Vagn Jensen

Vagn Jensen (1931-1977), folkeskolelærer, sløjdlærer.
Vagn Jensen blev student fra Ribe Katedralskole i 1950 og tog lærereksamen fra Blågård Seminarium i 1956 og samme år sløjdlærereksamen fra Dansk Sløjdlærerskole.
Han var først ansat på Ole Suhrsgades Skole. Fra 1973 var han på Nørre Allé Skole.
Inden Vagn Jensen blev lærer, var han skolet som tegner på et kortere studium på Polyteknisk Læreanstalt samt ved et halvt års ansættelse på KTAS's tegnestue.
I 1957 blev han sløjdinspektør Asger Schaubys sekretær og blev Modeludvalgets tegner og forretningsfører, indtil han trak sig ud af arbejdet 27. september 1971 på grund af for stor arbejdsbyrde.
1974-77 var Vagn Jensen forretningsfører for Børnenes Kontor.

Kilde: Thagesen.