Johannes Ferdinand

Johannes Christian Ferdinand, lektor, født 26. juni 1879 i Flensborg som søn af købmand L. P. Ferdinand og hustru Therese Sophie, født Bock. Gift med Else Benedikte, født Helweg-Larsen, født 22. januar 1891 i Seest pr. Kolding.
Student 1898
cand.mag. 1904
1. januar 1906 adjunkt ved Herlufsholm Skole
1. marts 1922 lektor på Herlufsholm.

Kilde: DSS4-264