Hans Konrad Kjennerud (1837-1921)

Se også:  

Kjenneruds bidrag til sløjd i Norge:
Kilde: Lars Thane: »Om Sløjd« (1914)