Jacob Peter Henriksen

Jacob Peter Henriksen, født 23. februar 1880, var formand for Dansk Sløjdlærerforening 1924-25.

Kilde: DSS3-405