Jesper Jensen Korsholm

Jesper Jensen Korsholm, født 19. januar 1854 i Stadil Sogn, Ringkøbing Amt, som søn af husmand Jens Peder Jespersen og hustru Ane Marie Eskildsdatter i Nørre Nyegaard; død i 1927. Han var den første sløjdlærer ved Enghavevejs Skole. Han var oprindelig uddannet som tømrer og ved højskolekursus, var derefter tegnelærer ved forskellige højskoler, foretog rejser til Norge, England og Amerika og bosatte sig 1887 i København, hvor han kom i forbindelse med Aksel Mikkelsen, tog sløjdlærerkursus på Dansk Sløjdlærerskole 1888 og 1890, og overtog derefter stillingen som sløjdlærer ved Hans Gregersens Skole på H. C. Ørstedsvej, liesom han i årene derefter tillige var kursuslærer på Dansk Sløjdlærerskole. Ved folketællingen i 1890 boede han på Sløjdlærerskolen på Værnedamsvej.
Den 1. november 1895 blev Korsholm ansat som sløjdlærer ved den nye kommuneskole på Enghavevej og blev således den af de tre sløjdlærere, der fik til opgave at lede forsøget med indførelsen af sløjden som frivilligt fag ved denne skole.
Korsholm var en flittig, grundig og samvittighedsfuld sløjdlærer og var levende interesseret i sløjdens fremgang i skolen.
Han havde taget kursus på Nääs og så med forståelse på såvel Nääs- som Askov-sløjd uden dog at fravige Dansk Skolesløjds principper i sin undervisning.
I april 1913 blev Korsholm efter eget ønske forflyttet til den nyopførte Ny Carlsbergvejs Skole og virkede her, til svigtende helbred tvang ham til at søge afsked 1. januar 1921. Korsholm var ikke så lidt af en personalhistoriker, og hans personkendskab var langt over det almindelige.

Kilde: Thamdrup 1946.