. metro compositus, numerosus
  ® metropolis = civitas præcipie archiepiscopalis; metropolitanus m. :archiepiscopus
  metrum, -i n. i. oratio numerosa
  metuo, -i, -ere i.q. timorem habeo, vereor, timeo 1 c.acc. 2 c.inf. 3 c.acc.(c.inf.) 4 sequitur ne
  *metus, -us m. i.q. formido, pavor, timor 1 c.gen. a obi. b subi. 2 abs.
  *meus, -a, -um pron.poss.primæ personæ 1 adi. 2 subst. n.
  micatus, -us i.q. ardor, fulgor, splendor 2 i.q. actio micandi, celeriter et trepide movendi 37, 3
  mico, -ui, -are 1 de splendore, fulgore i.q. corusco a proprie b translate 2 de trepido et celeri motu
  migro, -avi de actione eundi, iter faciendi 1 proprie ; migrare (ad dominum) = mori 2 translate
  miles, -itis I sensu strictiore de iis qui in clientela alicuius sunt A de iis qui solemni fide data regem, præfectum, ducem, episcopum in bello sequuntur(nostra lingua`hirdmænd;syn.comites, familares, proceres; apud alios curiales vocantur ;Waldemari temporibus ordo militari censebatur nomine, lingua nostra `ridder´, Saxo autem vocabulum nusquam usurpare videtur nisi ubi de bello agitur1 c.gen. a eius cuius obsequio aliquis astringitur b terræ 2 c.adi. 3 abs.(sg. sæpissime collective) B de iis qui terram a principe beneficii nomine accipiunt i.q. vasallus II sensu latiore et in imagine 328, 35 de dei milite; Gertz M militem aliquem facere i.e. comitem facere
  militaris, -e 1 generatim quod ad militem, pugnam, bellum pertinet (cum de aliis rebus tum de iis quæ ad equitem, nobilem sim. pertinent 287, 22 alacritas (i. alacres milites) 2 speciatim de curia, clientela, militia (temporibus Waldemari de ordine equitum, `ridder¦) a regis b aliorum 3 de spreta lege castrensi
  militia, -æ I de actione bellandi, militandi, expeditionem faciendi II de ipsis militibus A sine gen. B c.gen.C abstr.pro concr. i.q. miles III de obsequio eius qui regi se homagio addixit IVde ipsa curia, clientela, familia (lingua nostra `hird, syn. comitatus) A additur eius in cuius clientela aliquis est 1 per
  gen. 2 per adi.B abs. V de clientela imperatoris Græci VI de lege castrensi; Gertz S milicia matyrum = exercitus martyrum 157,
  ® milities = manus militum Gertz M/RH
  milito, -avi I abs. i.q. miles sum, bellum gero (cum de aliis tum de equite, e.g. 382, 38 466, 16) II c.dat i.q. servio A proprie 1 generatim 2 speciatimc.dat. personæ in cuius clientela aliquis est a strictius b in imagine B translate; Gertz M deo militare = particeps cruciatae esse
  mille, -ia 1 sing. a solum ponitur b mille et centum 2 plur. a c.gen. b additur id quod numeratur per appositionem c nude
  millenarius, -i m. i. numerus mille ac ducentorum capax
  ® milliare = mille passus; = milliarium (lapis milliarius); = (viâ) fere milliaris (gen.)
  mimus, -i m. i.q. comædus, scænicus homo
  ® mina sive mna gr.nummusRH
  *minæ, -arum f.plur. de verbis vel signis malum intendentibus 1 nude 2 c.gen. Gertz M : minas facere = minari / minitari quod vide
  ® minatorius, -a, -um Gertz M : verba minatoria
  minax, -cis i.q. hostilis, minas intendens
     minaciter i. per minas
  minime vide parvus
  minister, -ri de eo qui aliis servit, aliquid præbet 1 generatim a nude 2 c.gen. b speciatim de capitulo 322, 19; Gertz M : ministri Sathanæ ; Gertz M: minister generalis (apud fratres minores) ; minister provincialis
  ® ministeriatus = officium ministri Gertz M
  ministerium, -i i.q. auxilium, officium, subsidium eius qui alicui servit I generatim A abs. B c.gen. 1 rei per alium effectæ 2 personæ vel rei adiuvantis II speciatim A de provinciæ gubernatione B de pontificatu C de sacerdotio D de magisterio E de debitis, tributis sim.; Gertz S 358, 22 = sacramentum
  ministra, -æ f. de ea quæ aliquid efficit, alicuius rei instrumentum est
  ministro, -avi 1 proprie i.q. famulor, servio, ministerii officio fungor 2 i.q. porrigo, ingero, do3 i.q. efficio; Gertz M : = missarum solemnâ auxilium ferre
  minitor, -atus sum, -ari i.q. minor, minas profero 1 c.acc. rei 2 c. abl. instr. 3 c.acc.c inf.
  ® mino, -avi, -atum, -are (gallice : mener) Gertz M = ducere, Georges praeterea: = equum impellere, plaustrum appellere (maledicendo pulsandoque) vide et minæ
  minor, -atus sum, -ari de actione aliquid hostiliter intendendi 1 abs. 2 c.acc. 3 c.acc (et.inf.) 4 c. dat. solo; minitari > mlat etiam minitare
  minoro, -avi i.q. minorem facio
  minuo, -i, -tum, -ere i.q. minorem facio
  ® minutatim= frustatim, carptim, minutim Gertz S 125, 5
  ® minuto = deminuo Gertz M passive = reflexive : minutari
     minutus, -a, -um i.q. parvus, tenuis
  *minus vide parvus
  minutim 1 i.q. frustatim, in parvas partes divisus 2 i.q. paulatim 236, 24
  mirabilis, -e 1 adi. i.q. mirus, admirationem vel stuporem efficiens 2 subst. n.pl. i.q. res miræ
  mirabundus, -a, -um i.q. admiratione vel stupore plenus
  miraculosus, -a, -um i.q. miraculis plenus
  ® miraculose = miranter (< mirans) = mirifice
  miraculum, -ii.q. prodigium, res mira, res veri fidem excedens 1 generatim a c.gen. b abs. 2 spectat ad religionem Christianam, de virtutibus divinis a c.gen. b abs.
  mirator, -is de eo qui admiratur
  ® mirifice Gertz S 241 fragm.
