Elisabeth Munck


Agnes Elisabeth Munck, født 8. juni 1886 i Sønder Vrå i Vrå sogn, Børglum herred, Hjørring amt, som datter af lærer Adolf Munck og hustru Regina Victoria, født Lund.
Lærereksamen fra Hjørring Seminarium i 1908.
Gymnastik- og sløjdlærereksamen.
1909 vikar i Sebber.
9. august 1912 timelærerinde på Ribe Katedralskole.
22. juni 1917 lærerinde på Ribe Katedralskole med undervisning i gymnastik og sløjd.

Hun var bestyrelsesmedlem i Dansk Sløjdlærerforening 1927-1951 og medarrangør af den store sløjdudstilling i rådhushallen i København i 1935.

 

 

 

Dansk Skolesløjds 50-års jubilæumsudstilling i Rådhushallen 1935

Frøken Munck står i midten i hvid kjole.

Kilde: DSS4-340f.