Gunnar Elmer

Gunnar Elmer, kommunelærer, født 29. april 1913, tog lærereksamen fra Tønder Seminarium 1936 og sløjdlæreruddannelse på Dansk Sløjdlærerskole i 1940. I sommeren 1950 tog han kursus på Sløjdskolen i Nääs ved Gøteborg.
Elmer blev fast vikar ved Bispebjerg Skole i 1937 og ansat som lærer ved Sølvgades skole 1939, men vendte tilbage til Bispebjerg i 1941, hvor han havde sløjdundervisning sammen med Herman Ellekvist.
Elmer blev medlem af Modeludvalget i 1948, men flyttede så i 1952 til Ulrikkenborg Skole i Lyngby; men blev dog ved med at være medlem af Modeludvalget som provinsens første repræsentant, indtil han i 1979 blev pensioneret.
I de 31 år Elmer deltog i Modeludvalgets arbejde har han i årenes løb fremstillet mange af de modeller, som Modeludvalget har udsendt. Elmer tog altid ivrigt og aktivt del i Modeludvalgets arbejde som en god og tjenstvillig kollega og kammerat.

Kilde: Thagesen