  ® mirifico= extollo, laudo, praedico; Gertz M :mirificentior : comparative solo :satis mirificens
  mirificus, -a, -um de rebus ingentibus, magnificis, admirationem facientibus
  miror, -atus sum, -ari de actione eius qui aliquid admiratione vel stupore complectitur 1 c.acc. 2 c.acc.c.inf. 3 c. quæstione indirecta 4 sequitur quod 5 sequitur si
     mirandus, -a, -um i.q. admirationem efficiens
  mirus, -a, -um 1 adi. de iis quæ admirationem efficiunt 2 subst. n. sing.
     mire i. mirum in modum
  misceo, -scui, -xtum, -scere i.q. tempero, cum aliis rebus iungo 1 c.acc. 2 c.acc. et dat.
  *miser, -a, -um i.q. infelix, lugubris, miseratione dignus 1 adi. a nude b c.abl. 2 subst.
  miserabilis, -e i.q. miser, miseratione dignus
  miserabiliter i. miseris modis
  miseratio, -nis i.q. actio miserandi, compassio 1 abs. 2 c.gen.obi.
  miseratorius, -a, -um i.q. miseratione plenus
  misereor, -tus sum, -eri i.q. compassionem vel misericordiam habeo 1 abs. 2 c.gen.obi. 3 c.dat
  miseria, -æ de condicione lugubri, miserabili, tristi fere i.q.calamitas 1 abs. 2 c.gen.
  ® misericordia= humanitate compassioRH
  ® misericors = compassibilis
  ® misericorditer (tarde) Gertz S 261, 5
  miseror, -atus sum, -ari i.q. misereor, compatior (nonnisi c.acc.)
  missa, -æ i.divinum officium; missalis Gertz M : sacrificium missale
  missile, -is n. i.q. hasta vel iaculum
  missio, -nis i. actio dimittendi, libertatem dandi
  ® misterium vide mysterium
  mitesco, -ere i. mitis fio
  mitigo, -avi i.q. mitem facio, lenio
  mitis, -ei.q. blandus, mansuetus, lenis
  mitra, -æ i.q. infulæ, capitis tegumentum; Gertz S 344, 25 mitra (pellicea) = almuc(t)ia
  *mitto, -si, -sum, -ttere 1 i.q. dirigo a abs. b c.acc. c pro obiecto enunt.sec rel. 2 i.q. omitto 3 i.q. emitto 4 i.q. pono; Gertz M mitto + inf. finali : mittebatur aliquid facere
  mixtim i. ita ut misceatur
  ® mna vide mina
  mobilis, -e 1 proprie de rebus quæ moveri possunt 2 translate i.q. non constans, non fidus
  mobilitas, -tis i.q. facultas se movendi, volubilitas
  moderamen, -inis n. i.actio moderandi, pensandi
  moderatio, -nis 1 generatim actio moderandi, temperandi 2 speciatim i.q. animi moderatio, verecundia, constantia a nude b c.gen.
  moderator, -is i.qui moderatur
  moderor, -atus sum, -ari i.q. curo, guberno, tempero
     moderatus, -a, -um i.q. modestus, temperatus
     moderate i. cum moderatione
  ® modernus (tarde) = hodiernus, novus, hodie vivens Gertz S 224, 39
  modestia, -æ i.q. verecundia
  modestus, -a, -um i.q. parvus, temperatus, verecundus
     modeste i.q. continenter, moderate, verecunde
  modicus, -a, -um i.q. parvus, tenuis 1 adi. 2 subst.n. sg.; modicus fidei = parvum fidelis Gertz S 333, 22, ad modicum = (ad) breve tempus 118, 3, 23; adv : modice (modice ridere = leviter ridere) Gertz M: adv.modicum = paulum; brevi, post modicum = brevi tempore post
  modius, -i i. mensura annonæ
  modo 1 non ...-o i.non solum 2 si - i. dummodo 3 -o ...-o i. nunc...nunc 4 nunc...-o 22, 10: vide haud et tam
  modulatio, -nis i.q. actio modulandi 1 c.gen. 2 abs.
  modulor, -atus sum, -ari i.q. cano, ludo
  modulus, -i (deminutive< modus)1 de soni modulatione 2 de capacitate, de spatio; Gertz S 281, 42 = teutonice Melodien; Gertz M modulus = parvae capaxitatis
  *modus, -i [cf. amodo, eiusmodi, huiusmodi, modo, propemodum] 1 i.q. mensura, spatium, gradus a abs. b c.gen. 2 i.q. mos, ratio a nude(cum sing.tum plur.) b c.gen. (sæpe periphrastice) 3 i.q. numeri (de carminibus) :31, 28 63, 14; Gertz M = carmen Hislandense I, 96, 11
  mæchor, -atus sum, -ari i.q. adulterium committo
  mænia, -um n.pl. i.q. murus 1 generatim a c.gen. b abs. 2 speciatim de muro urbis vel oppidi a c.gen. b abs.
