August Hermann Francke (1663-1727)

Se også:  
Se også: Mogens Nielsen: Sløjd. Træk af fagets idehistorie, Dansk Skolesløjds Forlag 1986. ISBN 87-87745-17-8. Side 61 ff.

Franckes bidrag til sløjd:


Kilde: Lars Thane: »Om Sløjd« (1914)