O.V. Mandrup Poulsen

Otto Vilhelm Mandrup Poulsen, født i Sorø 1. januar 1864 som søn af snedkermester Carl Vilhelm Mandrup Poulsen og hustru Hedevig Louise Jeanette, f. Lavigne. Død 1. juli 1928 på Gentofte Hospital. Ugift pensioneret lærer af Maglegaards Sogn.
Fra 1909 og nogle år frem kursusleder i småsløjd på Dansk Sløjdlærerskole i København.
Tog som ældre sløjdlærereksamen fra Askov i Askov-sløjd og blev bestyrelsesmedlem i »Sløjdforeningen af 1902«.

(Anders Nielsen)

En broder var arkitekt Christian Mandrup Poulsen (1865-1952).

Kilde: Sløjdbladet