  mola, -æ 1 i.q. lapis molaris 2 i.q. molendinum; Gertz S 381, 19 = dens molaris
  molaris, -is m. 1 de lapide 2 de dentibus; dentes molares = Backzähne Georges
  ® molendinum = molinae; pistrinum Georges (< pinso = contundo)
  moles, -is f. 1 generatim de re magni ponderis (cum proprie tum translate) a c.gen. b abs. 2 speciatim a de saxo, lapide b de gigante c de labore, munere
  ® molestator = vexator
  molestia, -æ 1 i.q. incommodum, malum a c.gen.b abs. 2 i.q. contumelia, iniuria 3 i.q. ira
  molesto, -avi i.q. vexo, gravo
  molestus, -a, -um i.q. gravis difficilis
  ® molimen n. = vexatio Gertz M/RH
  molior, -tus sum, -ri i.q. conficio, struo 1 corporea 2 incorporea a c.acc. b c.inf. i.q.cupio, studeo
  molitio, -nis 1 i.q conatio, cæptum 2 i.q. factum
  molitor, -is i.q. exsecutor
  mollesco, -ere i.q. mollis fio
  mollio, -vi, -tum, -re 1 i.q.flecto, lenio 2 i.q. debilem reddo
  mollis, -e i.q. non durus, non asper 2 i.q. ignavus, effeminatus 3 i.q. mitis, placidus
  f1 i.q. placide 2 i.q. ignave
  mollities, -i f. 1 de materia molli et flexibili 2 i.q. ignavia, effeminatio
  mollitudo, -inis. 1 i.q. teneritudo 2 i.q. ignavia
  molo, -ui, -itum, -ere i.q. molis tero, comminuo
  molossus, -i m. i.q. canis venaticus
  momentaneus, -a, -um fere i.q. præsens; Gertz M : ad praesentia (>< eternus) = caducus
  momentum, -i 1 i.q. punctum temporis 2 i.q. res magni ponderis ;nota: in momento pono i.q. æstimo, fere i.q. elementum
  ® monacha = nonna RH; Gertz M: monacha nigra (ordinis Benedictini vel Cluniacensis)
  monachalis, -e i.q. ad monachos pertinens, religiosus
  ® monachari = monachus fieri Gertz S 303, 14
  monachicus, -a, -um i.q. ad monachos pertinens, religiosus
  monachus, -i i.q. homo qui vitam deo sacrificat, religiosus (Canutinus ordinis sancti Benedicti Gertz S 164, IV, 2 et sancti Germani eiusdem ordinis 301, 10; monachi nigri = Cluniacenses 300, 28)
  ® monarchia = tyrannis, -idis f.~ dominatus, -us m.~ principatus, -us m.~ imperium

  ® monasterium = coenobium Gertz S passim
  monasticus, -a, -um i.q. monachalis
  moneo, -ui, -itum, -ere 1 i.q. admoneo, iubeo a c.inf. b c.obi.et inf. c c.acc. c.inf. (gerund.) d sequitur ut/ne e c. coni. f c.acc. g abs. 2 i.q. in memoriam alicuius rei revoco a c.gen. b c acc. c. inf..
  ® moneta = 1 locus monetaria 2 > aequator monetae = qui in moneta omnes nummos iudicat/aestimat/pendit/metitur (teutonice Münzwardein); officinator monetae = dux et princeps monetariorum 3 = signum / imago monetae RH < Gertz M
  ® monetarius = operarius ; familia monetaria = omnes operarii monetae RH
  ® monialis = sanctimonialis (virgo) = monacha Gertz M
  ® monimentum
  monitio, -nis i.q. admonitio
  monitor, -is de eo qui admonet, de hortatore;monitorius, -a, -um = (ad)hortans
  *monitum, -i i.q. actio monendi 1 c.gen. 2 abs.
  *monitus, -us i.q. monitum 1 c.gen. 2 abs.
  ® monoculus, -i m qui oculum singulum habet Gertz M /RH
  ® monomachia = certamen singulare mlat. etiam duellum Gertz M/RH
  mons, -tis m. i.q. collis, editus locus; Gertz M etiam = clivus; mons crucis ; demin. monticellus/monticellulus/monticulus RH/ Gertz M
  monstrifer, -a, -um i.q. monstruosus 1 adi. 2 subst.
  monstrigenus, -a, -um i.q. monstro procreatus
  monstro, -avi 1 i.q. præ me fero 2 i.q. viam monstro, duco 3 i.q. ostendo, significo 4 i.q.testifico
  monstrum, -i n. 1 i.q. augurium 2 de creaturis monstruosis a generatim b speciatim de gigantibus 3 i.q. terricula 4 i.q. miraculum 5 fere i.q. nefas
  monstruosus, -a, -um 1 i.q. non humanus 2 i.q. horrendus
  montanus, -a, -um de eo qui ad montem pertinet
  monumentum, -i 1 fere i.q. testimonium a c.gen. b abs. 2 i.q. sepulcrum, mausoleum a c.gen. b abs.
  mora, -æ 1 i.q. cunctatio a c.gen. b abs. 2 i.q. dilatio 3 i.q. impedimentum 4 i.q. spatium temporis 5 i.q intermissio, pausa 6 i.q. commoratio; Gertz M moram facere/trahere/contrahere = cunctari Gertz M
  morabundus, -a, -um i.q. exspectans, morans
  morbus, -i i.q. ægritudo, debilis corporis status
  mordacitas, -tis i.q. malignitas
  mordax, -cis 1 proprie i.q. mordens 2 translate a i.q. dicax b i.q. qui animum angit
  mordeo, -momordi, -sum, -dere 1 proprie i.q. dentibus frango 2 translate i.q. irrideo
  mordicus, -a, -um 1 proprie i.q. morsu 2 translate i.q. contumeliose
  moribundus, -a, -um i.q. moriens
  morior, -tuus sum, -i i.q. decedo, vitam linquo
     mortuus, -a, -um i.q.exanimis, demortuus
  moror, -atus sum, -ari 1 intr. i.q. cunctor, dubito a c.inf. b sine inf. 2 trans.i.q. retineo, impedio 3 abs. i.q. impedio
     morosus, -a, -um i.q. tardus, laboriosus, molestus; Gertz M = valde exactus et diligens
  ® morula = mora parva Gertz M /RH
  *mors, -tis f. 1 sing. i.q. obitus a nude b c.gen. c c.adi. 2 plur. i.q. genus moriendi
  morsus, -us 1 proprie a i.q. actio mordendi b i.q. ictus 2 translate i.q. obtrectatio
  mortalis, -e 1 adi. i.q. qui ad homines pertinet, humanus 2 subst. de hominibus
  mortalitas, -tis de hominum condicione; Gertz S 245, 13, 6 = pestilentia
  ® morticina = cadavera Gertz M
  ® mortificare = interficere Gertz M ; carnem mortificare = cupiditates exstinguere Gertz M/RH
  mortificus, -a, -um i.q. qui mortem affert
  mos, -ris I spectat ad ingenium et animum hominum A fere i.q. indoles 1 abs. 2 c.gen. 3 c.adi. B i.q. boni mores II spectat ad vitam et instituta cum hominum tum bestiarum A in universum i.q. consuetudo, usus 1 abs. 2 c.gen. a hominum b rerum c temporis 3 c.adi. B periphrastice (abl..) c. gen, nota mos est 150, 25 moris est 36, 31
  motio, -nis i.q. actio movendi, agitatio
  ® motivum = causa, RH :ratio ;Georges (< motivus, -a, -um = mobilis)
  ® motive = ad movendos animos apte Gertz M; Georges etiam mollis
  motus, -us I proprie i.q. agitatio A c.gen.B abs. II in imagine 280, 28 fortunæ III translate A i.q. affectus 1 abs. 2 c.gen. B i.q. impulsus 1 abs. 2 c gen.C i.q. impetus, tumultus, seditio 1 abs. 2 c.gen.; Gertz M :motus animi = intentio cogitationis ;Georges : motus animorum duplices sunt, alteri cogitationis alteri appetitus (Cic.)
  moveo, -vi, -tum, -vere 1 proprie i.q. agito, verto a corporea b incorporea 2 translate i.q. impello, commoveo ac.abl. b sine abl.
