Gunnar Knudsen

Gunnar Knudsen, født 12. november 1913, død 10. februar 1991, tog lærereksamen på Blågård Seminarium og blev ansat på Lykkebo Skole 1940 og var her, til han blev pensioneret i 1980.
I 1935 blev han den nyudnævnte sløjdinspektør Gunnar Galatius' sekretær, og da Modeludvalget blev oprettet i 1938, blev han forretningsfører for udvalget indtil 1947; afløst af Asger Schauby.
Knudsen stencilerede og duplikerede sløjdtegningernes arbejdsgang på løse blade, der så fulgte tegningerne, indtil disse omkring 1950 blev trykt på karton med arbejdsgangen tryk på bagsiden.

Kilde: »Modeludvalget 1938-1991«.