Horst-Werner Johann Knüppel


Horst-Werner Knüppel er sydslesviger. Han er født 30. juni 1952 i Hammeltorp (Hamdorf) og opvokset i Vestermølle (Westermühlen), begge i det tidligere Hohn sogn, en halv snes kilometer sydvest for Rendsborg.
Han tog HF-eksamen i Nr. Nissum i 1972 og lærereksamen fra Nørre Nissum Seminarium 1976, og han blev i Danmark, fordi han havde mødt sin kone Lis, som han har tre børn med. I 1976 bosatte de sig i Rækker Mølle-området.
Han var i 13 år på Kirkeskolen i Skjern, hvor han var med ved oprettelsen af en P-klasse for skoletrætte elever. Derefter var han 7 år på Borris Skole og var tilknyttet bostedet Tinghøjgård i Varde. Derfra kom han til Ølgod Byskole, og i 2002 blev han viceinspektør på Skjernåskolen, som er en specialskole i Skjern. Siden 1. november 2010 er han skoleinspektør på Uffe-Skolen i Tønning på Ejdersted i det sydvestlige Sydslesvig.
Horsts særlige interesseområder er specialundervisning, fysik/kemi og sløjd, og han er også svømmelærer.
Han var landskasserer i Danmarks Fysik- og Kemilærerforening (DFKF) i mange år frem til ultimo 2011, og han er næstformand for Danmarks Sløjdlærerforenings lokalafdeling Midt-Vest-Jylland. For Horst som sydslesviger har det også ligget ligefor at være bestyrelsesmedlem i Slesvig-Ligaen og for lejrskolehjemmet Vesterled, som er en af de lejrskoler i Danmark, som benyttes af sydslesvigske skoleklasser.
Ved kommunalvalget i Slesvig-Holsten søndag 26. maj 2013 blev Horst indvalgt i Tønning byråd for SSW med 8% af stemmerne.