  *mox de actione quæ aliam subsequitur, fere i.q. deinde, postea 1 solum ponitur 2 in enumeratione a primus, primum, primo, imprimis......mox b prius....mox c paulo ante...moxd hinc...mox....post hæc e in longa enumeratione 205, 21 3 apponitur ut i.q. cum primum 8, 17
  mucro, -nis m. cum proprie de acie gladii; tum metonymice de ipso gladio
  mugitus, -us i.q. actio mugiendi
  mulceo, -si, -sum, -cere fere i.q. concilio
  muliebris, -e i.q. ad muliebrum pertinens, femineus
     muliebriter i.q. effeminate
  mulier, -is i.q. femina
  muliercula, -æ fere i.q. mulier (notione deminutivi vergente in sensum peiorativum)
  mulsum, -i n. fere i.q. mel
  multa, -æ i.q. pæna 1 pecuniaria 2 corporalis
  multicolor, -is i.q. multis coloribus
  ® multiformis virtus Gertz S 260, 6, multiformiter:263, 14
  multigenus, -a, -um i.q. varius; Vulg.: multigena impiorum multitudo;etiam multigeneris, -e / multigenerus, -a, -um
  ® multimodus = multus;multigenus Gertz M, S 304, 6 = multiformis 350, 28 ;adv.multimodis = multis modis
  multiplex, -icis i.q. varius
  ® multiplicitas = multitudo
     multipliciter i.q. varie, multis modis
  multiplico, -avi i.q. augeo
  multitudo, -nis de magno numero 1 c.gen. 2 c.adi 3 abs.
  multivagus, -a, -um i.q.qui late vagatur
  multivolus, -a, -um i.q. circumvolans
  multo, -avi i.q. punio 1 c.abl. 2 nude
  ® multocie(n)s = saepe
  *multus, -a, -um de amplitudine et extensione I gradu positivo A adi. 1 corporea 2 incorporea B subst. 1 m. pl. 2 n. a c.gen. b nude C adv. i.q.magnopere 1 multum, diu ac multum 357, 29 2 multo (additur comparativus) II gradu comparativo A adi.B subst. 1 n.sg. a c. gen b nude 2 pl. C adv. 1 sequitur quam 2 sequitur abl. 4, 16 æquo 3 in quæstione disiunctiva 4 variæ iuncturæ a : quo plus...hoc magis b eo et comparativus...quo plus
  402, 14 c quo plus 383, 20 III gradu superlativo A adi 1 corporea 2 incorporea B subst. 1 m.pl. 2 n.sg. a c.gen. b nude C adv.
  mulus, -i m. i nomen animalis e coniunctione asini et equæ vel equi et asinæ orti
  munditia, -æ 1 de actione purgandi 2 de integritate
  ® mundo, -avi, -atum, -are = abluere (a lepra) vide etiam purgare/lustrare/expiare
  mundus, -i i.q. orbis terrarum
  muneror, -atus sum, -ari i.q. dono
  ® munia = munimenta/patrocinia vide suffragium/suffragia
  municeps, -ipis i.q. incola, civis
  municipium, -i 1 i.q. ius civitatis 2 i.q. oppidum munitione præditum
  munificentia, -æ i.q. liberalis
  munificus, -a, -um i.q. liberalis
  munimen, -inis 1 de loco munito 2 de armis
  munimentum, -i 1 proprie a de locis munitis 2 in imagine 3 translate i.q. defensio
  munio, -vi, -tum, -re 1 proprie a i.q. vallo, firmo b i.q. armo 2 translate i.q. protego
     munitus, -a, -um i.q. vallatus
  munitio, -nis 1 i.q. locus munitus a c.gen. b nude 2 i.q. defensio
  munus, -eris n. 1 i.q. negotium, mandatum, officium a c.gen. b c.adi. c nude 2 i.q. donum a c.gen. b c.adi c nude 3 i.q. pensio 4 i.q. beneficium (lingua nostra `len´)
  munusculum, -i n. i.q donum
  muralis, -e i.q. ad murum pertinens
  murex, -icis m. 1 i.q. purpur 140, 5 2 i.q. instrumentum ferreum 141, 5 227, 24
  murmur, -is i.q. sonus summissæ vocis
  ® murare (ecclesiam) muris aedificare Gertz M/RH
  murus, -i i.q. moenia ; RH: moenia palatii.
  mus, -ris i. nomen animalis
  musa, -æ 1 i.q. cantus, melos 2 nomen proprium
  musicus, -a, -um i.q. ad musicam pertinens
  mutabilis, -e i.q mutans, variabilis
  mutatio, -nis i.q.conversio 1 c.gen. 2 nude
  mutilo, -avi i.q. disseco, trunco
  muto, -avi 1 i.q. transformo 2 i.q. commuto a c.abl. b sine abl.; Gertz S 69, 19 = quærere; Gertz M = venalia præbere, merces mutare, porcos aere mutare
  mutuor, -atus sum, -ari i.q. recipio, suscipio, obtineo 1 sequitur ab 2 nude
  mutus, -a, -um i.q. elinguis
  mutuus, -a, -um ab utraque parte profectus
     mutuo adv. (< mutuus, -a, -um RH i.q. vicissim
  myoparo, -nis i.q. navis prædatoria
  mysterium, -ii i.q. significatio; Gertz S misteria sacra/ vivida = sacramentum corporis Christi 154, 3 misteria = missa in qua sacerdos facit et elevat corpus Chr. 414, 3 ; = hostia 335, 12, misterium = passio Christi. 312, 16
  ® mi(y)steriale granum = Christus Gertz S 230, 2 vide granum


  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z |

  PræfatioAd usumIndex abbreviationumTota editio 1996Tota editio 1997


  N
  *nam particula causam inducens
  *namque i.q. nam (secundo loco ponitur); sensu adversativo 151, 10
  nanciscor, -ctus sum, -nciscere i.q. capio, obtineo 2 i.q. pervenio ad; Gertz M : nactus passive
  naris, -is f. i.q. nasus
  narratio, -nis i.q. actio narrandi, enarratio
  narratus, -us i.q. narratio, relatio
  narro, -avi i.q. dico, refero 1 c.acc.c.inf. 2 abs.
