Harald Nicolai Severin Lund

Harald Nicolai Severin Lund, kommunelærer, ridder af Dannebrog, født 16. marts 1869 i Stenstrup, Rønnebæk sogn som søn af lærer carl Valdemar Harald Julius Lund og hustru Maren Kirstine, født Jakobsdatter. Gift 1903 med Marie Elisabeth, født Thomsen, f. 31. marts 1881 i Nykøbing Mors.
Lærereksamen som privatist.
Årskursus 1898-99; forskellige feriekurser.
1893-98 hjælpelærer i Stenstrup.
1899 lærer på Frederikshavn Borger-, Mellem- og Realskole.
Forstander for Teknisk Skole i 31 år.
Formand for tekniske skolers landsforening og redaktør af sammes blad siden 1907.
Lærernes repræsentant i Skoleraadet for teknisk undervisning.
H.N.S. Lund var medlem af Dansk Sløjdlærerforening og kursuslærer på Dansk Sløjdlærerskole. Han døde i 1936.

 Ved Lunds død i 1936 skrev Dansk Sløjdlærerskoles forstander G.F. Krog Clausen følgende nekrolog i Dansk Skolesløjd:


Kilde: DSS2-700, DSS4-697, DS1936-4-121f.