M. G. Nielsen

Marius Gerhard Nielsen, født 20. juni 1891 i Tange i Ullerslev sogn mellem Odense og Nyborg, død 1970 i Odense. Søn af husmand og tømrermester Jacob Nielsen og hustru Gertrud Marie, f. Christensen. Gift 3. september 1927 med Ruth Eleonora, f. Banke.
Svendprøve som tømrer 1912.
Konstruktøreksamen 1914.
Lærereksamen fra Odense Seminarium 1919.
Sløjdlærerkurser i træ-, metal- og småsløjd.
1. juli 1919 realskolelærer ved Giersings Realskole i Odense.
1. august 1922 kommune og realskolelærer ved Skt. Hans Skole, Odense.
Timelærer i sløjd ved Odense Seminarium fra 1932.
Skoleinspektør ved Korsløkkeskolen i Odense fra midten af 1940'erne til 1961.

Gerhard Nielsen, eller MG som han blev kaldt, var tilknyttet Dansk Sløjdlærerskole som kursusleder gennem mange år fra 1922, og han var bestyrelsesmedlem i Dansk Sløjdlærerforening 1925-1936, herunder næstformand. Han huskedes for meget stor faglig dygtighed.

Kilde: DSS2-495, DS1971-1-004