| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z |

PræfatioAd usumIndex abbreviationumTota editio 1996Tota editio 1997


Vademecum in opus Saxonis
et alia opera Danica
compendium
ex indice verborum

Hoc est tomus II (auctore Franz Blatt) operis Gesta Danorum ut appellantur; tomus II labori meo fuit fundamentum, sed necessitate coactus omnia errata atque delicta in huius temporis scriptorio facta emendavi ut spero. Notionibus modo et constructionibus servatis omnes pæne notas ad textum nonnisi exempli gratia omisi ad unumquemque locum celeriter perspiciendum; id quod in animo habebam. Angulatis uncis [ ] propria ad deliberandum digna annotavi et omni tempore cum RH signavi. Facultates mechanicae omnes magistros linguae latinae ex amatoribus in exploratores huius artis fecerunt; ob eam causam supplementa huius opusculi sequentur et nos complures et varios auctores cognoscere et legere sperabimus.
Reimer Hemmingsen
Porsevænget 5
DK-8600 Silkeborg

 

 

Ad usum

Ordo post lemmata hic est:
 • Si satis est significationem simplicem afferre, divisionem non invenies.
 • Quod nisi ita est, divisio notionum et constructionum est haec:
 • Voces quae in duo sola capita dividendae sunt, parvis litteris (a-b etc.) dividuntur
 • Secundo numeri arabici adhibentur (1 a-b; 2 a-b etc.)
 • Tertio litterae maximae adhibentur (A 1 a-b;2 a-b;B 1 a-b, 2 a-b etc.)
 • Quarto numeri Romani adhibentur (I A 1 a-b;2 a-b;B 1 a-b, 2 a-b; II identidem etc.)
 • Voces ordine alphabetico afferuntur ita tamen ut participia post verba, adverbia post adiectiva ponantur; ut participia et adverbia derivata esse monstretur, lemmata ista a margine maiore spatio separata sunt.
  * ante lemma ostendit non omnes locos Saxonicos allatos esse;
  ‡ ostendit vocem ante finem sexti saeculi post Chr. natum inveniri non posse;
  [ ] indicantur alia ad recensionem vel ad formas pertinentia.

  Index abbreviationum
  aa, bb etc. pro littera Graeca
  abs. absolute
  adi. adiectivus/adiective
  app. apponitur
  c. cum
  coni. coniunctivus
  consec. consecutivus
  demin. deminutivus
  demonstr. demonstrativus
  e.g. exempli gratia
  enunt. prim. /sec.
       enuntia prima
       enuntia secunda
  f. femininum
  g.c. genus commune
  gr. graece
  i.e. id est
  imp. imperativus
  i.q. idem quod (synonyma)
  m. masculinum
  n. neutrum
  obi. obiectus
  opp. opponitur
  pers. persona
  pos. positivus
  poss. possessivus
  q.v. quod vide
  ® id quod in Indice Saxonis non est
  RH meo iure et culpa in Latinum translatum, citatum vel explicatum
  sc. scilicet
  sim. similia
  sqq. sequentes
  subi. subiectivus / subiectum
  superl. superlativus
  s.v. sub voce
  syn. synonymon
  t.t. terminus technicus
  v. vide
  Gertz M: Scriptores minores historiae danicae.Vol. I et II
  Gertz S: Vitae sanctorum danorum Libellus I, II et III
  MGH: Monumenta Germaniae Historica Scriptorum
  A.M. Albertus Magnus Ausgewählte Texte Darmstadt 1981  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z |

  PræfatioAd usumIndex abbreviationumTota editio 1996Tota editio 1997


  O
  o interiectio exclamantis 1 c. voc. 2 c.acc.
  *ob i.q. propter a generatim b speciatim c. gerundivo 2 fere i.q. de 3 fere i.q. in
  obardesco, -si, -descere i.q. incendio consumor
  ® obaudire = oboedire, obedire alicui Gertz S 126, 6; Gertz M = non audire, neglere
  ® obdormire = obdormiscere (sc.inchoative RH) Gertz S 334, 7
  obduco, -xi, -ctum, -cere i.q. tego 1 c.abl. 2 sine abl.;® = rates (poetice = naves) tentorio tegere Gertz M ;obductio (ignorantiae) Gertz M
  ® obedere = (com)edere RH)
  ® obedientia vide oboedientia
  obeo, -ii, -itum, -ire 1 c.acc. i.q. exsequor 2 abs i.q. morior
  obequito, -avi i.q. obviam equito
  oberro, -avi i.q. erro
  obesus, -a, -um i.q. cibo plenus, pinguis
  ® obfuscare = obscurare RH, Gertz S 79, 9;vide offuscare
  obhaurio, -si, -stum, -rire i.q. exhaurio
  obicio ieci, -iectum, -icere 1 i.q. appono, admoveo 2 i.q oppono a c.dat. b c.acc. et gerund. 3 i.q. proicio 4 i.q. exprobro 5 i.q. profero
     obiectus, -a, -um 1 adi de eo qui impedit i.q. oppositus 2 subst. (n.pl.) i.q. accusatio
  obiectio, -nis i.q. reprehensio
  obiecto, -avi 1 i.q. expono, proicio a c.acc. et dat. b c.acc. et gerund. 2 i.q. exprobro
  obiectus, -us 1 de actione obiciendi, opponendi, obsistendi 2 de eo quod oppositum est 3 fere i.q. impetus
  obiex, -cis m. i.q. claustrum, sera
  obiter i.q. in via (de iis quæ obstant)
  obitus, -us i.q. mors 1 c.gen. 2 abs.
  obiurganter i.q. cum obiurgationibus
  obiurgo, -avi i.q. exprobro
  oblangesco, -i, -escere fere i.q. ægroto
  oblatio, -nis 1 i. actio offerendi a c.gen.poss. b c.gen.obi.c abs. 2 i.q. interventus; Gertz S 243, 23 notetur præcipue: pretium pudoris offerebant (pudenter vivere postea offerebant RH)
  oblator, -is de eo qui offert
  oblatro, -avi i.q. latro
  oblectamentum, -i i.q. illecebræ
  oblectatio, -nis i.q. illecebræ
  oblido, -si, -sum, -dere i.q. lædo, vulnero
  obligo, -avi 1 proprie i.q. ligo 2 translate i.q. astringo a c.abl. b sine abl.
  oblino, -levi, -litum, -linere i.q. illino
  obliquitas, -tis 1 i.q. deformitas 2 fere i.q. sinus
  obliquo, -avi 1 i.q. transversum facio 2 i.q. verto
  obliquus, -a, -um 1 i.q. transversus 2 i.q. devius
  oblittero, -avi 1 i.q. lituram facio, deleo 2 i.q. prætereo
  oblivio, -nis i.q. actio obliviscendi
  obliviscor, -tus sum, -visci i.q. non recordor 1 c.gen. 2 c.inf.; Gertz M cum acc.
  oblivium, -i i.q. oblivio
  oblongus, -a, -um fere i.q. longus
  obluctatio, -nis i.q. repugnatio
  obluctor, -atus sum, -ari i.q. obsisto, repugno 1 c.dat. 2 sequitur in 3 abs.
  obludo, -si, -sum, -dere i.q. ludo
  ® obmittere vide omittere
  obmugio, -vi, -tum, -re i.q. tono
  ® obmutare = mutum reddere Gertz M
  obnitor, -xus sum, -ti 1 c.dat. i.q.repugno 2 sine dat. i.q. laboro
     obnixus, -a, -um 1 i.q. pertinax, tenax 2 i.q. insolens, superbus
     obnixe i.q. pertinaciter
  obnoxius, -a, -um i.q. deditus, subiectus 1 c.dat. 2 sine dat. (serviens alicui RH)
  ® obnubilare = nubibus obducere Gertz S 378, 16 RH
  obnubo, -psi, -ptum, -bere i.q. obvelo, obvolvo
  oboedienter i.q. obnoxie
  oboedientia, -æ i.q. obtemperantia
  oboedio, -vi, -tum, -re i.q. pareo
  oboeditio, -nis i.q. obtemperatio, subiectio
  obolitus vide abolitus
  oborior, -tus sum, -iri i.q. suborior, nascor
  obrepo, -si, -tum, -ere 1 i.q. furtim repo 2 i.q.supervenio
  obrigesco, -ui, -escere i.q. hebesco
  ® obrizum = obryzum gr. (sc.aurum) = aurum quod argento vel aere mixtum est et probatum (teutonice Probegold) Georges; Gertz M = aurum purum
  obruo, -i, -tum, -ere 1 proprie a: mole superincidenti confundo b i.q. inundo 2 translate i.q. opprimo, perdo
  obscenitas, -tis i.q. turpitudo
  obscenus, -a, -um 1 i.q. sordidus, squalidus, tæter 2 i.q. infamis, ignominiosus 3 i.q. impudicus, stuprosus, turpis
  obscuritas, -tis 1 proprie a c.gen. b abs. 2 translate a i.q. infamia, dedecus b i.q.improbitas, pravitas
  obscuro, -avi 1 fere i.q. fusco 2 fere i.q. supero 3 i.q. deminuo 4 i.q. obvelo, celo
  obscurus, -a, -um 1 proprie de tenebris a adi. b subst., n. sing. 2 translate a de sono i.q. lenis b de oris et animi habitu i.q. austerus, tristis c i.q. qui intellegi non potest, incomprehensibilis d i.q. fraudulentus e i.q. occultus f i.q. humilis, infamis, ignobilis
     obscure i.q. parum clare
  obsecro, -avi i.q. obtestor 1 c.acc. 2 c.inf. 3 c.acc. c.inf. 4 sequitur ut(ne) 5 sequitur coniunctivus 6 abs.
  obsequium, -i i.q. officium, servitium, auxilium I generatim A c.gen. 1 def. 2 poss. B abs. II speciatim A de militis vel comitis vel alius subiecti erga dominum fide et de servitiis quæ domino præstant (syn. famulatus, homagium) 1 c.gen. a def. b poss. 2 abs. B de cultu deorum C de funere D de solutione vectigalium; Gertz S 339, 10 vide officium sacrum
  obsequor, -cutus sum, -qui 1 i.q. indulgeo, obædio, pareo a c.dat. b abs. 2 de subditorum erga dominum servitiis et fide a c.dat. b abs.
     obsequens, -tis i.q. deditus
  obseratio, -nis i.q. actio obserandi, claudendi (de interdicto)
  obsero, -avi 1 proprie i.q. claudo a c.abl. b sine abl. 2 translate a i.q. impedio b de animo non attendente
  observantia, -æ fere i.q. disciplina; Gertz M : fratres de observantia (apud fratres minores)
  observatio, -nis 1 i.q. contemplatio 2 i.q. scrutatio, exploratio 3 fere i.q. respectus
  observator, -is 1 de exploratore 2 de eo qui quibusdam præceptis obtemperat
  observo, -avi 1 i.q. scrutor 2 i.q. considero, rationem habeo 3 i.q. teneo 4 i.q. custodio 5 i.q. caveo
  obses, -idis g.c. de personis in securitatem alicuius rei datis
  obsideo, -sedi, -sessum, -sidere i.q. occupare, conor, includo 1 proprie 2 translate
  obsidio, -nis i.q. actio obsidendi 1 c.gen. 2 abs.
  obsido, -sedi, -sessum, -sidere i.q. occupo
  obsigno, -avi 1 i.q. sigillo 2 i.q. cælo, noto
  obsisto, -stiti, -sistere i.q. resistere, impedio 1 c.dat. 2 sequitur quominus 3 abs.
  obsitus, -a, -um fere i.q. plenus (c.abl.) 1 corporeis 2 incorporeis
  obsolesco, -vi, -tum, -scere i.q. marcesco
     obsoletus, -a, -um i.q. sordidus, squalidus, fædus 1 corporea 2 incorporea
  obsonium, -i n. i.q. esca 1 c.gen. 2 abs.
  obstaculum, -i i.q. impedimentum 1 c.gen. a rei (personæ) impedientis 2 abs.
  obstino, -avi i.q. duro, exaspero
     obstinatus, -a, -um i.q. exasperatus, pertinax
     obstinate i.q. pertinaciter
  ® obstinax = obstinatus
  obsto, -stiti (RH), -staturus, -stare i.q. obviam eo, occurro, impedio 1 c.dat. 2 sequitur quominus 3 abs.
     obstans, -tis 1 i.q. oppositus 2 i.q. aggressor
  obstrepo, -ui, -itum, -ere 1 proprie de sono a generatim b speciatim de avium cantu 2 translate a de obiurgatoribus et insidiatoribus b fere i.q. impedio
  obstringo, -nxi, -ctum, -ngere 1 in imagine a fere i.q. obvelo b i.q. impedio 2 translate i.q. obligo
  ® obstrudere = obstruere
  obstruo, -xi, -ctum, -ere 1 i.q. claudo, impedio 2 i.q. expleo 3 i.q. refercio;obstrusus = obstructus
  obstupefacio, -feci, -factum, -facere i.q. torpesco 1 de animo 2 de corpore
  obstupesco, -ui, -escere i.q. miror
  obsum, -fui, -esse i.q. noceo, damnum infero 1 c.dat. 2 abs.
  obtego, -xi, -ctum, -gere i.q. obvelo
  obtempero, -avi i.q. obædio, indulgeo 1 c.dat. 2 sine dat.
  obtendo, -di, -tum, -dere i.q. tendo
  obtenebro, -avi i.q. obscuro, obumbro 1 proprie 2 translate
  obtentio, -nis fere i.q. comprehensio;
  obtentus, -us m. 1 i.q. prætextus 2 i.q. auxilium, præsidium a generatim b obtentui sum i.q. auxilio, præsto sum 3 i.q. permissio; Gertz M : iunctura: sub obtentu = ratione alicuius rei, alicuius rei causa
  obtero, -trivi, -tritum, -terere 1 i.q. dilacero, divello 2 i.q. tero 3 i.q. extinguo, opprimo, perdo a corporea b incorporea 4 i.q. debilito, conficio 5 i.q. dego
  obtestatio, -nis i.q. consecratio
  obtestor, -atus sum, -ari i.q. imploro
  obtineo, -tinui, -tentum, -tinere 1 i.q. nanciscor, occupo 2 i.q. possideo, habeo 3 i.q. impetro 4 i.q. detineo; Gertz M = valere
  obtorpesco, -ui, -escere i.q. rigesco
  obtorqueo, -si, -tum, -quere 1 i.q. flecto, torqueo 2 i.q. torquendo interficio
  obtrectatio, -nis i.q. calumnia, falsa criminatio, invidia 1 c.gen. 2 abs.
  obtrectator, -is i.q. calumniator, insidiator
  obtrecto, -avi i.q. invideo, insidior
     obtrectans, -tis i.q. obtrectator
  obtrunco, -avi i.q. neco
  obtundo, -di, -sum, -ndere 1 proprie i.q. hebeto 2 translate i.q. debilito
  ® obturare = facere ut aliquis taceat Gertz M/RH
     obtusus, -a, -um nonnisi translate i.q. stultus
  obtusus, -us m. 1 i.q. acies oculorum 2 i.q. facultas videndi 3 i.q. aspectus
  ® obtutus = oculus Gertz S 91, 14
  obumbratio, -nis i.q. umbra; Gertz M = obscuratio
  obumbro, -avi 1 proprie i.q. umbra tego 2 translate i.q. tego
  obunctus, -a, -um i.q. unguentarius
  oburo, -ssi, -stum, -rere i.q. cremo
  obvenio, -i, -tum, -ire i.q. contingo
  obversor, -atus sum, -ari i.q. appareo
  obverto, -ti, -sum, -tere i.q. adversum aliquem verto, alicui oppono 2 i.q. verto, converto
  obvio, -avi 1 i.q. occurro 2 i.q. resisto, obsisto; Gertz S = obviam eo; = nocere
  obvius, -a, -um de eo qui alicui occurrit I adi. a generatim b sensu hostili fere i.q. adversarius c i.q. contrarius, inconcinnus 2 subst.
     obviam de actione occurrendi 1 in universum 2 sensu hostili a corporeis b incorporeis
  obvolvo, -vi, -utum, -vere 1 i.q. devolvo, præcipito 2 i.q. obvelo, tego
  occæco, -avi i.q. cæco (translate)
  occasio, -nis i.q. copia, facultas, potestas 1 nude 2 c.gen.obi. a subst. b subst. et gerundivi. c gerundii
  ®occasio, ut saepius, pro praetextu Arnoldi Chronica L III 158 MGH scriptores tomus XXI; Gertz M occasione = causâ; remotâ occasione = remotâ excusatione
  occasivus, -a, -um i.q. occidentalis
  occasus, -us m. 1 i.q. occidens 2 i.q. exitium 3 i.q. finis
  ® occedere = obviam ire Gertz M/RH
  occentus, -us m. i.q. cantus, vox 1 galli 2 muris
  occidens, -tis i.q. occidentalis
  occidentalis, -e i.q. ad occasum solis versus
  occîdo, -cîdi, -cîsum, -cidere i.q. cædo, interficio [haec vocabula consimilia ad morem accomodavit RH]
     occîdens, -tis i.q. occisor
  occido, -cidi, -casum, -cidere i.q. cado, morior, necor
  occiduus, -a, -um i.q. occidens a de sole b de die 2 i.q. eversus 3 i.q. labilis a adi. b subst. 4 i.q. inclinatus 5 i.q. caducus, debilis 6 fere i.q. extremus
  occipitium, -i n. i.q. occiput [ob et caput Georges]
  occiput, -tis n. i. posterior capitis pars
  occisio, -nis i.q. cædes
  occisor, -is i.q. interfector
  occludo, -si, -sum, -dere 1 i.q. claudo 2 i.q. includo 3 i.q. intercludo, obstruo 4 i.q. suffoco
     occlusus, -a, -um i.q. refertus
  occulo, -ui, -tum, -ere i.q, celo, tego
     occultus, -a, -m 1 adi. i.q. absconditus, secretus a de corporeis b de incorporeis 2 subst. n.pl.
     occulte i.q. secreto
  occultatio, -nis i.q. dissimulatio
  occulto, -avi 1 proprie i.q, tego a c.abl. b sine abl. 2 translate i.q. dissimulo
  occumbo, -bui, -bitum, -mbere i.q. pereo 1 c.dat. 2 sine dat.
  occupatio, -nis 1 i.q. actio occupandi 2 i.q. comprehensio 3 fere i.q. labor
  occupator, -is i.q. usurpator
  occupo, -avi 1 i.q. expugno, potior, usurpo a corporea b incorporea 2 i.q. obsideo, teneo 3 i.q. capio, prehendo 4 i.q. insideo, teneo 5 i.q. complector, expleo 6 i.q. aggredior, afficio 7 i.q. præcurro
     occupatus, -a, -um i.q. distentus 1 c.abl. 2 sequitur circa 3 nude
  occurro, -ri, -sum, -rere I i.q. obviam eo A generatim 1 c.dat. 2 abs. B speciatim sensu hostili 1 corporeis a c.dat. b sequitur in c abs. 2 incorporeis II i.q. in mentem venio III i.q. accido
  occursatio, -nis i. actio occursandi
  occurso, -avi i.q. occurro, obviam eo 1 c.dat 2 abs.
  occursus, -us i. actio occurrendi 1 c.gen 2 c.adi. 3 abs.
  oceanus vide oceanus Britannicus 389, 3 oceanus Occidentalis272, 6 oceanus Septentrionalis 271, 18
  ocellus, -i vi deminutiva omissa i.q. oculus
  *ocior, -us i.q. celerior 1 sensu comparativo 2 sensu comparativo vanescente i.q. celer
  ® ocium vide otium
     ocius adverbaliter i.q. celerius
     ocissime i.q. celerrime
  ocrea, -æ i. tegumentum cruris
  octavus, -a, -um 1 adi. 2 subst. f. i.q. octava dies, lux; Gertz S 386, 33 octava = dies octavus post festum sancti alicuius quo tota solemnitas clauditur (Ducange); ad Octavam transire = ad aeternam requiem transire Gertz M
  octo 1 adi. 2 subst.
  octoas, -dis f. i. octonarius numerus
  octogeni, -æ, -a i. numerale distributivum
  ® oculare = oculis subicere ut appareat RH ; Gertz M : oculata fide = oculis suis demonstratus RH
  *oculus, -i de ea oris parte qua lumen admittitur, conspectus 1 c.gen. 2 abs.
  ® oda = (gr.) carmen : Gertz M odae vocantur cantus Lutheranorum
  odi, -isse i.q. aspernor, detestor, respuo; odire >odiebat Gertz S 447, 2
  odibilis, -e i.q. odio dignus
  odium, -i i.q. aspernatio, declinatio, offensio 1 c.gen. a poss. b obi. 2 c.adi. 3 abs.; Gertz M : in odium = ob odium
  odor, -is m. i.q. exhalatio 1 c.gen. 2 abs.
  odoramentum, -i i.q. odor
  oestrus, -i m. i. nomen bestiolæ
  offendiculum, -i n. de eo quod offendit
  offendo, -di, -sum, -dere 1 i.q, (subito) pervenio ad, occurro a pro subi persona b pro subi. res 2 i.q. lædo 3 i.q. impedio 4 i.q. iaculando attingo
  offensa, -æ f. i.q. indignatio, ira 1 c.gen. 2 abs.
  offensio, -nis i.actio offendi
  offero, -obtuli, -oblatum, -offerre i.q. porrigo, præbeo 1 c.acc. et personæ et rei 2 c. enunt. sec
     offerens, -tis m. [sine definitione RH] 70, 35
     oblatum, -i n. [sine definitione RH] 70, 35
  ® officialis = qui aliquod munus ecclesiasticum curat Gertz S 315, 16, =? sacerdos ecclesiæ 389, 6
  ® officiare (ecclesiam) = divina officia celebrare
  officina, -æ i. taberna artificis, locus ubi aliquid conficitur 1 c.gen. obi. 2 c.gen.poss.; Gertz M : officinae fabriles = officina ferraria; officinae claustri = fabrica pro laicis conversis
  officio, -feci, -fectum, -ficere i.q. obsto 1 abs. 2 c.dat. 3 sequitur quo minus
  officiosus, -a, -um i.q. benignus, libens
     officiose i.q. benigne, libenter
  officium, -i I de auxilio, ministerio, obsequio (cum de aliis tum de iis quæ facere debemus e.g. 298, 35 sæpe vanescente sensu proprio e.g.120, 7) A abs. 1 generatim 2 speciatim de honore funeris B c.gen. 1 personæ suffragium præbentis a in universum b de honore qui alicui deo præbetur c de horis matutinis quæ dicuntur 2 rei II de publico munere A generatim B speciatim de munere pontificis III de quolibet labore, munere A abs. B c.gen. 1 gerund. 2 rerum 3 personæ IV vanescente sensu proprio periphrastice (c.gen.)
  offirmo, -avi i.q. firmum reddo, claudo
  offula, -æ i.q. crustulum, frustum, particula escæ
  offundo, -di, -sum, -ndere i.q. compleo
  ® offuscare e.g. prope totum ecclesiastici splendoris lumen offuscant = obscurantGeorges
  oleo, -re 1 intr. i.q. malum odorem exhalo 2 trans. i.q. odore indico
  oleum, -i n. i. sucus vel umor oleæ
  olfacio, -feci, -factum, -facere i. odorem percipio
  olfactus, -uum m. i.q. nasus
  oliditas, -tis i.q. fætor, odor malus
  olidus, -a, -um i.q. fætidus, de iis quæ male olent
  *olim i.q. quondam (de illis temporibus quæ iam præterierunt)
  olla, -æ de vase vel testa
  olor, -is i. nomen avis (de cygno)
  ® omelia = homelia, homilia
  ® omagium vide homagium
  omen, -inis 1 i.q. signum quod res futuras indicat, auspicium a abs. b c.gen. rei indicatæ 2 i.q. fatum
  ominor, -atus sum, -ari i.q. significo
  omitto, -si, -ssum, -ttere 1 c.acc. i.q. relinquo 2 c.inf. i.q. non facio
  omnifariam i. omnibus modis
  omnigenus, -a, -um i. omnibus partibus oriundus
  ® omnimodis = omnibus modis Gertz S 69, 16, omnimodus = plenus, perfectus; Gertz M omnimode = omnibus modis
  omnino i.q. plane
  omnipotens, -tis i.q. deus
  *omnis, -e I de quantitate discreta A de hominibus singulis 1 subst. 2 adi B de aliis 1 subst. n.pl. 2 adi. a pl. b sing. i.q.(unusquisque) II de quantitate integra i.q. totus
  onerarius, -a, -um de nave mercibus onerata
  onero, -avi i.q. onus impono, gravo 1 proprie 2 translate
  onerosus, -a, -um i.q. (onere) gravatus cum proprie tum translate
  onus, -eris n. de rebus gravibus, ponderibus, impedimentis I proprie A nude B c.gen. II in imagine III translate A nude B c.gen. 1 rei 2 vulgi
  onustus, -a, -um 1 i.q. (onere) gravatus a c.abl. b nude 2 i.q. molestus a c.dat. b nude
  opacitas, -tis fere i.q. tenebræ, umbra
  opacus, -a, -um i.q. tenebrosus, umbrosus, opacitate plenus 1 adi. 2 subst. n.pl. (c.gen.)
  opera, -æ I i.q. labor, munus, negotium A abs. B c.gen. 1 personæ 2 rei II i.q.auxilium, obsequium (nonnulla ad I trahi possunt) A nude B c.gen.; operam ducere/dare c. inf. Gertz S 86, 3
  operatio, -nis i.actio operandi
  operio, -ui, -tum, -ire i.q. tego
  operor, -atus sum, -ari 1 trans.i.q. efficio 2 intr. i.q. proficio
  operosus, -a, -um i. opere vel labore plenus, artificiosus, studiosus
     operose i. cum cura
  ® opido vide oppido adv.
  opifex, -icis m. de eo qui operose vel artificiose aliquid efficit 1 c.gen. 2 abs.
  opimus, -a, -um i.q. abundans, copiosus, uber 1 adi 2 subst. n.pl.
  opinatio, -nis i.q. actio opinandi, opinio
  ® opinatissimus = celeberrimæ famæ Gertz S 79, 25
  opinative i. secundum opinionem, ficte et simulate (opp. revera, naturaliter)
  ® opinatus = famosus Gertz M
  *opinio, -nis 1 i.q. iudicium, sententia a c.gen.poss. b c. gen. obi. 2 i.q. fama, existimatio, rumor a c.gen. cum personæ tum rei 3 i.q. imaginatio a c.gen. b nude 4 i. somnium [ut videatur (RH)] a c.gen. [ut...nocturna unius opinio omnium oculis interdiu subiecta claresceret (RH)] b nude
  opinor, -atus sum, -ari i.q. puto (sequitur quod) ; Gertz M II, 458, 21 et nota: opinata commenta i.e, famosa et celebria scripta
  ® opitulatio = auxilium Gertz S 82, 9
  opitulor, -atus sum, -ari i.q. iuvo 1 c.dat. 2 nude
  *oportet, -uit, -ere i.q. decet 1 sequitur acc. c.inf. 2 sequitur inf. 3 sequitur ut
  operior, -tus sum, -iri i.q. expecto, præstolor 1 trans. a homines b res 2 intr. 3 sequitur donec 4 sequitur quoad
  oppeto, -ivi, -itum, -ere 1 i.q. peto 2 i.q. obeo, morior a c.abl. b sine abl.
  oppidani, -orum m. (nonnisi plur.) 1 oppidi incolæ 2 urbis a incolæ b custodes 3 vici incolæ 4 terræ incolæ
  ® oppido obsolete adv. = valde ante adi. et adv. ;oppido quam = sane quam
  oppidulum, -i i.q. parvum oppidum
  oppidum, -i de qualibet communitate civium i.q. civitas (sæpe de eodem loco et oppidi et urbis vocabulum usurpatur
  ® oppignero = pignori do ;oppignerator qui aliquid pignori accipit
  ® oppilare = obturare, obstruere quod vide
  oppono, -sui, -situm, -nere i.q. obicio (cum proprie tum translate) 1 c.acc. et dat. 2 sequitur contra
     oppositum, -i n. i.q. adversum, contrarium
  opportunitas, -tis i.q. opportuna occasio, fortuna 1 abs. 2 c.gen. a subi. b obi.
  opportunus, -a, -um i.q. aptus, idoneus 1 c.dat. 2 sine dat.
     opportune i.q. apte, commode
  oppositus, -us i.q. actio opponendi, obiectus
  oppressio, -nis i.q. subactio, suppressio, fere i.q. clades 1 c.gen. 2 abs.
  oppressor, -is de eo qui opprimit, pacat, subiugat, fere i.q. tyrannus 1 c.gen.obi. 2 abs
  opprimo, -pressi, -pressum, -primere I proprie i.q. (pondere) premo, obruo II translate A i.q, subiugo, vinco, interdum i.q. interficio Gertz M : opprimere infantes = cubans infantes opprimere <RH 1 corporea 2 incorporea B i.q. deleo
     oppressi, -orum m. de subactis (cum de interfectis tum de aliis)
  opprobrium 1 i.q. criminatio, obiurgatio a c.gen. eius in quem profertur criminatio b c.gen. rei obiectæ c abs.2 i.q. dedecus, rubor
  oppugnatio, -nis i. actio oppugnandi 1 abs. 2 c.gen.obi.
  oppugnator, -is i.q. aggressor
  oppugno, -avi i.q. aggredior, expugno
     oppugnans, -tis i.q. aggressor
  (ops), -is f. I sing. i.q. auxilium A c.gen. 1 hominum et rerum auxilium præbentium 2 rei auxilio impetratæ B abs. II plur. i.q. abundantia, copia, divitiæ A c, gen. B abs.
  optabilis, -e i.q. optatus
  optimates, -um interpretatione Romana de nobilibus
  optio, -nis i.q. actio optandi sive deligendi 1 c.gen. a poss. b obi. 2 abs. Gertz M = votum
  opto, -avi i.q. cupio, desidero 1 c.acc. 2 c. inf. 3 sequitur ne
     optatus, -a, -um i.q. gratus
  opulens, -tis i.q. abundans, copiosus, plenus (c.abl.)
  opulentia, -æ i.q. abundantia
  opulentus, -a, -um i.q. dives
  opus n. indeclin. i.q. necessitas 1 sequitur est (copula omittitur e.g. 105, 29) a c.abl. b c. supino (factu 423, 9) 2 sequitur exsistit 3 sequitur habeo 4 sequitur incidit
  opus, -eris n. I de rebus quæ manibus factæ sunt (opp. natura) A in universum 1 c.gen. 2 abs. B in nomine proprio 345, 6 vallo quod Danorum opus vocamus (i. `Dannevirke´) II de litterarum monumentis [danice `runer´RH] III de exsecutione vel elaboratione alicuius rei, fere i.q. ars IV de munere, negotio A c.gen. 1 rei : 4, 12 : reverendorum dogmatum (sc. Hexaëmeron) 2 hominis B abs. V de rebus gestis A c.gen. 1 rei 2 personæ B c.adi C nude; Gertz S 380, 19 = usus
  ora, -æ 1 de litore 2 de extrema parte
  oraculum, -i 1 proprie a c.gen. b abs. 2 translate i.q. præsagium
  oratio, -nis de actione dicendi; Gertz S 69, 5 = supplicatio; orationem fundere = patrem nostrum ardenter invocare Gertz S 402, 8 RH; Gertz M : oratio dominica = PaterNoster RH
  ® oratorium Gertz S 243, 25 = sacrarium/sacellumRH. Binding: Architechtonische Formenlehre Darmstadt 1980 S. 248: Sacrarium:Grube mit durchlochter Deckplatte südl. vom Altar oder in der Sakristei zur Aufnahme von Wasserresten der liturgischen Waschungen und von Resten oder Asche heiliger Gegenstände
  orbiculatus, -a, -um i.q. sinuosus
  orbis, -is m. 1 de circulo a de corporeis b de incorporeis 2 de toto mundo vel de parte mundi, fere i.q. terra a c.gen. b abs. 3 de cavis oculorum
  orbita, -æ fere i.q. cursus
  orbitas, -tis de desiderio vel privatione liberorum
  orbo, -avi i.q. privo
  orbus, -a, -um i.q. privatus
  orcus, -i m. [vel Orcus 15, 28 RH]
  ® ordinarie = recte, iuste institutus Gertz M/RH
  ® ordinatim = per ordinem, (ex) ordine Gertz M/RH
  ® ordinatio = 1 dispositio 2 administratio muneris/ sacerdotii 3 tempus muneris Gertz M/RH
  ordino, -avi 1 i.q. dispono, instituo 2 i.q. compono, fere i.q. paco 3 i.q. constituo; Gertz M : ordinare episcopum etc.; classem/exercitum ordinare; ordinare aliquem ad aliquid; ordinare = iubere, curare > cum acc. c. inf. / cum ut; ordinare monasterium = res domesticas instruere; praedia ordinare = administrare;pacem provinciis ordinare = pacem providere; ordinare nuptias = nuptias parare
  ordior, -sus sum, -diri i.q. aggredior, incipio 1 generatim a c.acc. b c.inf. 2 speciatim de loquendi initio
  ordo, -inis m. I prævalente sensu continuationis i.q. series A generatim 1 abs. 2 c.gen. B speciatim in re militari 1 abs. 2 c.gen. II prævalente sensu rei stabilitæ A de classe, dignitate, genere 1 abs. 2 c.gen. B de condicione, ratione, statu 1 abs. 2 c.gen. C de ritu; ordo etiam = regula ordinis; Gertz M ordines = ordinationes
  ® organicus = ad corpus pertinens Gertz M
  ® organum = instrumentum Gertz S 333, 3
  orientalis, -e i. ad solem orientem spectans
     orientalia, -ium de terris orientalibus
  ® originale commissum = peccatum originis, originale n = documentum originale Gertz M
  origo, -inis 1 de principio 2 de genere a c.gen. b abs.; Gertz S 17, 4 exortus, proventus; Gertz M = primitiva qualitas
  orior, -tus sum, -ri i.q. nascor 1 de hominibus a nude b c.abl. c sequitur ab d sequitur ex e sequitur extra f sequitur gen. 2 de rebus a nude b c.abl. c sequitur ab d sequitur in
  oriens, -tis m. de terris ad solem orientem spectantibus
  oriundus, -a, -um i.q. natus 1 c.gen. 2 c.abl. 3 sequitur ex
  ornamen/ornamentum, -i I proprie i.q. decus, insigne A c.gen. 1 poss. 2 descriptionis II translate i.q. laus, honos A de rebus 1 c.gen. 2 abs. B metonymice de hominibus ;RH :ornamentum missale i.q. vestimentum et utensilia missae
  ® ornaticius Gertz M = ornans
  ornatus, -us i.q. ornamentum
  orno.- avi i.q. decoro, exorno, paro 1 proprie 2 translate
     ornatus, -a, -um 1 i.q. præditus 2 i.q. indutus 3 i.q. magnificus a generatim b speciatim de eloquio
     ornate 1 i.q. magnifice 2 i.q. donatus
  oro, -avi 1 generatim i.q. rogo a sequitur acc. b sequitur acc. c.inf. c sequitur ut d sequitur ne e sequitur coni. f abs. 2 speciatim i.q. (deum) precor
  orphanus, -a, -um i.q. parentibus orbatus
  ® ort(h)odoxus = cat(h)olicus (qui fidem iustam habet RH)
  ortivus, -a, -um i.q. orientalis
  ® ortus = hortus, >ortulus = hortulus, > ortulanus = hortulanus ~ olitor qui (e.g. brassicam) olet ~ topiarius qui in topiariâ herbas alit RH
  ortus, -us I i.q.actio oriendi II i.q. natus, origo A de hominibus 1 c.gen. 2 abs.B de rebus III i.q. oriens
  *os, -ris n. I spectat ad foramen quodlibet i.q. ostium II spectat ad hominem A de ipso foramine inter labia sito 1 generatim 2 speciatim de ore vocis instrumento B de oculis C de facie, vultu
  os, -sis n. de duris partibus animalium 1 abs. 2 c.gen. de reliqiis humanis ; ossa levare, extollere, sustollere vide elevare Gertz S 15, 19; Gertz M :aliquem ossibus iactare = ossa in aliquem proicere
  oscito, -avi i.q. hio
  osculor, -atus sum, -ari i.q. basio
  osculum, -i de actione eius qui rei amatæ os applicat i.q. basium
  osor, -is de eo qui odit
  ® ospes, -itis vide hospes
  ostendo, -di, -sum, -dere I i.q. monstro II i.q. præ me fero, præbeo A generatim B reflexive i.q. appareo III i.q. doceo A c.acc. 1 generatim 2 pron. reflexivi i.q. me præsto B c.enunt.sec.
  ostentatio, -nis i.q. gloriatio, iactatio
  ostento, -avi 1 i.q. præ me fero 2 i.q. doceo 3 i.q. iacto
  ostium de ianua, porta 2 de freto 3 de fluminum exitu a c. gen. b sine gen.
  ostrum, -i i.q. purpura
  otiosus, -a, -um 1 i.q. tranquillus 2 i.q. tardus 3 i.q. piger 4 i.q, inutilis, vanus
  otium, -i 1 i.q, inertia 2 de tempore ad quietem dato, fere i.q. quies a c.gen. b abs. 3 fere i.q. pax; Gertz S 118, 23 = facultas /(occasio RH)
  ovillus, -a, -um i.q. ad ovem pertinet
  ovis, -is f. i. nomen animalis
  ovo avi i.q. exsulto, glorior 1 c.abl. 2 abs.


