Oscar Emil Hoffmann


Oscar Hoffmann var formand for Københavns Kommuneskolers Sløjdlærerforening og medlem af Sløjdlærernes Fællesrepræsentation.

Kilde: DSS1-369.