Kresten Korsgaard

Kresten Korsgaard var sløjdlærer på Frederiksborg Statsskole 1888-1923.
Han var medlem af Dansk Sløjdlærerforening.
Kresten Korsgaard var født 24. februar 1852 i Gjerlev sogn & herred, Randers amt. Han blev døbt Chresten Korsgaard Christensen, hvilket ved kongelig bevilling af 19/12 1890 ændredes til Kresten Kristensen Korsgaard. Han var gift med Emilie Korsgaard, født 1. juli 1850 i København. Ægteparret flyttede fra København til Hillerød i 1888. Rektor Carl Berg på Frederiksborg Statsskole var en foregangsmand, der indførte sløjd på skolen. Familien Korsgaard boede Helsingørsgade 47. En ugift datter, Dora, født 30. december 1890 i Hillerød, var lærerinde.
En tidligere elev på skolen (1886-1894) har skrevet: »den hyggelige og rare Sløjdlærer Korsgaard, som var umaadeligt populær...«

Kilde: Billede fra Lokalhistorisk Arkiv Hillerød; i: Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune Nr. 3, august 2001, side 9. Ovenstående er et udsnit af gruppebilledet med lærerkollegiet i 1922.