  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z |

  PræfatioAd usumIndex abbreviationumTota editio 1996Tota editio 1997


  P

  pabulum, -i de cibariis animalium 1 c.gen. 2 abs.
  pabulor, -atus sum, -ari i.q. pabulum peto
  paco, -avi i.q. mansuefacio, sedo, subigo
     pacatus, -a, -um i.q. sedatus
  ® pacificare =pacatum reddere Gertz S 89, 20
  pacifice i. ad pacem obtinendam
  pacificor, -atus sum, -ari i. pacem facio
  paciscor, -tus sum, -cisci fere i.q. statuo 1 de pace facienda (abs.) 2 de sponsalibus faciundis c. acc. a rei b personæ 3 de actione pollicendi vel promittendi a c.acc.c.inf. b c.acc. 4 de actione obtinendi, cupide petendi a sensu activo b perf.part. passive
     pactum, -i n. I proprie i.q. fædus A sing. 1 abs. 2 c.gen. a rei b personæ B plur. II sensu proprio debilitato i.q. modus Gertz M iuncturae: nullo pacto = nullo modo, aliquo pacto = aliquo modo, alio pacto = aliter, eodem pacto = hoc modo, quo pacto = cur
  pactio, -nis i.q. actio paciscendi, statuendi (c.gen.obi.) 2 i.q. condicio, pactum, fædus a abs. b c.gen. 3 i.q. promissum connubii
  ® pactus-us = pactum Gertz S 109, 10
  pædagogus, -i i.q. magister 1 c.gen. 2 abs.
  pælex v. pelex
  *pæne i. ita ut aliquid desit, fere
  iuncturæ 1 c. superl. ad ultimam pæne, 2 idem pæne, 3 totus pæne, 4 omnis pæne, pæne omnis, 5 cunctus pæne, 6 universus pæne 7 c. negatione, 8 tantum pæne...quantum
  pænitentia, -æ de dolore animi aliqua culpa vel malefacto procreato 1 c.gen. a rei dolorem efficientis b animi c ultimi temporis 2 abs.
  pæniteo, -ui, -ere de sensu doloris animi aliquo facto procreati 1 personaliter 2 impersonaliter a c.gen. b c.inf.
  ® paenitudo, -inis = etiam misericordiaRH
  paganus, -a, -um de religione non Christiana 1 adi. 2 subst.; Gertz M > paganissimus; paganitas
  pagina, -æ fere i.q. folium; Gertz M = scriptum, littera
  pagus, -i 1 de vico 2 de civitate; Gertz S 319, 20 etiam = villa, urbs
  palæstra, -æ de corporis exercitatione
  palæstricus, -a, -um i.q. gymnicus
  ® palafredus = paraverêdus (< para + veredus < gallice voredos = equus vehiculi publici/equus venaticus) Gertz M palefridus (palefredus) >< runcinus =equus = iumentum
  palam i.q. aperte, publice; in palam prolatis Gertz S 131, 9
  palatium, -i i.q. arx, regia; ad Christi palacium secum trahere Gertz S 66, 15
  palatum, -i i.q. gula
  palea, -æ de galli barba 79, 17 [vide ungula RH]
  palla, -æ 1 i.q. pallium 2 i.q. stragulum
  palleo, -ui, -ere fere i.q. timeo
  pallesco, -ui, -escere fere i.q. timeo
  ® palliare = velare, tegere, teutonice : bemänteln
  pallidus, -a, -um de colore albo oris(nonnisi in nomine proprio)
  ® palliola vide brandeum
  ® palliatus (palleatus) = clericus pallio vestitus
  pallium, -i 1 de qualibet chlamyde sive vestmento 2 speciatim de insigni episcopali; Gertz M pallium = involucrum mortui vide palliola et brandeum;translate pallium excusationis
  pallor, -is de albo oris colore
  palma, -æ I de manibus II de arbore A proprie (de dominica palmarum) B translte de gloria, victoria 1 c.gen. 2 abs.
  palor, -atus sum, -ari i.q. vagor
  palpebra, -æ de membrana oculum tegente
  palpito, -avi de morientium tremore
  palpo, -avi 1 i.q. titillo 2 i.q. blandior; = leniter fovere 333, 13 Gertz S; Gertz S = manibus prætemptare 415, 28
  paludamentum, -i i.q. pallium
  pâlus, -i m. i.q. asser, sudes, vallus
  palus, -dis f. de terra limosa 2 i.q. lacus
  paluster, -ris, -re 1 adi. i.q. ad paludem pertinens, limosus 2 n.pl. subst. i.q. palus
  pando, -ndi, -ssum, -ndere 1 proprie a i.q. extendo, explico b i.q. aperio 2 translate i.q. detego, monstro
  pandus, -a, -um i.q. curvus
  pango, -pepigi, -pactum, -pangere i.q. confirmo, statuo; = cantare, iubilare Gertz S 159, 1
  panis, -is i. alimentum humanum e farina confectum
  panniculus, -i i.q. parva vestis
  pannosus, -a, -um 1 i.q. pannis obsitus 2 i.q. pauper
  pannus, -i 1 i.q vestis 2 i.q. velum 3 i.q. vexillum
  ® papilio, -nis = 1 Lepidoptera (Linn.) 2 tabernaculum/mil.tentorium / prætorium (ducis) > (fr. pavillon)
  *par, -is i.q. similis, æqualis 1 adi. a c.dat. b c. abl. c nude
  iuncturæ 1 par est i.q. æquum est : a c.acc.c.inf. b c.inf. c ut d abs. 2 par duco 3 par æstimo
  2 par substantive n.sg.
  ® parabola = proverbium/ materia irrisionis
  ® paralellus / parallelus = segmenta mundi, paralleli circuli Georges / Gertz M : (provinciae) ipsum frigentis zonae parallelum ultimâ sui porrectione contingunt I, 218, 14
     pariter 1 i.q. æque a sequitur atque, ac b sequitur et c sequitur -que 2 i.q. eodem modo, idem 3 i.q. simul a in universum b pariter cum i.q. una cum
  parabilis, -e 1 de armatura et cultu, fere i.q. expeditus 2 i.q. facilis accessu, paratus
  ® parabola = proverbium, materia derisus Gertz S 306, 24
  ® paraclitus = spiritus sanctus Gertz S 158, h, 4, 10
  parallelus, -i de telluris zonis
  ® paral(l)isis/para(l)lysis =nervorum resolutio/remissio(Georges) Gertz S 244, 29
  parasitus, -i de eo qui alienæ culinæ studiosus adulantium more se gerit
  paratus, -us m. i.q. apparatus 1 c.gen. 2 abs. [vide et paratus de verbo paro RH]
  parcitas, -tis i.q. tenacitas, parsimonia
  parco, -peperci, -parsum, -ere 1 i.q. abstineo aliqua re a c.dat. b c.inf. i.q. omitto 2 i.q. veniam do a c.dat. b abs.
  parcus, -a, -um i.q. abstinens 1 c.gen. 2 nude i.q. parvus
     parce i.q. tenaciter, fere i.q. parum
  parens, -tis 1 singularis : a i.q.pater b honorifice de homine bene merito 2 pluralis i.q. pater et mater
  parentatio, -nis i. actio parentandi, mortuis sacrificandi
  parentela, -æ i.q. genus
  parento, -avi i.q. mortuis sacrificium facio
  pareo, -ui, -itum, -ere i.q. dicto audiens sum, obædio 1 c.dat. 2 nude
  paries, -tis m. i.q. murus
  ® parificare = aequare
  parilis, -e i.q. consimilis
  parilitas, -tis de similitudine
  pario, -peperi, -partum (pariturus), -parere 1 proprie i.q. procreo 2 translate a active i.q. acquiro, comparo, nanciscor 3 passive i.q. orior
     parta, -orum n. de iis quæ acquisita sunt
  paritas, -tis 1 de pari condicione 2 i.q. similitudo
  ® parlamentum (sc. generale anno MCCLXXXV) = convocatio generalis Gertz M II, 300, 21/RH
  ® parlatorium = cellula (mlat.) clatrata ubi clericus monasterii cum laico/ca colloquitur[< clatri; sive cancelliRH]
  parma, -æ i. scutum
  parmula, -æ i. parvum scutum
  paro, -nis i. navis
  paro, -avi 1 i.q. præparo, molior, efficio a generatim b speciatim (c.inf.) i.q. aggredior 2 i.q.conficio 3 i.q. obtineo 4 i.q. trado
     paratus, -a, -um i. promptus, pronus 1 de hominibus 2 de rebus [vide et subst. paratus RH]
  parricida, -æ m. 1 generatim de homicida a c.gen.obi. b abs. 2 speciatim de consanguinei oppressore
  parricidalis, -e i.q. ad parricidam pertinens; parricidale crimen = parricidium Gertz S 121, 19
  parricidium, -i de homicidio, cæde 1 generatim a abs. b c.gen.subi. 2 speciatim de oppressione consanguinei a abs. b c.gen.
  ® par(r)ochia < paroecia; parrochianus etiam = qui in parrochia est Gertz S 363, 8; parochialis ecclesia Gertz S 417, 16 ;aedes parrochiana = ecclesia in parrochia Gertz M/RH
  pars, - I de divisione alicuius rei vel multitudinis A corporeæ 1 c.gen. 2 abs. B incorporeæ II de partibus adversis fere i.q. factio A c.gen. B c. adi. C abs. III de munere, officio A c.gen.B c.adi. IV de habitu, specie, fere periphrastice A c.gen. B abs. V de regione A c.gen. B c.adi. C abs. VI directio
  variæ iuncturæ 1 pars...pars 2 alii...pars 3 ex parte a c.adi. b nude
  parsimonia, -æ de continentia, frugalitate, tenacitate
  ® partialis = quod in singulas partes divisus est Gertz M/RH
  particeps, -ipis m. i.q. consors, socius 1 abs. 2 c.gen. rei divisæ
  participatio, -nis i.q. divisio
  participo, -avi i.q. communico, divido, partior; participatio (eucharistiae)
  particula, -æ i.q. parva pars
  particularis, -e i.q. separatus ® particulare i.q. animal singulare A.M.De homine q 59 a
  *partim i.q. pro parte 1 semel ponitur 2 bis ponitur (fere i.q. cum..tum); iunctura partim...alii 97, 7 sq. Gertz S
  partior, -tus sum, -ri 1 i.q. divido 2 i.q. distribuo 3 fere i.q muto, alterno
     partitus, -a, -um passive 380, 10
  partitio, -nis i.q. actio partiendi, dividendi 1 c.gen. 2 abs.
  ® partitivus e.g. nomen ex partibus compositum Gertz M
  parturio, -vi, -re i.q. pario
  partus, -us 1 i.q. actio parturiendi 2 i.q. proles a c.gen. b abs.
  *parum 1 i.q. non multum, paulum a c.verbo b c.gen partitivo 2 i.q. haud, non a c.verbo b c.adi. et adv.; Gertz M :parum post = paulo post
  parumper i.q. brevi tempore, paulum; Gertz S 137, 15 : parum = parumper; parumper = parum 361, 5;parumper = paululum
  ® parvipendere < parvi pendo Ter. et Sall. Georges; = neglere Gertz S 325, 27; Gertz M = spernere
  parvitas, -tis i.q. exiguitas 1 abs. in formula modestiæ 3, 12 2 c.gen.
  parvulus, -a, -um i.q.parvus, non despicabilis 1 generatim 2 speciatim de pueris a adi. b subst. i.q. puer
  parvus, -a, -um I adi. A proprie 1 de quantitate exigua a corporea b incorporea 2 de brevitate temporis 3 de ætate a additur natu b additur annis c nude II subst. A m. 1 comp. i.q. inferior a generatim b speciatim i.q. ignobilis, plebeius, popularis (opp magnatibus, maioribus, nobilibus, proceribus) B n. 1 pos.(cf. parum) a gen. pretii b abl. differentiæ c in quam parvo 2 comp.: a c.gen. b adverbialiter 3 superl. a c.gen. b gen.pretii c adverbialiter
  *minus (v.nihilominus) 1 non (nec) minus (hic illic i.q. nec non, item) 2 non (nec, haud) minus...quam 17, 29 3 minus quam 4 quo minus fere i.q. ne (inducit enunt.sec.5 solum ponitur i.q. non(tantum), parum
  minime, - i.q. haudquaquam, non
  paschalis, -e i.q. ad pascham pertinens
  pasco, -vi, -stum, -scere (hic illic mediopassive) 1 proprie i.q. cibo 2 translate i.q. alo
  pascuum, -i n. de agris ubi armentum pascitur
  ® pascundo = pascendo Gertz S 245, 10
  ® passagium = fretum = vadum
  *passim i.q. effuse, hic illic, sparsim; Gertz M = undique
  passio, -nis 1 i.q. dolor a generatim b speciatim de domini passione 2 i.q. affectus; Gertz M = animi motus RH;etiam aegritudines Gertz M
  passus, -us1 i.q. gradus a proprie b in imagine 2 i.q. elocutio
  ® pastinare i.e. rastro solum fodere, vineas pastinare ut vites plantare possisRH, Gertz M pastinare = plantare sc. translate
  pastor, -is 1 proprie de custode pecoris 2 translate de officio ecclesiastico
  pastoralis, -e i.q. ad custodiam pecoris pertinens
  pastus, -us i.q. alimentum
  patefacio, -feci, -factum, -facere 1 proprie i.q. aperio, recludo, resero 2 translate i.q. detego, prodo a c.acc. 2 c.enunt.sec.
  ® patenter = clare, aperte Gertz M
  pateo, -ui, -ere 1 c.dat. i.q. accessibilis sum, exponor a impersonaliter b personaliter 2 abs. a i.q. me extendo b i.q. appareo (impersonaliter)
     patens, -tis 1 i.q. apertus 2 i.q. se extendens 3 i.q. manifestus 4 i.q. nudus vel strictus
     patenter i.q. manifeste
  *pater, -ris i.q. genitor, parens (de viro) a nude b app. subst. c app. adi. d app.pron.poss. e app. gen.pron. 2 de magnatibus, nobilibus, proceribus 3 de deo christiano 4 in allocutione honorifica; Gertz S = patronus 65, 6 ;pater familias = sacerdos parrochianus 405, 10;pater monasterii =abbas 303, 23 ;patres = gubernatores ecclesiarum 14, 3; Gertz M :patres abbates (apud Cistercienses) = abbates monasteriorum ex quibus alia monasteria quorum abbates "filii abbates vocabantur originem ducebant; patres = primi abbates Gertz M
  paterfamilias, -gen. patrisfamilias i.q. caput familiæ
  patera, -æ i.q. crater
  ® paternaliter de eo qui clementer ut pater agit
  paternus, -a, -um i.qui ad patrem pertinet
     paterne i.q. patris modo
  ® patescere (inchoative < pateo)= patere Gertz M
  patibulum, -i de instrumento torturæ 1 generatim 2 speciatim de Christi cruce
  patientia, -æ de æquanimitate, constantia, mansuetudine 1 abs. 2 c.gen. a patientis b rei
  patina, -æ de lance ciborum
  patior, -ssus sum, -ti 1 c.acc. i.q. fero, tolero 2 i.q. concedo, sino a c.acc.c.inf. b(c.nom.)c.inf.; Gertz M : patior passive
     patiens, -tis 1 i.q. qui patitur 2 fere i.q. aptus
     patienter ferei.q. æquanimiter, moderate, tranquille
  ® patrator (< patro, -avi, -atum, -are: perficere, finire) = patrator necis, pacis, belli
  patria vide patrius II; Gertz M = caelum, = terra
  ® patricida = interfector patris
  patricius, -a, -um i.q. nobilis (opp.agrestis, plebeius, rusticus);patricius = pater, patronus Gertz S 77, 7
  ® patriensis = indigena Gertz M
  patrimonium, -i de hereditate paterna (nusquam speciatim de ea hereditatis regalis parte quæ `konunglev´vocatur) 1 abs. 2 c.gen.
  ® patrinus = spiritualis pater = gudfader Gertz S 237, fragm.II, 2 (Georges : sponsor = teutonice TaufpateRH) ; patrinus sine significatione loci RH)
  *patrius, -a, -um I adi. de eo quod ad patres pertinet i.q. domesticus, vernaculus II f. subst. (sc.terra) A de terra patrum 1 abs. nota iuncturam patriæ parens357, 18 2 c.gen. B de qualibet terra
  ® patris(s)are (< gr. patrizare = patris moris imitari Gertz M; RH: patrem simulare
  patro, -avi i.q. ad finem perduco, perficio
  patrocinium, -i i.q. auxilium, præsidium, subsidium 1 c.gen. 2 abs.; patrocinium sanctorum Gertz S 21, 8
  ® patronisare Gertz M = præsidio esse alicui (= patrocinari) RH
  patronus, -i i.q. defensor, tutor; Gertz S 21, 14 sanctus qui præsidio clientis spiritualis est = genius
  patruus, -i i.q. patris frater
  patulus, -a, -um 1 i.q. apertus 2 i.q latus
  pauci, -æ, -a de parvo numero 1 adi. 2 subst.
  ® paucillum = pauxillum Gertz M
  paucitas, -tis i.q. parvus numerus 1 c.gen. 2 abs.
  *paulatim i.q. sensim
  paulisper de brevi temporis spatio
  paululum, -i n. 1 subst. i.q. parvum 2 adverbialiter i.q. parum
  *paulum, -i n. 1 subst. i.q. parvum a c. comparativo b c. adverbio 2 adverbialiter i.q. parum
  pauper, -is i.q. egens, inops; pauper Christi Gertz S 15, 7
  pauperies, -ei i.q. paupertas
  paupertas, -tis de statu eius qui nihil possidet, fere i.q. egestas 1 c.gen. 2 abs.
  pauso, -avi i.q. cesso; Gertz S 336, 8 = requiesco
  paveo, -i, -ere i.q. horreo 1 c.acc. 2 abs.
  pavidus, -a, -um i.q. timidus
  pavimentum, -i de fundamento 1 domus 2 turris
  pavito, -avi i.q. horreo
  pavor, -is i.q. horror
  *pax, -cis 1 proprie de statu eorum qui bellum non gerunt a abs. b c.gen. 2 in imagine i.q. venia; Gertz M : pace privare = aliquem proscribere; aquâ et igni interdicereRH
  ® peccamen = peccatum Gertz S 135, 14 ;etiam 134, 6 peccatrices oculi
  pecco, -avi i.q. erro
  pecten, -inis m. de instrumento quo crines discernuntur
  pecto, -xi, -xum, -ctere i. pectine discerno
  pectus, -oris n. 1 de anteriore corporis parte a c.gen. b abs. 2 de pectore sede affectuum et intellectus a c.gen. b abs. 3 de fronte, latere a c.gen. b abs.; = cor, animus Gertz S 22, 21
  pecudalis, -e i.q. ad pecus pertinens
  peculator, -is [sc.fraudator, 325, 27 cognomine Peculatorem RH]
  peculatus, -us m. de pecuniæ fraudatione
  peculiaris, -e 1 i.q. proprius 2 i.q. singularis
  pecunia, -æ 1 de bonis, divitiis, opibus (cum de metallo tum de aliis rebus pretiosis) a abs. b c.gen. 2 de metallo certa forma percusso, de summa nummorum (huc trahendum esse puto)
  pecuniarius, -a, -um i.q. pecunia solvendus
  pecus, -oris n. de armentorum grege (cf. infra)
  pecus, -dis f. de armentorum grege (cf. supra)
  pedes, -itis m. 1 subst. de milite pedibus utente a abs. b c.gen. 2 adi. de quolibet pedibus utente
  pedester, -ris, -re i.q. ad pedites pertinens
  pedissequa, -æ g.c. i.q. assecla, comes 1 abs. 2 c.gen.
  ® peditare Gertz M = pedibus ire
  pelagus, -i n. i.q. mare
  pelex, -icis f. i.q. concubina 1 abs. 2 c.gen.
  pelicatus, -us m. i. Venerius extra matrimonium usus
  pellax, -cis adi. i.q. dolosus, fraudulentus, versutus
  ® pel(l)ex = concubina RH
  ® pellicia/pellicium (< pellis Georges e.g. tunica pellicia) mitra pellicia Gertz S = almucia 344, 25
  pellicio, -lexi, -lectum, licere i.q. fraudo, fraude vel dolo (ad)duco
  pellis, -is f. i.q. corium, cutis, tegumentum (cum hominum tum bestiarum) 1 c.gen. 2 abs. a generatim b speciatim de folliculis
  ® pellifex (= coriarius, pellarius RH) Gertz S 440, 18 ;teutonice Gerber oder Kürschner
  ® pelliparius = pellifex Gertz M /RH
  pello, -pepuli, -pulsum, -pellere I abs. i.q. instigo II c.acc. A i.q. ico B i.q. depello, fugo C i.q. expello 1 c.abl. loci 2 c.præp. III c.inf. i.q. impello, cogo sim.
  pelvis, -is f. de receptaculo (term. tech. medicinalis)
  ® pena (< poena) = passio Gertz M, poenitentia RH
  ® penalis e.g. rota penalis Gertz S 424, 16 ; cf. membra praebere rotae Georges; Gertz M loca penalia i.e. ubi tormenta adhibentur
  ® penarius (<penus) ad cibaria pertinens Sueton:cella penuaria = penuarium
  penates, -ium m. de ipsa domo vel curia (vi propria deorum domum protegentium exstincta) 1 c.gen. 2 abs.
  pendeo, -pependi, -pendêre I proprie de re sublimi II translate A abs. i.q. immineo B c. præp.ex 1 ex i.q.contineor, fulcio, sto 2 c.præp. super i.q. incertus, suspensus sum; Gertz M appellatio pendet = incertaRH
  *pendo, -pependi, -pensum, -pendere I proprie in aere colloco II translate i.q. appendo, solvo, tribuo
     pensum, -i n. de lana (appensa), de lanificio 2 de quolibet negotio (appenso), alicuius quidem momenti (nonnisi gen.) 25, 15 nec pensi duxit; Gertz M : pensum servitutis = caeremoniae rerum divinarum
  pendulus, -a, -um 1 proprie i.q. (in aere) pendens 2 translate i.q. ambiguus, anceps, incertus
  penes fere i.q. apud (relationem indicat) 1 c. personis Gertz M penes illum est qui omnia antequam fiunt scit = deus 2 c.rebus
  penetrabilis, -e 1 sensu activo de iis quæ penetrant 2 sensu passivo de iis quæ penetrari possunt
  penetralia, -um n. de interioribus partibus ædificii 1 generatim a abs. b c.gen. 2 speciatim de ecclesia
  penetro, -avi 1 intransitive i.q. pervenio, proficiscor (difficili via) 2 transitive i.q. supero, transeo
  penis, -is m. i. membrum virilis
  ® penitentia/poenitentia vide paenitentia
  ® penitudo vide paenitudo
  penitus, -a, -um 1 subst. n.pl. de interioribus partibus a pos. b comp. 2 adverbialiter i.q. funditus, plene
  penna, -æ de ea avis parte qua volat 1 abs. 2 c.gen.; Gertz S 20, 7 penne virtutum
  pensatio, -nis i. actio pensandi (pænas) de pæna quæ hodie [sc. danice RH] vocatur `mandebod´
  pensator, -is de eo qui prtium pensat, solvit
  pensilis, -e 1 adi. i.q. pendens, pendulus 2 subst. n.pl. de iis quæ de balteo pendent (c.gen.)
  pensio, -nis i.q. tributum 1 abs. a generatim b speciatim de iure regio 2 c.gen.; Gertz M: = propensum quod vide ( Gertz M supplevit danice: biskopsgave "giaf" = donum episcopi RH
  penso, -avi 1 i.q. æstimo a c.acc. b c.acc. et abl. c sequitur ex 2 i.q. in animo habeo, volvo (gallice `penser´) a c.acc. b c. quæstione indir. 3 i.q. (ap)pendo, reddo, tribuo a c.acc. b c.dat et acc.4 i.q. loco alicuius rei aliud pono, remuneror, rependo (sæpe sensu ironico) a c.acc. et abl. b c. acc.; Gertz S 436, carm, 2, 4 = moliri, excogitare
  pentecostalis, -e i. ad festum pentecostes pertinens
  ® penuarius, -a, -um (< penus) = penarius; Gertz M :penuarium = cella penoris (<penus)vide etiam promptuarium
  penuria, -æ 1 i.q. egestas, inopia a abs. b c.gen. 2 i.q. inscitia a abs. b c.gen.
  ® penus-us/penum/penus-oris n. = cibaria
  peplum, -i n. de vestimento
  *per 1 sensu locali a de via b de distributione fere i.q. circum c sensu distributionis exstincto, fere i.q. in c. abl. 2 sensu temporali 3 sensu instrumentali a generatim b speciatim de agente c. verbo passivo i.q. ab c fere i.q. ex (de materia) 4 sensu modali 5 sensu causali fere i.q. propter
  iuncturæ 1 per se i.q. ipse 2 per omnia i.q. omnibus partibus 3 per totum i.q. penitus, funditus 4 per ceterum i.q. ceterum; Gertz S 266, 29 per viam = in via, per tenebras = nocturno tempore, per circuitum = in circuitu, per ripam = secundum ripam, per lumen = lumine, per omnia = in omnibus rebus, per = propter, per hoc = propterea < Gertz S. Gertz M : per modum fugæ = fugientis modo; per ordinem = ordine
  perago, -egi, -actum, -agere [RH] 1 generatim i.q. conficio, efficio, ad finem perduco 2 speciatim de tempore i.q. consumo, dego, transigo
  peragro, -avi i.q. itinere emetior, traicio, transeo
  ® perca = danice: aborre, teutonice Barsch RH
  percalefacio, -feci, -factum, -facere i.q. calidum reddo
  percarus, -a, -um i.q. valde carus
  percelebro, -avi i. rem divinam ad finem perduco
  percello, -culi, -culsum, -cellere 1 part.perf. (c.abl.) i.q. valde motus, territus 2 ind. i.q. repente afficio, ico
  percenseo, -ui, -um, -ere i.q. censeo, puto
  percio, -vi, -tum, -re nonnisi part.perf. i.q. perculsus, permotus (c.abl.)
  percipio, -cepi, -ceptum, -cipere i.q. accipio, haurio (cum generatim tum speciatim de actione discendi, audiendi sim.)
  percommodua, -a, -um i.q. valde commodus
  percontatio, -nis i. actio percontandi, interrogandi
  percontator, -is de eo qui interrogat, percontatur
  percontor, -atus sum, -ari i.q. interrogo 1 abs. 2 c.acc. 3 c.enunt. sec
  percrebresco, -ui, -escere [RH] 1 de persona i.q. notus fio 2 de rebus quæ sæpius ac sæpius fiunt
  ® percupere = valde cupere Gertz M
  percurro, -curri, -cursum, -ere [RH] 1 proprie i.q. celeriter emetior 2 translate i.q. leviter tango
  percussio, -nis i.actio percutiendi, ictus
  percussor, -is de eo qui percutit, occidit, trucidat 1 abs. 2 c.gen.obi.
  percutio, -ssi, -ssum, -tere i.q. ico, pulso, tundo 1 abs. 2 c.acc.
     percussus, -i m. de eo qui trucidatus est
  perdisco, -didici, -discere i.q. cognosco, comperio, disco
  perditio, -nis i.q. calamitas, interitus
  perditor, -is de eo qui perdit
  ® perdiu = interdiu Gertz M
  perdo, -didi, -ditum, -dere i.q. amitto, deleo
     perditus, -a, -um i.q. dissolutus
  perdoceo, -ui, -tum, -ere i.q. doceo; Gertz M = nuntiare
  perdomo, -ui, -itum, -are i.q. domo, subigo, supero
  perduco, -xi, -ctum, -cere 1 sensu locali 2 translate i.q. moveo, pellicio a ind. b part. perf. de motu animi (c.abl.)
  peredo, -di, -sum, -dere i.q. consumo, devoro (cum proprie tum translate)
  ® peregre adv. (< per + ager Georges : außerhalb der Stadt etc.) peregre proficisci > ad loca externa Georges; Gertz M = peregrinari, vide etiam perigrinor; Gertz M :peregre proficisci/ire = peregrenari
  peregrinatio, -nis de actione perigrinandi vel profiscendi i.q. iter 1 generatim 2 speciatim ad loca sancta; vide peregre
  peregrinor, -atus sum, -ari 1 proprie i.q. proficiscor a generatim b speciatim ad loca sancta 2 translate i.q. me abalieno 167, 30 a ritu patrio ; vide peregre; perigrinari etiam: peregre esse RH
  pere/igrinus, -a, -um 1 i.q. externus (spectat ad regiones externas a adi.. b subst. n.pl. 2 i.q. alienus a adi. b subst. n.pl.; teutonice : Pilger; vide peregre
  ® peremptorie adv = firmissime
  perennis, -e i.q. sempiternus
     perenniter i.q. semper Gertz M etiam perhenniter
  perennitas, -tis i.q. æternitas
  pereo, -ii, -itum, -ire i.q. intereo (de hominibus) a nude b c. abl. 2 i.q. evanesco (de rebus); ad infernum descendere Gertz S 69, 21
  pererro, -avi 1 proprie i.q. pervagor c.obi. 2 translate i.q. ambigo, dubito (de animo)
  perfacilis, -e i.q. valde facilis (nonnisi c. supin.)
  perfamiliaris, -e i.q. valde familiaris (c.dat.)
  perfectio, -nis i.q. absolutio, consummatio, expletio (c.gen.obi.)
  perfero, -tuli, -latum, -ferre I i.q. fero ad locum destinatum A prævalente sensu locali 1 additur terminus 2 omisso termino prævalet notio movendi B vanescente sensu locali de fama, nuntio sim. 1 trans. 2 sequitur acc. c. inf. i.q. nuntio, refero II i.q. perpetior, sustineo, tolero
  perficio, -feci, -fectum, -ficere 1 i.q. conficio, ad finem perduco 2 i.q. facio, efficio a c.obi. b sequitur ne c sequitur quo minus
     perfectus, -a, -um (sæpissime in superl.) i. absolutus, completus 1 adi. a nude b c. abl. resp. 308, 33 cunctis humanitatis partibus perfectissimus 2 subst. n. sing.
  *perfidia, -æ facinus vel dictum infidum, fraus, infidelitas
  perfidus, -a, -um i.q. fraudulentus, infidelis I de hominibus A adi 1 a c.dat. b nude B subst. 1 m.pl. 2 n.sing. II de rebus
     perfide i.q. infideliter
  perflecto, -xi, -xum, -ctere 1 proprie i.q. corporis flexione labor, meo (variatio figuræ etymologicæ) 2 translate i.q. moveo, persuadeo
  ® perfocare = strangulare; suffocare Gertz M /RH
  perfodio, -di, -ssum, -dere 1 strictius i.q. terra vertenda fodio 2 latius i.q. perforo, transfigo
  perforo, -avi i.q. traicio, tundendo transigo
  perfrico, -ui, -are i.q. condio 167, 23 (c.abl.)
  perfrigidus, -a, -um i.q. valde frigidus
  perfringo, -fregi, -fractum, -fringere 1 i.q. frango, in partes comminuo, rumpo 2 i.q. perrumpo, perfodio (prævalente sensu præpositionis)
  perfruor, -ctus sum, -i i.q. fruor, utor 389, 24 (c.abl.)
  perfugio, -i, -itum, -ere i.q. confugio
  perfugium, -i i.q. actio fugiendi, fuga
  perfunctorie i. nomine alicuius (de eo qui alicuius vicem gerit)
  perfundo, -di, -sum, -ndere 1 proprie de re liquida i.q. aspergo, madefacio 2 translate de rebus non liquidis a i.q. compleo, imbuo b fere periphrastice i.q. afficio, permoveo (c.abl.)
  ® pergamenum = charta pergamena (< pergamenus, -a, -um < Pergamum)
  pergenuo, -avi i. genibus nixus repo
  ® pergirare (per + gyrare) i.e.circueundo percurrere Gertz M
  pergo, -rexi, -rectum, -gere 1 proprie i.q. aliquo peto, iterfacio, proficiscor a additur terminus b c.inf. c: ad c. gerund. 2 translate i.q. aggredior, conor, in animo habeo a c.inf. b c.sup.; Gertz S 15, 12 pergere ad dominum = mori ;vide etiam migrare, transire Gertz S.
  ® per(h)ennare = immortalitati commendare
  ® perhennis vide perennis
  perhibeo, -ui, -itum, -ere i.q. affirmo, dico, profiteor 1 active c.acc.c.inf. 2 passive c.inf.
  perhorreo, -ui, -ere i.q. horreo, horridus sum 2 i.q. perhorresco, pertimesco (c.inf./ abs.) 3 i.q. recuso (transitive)
  ® peribu(o)lus = (ambitus) + gen.: ædis sacræ Gertz S 156, h, 5 tarde Georges
  periclitatio, -nis 1 i.q. mors (cf. pereo, v.periclitor II B 2) 2 i.q. naufragium
  periclitor, -atus sum, -ari I i.q. in periculo versor, discrimen subeo II i.q.pereo A generatim 1 c.abl. 2 abs. B speciatim de naufragio 1 c.abl. 2 abs.
  periclum v. periculum
  periculosus, -a, -um i. perculis obnoxius
     periculose i. cum periculo
  *periculum, -i [periclum nonnisi in versibus legitur..] i.q. discrimen 1 c.gen. a obi. b rei periclitantis c c. gen.poss. 2 nude
  iuncturæ notabiliores [sine exemplis RH]
  perimo, -emi, -emptum, -imere 1 i.q. interimo, interficio, occido 2 i.q. deleo, exstinguo
     peremptus, -a, -um i.q. occisus 1 adi. 2 subst.
  *perinde i.q. æque, similiter 1 sine coniunctione 2 sequitur ac, atque (...hic illic causam ex aliena sententia significat e.g. 47, 18 ..) a c. part.præs. b c. part. fut c c.part. perf. d sine part. e additur coniunctivus (i.q. perinde ac si, quasi)
  ® peripse/ima, -atis;perissima (< gr.peripsêma (Pauli ep. ad Corinth I, 4, 13) : spurcitia < ut porcus spurcus est
  peritia, -æ i.q. cobnitio, experientia, scientia 1 c.gen.obi. 2 c.in c.abl. 3 abs.
  peritus, -a, -um 1 i.q. c.gen.obi. i.q. gnarus, sciens 2 abs. i.q. strenuus; Gertz M peritus +abl.
  periurium, -i de iure iurando violato
  periurus, -i m. de eo qui ius iurandum violat
  perlabor, -psus sum, -bi i. labendo circumeo
  perlego, -gi, -ctum, -gere i. a principio usque ad finem lego
  perlingo, -xi, -ctum, -gere i.q. lingo
