Peter Thorsen

Peter Thorsen, født 10. juni 1945, tog lærereksamen fra Frederiksberg Seminarium i 1968 og sløjdlærereksamen fra Dansk Sløjdlærerskole i 1972.
Han har taget læseklassekursus på Skolepsykologisk Kontor 1975 og sløjdlærereksamen i metalsløjd på Dansk Sløjdlærerskole 1981 samt diverse kortere kurser, også på Dansk Sløjdlærerskole, f.eks. maskinel træbearbejdning, drejning, udvidet drejning.
Peter Thorsen blev ansat på Rådmandsgades Skole i august 1968 og blev formand for skolens AV-udvalg i 1985; bestyrelsesmedlem for Læseklasseforeningen fra 1982 til foreninens fusion med Speciallærerforeningen, hvor han efterfølgende var bestyrelsesmedlem indtil 1991. Bestyrelsesmedlem i daginstitutionen »Brønshøj ny Menighedsbørnehave« 1975-83, fra 1976 som formand. Skolenævnsmedlem ved Brønshøj Skole 1982-1990. Præliminær organistuddannelse fra Løgumkloster Kirkemusikskole 1985 og efterfølgende organist ved Fredens Kirke, konstitueret 1. januar 1980 og fastansat 1. april 1989.
Peter Thorsen har siddet i bestyrelsen for Københavns Kommuneskolers Sløjdlærerforening og har været kasserer, og han blev medlem af Modeludvalget i 1990. I perioden 2004 til 2010 sad han i bestyrelsen for Dansk Skolesløjds Forlag, det første år som sekretær og derefter kasserer.

Kilde: Thagesen: Modeludvalget.