Niels Henrik Nielsen


Niels Henrik Nielsen, født 8. september 1887 i Stenstrup skole på Fyn som søn af førstelærer Jørgen Nielsen og hustru Elisabeth Jensen.
1914 dimitteret fra Skaarup seminarium,
derpå vikar i Øster Aaby friskole,
1915 i Lovskovvad og Raabjerg
1915 andenlærer i Nørreby skole ved Borre indtil
1918 hvor han blev førstelærer i Vallensved landsbyskole,
1940 blev han skoleleder i den nye sogneskole kaldet centralskolen,
indtil han i efteråret 1952 søgte sin afsked og flyttede til Næstved sammen med sin kone.

Han virkede også som kirkesanger, har været kirkeværge, formand for menighedsrådet, revisor ved sognerådet og brugsforeningen.

Han er nr. 36 på gruppebilledet fra Dansk Sløjdlærerskoles instruktionskursus i 1946.

Kilde: Erling Petersen: »Vallensved sogns historie«, 1954. - DSS2-250.