  perlucidus, -a, -um i.q.perspicuus
  perluo, -i, -tum, -ere i.q. conspergo, lavo
  perlustro, -avi 1 strictius i.q. inspicio a c.obi. b abs. 2 latius a i.q. perambulo 2 i.q. peragro; Gertz S 128, 11 = diffundo (de luce)
  permaneo, -si, -sum, -ere i.q. remaneo, persevero (intr.)
  permeabilis, -e i qui transiri potest
  permensor, -is i.q. permetiens (c.gen.obi.)
  permeo, -avi 1 i.q. transeo a c.obi. b abs.2 i.q. circumeo, peragro
  permetior, -nsus sum, - tiri 1 de loco i.q. emetior, percurro a de terrestribus b de navigando 2 de tempore i.q. transigo, consumo 3 translate i.q. recenseo, narratione persequor
  permisceo, -scui, -xtum, -scere i.q. misceo, tempero, cum aliis rebus iungo 1 c.obi. 2 c.acc. et dat.
  permissio, -nis actus permittendi, concessio (c.gen.obi.)
  permissus, -us i. concessio (c.gen.subi.)
  permitto, -si, -ssum, -ttere 1 i.q. concedo, sino, potestatem facio a c.obi. b c.acc. c. inf. i.q. iubeo c c. inf. d c.dat.et inf. e c.dat et gerund. f abs. 2 i.q. committo, trado a c.acc. et dat. b reflexive; Gertz M : passive permittor + facere aliquid
  permolo, -ui, -itum, -ere i.q. molo
  permoneo, -ui, -itum, -ere i.q. admoneo, præmoneo 1 c.acc. 2 additur inf.
  permoveo, -vi, -tum, -vere i.q. commoveo, compello, moveo 1 c.acc.et abl. 2 c.acc.
     permotus, -a, -um c.abl.
  permulceo, -si, -sum, -cere i.q. demulceo, delenio, mitigo (c.acc. et abl.)
  permuto, -avi commuto, muto 1 accedit acc. et abl. 2 accedit acc. et `cum´ c.abl. 3 acc.
  perna, -æ i.q. coxa suis 1 proprie = clunis RH 2 translate de mari
  pernavigo, -avi i. navigando traicio
  pernicies, -i f. 1 i.q. exitium, interitus, ruina 2 i.q.periculum
  perniciosus, -a, -um i.q. exitialis, perniciem afferens I de rebus A adi. 1 c.dat. eius cui pernicies affertur 2 additur in 3 nude B subst.n.pl. II de hominibus A c.dat. B abs.
  pernicitas, -tis i.q. velocitas, celeritas 1 c. gen. 2 sine gen.
  pernix, -cis i.q. velox, celer
     perniciter i.q. perniciose
  pernoctatio, -nis i. actus pernoctandi
  pernocto, -avi i.totam noctem transigo
  pernoto, -avi i.q. animadverto, noto
  pernox, -ctis i. per totam noctem vigil
  peropto, -avi i.q. ex animo opto (c.inf.)
  ® perornare = ornare Gertz M
  ® perorare = orando proponere Gertz S 100, 10, (per)svadere 106, 17
  perosus, -a, -um de eo qui valde odit vel detestatur 1 pro obi. res 2 pro obi.homines
  perpauci, -æ, -a i. valde pauci 1 adi. 2 subst.
  perpello, -puli, -pulsum, -pellere i.q. impello, hortor (c.inf.)
  perpendo, -di, -sum, -dere i.q. considero, exanimo 1 c.obi. 2 additur inf. 3 c.quæstione ind.; Gertz S 128, 17 = intellegere; = animadvertere 198, 12 ; pro certo perpendere = pro certo habere 195, 22
  perpes, -tis 1 i.q. continuus 2 i.q.firmus, stabilis 3 de iis rebus quæ adhuc exstant
  perpetior, -ssus sum, -ti i.q. patior, perfero, tolero
  perpetro, -avi i.q. perago, perficio
  perpetuus, -a, -um i.q. assiduus, continuus 1 de iis rebus quæ diuturnæ vel æternæ sunt a generatim b speciatim de iure 2 de homine
  perplexio, -nis i.q. connexio, implicatio
  ® pereplexitas = dubitatio Gertz M
  perplexus, -a, -um 1 proprie i.q. implicatus 2 translate i.q. ambiguus; Gertz M :perplexus = turbatus
  perquam i.q. valde (augendi causa ponitur) 1 cum adi 2 cum adv. a gradu positivo b gradu superlativo
  perquiro, -sivi, -situm, -rere 1 i.q. diligenter quæro, perscrutor 2 i.q. quæro, interrogo a c. quæstione ind. b c.obi. c additur de d additur super
  perrarus, -a, -um i.q. valde rarus
  perridiculus, -a, -um i.q. valde ridiculus
  perrumpo, -pi, -ptum, -mpere 1 proprie a i.q. cum impetu rumpo, perfringo, diffindo b i.q. perfodio 2 translate a i.q. interrumpo, rumpo b i.q. dissolvo
  persæpe i.q. sæpissime
  perscribo, - psi, -ptum, -bere i.q. diligenter describo, trado
  perscrutor, -atus sum, -ari 1 i.q. investigo, perquiro, scrutor 2 i.q. exanimo, inquiro; Gertz M perscrutatus passive
  perseco, -ui, - tum, -are i.q. per medium seco
  ® persecurizare Gertz M sic conicit I, 138, 10; RH: (per = valde, securare = tutum facere)
  persecutio, -nis i.actus persequendi
  persecutor, -is de eo qui persequitur 1 c.gen. 2 nude
  persentio, -si, -sum, -tire 1 i.q. valde sentio, animadverto a i.q. auribus percipio, audio b aliis sensibus percipio, intelligo, c.acc.c.inf. : 334, 6 512, 2 2 i.q. pendo, solvo
  persentisco, -ere i.q. persentio vel persentire incipio
  persequor, -cutus sum, -qui i.q. insequor (sensu hostili) 1 strictius 2 latius
  perseverantia, -æ i.q. assiduitas, constantia 1 de re diu durante 2 de pertinacia (in bonam partem a c.gen. eius rei in qua perseveratur b c.gen. subi. c nude 3 de pertinacia (in malam partem)
  ® perseveranter adv. = perpetuo, assidue, continenter
  persevero, -avi 1 abs. i.q. continuo, duro 2 i.q. persequor, persisto, persto a c.inf. b c.obi.
     perseverans, -tis 1 i.q. assiduus, constans, instans 2 i.q. pertinax a de rebus b de hominibus
     perseveranter i.q. assidue, constanter, tempore non intermisso
  persimilis, -e i.q. similis 1 c.dat. 2 abs.
  persisto, -stiti, -sistere 1 c.inf. i.q. continuo, persevero, persto 2 intr. i.q. remaneo, duro 3 additur in c.abl. i.q. persto, persevero 4 abs. fere i.q. resisto, sustineo; Gertz S 151, 40 =firmiter manere
  persolvo, -vi, -utum, -vere i.q. pendo, præsto, solvo 1 speciatim a de nummis vel vectigalibus b de pænis vel sim. 2 generatim a c.acc. et dat. b abs. i.q. promissa præsto
  persona, -æ 1 i.q. homo, vir 2 periphrastice (c.gen.); personæ = prælati maioris dignitatis Gertz S 204, 2; Gertz M II, 257, 6 et 258, 21 : iunctura iuris : persona standi in iudicio = qui ius/potestatem + gen iudicio sistendi (< sistere), standi (<stare); cf. suis iudiciis stare (suis iudiciis permanere) Cic.>Georges/RH; RH. nescio an "sistere" = in iudicium venire sit et "stare" = participem constantem esse
  ® personaliter = ipse
  persono, -ui, -itum, -are 1 pro subi. sonus i.q. sono 2 pro subi. homines i.q. alta voce cano
  perspicax, -cis 1 proprie de acie oculorum 2 translate i.q. acutus, sollers, diligens
  ® perspicari = videre Gertz M
  perspicio, -exi, -ectum, -icere 1 proprie i.q. plane video, conspicio 2 translate a i.q. cogito b i.q. cognosco, intelligo
  perspicuitas, -tis 1 de acie oculorum 2 de luce clara
  perspicuus, -a, -um 1 i.q. eximius a de homine b de rebus 2 de cælo sereno
  persto, -stiti, -statum, -stare 1 i.q. sto 2 i.q. maneo, duro; Gertz M = esse
  perstrebo, -ui, -ere (nonnisi in partc.præs.) i.q. strepo, fremo
  ® perstrepo = valde strepere Gertz M
  perstringo, -nxi, -ctum, -ngere 1 proprie a i.q. ligo, stringo, vincio b i.q. ferio, percutio (c.abl.) 2 translate a i.q. attingo, commoveo, tango c.abl. b in narratione leviter attingo, brevem mentionem alicuius rei facio c i.q. reprehendo d i.q. cogo
  persuadeo, -si, -sum, -dere 1 i.q. probo, fidem facio (c.acc. c.inf.;Getz M: c. dat.+ inf.) 2 i.q. induco, illicio a c.inf. b c.obi. persuasum habeo: 1 c.acc. c.inf. i.q. satis mihi constat (ad 1) 2 abs. i.q. exoro, impello (ad 2)
  persuasio, -nis i. actus persuadendi 1 c.gen.obi. 2 nude
  persulco, -avi translate de navigando [de sulco =vestigium aratri RH]
  pertæsus, -a, -um i. tædio vel fastidio affectus (c.obi.)
  pertento, -avi 1 i.q. exanimo, experior (c.obi.) 2 i. conor (c.inf.) 3 fere i.q. impugno, improbo
  pertergeo, -si, -gere 1 proprie i.q. tergeo, detergeo 2 translate i.q. diluo
  perterrefacio, -feci, -factum, -facere i.q. perterreo 1 c.abl. 2 nude
  perterreo, -ui, -itum, -ere i. valde terreo
  pertica, -æ i. baculus, contus Gertz S 331, 20 "pertica" notavit, ubi piscem " perca" designare voluit scriba
  pertimesco, -ui, -escere i.q. valde timeo, reformido 1 c.inf. 2 c.obi.
  pertinacia, -æ 1 in bonam partem i.q. assiduitas, firmitas, perseverantia 2 in malam partem i.q. obduratio, obstinatio a c.gen.obi. b c.gen.subi.
  pertinax, -cis 1 in bonam partem i.q. assiduus, constans, perseverans a de hominibus b de rebus 2 in malam partem i.q. obstinatus, pervicax
     pertinaciter 1 i.q. obstinate, contumaciter, nimis perseveranter 2 de alto somno i.q. arte, graviter
  pertineo, -ui, -ere i.q. attineo, specto ; Gertz M : pertinentiæ = attinentiæ : fundus qui pertinet/attinet; aliquae res quae pertinent ad aliquid
  pertingo, -ere i.q. pertineo; Gertz S 315, 21 pertingere ad = adipisci, pervenire ad
  pertractatio, -nis vide pertractio
  pertractio, -nis i. actus naves per angustum fretum pertrahendi
  pertracto, -avi i.q. considero, animo volvo; Gertz M I, 390, 12 = convivio excipere aliquem
  pertraho, -xi, -ctum, -here 1 proprie i.q. traho a generatim b speciatim ad obsequium vasalli præstandum 2 translate a i.q. adduco, voco b i.q. impello, incito c i.q. allicio, illicio d de tempore i.q. in longum traho, produco
  pertranseo, -ii, -itum, -ire i.q.transeo ; Gertz S 79, 11 = neglegendo prætermittere
  pertundo, -di, -sum, -ndere i.q. tundendo perforo
  perturbatio, -nis i.q. affectio, commotio animi
  perurgeo, -si, -gere i.q. valde urgeo
  peruro, -ussi, -ustum, -urere 1 proprie 2 translate i.q. vexo, excrucio
  perutilis, -e 1 de rebus i.q. valde utilis 2 de hominibus i.q. valde idoneus (c.dat.)
  pervado, -si, -sum, -dere de populabunda militum transitione
  pervagor, -atus sum, -ari i.q. peragro, pererro 1 c.obi. 2 abs.
  pervasor, -is de eo qui per vim aliena invadit atque possidet (c.gen.obi.)
  pervehor, -ctus sum, -vehi i.q. eo, iter facio, proficiscor
  pervello, -velli, -vulsum, -vellere i.q. rumpo, dissolvo
  *pervenio, -i, -tum, -ire i.q. accedo, advenio 1 proprie sensu locali (nota præpositionem apud 449, 34) 2 translate sensu locali evanescente a pro subi. homines b pro subi. res
  preversus, -a, -um pro subst. i.q. vir pravus, sceleratus; Gertz S 434, 10 etiam : malus
  pervicacia, -æ i.q. constantia, pertinacia
  pervicax, -cis i.q. assiduus, constans, pertinax 1 de rebus 2 de hominibus
     pervicaciter i.q. constanter, pertinaciter, impigre
  pervicus vide pervius
  pervideo, -di, -sum, -dere 1 strictius i.q. oculis perspicue video 2 latius i.q. animo perspicuo, intellego c.acc.c.inf. : 91, 30 e.g.
  pervigil, -is i.q. valde vigil, qui tota nocte vigilat
  pervigilium, -i i.q. vigilia 1 generatim 2 speciatim de variis festis Christianorum:; circumcisionis 311, 19 divini natalis 427, 30 ;542, 4 pentecostalis festi
  pervius, -a, -um 1 de iis quæ transiri possunt a c.dat. b nude 2 de iis quæ penetrata, transfixa sunt
  pervolito, -avi i.q. pervolo, per aliquem locum volo (c.obi.)
  *pes, -dis 1 proprie de infima corporis parte a hominum (vel deorum) b bestiæ c simulacri 2 plus minus translate hæ locutiones dicuntur e.g. 29, 5 3 de certa mensura 248, 34
  pessulum, -i i. vectis quo fores clausæ obfirmantur intus [danice` en slå´, teutonice `riegel´RH]
  pessulus, -i vide pessulum
  pessumdo, -dedi, -datum, -dare [infin. pessundare scribitur] i.q. undis mergo (quasi ex voce `undare´tractum)
  pestifer, -a, -um i. pestem afferens 1 speciatim de morbis vel periculis morbiferis 2 generatim i.q. exitiabilis, perniciosus
  pestilens, -tis i.q. pestifer
  pestilentia, -æ de morbo mortifero
  pestis, -is 1 proprie de morbis 2 translate a generatim de exitio, pernicie b speciatim meton. de variis animi affectibus c de variis incommodis vel molestiis
  petitio, -nis i.q. flagitatio, rogatio (plur. i.q. preces) 1 generatim a c.gen.obi.b c.gen.subi. c c.pron.poss. d nude 2 speciatim de matrimonio petendo
  petitor, -is de eo qui alquid petit vel rogat 1 generatim a c.gen.obi. b nude 2 speciatim i.q. procus a c.gen.obi. b nude
  *peto, -ivi, -itum, -ere I notione movendi non plane obscurata A sensu locali prævalente 1 i.q.iter facio, proficiscor (c.obi. loci) 2 i.q. adeo, convenio B sensu hostili prævalente i.q. adorior, aggredior, tento 1 c.acc.et abl. 2 c.acc. 3 c.acc.et dat. 4 additur unde II sine notione movendi A i. oro, precor, rogo 1 c.acc. 2 additur ab c.abl. 3 c.acc. c.inf. 4 additur ab et acc.c.inf. 5 c. obi. et inf. 6 abs. B latius i.q. assequi conor, flagito, quæro 1 generatim a c.acc. b c.acc.c.inf. 2 speciatim de matrimonio vel de stupro petendo C [RH]i.q. affecto, appeto, cupio 1 res 2 hominem D fere i.q. accerso, comparo, conquiro 1 res 2 homines (i.q. lacesso)
  iuncturæ notabiliores: fugam peto 123, 21 aliquid raptu 444, 11 quæstum 473, 3
     petens, -tis i.q. procus
  petra, -æ i.q. lapis, rupes, saxum; Gertz S 354, 12 = terra ; 88, 18 = Christus
  petrinus, -a, -um i.q. lapideus
  petrosus, -a, -um i.q. plenus lapidibus
  petulans, -tisi.q. audax, immodestus, lascivus 1 adi. 2 subst.
     petulanter i.q. immoderate, immodice,
  petulantia, -æ i.q. insolentia, protervitas, superbia I de hominibus A c.gen. 1 personæ 2 rei B abs. II de equis
  petulcus, -a, -um i.q. lascivus, levis, protervus
  phalanx, -gis i.q. acies, cohors 1 sing. 2 plur.; Gertz S 161, 10 phalanga f.
  phaleratus, -a, -um (< phalerae = ornatus(, -us)frontis/pectoris nitidus;etiam phalerae equorum) = ornatus
  ® phanum = fanum
  pharetra, -æ i.q. receptaculum sagittarum
  physiculo, -avi i.q. divino, vaticinor 20, 14
  piaculum, -i 1 i.q. instrumentum placationis Georges : porco piaculum facere 2 i.q. nefas, delictum
  piceus, -a, -um i.q. ater, pullus
  pictura, -æ i.q. imago vel picta vel cælata
  pietas, -tis 1 de pio mentis habitu a erga Deum i.q. devotio b erga consanguineos c erga regem d erga patriam e erga amicum i.q. amicitia f in hostem victum i.q. clementia 2 de iustitia 3 de officio;cf. imago pietatis; imago = Brustbild vide Søren Karstensen Humaniora 1996, 4 ; pietá :familia Christi sub cruce
  ® pigacium = calceus Graecus Gertz S 242, 2
  piger, -gra, -grum i.q. iners, lentus 1 abs. 2 sequitur ad 3 c.inf.
     pigre i.q. lente, segniter
  piget, -uit, -erei.q. fastidium, pænitentia, tædium est 1 c.inf. 2 c.gen. rei fastidium præbentis
  ® pignero = pignori do; etiam = pigneror : pignus accipio ; pigneratio = 1 actio pignori dandi 2 et accipiendi ;pignerator qui pignus accipit
  pignus, -oris n. I i.q. res(vel persona) ad fidem alicui faciendum tradita A generatim 1 c.gen.rei 2 nude B speciatim de liberis utpote coniugii pignoribus II i.q. divitiæ; Gertz S 81, 20 pignora = reliquiæ sanctorum
  pigritia, -æ i.q. lentitudo, segnitia
  ® pigrito-atus sum, -ari = neglegere Gertz M
  pila, -æ i.q. sphæra
  pilleolus, -i i.q. tegimentum capitis, pilleus
  pilleus, -i i.tegimentum capitis
  pilum, -ii.q. iaculum, telum
  pilus, -i i.q. capillus, crinis
  pincerna, -æ m. 1 generatim de eo qui pocula ministrat 2 speciatim de magistratu regis
  pingo, -nxi, -ctum, -ngere i.q. colorare, colorem inducere
  ® pinguedo = pingue, -is n sive adeps
  pinguesco, -ere i.q. pinguis, optimus fio
  pinguis, -e i.q. fecundus (de agro)
  pirata, -æ m. i.q. prædo maritimus; Gertz M I, 47, 8 :piratia = praedatio maritima
  piraticus, -a, -um i. quod ad prædationem maritimam attinet 1 adi. 2 subst. f. a de munere piratarum b de piratis ipsis
  piscatio, -nis i.q. actio piscandi
  piscator, -is i.q. homo qui pisces capit
  piscatorius, -a, -um i. quod ad piscatorem attinet
  pisciculus, -i i.q. parvus piscis
  piscis, -is m. i. nomen animalis
  piscor, -atus sum, -ari i.q. pisces capio
  pistor, -is i.q. homo qui panem coquit; pistoria ars = ars pistoris Gertz S 401, 11
  ® pistrinum quo grana contunduntur RH < Georges (< pinso-pinsi/pinsui-pinsum/pinsitum/pistum/ pisum)
  ® pitantia = victus monachorum Gertz M II, 202, 3;273, 18/RH ;> gallice : pitance " une maigre pitance"; le pitancier = monachus qui victum diurnum distribuit RH;cf. origine germanico : bítan lingua angelica/ lingua saxonica :bîtan quod initio = findere est
  pitisso, -avi i.q. minutim sorbeo (opp.bibere)
  pius, -a, -um i.q. certo erga deos vel homines officio obædiens 1 de hominibus a adi. b nude 2 de actionibus et condicionibus a c. subst. b pium est c.inf.
     pie i. pio animo; Gertz S 23, 46 = misericorditer
  ® placabilis = bono animo in aliquem
  placamen, -inis i.q. instrumentum placationis
  placatio, -nis i.q. actio placandi, leniendi
  placenta, -æ i.q. crustum, libum
  ® placenter amicus Gertz S 445, v.22 = qui placet et amicus est
  placeo, -ui, -itum, -ere 1 usu personali i.q. gratus, iucundus sum a c.dat. b sine dat. 2 usu impersonali i.q. constituo, censeo a c.acc.c.inf. (c.dat.109, 31) b c.inf.
     placentia, -um n. de iis quæ placent
     placitum, -i n. (nusquam de terræ placitis) i.q. propositum; fere = consilium publicum Gertz S 240, II, 20
  placidus, -a, -um i.q. clemens, mitis, lenis
     placide i.q. clementer, leniter
  ® placitare = disputare in placito vide placitum Gertz M/RH
  ® placitus (etiam = placidus RH) (< placeo = tranquillo) = dilectus, gratus, iucundus alicui.RH
  placo, -avi i.q. clementem facio, lenio
  1 plâga, -æ 1 i.q. ictus 2 i.q. vulnus Gertz M plagam gerere
  2plaga, -æ i.q. regio, pars
  planctus, -us m. i.q gemitus, plangor
  plane i.q. omnino, prorsus
  planeta, -æ i.q. stella errans
  plango, -xi, -ctum, -gere i.q. doleo, lugeo, mæreo 1 acc. 2 c.inf.
  plangor, -is i.q. actio plangendi, gemendi
  planities, -ei i.q.campus patens
  planta, -æ i.q. pars inferior pedis vel pes(pars pro toto)
  ® plantatio < planto (e.g.vineam) Gertz M/RH
  ® plantula = germen Gertz M/RH
  planum, -i i.q. campus, locus planus, planities
  ® plasma = creatura Gertz S 230, 16
  platea, -æ i.q. via strata, locus apertus inter domus oppidi
  ® plaustrare = plaustro vehere Gertz S 245, 10
  plaustrum, -i i.q. vehiculum onerarium
  plausus, -us 1 generatim de fremitu, strepitu 2 speciatim de fremitu assensionem significante
  ® plebanus = sacerdos pagi Gertz M/RH
  plebecula, -æ i.q. homines infimi ordinis, plebs (sensu peiorativo); Gertz M: plebicula
  plebeius, -a, -um de iis quæ ad plebis ordinem pertinent 1 adi. 2 subst. m. i.q. ignobilis, popularis, vulgaris
  plebiscitum, -i i.q. lex (prima notione obscurata)
  plebs, -is f. 1 de ea populi parte quæ magnatibus, potentibus, primoribus opponitur (additur populi nomen...) 2 de toto populo 3 sensu christiano (opp.clerus) = populus in ecclesia/ecclesiasticus ;laicus populus Gertz S 20, v. 1 et 228, 23
  plecto, -xi, -xum, -cterei.q. ferio, punio (syn. cædo)
  plectrum, -i i.q. instrumentum quo chordæ citharæ tanguntur
  ® plenarie = copiose Gertz M/RH
  ® plenitudo = abundantia Gertz M/RH
  plenus, -a, -um i.q. abundans, completus, repletus (opp.vacuus) 1 c.gen. 2 c.abl. 3 nude fere i.q. magnus
     plene i.q.valde (opp. minus)
  plerusque, -aque, -umque [nonnisi plurali numero] de maxima parte, de numero permagno 1sust. a c.gen.b nude 2 adi.
  *plerumque adv. i. (per)sæpe, sæpissime
  ® plicare = complicare Gertz M/RH
  plorabundus, -a, -um i.q. flebilis
  pluma, -æ i.q. penna parva et mollis
  ® plumbetum = plumbeum, -ei, n. = capsula plumbea
  plumbeus, -a, -um i.q. ex plumbo factus
  pluvia, -æ i.q. imber
  ® pluvialis Gertz S 70, 13 scribitur pluialis
  pluvius, -a, -um i.q. imbricus, pluviosus
  ® pneuma = spiritus sanctus Gertz S136, 4
  poculum, -i 1 de scypho ex quo bibitur 2 de exemptione poculi, haustu, potione 3 de eo quod poculum capit a proprie de cerevisia b translate
  podex, -icis i.q. nates, posticum
  ® podium = baculum (teutonice Krücke)sic Gertz S 243, 19; podium significat quod alicuius fulcimentum (> fulmentum) est, fulcire = sustinere RH; claudus hoc loco citato spondâ aliquâ usus est
  poema, -atis n. i.q. carmen
  *pæna, -æ I proprie A de ea re qua male factum compensatur 1 speciatim 322, 20 detractæ expeditionis (danice: `lethangvithe´) 2 generatim (cf. pendo, persolvo, remitto, solvo, sumo) B i.q. supplicium, ultio II translate i.q. calamitas, malum, mors etc.
  pænalis, -e de eo quod ad pænam attinet
  poësis, -is 1 i.q. ars poetica 2 i.q. opus poeticum, carmen
  poeticus, -a, -um i.q. a poeta factus
  polio, -ivi, -itum, -ire i.q. exorno
     politus, -a, -um i.q. excultus, elegans
  polleo, -ere 1 c.abl. i.q. excello, splendeo 2 c.acc. et abl. i.q. possum, valeo
     pollens, -tis i.q. potens, validus(c.abl.)
  pollex, -icis i.q. nomen primi digiti
  polliceor, -itus sum, -eri i.q. promitto, fidem do 1 c.acc. 2 c.acc. et gerund. 3 additur acc. c.fut.inf. 4 c.inf. 5 nude
  pollicitatio, -nis i.actio pollicendi, promissum 1 c.gen. 2 nude
  polluo, -i, -tum, -ere i.q. commaculo, contamino, inquino 1 proprie in proverbio 111, 7 nidum 2 translate a generatim b de coitu c de peccato (notione christiana)
  polus, -i i.q. vertex cæli 2 i.q. cælum
  pompa, -æ 1 de funere 2 de qualibet manu 3 i.q. decus, gloria, honor
  ® pompatice = admirative
  ® pompositas = magnificentia Gertz S 222, hist.4
  ® poma(e)rium = ubi pomi omnium artium florescunt RH
  pomum, -i i.nomen fructus omnium arborum RH
  pondero, -avi i.q. æstimo ® = pendo Gertz S III 403, 27 stricte.
  ponderosus, -a, -um i.q. gravis
  ® pondo indeclin. = libra Gertz M/RH
  pondus, -eris n. 1 proprie de gravitate corporis a c.gen. b nude ; fere i.q. corpus grave 185, 39 2 translate a in bonam partem i.q. auctoritas, gravitas, momentum [Georges II B Gewicht RH] b in malam partem i.q. calamitas, labor, onus
  pone adv. i.q. post
  pono, -sui, -situm, -nere 1 i.q. colloco, constituo 2 i.q. habeo, numero, duco 3 i.q. depono 4 i.q. impono; ponere super altare Gertz S 15, 23; Gertz M : ponere se ad aliquid = in animo habere; ponere in memoria = meminisse ;ponere sibi ad aurem = alicui aures praebere Gertz M /RH
  *pons, -tis m. i. opus constructum quo impedimentum transitur ; additur nomen pontis e.g. Sleswicensi 516, 31; Gertz M pons volubilis quod vide qui elevari potest RH
  pontifex, -icis i.q. episcopus 1 speciatim de episcopo Romano sive papa 2 generatim de aliis archiepiscopis et episcopis a c.gen. b c.adi ; nota iuncturam pontifex maximus de archiepiscopis c nude; = summus Judæorum sacerdos Gertz S 102, 2
  pontificalis, -e i.q. episcopalis 1 adi. 2 subst. n.plur. i.q. insignia episcopi
  pontificatus, -us 1 speciatim de dignitate papali 2 generatim de episcopatu a c.gen. b c.adi. ;nota iuncturam pontificatus maximus c nude
  pontificium, -i i.q. dignitas episcopalis 1 in universum 2 abstractum pro concreta voce pontificis
  pontus, -i m. i.q. mare
  popina, -æ metonymice de cibis
  poples, -itis i.q. genu (pars pro toto)
  popularis, -e i. ad populum pertinens, plebeius, rusticus I adi. II subst. A m. plur. 1 i.q. plebs, plebei, rustici 2 de omnibus Daniæ incolis B m. sing. 1 de singulis plebeiis 2 totum genus indicat 3 de milite gregario
  polatio, -nis i.q. actio populandi, prædatio, spoliatio
  populator, -is i.q. prædator
  populor, -atus sum, -ari i.q, prædor, vastando deleo 1 c.acc. 2 nude
  ® populosus = plenus multorum hominum
  populus, -i de civibus alicuius terræ vel provinciæ a c.gen. b c.adi. c nude 2 de plebe, rusticis, vulgo (vel prævalente quidem hac notione...) a c.adi. b nude 3 de multitudine, numero aliquo a c.gen. b nude 4 de Christianorum conventu
  porcus, -i i. nomen animalis luto assueti
  ® porosus = perforatus
  porrectio, -nis i.q. extensio
  porrigo, -rexi, -rectum, -rigere 1 sensu strictiore i.q. extendo (passivum sensu mediali 7, 5) sensu latiore i.q. do, præsto, trado
     porrectus, -a, -um i.q. longus, protensus
  porro vi debilitata fere i.q. sed, autem
  porta, -æ fere i.q. ianua 1 c.gen. 2 nude
  ® portarius = ianitor
  ® portator/portitor qui aliquid portat
  portendo, -di, -tum, -dere i.q. ominor
  portentum, -i 1 i.q. omen, prodigium 2 i.q. monstrum a generatim b de homine malo et scelesto
  portio, -nis i.q. pars 1 generatim a c.gen.part. 2 speciatim de prædæ parte; = hereditas Gertz S 369, 7
  *portus, -us 1 proprie de navium receptaculo a c.gen. b c.adi. c nude 2 translate 105, 7 errabundæ Veneris
  posco, -poposci, -poscere i.q. peto, rogo 1 generatim a c.acc. b additur inf. vel acc. c.inf. c abs. 2 speciatim in matrimonium 39, 12 221, 36
  positio, -nis 1 i.q. situs 2 i.q actio ponendi, datio
  ® posse = potestas quod vide
  possessio, -nis 1 i.q. actio possidendi, usurpatio 2 i.q. dominatio a c.gen. b nude 3 i.q. bonum
  possessor, -is i.qui aliquid possidet 1 c.gen. 2 abs.
  possibilis, -e 1 de eo quod fieri potest 2 de eo quod potestatem dat
  ® possibilitas etiam = facultas
  possideo, -sedi, -sessum, -sidere i.q. habeo, teneo
  possido, -sedi, -sidere i.q. capio, occupo
  *possum, -tui, -sse i.q. valeo (nusquam infinitivus subst.indeclin. usurpatur sicut sæpe apud scriptores medii ævi) 1 sequitur infinitivus (loco obiecti) ; pro coniunctivo futuri 518, 28 pro coniunctivo imperfecti 174, 9 a notione propria non imminuta b vanescente sensu propria e.g. 174, 1 2 sine inf. a c.acc. b additur quam c.abl. c additur quam c.adv. d nude
  *post I adv. de tempore i.q. postea II præp. c.acc. A de tempore 1 generatim 2 speciatim c. part. et subst. B de loco i.q. pone, ultra, , trans 1 generatim 2 speciatim C de ordine 1 generatim i.q. secundum 2 speciatim vergit in notionem conparativum ;269, 32 cetera morum documenta (fere i.q. præter); Gertz M: post se = ex se, ex suo nomine
  postea de tempore posteriore
  posteritas, -tis 1 generatim de futuris a abs. b c.gen. 2 speciatim de prole
  *posterus, -a, -um I gradu positivo A sing. de tempore a i.q. sequens b i.q. futurus 2 de loco B plur. de hominibus futuri ævi II gradu comparativo A adi. 1 de tempore a i.q. serus b i.q. minor natu 2 sensu locali de eo qui pone positus est B adverb.(posterius) 1 de tempore 2 de loco III gradu superl. A adi. 1 i.q. ultimus, extremus a de tempore b de loco c de gradu honoris B adverb. (postremo) fere i.q. denique (in enumeratione)
  posthabeo, -ui, -itum, -ere i.q. postpono 1 c.dat. 2 abs.
  postica, -æ de ianua in aversa ædis parte sita
  posticum, -i i.q. postica
  postis, -is 1 de ianuæ trabibus 2 de pila, columna
  *postmodum (vox Saxoni familiarissima) i.q. postea
  postpono, -sui, -situm, -nere 1 proprie i.q. post tergum relinquo 2 translate i.q. secundo loco pono a c.dat rei vel personæ prælatæ b abs.
  *postquam i.q. ubi, cum 1 c.perf. 2 c.præs. 3 c. plusqpf.; Gertz M: postquam = cum + coniunctive plusquampf. vel imperf.
  postridie i.q. postero die
  postulatio, -nis i.q. petitio 1 c.gen. a obi. b subi. 2 abs.
  postulo, -avi 1 generatim i.q. flagito, peto, posco a c.acc. b c.inf. c c.acc.c.inf. d sequitur ne e abs.2 speciatim iuridice i.q. cito; Gertz M postulare in archiepiscopum [sc.: aliquem RH] Gertz M addit:ut ex aliena ecclesia (Ducange), in protectorem ordinis postulatus = unanimi ordinis consensu petitus II, 289, 24 vide protector
     postulatum, -i de iis quæ postulantur
  ® potabilis quod bibere potes
  potens, -tis [gen.plur. -tum :123, 42 208, 16 512, 27] I adi A i.q. potentia præditus 1 nude a de dis vel hominibus b de rebus 2 c.abl. 3 c.gen. (opp. impotens); Gertz M potens + inf. B i.q. corporis viribus excellens, validus
  II subst. A m. sing. i.q. vir potens B m. plur. i.q. magnates, nobiles
     potenter i. cum potentia Gertz M = per vim
  potentia, -æ i.q. auctoritas, potestas 1 c.gen. a subi. b obi. 2 nude
  potestas, -tis 1 i.q. auctoritas, dicio, potentia a c.gen. b abs. 2 i.q. copia, facultas (c.gen.obi.) Gertz M potestative = auctoritate imperioque RH/ Gertz M
  potio, -nis i.q. liquor ad potandum aptus
  potior, -tus sum, -ri i. aliquid obtineo, occupo, in possessionem meam redigo [semper c.abl.RH]; Gertz M:potior c.acc.I, 20, 3, I, 227, 8 c.gen. potitus passive I, 134, 21
