Benthe Israelsen

Frøken Benthe Israelsen, lærerinde, født 3. november 1882 i Gørløse som datter af sognefoged og gårdejer Lars Israelsen og hustru Kirstine, født Hansen.
Børnehavelærerindeuddannelse 1909.
Statens Kursus i Sløjd.
1. august 1908 lærerinde på M. Mørks Skole.

M. Mørks Skole består ud over grundstammen også af en række tilkøbte villaer, herunder Frøken Israelsen Hus, hvor 5.-klasserne har klasselokale.

Kilde: DSS4-377.