A.P. Pedersen


Anders Peder Pedersen, født 19. september 1885, død 20. december 1960.
Født i Hjerm mellem Struer og Holstebro som søn af gårdejer Søren Pedersen og hustru Kirstine, født Madsen Schøler.
Gift 18. april 1916 med lærerinde Katrine, født Lorck Madsen, født 27. februar 1887 i Esbjerg. Hun blev senere skolepsykolog. Deres eneste datter var jurist.
Lærereksamen fra Silkeborg Seminarium 1909.
Sløjdlærereksamen 1913.
Forskellige kurser.
1909-11 vikar ved Vejle kommunale Mellem- og Realskole.
1. april 1911 Esbjerg kommunale Skolevæsen.
1. februar 1912 konstitueret lærer i Esbjerg.
1. februar 1913 fastansat lærer i Esbjerg, skolen i Danmarksgade.
1955 pensioneret fra Esbjerg skolevæsen som 70-årig.
Kasserer for Esbjerg og Omegns Skolescene.
Medlem af bestyrelsen for Dansk Sløjdlærerforening.
Redaktør af medlemsbladet »Dansk Skolesløjd« 1924-1938.

I en lang årrække var A.P., som han blev kaldt, den eneste sløjdlærer på Danmarksgades Skole. Dansk Sløjdlærerforenings tidligere formand Jørgen Langvad skrev i sin nekrolog over A.P. bl.a.: »Som sløjdlærer har A.P. altid været mit forbillede. På hans sløjdsal på loftet over gymnastiksalen kunne det nok være lidt trangt med pladsen til de 30-36 drenge, men der var altid mønstergyldig orden, værktøjet var altid skarpt, og vi vidste, hvad vi skulle gøre, for A.P.'s undervisning var grundig og præcis: skitsetegning omkring tavlen, forevisning, indøvelse og arbejde – det fik jeg lært, længe før jeg selv kom på sløjdlærerskolen. – A.P. kunne nok være streng; han stillede store krav både med hensyn til orden og disciplin og med hensyn til arbejdets kvalitet, men han havde lune var var aldrig »sur«, og vi drenge respekterede ham og holdt af ham.«
Fra 1939 til 1958 var A.P. Pedersen fast censor ved sløjdlærereksamen i såvel Askov som København. Da han blev pensioneret i 1955, flyttede han med sin kone til Frederiksberg. Hun døde nogle uger før ham.

Kilde: DSS3-754; DS1961-1-9; SB1961-09-088f.