Poul Kyndal

Poul Gunnar Kyndal, kommunelærer, født 27. september 1894 i København som søn af assistent Carl Kyndal og hustru Sophie, født Nielsen. Gift 3. juli 1929 med Harriet, født Demant Petersen, født 1. september 1904 i København. Hustruen var lærerinde på Rådmandsgades Skole.
Lærereksamen fra Den Danske Realskoles Seminarium 1915.
Sløjdlærereksamen fra Dansk Sløjdlærerskole 1915.
Organisteksamen 1921.
1. april 1918 timelærer ved Skolen ved Sundholm.
1. april 1919 fastansat lærer ved Sundbyvester Skole, Kbh.
Efter nogle år på Sundbyvester Skole kom Kyndal til Vognmandsmarkens Skole, hvor han var indtil pensioneringen.
Gunnar Galatius, der senere blev sløjdinspektør i København, havde en kort tid været vikar på Sundbyvester Skole, og her havde han lært Poul Kyndal at kende som en dygtig sløjdlærer, der havde orden i sagerne på sløjdsalen, så da Hans Vemmer i maj 1941 ønskede at træde ud af Modeludvalget, blev Poul Kyndal ved sløjdlærermødet den 2. maj foreslået af Gunnar Galatius og valgt af forsamlingen til medlem af Modeludvalget, hvor han sad, indtil han 6. oktober 1948 blev afløst af Gunnar Elmer fra Bispebjerg Skole.
Poul Kyndal repræsenterede Dansk Skolesløjd og var medlem af Dansk Sløjdlærerforening.
Fra september 1940 var Poul Kyndal bestyrelsesmedlem og kasserer i Københavns Kommuneskolers Sløjdlærerforening.
Poul Kyndal døde 19. januar 1971.


Poul Kyndal ved slibestenen på Vognmandsmarkens Skole.

Kilde: DSS1-510. - J.Thamdrup - DS