Sløjdhistoriske personer

Allingbjerg, Curt

Curt Allingbjerg (f. 1928) ved siden af Keld Pedersen (1913-2002) i 1966.
Allingbjerg blev lærer i 1952, sløjdlærer 1953, 1955-1966 kursuslærer på Dansk Sløjdlærerskole og 1966-1976 forstander,
dernæst seminarielærer på KDAS
Se: Wiki

Andersen, Chr.

København
Som håndværker knyttet til Dansk Skolesløjd fra 1889;
sløjdlærereksamen 1892
lærer på Dansk Sløjdlærerskole
rådgiver i sløjdspørgsmål for skoledirektør Joakim Larsen på Frederiksberg
Nekrolog i Dansk Skolesløjd 2, 1937, s. 29ff. - Foto i Jens Thamdrup: Sløjdundervisningen i Københavns Kommuneskoler 1895-1945. Kbh. 1946.

Beyerholm Fraas, Johs.

født 12. november 1879 i Valdby ved Helsinge
lærer på Valby Skole 1904-1945, sløjdlærereks. 1903
Foto i Jens Thamdrup: Sløjdundervisningen i Københavns Kommuneskoler 1895-1945. Kbh. 1946.

Christiansen, Bent

Bent Christiansen
sløjdskoleforstander og derefter seminarierektor
Se Wiki

Cygnæus, Uno

Uno Cygnæus
Finsk sløjdinnovator
Se: Wiki

Dall, Hans

Hans Dall (22.6.1888-23.7.1964)
kursusleder i Dansk Skolesløjd 1916-1948
Født i Firgaarde som søn af lærer Hans Dall. Gedved Seminarium 1909.
1912 vikar København. Fra 1923 lærer på Korsør Byskole.
Nekrolog i Dansk Skolesløjd 1, 1965, p. 11

Dam, Axel

Axel Dam (1868-1936)
politiker, lærer, sløjdmand
sløjdskoleforstander
Se: Wiki

Erenbjerg, Axel

Peder Axel Jakobsen Erenbjerg (5.2.1899–13.11.1979), Ringe, født i Sønder Broby
Husflidsmand. Sløjdlærer. Kursusleder på Askov Sløjdlærerskole gennem 15 år.
Bestyrelsesmedlem i Sløjdforeninen af 1902 fra 1948–1963.
Æresmedlem af Sløjdforeningen af 1902 og Danmarks Sløjdlærerforening.

Eriksen, Peder

Født 22.10.1893 på Frederiksberg. Fra 1930 lærer på Husum Skole.
Bestyrelsesmedlem i Københavns Kommuneskolers Sløjdlærerforening
Foto i Jens Thamdrup: Sløjdundervisningen i Københavns Kommuneskoler 1895-1945. Kbh. 1946.

Galatius, Gunnar

Gunnar Galatius (1888-1975)
Sløjdinspektør i København
Se: Wiki

Grüttner, Ernst

Sløjdskoleforstander Ernst Grüttner (1931-1986)
Se: Wiki

Gaarde, Benny

Benny Gaarde, cand.pæd.
Forstander for Dansk Sløjdlærerskole fra 1999

Halvorsen, Gerhard Peter

(05.09.1871-26.05.1952)
Sløjdlærereksamen 1903
lærer i København og kursusleder i fysiksløjd på Sløjdlærerskolen
sløjdkonsulent for Skoledirektionen i Kbh.
Lærer ved Øresundsvejens Skole 1894, Østrigsgades Skole 1907
og Lergravsvejens Skole*) 1918, afsked 1936
Konstruktør af et stort antal savemodeller
Foto i Jens Thamdrup: Sløjdundervisningen i Københavns Kommuneskoler 1895-1945. Kbh. 1946.
*) skolen blev indviet 02.09.1918 og skiftede navn til Sundpark Skole i 1942
Se nekrolog fra Dansk Skolesløjd.

Hanstad, N. P. Jensen

Sløjdlærer på Nørrebros Latin- og Realskole og Skt. Hansgades Skole.
G. F. Krog Clausens sløjdlærer,
undervist i Dansk Skolesløjd fra efteråret 1887
Foto i Jens Thamdrup: Sløjdundervisningen i Københavns Kommuneskoler 1895-1945. Kbh. 1946.

Illum, Bent

Bent Illum, cand.pæd., PhD
Se: Wiki

Ingwar, J.Fr.

København
Født 18. marts 1876 som John Frans Laursen i Sjørslev sogn, Viborg amt;
navneændring til John Frands Ingvar 4/9-1907;
søn af husmand Hans Laursen og hustru Mette Johnsen.
Foto i Jens Thamdrup: Sløjdundervisningen i Københavns Kommuneskoler 1895-1945. Kbh. 1946.

