Kr. Myrup

Kristian Myrup født 30. november 1881 i Hjortdal sogn.
1899 snedkerlærling i Fjerritslev, 1903 snedkersvend i Fjerritslev, senere snedkermester i Frøstrup.
Lærereksamen fra Hjørrring Seminarium 1912.
Uddannelse i sløjd.
Førstelærer på Tingstrup Skole i Thisted Landsogn 1912-1946.
Gift 4. november 1921 med Dagmar Hanssen (5.2.1891-25.6.1955) i Thisted Kirke. De fik fire børn.
Død 20. august 1965 i Tingstrup, Thisted, adr. Winthersmøllevej 7.
Kr. Myrup var medlem af Dansk Sløjdlærerforening og var bestyrelsesmedlem 1939-1946.

Kilder: DSS3-158. - Slægtsforsker Lis Myrup