Th. Rasmussen

Peter Theodor Marius Rasmussen født 15. februar 1891 i Bregninge på Ærø, død 25. august 1955. Søn af førstelærer på Bregninge Skole Rasmus Peter Rasmussen (født 1855) og hustru Mathilde Christine, født Holm.
Gift med Rigmor Elvira Hulda, født Petersen, født 1. juli 1888 på Frederiksberg.
Lærereksamen fra Den danske Realskoles Seminarium 1912.
Præliminæreksamen.
Sløjdlæreruddannelse. Forskellige kurser.
1. april 1914 timelærer på Enghavevej Skole.
1. januar 1918 fastansat på Enghavevej Skole.
Virkede fra 1918 ved Københavns Kommunes Fortsættelseskursus; fra 1930 som tilsynsførende.
1936-1955 skoleinspektør på Matthæusgades Skole.
Formand for Københavns Kommunes Sløjdlærerforening 1923-1924 og 1926-1936.
Kursusleder i træ- og især småsløjd på Dansk Sløjdlærerskole fra 1920.
Theodor Rasmussen var medarbejder ved Dansk Sløjdlærerskoles lærebog i småsløjd fra 1934. I redaktionsudvalget sad også G.F. Krog Clausen og R.C. Rasmussen. – Indholdet er: Sløjdhistorie, sand og sandborde, Dansk Lersløjdsystem, Dansk Papirsløjdsystem, Dansk Snorsløjdsystem, bastsløjd og peddigrørsløjd.
Det skolefag, der havde heddet tegning, blev til formning, der kom til at omfatte emnerne fra småsløjd. Nu hedder faget billedkunst.

Fra Kristeligt Dagblad 30.04.1936 i forbindelse med udnævnelsen til skoleinspektør per 1. august 1936.

Kilde: DSS1-359; DS1939-2-25f.