  ® potiores = meliores (regni), principes 432, 29 Gertz S.
  potis, -e de eo qui aliquid potest
  *potior, -is fere i.q. melior I adi. II adv. A in universum B variæ iuncturæ 1 potius quam 2 quin potius
     potissimus, -a, -um i.q. optimus 1 adi. 2 n.adv,
  potitor, -is expugnator, possessor
  poto, -avi i.q. bibo, facio aliquem bibere Gertz S 224, 54
     potus, -a, -um de eo qui potavit 1 c.abl. 2 sine abl.
  potus, -us de bibendis i.q. potio
  præ i.q. ante, pro 1 de loco a proprie b in imagine 2 de comparatione; Gertz M = ob/propterI, 44, 17
  præacutus, -a, -um i. anteriore parte acutus
  præaltus, -a, -um i.q. valde altus
  ® praeamare = magis amare Gertz M
  ® praeannosus = valde annosus Gertz M
  præarduus, -a, -um i.q. valde arduus, difficilis
  ® præbenda-ae f./prebenda = victus, canonici stipendium vel beneficium Gertz S 301, 6
  ® præbendarius = qui præbenda fruitur, canonicus
  præbeo, -ui, -itum, -ere 1 i.q. præ me fero a in universum b reflexive 2 i.q. do a c.acc.et dat b c. acc. 3 i.q. curo (c.gerund.)
  ® præbita- orum: materialiter = stips
  præcautus, -a, -um i.q. valde cautus
  præcedo, -ssi, -ssum, -dere 1 intr. i.q. prægredior 2 trans.i.q. prævenio; precedentes = antecessores Gertz S 80, 3
  præcelero, -avi i. celeritate antevenio
  præcello, -ere i.q. præsto;praecelsus (c. comparatione) = praeclarus
  præceps, -ipitis i.q. celer, rapidus 1 adi. a nude b additur res in quam ruitur 2 n.subst.
  præceptio, -nis i.q. monitio
  præceptor, -is i.q. magister
  præcerpo, -si, -tum, -ere i.q. præoccupo
  præcessio, -nis i.q. actio præcedendi, prægressio
  præcessor, -is de eo qui præmissus est
  præcessus, -us i.q. præmissio
  ® præciare vide pretiare Gertz M/RH
  præcido, -di, -sum, -dere (cf. præcise) i.q. partem abscido, disseco
  præcingo, -xi, -ctum, -gere 1 i.q. circumdo 2 i.q. obvolvo
  præcipio, -cepi, -ceptum, -cipere i.q. impero, iubeo 1 c.acc.c.inf. b additur dat. 3 additur ut/ne 4 additur coniunc. 5 c.acc. 6 abs (auditur inf.)
     præceptum, -i i.q. imperium, mandatum 1 abs. 2 c.gen. a obi. b subi.
  præcipitium, -i 1 i.q. locus præruptus 2i.q. actio præcipitantis a proprie b translate
  præcipito, -avi i.q. deicio, demitto 1 proprie, Gertz M se paecipitare + dat. = in + acc. 2 in imagine
  præcipuus, -a, -um i.q. excellens, præstantissimus, primus 1 de hominibus a c.gen. b c. præpositionibus c nude d c.abl. 2 de rebus
     præcipue i.q. imprimis, maxime
  præcise i.q. accurate
  præclarus, -a, -um i.q. famosus, speciosus
     præclare i.q. splendide
  præcludo, -si, -sum, -dere i.q. obstruo
  præcluis, -e i.q. præstans, excellens; Gertz M precluis < prae + clueo/cluo
  præco, -nis de eo qui ad convocandum præmittitur, etiam apparitor Gertz M
  ® praeconarius Gertz M quod ad praeconem pertinens :vox preconaria
  præcognosco, -novi, -nitum, -noscere i.q. antea cognosco
  præconium, -i i.q. laus
  præcordia, -orum n. i.q. diaphragma, viscera 1 proprie 2 translate de sensuum sede
  præcordialis, -e i.q. intimus
  præcurro, -ri, -sum, -rere 1 i.q. antevenio, prævenio a c.acc. b c. acc. et abl. 2 i.q. præsto, supero
  *præda, -æ 1de viventibus captis 2 de rebus i.q. spolia
  prædamno, -avi i.q. condemno [etiam: ante condemno 463, 16 RH]
  prædatus, -us m. i.q. rapina
  prædecessor, -is i.q. antecessor
  prædensus, -a, -um i.q. densus [valde densus RH]
  ® praedestinare Gertz S 313, 18 = destinare Gertz M I, 126, 21 = praestituere RH
  prædicatio, -nis (nusquam sensu christiano) i.q. preces
  ® praedicator Gertz M : fratres predicatores = Dominicani
  prædico, -avi (nusquam sensu christiano) 1 sequitur acc. (c.inf.) i.q. declaro 2 additur abl. rei propter quam aliquid laudatur; Gertz S autem 15, 1 et passim de oratione sacra, etiam crucem predicare = ut deo militaret
  prædico, -xi, -ctum, -cere i.q. prænuntio 1 intr. 2 trans. 3 sequitur acc.c.inf.
     prædictus, -a, -um de rebus vel personis supra commemoratis
  prædictio, -nis i.q. actio prædicendi, divinatio, prænuntiatio 1 abs. 2 c.gen. a subi. b obi.
  prædignus, -a, -um i.q. dignus
  ® praedilectus = valde dilectus Gertz M
  prædisco, -dici, -scere i.q. antea disco, prænosco 1 c.acc. 2 cum quæstione indir.
  ® praedistare = valde distare Gertz M
  præditus, -a, -um i.q. instructus, ornatus
  prædium, -i i.q. bonum, fundus
  prædo, -nis 1 generatim de eo qui prædam agit 2 speciatim i.q. pirata
  ® praedoctus =valde doctus
  prædor, -atus sum, -ari i.q, rapio 1 abs. 2 c.acc.
     prædabundus, -a, -um de eo qui prædam agit
  prædurus, -a, -um i.q. valde durus
  ® praedux qui omnium periculorum peritus viam (amnis/maris) monstrat Gertz M/RH
  ® praeeligere = praeferre/praeponere Gertz M/RH
  præemineo, -ere i.q. præcello
  præeo, -ivi, -itum, -ire i.q. ante eo, præcedo, præcurro
  ® praefatus = praedictus Gertz M
  præimo, -emi, -emptum, -ere i.q. antea emo
  præfectura, -æ 1 de minore terræ parte vel provincia (cum sensu latiore i.q.`jarledømme´tum pro ducatu `hertugdømme´ e.g. 378, 28 a c.gen.subi. b c.gen.obi. c c.adi. 2 de magistratu eius viri qui provinciam regit (cum sensu latiore tum pro ducatu e.g. 411, 34 de munere quæstoris regii [dan. ` ombudsmand´]) a c.gen.obi. b nude
  *præfero, -tuli, -latum, -ferre 1 i.q. (ante me) gero (pro obi. corporalia) 2 i.q. præ me fero, demonstro (pro obi. incorporalia) 3 i.q. præficio 4 i.q. antefero a c.dat. b sine dat.
     prælatus, -i m. i. abbas; Gertz S 325, 10 = princeps
  ® praelibare Gertz M (Vergil) = praegustare; > praetangere I, 192, 15 ;praelibatus = praefatusII, 175, 11
  præficio, -feci, -fectum, -ficere i.q. aliquid curandum trado (c.dat.)
     præfectus, -i m. 1 de principe qui urbem vel provinciam regit (cum sensu latiore i.q.`jarl´, tum sensu strictiore i.q. comes, dux `greve, hertug´, de quæstore regis i.q.` gældker´517, 5) a c.gen.loci b c.gen. incolarum c nude 2 pl. i.q. magnates, nobiles
  præfigo, -xi, -xum, -gere i.q. præstituo; Gertz M præfigere electionem = electionem constituere; diem præfigere = (concilium) in certam diem indicere
  præfoco, -avi i.q. suffoco
  *præfor, -atus sum, - ari [295, 14 præfari, ceteris locis nonnisi part.perf.legitur] 1 i.q. antea commemoro 2 i.q. dico a c.acc.c.inf. b c.nom. et inf. 3 i.q. prædico (de futuris)
  præfractus, -a, -um i.q. gravis, rigidus, severus
     præfracte i.q. graviter
  præfrigidus, -a, -um vide perfrigidus i.q. valde frigidus
  prægrandis, -e i.q. valde grandis
  ® prægravare = valde gravare
  prægravis, -e i.q. valde gravatus
  præhabeo, -ui, -itum, -ere i.q. antea habeo
  præicio, -ieci, -iectum, -ere i.q. obicio
  præiudicium, -i i.q. detrimentum; Gertz M: propositum incipio pro aliquo qui aptior esset RH
  prælatio, -nis i.q. actio præferendi 2 i.q. dominatio 3 i.q. prælatorum ordo (t.t.eccl.)
  ® prælatus = ecclesiasticus ordinis magnificentioris Gertz M/RH; prælatio = munus magnificentius
  prælectus, -a, -um vide prædictus
  prælongus, -a, -um i.q. valde longus
  præmemoratus, -a-um i.q. antedictus
  ® praeminere =excellere Gertz S 102, 6
  præmitto, -si, -ssum, -ttere i.q. antemitto 1 proprie 2 translate
  *præmium, -i n.[< Blatt :vide prævius ; præ et emo Georges; nullo testimonio RH] i.q. palma, pretium 1 c.gen. a rei b presonæ 2 abs.
  præmollis, -e i.q. magnopere mollis
  præmoneo, -ui, -itum, -ere i.q. antea moneo 1 c.gen. 2 c. enunt.sec.3 c.acc. (c.inf.)
  præmonstro, -avi i.q. monstro
  præmunitus, -a, -um i.q. paratus, providus
  prænominatus, -a, -um i.q. antedictus
  prænosco, -vi, -tum, -scere i.q. antea cognosco 1 c.acc. 2 c.acc.c.inf.
  prænoto, -avi 1 i.q. antea noto, præfigo, signo 2 i.q. animadverto
  prænuntius, -a, -um i.q. ominans
  præopto, -avi i.q. malo 1 additur quam 2 nude
  præparo, -avi i.q. paratum reddo 1 c.dat. 2 sine dat.
  præpedio, -vi, -tum, -re i.q. impedio
  præpes, -tis i.q. celer, præceps
  præpollens, -tis i.q. pollens, potens, validus
  præpondero, -avi i.q. antecedo, anteeo, prævaleo 1 c.dat 2 nude
  præpono, -sui, -situm, -nere 1 i.q. antepono, præfero, præpono; Gertz S 194, 29 = spem dare, promittere
     præpositus, -i m. i.q. præfectus; Gertz S 263, 21 (in ecclesia cathedrali) = da.provst, Probst., ad quem reditûs recipiendi et administrandi cura pertinuisse videtur (Ducange) [reditus = vectigalia RH] ;praepositura minoris dignitatis munus fuisse videtur. canonico ea mandabatur; ille praedium aliquod ad capitulum pertinens administrabat
  præpotens, -tis de eo cui potestas data est aliquid faciendi (c.inf.)
  præproperus, -a, -um 1 proprie i.q. velox 2 translate a i.q. maturus b i.q. inconsideratus
     præpropere i.q. velociter 2 i.q. inconsiderate
  præquiro, -sivi, -situm, -rere i.q. antea quæro (c.quæst.indir.)
  præradians, -tis i.q. fulgidus, splendidus
  præripio, -ripui, -reptum, -ripere i.q. antea rapio
  prærodo, -si, -sum, -dere i.q. (ar)rodo
  prærogativa, -æ (vere centuria praerogativa) i.q. præstantia, (Georges :der Vorzug) Gertz S 385, 32 prerogativa decoris = praecipuus decor
  prærogo, -avi i.q.præfero
  præruptus, -a, -um 1 i.q. arduus, præarduus, præceps 2 i.q. violentus
     prærupta, -orum n. i.q. præcipitium 1 c.gen. 2 abs.
  præs, -dis fere i.q. pignus, obses
  præsagio, -vi, -re 1 i.q. animo antecapio 2 i.q. ominor
  præsagium, -i n. 1 i.q.actio præsagiendi, præsensio 2 i.q. omen a c.gen. b abs.
  præsagus, -a, -um i.q. præscius, providens 1 c.gen. 2 abs.
  ® presby(i)ter = sacerdos Gertz S passim
  præscio, -vi, -tum, -re i.q. antea scio, præsentio, præsagio
  præscientia, -æ 1 i.q. præsagitio 2 i.q. prædictio
  præscius, -a, -um i.q. præsentiens, providus 1 c.gen.obi. 2 abs.
  præscribo, -psi, -ptum, -bere i.q. præcipio
  *præsens, -tis1 de eo qui adest cum subst. tum adi.; nota usum quasi adverbialem (i.q. coram) :188, 37 2 i.q. qui nunc est (sensu temporali) ; nota ad præsens i.q. nunc
  præsentia, -æ de iis qui(quæ) adsunt 1 c.gen subi. (additur pron.poss. 357, 23) 2 abs.
  præsento, -avi i.q. exhibeo 1 de hominibus 2 de rebus; Gertz S presentare (morbidum ad sanandum vel sanatum ad gratias agendas sancto 274, 12
  præsepium, -i n. i.q. præsepe
  præsertim i.q. imprimis, præcipue(particula vi illustrandi prædita) 1 sequitur cum 2 nude
  præses, -idis m. 1 i.q. præfectus(cum de comite, duce tum de episcopo) a c.gen. b abs. 2 i.q. patronus
  præsideo, -sedi, -sessum, -sidere 1 i.q. ante sedeo 2 i.q. præsum, guberno
  *præsidium, -i n. 1 de auxilio a c.gen.subi. b c.gen.obi. c abs. 2 de copiis a c.gen.b abs. 3 de munitione a c.gen.b abs. 4 de præfectura sive præsidis munere
  præstabilis, -e i.q. præstans; Gertz S (eximius (sc. Christus) super malitia (fraus et perfidia) 362, 10
  præstantia, -æ i.q.excellentia
  præstes, -itis m. i.q. dux, princeps
  præstigiæ, -arum i..q. res magicæ; Gertz S 101, 23 prestigia sg. = dolositas, dolosa et occulta tentamina.
  præstigiator, -is i. fraudator
  præstigiosus, -a, -um i.q. fraudulentus, magicus
  præstigium, -i i.q. res magica
  præstituo, -i, -tum, -ere [RH] i.q. antea constituo
  1præsto fere i.q. paratus 1 c.dat. 2 c.inf. 3 abs.
  2præsto, -stiti, -stare I transitive A additur acc. 1 i.q. demonstro, præbeo, præ me fero 2 i.q. me præsto 3 i.q. do 4 i.q. facio, efficio B c. duobus acc. i.q. reddo II intrans. i.q.prævaleo, supero A pro subi.personæ 1 c. abl. 2 nude B impersonaliter i.q. melius est 44, 14
  præstans, -tisi.q. egregius, excellens 1 positive a c.abl. b nude 2 in comparatione a c.abl. b nude 3 gradu superlativo a c.abl. b nude
  præstolatio, -nis i.q. actio præstolandi, cunctatio Gertz S 99, 19 = expectatio
  ® praestolator Gertz S 197, 31 = insidiator RH
  præstolor, -atus sum, - ari i.q. exspecto 1 trans. 2 sequitur quoad 3 abs.
  præstruo, -xi, -ctum, -ere i.q. obstruo 1 c.acc. 2 c.acc. et abl.
  præsul, -is m. i.q. episcopus 1 c.gen. 2 abs.; (< praesilio = ut primus salto RH)
  præsulco, - avi i.q. sulco
  præsultus, -us i.q. introitus, initium
  præsum, -fui, -esse 1 c.dat. a proprie i.q. ante sum b translate i.q. præfectus sum 2 nude i.q. regno, guberno
  præsumo, -psi, -ptum, -ere 1 i.q. (ante)capio, exspecto a c.acc.et abl. b c.acc. 2 i.q. audeo, conor a c.inf. b c. acc.; Gertz S = sperare86, 7, arbitrari 231, 3, audere 126, 19
  præsumptio, -nis 1 actio præsumendi fere i.q. exspectatio 2 i.q. arrogantia, (nimia) audacia, superbia
  præsumptiosus, -a, -um i.q. arrogans, audax, superbus
  ® praesumptor = homo audacter ius violans, usurpator Gertz S 316, 2
  ® praesumptuose = nimis audacter
  prætaxo, -avi i.q. præfigo
  prætendo, -di, -tum, -dere 1 proprie i.q. porrigo a c.acc. et dat. b c.acc. 2 translate a i.q. obtendo, prætexo b i.q. committo, facio; Gertz S = praeferre, ostendere 127, 24, = offerre 235, b, 1, 4
  prætentio, -nis i.q. obiectio
  prætento, -avi i.q. tento, experior
  *præter 1 de iis rebus quibus alia adduntur (fere i.q. extra, supra) 2 de iis quæ excipiuntur (fere i.q. excepto, salvo) a c. negatione b c. vocabulis omnis, cunctus etc. 3 i.q. contra 4 i.q. sine ; Gertz M praeter = praeterquam
  *præterea i.q.porro, de cetero
  prætereo, -ii, -itum, -ire i.q. prætergredior, transeo I intrans. A de loco 1 c.abl. 2 abs. B de tempore
  (nonnisi in part.perf. i. prior, superior, opp.præsens, instans, futurus) 1 adi. 2 subst. a n. sing. b n.plur. II trans. A proprie de loco 1 pro subi. res 2 pro subi. homines a c. abl. b sine abl. B translate 1 generatim i.q. prætermitto, omitto, neglego a pro obi.rei b pro obi. homines c c.acc. c.inf. d sequitur quod 2 speciatim de exheredatione 3 impersonaliter i.q. fugit (c. quæstione indir.)
  prætergredior, -ssus sum, -di 1sensu locali i.q. transgredior, prætereo 2 translate i.q. neglego, sperno
  præterlabor, -psus sum, -bi i.q. præterfluo (de amni)
  prætermeo, -avi i.q. præterfluo (de mari)
  prætermitto, -si, -ssum, -ttere 1 i.q. dicendo omitto, taceo 2 i.q. veniam do, indulgeo, conniveo
  præternavigo, -avi i.q. navigio prætervehor
  prætervehor, -ctus sum, -hi i.q. navigio prætereo
  prætervolo, -avi i. volandi prætereo
  prætexo, -ui, -tum, -ere 1 proprie i.q. protego, tego 2 translate i.q. prætendo (de causa minus vera afferenda
  prætextatus, -a, -um i.q. veste purpurea indutus
  prætextus, -us i.q. simulatio
  præuro, -ssi, -stum, -rere i. in anteriore parte uro
  prævalidus, -a, -um i. præpotens, validissimus
  prævenio, -i, -tum, -ire 1 intrans. sensu strictiore i.q. ante venio 2 trans.sensu latiore i.q. occupo, præverto(c.acc.et abl.); Gertz M prevenire : impedimento praevenire/occupare ;iuncturae: dei gratiâ mentem hominis nolentem prevenit = occupat i.e.multum valere apud hominem potest
  prævideo, -di, -sum, -dere i.q. ante video; Gertz S 304, 15 = providere, 314, 6 = sibi aliquem eligere, Gertz M previdêre sibi = cavêre; previdêre alicui in re = providêre alicui aliquid RH
  prævius, -a, -um de eo qui antecedit, præit 1 adi. a de tempore b de loco 2 subst.i.q. dux viæ
  prandeo, -di, -sum, -dere i. prandium sumo
  prandium, -i i.cibus qui mane sumebatur
  pratum, -i i. locus in agris ex quo fenum percipitur
  pravitas, -tis i.q. improbitas, perversitas
  pravus, -a, -um i.q. improbus, malus
  ® precamen- ina pl. = preces Gertz S 160, 26, 35
  precarius, -a, -um de eo quod non habetur nisi ex precibus
     precarie i. precibus, precando
     precario i.q. precarie
  precatio, -nis i.q. actus precandi, obsecratio, rogatio 1 generatim 2 speciatim de precibus ad deum adhibitis (Græca sc. Kyrie eleison 467, 3)
  ® precatorius = orans et obsecrans Gertz M/RH
  ® precedentes vide praecedentes
  ® precelsus vide praecelsus
  preces, -um vide prex
  ® precipere vide praecipereRH
  ® prec/tiare = aestimare Gertz M < pretium RH
  ® prec/tiositas = sumptuositas Gertz M /RH
  ® preciosus etiam adornatus Gertz S 110, 14 = pretiosus < pretium RH
  ® precipitium vide praecipitium
  ® precipuus dies = dies solemnis Gertz S 101, 7
  ® precluis = insignis / præclarus 280, 27 Gertz S, M: valde illustris, egregius vide praecluis
  ® precognoscere vide praecognoscere
  ® preco = apparitor vide praeco
  precor, -atus sum, -ari i.q. obsecro, oro 1 c.obi. ;additur inf.513, 16 ; sequitur sententia effectiva sine coniunctione e.g. 182, 26; sequitur ne 527, 10 2 c.acc. c.inf. 3 abs. 4 inseritur (non nisi in versibus)
  precabundus, -a, -um i.q. precans, supplicans
  ® preeligere = ante omnia, præcipue eligere Gertz S 372, 20
  ® præeminêre/præminêre = pro omnibus eminêre
  ® prefari = predicere, antea commemorare Gertz S 134, 4
  ® prefatus = predictus Gertz S 195, 22
  ® preferre = habere, ostendere Gertz S 85, 14; pretuli = antea nominavi Gertz S 99, 4
  prehendo, -di, -sum, -dere i.q. capio, comprehendo 1 animantia 2 res
  ® prelibatus = Gertz S 429, 20 = antea libatus RH
  prelum, -i i. instrumentum quo uva comprimitur
  ® preminêre vide præeminêre
  premo, -ssi, -ssum, -mere [sæpissime in versibus] i.q. urgeo I proprie A generatim a: manu teneo b calco c ferio, tundo, vulnero d contraho e lacero f tego B speciatim 1 de mordendo 2 de equitando 3 de iugulando II translate A i.q. interimo, opprimo, vinco B i.q. persequor, subsequor, vexo ; c.abl. 92, 37 C i.q. reprimo, retineo D i.q. ango, gravo ;c.abl. 23, 13
  nota iuncturas poeticas: gressum premere (i. est :sistere);vestigium premere 221, 18
  prendo, -di, -sum, -dere v. prehendo
  ® prenominatus = prefatus
  ® prenotare = antea notare/supra notare Gertz M/RH;prenotatus = prefatus Gertz M
  ® preordinare = ante ordinare Gertz M/RH
  ® preostendere = ante ostendere Gertz M/RH
  ® prepedire = impedire Gertz M II, 436, 6
  ® prepollere = valde pollere
  ® prepositus = (teutonice Probst) Gertz M/RH
  ® prerogativa (< sc.centuria) Gertz MII, 62, 14 prerogativa primatûs (de eo qui principatum tenetRH)
  ® prescriptio = exceptio (t.t.iuris) Gertz M; = mos iuris (ut consvetudo est) Gertz MII, 217, 10/RH
  ® prescriptus = ex usu et consvetudine Gertz M/RH
  ® presens Gertz M 1 litteræ presentes = hae litteraeRH; v.presentare (donum) = donum tradere 2 = introducere; presentatio = praesentia (episcopi novi) Gertz M/RH ; in presentiarum positus (< in presentia harum sc.rerum) = praesens/ qui adest, = presentialiter etiam hac aetate aptus RH
  ® presertim = precipue, imprimis
  ® presidencia (< praesideo = primum locum habeo = praesidens) = summus locus
  ® presignare = antea significare
  pressio, -nis i. actio premendi (de turba conferta)
  pressura, -æ i.q. pressio; Gertz S ærumna 127, 19
  ® prestigiosus = praestigiator qui imagines fallaces producit
  ® presul = episcopus vide praesul; presulatus, -us m. = munus presulis Gertz M/RH
  ® presumere = 1 sperare 2 audere (audacter sibi permittere) Gertz M
  ® presumptio = audacia; presumptor = homo audax Gertz M; presumptuosus = audax
  ® pretactus = antea commemoratus Gertz M/RH
  ® pretaxatus = antea commemoratus (propie frequentative de tango) Gertz M/RH
  ® pretendere = 1 excusando probare 2 simulare 3 ostendere 4 causam interponere
  ® preter = preterquam vide praeter
  pretiosus, -a, -um de eo quod est multi pretii 1 proprie 2 translate
  pretium, -i 1 proprie i.q. pro re venali poscitur a: c.gen.rei quæ æstimatur b sine gen. c speciatim de rebus pretiosis d de connubio venali 2 translate a i.q. merces, præmium b i.q. gloria, laus c i.q. nobilitas d speciatim de pæna quæ danice nominatur `mandebod´,
  nota iuncturas 44, 30 cultui pretium afferre, 105, 29 pretio opus agnoscere, 347, 37 primi pretii metallum
  ® pretorium = curia regis Gertz M I, 51, 8;RH : pretorium quoquo in loco
  ® prevalere = superiorem discedere ab aliquo Gertz M/RH
  ® prevaricari (aliquid) = violare;prevaricatio = violatio; prevaricator antiquus = diabolus (< prae+ varico = per transversum ire
  ® prevenire vide praevenire
  prex, -cis f. i.obsecratio, rogatio 1 sing. 2 plur. a generatim b speciatim de precibus ad deos directis
  ® priapisticus = libidinosus
  *pridem 1 de tempore præterito i.q. antea, olim, aliquando 2 addito iam prævalet notio logi spatii i.q. diu, iam dudum
  pridie 1 c.acc. 2 sequitur quam 3 nude
  primævus, -a, -um de eo quod in primo ævo est, ad adolescentiam pertinet
  ® primas = princeps Gertz S 149, 9 primates = principes 219, 25; Gertz M = archiepiscopus
  primatus, -us 1 generatim a i.q. principatus (inter deos 72, 15) de ducatu Saxoniæ 496, 33 b i.q. principes, proceres ; sing. collective 472, 23 omnis Rugiæ principatus 2 speciatim a de episcopatu b de archiepiscopatu c de ipsis episcopis
  ® primicerius (< primus + cera = primum nomen in tabula cerata Georges) = primus, primas
  primipilus, -i de eo qui signum aciei fert, aquilifer, signifer
  primitiæ, -arum de integritate virginis
  primitus adv.i.q.. primum, primitivus, -a, -um adi.
  primordium, -i i.q. initium, principium
  primores m. (nonnisi primores et primoribus legitur) i.q. magnates, principes, proceres 1 nude 2 c.gen.
  *primus, -a, -um de eo qui ante se nullum habet 1 proprie de loco a adi. b subst. c appos. 2 de ordine a opp. alius, alter, secundus etc. b i.q. potissimus, principalis, summus3 de tempore ;nota iuncturam in primis e.g. 74, 19 = initio
     primo i.q. initio, principio ;primogenitus = primus natu
  *primum 1 de tempore i.q. primo vel primo loco a sequitur mox b sequitur deinde c sequitur postmodum, postremum, tum, ad ultimum, paulatim vel sim. d solum ponitur e.g. 16, 18 2 præcedente coniunctione vel adv. a :cum b quando, c ubi, d ut, e iam, f tunc g quam
  princeps, -is 1 de eo qui regnum, terram, provinciam gubernat a nude b c.gen. 2 de magnatibus, proceres a nude b c.gen. 3 i.q. auctor a de Deo, (princeps summus = deus Gertz S 70, 11) ; b de rebus humanis; principes celestes = angeli et sancti
  principalis, -e i.maximus, potissimus, summus 1 generatim 2 speciatim de crimine capitali
  principatus, -us i.q. principis dignitas
  ® principissa = uxor principis/regina
  principium, -i 1 de loco a i.q. fons, ortus b i.q. ostium 2 de ordine 3 de tempore i.q. initium, origo, ortus a c.gen.b nude
  ® principaliter =praecipue; modo principali
  principor, -atus sum, -ari i.q. princeps sum (c.gen.)
  *prior, -is 1 de loco 2 de tempore a adi. (opp. posterior) b subst. m.pl. i.q. superiores, qui supra commemorati sunt;i.q.maiores, patres e.g. 225, 1 3 de dignitate, ordine i.q. potior, præstantior; prior in monasterio = secundus ab abbate, in minoribus monasteriis summus monachorum gubernator
  ® priorari = qui prior est Gertz M; prioratus = prioris dignitas et officium Gertz S 315, 14
  ® prioria ? = munus prioris Gertz M/RH
  ® prioritas = aetas quae matura est Gertz M/RH
  *prius adv i.q. antea 1 nude opp. deinde, mox 2 sequitur quam (semper seorsum uno vel pluribus verbis intermissis positum)
  priscus, -a, -um i.q. antiquus, vestutus (opp.novus, recens) 1 de rebus a adi. b subst. 2 de hominibus
  *pristinus, -a, -um de eo quod antea fuit, superior, fere i.q. priscus 1 de rebus 2 de homine
  priusquam i.q. antequam(cf. prius)
  privatim opp. publice
  privatus, -a, -um vide privo
  privignus, -i m. i. filius mariti vel uxoris alterutro parente carens [Georges: Stiefsohn RH]
  ® privilegiare privilegium dare
  privilegium, -i i. beneficium, commodum, gratia 1 generatim 2 speciatim de instrumento publico 322, 22 templorum
  privo, -avi i.q. nudo, orbo (c.abl.); privare = liberare Gertz S 223, 23; privatus = demotus ibidem 189, 13
  *privatus, -a, -um i. publicis muneribus liber I adi. A opp.publicus 1 de rebus 2 de hominibus B opp. sanctus II subst. A generatim B speciatim 1 i.q. plebeius, popularis 2 opp. sacerdos; privati dies = non solemnes Gertz S 95, 20
  pro interiectio querelæ
  pro 1 proprie de loco i.q. ante 2 translate a de actione in commodum alicuius (rei) facta (cum gerundivo...) b de actione, loco, nomine, vice alicuius (rei) facta (vergit in notionem`ante, præter´192, 23) vergit in notionem `de´ 508, 30) c de pretio d de ratione loci vel temporis vel rei, sæpe i.q.ex, secundum; Gertz M: protunc =eo ipso tempore; pro = ante, = propter;pro via = ad profectionem/navigationem/peregrinationem; pro hoc =ad hoc faciendum
  proavus, -i m. 1 strictius i.q. pater avi 2 latius de maioribus
  probabilis, -e 1 de eo quod probari potest, verisimilis 2 i.q. laudabilis, probandus, probatione dignus a nude b c.abl. resp.
  probamentum, -i i.q. experimentum, probatio, tentatio
  probator, -is de eo qui probat aliquid (c.gen.obi.)
  probitas, -tis i.q. fides, integritas, animi virtus 1 c.gen. 2 abs.
  probo, -avi 1 fere i.q.laudo, præfero, confirmo 2 i.q. exploro, exanimo, scrutor 3 c. duobus acc. i.q. præsto, præbeo; = experior Gertz S 367, 18
     probanda, -orum de iis quæ laude digna sunt
     probatus, -a, -um 1 i.q. certus, exploratus, spectatus 2 i.q. æquus, secundus
  probrosus, -a, -um i.q. probro, ignominia, dedecore plenus 1 adi. 2 subst.
     probrose i.q. ignominiose, cum dedecore
  probrum, -i 1 i.q.ignominia, infamia, contumelia a c.gen.subi. b c.gen.obi. c nude 2 i.q. flagitium, de re pudenda a c.gen. b nude 3 i.q. convicium, maledictum a c.gen.obi. b nude
  probus, -a, -um i.q. bonus, fortis, stabilis (de viris honestis)
     probe i.q. bene
  procacitas, -tis i.q. petulentia, impudentia, condicio eius qui pudorem non habet
  procatio, -nis i. actio petendi puellam in matrimonium
  procax, -cis i.q. petulans, impudens qui pudorem non habet 1 adi. 2 sust.
     procaciter i.q. petulanter, impudenter
  procedo, -ssi, -ssum, -dere 1 sensu locali de actione se movendi a de personis b de navibus 2 sensu locali vanescente sensu iuridicali 298, 12 (danice `procedere´)
  procella, -æ de impetu venti 1 proprie a nude b c gen. 2 in imagine a nude b c.gen.
  proceres, -um nonnisi m.pl. i.q. magnates, nobiles, principes 1 nude 2 c.gen.; proceres superni = angeli et sancti
  proceritas, -tis de condicione eius qui magnus et altus est i.q. altitudo, magnitudo, granditas I proprie A de personis 1 c.gen. 2 nude B de rebus II translate i.q. nobilitas, amplitudo, claritas
  procerus, -a, -um i.q. altus
  processio, -nis i.q. pompa
  ® processionaliter = ut pompa Gertz M/RH
  processus, -us de eo quod procedit, successus, progressus 1 sensu locali 2 sensu temporali 3 translate 100, 27
  procinctus, -us de actione præparandi
  proclamatio, -nis i.q.clamor assentiens
  proclamo, -avi i.q. declaro, profiteor, pronuntio
  proclivis, -e fere i.q. facilis, præceps; Gertz M :proclivis c.dat.
  proclivitas, -tis i.q. propensio in rem malam 419, 2 dicti (fere i.q.protervitas, procacitas)
  ® proconsul Gertz M = decurio/praetor/magister civium RH
  procor, -atus sum, -ari i. puellam in matrimonium peto
  procreo, -avi de animantibus i.q. creo, gigno (cum de viro tum de muliere) 1 active 2 passive
  procudo, -di, -sum, -dere i. fabrili arte efficio
  procul i.q. remote a loco (nota iuncturam :haud procul e.g. 59, 39;proculdubio = certus/non dubius) 1 solum ponitur 2 c.abl. 3 c. præp. ab, ex 4 c.adv. hinc, inde; procul ponere = longe seponere Gertz S 123, 1
  proculco, -avi i.q. prosterno
  procumbo, -bui, -bitum, -mbere i.q. cado, collabor, labor
  procuratio, -nis i.q. administratio, curatio, gubernatio 1 regni a c.gen. b sine gen. 2 provinciæ a c.gen. b sine gen. 3 aliarum rerum i.q. negotium; Gertz M procuratio rei frumentariae
  procurator, -is 1 de eo qui administrat, gubernat, procurat a c.gen.obi. b nude de eo qui regis vice regno præest 2 i.q. curator, tutor; Gertz S = dispensator 416, 13; Gertz M::causae actor; = responsalis ecclesiae (gr.apocrisiarius); procuratores apud fratres minores
