H. A. Sonne Koefoed

Hans Adolf Sonne Koefoed, kommunelærer, født 26. september 1887 i Allinge som søn af købmand og løjtnant Johan Conrad Koefoed og hustru Christine Georgine, født Sonne.
Gift med Aase Margrethe, f. Palslev, født 29. maj 1901, død 2. juli 1950. Børn: Rolf Sonne Koefoed (født 28. april 1932) og Inge Johanne Sonne Murray (født 16. december 1934).
Præliminæreksamen.
Lærereksamen fra Neksø Seminarium 1913.
Kursus i sløjd og gymnastik.
1. marts 1921 fast ansat ved Aalborg kommunale skolevæsen på Ryesgades Skole.
Sonne Koefoed deltog i instruktionskurset 14.-17. oktober 1946 på Dansk Sløjdlærerskole og er nr. 27 på gruppebilledet.
Han døde 16. december 1947.

Kilde: DSS2-810