Johannes Beyerholm Fraas

Johannes Beyerholm Fraas, født 12. november 1879 i Valdby ved Helsinge i Nordsjælland som søn af pensioneret skoleinspektør Valdemar Fraas og hustru Marie, født Beyerholm.
Præliminæreksamen 1897.
Lærereksamen fra Jonstrup Seminarium 1901.
Sløjdlærereksamen 1903.
1. november 1904 timelærer København.
1. januar 1908 fastansat lærer ved Valby Skole.
Medlem af Dansk Sløjdlærerforening og Københavns Kommuneskolers Sløjdlærerforening.

Jens Thamdrup skrev:
J. B. Fraas er født 12. november 1879, tog lærereksamen 1901 og sløjdlærereksamen på Dansk Sløjdlærerskole 1903. Efter en kort tid at have været lærer i Holbæk blev han ansat som sløjdlærer ved Valby Skole 1. november 1904 og virkede her, indtil han 1. januar 1945 tog sin afsked som lærer. Da sløjden 1. april 1908 blev indført som obligatorisk fag ved Valby Skole, var dette kun muligt med stort besvær, idet lokalet – et forholdsvis mørkt og snævert kælderlokale – kun var i stand til at rumme 34 høvlebænke; men i dette lokale underviste Fraas til 1. oktober 1943, da den gamle sløjdsal blev erstattet med en sløjdbarak. Fraas var en samvittighedsfuld sløjdlærer, og hans arbejde var altid præget af den gammeldags grundighed og omhu. Fra 1909 har Fraas været sekretær i lungeforeningen "Boserup Minde", og har her nedlagt et stort og påskønnet arbejde.

Kilde: DSS1-530 - Thamdrup 1946.