Jonas Bigler

Jonas Bigler (f. 1975), St. Merløse, hovedstyrelsesmedlem i Danmarks Sløjdlærerforening. Lokalformand (Roskilde/Midtsjælland). Søn af James Bigler. Især aktiv inden for smedning. Nu efterskolelærer.

Kilde: S2003-3-97 og S2006-3-88