Erik Houlberg Hansen

Erik Houlberg Hansen, født 1. juli 1931, tog studentereksamen 1951 fra Aarhus Katedralskole og lærereksamen i 1953 fra Aarhus Seminarium. Han blev ansat som fast vikar ved Københavns kommunale skolevæsen 1. januar 1954 ved Gerbrandskolen på Amager. Han tog sløjdlærereksamen i oktober 1954 fra Dansk Sløjdlærerskole og blev fastansat som lærer 1. januar 1955 ved Gerbrandskolen.
Houlberg var i USA i to perioder – fra 1. februar 1957 til 1. marts 1958 og fra 1. august 1959 til 1. august 1960 med orlov fra skolevæsenet og arbejdede som beregner i forsikringsbranchen.
I 1967 blev Houlberg valgt ind i Dansk Sløjdlærerforenings bestyrelse som sekretær og samtidig indvalgt i Modeludvalget som bestyrelsens repræsentant. Da han blev formand for Sløjdlærerforeningen, fortsatte han med at være medlem af Modeludvalget. Han har suppleret sin sløjduddannelse med kurser på Askov og i Esbjerg både i træ- og metalsløjd, og i 1972 blev han sekretær i Sløjdlærernæs Fællesrepræsentation.
I forbindelse med en personalereduktion i Københavns Kommune og et gunstigt tilbud om tidlig pensionering gik Erik Houlberg på pension 1. august 1991. Han fratrådte som formand for Sløjdlærerforeningen 10. oktober 1991. Han fortsatte som medlem af Modeludvalget, så længe det levede, og han har gennem de mange år fremstillet talrige modeller til både træ- og metalsløjd.
Som pensionist er Houlberg forblevet et kendt ansigt i sløjdlærerkredse. Nu, tyve år efter pensioneringen, kommer Houlberg til Sløjdlærerforeningens arrangementer, og når der er Sjællandsstævne passer Houlberg Dansk Skolesløjds Forlags bogbod. Ved de årlige værkstedsdage første viggent i september på Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum er han med som repræsentant for Dansk Sløjdlærerskole sammen med andre pensionister fra skolens seniorhold, der mødes en gang om måneden på skolen for at arbejde med sløjd og hygge sig sammen.
I kortere perioder har Houlberg vikarieret som lærer ved Dansk Sløjdlærerskole i København.

Kilde: Thagesen & hc