Chr. E. Thagesen


Christian Emil Møller Thagesen, født 28. juli 1896 i København som søn af kommunal tjenestemand Chr. Møller Thagesen og hustru Marie, født Jørgensen. Gift 29. december 1929 med Vera Ingeborg, født Landén, født 13. maj 1902 i Sverige.
Efter et præliminærkursus kom Thagesen på Haslev Seminarium 1914 og tog lærereksamen 1917. Han blev 1. april 1919 som en af de første fast vikar ansat på Enghaveplads Skole; derefter 1. august 1922 fast ansat ved Sundbyvester Skole, hvor han var fra 1922 til 1929. Flyttede så til Bavnehøj Skole og blev i 1946 viceinspektør på Gasværksvejens Skole.
Havde taget gymnastikuddannelse på Statens Gymnastikinstitut samt årskursus i engelsk.
Thagesen tog sløjdlærereksamen fra Dansk Sløjdlærerskole i 1929 efter 3 sommerferiekurser med Gunnar Galatius som lærer, samt kursus hos Folke Jacobsen i Sløjd som Centralfag. Han var i 1959 på en stipendierejse til London og besøgte 3 skoler og så deres sløjdlokaler og undervisning. Ved et sløjdlærermøde på Nansensgades Skole i august 1938 blev han af forsamlingen valgt til medlem af det da stiftede Modeludvalg sammen med Jens Thamdrup, Hans Vemmer og Martin Wørle Johansen. Den 28. november 1951 blev Thagesen opfordret til at foretage fotograferingen af de sløjdmodeller, som blev udsendt, og han var nu Modeludvalgets fotograf indtil 1986, fra 1965 som attacheret Modeludvalget, da han som pensionist efter vedtægterne ikke kunne være ordinært medlem. Thagesen fortsatte i modeludvalget til 1986.
Thagesen har fremstillet en del træsløjdmodeller, hvis tegninger hertil efter 1965 fik påskriften: Ved Modeludvalget. - Sekretær 1964-79. revisor 1957-67.

Kilde: DSS1-323. - Modeludvalget 1938-1991 v/ Chr. E. Thagesen.