Aage Kjeldgaard

Aage Kjeldgaard, født 1. januar 1928, tog lærereksamen fra KFUM's Seminarium (Frederiksberg) i 1949 og blev ansat som lærer 1. november 1951 ved Brønshøj Skole, indtil han i 1972 blev udnævnt til skoleinspektør ved Voldparkens Skole.
Kjeldgaard fik sin uddannelse som sløjdlærer på Dansk Sløjdlærerskole i 1952 og senere et kursus i metalsløjd under Gunnar Galatius' ledelse og blev medlem af Dansk Sløjdlærerforening samme år, og som foreningens repræsentant blev han medlem af Modeludvalget 1969-72.
Aage Kjeldgaard har desuden haft mange hverv inden for skolevæsenet: bl.a. 1975-77 medlem af skoleplanlægningsgruppen.
Som formand for Københavns Sløjdlærerforening var han medlem af Sløjdlærernes Fællesrepræsentation, og mange andre tillidshverv kunne nævnes. På grund af det store foreningsarbejde blev Kjeldgaard kun 3 år i Modeludvalget. Som formand for Københavns Sløjdlærerforening blev han afløst af Erik Houlberg. Aage Kjeldgaards dødsdato er ukendt.

Kilde: Thagesen & Houlberg