  ® procuratorium = ius alicuius rei
  procuro, -avi 1 i.q. curo a generatim b speciatim de cura plagæ 2 i.q. administro
  iuncturæ: 76, 4 : ne 231, 15 c.gerund. 78, 23 c enunt.rel.; Gertz M :procurare c.inf.;c.acc. c.inf.passivo;procurare alicui aliquid = providêre; procurare = administrare (episcopi loco)RH
  procurro, -curri, -cursum, -currere 1 proprie de motu a hominum b animantium c navium 2 vanescente sensu locali a i.q. festino ad, in b i.q. me converto 3 translate i.q. me extendo
  procursus, -us i. actio (pro)currendi 1 sensu locali i.q. impetus a c.gen. b nude 2 sensu temporali fere i.q. curriculum sive gradus 3 i.q. actio præcurrendi
  procus, -i de eo qui procatur 1 c.gen. 2 nude
  prodeo, -ii, -itum, -ire i.q. procedo, progredior
  prodigalitas, -tis i. nimia largitas
  prodigialis, -e ad prodigium pertinens
  prodigium, -i i.q. portentum, omen
  prodigus, -a, -um i. nimis liberalis, profusus, effusus 1 nude 2 c.gen.
  proditio, -nis i. actio prodendi 1 nude 2 c.gen.
  ® proditiose = modo proditoris
  proditor, -is de eo qui prodit 1 nude 2 c.gen
  prodo, -didi, -ditum, -dere 1 i.q. detego, palam facio, patefacio (hic illic accedente notione perfidiæ) a c. acc. b c. acc. c.inf. c: enunt.sec.2 i.q. trado a c.acc. et dat. b c.acc. c.inf.
  produco, -xi, -ctum, -cere 1 i.q. in longum duco, extendo, traho a proprie b translate 2 i.q.ago, duco (ita tamen ut insit vis quædam extrahendi) 3 i.q.(pro)creo, gigno
  productio, -nis i.q. actio producendi, prorogandi, protrahendi
  proelior, -atus sum, -ari i.q. prælium facio, pugno, dimico 1 abs. 2 c. præp. adversum, cum, sine 3 c.abl.
  *proelium, -i I de actione pugnandi A i.q.pugna 1 abs. 2 additur locus B i.q. bellum C de certamine singulari II de eo qui pugnat i.q. bellator
  ® profanatio = pollutio
  profano, -avi i.q. violo, polluo
  profanus, -a, -um 1 i.q. impius, nefarius 2 i.q. paganus (< pro + fanum = extra fanum)
  profectio, -nis i.actio proficiscendi, iter 1 generatim 2 speciatim de perigrinatione ad loca sancta
  profecto i.q. certe, sine dubio, sane (particula affirmativa)
  profectus, -us i.q. effectus, progressus, successus 1 c.gen. 2 abs.
  profero, -tuli, -latum, -ferre i. in aliquam partem fero sive duco 1 generatim 2 speciatim a i.q. exhibeo, promo, propono b i.q. gigno, edo, fero c i.q. porrigo d i.q.promoveo, extendo e i.q.affero, commemoro, profiteor
  professio, -nis i.q. actio profitendi 1 de confessione a c.gen. b sine gen. 2 de quolibet munere vel studio a c.gen. b nude 3 de ordine clericorum; Gertz S professio (fidei) 225, h, 1, 12
  professor, -is i.q. doctor, magister, præceptor
  ® professus = monachus qui votum emisit cenobii (< profiteor) Gertz M
  ® profestum = dies festum praecedens Gertz M
  proficio, -feci, -fectum, -ficere i.q. efficio(c.acc.) 2 i.q. prosum (c.dat.) 3 i.q. progredior, progressus facio (c.abl.); proficere visu = opitulari visum restituendo Gertz S 23, 65
  proficiscor, -fectus sum, -ficisci I proprie i.q. me confero, eo, vado A c.præp. B sine præp. 1 c.acc. 2 sine acc. II translate i.q. orior A c.præp. a(b) B c. præp. ex
  proficuus, -a, -um i.q. utilis ;subst.proficuum Gertz M = lucrum/ quaestus/utilitasRH
     proficue i.q. utiliter
  profiteor, -fessus sum, -fiteri i.q. agnosco, confiteor, pronuntio 1 c.acc. 2 c.acc. c.inf. (hic illic omittitur inf.) 3 c. acc. prædicativo i.q. me profiteor
  profligo, -avi 1 i.q.exstinguo, fundo, supero 2 i.q. populor
  proflo, -avi i.q. exhalo
  profluo, -xi, -ere i.q. orior
  profluus, -a, -um de iis quæ profluunt, emanant
  profluvium, -ii i.q. fluor, fluxus 1 c.gen. 2 abs. de sudore
  (profor), -fatus sum, -fari i.q. eloquor, pronuntio
  ® profuga = (homo) vagus/vagabundus
  profugio, -i, -tum, -ere i.q. fugâ me aufero 1 additur locus (persona)quo tendunt fugientes 2 nude
  profugium, -ii i.q. perfugium, receptaculum 1 c.gen.2 nude
  profugus, -a, -um 1 de eo qui longe aliquo fugit 2 i.q. exsul a de personis b de repersonata
  profunditas, -tisi.quod profundum est, altitudo 1 proprie 2 translate de astutia, sagacitate, sublimitate animi
  profundo, -di, -sum, -ndere 1 i.q. effundo, eicio, emitto a proprie b translate 3 i.q. procreo, gigno 4 i.q. compleo, impleo, infundo
     profusus, -a, -um i.q. extensus, largus
     profuse i.q. large
  profundus, -a, -um i.q. altus, imus, vastus 1 adi. A sensu locali B translate II subst.A c.gen.B nude 1 generatim 2 speciatim de aqua a maris b fluvii
  progenies, -ei i.q. genus, proles, suboles
  progigno, -genui, -genitum, -gignere i.q.genero, pario, procreo 1 proprie 2 translate
  prognatus, -a, -um i.q. editus, natus, ortus
  progredior, -ssus sum, -di i.q. procedo, prodeo 1 proprie sensu locali a de personis b de navibus 2 translate
  progressio, -nis i. actio progrediendi
  progressus, -us i actio progrediendi 1 proprie sensu locali a c.gen. b nude 2 translate i.q. successus, felicitas a c.gen. b nude
  prohibeo, -ui, -itum, -ere i.q. arceo, impedio, veto 1 c.acc. a rei b personæ 2 c. acc. et præp. 3 cacc.et abl. a separativo b instrumentali 4 sequitur inf. a obi. c.inf. b acc. c.inf. c inf.; Gertz M prohibere + aliquem +aliquid;prohibere alicui (+ ne);prohibitus de aliquo
  prohibitio, -nis i.actio prohibendi, interdictum
  proicio, -ieci, -iectum, -icere i.q. abicio 1 proprie b translate i.q. aspernor, despuo 2 i.q. dedo
  ® proiectura t.t.archit. <proicio = suggrunda (Georges testudinatum tectum) RH
  proinde i.q. idcirco, itaque, propterea 1 primo loco 2 secundo loco
  prolabor, -psus sum, -bi 1 proprie de motu locali a c.abl. originis b nude 2 translate
  prolapsus, -us i. actio prolabendi
  prolator, -is de eo qui aliquam rem profert
  proles, -is f. i.q. progenies, suboles 1 c.gen. 2 nude
  ® prolixe = copiose/late/fuse
  prolixitas, -tis i.q. longitudo, -nis, Gertz M etiam diuturnitas;multis verbis
  prolixus, -a, -um i.q. longus 1 de tempore i.q. diutinus, diuturnus 2 de loco
  proloquium, -i i. actio proloquendi, imperium
  proloquor, -cutus sum, -qui i.q. pro aliquo verba effero
  proluo, -i, -tum, -ere i.q. lavo, madefacio
  promeo, -avi i.q. emineo, extendor, procurro (in imagine de situ Hallandiæ ac Blekingiæ 7, 2)
  promereo, -ui, -itum, -ere 1 i.q. mereo 2 i.q. adipiscor
  promineo, -ui, -ere i.q. emineo.exsto
  promiscuus, -a, -um i.confusus, indiscretus, permixtus
     promiscue i. confuse, permixte, sine discrimine
  promissio, -nis i. actio pollicendi, promittendi, promissum 1 nude 2 c, gen. a personæ b rei Gertz M: terra promissionis = terra nobis promissa
  promissor, -is de eo qui promittit 1 c.gen. 2 nude ;promissorius Gertz M: promissoria sponsio = plenus promissionum
  *promitto, -si, -ssum, -ttere i.q. edico, polliceor, spondeo 1 c.acc. 2 cum acc. et dat. 3 c. acc. et inf.; Gertz M c.inf ;promittere ut/ne/quod
  *promissum, -i de iis quæ promittentur i.q. votum 1 nude 2 c.gen.. Gertz S 112, 18: promissus
  promo, -psi, -ptum, -ere 1 proprie i.q. profero, porrigo 1 proprie i.q. profero, porrigo 2 translate i. edo, propono, dico a c.acc. b c.acc. et dat. c c.dat.et quæstione indirecta 3 inter 1 et 2 oscillat 318, 28
  ubi iura quam tura promuntur
  *promptus, -a, -um i.q. paratus I adi A de incorporalibus 1 c.dat. i.q. aptus, commodus 2 c.abl. i.q. facilis 3 c. supin. i.q. facilis 4 nude (promptum est i.q. contingit, fieri potest e.g. 71, 27) 69, 8 fere i.q. pulcher : prompta modulatio.B de animantibus 1 de hominibus a sequitur in et acc. (c.abl. 75, 4 e.g.) c sequitur ad c. gerund. d c.inf. 2 de equo bono II subst. (semper superlativo gradu) i.q. fortissimus A sing. B plur.
     *prompte i.q. celeriter 1 compar. 2 superl.
  promontorium, -i de monte qui in mare extenditur; Gertz S = pæninsula Append.5, 1
  promotio, -nis i. actio promovendi (sc. maximi pontificatus titulis) sive pallio insigniendi; Gertz M :actio munus deferrendi;actio promovendi aliquem in /ad + acc.RH
  promoveo, -vi, -tum, -vere i.q. produco 1 sensu strictiore de progressu militari 2 sensu latiore et translato a i.q. efficio, perficio b i.q. augeo, extendo
  ® promovere imperio= promovere ad imperium, promovere in diaconum = mandare alicui; Gertz M promoveri = progredi Gertz M ® promptuarium = cella (penaria) (Plautus Amph.156 :promptuaria cella = carcer Georges; antea : penus/penum: Gertz S 322, 21
  promulgo, -avi i.q. edico (c.acc. et inf.) Gertz M: promulgare sententiam, promulgare laudes et actûs alicuius in libelli capiteII, 388, 3
  promus, -i m. i.q. cellarius, de eo qui pocula infundit
  pronuba, -æ i. mulier quæ ex parte sponsæ nuptiis præest
  pronuntiatio, -nis 1 i.q. vox 2 i.q. sententia a iudicibus pronuntiata
  pronuntio, -avi 1 i.q. palam nuntio, edico (c.acc.c.inf.) a generatim b speciatim de suffragiis i.q. deligo 2 i.q. confirmo, ratum facio, sancio 3 i.q. iudico a c.acc. c.inf. b sequitur in c. acc. c nude
  pronus, -a, -um I proprie A i.q. proclinatus, in anteriorem partem flexus B i.q. decurrens, secundus 1 de flumine 2 de undis volventibus II sensu latiore et translato i.q. paratus, promptus, propensus A c. ad B c. dat.
     prone (nonnisi compar. legitur) i.q. propense (sensu translato; 54, 31 fere i.q. temerarius
  propagator, -is de eo qui propagat, renovat, multiplicat (c.gen.obi.) opp. servator; Gertz S 222, hist, 2 = pater
  propago, -inis f. 1 i.q. proles, progenies 2 i.q. origo, genus
  propago, -avi 1 i.q. augeo, extendo 2 i.q. genus, stirpem procreando conservo
  ® propalare = palam facere Gertz S 96, 3
  propassus, -a, -um i.q. expansus, passus
  propatulus, -a, -um nonnisi in iunctura :in propatulo i.q. aperte, propalam, publice
  prope 1 adv. a de loco propinquo b i.q. pæne, propemodum 2 præp. (post subst. collocatur) c.acc. loci i.q. ad, apud, iuxta
  ® propensum (sc.donum) = benevolus RH; = pensio quod vide Gertz M
  ® propensus = propituus [de consilio Deo] RH Gertz S 323, 19 (< propendeo Georges)
  ® properare = proficisci 21, v, 12, = appropinquare 197, 30 Gertz S
  ® propheta/prophetes, -ae m.Iudaeus RH
  ® prophetare = praenuntiare, praedicere Gertz M/RH
  ® propheticus vide propheta/prophetes, -ae m.
  ® propinare = adhibere Gertz M = insumere RH;(< gr.propino) ut medicamentum dare ad bibendum, in convivio propinantur convivaeRH
     propior v. propinquus
     propius i.q. magis prope 1 adv. a proprie de loco b translate fere i.q.accuratius, diligentius 2 præp. a c.dat b c.acc.(post subst. collocatur)
     proxime 1 de loco a proprie i.q. valde prope b translate de maximo cognationis gradu 2 de tempore a refertur ad præteritum quod nuper fuit aut postremo factum est b refertur ad futurum
  propello, -puli, -pulsum, -pellere 1 proprie i.q. abigo, fugo, summoveo 2 translate a i.q. pello, ex animo pello b i.q. arceo, prohibeo, propulso
  propemodum indeclin. i.q. pæne, prope (restringit vim adi.vel adv. vel verbi 1 c. adi. 2 c.adv. 3 c.verbis
  propendeo, -di, -sum, -dere v. pendeo
     propensus, -a, -um 1 i.q. paratus, promptus, pronus a nude b c.dat. 2 i.q. gratus, propitius, secundus
     propense (nonnisu comp.gradu) i.q. ex animo, cum inclinatione vel propensione
  propere i.q. celeriter
  propero, -avi i.q. celeritate utor, festino, maturo (sæpe de rebus militaribus 1 c.inf. 2 abs. (486, 37 c. ad)
     properans, -tis de eo qui festinat
     properanter i.q. celeriter
  ® prophetia = facultas prophetae Gertz S 302, 8
  propino, -avi i. prægustato leviter vino poculum alteri affero 1 c.acc. et dat. 2 nude
  propinquitas, -tis 1 de loco propinquo 2 de tempore instanti 3 de coniunctione sanguieneo i.q. cognatio, necessitudo a sensu abstracto b abstr.pro concreto i.q. propinquus
  propinquo, -avi i.q.appropinquo 1 c.dat. 2 nude
  propinquus, -a, -um 1 de loco i.q. prope positus, vicinus a nude b c.dat. 2 de tempore seu de rebus instantibus a nude b c.dat. 3 translate de similitudine i.q. prope accedens ad (c.dat) 4 de consanguinitate i. q. affinitate, amicitia, sanguine coniunctus (substantive)
  propior, -is i.q. vicinior 1 de loco a c.dat. b nude 2 de amicitia i.q. coniunctior 3 translate i.q. propius accedens, magis pertinens ad, sæpe de qualitatibus inter se comparatis (semper c.dat.)
  proximus, -a, -um i. maxime propinquus 1 de loco a c.dat. b nude 2 de tempore a futuro; nota :in proximo i.q. tempore proxime futuro 251, 26 b præterito 3 de ordine 4 de amicitiæ gradu 5 i.q. similis (c.dat.)
  propitiamentum, -i i.q. piaculum (sacrificium ad deum placandum factum)
  ® propitiatio = reconciliatio Gertz S 263, 20 : domino hostia propitiationis fieri.
     propitio, -avi i. propitium reddo, placo (semper de dis vel numinibus)
     propitius, -a, -um i.q. amicus, favens, placatus
  propono, -sui, -situm, -nere I proprie sensu locali nondum debilitato II in imagine A c.obi. B c.dat et acc. III translate A i.q. expono, profero, promulgo 1 c.acc. 2 c.acc.c.inf. 3 c. enunt. B i.q, affero 1 c.acc. 2 c.acc.c.inf.3 c-inf. C i.q. pronuntio, promitto D i.q.decerno, statuo 1 c.acc. 2 c. inf. i.q. in animo habeo
  * propositum, -i 1 de sententia animi a nude b c.gen. 2 de ingenio 3 de argumento 4 de vallo Thyræ 272, 13
  proportio, -nis i.q. ratio (de ordinibus certa ratione instruendis); Gertz M : = modus (gr. analogìa) adv. pro rata parte/pro portione/pro
  proprietas, -tis i.e. propria vis, natura, qualitas
  proprius, -a, -um I sensu strictiore i.q. peculiaris, privatus A adi. (sæpe uno vel pluribus verbis a subst. disiungitur B subst. n. 1 sing. 2 plur. i.q. domestica II notione propria imminuta A generatim i.q.`suus´ sive alia pron.poss. B c.pron. demonstr. (nota cum pron. poss. nusquam iungitur e.g. 375, 37)
  propter præp. c. acc. 1 sensu locali i.q. iuxta, prope 2 sensu causali i.q. ob ; = per Gertz S 69, 13
  propterea i.q. ea de causa
  propugnaculum, -i (nonnisi plur. legitur) i.q. munimentum in summo vallo vel aggere vel turri defendendi causa exstructum
  propugnator, -is de eo qui pro aliqua re pugnat, defensor, tutor 1 c.gen.obi. 2 nude
  propugnatrix, -cis de ea quæ propugnat, defendit (c.gen.obi.)
  propugno, -avi i.q. defendendi causa pro aliquo pugno, defendo 1 c.dat. 2 abs.
  propulso, -avi 1 proprie i.q. pello, prohibeo, repello Gertz M de rege Canuto: malum(Canutum) propulsare (intensive <propello) 2 translate i.q. arceo, defendo, prohibeo
  prora, -æ f. i.q. anterior navis pars (opp. puppis) 1 sensu strictiore 2 sensu latiore fortasse de tota nave (pars pro toto)
  prorepo, -si, -tum, -ere nonnisi sensu translate i.q. sensim progredior
  proripio, -ripui, -reptum, -ripere c.pron. reflex. i.q. celeriter curro
  prorogo, -avi 1 i.q. extendo, extraho, produco (de tempore) a c.obi. b c.obi et dat. 2 i.q. differo
  prorsus i.q. omnino, plane 1 generatim 2 cum particula negativa i.q. omnino non
  prorumpo, -pi, -ptum, -mpere 1 i.q. erumpo 2 i.q.irrumpo 3 i.q. procedo, progredior a proprie b translate
  proruo, -i, -tum, -ere 1 transitive i.q. prosterno 2 vi mediopassiva i.q. impetu feror, irruo
  ® prosa (< prorsus < pro+versus = rectâ) < prorsa >< versa : prosa scribere >< versus scribere;adi. prosus, -a, -um : modo solutae orationisRH/ Gertz M
  prosapia, -æ i.q. progenies 1 nude 2 c.gen.
  proscindo, -di, -ssum, -ndere i.q. aro, vomere scindo 2 i.q. munio 3 i.q. exæquo, in planum deduco
  proscribo, -psi, -ptum, -bere i.q. exulem facio, aqua et igni interdico 1 proprie 2 translate fere i.q. aboleo, tollo
     proscriptus, -a, -um i.q. exsul
  proscriptio, -nis i. actio proscribendi vel relegandi
  prosecutio, -nis 1 i.q. actio prosequendi vel deducendi 2 i.q. actio eius qui scribendo pertractat (c.gen.obi.), commemoratio, mentio
  *prosequor, -secutus sum, -sequi 1 de actione sequendi, comitandi a c.acc. b c.acc. et abl. c c. adv. d nude 2 sensu locali vanescente a i.q. exsequor.facio, præsto b i.q. obsequor c: i.q. persequor, continuo d fere i.q. augeo 3 periphrastice a i.q. (verbis vel dictis) b cum variis ablativis...i.q. honesto, iuvo, orno, sim. ® prosecutum sensu passivo Arnoldi Chronica L VII 250 MGH scriptores tomus XXI
  prosilio, -ui, -ire 1 sensu strictiore i.q. exsilio, prorumpo, cum saltu prodeo 2 sensu latiore a i.q. irrumpo, feror, ruo b i.q. subito appareo
  prospecte i.q. provide, prudenter
  prospecto, -avi 1 i.q. procul video, specto (c.acc. c.inf.) 2 i.q. vergo ad
  prospectus, -us 1 i.q. prospiciendi facultas 2 i.q. aspectus, conspectus a c.gen. b nude
  prosper, -a, -um 1 de rebus i.q. faustus, secundus (cum de aliis tum de vento, navigatione) a adi. b subst.n.pl. (opp. adversa) 2 de hominibus i.q. felix
     prospere i.q. fauste, feliciter
  prosperitas, -tis i.q. felicitas, res secundæ 1 c.gen. 2 nude
  prospero, -avi i.q. prosper, secundus sum (intrans.)
  prospicio, -spexi, -spectum, -spicere 1 i.q. procul video, aspicio a c.obi. b abs. 2 i.q. circumspicio, respicio (c.obi.) 3 i.q. prævideo, præsentio 4 translate i.q. caveo, provideo, prospicere de = curare Gertz S 105, 11
  ® prossus vide prorsus
  prosterno, -stravi, -stratum, -sternere 1 sensu strictiore i.q. in terram deicio, sterno 2 sensu latiore a i.q.neco, cædo b i.q.everto, exstinguo c fere i.q. pellicio
  prostibulum, -i i.q. lupanar; Gertz M/ RH : (< pro+sto/prostituo): propie casula ubi meretrix habitat
  prosto, -stiti, -stare i.q. ante et palam sto
  prosum, -fui, -desse i.q. iuvo (opp. obsum) 1 c.dat. 2 abs.
  protectio, -nis i.q. actus protegendi
  protector, -is i.q. adiutor, defensor 1 c.gen.obi. 2 nude; Gertz M II, 289, 23 seq.= patronus RH
  protego, -xi, -ctum, -gere 1 proprie i.q. celo, occulto, tego 2 translate a i.q. defendo, tueor b i.q. dissimulo c fere i.q. adiuvo, promoveo
  protelo, -avi i.q. in longum traho
  ® protendere Gertz M in anteriora protendere
  protero, -trivi, -tritum, -terere i.q. exstinguo, opprimo, perdo
  ® protervire de homine qui protervus/impudens est/erit
  protervitas, -tis vide proclivitas
  protervus, -a, -um i.q. impudens, lascivus, procax
  proterve i.q. impudenter
  protestor, -atus sum, -ari (pro + testor) 1 i.q. palam testor, profiteor a c.duobus acc. b c.acc.c.inf. c c.inf. d c. quæstione indir. 2 i.q. præ me fero; = testari Gertz S 166, VI, 10; Gertz M :protestatio
  ® prothoplastus = primus homo creatus Gertz S 87, 6
  *protinus i.q. continuo, confestim
  protractio, -nis de actione protrahendi sive abducendi 2 de ductu litterarum Gertz M :caracteres in ligno protrahere
  protraho, -xi, -ctum, -here 1 proprie a generatim b speciatim de ductu litterarum 2 translate a i.q. in longum duco, traho (de tempore) b i.q. fallo c i.q. elicio, efficio d i.q. cogo, deduco
  protubero, -avi i.q. emineo
  prout i.q.pro eo ut sive pro eo quod ; antecedit ita 127, 19, 129, 3; prout quod = prout Gertz S; Gertz M = sic ut
  provectio, -nis i.q. actio provehendi, electio, promotio
  provectus, -us i.q. promotio (opp. abiectus)
  proveho, -xi, -ctum, -bere I proprie A active i.q. transporto, veho B passive i.q. vehor II translate A i.q, eveho, promoveo, tollo 1 de gressu 2 de honoris gradibus a cum præp. b abs. 3 de ætate B i.q, adduco, impello, commoveo (c.abl.) C i.q. augeo, adiuvo
  provenio, -i, -tum, -ire i.q. procedo, succedo
  proventus, -us 1 de eventu, excitu 2 de frugibus
  proverbium, -i i.q. adagium, sententia, dictum longâ experientiâ probatum
  providentia, -æ i.q. consilium, cura, prudentia
  provideo, -di, -sum, -dere 1 i.q. prævideo, præsentio a c.obi. b c.acc. c.inf. (vergit in notionem intelligendi) 2 i.q prospicio, curo a c.obi. b c.dat. i.q. consulo, prospicio c sequitur ut d sequitur ne e c.obi. et gerund. f c.inf. g c. quæstione indir.
  providus, -a, -um i.q. providens, prudens 1 c.gen.obi. 2 nude
  provincia, -æ I sensu strictiore de regione A generatim de parte cuiuslibet regni vel terræ 1 c.gen. 2 c.adi. 3 nude B speciatim de Daniæ(Suetiæ, Norvagiæ) partibus (hic illic i.q. `herred´ [pars provinciæ RH] 1 c.gen. 2 c.adi. 3 nude II sensu latiore de qualibet terra A c.gen. B nude 1 generatim 2 ecclesiastice
  provincialis, -e 1 adi. i.q. ad provinciam pertinens 2 subst. i.q. incola provinciæ
  provisor, -is de eo qui providet vel consulit 1 c.gen.obi. 2 nude
  provocatio, -nis i.q. actio provocandi vel lacessendi, invitatio ad certamen I generatim de pugna corporali A c.gen. 1 obi. 2 subi. B nude II sensu iuridicali 318, 11
  provocator, -is de eo qui provocat (c.gen.obi.)
  provoco, -avi I generatim A i.q. excito, lacesso, tento 1 ad 2 c. abl. 2 adversum 4 nude B i.q, accio, evoco, allicio 1 ad 2 in 3 i.q. hortor, moneo(sequitur ut) II sensu iuridicali A i.q. in contionem evoco B i.q. appello, arbitrium papæ invoco, populi iudicio causam permitto
     provocatus, -a, -um iratus (c.abl.)
  provolo, -avi i.q. prorumpo (nonnisi de equitibus)
  provolvo, -vi, -utum, -vere 1 proprie i.q. devolvo, ruo 2 translate i.q. delabor, me dedo
  prudens, -tis i.q.astutus, callidus, providens 1 adi. a de hominibus b de rebus 2 subst. i.q. vir prudens ;sapiens, maior natu Gertz S 102, 6
     prudenter 1 i.q. callide 2 i.q. accurate, caute, diligenter
  prudentia, -æ i.q. calliditas vel sapientia 1 c.gen. 2 c.adi. 3 nude; prudentia morum Gertz S 63, 11 = sc. prudentia hominis qui moratus vivit
  pruina, -æ i.q. glacies, nix
  pruna, -æ i.q. carbo ardens
  prurio, -re 1 proprie i.q. scabie laboro 2 translate i.q. appeto, cupio a de impudica libidine b de libidine gulæ
  prurito, -avi i.q. prurio
  pruritus, -us i.q. appetitus
  psallo, -i, -ere i.q. psalmos (christianos) cano 313, 23 spectat ad Kyrie eleison, 460, 12 spectat ad matutinam
  ® psalmista, -ae m. poeta et cantor psalmatum Gertz M/RH
  ® psalmodia = psallentium id est psallere (2.coniugatio) vel psaltare
  psalterium, -i i.q. psalmus; psalterium i.e. instrumentum vel psalma quod canitur; Gertz S 416, 5 = liber psalmos David continens
  ® pseudoapostolus <pseudapostolus : fallax, falsus, dolosus, perfidus apostolus
  pubertas, -tis i.q. prima adolescentia
  pubes, -is f. i.q. lanugo vel pili circa inguina enascentes
  pubes, -eris i.q. adolescentulus 1 adi. 2 subst.
  pubesco, -ere i. in prima adolescentia sum
  publico, -avi 1 generatim i.q. divulgo, ostendo, publicum reddo a c.acc. b c.acc. et dat. c c.acc. et abl. innocentiam manifestis indiciis 328, 1 2: speciatim sensu iuridicali i.q. proscribo, in rei publicæ potestatem redigo
  *publicus, -a, -um I adi.. i.q. ad populum vel rem publicam vel civitatem pertinens 1 generatim in iuncturis.e.g.364, 27 administratio..... 2 speciatim ad regis personam pertinens B de iis rebus quæ plurium vel omnium sunt i.q. communis (...hic illic opponitur privatus) 1 generatim in iuncturis e.g.276, 13 acclamatio 2 speciatim de ecclesiæ catholicæ communitate II subst.
     publice 1 ad rem publicam refertur i.q. publico nomine vel sumptu 2 de iis rebus quæ ad omnes pertinent i.q. vulgo 3 i.q. palam, ante omnium oculos
  pudet, -uit, -ere i. verecundiam vel ruborem ingerit 2 c.inf.3 nude
     pudendus, -a, -um 1 adi i.q. turpis 2 subst. n.pl. de genitalibus
  pudibundus, -a, -um i.q. verecundus, pudore suffusus
  pudicitia, -æ i.q. castitas, verecundia, temperantia vel abstinentia rerum Venerearum
  pudicus, -a, -um i.q, castus
  pudor, -is i.q. verecundia, pudicitia 1 c.gen. eius rei cuius aliquem pudet 2 c.gen eius quem alicuius rei pudet 3 abs.
  *puella, -æ i. femina teneræ ætatis, plerumque i.q. virgo
  puellaris, -ei. ad puellam pertinens
  puellula, -æ i.q. parva puella
  puer, -i 1 de viro teneræ ætatis i.q. infans e.g. 21, 22 2 de adolescente 3 de servis; Gertz M = (danice : svende, karle = comitas
  puerilis, -e 1 ad puerum pertinens, a puero ortus 2 i.q. levis, vanus
     pueriliter i.q. pueri modo
  puerilitas, -tis i.q. ætas puerilis
  pueritia, -æ i.q.ætas puerilis
  *pugil, -is m. i. delectus pugnator, homo pugni viribus præstans 1 generatim 2 speciatim de pugnatoribus regis (danice bersærk < teutonice: Bär(ursus)+serkr= vestis pellicia ursi cf. ars pugillatoria Gertz M I, 104, 10/RH)
  *pugna, -æ 1 i.q. æmulatio, contentio, monomachia 2 i.q. certamen bellicum, prælium (nonnumquam syn. bellum 101, 32)
  pugnator, -is de eo qui pugnat;pugnatrix femina = danice skjoldmø = amazon, -acc.onem/ona, -gen.onis, -plur., -ones, -acc.onas, -gen.um
  pugnax, -cis 1 i.q. pugnæ avidus 2 i.q. ad pugnam pertinens
     pugnaciter i.q. bellice
  pugno, -avi i.q. confligo, congredior, dimico 1 intrans. a abs. b c.abl. c c. præp. pro/adversum/ in (acc.) /cum 2 trans.
  pugnus, -i fere i.q. manus [teutonice `Faust´RH]
  pulcher, -ra, -rum 1 i.q. formosus, venustus 2 i.q. egregius
     pulchre i.q. egregie; = callide Gertz MI, 28, 1
  pulchritudo, -inis i.q. venustas
  pulex, -icis f. i. bestiola irritans sanguisuga [teutonice `Floh´RH] siphonaptera
  pullarius, -a, -um m. i.q. custos pullorum sacrorum 282, 19
  pullulo, -avi i.q. germino
  pulmentum, -i i.q. pulpamentum
  pulmo, -nis m. de parte corporis [< gr. pleumon < pneumon RH]
  ® pulpitare : teutonice : mit schrägen Brettern versehen Georges.
  pulpitum, -i i.q. suggestus unde sermo habetur ;® Tribüne, pulpitum quod solum transversum habet, vide pulpitare (danice læsepult Gertz S 306, 9)
  puls, -tis f. esca
  ® pulsatio = omnes campanae sonant Gertz S 443, 8
  pulso, -avi 1 i.q. percutio a proprie Gertz M :portam pulsare b translate Gertz M: aures pietatis divinæ pulsare (Plautus)RH 2 vinco; pulsare astra (cantu)= hymnos ad cælum asscendere Gertz S 153, 70, omnes campanæ pulsantur= teutonice Alle Glocken rühren 443, 7 Gertz M: impellere, hortari
  pulsus, -us m. i.q. impulsus
  pulvinar, -is i.q. cubital, culcita, pulvinus
  pulvinus, -i i.q. cubital, cervical
  pulvis, -eris m. i. minutæ terræ particulæ
  puniceus, -a, -um i.q. purpureus
  punio, -vi, -tum, -re i.q. pæna afficio 1 pro obi. homines 2 pro obi. res
     punitus, -a, -um i.q. pæna affectus
  punitor, -is de eo qui punit
  pupilla, -æ de interiore oculi parte
  pupillus, -i m. de eo qui sub tutela est, orbus
  puppis, -is (acc. puppim e.g. 36, 29) 1 proprie de posteriore navis parte (opp. prora) 2 translate de ipsa nave 3 collective de classe
  ® purgare sceleris (= ab scelere) Gertz S 436, carm, v.7
  purgatio, -nis i. actio purgandi, defensio, satisfactio
  purgo, -avi i.q. purum facio, mundo 1 sensu proprio 2 translate i.q. excuso, expio
  puritas, -tis i.q. integritas morum 265, 3
  purpura, -æ de panno coloris purpurei
  purpureus, -a, -um de colore rubeo
  purus, -a, -um 1 i.q. serenus 2 i.q. integer
  pusillus, -a, -um i.q. ignavus
  putamen, -inis de partibus amputatis
  puteo, -ui, -ere i.q. fætio, malum odorem exhalo
  ® puter-ris, -re = in putrem, putredinem mutatus RH
  puteus, -i de loco perpetuas aquas habente 199, 23 Walbrunna, Latine cadaverum vel stragis puteus [Wal- i.q. milites occisi cf. `Valhal ; brunna cf. teutonice `Born` K.L et RH]
  putidus, -a, -um i.q. fætidus
  *puto, -avi i.q. existimo, habeo 1 active a: c.acc.c.inf. b c. duobus acc. c abs. 2 passive a c.inf. b c.nom.
  ® putredinosus Gertz S 274, 15 plenus putreRH
  putredo, -inis m. i.q. putida vomica, sanies; Gertz S 135, 17
  ® putrefactio Gertz S 438, 19
  ® putrescere Gertz S 81, 13 = in putrem mutare RH
  ® putridus (lepra) Gertz S 274, 9 in putrem mutatus RH
  putris, -e 1 i.q. fætidus, rancidus 2 i.q. fragilis
  pyga, -æ i.q. nates
  pyra, -æ i.q. rogus
  ® pyrata etc. vide pirata
  pyramis, -dis i. figura mathematica ex basi lata paulatim in acutum desinens
  pythonicus, -a, -um (forma Phitonicus traditur) i.q. magicus


