Asger Poulsen


Frederiksborg Statsskole i Hillerød var en af de første skoler, der indførte sløjd, og det var allerede under den gamle rektor Carl Berg (1812-1895), der var rektor indtil 1889. I perioden 1888-1923 var Kresten Korsgaard sløjdlærer. 1923-1932 var cand.polyt. A. Bøggild skolens sløjdlærer; det sidste år havde fysiklærer Mønsted to mellemskoleklasser i sløjd. Fra 1932 blev sløjdtimerne varetaget af adjunkt Poulsen, der var på Frederiksborg Statsskole i 40 år: 1931-1971. I 1971 blev sløjdlokalet nedlagt. Den sidste sløjd havde været i 1. realklasse. Tidligere havde der været sløjd på alle fire mellemskoletrin og i realklassen.

I skolens årsskrift 1970-71 står der:
Lektor Asger Poulsen har modtaget afsked på grund af alder fra sit embede som lektor ved Frederiksborg Statsskole fra 31. juli 1971 at regne.
Lektor Poulsen blev ansat ved Frederiksborg Statsskole i 1931, udnævnt til lektor pr. 1. januar 1948. I en 10 års periode fra 1936 til 1946 deltog han i skolens skriftlige inspektion.
Lektor Poulsen har i årenes løb dækket et stort område inden for skolens liv. Tysk og religion har været de egentlige fagområder. Der er ved afskeden grund til at lade blikket gå tilbage til årene fra 1940 fremefter til først mellemskolens afvikling og nu til realafdelingens ophør. Hermed afsluttes også den tid, hvor sløjd kunne dyrkes her ved skolen, et fag, hvis pædagogiske muligheder blev udnyttet af lektor Poulsen i så høj grad, at der på den gamle statsskole var tilslutning til frivillig sløjd med lektor Poulsen tre eftermiddage om ugen. Mange gamle elever vil med glæde mindes de hyggelige eftermiddagstimer med interessebetonede aktiviteter. Det skal også nævnes med tak, at lektor Poulsen som formand for Frederiksborg Musikforening og som aktiv fløjtespiller i orkestret har ydet en stor indsats i byens musikliv.
Frederiksborg Statsskole ledsager sit farvel til lektor Poulsen med en varm tak for medarbejderskab og kollegialt samvær gennem 40 år og med ønsket om mange gode dage i kommende tjenstefri år.

I Magister-Staten 1962 står der følgende:1933

Hans Reckweg fortæller i sine erindringer fra skoletiden, at Poulsens sløjdtimer var henlagt til et kælderlokale i de bygninger, der brugtes indtil 1959. På den nye skole på Carlsbergvej var sløjd i et rigtigt lokale i stueetagen.

Asger Poulsen blev Frederiksborg statsskoles sidste sløjdlærer. Ved slutningen af 83 års sløjdundervisning meddelte Poulsen til skolens årsskrift følgende undervisningsplan:
SLØJD 1. real drenge: Undervisningen ledes efter Dansk Skolesløjds system. Modeller: Ærmebræt og ishockeystav. Mellemarbejde: Tømrerknude.Fra: Frederiksborg Gymnasium 1630-2005 af Steen Christophersen og Niels Kristian Steensberg. Hillerød 2005.