  *nascor, -tus sum, - sci i.q.orior 1 de hominibus a c. abl. b additur ex ;c.nude 2 de rebus
     natus, -a, -um 1 adi. 2 subst. a f. i.q. filia b m. i.q. filius
  nasus, -i m. i. pars eminens oris
  nasutus, -a, -um i.q. magno naso præditus
  natabundus, -a, -um i.q. natans
  natalis, -is m. 1 sing. i.q. dies natalis a generatim b speciatim de nativitate Christi 2 pl. a m. i.q. origo b n. i.q. locus natalis; Gertz M : (oculi) natales = dati a natu
  natatio, -nis i.q. actio natandi
  natio, -nis i.q. gens; Gertz S 192, 9 = genus (nacio)
  natis, -is f.i.q. podex
  ® nativitas = partus Gertz S 273, 27; Gertz M : nativitatis suæ terra = patria
  nativus, -a, -um i.q. innatus, insitus, internus; Gertz S = patrius 85, 12
  nato, -avi i.q. no
  natura, -æ 1 de condicione nascendi 2 de condicione, specie, habitu a hominum (cum de ingenio tum etiam de corpore b animalium c locorum d aliarum rerum 3 d gubernatione vel ratione mundi
  naturalis, -e 1 i.q. genere coniunctus 2 i.q. genuinus, verus 3 i.q. localis; Gertz M : naturalis filius = non iustâ uxore; naturalia sua = omnia sua in visu et auditu ac ceteris plena et sana sunt Gertz M II, 277, 5
     naturaliter i.q. vere
  natus, -us 1de tempore nascendi 2 de genere
  naufragium, -i 1 proprie de interitu navium 2 in imaglne de qualibet calamitate
  naufragus, -a, -um 1 proprie de eo qui naufragium subiit 2 in imagine
  naulum, -i i.q. vectura (sc. pretium pro vectura RH)
  nauta, -æ m. i.q. rerum maritimarum peritus
  nauticus, -a, -um 1 adi de eo qui ad copias navales pertinet 2 subst. i.q. nauta
  navalis, -e i.q. qui ad naves pertinet, maritimus
     navaliter i. cum navibus
  navicula, -æ i.q. parva navis ; translate: dominica navicula inter fluctus huius saeculi Gertz M II, 178, 18
  navigabilis, -e i. ubi navigari potest
  *navigatio, -nis de actione navigandi huiusque actionis effectu
  navigium, -i i.q. navis 1 c.gen. 2 nude
  navigo, -avi i.q. nave vehor 1 intr. 2 trans.
  *navis, -is i.q. vehiculum quo in aqua utimur 1 c.gen. 2 nude
  *ne 1 i.q. particula negativa, nonnisi in iunctura ne...quidem 2 inducit enunt. prim. 3 inducit enunt. sec. a sensu finali b sensu consecutivo c sensu effectivo; Gertz S ne pro acc. c. inf. post verba iurandi 195, 13, vide ut; Gertz M ne = ut non c. indik./c. coni.
  -ne vide an -ne....an, 4, 19 5, 25
  nebula, -æ i.q. calligo
  *nec (neque) 1 i.q. et non 2 i.q. ne...quidem 3 i.q. neve 4 i.q. non
  iuncturæ: nec...nec, nec...neque, nec...et, nec...nec...-que, nec...aut, nec...nec...aut, nec...quidem (i.q. ne...quidem) (i.q. et ne...quidem : 187, 31) ;nec...tamen ;neque...-ve...aut 305, 31; non...nec...aut...et 53, 18 ;nec non 63, 10 ; nec non et 333, 23 ; nec minus (i.q. nec non, item); Gertz M nec etiam = ne...quidem
  necdum i.q. nondum
  necessarius, -a, -um I adi.de iis rebus quibus carere non possimus II subst. A m.pl. i.q. propinqui 1 c.gen.2 nude B n.pl. 440, 26
  necesse i.q. necessarium 1 sequitur esse a c.acc.(nom.) c.inf. b c. coni. 81, 7 2 sequitur habere 67, 7
  necessitas, -tis i.q. angustiæ, vis 1 c.gen. 2 nude
  necessitudo, -inis 1 i.q. angustiæ 2 i.q. propinquitas
  ® necessum = necessarium
  ® nec ne = necnon Gertz S 76, 7
  neco, -ui, -atum, -are i.q. interficio
     necatus, -a, -um i.q. interfectus
  nectar, -is n. i.q. potio
  necto, -xui, -xum, -ctere 1 proprie i.q. coniungo, stringo, vincio a corporea b incorporea 2 translate i.q. paro
  ® nectus = necatus Gertz S 221, antiph., 2, 3.
     nexus, -a, -um i.q. captivus, ligatus
  nedum i.q. ne dicam, ® multo minusRH
  nefandus, -a, -um i.q. impius
  nefarius, -a, -um i.q. impius, scelestus 1 adi. 2 subst.
  nefas n. 1 sensu strictiore de divinarum humanarumque legum violatione 2 sensu latiore de iniquo
  negatio, -nis i.q. actio negandi, infitiandi 1 abs. 2 c.gen.obi.
  neglegentia, -æ i.q. incuria 1 abs. 2 c.gen.
  neglego, -xi, -ctum, -gere i.q. contemno, non curo 1 c.acc. 2 c.inf.
