Ejvind Juel Hansen

Ejvind Juel Hansen, født 1. januar 1918, tog lærereksamen fra Blågård Seminarium i 1940 og sløjdlærereksamen fra Dansk Sløjdlærerskole samme år. Han blev ansat på Hillerødgades Skole i 1943 og var dér i 40 år. Han tog kursus i bogføring i 1958, endvidere kursus i motorlære 1959 på Teknologisk Institut og var viceforretningsfører for Københavns Lærerforenings feriekolonier 1972-83.
Juel Hansen afløste Martin Wørle Johansen som medlem af Modeludvalget i 1958 og blev sekretær (protokolfører) til 1964, da han blev afløst af Chr. E. Thagesen, og han var i en årrække revisor for udvalget.
Juel Hansen var i 25 år et aktivt og skattet medlem af Modeludvalget, indtil han i 1983 tog sin afsked fra skolevæsenet.

Kilde: Thagesen