Kjennerud, Hans Konrad

Hans Konrad Kjennerud (1837-1921)
Norsk sløjdinnovator
Se Wiki

Klarskov Jeppesen, Niels

(27.6.1885–13.2.1953)
forstander for Emdrupgård, København
Foto i Jens Thamdrup: Sløjdundervisningen i Københavns Kommuneskoler 1895-1945. Kbh. 1946.

Korsholm, Jesper Jensen

København
Lærer på Dansk Sløjdlærerskole fra 1886 samt ved Enghavevejens Skole.
Foto i Jens Thamdrup: Sløjdundervisningen i Københavns Kommuneskoler 1895-1945. Kbh. 1946.

Krog Clausen, G. F.

G. F. Krog Clausen (1880-1949)
Sløjdskoleforstander
Se: Wiki
Krog Clausen i Dansk Sløjdlærerskoles modelkammer

Kyndal, Poul

(27.9.1894–19.1.1971)
Lærer på Vognmandsmarkens Skole i København
Bestyrelsesmedlem i Københavns Kommuneskolers Sløjdlærerforening
Medlem af Modeludvalget 1941-1948
Foto i Jens Thamdrup: Sløjdundervisningen i Københavns Kommuneskoler 1895-1945. Kbh. 1946.

Langvad, Jørgen

Jørgen Ring Langvad, Frederiksberg
Formand for Dansk Sløjdlærerforening 1952-1958 og medstifter af Sløjdlærernes Fællesrepræsentation

Meldgaard, Søren Larsen

Søren Larsen Meldgaard (1850-1894)
Grundlægger af og forstander på Askov Sløjdskole
Se: Wiki

Malmsten, Carl

Carl Malmsten (1888-1972)
Svensk sløjdmand og arkitekt
Se Wiki

Mikkelsen, Aksel

Sløjdskoleforstander Aksel Mikkelsen (1849-1928)
Se: Wiki

Mogensen, Jørgen

Jørgen Mogensen (*1948)
EMU-redaktør, ministeriel sløjdkonsulent 1996-2003
Se emu og Wiki

Nielsen, Anders

Anders Nielsen (1864-1950)
Sløjdskoleforstander i Askov 1908-1938
Se Wiki

Nielsen, Mogens

Professor Mogens Nielsen, f. 1931
Har bl.a. skrevet Sløjd, Træk af fagets Idehistorie

Nielsen, Theodor Viggo

Theodor V. Nielsen, Skårup
Formand for Sløjdforeningen af 1902
Født 1935, dimitteret fra Skårup Seminarium 1957, ansat på Overlund Skole i Asmild-Tapdrup kommune (ved Viborg) 1957-64, Skårup Seminariums Øvelsesskole 1964-74,
1973-2003 seminarielærer i sløjd og skrivning på Skårup Seminarium

Pedersen, Johannes Sole

Johs. Sole Pedersen (*1930)
Se wiki

Pedersen, Keld

Keld Pedersen (1913-2002)
Sløjdskoleforstander
Sløjdinspektør
Se: Wiki

Rasmussen, Rasmus Christian

R. C. Rasmussen (31.03.1887–15.11.1965)
viceinsp. på Frederiksberg
Æresmedlem af Dansk Sløjdlærerforening
formand i 27 år, redaktør af »Dansk Skolesløjd«
Nyelandsvej 18, 1.th., Frederiksberg
Se: Wiki

Rasmussen, Theodor

Peter Theodor Marius Rasmussen (15.02.1891–25.08.1955)
Skoleinspektør på Matthæusgades Skole i København, Ridder af Dannebrog,
kursusleder i træ- og småsløjd på Dansk Sløjdlærerskole.
Lærereksamen 1912. Bl.a. lærer på Enghavevejens Skole.
Lærer ved Københavns kommunes skolevæsen fra 1. april 1914, 40-års jubilæum i 1954
Har været formand for Københavns Kommunes Sløjdlærerforening
Boede Bandholmvej 11, Valby. Nekrolog i Dansk Skolesløjd 4, 1955, p.56f.
Født på Bregninge Skole på Ærø som søn af førstelærer Rasmus Peter Rasmussen (f. 1855),
Foto i Jens Thamdrup: Sløjdundervisningen i Københavns Kommuneskoler 1895-1945. Kbh. 1946.

Rathje, Hans

Skoleinspektør Hans Villum Aksel Rathje (14.05.1889–1947), Kbh.
Født på Arnakke Skole, Aagerup Sogn.
Sløjdlærereksamen 1924; kursusleder på Dansk Sløjdlærerskole
Fra 1. dec. 1931 forstander på Dagsarbejdsskolen.

Richardt, Poul

København
Ejer af Richardts Sløjdinstitut
Foto i Jens Thamdrup: Sløjdundervisningen i Københavns Kommuneskoler 1895-1945. Kbh. 1946.

Rosenbech, Vagn L.

