Peder Moos finpudsede med høvlspåner

Peder Moos

Peder Moos var født 27. januar 1906 i Nybøl på Sundeved i Sønderjylland og døde i Bredebro 1. april 1991. Hans forældre var gårdejer Peder Moos og hustru Magdalene; og Peder Moos var gift med Ragnhild Moos, født Lorentzen (25.12.1909-29.11.1996). Ægteparret ligger på Brede Kirkegård.

Uddannelse

Elev på Askov Sløjdskole 1920-21. I lære hos snedkermester Kornbech i Nybøl 1921-22 og udlært hos Knud Nørrelund i København 1922-25. Arbejdede 1926-29 i Paris, Geneve og Lausanne. Egen virksomhed 1935-56 i Bredgade i København og samtidig elev på Kunstakademiets aftenskoler hos arkitekt Kaare Klint 1936-38 og hos billedhugger Utzon-Franck 1938-40. Siden 1962 egen virksomhed i Bredebro.

Stillinger

Lærer på Askov Sløjdskole 1929-31, ansat hos snedkermester Peter Petersen 1931-35, lærer på Teknologisk Institut 1941-43, Københavns kommunes aftenskole 1950-53, leder af træsløjdafdelingen på Den danske Husflidsskole i Kerteminde 1956-62, den norske stats lærerskole, Baker 1962-65 (kurser), Tønder Seminarium 1964-65 og Bredebro Aftenskole 1968.

Udstillinger

Snedkerlavets udstillinger fra 1938-56. Haandarbejdets Fremmes udstillinger i ind- og udland 1940-63. Særudstilling i Stockholm 1948 og Løgumkloster 1971. Dansk Kundsthåndværks udstillinger i ind- og udland, bl.a. »Deense Kunsthandwerk«, Gemeente Museum, Haag 1948, »Design in Scandinavia«, USA 1954-57 og »The Arts of Denmark« Metropolitan Museum of Art, New York 1960-61.

Peder Moos

Legater

Hirschsprungs legat. C. Olesens legat. Hofjuveler Poul Michelsens jubilæumslegat. Ole Haslunds legat. Nationalbankens Jubilæumsfond 1970. Det Sønderjyske Fond. Gertie Wandels legat.

Officielle køb

Kunstindustrimuseet, København. Nationalmuseum, Stockholm. Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim. De Sønderjydske Foreningers bryllupsgave til tronfølgerparret. Bredebro kirke.

Kilder og henvisninger