  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z |

  PræfatioAd usumIndex abbreviationumTota editio 1996Tota editio 1997


  Q

  quadrageni, -æ, -a i.q. quadraginta 1 distributive 2 vi distributiva debilitata
  ® quadragesima -ae f. (Hieron. epist. 41, 3) = ieiunia annua; = etiam illi quadraginta dies ieiunii
  quadraginta i. numerale
  quadratus, -a, -um i. quatuor lineis rectis æqualibus et totidem rectis angulis præditus
  quadrifarius, -a, -um i.q. quadruplex
  quadriga, -æ i. nomen vehiculi
  quadringenti, -æ, -a i. numerale
  ® qualiter = quomodo Gertz S 85, 3
  quæro, -sivi, -situm, -rere1 c.acc. i.q. acquirere, adipisci, invenire conor a aliquem b aliquid 2 c. quæstione indir. i. interrogo 3 c.inf. i.q. conor
  quæso [Georges :ivi, -ere RH] i.q. oro, peto, quæro (sed nonnisi orationi directæ insertum adhibetur)
  quæstio, -nis I i.q. interrogatio II i.q. cognitio A c.gen. B abs. 1 generatim 2 speciatim de cognitione per tormenta
  quæstor, -is i.q.exactor
  quæstorius, -a, -um de iis quæ ad quæstorem pertinent
  quæstuosus, -a, -um i.q. fructuosus
  quæstus, -us i.q. lucrum 1 c.gen. 2 abs.
  qualis, -e de alicuius rei vel personæ natura 1 per interrogationem 2 sensu relativo (omittitur talis 400, 36 517, 18
  ® qualitas = species
  qualiter i.q. quomodo (nonnisi interrogative)
  qualiscumque, -ecumque i. quicumque, cuiuscumque modi
  qualitas, -tis fere i.q. natura
  *quam de gradu vel modo I inducit alteram comparationis partem (cum singula vocabula tum enunt.sec. e.g. 78, 21 ut 224, 9 si 125, 35 quod A antecedit particula cui respondet quam :1 tam: e.g. 4, 29 2 adeo 142, 1 3 vox sensus comparatici a comparativus (sequitur comparativus : 3, 17 audacius quam efficacius) minora, potius, magis, plus, non minus, satius b adverbium sensus comparativi :ante, prius, supra, post c verbum sensus comparativi 3, 13 præoptaret 4, 11:maluisti, 44, 15præstat, 106, 2 elegimus, 195, 2 præferre d alius, aliter(pro ac ponitur) e secus(pro ac ponitur) B omissa particula cui respondet quam 1 c. superl.(additur potuit 449, 4) libentissime 2 c. positivo (semper additur poterat) 129, 2 quam poterat clara voce II inducit interrogationem A directam 415, 3 B indirectam 154, 5
  syntactica:omittitur 1 pron. rel. post quam480, 4 : non minore impetu castra quam (i. quam quo) reliquerant repetebant 2 pron.demonstr. post quam 101, 11
  *quamobrem i.q. qua de causa (nonnisi sensu relativo) 1 c.indicat. 2 c. coniunct. 3 c.acc. c.inf. (in oratione obliqua)
  *quamquam I concessivum A additur verbum 1 c. coniunct.(in oratione obliqua) a præs. b impf. c perf.;95, 14(fere i.q. etiamsi) d plusqpf. 2 indic. a præs. b impf. c perf. d plusqpf. B omisso verbo 158, 25 II correctivum (c. coniunc.) A præs. : vi potentiali 118, 5 B perf. C plusqpf.
  quamvis particula concessiva 1 additur verbum (c. coniunc.) 2 omisso verbo 64, 2
  quando nonnisi de tempore 1 sensu relativo a fere i.q. cum : quando primum 113, 17 b fere i.q. dum 177, 33 2 sensu interrogativo
  quandoque de tempore(indefinite) 1 de futuro 2 de rebus peractis fere i.q. quondam
  quantitas, -tis i.q.magnitudo
  ® quantocius = valde celeriter Gertz S 100, 3
  quantuluscumque, -acumque, -umcumque i. quantumvis parvus
  quantumlibet/vis i. quamvis, valde ; Gertz M = quantumcunque
  quantus, -a, -um de quantitate i.q. quam magnus 1 per interrogationem a directam b indirectam 2 relative (c. indic. in oratione obliqua 269, 12) a respondet tantus b omittitur tantus; Gertz M quanti = quot
  quantuscumque, -acumque, -umcumque i.q. quam magnus (indefinite) 1 c.coniunc. 2 c.indic.
     quantumcumque i.q. quamvis 1 c.coniunc.verbi 2 c. adi
  quantuslibet, -alibet, -umlibet i.q. quantuscumque
     quantumlibet i.q. quantumvis
  quantumvis i.q. quamvis
  quapropter i.q. cur, quamobrem, quare (vi relativa deminuta)
  quare i.q. cur (nonnisi per interrogationem)
  quartus, -a, -um i. numerale ordinis de eo qui post tertium venit
     quarto i. quartum
  quasi 1 de comparatione a c.enunt.sec. i.q. tamquam si b c.part.vel gerund. c c.abl.abs. 2 de similitudine i.q. ut, velut a generatim b additur quidam 3 de causa efficta a c. coniunc. i.q. quod b c. part.; quasi = fere Gertz S 350, 29 ; iunctura : quasi....dicitur = idem fere significat quod ibidem 17, 10
  quasso, -avi i.q. concutio (c.acc.)
  ® quatember medii aevi < dies quattuor temporum = dies quater cuiusque anni quo die ante omnia festa quatuor(tria) dies ieiunii incipiunt (teutonice quatember m. [post 1.adventum, 13/12 sancta Lucia, dies cinerum = Aschermittwoch, pentecostes, post 14. septemb., exaltio sanctae crucis]; > danice tamberdag; Quatembergelder = Termine für Steuern und andere Abgaben (nicht alle deutschen Länder am selben Datum) vide nox Luciae
  quate/inus i.q. ut (finale); ut consecut. Gertz S 92, 2; Gertz M post verba iubendi et efficiendi
  quaterni, -æ, -a i. numerale distributivum ;382, 39 vi distributiva vanescente i.q. quattuor; Gertz M quaternus = quaternio = (teutonice: Quartbogen des Papiers) = compactio/libellus 4 vel 8 foliorum Gertz M/RH
  quatio, -ssi, -ssum, -tere 1 proprie i.q. vehementer agito 2 translate i.q. moveo, terreo
  quatriduum, -i i.q. spatium quattuor dierum
  quattuor i. numerale
  quattuordecim i. numerale
  *que I i. particula adiunctiva...iis vocis postponenda quæ præcedentibus adiunguntur ; nota collocationem metri causa mutatam A coniungit duo membra 1 complures voces complexa 2 singulas voces complexa B in enumeratione 1 adiungit ultimum membrum (ac, atque, et adiungit pænultimum membrum 2 adiungit pænultimum membrum (ac, atque, , et inducit ultimum membrum e.g.136, 14 II vanescente vi adiunctiva : A sensu adversativo, fere i.q. sed B abundare videtur (vide namque) III i.q. quoque IV ponitur pro neve (post negationem) V sequitur negatio 28, 34
  queo, -ivi, -ire i.q. possum
  quercus, -ius f. i. arbor glandifera
  querela, -æ i. actio querendi, conquestio, querimonia 1 abs. 2 c.gen. a poss. b obi.
  ® querelare Gertz M < querelor (t.t.iuris)= nomen alicuius deferre de re RH
  querimonia, -æ i.q. querela 1 abs. 2 c.gen.
  queror, -stus sum, -ri i. voce dolorem significo, lamentor 1 abs. 2 sequitur de 3 c.acc.4 c.acc.(c.inf.) 5 sequitur quod
  querulus, -a, -um i. querularum plenus 1 abs. 2 c.gen.obi.
  ® questio = actio (iure agendi) Gertz M/RH
  questus, -us i. lamentatio, querela
  *qui, -quæ, -quod [forma abl. quis pro quibus legitur 385, 3] pronomen relativum I c.ind.(in oratione obliqua; in enunt.sec. causali :4, 5: quippe qui, utpote qui 167, 12) (in enunt.sec.determinativo 213, 29) A adi. B subst. 1 congruit cum præcedentibus(omittitur demonstr. e.g.4, 20) 2 intermittuntur nonnulla 10, 143 nota constructionem ad sententiam 194, 28 4 abl. quo a nude b c.gen. II c. coniunct. (in oratione obliqua 90, 4 utpote qui 477, 25 ut qui ..) A finali 1 generatim 2 quo c.comparativo B causali quippe qui 488, 2 C consecutivo D de repetione E determinativo 1 antecedit 2 antecedit negatio III c.acc. c.inf. in oratione obliqua IV omisso verbo; qui = quicumque Gertz S 224, v.56
  qui i. quomodo 471, 29
  *quia i. coniunctio causalis 1 fere semper c. ind. 2 c. coni. ; quia (sine verbo) Gertz S 200, 16; "quia" pro "nam"/"enim"ibidem 16, 9; quia pro acc. cum inf. 95, 16 ;194, 24 Gertz M c. indicat./c.coniunc.
  quicumque, -quæcumque, -qodcumque i.q. omnis qui 1 c.ind. 2 c.coni. a in oratione obliqua b per attractionem(rhytmi causa) c potentiali? Gertz M: = quivis;= omnes/omnis generis;quodcunque = utrumcumque
  *quidam, -quædam, -quiddam (quoddam) I i.q. certus aliquis A adi. (fere semper postponitur sed vide 256, 9) 1 generatim 2 c.nom.propriis antecedentibus(sæpissime) B subst. (additur gen. descriptivus) 1 nude 2 gen. part.(fere semper antecedenti) II i.q. aliquot
  *quidem 1 emphatice postponitur a pronomini b et c aliis vocabulis 2 vi concessiva (opp..sed, vero)3 vi affirmativa vanescente 4 post negationem (interiectis singulis vel duobus verbis a ne..quidem b nec ..quidem; quidem = enim Gertz S 22, 40 Gertz M = certe
  quies, -tis f. 1 i.q. actio cessandi, otium, remissio laboris cum alius tum bellici a abs. b c. gen. 2 i.q. somnus a abs. nota per quietem i.q. per somnum, in somniis b c.gen.
  quiesco, -vi, -scereI abs. A pro subi. persona 1 i.q. in otio sum, nil facio 2 i.q. dormio 3 de mortuis B pro subi. res i.q. cesso II c.inf. i.q. omitto
  quietus, -a, -um i.q. compositus, placidus, tranquillus
     quiete i, q. placide
  quilibet, -quælibet, -quid(quod)libet i.q. omnis, quisque 1 adi. 2 subst. abs. b c.gen.; quilibet = ullus Gertz S 275, 11; Gertz M = quidam;quislibet = quisquam ; = quisque
  *quin 1 inducit enunt prim. a quin etiam, vi debilitata fere i.q. etiam b quin et i.q. quin etiam c quin potius i.q. immo vero 2 inducit enunt. sec a post negationem i.q.ut non b post interrogationem c post verba dubitandi sim. i.q. cur non
  quindecim i. numerale
  quindeni, -æ, -a i.q. quidecim (numerale distributivum vi distributiva debilitata) 131, 15
  quigenti, -æ, -a i.q. quinquies centum
  quini, -æ, -a i. numerale 1 vi distributiva 2 vi distributiava vanescente 203, 38
  quinquaginta i.q quinquies decem
  quinque i.numerale; Gertz M quinquepertitus i.e. in quinque partes divisus
  quinquennis, -e i.quinque annorum
  quiquennium, -i i. spatium quinqueannorum
  quintus, -a, -um i. numerale ordinis
  *quippe particula causalis, fere i.q. enim, nam 1 generatim 2 speciatim a in parenthesi (vergit in coniunctionis quod, quia.quoniam b abundat(additur nam) c quippe cum d quippe qui; Gertz M
  ® quique = omnes Gertz S 65, 9
  *quis(qui), quæ, quid(quod) pron. interrogativum I subst. A masc. B fem. C neutr. 1 nude a generatim b acc. quid i.q. cur(quid ita 313, 26) quid multa 78, 4 c ut quid (= cur) 2 c.gen. II adi.; quis (interog. = uter Gertz S Append. 1, 3
  *quis, -quæ(qua), -quid[neutr.plur. qua 394, 29] pron. indefinit. I subst. (antecedit si, nisi, ne, cum, ut, pron.rel.) A masc. 1 nude 2 c.gen. B neutr. 1 nude 2 c.gen. II adi.;quis indefin. = quisquam
  ® quislibet = quisque Gertz S 203, 14
  quisnam, -quænam, -quidnam i.q. quis (interrogative) 1 subst. 2 adi.
  quispiam, -[quæpiam, -quodpiam, -subst.quidpiam sive quippiam Georges, RH] 1 subst. i.q.quisquam a abs. b c.gen. 2 adi i.q. quis, ullus (indefinite vi debilitata); quispiam = quisquam Gertz S 126, 4
  *quisquam, - [quæquam RH], -quicquam pron. indefinitum I subst. A in negatione, interrogatione, condicione 1 nude 2 c.gen. i.q. aliquis, quidam B sine negatione II adi. i.q. ullus
  *quisque, -quæque, -quidque(quodque) I pron.distributivum A de compluribus 1 sing. a nude (antecedit ut) b c.gen. c c. numerali ordinis 2 plur. B de duobus i.q. uterque II vi distributiva vanescente A sing. 1 nude i.q. quivis, omnis 2 c.superl. B plur. i.q. omnes 1 nude 2 c.superl.
  *quisquis, -[quæquæ Georges RH] , -quicquid i.q. omnis qui, quicumque (c.gen. e.g. 128, 16 1 c.ind. a generatim b in oratione obliqua 2 c. coniunc. a generatim b in oratione obliqua c per attractionem 110, 32 d irreali; quisquis = quisquam Gertz S 345, 25; Gertz M = ullus
  quivis, -quævis, -quidvis(quodvis) 1 adi. a i.q. quisque, omnis b i.q. aliquis, quilibet c i.q. ullus 2 subst. a i.q. quisque b i.q. aliquis, quilibet;quivis(quis) non = nemo Gertz S 195, 18
  *quo I sensu interrogativo II sensu relativo A de loco 1 abs. 2 c.gen. B de gradu i.q. quanto 1 respondet hoc(c.comp.) 2 sine responsione III sensu finali (c.coniunc.) A sine comparativo B c.comparativo; quo = ubi Gertz S 133, 21; quo = ut finale ibidem 91, 17; = ut consecut.102, 15 Gertz S.
  *quo minus 1 i.q. quin, ut non 2 i.q. ne a sensu finali b post verba efficiendi 181, 28
  quoad I de tempore A i.q. quamdiu (c.ind.; in oratione obliqua coniunc. B i.q. donec, usque dum (c. coniunc.;spectat ad finem intervalli) 1 sensu finali 2 sensu finali omisso C fere i.q. antequam II de gradu 436, 19; quoad = quod attinet ad Gertz S 430, 4
  quoadusque i.q. ideo, usque dum
  quocirca i.q. ideo, quamobrem, quare
  quocumque i.q. quemcumque in locum
  *quod I vi relativa nondum debilitata A respondet pron.demonstr. 1 sequitur ind. 2 sequitur coniunc. (quamquam de rebus certis agitur) II vi rel. amissa A sensu causali i.q. quia 1 c. ind. 2 c.coniunc. a solum ponitur (non afferuntur loci ubi coniunc. æstimationem loquentis significat) b non quod....sed quia c non quod...sed ut d sive quod...sive quia 3 sine verbo B sensu explicativo 1 generatim 2 speciatim vergit in notionem cur C inducit enunt.sec. pro subi. D inducit enunt.sec. pro obi. E inducit enunt.sec. consecutivum i. q. ut post tantus, talis, talite, ita, (in) tantum, adeo, tam F continuat orationem fere i.q. et /quodsi G fere i.q. quodsi; quod post verba timendi = ne Gertz S 63, 16 ; quod post adeo, in tantum, ita, sic, tam = ut; quod = ut finale Gertz S 167, 8; post contingit, fit = ut Gertz S 194, 12 ; quod cum nuntia sec.pro acc. cum inf. post velle, post verba sentiendi et declarandi et post videtur; Gertz M quod = ut post verba iubendi et similia
  quomodo i.q. quo pacto, qua ratione; Gertz M quomodolibet = nullo modo;quocunque sit
  *quondam i.q. olim, nonnisi de præteritis 1 cum verbo 2 c. nomine (neque tamen de defunctis ut in aliis medii ævi documentis
  quoniam i.q. quia, quod(inducit causam), c. ind. etiam in oratione obliqua 1 secundo loco ponitur 2 primo loco ponitur;quoniam cum enunt.sec. pro acc cum inf.
  *quoque I i.q. etiam A postponitur 1 nomini vel pronomini premendo a nullis vocibus intermissis b intermissis nonnullis vocibus 2 verbo premendo B anteponitur vocibus premendis 1 nullis intermissis 2 interiectis nonnullis II vi debilitata fere i.q. autem
  quorsum i.q. quo (in quem locum) 1 proprie 2 translate
  quot i.q. quanti(de numero) 1 interrogative 2 relative, respondet tot; a c.ind. b c. coni.
  quotannis i.q. singulis annis
  quotidianus, -a, -um de iis quæ singulis diebus fiunt
  quotidie i.q. singulis diebus
  quoties i.q. quot vicibus 1 interrogative 2 relative a c. ind. b c. coni. (in oratione obliqua; de repetitione 128, 20
  quotiescumque i.q. quoties
  quotlibet i.q. quotcumque(opp. unus)
  quotquot i.q. quotcumque (c.ind.)
  quousque i.q. quoad (c. fut. ex.) 2 i.q. donec (c. coni. repetitionis)