     neglegens, -tis i.q. dissolutus, de eo qui parum diligentiæ adhibet 1 abs.2 c.gen. fere i.q. immemor
     neglegenter i.q. otiose, nulla cum cura (nonnisi comparative)
  nego, -avi I i.q. abnuo, infiteor, repudio A c.acc. 1 rerum 2 hominum (per brachylogiam i.q. tradere, dare nolo B c.acc.c.inf. (copula sæpe omissa) C c. nom. c.inf. (copula omitti potest) D solum ponitur II i.q. interdico (c.inf.); = abnego Gertz S 110, 6
     negata, -orum n. i.q. res negatæ
  negotiator, -is i.q. mercator
  negotriatrix, -cis i.q. mercatoria 481, 17 classis (opp.piratica)
  negotiosus, -a, -um i.q. labore aliquo occupatus
  negotium, -i 1 de labore, munere, studio a abs. b c.gen. c c.inf. 2 de prælio 3 de periculo 4 de causa, lite 180, 2 5 de qualibet re
  nemo, -inis g.c. [gen. neminis nusquam legitur (nemine abl. pro nullo Gertz S 194, 13)] 1 subst. (hic illic additur genitivus partitivus e.g. 84, 4) a nom. b acc. c dat. d abl. abs. c. præp. 120, 7
  iuncturæ notabiliores : nemo qui: c. coni.;nemo nisi (ni): c. coni. ;nemini nisi 2 adi. a nom. b acc.
  nempe particula affirmativa (ironice 227, 6); Gertz M II, 474, 18 = igitur
  nemus, -oris i.q. silva, saltus 1 generatim 2 speciatim a prævalente notione loci invii et periculosi b prævalente notione amænitatis
  nepos, -tis 1 sensu strictiore a i.q. filius filiæ b i.q. filius filii 2 sensu latiore i.q. proles
  neptis, -is f. 1 i.q. filia filii 2 i.q. filia sororis
  nequam i.q.turpis, sordidus
     nequiter i.q. turpiter, sordide
  nequaquam i.q. nullo modo, non
  neque vide nec
  *nequeo, -ivi, -ire i.q. non possum, non valeo 1 c.inf. 2 inf. subaudiendus est
  nequicquam i.q. frustra, sine eventu, in vanum
  ® nequiter = sceleste Gertz S 434, 9
  nequitia, -æ de inertia, malitia, turpitudine
  nervosus, -a, -um i.q. plenus nervi, roboris
  nervus, -i 1 proprie a de ligamentis artuum b de fidibus c de arcu 2 translate a de viribus corporis b de viribus animi c i.q. vinculum
  nescio, -vi, -re I i.q. ignoro, non scio, nescius A c. quæstione indirecta 1 sequitur an 2 disiunctive a utrum...an b deest prima particula disiunctionis 91, 16 3 c.pron.interr. B c.duobus acc. II i.q. non possum
  nescius, -a, -um i.q. inscius 1 c.gen. 2 c. quæstione indirecta 3 c.inf. 4 abs.
  neu vide neve
  neuter, -ra, -rum [genetivus nusquam, dativus semel legitur] 1 sing. a subst. b adi. 2 plur.
  neuticam = neutiquam < ne utiquam = nullo pacto
  neve [neu semel legitur] i.q. et ne
  nex, -cis f. de morte per vim effecta 1 proprie a c.gen. b c.adi. c nude 2 translate de cruore
  nexilis, -e i.q. connexus, coniunctus, devinctus
  nexus, -us I de eo quod connexum est A proprie B translate II de eo quod coniungit, vincit i.q. vinculum A proprie B translate 1 de coniunctione coniugali a c.gen. b nude 2 de consanguinitate 3 de amicitia 4 de iure 5 de fide militari III i.q. iunctura, coniunctio
  ni i.q. nisi, si non 1 c.ind. 2 c. coni. a præs. b impf.(pro plusqpf. e.g.114, 34) c plusqpf.
  nidens, -tis i.q. plenus nidore, odore
  nidificatio, -nis i.q. nidus
  nidor, -is i.q. odor
  nidus de habitatione avis
  niger, -ra, -rum i.q. ater, pullus
  nigrans, -tis i.q. niger, ater, pullus
  *nihil [vide nihilum, forma nil sæpius legitur e.g. 50, 8] 1 subst. a nude b c.gen. 2 adverbialiter nihilo minus = saltem Gertz S 407, 24; Gertz M = similiter
  nihilum, -i [vide nihil] 1 acc. 2 abl. a c.præp.522, 22 b abl. differentiæ
  nil vide nihil
  nimbus, -i 1 i.q. aqua pluvia, imber a proprie b in imagine 2 i.q.tempesta, procella cum imbri et grandine coniuncta
  nimietas, -tis de magnitudine vel multitudine nimia
  nimirum i.q. proculdubio
  nimis i.q.nimium, plus æquo; Gertz S 71, 5 = valde
  nimius, -a, -um 1 notione comparativa prævalente 2 notione comparativa vanescente i.q. magnus, maximus ; Gertz M adv. nimie = immodeste ;nimius = ingens
  nimium i.q. nimis
  nisi 1 additur coni. verbi a impf. b plusqpf. 2 sine verbo a additur negatio b in quæstione
  iuncturæ: -i forte, -i forsan, -i ut, -i qui, -i quod
  nisus, -us i.q. vis 2 i.q. vigor animi, fortitudo 3 i.q. pugna, res gesta 4 i.q. conatus, impetus, petitio
  niteo, -ui, -ere i.q. splendeo, fulgeo 1 proprie 2 translate de gloria, honore
     nitens, -tis i.q. splendidus, fulgens 1 proprie 2 de gloria
  nitesco, -ere i.q. splendere incipio
  nitidus, -a, -um i.q. splendidus, nitens
     nitide i.q. splendide
  ® nitidum (subst) = argentum Gertz S 133, 19
  nitor, -usus vel -xus sum, -niti 1 i.q. contendo a abs. b additur ad c c.abl. 2 i.q. confido, fulcio (c.abl.) 3 i.q. conor, laboro, studeo a c.inf. b omisso inf.
  nitor, -is i.q. splendor (cum proprie tum translate) 1 c.gen. 2 abs.
  nivalis, -e 1 i.q. nive plenus 2 pro gen. nivis
  niveus, -a, -um i. nivis colorem habens, albus
  nix, -vis f. de aqua gelu astricta
  no, -navi, -natum, -nare [nonnisi forma gerund. legitur] de arte eius qui in aqua se movere valet
  nobilis, -e 1 adi. a de rebus conspicuis, notis b de personarum genere et honestate 2 subst. spectat semper ad genus præclarum a superl. b pos. de certo civium ordine
  nobilitas, -tis de præstantia originis a c.gen. b c.adi.; c abs. 2 i.q. nobiles a c.adi. b abs.
