Chr. Andersen (1859-1937)

Fra Jens Thamdrups sløjdhistorie 1946:
Ved skolen på Skt. Hans Torv blev det Chr. Andersen og efter ham N.P.J. Hanstad, der blev skolens første sløjdlærere.
Chr. Andersen var først uddannet som snedker og tog derefter lærereksamen. 1889 kom han i forbindelse med Dansk Skolesløjd og tog 1892 sløjdlærereksamen fra Dansk sløjdlærerskole. Gennem en lang årrække var han derefter kursuslærer på Dansk Sløjdlærerskole, tog også sløjdkursus på Nääs, hvorfra han hjembragte en særdeles fint udført modelsamling. Andersen var ikke blot en meget dygtig sløjdlærer, men et teknisk Snilde. Derom vidner hans udførelswe af en fuldt monteret sløjdsal med alt tilhørende sløjdværktøj i 1/7 størrelse, udført til verdensudstillingen i Chicago 1893.
1894 blev Andersen ansat som lærer ved Skt. Hansgades Kommuneskole, og da sløjden året efter indførtes som frivilligt fag ved skolen, blev han dens første sløjdlærer med alle betingelser for at give sløjden den bedst mulige start. Her virkede han som sløjdlærer til 1. maj 1901, da han efterfulgte lærer Attrup som sløjdlærer ved Solbjergvejs Skole på Frederiksberg, hvor han virkede til sin afsked fra skolevæsenet 1929. Det var en nydelse både på Skt. Hans Torv og siden på Solbjergvejs Skole at overvære hans sløjdundervisning og at se hans sløjdudstillingr ved årsafslutningerne. Både som sløjdlærer og sløjder var han en af fagets ypperste.
Chr. Andersens afløser som sløjdlærer ved Skt. Hansgades Skole blev cand.phil. N.P. Jensen Hanstad.
Kilde: DS1937-2-028f. - Thamdrup 1946.