  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z |

  PræfatioAd usumIndex abbreviationumTota editio 1996Tota editio 1997


  R

  rabidus, -a, -um i.q. ferus, sævus
  rabies, -i f. i.q. feritas, furor, sævitia 1 abs. a generatim b speciatim de ferocitate athletorum pugnæ præsaga (danice `bersærkergang´) 2 c.gen.
  ® radicari = radices agere, radicatus Gertz S 353, 1
  radicitus i. c. radice, a stirpe
  radio, -avi i.q. corusco, mico, refulgeo
  radius, -i de splendore corporum lucentium 1 abs. 2 c. gen.
  radix, -cis f. i.q. ima gignentium pars 1 proprie 2 translate
  ramalia, -um n. i.q. rami aridi 1 proprie a abs b c. gen. 2 translate de stirpe
  ramulus, -i parvus ramus
  ramus i. pars arboris e trunco exiens 1 proprie a abs. b c.gen. 2 in imagine
  rancidulus, -a, -um i. aliquantum rancidus
  rancidus, -a, -um de cibis nimis diu servatis i.q. corruptus
  ® rancor-oris m. (< ranceo) id quod male olet ;translate : vetus odium habere in aliquem (Georges)RH
  rapacitas, -tis i.q. aviditas rapiendi
  rapax, -cis 1 abs. 2 c.gen.rapiendi avidus
  rapidus, -a, -um 1 i. rapax, vorax, 2 i.q repentinus, velox a de torrente b de cursu, itinere c de vehiculo 3 i.q. acute sonans
  rapina, -æ 1 i.q. actio rapiendi a abs. b c.gen. 2 i.q. res rapienda vel rapta
  rapio, -ui, -tum, -ere 1 i.q. celeriter aut vehementer moveo a nude b additur finis 2 i.q. vi aut impetu prehendo
     rapta, -orum n. fere i.q. spolia
  raptim 1 i.q.celeriter 2 i.q.vehementer
  rapto, -avi 1 i.q. vi promoveo2 i.q. dirimo
  raptor, -is de eo qui rapit 1 abs. 2c.gen.
  ® raptrix, -cis f: aquila raptrix Georges
  raptus, -us 1 i.q. actio eius qui celeriter se movit(c.gen subi.) 2 i.q. actio vehementer capiendi a c. gen. obi. b nude; raptus = rapta præda Gertz S 124, 24; = raptum ibidem Append.7, 8
  raptrix, -cis de femina vehementer auferente
  rapulum, -i i. parva rapa (e genere olerum) vox Horatiana
  raresco, -ere i.q. rarefio, rarus fieri incipio, densitatem amitto
  raritas, -tis i. q. infrequentia, paucitas, qualitas densitati contraria 1 c.gen. 2 abs.
  rarus, -a, -um i.q. non densus, infrequens, tenuis; Gertz S = parcus (cum abl.)126, 23;
     raro i. minus sæpe, non frequenter, interdum
  ® rasorius :cultellus rasorius : cui qui sine barba esse vult necesse est Gertz M/RH
  ratio, -nis 1 abs.a de actione enumerandi b de argumento, causa c de cogitatione, consilio sano, mente 2 c.gen. a gerund. fere i.q. methodus, via b fere i.q. causa c debilitato sensu, Gertz M = condicio, ratione = propter, periphrastice. Nota ® rationes universales (teutonice Allgemeinbegriffe A.M. De homine)
  rationabilis, -e i.q. rationalis;rationabiliter
  *ratis, -is f. i.q. navis, navigium; Gertz S 22, v.34 nec praetereunt rate flumen (RH Georges); vide > praetereo = transeo
  ratus vide reor
  raucedo, -inis f. i.q. raucitas
  raucus, -a, -um de eo qui vocem asperam vel obtusam emittit 1 de homine 2 de sonitu
  ® reaccendi = iterum accendi Gertz S 268, b, 18
  reædifico, -avi i.q. rursus ædifico
  ® realiter = corporaliter
  ® reamare = amorem reddere Gertz M/RH
  reatus, -us i.q. culpa, scelus 1 c.gen.culpæ 2 c.pron.poss. 3 sine gen.
  rebellatio, -nis f. i.q. rebellio, seditio
  rebellio, -nis f. i.q. seditio
  rebellis, -e i.q. seditiosus, adversarius (evanescente sensu proprio) 1 adi. 2 subst. m.
  rebello, -avi i.q. seditionem, bellum concito, facio
  recedo, -ssi, -ssum, -dere 1 proprio sensu locali i.q. redeo, cedo 2 translate i.q. desisto
  *recens, -tis 1 adi. a i.q. nuper factus, novus b i.q. integer 2 subst.
     recenter i.q. nuper
  recenseo, -ui, -itum, -ere 1 i.q. militum numerum recognosco 2 i.q. ordine enumero 3 i.q. commemoro, narro, trado a c.obi. b c.acc.(c.inf.); Gertz M = prolixius describere
  receptaculum, -i i.q. perfugium, præsidium 1 c.gen. 2 sine gen.
  ® receptibilis = capax Gertz S 351, 2
  receptio, -nis i. actio recipiendi (c.gen.obi.); receptio persone Gertz S Append.2, 1= qui benigne, liberaliter, liberali hospitio recipitur.vide acceptio
  receptor, -is de eo qui aliquid recepit
  receptus, -us 1 i.q.acceptio 2 i.q. perfugium, receptaculum 3 i.q. actus se recipiendi
  recessus, -us 1 proprie i.q. actus recedendi vel se recipiendi 2 translate a de sinu vel aliis litorum vel viarum flexionibus b de flexione cornuum exercitus c de receptaculo vel perfugio occulto
  recidivus, -a, -um i.q. renovatus, redintegratus
  recido, -cidi, -casum, -cidere i.q. cado, convertor, devenio (de sorte, fortuna; sequitur in c. acc.)
  recîdo, -di, -sum, -dere i.q. amputo, reseco
  recino, -ui, -ere 1 i.q. iterum cano a c. obi. b sine obi. 2 i.q. sono (de lituo) 3 i.q. cano (in missa)
  *recipio, -.cepi, -ceptum, -cipere 1 i.q. recupero, rursus capio ( Gertz M = sumere/rapere) vel iterum accipio 2 i.q. accipio, excipio (opp. do, offero) a corporea b incorporea 3 i.q. assumo, ascisco (c.acc.) 4 i.q. suscipio 5 i.q. reduco 6 reflexive a i.q. pedem refero, recedo b i.q. colligo7 i.q. puto, habeo (additur in c. abl.)
  reciprocus, -a, -um de fluctibus accedentibus et recedentibus; Gertz S 305, 2 : reciprocata in se ipsam = contra se ipsam conversa
  recitamentum, -i i.q. recitatio, narratio
  recitatio, -nis i.q. actus recitandi, lectio
  recito, -avi 1 i.q. clara voce lego 2 i.q. numero;= narrare Gertz S 438, 5
  reclamatio, -nis i.q. actus reclamandi vel repugnandi
  reclamito, -avi i.q. repugno, adversor
  ® reclinarium (< reclinatorium Georges) : in nave regali Danorum rex in lecto dormiens excitatur Gertz M/RH I, 118, 26 vide reclinis
  reclinis, -e i.q. reclinatus, innixus
  reclino, -avi i.q. debilito, corrumpo; = de/inclinare Gertz S 66, 4
  recludo, -si, -sum, -dere i.q. claudo, includo 1 c.abl. 2 sine abl.
  ® recoctio i.actio recoquendi Gertz M:II, 435, 21 fere: recoctio panem conservare poterit RH cf. danice tvebak ndl. tweebak = beschuit
  recognosco, -novi, -nitum, -noscere 1 i.q. cognosco, agnosco 2 i.q. considero delibero
  recolligo, -egi, -ectum, -igere i.q. rursus colligo; Gertz M = (de)metere RH;se recolligere = omnes vires recipere RH
  recolo, -colui, -cultum, -colere 1 i.q. meditor, memoria repeto a c.obi. b c.acc. c.inf. 2 i.q. celebro
  ® recommendare = commendare Gertz S 402, 33
  ® recompensa, -ae = compensatio;recumpensare = parem referre;recumpensatio = compensatio
  reconciliatio, -nis i.q. actus reconciliandi vel in gratiam restituendi
  recondo, -didi, -ditum, -dere i.q. abscondo, tego
  ® reconsecrare = rursus consecrare Gertz M/RH
  ® reconsignare = reddere RH/ Gertz M> qui aliter aestimat
  recoquo, -xi, -ctum, -quere i.q. coquo 161, 5 RH: metalla recoquere = teutonice umschmelzen vide recoctio
  recordatio, -nis i.q. actio recordandi, in memoriam revocandi 1 c.gen. 2 c.adi.
  recreo, -avi i.q. reficio, restituo, (con)firmo 1 transitive 2 sensu mediali 32, 22
  recrudesco, -ui, -escere i.q. crudelis fio, exasperor
  rectitudo, -nis i.q. æquitas, rectum iudicium
  rector, -is i.q. qui regit, gubernator 1 c.gen. 2 sine gen.
  rectus, -a, -um 1 adi. a i.q. directus b i.q. iustus, æquus 2 subst. n. sing. i.q. honestum
     recte i.q. iuste, accurate (nonnisi compar.)
  recubo, -ui, -itum, -are i.q. cubo, quiesco
  recuperatio, -nis i.q. actus recuperandi 1 c.gen. 2 sine gen.; Gertz M II, 119, 6 :recuperatio vitæ ac dilapidatio omnium bonorum
  recupero, -avi i.q. amissam rem recipio, rursus acquiro
  recurro, -i, -sum, -rere i.q. rursus curro, redeo
  recursus, -us 1 i.q. reditus (c.gen.) 2 fere i.q.fuga a c.gen. b sine gen.
  recuso, -avi i.q. nego 1 c.acc. 2 c.inf. 3 abs.
  reda, -æ i. vehiculum
  redamo, -avi i.q.amorem refero
  redargutio, -nis i. actio redarguendi, recusando;redarguere = reprehendere Gertz S 107, 2
  redditio, -nis i. actio reddendi, fere i.q. traditio; Gertz M : = reditus quod vide
  reddo, -idi, -itum, -ere 1 i.q. restituo a: sensu strictiore b: sensu latiore 2 i.q. substituo, sufficio 3 i.q. facio, efficio a c.duobus acc. (passive c.nom.) b c.acc. 4 i.q. do, præbeo 5 i.q. edo
  redemptio, -nis i.q. dimissio, relaxatio 2 de ipsa pecunia pro remissione solvenda
  ® redemptor = qui pretio redemptionis aliquem solvit RH Gertz S 157, h, 2, 9
  redeo, -ii, -itum, -ire i.q. revertor 1 proprie sensu locali a abs. b additur ad c additur in d additur acc. e additur supinum f additur unde 2 translate
  ® refectorium (monasterii) = cenatio vel triclinium RH Gertz S 316, 2
  redigo, -egi, -actum, -igere 1 i.q. adduco 2 i.q. deminuo 3 i.q. adscisco 4 i.q. facio, efficio
  redimiculum, -i i.q. tænia
  redimio, -ivi, -itum, -ire i.q. orno
  redimo, -emi, -emptum, -ere 1 i.q. libertatem pretio emo 2 i.q. rependo, compenso a c.abl. b sine abl.3 i.q. perficio 4 i.q. reficio 5 i.q. expio
  re(d)integro, -avi i.q. renovo 2 fere i.q. reficio
  *reditus, -us i.q. reversio 1 nude 2 c.adi. 3 c.gen.; Gertz M: vectigal/pecuniae/fructus/quaestus RH
  redivivus, -a, -um i.q. qui reviviscit 1 de animantibus 2 de rebus
  redoleo, -ui, -ere vanescente sensu proprio (cf. tamen 160, 30 [non recte RH]) i.q. reddo
  ® redonare = amentes redonantur sensui = amentes adipiscuntur omnem sensum
  reduco, -xi, -ctum, -cere 1 i.q. retro duco, ago a sensu srtictiore b sensu latiore 2 i.q. revoco 3 fere
  i.q. claudo
  reductio, -nis i. actio reducendi vel redeundi
  ® reductus = actio aliquem honore reducendi >< deducere Gertz M/RH
  redundo, -avi 1 c.abl. i.q. abundo a proprie b translate 2 sine abl. i.q. mano, pertineo
  redux, -cis 1 i.q. domum revertens 2 i.q. qui aliquem domum prosequitur
  refectio, -nis i. actio reficiendi, reparandi, restaurandi 1 proprie a c.gen.obi.;Georges:refectio aedium, refectio nocturna > medii aevi: = cena; b abs. 2 translate
  ® refectorium = ubi monachi edunt Gertz M/RH
  refello, -i, -ere i.q. reicio, repudio
  refercio, -si, -sum, -cire i.q. compleo
     refertus, -a, -um i.q. plenus 1 c.abl. 2 sine abl.
  *refero, -tuli, -latum, -ferre I vi particulæ præfixæ non debilitata, A i.q. retro porto, reporto 1 generatim a corporea b incorporea 2 speciatim de actione recedendi B i.q. revoco (spectat ad originem) C i.q. remuneror D i.q. præbeo, habeo E i.q. reicio II vi particulæ præfixæ vanescente A i.q. commemoro, trado, narro 1 c.acc. (passive nom.) 2 c.acc. (c.inf.) 3 c.inf. 4 c. quæstione indir. 5 c. enunt.rel. 6 abs. B i.q. defero
  reficio, -feci, -fectum, -ficere i.q. reparo 2 i.q. recreo a sensu strictiore b sensu latiore fer i.q. delecto 3 i.q. restituo
  refigo, -xi, -xum, -gere i.q. affigo
  reflecto, -xi, -xum, -tere 1 i.q.verso, circumago a pro obi. corporalia b pro obi. incorporalia 2 i.q. retorqueo 3 i.q. averto
     reflexus, -a, -um i.q. sinosus, flexuosus
  reflexio, -nis i.q. circumfusio
  reflexus, -us 1 i.q. actio flectentis 2 i.q.declinatio, anfractus
  refluxio, -nis i.q. actio refluendi
  ® refocillare = focillare: fomento aliquem facit revivere;recreare RH/ Gertz M
  reformo, -avi i.q. restituo; Gertz S :reformare = sanare 330, 21; = reconcilliare (pacem)266, 4; in meliorem formam et habitum redigere 85, 2
  refoveo, -vi, -tum, -vere i.q.foveo; = consolare Gertz S 64, 15 = sanare 366, 26
  refragor, -atus sum, -ari 1 i.q. repugno, detrector 2 i.q. impedio
  refreno, -avi i.q. prohibeo
  ® refrigerare (>< calefacere) calorem corporis deminuere (cenâ, potu, remedio)
  ® refrigerium = recreatio; Gertz S 168, 12 = requies, refugium; Gertz M = frigusculum (<frigus);RH:refrigerium = cena memorialis alicuius sancti
  refugio, -i, -itum, -ere 1 i.q. confugio, fugio 2 i.q. effugio 3 i.q. abnuo
  refugium, -i i.q. receptaculum
  refugus, -a, -um 1 i.q. fugiens 2 i.q. rursus e conspectu abiens
  refulgio, -si, -gere i.q. fulgeo
  refundo, -di, -sum, -ndere 1 i.q. fundo 2 i.q. transfero;RH translate = impensas restituere Gertz M
  refuto, -avi 1 i.q. repello a corporea b incorporea 2 i.q. destituo
  regalis, -e i.q. qui ad regem pertinet; regales = regis ministri Gertz S 414, 25
  ® regaliter = regali potentia Gertz S 66, 5
  regeneratio, -nis de baptismate
  regenero, -avi de actione baptizandi
  regimen, -inis n. 1 i.q. gubernatio a c.gen. b c.adi. c nude 2 i.q. gubernaculum
  regina, -æ i.q. uxor regis
  ® regio vide subter
  ® regirare = per orbem redire Gertz M
  ® registrum = index/libellus omnium rerum domesticarum Gertz M/RH
  *regius, -a, -um i.q. ad regem pertinet (.....hic illic pro gen. regis ponitur e. g. 545, 40 profectionis)
  *regia, -æ (substantive) i.q. aula regia
  *regio, -nis i.q. pars terræ, terra 1 solum ponitur 2 c.nomine proprio 9, 24 Danicam regionem
  regnator, -is de eo qui regnat i. q. rex
  ® regnicolæ i.e. regni incolæ
  regno, -avi i.q. guberno 1 de rege vel regina 2 de aliis
  *regnum, -i 1 depotestate vel dignitate regia, de iure regnandi a abs. b c.gen. 2 de terra regis a abs. b c.gen. c c.adi 3 de inferis
  rego, -xi, -ctum, -gere i.q. guberno; se regere = se gerere Gertz S 226 v.11
  ® regratiari = gratias agere Gertz S 401, 33
  regredior, -ssus sum, -di i.q. revertor
  regressus, -us de actione revertendi, regrediendi, redeundi
  ® regula = quod institutum est Gertz S 263, 3
  ® regularis = ad regulam accommodatus
  regulus, -i i.parvus rex 1abs a generatim b sensu peiorativo 2 c.gen. a generatim b sensu peiorativo
  ® rehabere = recuperare Gertz M/RH
  rehabito, -avi i.q. iterum habito
  reicio, -ieci, -iectum, -icere 1 i.q.retro iacio a sensu strictiore b sensu latiore 2 i.q. proicio 3 i.q.abicio, depono a corporea b incorporea 4 i.q. deporto, relego 5 i.q. repudio a homines b res 6 i.q. transfero, verto a homines b res
  reiectus, -us de impetu iterato
  ® reincipere = denuo incipere Gertz M/RH
  ® reinstituere = denuo instituere
  ® reintegrare vide redintegro
  ® reiterare = iterare
  relabor, -psus sum, -bi 1 i.q. effugio 2 i.q.redeo 3 i.q. refugio
  relatio, -nis 1 i.q. narratio 2 i.q. retributio
  ® relator, -is = nuntius Gertz M/RH
  relatus, -us i.q. narratio, Gertz M abl. relatu = narratione RH
  relaxo, -avi 1 i.q. remitto, dissolvo 2 i.q. cesso; Gertz M = (culpam) remittere;relaxatio (iuramenti) = solutio iuramenti RH
  1 relego, -avi 1 i.q. deporto, dimitto 2 i.q. reicio
  2 relego, -gi, -ctum, -gere i.q. iterum lego
  relevo, -avi i.q. levo, lenio
  ® relicta = vidua Gertz S 140, 12
  relido, -si, -sum, -dere 1 i.q. divello 2 i.q.tero
  religio, -nis I de cultu vel sacris A sensu strictiore 1 de religione christiana 2 de religione pagana B sensu latiore de potestate ecclesiastica, fere i.q. ecclesia II de ordine monastico vel de dignitate ecclesiastica III de pietate A abs. B c.gen. IV de sanctitateV de officio, debito A c.gen. B abs.
  iunctura religioni esse i.q. mos esse 426, 17
  religiosus, -a, -um 1 i.q.pius 2 i.q. ecclesiasticus a adi. b subst. de membris ordinis religiosi
  religo, -avi i.q. alligo
  relinquo, -qui, -ctum, -nquere I proprie A strictiore sensu 1 i.q. decedo (sensu locali) 2 i.q. reliquum facio 3 i.q. destituo, desero B sensu latiore fere i.q. trado II sensu proprio evanescente A i.q.sino, curo B i.q. efficio, facio, reddo
  ® reliquiarium > ital.reliquiario: nomen commune omnium conservationum sanctorum.
  reliquiæ, -arum f. i.q. residuum 1 c.gen. 2 sine gen.; reliquiæ = limina Gertz S 244, 29;reliquiæ ciborum 331, 8; Gertz M : reliquiæ sanctorum
  reliquus, -a, -um 1 i.q.residuus(plur. ceteri) 2 de duobus fere i.q. alter
     reliquum, -i n.i.q. residuum
  reluceo, -xi, -cere i.q. resplendeo (c.abl.)
  reluctor, -atus sum, -ari i.q. resisto, repugno (c.dat.)
  remando, -avi i.q. renuntio
  remaneo, -si, -sum, -ere i.q. resto, maneo
  remedium, -i n. i.q. medicamentum 1 proprie de sanatione morborum a c.gen.obi b abs. 2 latius, fere i.q. salus, de remediis cuiusque generis a c.gen. b c. dat. c abs.
  ® rememorare = in memoriam revocare Gertz M
  remeo, -avi i.q.redeo, revertor
  remetior, -mensus sum, -metiri i.q. iterum metior, de itinere i.q. eâdem viâ revertor; Gertz M remetiri passive
  *remex, -igis m. i.q. qui remum agit (sing. de remigibus ponitur 290, 29)
  *remigium, -i 1 i.q.remorum suppellex, ipsi remi 2 i.q. remigatio, pulsus remorum 3 i.q. remiges 4 i.q. navis vel classis
  remigo, -avi i.q. remas ago
  remissio, -nis i.q. diminutio, liberatio 2 i.q. intermissio, omissio
  remitto, -si, -ssum, -ttere 1 i.q. retro vel rursus mitto 2 i.q. debilito 3 i.q.laxo, dissolvo (c.acc.et dat. 4 i.q.omitto, desisto. 5 i.q. condono, ignosco, veniam do b c.acc. solo a c.acc. et dat. b c.acc. solo; Gertz S 110, 7: remittere vultum = demittere
     remissus, -a, -um 1 i.q. lentus, languidus, piger, de hominibus 2 de rebus i.q. laxus, lentus
     remisse i.q. liniter
  remoror, -atus sum, -ari i.q. retardo, retineo
  remotio, -nis i.q. longinquitas, distantia (opp. propinquitas)
  removeo, -vi, -tum, -vere i.q. aufero, tollo 1 c.abl. 2 c. ab 3 sine abl.
     remotus, -a, -um 1 proprie i.q. semotus, longe positus, longinquus a de loco b de tempore c de familiaritatis gradu 2 translate i.q. alienus, abhorrens ab
     remote i.q. procul
  remugio, -vi, -tum, -re i.q. vocem reddo, resono
  ® remunerator = qui praemio remuneratur Gertz S Append. 8, 2
  *remus, -i i.q. instrumentum quo naves aguntur
  renideo, -ui, -ere i.q. resplendeo
  reniteo, -ui, -ere i.q. niteo, splendeo
  renitor, -nixus sum, -niti i.q. obsisto, resisto
  renodo, -avi i.q.(nodum) solvo
  renovo, -avi i.q. redintegro
  renuntiatio, -nis i.q. abdicatio pontificatus
  renuntio, -avi 1 i.q. nuntium affero, refero 2 i.q. recuso, reicio a c.dat. b c.acc.
  renuo, -i, -ere i.q. abnuo, recuso 1 c.inf. 2 abs.
  ® renutare intensive < renuo
  *reor, -ratus sum, -reri i.q. puto, arbitror, censeo 1 c.duobus acc. 2 c.acc. c.inf. 3abs.
     ratus, -a, -um i.q. certus, fixus, constans ;iunctura : ratum....habere i.q. approbare 172, 17
  repagulum, -i i.q. obices, quibus equi coercentur vel includuntur [< obiex<obicio Georges RH]
  reparatio, -nis 1 i.q. restitutio, salus 2 i.q. refectio
  reparator, -is i.q. restitutor, salvator
  reparo, -avi 1 i.q. restituo 2 i.q. renovo, redintegro 3 i.q. denuo comparo
  ® repatriare = in patriam reverti Gertz S 323, 5
  ® repausatio = requies (mortui)
  repedo, -avi i.q. recedo, revertor
  repello, -ppuli, -pulsum, -pellere 1 sensu locali i.q. depello, amoveo 2 sensu latiore a i.q. propulso, fugo b i.q. prohibeo, arceo c i.q. reicio, repudio d sensu iuridicali i.q. refuto, refello
  rependo, -di, -sum, -dere 1 proprie i.q. æquo pondere reddo 2 translate a i.q. invicem reddo, pendo alicui aliquid b i.q. recompenso aliquid aliqua re c sine abl. 247, 9
  repenso, -avi 1 i.q. rependo 2 i.q. recompenso c acc. et abl. 3 i.q. ulciscor
  *repente i.q. repentino, subito
  *repentinus, -a, -um i.q. subitus, improvisus
  repercussus, -a, -um 1 de persona i.q. denuo reiectus 2 de re i.q. reiectus
  reperio, -repperi, - (passim reperi), reperum, -reperire I i.q. invenio, offendo, rem amissam vel diu requisitam (rursus) video A proprie 1 corporea a c.acc. b c. duobus acc. (c.acc. et part.) 2 incorporea B translate 1 i.q. cogitatione invenio, excogito 2 i.q. cognosco (c.duobus acc.) II vi inveniendi vanescente (passive i.q. apparere, esse, exstare c. duobus nominativis e.g. 41, 10)