  noceo, -ui, - iturus, -ere i.q. damnum infero, obsum 1 c.dat. 2 abs.
     nocens, -tis de eo qui nocet 1 abs. a subst. b adi. 2 c.gen.obi.
  nocivus i.q. nocens, nocuus
  *noctu i.q. nocte
  noctua, -æ i.q. nomen avis, fere i.q. bubo
  nocturnus, -a, -um i.q. nocte fit, ad noctem pertinet 2 fere i.q. obscurus; Gertz S nocturni = nocturnæ (horæ) = tripertitum noctis officium divinum (primus, secundus, tertius) 21 seqq..., 365, 23; Gertz M nocturni (sc.) psalmi
  nocuus, -a, -um i.q. nocens, nocivus
  nodo, -avi i.q. vincio, ligo
  nodosus, -a, -um 1 i.q. articulis plenus 2 i.q. tumens Gertz M = plenus nodis ; ossa nudosa ; nudi corporum RH
  nodus, -i 1 proprie de laqueo 2 in imagine et translate a de qualibet consertione inextricabili, de nexu b de impedimento c de globo, massa, mole
  ® nola = cymbalum Gertz S 316, 2 ;nolæ, -arum f. i.q. tintinnabulum Blatt index
  *nolo, -lui, -, -lle i.q. non volo 1 c.inf. [nota imperativum 159, 39, 160, 20] 2 c.acc.c.inf. 3 abs.
     nolens, -tis i.q. invitus
  nomen, -inis n. I i.q. appellatio, nuncupatio A c.gen. 1 poss.2 def. B c.adi. vel pron. C abs. II vergit in notionem prætextus III vergit in notionem famæ IV de omnibus qui eodem nomine vocantur, de gente A c.gen. B c.adi.
     nomine 1 abs. 2 c.gen. a i.q. loco, ut b i.q. pro, propter c i.q.prætextu, causa
  nominatim nomine diserte allato
  ® nominatissimus = valde nobilis Gertz S 142, 24
  nomino, -avi 1 c. duobus acc. a i.q. voco b i.q. designo 2 c.acc. i.q. (nomen) affero
  *non particula negativa 1 in universum 2 i.q. ne
  iuncturæ (cf. nec) non solum ...verum (sed) et(iam), non tam....quam, non modo...verum (sed) et(iam), non tantum...sed etiam ; non enim; non tantum = non dicam Gertz S 302, 4; Gertz M : non post negare : iteratio negationis.
  ® nona sc.hora RH
  nondum i.q. usque ad hoc tempus non
  nongenti, -æ, -a i.q. novies centum
  ® nonna = monacha RH
  nonne i. particula interrogativa
  nonnulli, -æ, -a i. aliquot 1 subst. a c.gen. b abs. 2 adi.
  norma, -æ i.q. regula 1 c.gen. 2 abs. de religione christiana ;norma spiritualis = ordo religiosus Gertz S 81, 21; norma = forma (id est regula, exemplar RH) 282, 74; = similitudo 63, 13
  nos v. ego
  noscito, -avi i.q. nosco (passive sensu copulæ, cf.infra nosco)
  nosco, -vi, -tum, -scere I formæ e radice præsentis tractæ A i.q. video, intellego B vi propria debilitata 1 i.q. dignosco (in fine clausulæ) 2 fere i.q. sum II formæ e radice perfecti tractæ, i.q. notum habeo A c.acc.(c.inf.) B c.acc. C c. inf. D c. quæstione indirecta
     noscens, -tis de eo qui novit
     notus, -a, -um i.q. familiaris (de iis quæ vidimus)
  *noster, -ra, -rum pron. poss. primæ personæ (pl.) 1 adi. 2 subst. a m. pl. (i. nostri concives) b gen. sing. pro adi. 37, 20 :nostri loco (i.nostro) 210, 35 laudem nostri (i. nostram)
  nota, -æ 1 i.q. lineamentum, signum a c.gen. b sine gen. 2 i.q.opprobrium, maculum, vitium a c.gen. b sine gen.
  notabilis, -e 1 i.q. insignis (de iis quæ non videre non possumus) 2 i.q. nota, opprobrio dignus; Gertz M notabiliter = eminenter
  ® notarius = scriba qui cito scribit etiam = actuarius > Gertz M notat = amanuensis/cancellarius
  notatus, -us m. i.q. castigatio, actio notandi
  ® notificare = planum facere; notificari = notum esse Gertz M II, 399, 14
  notio, -nis de actione notificandi
  notitia, -æ i.q. cognitio, familiaritas, scientia 1 c.gen. obi. 2 abs [RH 1 et 2]
  noto, -avi 1 i.q. censeo, nomino, significo 2 i.q.castigo, condemno, vitupero a c.acc. b c. gen. forensi 3 i.q. vitio afficio, coniungo
  ® notorius = qui vulgo notus est Gertz M/RH
  notula, -æ i. parva nota (de litterarum signis)
  notus, -i m. i.q. ventus
  novacula, -æ i.q. culter acutus
  ® novalis, -e (< novo, novus) = ager qui primo aratur (teutonice Brachacker) Gertz M/RH subst. novalis f. (sc terra); novale n (sc. solum)
  novellus, -a, -um i.q. novus; Georges :boves novelli >< boves vetuli;subst.novellae, -arum : arbores quae adhuc crescere debent ;praecipue vites
  novem i. numerale 1 subst. 2 adi.
  noveni, -æ, -a i.q. novem
  noverca, -æ de nova patris coniuge, de nova matre 1 c.gen. 2 abs.
  ® novicius, -a, -um (< novus) : vinum novicium ; venales novicios accepimus = servos Georges; Gertz M = qui recens affuit
  novitas, -tis de condicione rei innovatæ, redintegratæ vel usque adhuc ignotæ 1 c.gen. 2 abs.
