Prof. N.A. Larsen

Nicolai Andreas Larsen, født 29. juni 1860 i Korup ved Odense som søn af lærer Peder Larsen.
1879 lærereksamen fra Jonstrup Seminarium.
1888 cand.theol.; universitetets guldmedalje for en religionsfilosofisk afhandling.
1890 kapellan.
1895 sognepræst i Nørre Ørslev.
1896 forstander for Ranum Seminarium.
1899 forstander og førstelærer ved Jelling Statsseminarium.
1903 professor samt formand for censorerne ved skolelærereksamen og ministeriets konsulent i skolesager.
I en årrække censor på Dansk Sløjdlærerskole.
1908 ridder af Dannebrog.
1927 kommandør af Dannebrog.
1930 gik han på pension.
Død 10. juni 1946.
Han kom flere gange på kant med ministeren Nina Bang (1866-1928), undervisningsminister 1924-26, der ønskede ham fyret, men det lykkedes ikke. Han var en yderst karismatisk herre.

 

 Kilder: DS1946-3-037f. DSS1-011. Kraks Blaa Bog 1936, 1943. Dimittender og lærere Jelling Statsseminarium 1841-1991.