Axel Knud Jensen

Axel K. Jensen, lektor, født 31. maj 1906 i København som søn af kontorassistent Niels Jensen og syerske Anna Mette Dorothea Hansen.
Nysproglig student fra St. Jørgens Gymnasium 1925.
Cand.mag. i fransk og latin 1934.
Sløjdlærereksamen 1936, diverse kurser i småsløjd og metalsløjd 1936-38.
Studieophold i Frankrig 1932.
Vikar ved forskellige skoler 1935-1944.
1. august 1944 konstitueret adjunkt ved Schneekloths Skole.
1. august 1946 adjunkt ved Schneekloths Skole.
1. august 1961 lektor.
Pensioneret 1976.
Død 1986.
1938-1949 tillige assistent og kursusleder ved Dansk Sløjdlærerskole.
Han levede sine sidste år i et enderækkehus Risvangen 2, Brønshøj, et hus han vistnok havde arvet.

Kilde: Magisterstaten 1960. Også: Rostra 19 (1986: nekrolog). Foto fra tidl. elev.