Karl Skov

Carl Peter Andersen Skov var født 17. april 1877 i Brarup på Nordfalster som søn af skomager Jens Peter Andersen og hustru Dorthea Mikkelsen.
Lærer Peder Christian Hansen i Hårlev på Stevns (Hårlev Sogn, Bjæverskov Herred, Præstø Amt) døde i 1912. Han havde indført sløjdundervisning i 1900 med stort held. P. Chr. Hansens efterfølger – Karl Skov – der var kendt som en dygtig gymnastiklærer, var også interesseret i sløjdarbejder og videreførte Hansens arbejde i det primitive lokale i et udhus, indtil der i 1932 blev bygget en ny gymnastiksal ved skolen, hvor der blev indrettet et udmærket sløjdlokale i tagetagen. De gamle høvlebænke fik et nødtørftigt make-up og flyttedes op i den nye sløjdsal, og så fortsatte Karl Skov undervisningen her, indtil han tog sin afsked i 1943. Det skal tilføjes, at Skov endnu som 81-årig underviste i sløjd i en friskole i Roskilde i 1958. (DS-1958)
Efter Karl Skovs pensionering i Hårlev videreførtes sløjdundervisningen af lærer Harald Petersen og førstelærer Axel P. Jensen.


Kilde: Lærerne og Samfundet (1913), bd. 3, s. 322. - DSS2-289. - DS1958-3-022 f. - Kirkebog Brarup Sogn.