Vagn Lund Rosenbech (1916-1995)
Se: Wiki
Formand for Dansk Sløjdlærerforening 1958-1976
grundlægger af Dansk Skolesløjds Forlag

Salomon, Otto

Otto Salomon (1849-1907)
Svensk sløjdinnovator
Se Wiki

Skaarenborg, Hans Hansen

H. H. Skaarenborg, Odense, født 21. april 1877 i Vissenbjerg
Æresmedlem i Dansk Sløjdlærerforening
Tømrer, sløjdlærereksamen 1908, kursusleder på Dansk Sløjdlærerskole 1907-1934
Død 3. april 1966 – nekrolog i Dansk Skolesløjd #3, 1966, s. 25
Se: Wiki

Sørensen, Aksel

Aksel Sørensen (28.11.1910-1989), Askov - Esbjerg - Ribe
Se wiki

Sørensen, Aksel

Aksel Sørensen (1928- ), København
Se Wiki
Aksel Sørensen underviser på Dansk Sløjdlærerskole

Thamdrup, Jens

Se: Wiki
Foto i Jens Thamdrup: Sløjdundervisningen i Københavns Kommuneskoler 1895-1945. Kbh. 1946.

Thomsen, Aage Ejner

f. 8.12.1900 Paarup Skole, Engesvang; sløjdlærereks. 1927
Lærer på Øresundsvejens Skole fra 1929
Formand for Københavns Kommuneskolers Sløjdlærerforening
Foto i Jens Thamdrup: Sløjdundervisningen i Københavns Kommuneskoler 1895-1945. Kbh. 1946.

Trier, Herman

Se Wiki
Foto i Jens Thamdrup: Sløjdundervisningen i Københavns Kommuneskoler 1895-1945. Kbh. 1946.

Vemmer, Hans

Hans Vemmer (1895-1954)
Se: Wiki
Foto i Jens Thamdrup: Sløjdundervisningen i Københavns Kommuneskoler 1895-1945. Kbh. 1946.

Vynne, Poul

Poul Vynne (1906-1971)
Forstander for Askov Sløjdlærerskole
Se Wiki

Work, Arne

Arne Work underviser i metalsløjd på Dansk Sløjdlærerskole.
Han var lærer på Dyssegårdsskolen i Gentofte.

Askov

Askov Sløjdskole
Længst til venstre: Jørgen Rasmussen Kirkebjerg

Dansk Sløjdlærerskoles lærere 1934

Gunnar Galatius (1888-1975), Marius Gerhard Nielsen (1891-1970), Theodor Rasmussen (1891-1955), Gustav Frederik Krog Clausen (1880-1949), Hans Hansen Skaarenborg (1877-1966), Rasmus Christian Rasmussen (1887-1965), Hans Dall (1888-1964)

Dansk Skolesløjds 50-års jubilæumsudstilling i Rådhushallen 1935

Bag Galatius hænger et billede af Aksel Mikkelsen, og bag frk. Munck et billede af Herman Trier

Afgangsholdet fra Dansk Sløjdlærerskole i august 1933

Afsluttende Kursus 1933. I første række: Johs. Peder Olsen (Tårbæk); Karl Johs. Madsen (Aalborg); ???; sløjdskoleforstander G.F. Krog Clausen (Frederiksberg); kursusleder H.H. Skaarenborg (Odense); Arne Petersen (Hillerød); Svend Ulander (Hillerød); Th. Eyvind Thomasen (Esbjerg). I mellemste række: ???; Knud Henning Arnkvist (Karise); H. Otto Bärenholdt (Rønne); ???; ???; Aage B. Eriksen (Haslev). I bageste række: Anders Peter Olesen (Hjørring); Ludvig E. Guldborg (Søllerød); Esther Levy (Nakskov); ???; Paul M. Skou (Lemvig).
— De sidste 5 dimittender kender vi navnene på; men hvem kan hjælpe med at fordele dem på ansigterne? Det er: P.A. Andersen (Odense), A. Chr. Lundgaard Christensen (Kalundborg), Holger Kunst-Hansen (Kalundborg), Eigil Chr. Sørensen (Randers) og V. Thomsen (København).

Gruppebillede fra Dansk Sløjdlærerskole i oktober 1946

Sløjdere på kursus i København
Imellem nr. 47 og nr. 4 sidder skolens forstander G.F. Krog Clausen i forreste række uden nummerangivelse

Gruppebillede fra Dansk Sløjdlærerskole 1947

Sløjdere på kursus i København

Gruppebillede fra Dansk Sløjdlærerskole 1948

Sløjdere på kursus i København


Links:
Kategori Sløjd på Wikipedia
Sløjd på Wikipedia med links til underemner
EMU's biografier over sløjdhistoriske personer
Dansk Sløjdlærerforenings medlemsliste 1912
Askov Sløjdlærerskole, 1933
Dansk Sløjdlærerskole, 1933
Askovforstandere
DS-forstandere.

Påbegyndt: Sløjdlærernes blå bog.

Anna Sandströms skola Stockholm 1911/12. Først i 1960'erne blev træsløjd en rettighed for skolepiger i Sverige. I Danmark skete det først i midten af 1970'erne.