Søren Vælds

Søren Vælds, Varde, født 9. oktober 1946 i Esbjerg, er fagsbogsforfatter og lærer.

Han tog lærereksamen fra Esbjerg Seminarium i 1970 med dansk, historie og svømning som linjefag.
Uddannelsen i træsløjd på Askov Sløjdlærerskole blev afsluttet i 1968, dernæst videregående sløjd i Esbjerg 1979 og metalsløjd i Esbjerg 1985. Stentøjskeramik for viderekomne i Kerteminde 1983, lerdrejning og arbejde med brændefyrede ovne i Esbjerg 1983, sprogpædagogisk modul Dansk som andetsprog 120 timer, 1998.

Ansat på Forældreskolen i Århus 1970-1979.
Ansat i Esbjerg kommune fra 1979 til i dag.
Lærer på Vestervangskolen i Esbjerg med sløjd, billedkunst, idræt og undervisning af tosprogede elever.
Underviser i keramik i Sædding Aftenskole.

Søren Vælds er medlem af redaktionen for Dansk Skolesløjds Forlag fra 2007 og næstformand siden 2009.
Suppleant for bestyrelsen af Skolekredsen for Sløjdhøjskolen i Esbjerg siden 2009.
Bestyrelsesmedlem i Ribe Amts Sløjdlærerforening (lokalafdeling af Danmarks Sløjdlærerforening) og formand 1985-2005. Søren Vælds har undervist i DOF Sædding Aftenskole i keramik og sløjd fra 1994, hvilket falder godt i tråd med hans interesse i højskoletanken om almen dannelse. Han har været formand siden 1999 i aftenskolen.

Søren Vælds er forfatter af artikler i SLØJD, bøger til sløjd, SFO og undervisning af tosprogede. Han har haft udstillinger på Sløjdhøjskolen i Esbjerg, Amtscentralen i Esbjerg og Amtscentralen i Odense, og han har været igangsætter og kursusleder af arrangementer under Voksenpædagogisk Center. Som amtscentraludgivelser var Træskæring (1979) og Masker (1985) forløbere for de nedenfor anførte udgivelser om samme emne.
Han har lavet kogekar, krus skærebrætter, skeer, gudestøtter m.v. til Jernalderbyen i Guldager og fundet frem til, hvordan de udvandt jern af myremalm i tidlig jernalder i samarbejde med Olfert Voss og Michael Nissen. (Se artiklen i Mark og Montre årgang 2007). Hans interesse for museumsarbejde er stærk.
Da Søren Vælds fik sin første bog ud på Dansk Skolesløjds Forlag i 1982, var det ganske nyt for forlaget at udgive materiale fra en askovuddannet sløjder, for forlaget var netop i 1976 blevet udskilt fra Dansk Sløjdlærerforening forud for sammenlægningen med Askov-sløjdens forening, »Sløjdforeningen af 1902«, for at undgå sammenblanding af de to sløjdretninger, der havde været. Forlaget måtte stadig betinge sig loyalitet over for den mikkelsenske Dansk Skolesløjd, som de fleste i dag har glemt hvad var, og 25 år senere indtrådte Søren Vælds i forlagets styrelse.
Se: Dansk Skolesløjds Forlag (Wiki).

Artikler

Søren Vælds: Tøj på kroppen - tværfagligt emne 5.-6. klasse – hvad sløjd kan bidrage med, SLØJD 1989, nr. 2, midtersiderne.
Søren Vælds: Maskemagi - om det at bære maske. SLØJD 1994, nr. 5, side 115 ff
Søren Vælds: Jern i Vestjylland. Side 58-64 i: Mark og montre. Årgang 43 (2007).

