Ejvind Madsen

Ejvind Madsen, lærer, født 20. februar 1909.
Lærereksamen 1930.
Sløjdlærereksamen 1932.
1932 timelærer i sløjd på Skårup Statsseminarium.

Ejvind Madsen har siddet i redaktionen af Sløjdbladet (udgivet af Sløjdforeningen af 1902), Askov-sløjdens blad.

Kilde: DSS4-557. SB1961-09-088.