Per Nybøll

Per Nybøll , født 14. juni 1938 i København.
1966 lærereksamen fra Københavns Dag- og Aftenseminarium.
1966 lærer ved Rugvængets Skole, Ballerup.
1967 lærer ved Høng Kommuneskole.
1968 lærer ved Nørremarksskolen, Vejle.
1971 lærer ved Jelling Statsseminariums øvelsesskole.
1979 sløjdlærer ved Jelling Statsseminarium.

Kilde: Dimittender og lærere Jelling Statsseminarium 1841-1991.