Jens Peter Nielsen Stenvang

Jens Peter Nielsen Stenvang, født 18. februar 1871.
1898 Askov udvidede Højskole og Statens højskolelærerkursus.
1900 årskursus i gymnastik.
1901 lærer ved Silkeborg Seminarium.
1902 gymnastiklærer ved Jellings Statsseminarium.
1904 lærer ved Jelling Statsseminarium i gymnastik, regning, skrivning og sløjd.
1919 lærer på Ranum Seminarium.

Kilde: Dimittender og lærere Jelling Statsseminarium 1841-1991.