Anton Marius Jensen


A. M. Jensen, Odense, var revisorsuppleant i Dansk Sløjdlærerforening. Han deltog i instruktionskurset 14.-17. oktober 1946 på Dansk Sløjdlærerskole og er nr. 22 på gruppebilledet.

Kilde: DSS2-494.