  repertio, -nis i.q. actus reperiendi, inveniendi (c.gen. obi.)
  repertor, -is de eo qui rem amissam invenit (c.gen.obi) 1 proprie 2 translate i.q. inventor, auctor
  repetitor, -is de eo qui rem raptam reposcit (c.gen.obi.)
  repeto, -ivi, -itum, -ere I i.q. redeo, revertor ad A sensu locali prævalente 1 c.obi. loci a vi particulæ præfixæ vigente (passive c.dat 38, 18) b vi particulæ præfixæ vanescente 2 pro obi. homines B in imagine II i.q. recupero, sensu hostli prævalente III i.q. rursus appeto A corporea B incorporeaIV i.q. rursus tento, experior V i.q. renovo, iterum suscipio, instauro VI i.q. itero, redintegro VII i.q. iterum dico
  repigro, -avi i.q.retardo, reprimo
  repleo, -vi, -tum, -re I i.q. iterum plenum reddo (c acc.et abl.) II vi particulæ præfixæ vanescente A proprie 1 c.acc. et abl. 2 sine abl. B translate 1 c.acc. et abl. 2 sine abl.
  replico, -ui, -atum, -are 1 i.q. expono, narro a c.acc. b c.acc. et abl. 2 i.q. ago 3 i.q. canto; replicare = iterare Gertz S 340, 6; Gertz M memoriam replicare = in memoriam revocare
  repo, -si, -tum, -ere i.q. clam, furtim eo
  repono, -sui, -situm, -nere 1 i.q. eodem (suo) loco aliquid rursus colloco 2 i.q. propono, expono 3 i.q. pono, condo 4 i.q. præ me fero 5 i.q. pono, habeo, numero a active b passive
  iuncturæ notandæ : 372, 30 ruris violentiam in metu (fere i.q. metuo)347, 33 Sclaviam in eius beneficio
  reporto, -avi i.q. refero 1 corporea 2 incorporea
  reposco, -ere i.q. repeto, vindico
  ® repositorium sc.librorum; etiam ad ferculum/fericulum pertinens ; ibi sunt omnes catilli conservati; repositorium < gr.apotheca Gertz M/RH
  repræsento, -avi 1 i.q. verbis exprimo, describo, ante oculos pono 2 i.q. præbeo, exhibeo, in conspectu pono; = dedicare Gertz S 79, 21; Gertz M = ex debito dare, reddere; se representare = adesse RH
  reprehendo, -di, -sum, -ere i.q. exprobro, vitupero
  reprehensio, -nis i.q. actio reprehendendi, vituperatio 1 abs. 2 c.gen.obi.
  reprehensor, -is i.q. castigator, vituperator
  reprimo, -pressi, -pressum, -primere 1 i.q. coerceo, impedio, retineo a res b homines 2 fere i.q. confercio
  ® reprobare = aliquid reiciendum aestimare RH
  reprobus, -a, -um i.q. abiectus, perditus, profligatus
  ® repromittere = promittere, (referre gratiam alicui pro aliqua re) Gertz S 338, 15
  reptile, -is n. i.q. serpens
  repudio, -avi i.q. aspernor, respuo, renuo 1 generatim 2 speciatim de uxore domo eicienda 122, 17
  repudium, -i de discidio connubii 1 abs. 2 c.gen.obi.
  repugnatio, -nis i.q. actio resistendi
  repugno, -avi 1 abs.resisto a de hominibus b de rebus 2 c.dat. me oppono
  repulsa, -, -æ I i.q. reiectio, repudiatio A proprie 1 c.gen.poss. 2 translate de proco II i.q. reiectio(contumeliosa) A abs. B c.gen.obi. C c.gen.poss. III i.q. actio eius qui dignitatem alicui regni dignitatem adimit
  repulsio, -nis i.q. refutatio
  ® reputatio = aestimatio Gertz M/RH; suâ reputatione = arbitratu suo
  reputo, - avi i.q. æstimo, duco, habeo, Gertz M etiam iudicare RH 1 c. acc. 2 c. duobus acc. 3 c.acc. et gen. 4 c.acc.et inf.
  requies, -tis f. i.q. quies, recreatio, relaxatio 1 abs. 2 c.gen.;
  ® requietio = requies (mortui) Gertz S 358, 5
  requietus, -a, -um i.q. recreatus
  requiro, -sivi, -situm, -rere 1 pro subi. homines a i.q.expeto, repeto, reposco b i.q. quæro 2 pro subi. res
  *res, -i f. I de iis quæ in hoc mundo exstant, cum de corporeis tum de aliis II spectat ad ea de quibus agitur A periphrastice (cum pronominibus) B de iis quæ causam continere videntur III de ratione qualibet A abs. B c. gen. C c. adi. 1 generatim 2 c. adi. a nomine gentium derivatis a plur. b sing.IV de concubitu V de iis quæ gesta sunt VI de iis quæ vera sunt VII de bonisVIII spectat ad societatem vel communitatem hominum A mutandam B stabiliendam 1 generatim 2 respublica i.q. regnum
  resanatus, -a, -um i.q. sanatus, ad sanitatem perductus
  resarcio, -si, -tum, -cirei.1 i q. reficio, reparo, restituo, in integrum restiuo
  rescindo, -di, -ssum, - ndere i.q. discindo, dissolvo, revoco 1 proprie i.q. disscindo, dissolvo 2 translate a i.q. revoco, irritum facio b i.q. aboleo
  rescribo, -psi, -ptum, -bere i.q. per litteras respondeo
  reseco, -ui, -tum, -are i.q.abscido, amputo
  resero, -avi i.q. aperio, patefacio 1 proprie 2 in imagine
  reservo, -avi i.q. attribuo, decerno, retineo 1 i.q. destino(c.dat.) 2 i.q.attribuo 3 i.q. retineo
     reservatus, -a, -um i.q. servatus, conservatus
  resideo, -sedi, -sessum, -sidere i.q. sedeo, remaneo 1 i.q. erectus sedeo (cf. resido)2 i.q resupinus sedeo 3 de ordine mensæ accubantium 4 i.q. sedeo; Gertz M : residentia = habitatio nobilis
  resido, -sidi, -sidere (fortasse huc pertinet 119, 40) i.q. consido, sedem capio
  ® residium vide residuum
  ® residuum-i n. = quod restat, quod reliquum est 448, 15
  residuus, -a, -um i.q. relictus, reliquus, superstes I adi. II subst. A m. B n. 1 c.gen. 2 nude
  ® resignare = (proprie < signum frangere) 1 pacta vana facere 2 munus alicui committere 3 magistratu abire
  resignatio, -nis i.q. actus resignandi, abdicatio
  resilio, -ui, -ire (re+ salio) rursus traicio 2 i.q. saltu me erigo, me ad pedes sublevo; Gertz M = se abrumpere; = a bono decedere
  resipisco, -ui vel ivi vel ii, -scere i.q. ad sanitatem revertor, me pænitet
  resisto, -stiti, -sistere i.q.obsisto, repugno 1 c.dat. 2 nude; Gertz M resistentia (Augustinus) = defensio
  ® resolutio (< resolvo) = mors Gertz S 336, 2
  resolvo, -vi, -utum, -vere 1 i.q. aperio, recludo 2 i.q. remitto 3 i.q. debilito; Gertz S 340, 9 in mortem resolvi
  resono, -ui, -are de sono repercusso
  *respectus, -us 1 i.q. actus respiciendi (c.gen.obi. sive pron.poss.) 2 i.q. obstaculum 77, 9 (sequitur: quo minus) 3 i.q. reverentia, veneratio; Gertz M respectum habere ad aliquem = pertinere ad RH; respectu alicuius / paucitatis = pro
  respergo, -si, -sum, -gere 1 i.q. spargo, inquino a proprie b in imagine 2 i.q. obduco
  ® respero = denuo spero Gertz S 97, 12
  respersio, -nis actus respergendi
  respicio, -spexi, -spectum, -spicere 1 notione locali 2 i.q. aspicio 3 i.q. rationem habeo 4 i.q. prospicio
  respiratio, -nis i.q. actus respirandi
  respiro, -avi i.q. spiritum duco;
  ® resplendo (3 coniug).= splendeo, etiam lucem repercussam refundit
  *respondeo, -di, -sum, -dere 1 i.q. interrogatus de aliqua re sententiam meam aperio a c.acc.c.inf. b c.acc. et dat. c sequitur ad d sequitur ut e sequitur oratio directa f nude 2 i.q. congruo a c.abl.instr. b sine abl. 3 i.q. succedo 4 i.q. obsequor (opp. obsisto) 5 i.q. remuneror
  ® responsalis = qui alicuius nomine in iudicio est/qui mandata alicuius habet
  ® responsorium : cantus ecclesiasticus, quo chorus cantui præcedenti a sacerdote prolato aut lectioni respondet Gertz S 163, 6
  *responsum, -i 1 generatim de iis quæ alcui quærenti dicuntur; responsum etiam = responsorium Gertz S 306, 7, vide etiam benedictiones lectionum
  iuncturæ a acc. accipere 519, 10 ;complere;dare; fundere;inferre;laudare, morari;uti b abl. periphrastice excipere c.acc. etabl. 222, 34 2 speciatim de oraculo 206, 16
  responsio, -nis i.q. actus respondendi
  respuo, -i, -ere 1 proprie i.q. arceo 2 translate i.q. reicio, repudio, sperno
  restauratio, -nis i.q. restitutio; sanitas Gertz S 361, 17
  restauro, -avi 1 i.q. in integrum restituo 2 i.q. redintegro, repeto; Gertz M = (legiones) supplere
  ® restingere = impedire, sustinere Gertz M/RH
  restinguo, -xi, -tum, -guere i.q. exstinguo
  restipulatio, -nis i.q. actus restipulandi
  restipulor, -atus sum, -ari i.q. vicissim stipulor, mutuam sponsionem exigo
  restis, -is [acc. et restim et restem traditur] 1 generatim i.q. funis, funiculus ; Gertz M = rudentes navis;2 speciatim de certamine vel agone
  restituo, -i, -tum, -ere 1 i.q. rursus statuo, colloco, repono 2 i.q. reddo a c.acc. b c.acc et dat. 3 i.q. in pristinum statum repono a c.acc.b c.acc. et dat.
  restitutio, -nis i.q. actus restituendi, in priorem locum aut statum reponendi, redditio 1 c. gen. 2 sine gen.
  resto, -stiti, -stare i.q. relinquor, reliquus sum 1 c.dat. 2 c. in + abl. i.q. reponor 3 c. gerund. 4 sequitur ut 5 nude
  resulto, -avi 1 i.q. retro salto, resilio 2 i.q. emineo 3 i.q. resono 4 i.q. palpito, vibro; exsultando repetere Gertz S 161, 27
  resumo, -psi, -ptum, -ere i.q. iterum sumo
  ® resurrectio = reditus in vitam divinam Gertz S 91, 9
  resuscito, -avi i.q. extendo; ad vitam revoco, vitam alicuius reddo Gertz S 367, 27
  retardo, -, -avi i.q. remoror
  rete, -is n. i.q. instrumentum quo pisces capimus
  retentatio, -nis i.q. actus retentandi, retinendi (in imagine)
  retento, -avi i.q. retineo a de hominibus b de rebus 2 i.q. differo 3 i.q. excipio 4 i.q. remoror
  retexo, -ui, -tum, -ere 1 i.q. narrando vel cantando depingo, renovo 2 i.q. traho, duco 3 i.q. enumero; Gertz S 326, 23 iterando monere et in memoriam revocare, iterando narrare ibidem 331, 18
  retiarius, -ii m. de eo qui rete fert, de venatoris ministris
  reticeo, -ui, -ere i.q. tacendo occulto, silentio prætereo
  retinaculum, -i de eo quo aliquid retinemus
  retineo, -tinui, -tentum, -tinere i.q. retro teneo, contineo, inhibeo 1 animantia 177, 27 sororem retineo i.q. in matrimonio habeo 2 corporalia 3 incorporea; Gertz S 109, 23 = tenere
  retorqueo, -si, -tum, -quere 1 proprie i.q. retro torqueo, reicio 2 translate a i.q. facio ut in aliquem recidat b i.q. converto
  ® retractatio = repetitio, iteratio Gertz S 230, 38
  retractio, -nis i.q. actus retrahendi
  retracto, -avi i.q. revoco
  retraho, -xi, -tum, -here i.q. retro traho 1 res 2 homines de eo qui aliquem invitum reducit b refl. 3 incorporea
  retributio, -nis i.q. remuneratio
  retro i.q. a tergo, post 1 adv. 2 præp.+ acc.= post 380, 10
  ® retroactus = præcedens, ante actus Gertz S 426, 22
  retrogradior, -gressus sum, -gradi i.q. me recipio
  ® retrospectus = prædictus, antea commemoratus Gertz S 202, 26
  retundo, -di, -sum, -ndere i.q. repello, expello; iterando tundo Gertz S 110, 8
     retusus, -a, -um 1 proprie i.q. hebes 2 translate
  ® reunire = denuo iungere Gertz M/RH
  reus, -a g.c. de iis qui culpam admiserunt, noxius 1 c.gen. a rei b personæ i.q. auctor cædis 2 sine gen. 3 c.abl.; reus + gen. Gertz S 194, 16 cum inf. 165, IV, 25, cum abl.117, 14, vide reatus
  revehor, -ctus sum, -vehi i.q. retro veho, renavigo cf. pervehor
  revelo, -avi i.q. aperio, in lucem profero; Gertz M :revelatio = actio revelandi RH
  reverentia, -æ i.q. pudor ac metus cum observantia coniunctus; Gertz M = honor 1 c.gen. a obi. b defin. 2 sine gen.
  revereor, -itus sum, -eri i.q. observo simul et metuo
     reverendus, -a, -um i.q. venerandus, venerabilis, magnificus (vi gerundivi vanescente)
     reverens, -tis i.q. plenus reverentiæ
     reverenter i.q. cum veneratione; Gertz M : reverentissime = summo cum honore;reverentissimus = reverendissimus
  reversio, -nis i.q. actus revertendi, regressio 1 generatim 2 speciatim a i.q. reditus, restitutio ex exsilio b de re militari i.q. reditus
  revertor, -ti, -sum, -ti i.q. regredior, redeo, revenio 1 abs. 2 additur ad 3 additur in 4 additur per5 additur acc. 6 additur unde a : a / ab b: e / ex c: inde d abl.
  revincio, -xi, -ctum, -cire i.q. vincio, arte vincio 1 proprie 2 translate
  reviresco, -ui, -escere translate i.q. rursus viresco
  reviso, -si, -sum, -ere 1 i.q. iterum viso 2 i.q. adeo ut videam
  revocabilis, -e de eo qui revocari potest 1 proprie 2 translate
  revocatio, -nis i.q. actus revocandi exsules
  revoco, -avi I i.q. retro voco, retraho, reduco A proprie 1 additur ab 2 additur ex 3 additur in 4 nude B translate 1 additur ab 2 additur ex 3 additur ad 4 additur in II i.q. rescindo III i.q. recordari facio IV i.q. desisto ab V i.q. retraho VI i.q. renovo; Gertz M = reedificare VII coerceo
  revolvo, -vi, -utum, -vere 1 proprie i.q. volvo, circumvolvo 2 translate i.q. recenseo, volvo; Gertz M revolutus = evolutus i.e. ex Adam multi anni evoluti sunt
  *rex, -gis de eo qui habet summum imperium alicuius regionis aut populi aut urbis 1 generatim pl. 2 voc. 3 app. nomen proprium 4 c.gen. a: loci b: incolarum vel pron.poss.c: egentium 212, 26 5 nude
  rhythmus, -i m. de versuum symmetria, de modis
  rictus, -us m. 1 de ore bestiæ aperto a abs. b c.gen. 2 de ore hominis
  rideo, -si, -sum, -dere i.q. derideo a c.acc. b c.acc.c.inf. 2 i.q. risum edo, cachinnum tollo
  ridiculosus, -a, -um i.q. ridendus, ridiculus
  ridiculus, -a, -um de iis quæ risum movent 1 attributive 2 c.acc. c.inf.
  rigens, -tis i.q. durus, rigens (rigidus, horrens RH)
  rigidus, -a, -um i.q. durus, asper, horridus 1 proprie 2 translate
     rigide i.q. severe
  rigo, -avi i.q. imbuo, madefacio
  rigor, -is 1 proprie i.q. duritia a generatim b de torpore mortis 2 translate i.q. acerbitas, inhumanitas a abs. b c.gen.
  rima, -æ i.q. fissum 1 abs. 2 c.gen.
  rimatim i.q. per rimas
  rimor, -atus sum, - ari i.q. diffindo a: c.acc.et abl. b sine abl. 2 translate a i.q. scrutor, sciscitor, exploro b i.q. pernavigo;rimor flumina = aquam quaerere Gertz S 161, 14
  rimosus, -a, -um i.q. rimis plenus
  rimula, -æ i.q. rima parva
  ripa, -æ i.q. litus fluminis
  risus, -us m. i.q.actus ridendi, cachinnatio, ludibrium
  rite 1 i.q. recte, iuste 2 i.q. ritu
  ritus, -us m. I sensu strictiore i.q. cærimoniæ A generatim B spectat ad religionem christianam 1 c.gen. 2 sine gen. C fere i.q. fides II sensu latiore i.q. mos, usus; Gertz M ritus = fasA abs. B c.gen. 1 moris sensu prævalente 2 moris sensu vanescente, fere i.q. instar
  rivolus, -i 1 i.q. rivus parvus 2 in imagine de sanguine; Gertz M : rivuli compassionis, rivulus sermonis
  rivus, -i 1 i.q. flumen, amnis 2 i.q. alveus manu factus
  rixa, -æ 1 i.q. altercatio, controversia, iurgium 2 i.q. duellum
  rixor, -atus sum, -ari i.q. altercor
  robigo, -inis f. 1 proprie fere i.q. (RH?). ærugo, ferrugo (sed nonnisi de frumentoRH) 2 translate i.q. tempus edax rerum
  roboro, -avi i.q. confirmo, corroboro 1 proprie 2 translate
  robur, -oris n. I sensu strictiore A de quercu, ilice B de duritie rerum 1 de fuste ;66, 24 de clava Thoronis 2 de hasta 3 de tigno 4 de scamno C de lapidibus II sensu latiore A i.q. vis 1 generatim a c.gen. b abs. 2 animantium a c.gen. b abs. 3 rerum incorporalium a c.gen. b abs. B i.q. potentia C i.q. fortitudo militaris: sive copiæ electæ 1 c.gen. 2 abs. D i.q. virtus 1 c.gen. 2 abs. E præsidium
  robustus, -a, -um i.q. firmus, validus 1 subst. 2 adi.
  ® rogationum dies = tres dies Ascensionem domini praecedentes (danice gangdage;teutonice Bittgänge;rogationes/supplicationes etiam 25-4 pro sanctus Marcus ; alio loco Fratres Arvales)
  rogatus, -us m. i.q.preces, rogatio
  rogo, -avi I i.q.interrogo, quæro A additur quæstio indirecta 1 aliquem 2 aliquid 3 nude B sequitur super C nude 1 aliquem 2 aliquid 3 oratione directæ insertum II i.q. peto, flagito, hortor A aliquem 1 nude 2 sequitur (obi.) c. inf. 3 additur ut B sine acc.
  rogus, -i 1 sensu strictiore de strue lignorum ad mortuos cremandos facta a abs. b c.gen. 2 sensu latiore de igne
  ® roncinus/runcinus = equus arator RH
  ® ros-ris (teutonice Tau) Gertz S 117, 9 ros supernæ virtutis Gertz = imber, pluvia
  roscidus, -a, -um i.q. rore madefactus
  roseus, -a, -um i.q. rosæ colorem habens
  rostratus, -a, -um i.q. rostro præditus
  rostrum, -i 1 de avis ore 2 de anteriore navis parte, prora a generatim b de suggesto oratorio
  rota, -æ i.q. orbis, quo circumacto currus procedit; Gertz M: rota penalis (gr.trokhos) qua aliquis torqueturRH
  roto, -avi 1 i.q. vibro 2 mediopassive i.q. volvor; Gertz M :aliquem rotâ torquereRH
  rotula, -æ i.q. rota
  rotunditas, -tis i.q. forma rotunda
  rotundus, -a, -um i.q. circuli figuram habens, globosus 1 proprie 2 translate i.q. aptus, bene compositus
  rubellus, -a, -um i.q. colore fere rubro
  rubens, -tis i.q. ardens, flagrans
  ® rubêtum < rubus Linn. = virgulta (plur.)
  rubicundus, -a, -um i.q. rubore plenus, ruber
  rubigo, -inis vide robigo
  rubor, -is I proprie A de rebus B de vultu hominis 1 erubescentis a c. adi. b nude 2 irascentis 3 in imagine de animo II translate A i.q. pudor, verecundia 1 c.gen. 2 c.adi. 3 nude B i.q. indignatio, ira C i.q. dedecus, ignominia 1 c.gen. a de iis quibus contumelia exprobratur b de rebus contumeliam præbentibus 2 c.adi. 3 nude
  ® rubrica = titulus capituli semper ruber est > rubrica (sc.terra)
  ® rubricare Gertz S 144, 6 id quod rubet
  ® rubus = vepres
  ructatio, -nis i.q. actio ructandi, vomitus
  ructor, -atus sum, -ari i.q. ructum emitto
  rudens, -tis i.q. funis nauticus
  rudimentum, -i i.q. primum principium artis
  rudis, -e 1 proprie i.q. non factus, non dolatus 2 translate a i.q. impolitus, iners b i.q. ignarus, imperitus
  ® ruditas = stultitia, ignorantia Gertz S Append, 3, 5
  ® rudo, -rudivi, -ere = gemo, -ui, -itum, -ere Gertz M/RH
  ruga, -æ i.q. plicatura et quasi sulcus in cute contracta
  ® rugire = leones rugiunt, vacchae mugiunt. Gertz S 102, 1;rugitus m. 331, 26
  ruibundus, -a, -um i.q. ruens
  ruina, -æ I i.q. i.q. casus, lapsus A proprie 1 generatim 2 speciatim de ædificiis sim. a c.gen. b abs. B translate 1 c.gen. vel pron.poss. 2 abs. II metonymice de ipsis ruderibus (< rudus, -erisRH); ruina = impetus caecus Gertz S 63, 13
  ® ruminare de homine qui iterum manducat > qui frequenter et submissa voce inter se colloquuntur Gertz S 306, 14
  rumor, -is i.q. sermo in populo de recenti re dispersus, in bonum vel in malum sine certo auctore 1 c.gen. 2 c.adi. 3 nude; Gertz S 427, 24 = nuntius
  rumpo, -pi, -ptum, -mpere 1 proprie i.q. frango, dissolvo a de rebus b de hominibus 2 in imagine 3 translate a i.q. violo b i.q. intermitto, finio
  ® runcinus = equus = iumentum >< palafridus quod vide
  ruo, -i, -ere 1 i.q. cum impetu moveor a abs. b additur quo 2 i.q. collabor, cado a res b homines
  rupes, -is f. 1 i.q. mons præruptus, saxum (danice fial>fjæld) 2 i.q. saltus, hiatus montis
  ruptio, -nis i.q. scissio
  ® ruptura < (di)rumpi = fractura membri
  ruralis, -e i.q. ad rus pertinens, rurestris
  ruricola, -æ g.c. i.q. agricola, rusticus
  *rursum 1 i.q. denuo, iterum, rursus 2 i.q. deinde, postea 3 i.q. vicissim 4 in enumeratione 245, 21 tum...item....rursum 5 in colloquio responsum inducit
  rursus (v. nunc) 1 i.q. contra 2 i.q. vicissim
  rus, -ris n. ( Gertz S 103, 21 rus f. gen.) 1 de terra 2 de arvo aratro colendo vel culto 3 de agro civitati vicino 4 de terra firma
  ® rusticalis = rusticans/ rusticus (peiorative) Gertz S 414, 25
  rusticanus, -i m. i.q. agricola, rusticus
  rusticitas, -tis 1 i.q. cultus, habitus agrestis 2 i.q. virtus agrestis
  rusticus, -a, -um 1 i.q. agrestis, rusticis aptus 2 fere i.q. rudis, asper
  ® rutheri = ritteri Gertz M: milites
  rutilans, -tis i.q. rutilus
  ® rutilare = fulgere Gertz S 24, hymn., 18
  rutilus, -a, -um i.q. flavus, luteus; = fulgens Gertz S 281, 39  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z |

  PræfatioAd usumIndex abbreviationumTota editio 1996Tota editio 1997