James Bigler

James Bigler i Roskilde har været kasserer i Danmarks Sløjdlærerforenings Midtsjællandsafdeling.
En af hans sønner er Jonas Bigler, der er formand for lokalafdelingen og hovedstyrelsesmedlem.
James har skrevet artikler om sløjd og fotograferet.