  ® noviter = nuper Gertz M etiam noviter vestitus = in vestimentis novis Gertz M/RH
  novo, -avi i.q. novum reddo, muto 1 generatim 2 speciatim de mutatione reipublicæ
  novus, -a, -um usque adhuc ignotus, inauditus, recens 1 adi. a generatim b subst.; Gertz S 67, 2 novissima hominis = mors
     novissime i.q. nuper
  *nox, -ctis f. de eo temporis spatio quod est inter solis occasum et ortum; Gertz S nox = vigilia, dies aliquod festum præcedens (opp.crastinus) 272, 28; e.g. nox Luciae 12/12 quae cum solstitio coincidare saeculo 11./12.credebatur. oraculum filiarum nubilium danice :Lucia den blide/skal fly mig at vide/hvis dug jeg skal brede/hvis seng jeg skal rede/hvis barn jeg skal bære/hvis kærest jeg skal være/hvis arm jeg skal sove i ; cum calendario Gregoriano ca 1750 et datum eius noctis Luciae prolatatum est 12 diebus = vigilia Nativitatis Christi
     nocte i.q. noctu (opp. interdiu)
  noxa, -æ i.q. culpa, maleficium 1 c.gen. 2 c.adi. 3 abs.
  noxius, -a, -um 1 adi i.q. culpabilis a: m. b: n. i.q. nocivus 2 subst de iis qui culpam admiserunt
  nubes, -is f. fere i.q. nimbus
  nubilis, -e i.q. adultus
  ® nubilo = nube obscuro 164, II, 20
  nubilus, -a, -um 1 adi. a proprie i.q.qui ad nubes pertinet b translate de vultu obscuro 2 n. subst.
  nubo, -psi, -ptum, -bere de femina i.q. matrimonium ineo 1 c.dat. 2 sine dat.
     nupta, -æ i.q. sponsa, uxor
  ® nudipes = nudus pedibus Gertz S 402, 4
  nuditas, -tis 1 proprie a de corpore veste privato b de avi plumis privata 2 translate i.q. simplicitas
  nudo, -avi I proprie A sensu strictiore i.q. vestimentis privo 1 c.abl. 2 sine abl. B sensu latiore i.q. detego 1 pro obi. corporalia 2 pro obi. incorporalia II translate i.q. privo
  ® nudulus = miserere nudus Gertz S 266, 26, miserabiliter indutus RH
  nudus, -a, -um 1 proprie a sensu strictiore i.q. sine vestibus b sensu latiore de gladio destricto 2 translate a i.q. inermis b de obtusa hastæ parte c de humo nuda = sine monumento saxeo Gertz M I, 284, 15
  nugæ, -arum f. i.q. figmenta nullius pretii
  ® nugator = fatuus, scurra, sannio
  nugax, -cis i.q.nugatorius, garrulus
  ® nullatenus = nullo modo Gertz S 260, 12
  *nullus, -a, -um pron. negativum (pro ne quisquam [ullus] 86, 10 179, 2) I adi. II subst. A i.q. nemo 1 c.gen.part. 2 sine gen. a: m. b : n. abl. B i.q. neuter; Gertz M nullus = nemo
  num particula interrogativa 1 in oratione directa 2 in oratione indirecta
  numen, -inis cum sensu proprio de divina potestate tum sensu metonymico de dis 1 prævalet sensus proprius 2 prævalet sensus metonymicus
  numerabilis, -e i.qui numerari potest
  ® numeralia distributiva pro cardinalibus Gertz S 165, V, 3; pro ordinalibus 220, carm. v. 1, 3
  numero, -avi 1 i.q. enumero a generatim b speciatim de pecunia solvenda 2 i.q. habeo, iudico
  numerositas, - i.q. multitudo
  numerosus, -a, -um i.q. creber, frequens
  numerus, -i 1 i.q. actio numerandi, numeratio 2 i.q. multitudo a c.gen. b sine gen. 3 fere i.q. facultas
     numero apponitur sæpe
  numisma, -tis n. i.q. moneta
  nummus, -i m. de pecunia numerata
  *numquam 1 i.q. non umquam 2 i.q. ne umquam
  numquid particula quæstionis
  *nunc 1 i.q. hoc tempore 2 sensu temporale evanescente a nunc...nunc b nunc...nunc...nunc etc. c nunc...rursus d nunc ...modo
  nuncupatio, -nis i.q. nomen a c.gen. b nude 2 i.q. nominatio, invocatio 3 i.q. actio pronuntiandi, promulgandi
  nuncupator, -is de eo qui votum pronuntiavit
  nuncupo, -avi 1 i.q. appello 2 i.q. invoco 3 i.q. promulgo 4 i.q. promoveo
  nuntio, -avi i.q. certiorem facio, communico 1 c.acc. rei communicatæ 2 c.acc. et dat. 3 c.acc. (c.inf.) 4 abs.
  nuntium, -i i.q. nuntius
  *nuntius, -i 1 de eo qui mandatum alicuius affert, fere i.q. legatus a c.gen.obi. b c.gen. poss. 2 de ipso mandato quod legatus affert a c.gen. b abs.
  nuntius, -a, -um i.q. nuntians
  *nuper i.q. novissime, paulo ante
  *nuptiæ, -arum de solemni ritu quo matrimonium initur 1 c.gen. 2 abs.
  nuptialis, -e i.q. qui ad nuptias pertinet
  ® nurus = quæ in domum aliquam nupta ut filia habeturRH, Gertz S = iuvencula mulier 124, 8
  nusquam i.q. nullo loco
  nutabundus, -a, -um i.q. vacillans, labens
  nutatio, -nis i. actio nutandi, vacillatio
  nuto, -avi i.q. vacillo, labo 1 proprie 2 translate
  ® nutricius = iuvenis qui ut filius nutricatur
  nutrico, -avi i.q. educo
  nutrimentum, -i i.q. alimentum 1 proprie et in imagine (de igne) a c.gen. b abs. 2 translate a c.gen. b abs.
  nutrio, -vi, -tum, -re i.q. alo 1 proprie 2 translate
  ® nutritius vide nutricius
  ® nutritor = qui iuvenem ut filium nutricat
  nutrix, -cis de femina nutriente, mammas parvulis præbente
  nutus, -us m. 1 de gestu a c.gen. b abs. 2 de voluntate, fere i.q. imperium a c.gen. b abs.
  nux, -cis f. i. fructus
  nympha, -æ i.q. virgo  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z |

  PræfatioAd usumIndex abbreviationumTota editio 1996Tota editio 1997