Valdemar Carlsen


Peter Christian Valdemar Carlsen, født 4. februar 1879 i København, død 1960.
Valdemar Carlsen var søn af skomager Christian Julius Carlsen og hustru Sophie Theodora, f. Willumsen. Gift 24. juni 1905 med Elna Caroline Christine, f. Svendsen, f. 24. juni 1879 i København.
Carlsen var uddannet billedskærer, men han begyndte at undervise i sløjd, fordi billedskærerfaget fik trange tider.
Han tog sløjdlærereksamen fra Dansk Sløjdlærerskole i 1922.
Kursus på Statens Tegnelærerskole i 1925.
Han var vikar for sløjdinspektør Krog clausen på Lollandsvejens skole, når der var behov, fordi Krog Clausen skulle til møde eller på inspektion. Gennem Krog Clausen kom Carlsen endvidere til at varetage hvervet som censor ved sløjdlærereksamen.
1. februar 1927 sløjd- og tegnelærer ved Frk. Søeborgs Døvstummeskole.
1. august 1929 sløjdlærer på Gregersens Skole og fra 1932 tillige sløjdlærer på Statens Institut for Talelidende.
Sløjdlærer Chr. Andersens skalamodel af en sløjdsal forblev i Amerika, hvor den var udstillet, men Krog Clausen overtalte Carlsen til at lave en tilsvarende model af en sløjdsal. Den stod i mange år på Dansk Sløjdlærerskole på Værnedamsvej, men blev flyttet til Dansk Skolemuseum i Rådhusstræde. Den er udført i 1/5 størrelse og meget detaljeret og minutiøst.
Carlsen var medlem af KFUM og var søndagsskolelærer. Han har også udført en række billedskærerarbejder for kirker.

Kilde: DSS4-517, DSS4-703; DS1960-3-017.