Bøger

Søren Vælds: Bogen om træskæring, Dansk Skolesløjds Forlag, 1982. 120 sider A4. Bogen indledes med en grundig gennemgang af de relevante værktøjer og deres vedligeholdelse. Derefter følger et afsnit om værktøjernes brug - træskæreteknikken - anvendt på en serie genstande af vidt forskellig art. Senere følger et afsnit med supplerende opgaver (ideer) til træskæreopgaver. Skæring af trykklodser og deres anvendelse - trykketeknik - er også medtaget. Endelig er der givet en arbejdsvejledning med nødvendige tegninger til hjælp ved fremstilling af nogle af de genstande, hvorpå der er udført træskærearbejde. Teksten og illustrationerne - ca. 300 fotografier og tegninger supplerer fortløbende hinanden.

Søren Vælds: Uld og redskab. Notabene, 1986. 151 sider. Temasløjd.

Søren Vælds: Masker – Eksperimenterende, tværfaglig indføring i emneområdet. Dansk Skolesløjds Forlag, 1991. 64 sider A4. Vægten er lagt på det praktiske arbejde, men der gøres også rede for, hvordan dansk og orientering kan indgå i arbejdsforløbet. Der er først og fremmest fremlagt en idébank til arbejdet med det spændende emne menneskemasker.

Søren Vælds: Projekt med jernalder. Dansk Skolesløjds Forlag, 2003. Om jernalderens håndværk med anvisninger på fremstilling af maling, tøj, fløjter, signalhorn, buer og pile, knive, lertøj, mad og drikke og vejledning i træskæring, jernudsmeltning, bygning af ovne og brænding af lertøj m.m. Bogen lægger op til eksperimenter, undersøgelser og selvstændigt arbejde - ikke alene på det historiske felt, men over hele fagrækken - og ikke alene i folkeskolen, men også på andre uddannelsesniveauer. Den er rigt illustreret med over 300 billeder, hvoraf mange kan være til god hjælp og støtte ved udførelsen af de mange praktiske og kreative forsøg, der lægges op til. Efter hvert afsnit er der en meget veludbygget litteraturliste og endvidere en utrolig mængde henvisninger til hjemmesider m.m., så der over nettet kan søges nye oplysninger til forskellige emner og projekter. Med bogen følger en CD-ROM.

Søren Vælds: Ny i skole med dansk som andetsprog. Læsebog. 2003.
Bogen inddrager sløjd og bygger på learning by doing. Forlaget Tibet.

Dansk Skolesløjds Forlag
CD’en (2005) er en revideret udgave af ”Projekt med jernalder” med farvefotos hele vejen igennem, og ikke mindst med en beskrivelse af forsøgsrækken med udvinding af jern, som strakte sig over 7 år, før der kunne fremlægges en recept på udvinding af jern af myremalm.

Vælds har også skrevet en artikel i Fælles Mål i Praksis 2004: ”Boomeranger & Frisbees” side 18–29.

Søren Vælds' seneste bog, Aktiv Dannelse, (272 sider) er baseret på en mangeårig sløjdlærers erfaringer og er en god ressource for både nye og gamle sløjdlærere, der søger ny inspiration. Bogen indeholder flere inspirerende farvebilleder på hver side med tilhørende tekster, der inspirerer til små og store opgaver og projekter. Den kan ikke undværes i sløjdlærerens bibliotek, bør stå hos eleverne også; og hvis den lå hos min frisør og tandlæge, var ugebladene udkonkurreret. Det er simpelthen bogen for os, der kan lide flotte og gode farvebilleder til sløjdinspiration.

aktiv dannelse kreativ innovation motorisk udvikling sløjd håndværk kulturteknikker i Nordøstpassagen og middelalder undren erkendelse læring begrebsindlæring drama rammer matematik sport sjove snurrebasser flyvere propeller boomeranger skibe skattekiste vikinger bolig stole se lyt lær leg føl snus oplev krig fred Grønland klædedragt smykker jægere jul kreativ tænkning og modeller jernalder Guldager Jernalderby Aktiv Dannelse Martin Spangsbjerg Fanø Middelalder Jernalder Jul Lys jern myremalm grøn sløjd fugle lette og svære fri opgaver pædagogik John Dewey fremtidens sløjd alsidighed ...

Se H & D