Niels Peter Jensen Hanstad

N.P. Jensen Hanstad, født 27. november 1859 i Asnæs, Odsherred, Holbæk Amt, død 1945 i København.
Søn af husmand, skrædder Peder Jensen og hustru Ane Christensdatter. Gift med Betty Thora Cathrine født 4. juni 1877 i København. Tilføjede navnet »Hanstad« 10. maj 1913.
Chr. Andersens afløser som sløjdlærer ved St. Hansgades Skole blev kommunelærer, cand.phil. N. P. Jensen Hanstad.
Hanstad hørte ligesom Chr. Andersen til Dansk Skolesløjds første medarbejdere, deltog i de første sløjdlærerkurser på Dansk Sløjdlærerskole og oprettede 1888 »Dansk Sløjdskole« i Århus, men flyttede derfra igen til København som sløjdlærer ved "Det von Westenske Institut" og "Nørrebros Latin- og Realskole". 1891 deltog han i sløjdlærerkursus på Nääs og udarbejdede en indgående beretning herom. En overgang var Hanstad formand for det den 24. februar 1887 dannede "Dansk Sløjdlærersamfund". I en årrække var Hanstad kursuslærer på Dansk Sløjdlærerskole. 1901 afløste han Chr. Andersen som sløjdlærer ved St. Hansgades Skole, hvor han virkede som en dygtig og samvittighedsfuld sløjdlærer, til han 1928 faldt for aldersgrænsen.
Men helt op i sin høje alderdom fulgte Hanstad levende og interesseret med i alle spørgsmål vedrørende sløjden og arbejdede i sine sidste år bl.a. med Dansk Skolesløjds historie.
I tiden på Nørrebros Latin- og Realskole var han lærer for blandt andre den senere sløjdskoleinspektør Gustav Frederik Krog Clausen. De to bevarede en livslang forbundenhed.

Kilde: DS1938-6-125ff. - DS1945-2-021ff. - Thamdrup 1946.