Conrad Iversen


Conrad Iversen var rektor på Frederiksborg Statsskole 1889-1902.
Født 19. september 1833 i Stevelt i Øsby Sogn ved Haderslev. Død 26. december 1918.
Student fra Kolding lærde Skole 1852.
Cand.phil. 1853.
Cand.philol. 1857.
Gift med Christine Jørgensen 1858.
Adjunkt i Haderslev 1858-1864.
Overlærer i Horsens 1875.
Ridder af Dannebrog 1878.
Rektor i Horsens 1881-89.
Rektor for Frederiksborg Statsskole 1889-1902.
Dannebrogsmand 1898.
I 1864 fik Iversen udgivet Kortfattet Islandsk Formlære til Skolebrug og senere Kortfattet tydsk Grammatik.
I 1901 indstiftedes Conrad Iversen og Hustru Christine Iversen født Jørgensens Legat til Uddannelse for unge Kvinder.
Den senere undervisningsminister Hartvig Frisch var dattersøn af Conrad Iversen. Frisches mor var Anna Marie Iversen, født 12. maj 1867 Parcelvej 45, Sankt Johannes Sogn.

Lektor Einar Gjerløff skrev:
»Da rektor Conrad Iversen som pensionist i 1902 forlod »Frederiksborg lærde Skole«, som Frederiksborg Statsskole dengang hed, befandt skolen sig i en tilstand, hvor dens nedlæggelse alvorligt overvejedes. Den havde kun 67 gymnasiee1ever. Den »elementarskole«, som var blevet optaget i 1889, talte 109. Men den nye skolelov, »Loven om højere Almenskoler 1903«, reddede den«. (Fra FSS under fire rektorer).

Kilde: Kornerup: Frederiksborg Statsskoles Historie. 1933.